Tag Archives: tigani

Vectori ai razboiului axiologic contra Romaniei

Colonel (r) Vasile Zarnescu (SRI) – Tiganii – vectori ai razboiului axiologic contra Romaniei

 

Colonel Zarnescu

 

 

 

 

Acest studiu a fost publicat la 22 ianuarie 2012, accesibilă pe http://revista-epoca.ro/%E2%96%BAvoci-eretice/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei%E2%80%9C/, în revista Epoca, a regretatului Artur Silvestri. După trecerea sa în eternitate, toate revistele sale şi site-urile respective au fost închise. Dispariţia acestor reviste patriotice şi, pe lîngă alte altercaţii cu ţiganii produse între timp, scandalul de ieri, 5 iulie 2013, cu bulibaşa ţiganilor din satul Bălteni, rezultat cu „patru poliţişti bătuţi, două maşini de poliţie avariate şi patru focuri de armă“ trase în aer – în loc să fie trase, ca în S.U.A., în ţigani, întrucît agresaseră forţele de ordine! – fac necesară republicarea studiului de mai jos. Din nevoia racordării la actualitate, am introdus unele adăugiri între paranteze drepte.

 

***

 

La al IV-lea Congres de sociologie din 14-16 decembrie 2000, am prezentat studiul Ubicuitatea războiului axiologic, publicat în volumul editat şi prezentat la Congres. În acest studiu am propus un nou concept în domeniul politologiei şi al polemologiei: „războiul axiologic“. Am definit războiul axiologic drept „totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea valorilor economice, politice, morale, religioase, culturale şi sociale ale unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare, ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre de putere străine“. Prin acest proces agresiv, valorile sunt inversate, răsturnate. Evident, cu ajutorul cozilor de topor din ţară. În cadrul acestui studiu, am trecut în revistă principalele domenii în care se manifestă această formă insidioasă de război, cu rezerva rezultată din formularea din titlu, care denotă calitatea sa esenţială: ubicuitatea – faptul că se manifestă peste tot, în toate sistemele şi subsistemele societăţii.

 

Relevasem, atunci, că dintre agresiunile axiologice comise contra României fac parte, printre altele, impunerea frauduloasă şi folosirea intensă a cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale „romali“/„romanes“ etc. şi avertizasem asupra consecinţelor pernicioase provocate de confuzia [1] creată deliberat, cu scopul de a-i substitui pe români cu ţiganii – consecinţe care s-au adeverit.

 

Am dezvoltat această problemă a inducerii confuziei „român/rom“ în studiul «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», [2] tipărit, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ [3]. Între timp, situaţia existentă (relevată îndeosebi în mass media externe, anul trecut în unele publicaţii britanice şi italiene) a confirmat, o dată în plus, anticipările mele, în special teza că vocabula „rom“ constituie o agresiune axiologică, precum şi faptul, devenit tot mai evident, că ţiganii, prin comportamentul lor, ne compromit şi afectează grav imaginea României – fapt subliniat în altă formă, adusă la  zi, a articolului sus menţionat, publicat sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“, ulterior dezvoltat şi el în studiul „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“ [4], ambele postate pe site-ul AlterMedia, precum şi reluate pe altele.

 

 

 

De la Memorandumul nr. H03/169 din 31 ianuarie 1995

 

la Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000

 

În studiul citat, am relevat că, în virtutea atribuţiilor mele profesionale, am realizat diverse sinteze pe această temă – a agresiunii axiologice reprezentată de cuvântul „rrom/rom“ –, materiale care au fost înaintate, pe cale ierarhică instituţională, „factorilor de decizie din stat“ şi că, într-o mare măsură, inclusiv materialele mele au constituit unul dintre factorii care au stat la baza lansării Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, al Ministerului Afacerilor Externe al României, în timpul mandatului lui Teodor Meleşcanu. Acest Memorandum a explicat caracterul periculos al folosirii cuvântului „rom/rrom“ – prin consecinţele sale nefaste – şi, ca atare, cerea eliminarea cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale din lexic – pentru început, din limbajul oficial şi al mass media – şi folosirea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“.

 

În 1997, Convenţia Democrată din România (C.D.R.), dintre cei „15.000 de specialişti“ ai ei, l-a ales şi l-a pus în scaunul de ministru la Externe pe Andrei Pleşu, care, obedient faţă de organismele internaţionale şi de organizaţiile interne ale ţiganilor, a dispus ignorarea respectivului memorandum şi a impus, dimpotrivă, utilizarea denominaţiei incriminate anterior: „rrom/rom“. Mergând pe urmele relevate de acest articol al meu, ziaristul Victor Roncea a dezvăluit, cu promptitudine, că, spre sfârşitul mandatului Convenţiei Democrate, ultimul ei ministru de Externe, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, adresat premierului de atunci, Mugur Isărescu, prin care a anulat expres Memorandumul lui Teodor Meleşcanu, care «recomandase (…)  utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de „ţigan“, în detrimentul celui de „rom“, care de-abia începuse să se impună.» Şi, în continuare, Petre Roman preciza: „(…) Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a termenului rrom în corespondenţa M.A.E., în paralel cu formulele alternative menţionate mai sus (Roma/GypsiesRoms/TsiganesRoma and Sinti) în corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează“ (s. n. – V.I.Z.) [5].

 

Dar, în realitate, Petre Roman a impus, dimpotrivă, utilizarea exclusivă a vocabulei „rom“, sub pretextul că a emis acest memorandum la presiunea organizaţiilor ţigăneşti – care consideră că, chipurile, cuvântul „ţigan“ ar fi jignitor – şi după consultarea unor experţi români şi străini, îndeosebi ai O.S.C.E.

 

Îl întrebasem, pe această cale, pe ex-ministrul Petre Roman: nu cumva unul dintre „experţii“ O.S.C.E. a fost şi ţiganul sociolog Nicolae Gheorghe (zis, mai frecvent, şi Gheorghe Nicolae), care este reprezentantul ţiganilor la O.S.C.E.?! Dar, în esenţă, Petre Roman a ignorat total motivele ministrului Teodor Meleşcanu – care, şi el, apelase la experţi în susţinerea Memorandumului său – şi, implicit, a acceptat să se producă prejudiciile devenite evidente, deja, încă din timpul mandatului C.D.R., imediat după schimbarea de macaz provocată de Andrei Pleşu! Iar alte pericole aveau să vină în curând.

 

Între timp, presa, în cvasitotalitatea ei, din lichelism, din lipsă de curaj civic, din lipsă de patriotism sau din spirit mercenar – sau din toate aceste motive la un loc –, a preluat ucazul Pleşu-Roman, iar efectul acestei agresiuni axiologice s-a văzut deja: pretenţia impusă de ţigani de a fi denumiţi „romi“ a ajuns atât de mare, încât ei au ajuns să facă legea în România. Ca o fatalitate istorică, ţiganii sunt „jigniţi“, „discriminaţi“ de toţi, inclusiv de cei care le iau apărarea şi le poartă de grijă, pe când ţiganii nu insultă, nu fură, nu înjunghie, nu omoară, nu poluează sonor, vizual şi olfactiv pe nimeni!

 

Prin intermediul aşa-zisului Consiliu „naţional“ (!) pentru combaterea discriminării (C.N.C.D.) – care este ilegitim, imoral, anticonstituţional, antinaţional, şi, îndeosebi, antiromânesc, întrucât este condus de maghiari –, românii au ajuns să fie daţi în  judecată de ţigani pentru că îi „discriminează“! Dar când li se dau locuri fără concurs – „pe de-a moaca!“ – la liceu şi la facultate, în detrimentul românilor care rămân fără locurile ocupate, astfel, abuziv de ţigani, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! Când sunt graţiaţi şi scoşi prea devreme şi nereeducaţi din închisori, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! După care recidivează în crimele pe care le comit, ale căror consecinţe se repercutează, inclusiv pe plan internaţional, asupra românilor! Vezi cazurile Mailat, Argint, Cămătaru şi celelalte. [Iar, acum, cazul ţiganilor din Bălteni, care a avut şi alte aspecte, periculoase, nu doar ca în imaginea alăturată].

 

O expresie clasică a obedienţei Guvernului României – condus, atunci, de premierul interimar Mugur Isărescu – faţă de organismele europene a fost şi Ordonanţa de Guvern nr. 137/31 august 2000; în baza art. 23 alin. (1) al acesteia, printr-o hotărâre abuzivă – ca expresie a obsecviozităţii depline a Guvernului, condus de Adrian Năstase –, Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 27 noiembrie 2001, modificată ulterior, a fost înfiinţat C.N.C.D., care, acum, îi discriminează pe toţi românii, deşi ei reprezintă 85 la sută din populaţia ţării. Asta este esenţa „democraţiei“ Occidentului impusă României: nu dictatura majorităţii – care este autentica democraţie! –, ci dictatura minorităţilor, adică inversarea valorilor. Iar inversarea valorilor este „diferenţa specifică“ a satanismului!

 

Este, deja, de notorietate că valorile româneşti suferă un proces de devalorizare prin inversare: sunt minimalizate, ridiculizate, călcate în picioare şi sunt înlocuite cu anti-valorile ţigăneşti şi ale altor minoritari! După tiparul cunoscut, „marca“ Sorin Mitu şi Lucian Boia. Şi după acelaşi procedeu prin care prietenul lui Pleşu, H.-R. Patapievici, înlocuieşte valorile româneşti cu elucubraţiile lui: despre Mihai Eminescu, cel mai mare poet şi ziarist politic al românilor, Patapievici a spus că este „scheletul nostru din debara“, iar despre poporul român a execrat atâtea insanităţi încât e păcat să mai murdăresc [2] hârtia cu ele. Ca director al Institutului Cultural Român – pus de Andrei Pleşu, pe vremea când fusese consilierul preşedintelui Traian Băsescu –, risipeşte banii românilor pentru a satisface ifosele clicii lui. Printre ultimele şi cele mai scandaloase inversări de valori comise de Patapievici constă în faptul că, în locul promovării valorilor tradiţionale ale familiei, el a cheltuit banii noştri pentru a face propagandă pederaştilor, la Stockholm, apoi, a organizat o expoziţie de „artă“ la New York. Ca atare, Andrei Pleşu şi H.-R. Patapievici se numără, şi ei, printre vectorii războiului axiologic dus contra României. [Între timp, H.-R. Patapievici a fost demis şi se anchetează pagubele provocate de acoliţi sub mandatul său].

 

 

 

De la „ti Gange“ şi „athinganoi“ la cuvântul „ţigan“

 

După  cum am mai spus în articolele anterioare, ca şi cuvântul „jidan“ – forma germanicului Jüden, uşor modificată în limbile fonetice ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est, de unde l-am preluat noi, în urma imigrării unor grupuri masive ale respectivei etnii –, nici cuvântul „ţigan“ nu are nimic peiorativ în el; noţiunea, în sine, e nevinovată. În schimb, modul de viaţă şi comportamentul agresiv – neschimbate de secole şi neschimbabile, prin efectul cutumelor ţiganilor – sunt cele care le conferă caracteristica peiorativă, ba, încă, semnificând un pericol social nu numai în România, ci peste tot în lume. Cuvântul „ţigan“ are, dimpotrivă, o conotaţie generică – şi, deci, nobilă – în el, căci dezvăluie zona geografică cu care etnia se mândreşte: „ţigan“ provine, se pare, după cum afirmase Iosif Constantin Drăgan, din expresia „ti Gange“, care ar însemna în limba hindusă „de dincolo de Gange“ – de unde ar fi provenit ţiganii (aduşi în Ţările Române de tătari; de aceea, după cum arată Nicolae Iorga, erau numiţi şi „tătăraşi“). Prin pierderea ultimei silabe, a devenit ti-gan, apoi s-a făcut „ţigan“. Oricum, celor mai mulţi lideri ai ţiganilor le place să afirme că ţiganii au venit din India, iar Chris Nickson chiar le precizează locul: Rajahstan (!), un deşert în care India a detonat prima sa bombă atomică.

 

Unii ţigani vor să-şi confecţioneze o genealogie asezonată cu termeni livreşti şi arhaici, ca să le confere o sorginte mai răsărită  şi, urmând spusele sociologul-ţigan Nicolae Gheorghe, pretind că denumirea ar proveni dintr-un cuvânt grecesc, „athinganoi“ sau, după alţii „athiganoi“ [6], care ar fi însemnat „de neatins“ şi care, astfel, îi indica pe „cei care nu trebuie atinşi“; de aici, ar fi rezultat, ulterior, cuvântul „ţigan“. Dacă ar fi să acreditez „ruta“ etimologiei lui Nicolae Gheorghe et comp., cred că „athinganoi“ a dat, mai degrabă, prin prescurtare succesivă – athing-anoi, athing, ating –, pe românescul „ating“, nu pe „ţigan“. Apoi, dacă însemna „de neatins“, relevă, totuşi, faptul pe care Nicolae Gheorghe et comp. l-au trecut sub tăcere: că era un îndemn imperativ al grecilor sau romanilor să nu-i atingă pe ţigani, fiindcă, pe atunci, când umblau cu şatra, erau mult mai împuţiţi decât sunt acum – când au apă curentă la bloc, dar tot nu se spală! – şi, fireşte, nu trebuiau atinşi, ca să nu să se murdărească şi să se contamineze cu ceva, de exemplu, cu T.B.C., cum zice, acum, ziarul britanic The Sun! Probabil că de la această lecţiune subliminală a cuvântului provine respingerea de către ei a denumirii de „ţigan“, fiindcă le reaminteşte mizeria fizică şi morală din care descind şi în care au rămas. Ţinând cont de cum arată acum etnia ţigănească, să ne închipuim cum era în urmă cu un mileniu, când a fost adusă aici, din India, târâtă de hoardele tătărăşti. Apoi, chiar şi acum, India este stratificată foarte rigid în clase sociale, cea inferioară fiind numită paria, cu care celelalte clase nici nu au voie să intre în contact şi, deci, pe ai cărei indivizi nu au voie să îi atingă! „Iezuiţii, din respect faţă de structura socială indiană, evitau contactul deschis cu paria ca să nu devină, astfel, inacceptabili pentru influenţii brahmani“ [7]. Evident, ţiganii nu puteau să provină decât din clasa paria şi, după aducerea lor în Europa, aşa au rămas, în mileniul următor, tot paria, „de neatins“ – desigur, cu excepţia indivizilor care s-au civilizat şi s-au adaptat, cu greu şi tardiv, în marginea popoarelor în cadrul cărora s-au aciuat.

 

Pentru că, la fel de evident, prin expresia „de neatins“ nu se înţelege ceva „intangibil“, care înseamnă altceva: ceva superior, situat în vârful ierarhiei. Înseamnă că ceva nu trebuie atins nu pentru că te murdăreşti, ca în cazul ţiganilor, ci, dimpotrivă, deoarece acel ceva, care este la polul opus, este intangibil fiindcă este ceva sacru, sub aspect religios sau naţional – cum este, de exemplu, Regina Angliei pentru britanici, Regele Spaniei pentru spanioli ş.a., pe care nu ai voie să îi atingi! Deci, aceasta înseamnă „intangibil“.

 

Dar, oricare ar fi antecedentul din care provine cuvântul „ţigan“  – „ti Gange“ sau „athinganoi“ –, vocabula „rom“ nu are nici o legătură cu numele etniei. Ideologii ţigani pretind că „rom“ ar însemna, în „limba“ lor, „om“, deşi ei nu au limbă: au doar nişte rudimente argotice, specifice fiecărui clan şi neinteligibile între ele – la „Olimpiada de rromani“ s-a văzut că ţiganii nu pot comunica între diverse clanuri şi, fireşte, s-au ţigănit între ei [8]. Dar „om“/„rom“ nu este un nume de etnie, ca dovadă că ţiganii, în cvasitotalitatea lor, nici nu ştiu că ar fi „romi“: ei se ştiu că sunt doar ţigani! Deci nu există nici o raţiune să fie folosit ca denominaţie etnică. Dacă ne-am lua după acest diversionist „raţionament“ ideologic ţigănesc, atunci Rusia, Bulgaria şi Serbia ar trebui să se numească, fiecare în parte, „Celovekia“, Franţa „Hommia“, iar Anglia, Canada, Australia, S.U.A., Austria şi Germania – toate, împreună – să se numească „Mania“, pentru că celovek, homme, man = „om“. În Elveţia ar fi o adevărată problemă la alegerea denumirii ţării, deoarece aici vieţuiesc germani, francezi şi italieni în proporţii cam egale!

 

Dar iată şi ce spune un ţigan care se străduieşte, din răsputeri, să acrediteze limba „romani“ şi a scris chiar un dicţionar „rrom-român“ (!): «Am lăsat la final o explicaţie pe care, mai mult sau mai putin, o datoram cititorilor. Am optat pentru termenul de “rrom” si nu de “tigan”, nu atât pentru faptul ca ultimul este perceput de catre comunitatea rroma internationala ca fiind peiorativ, ci pentru simplul motiv ca de un mileniu încoace rromii îsi spun în limba lor rrom (sg.) “rrom”/ rromá (pl.) “rromi” si nu “tigan(i)” (acesta din urma fiind un termen prin care au fost denumiti rromii în Imperiul Bizantin la începutul acestui mileniu). Asadar, este bine de stiut ca rromii s-au adresat si se adreseaza între ei, în limba rromani (tiganeasca), prin formula: “Tu san rrom?” (”Tu esti rrom?”) si nu printr-o formula aberanta de tipul “Tu san cigan?” (”Tu esti tigan?”). Deci, forma legitima este rrom si nu tigan. Nu pierdem nimic daca o folosim. Nici italienii nu-si fac probleme, de pilda, ca ROMA ar putea fi pus în legatura cu Rromá “rromii (tiganii)” ori sintagma FORO ROMANO ar fi confundata cu cea din limba rromani (tiganeasca) Fòro rromanó (sau rromano fòro) “orasul rrom (tiganesc)” etc etc.»

 

Am citat, ad litteram, din Gheorghe Sarău, RROMII, INDIA şi LIMBA RROMANI, Bucureşti, 1997, pag. 161-162, luată de pe http://www.pdffactory.com. Cât despre semnele diacritice, vizate mai înainte, ca şi în articolele anterioare, importanţa lor este evidentă şi din citatul de mai sus, postat, precum şi în materialele din publicaţiile electronice, cel mai adesea, tot fără diacritice: lipsa lor măreşte confuzia dintre români şi „romani“ – căci între timp, văzându-se cu „măgarul legat la gard“, ţiganii l-au uitat pe al doilea „r“, pus, de altfel, după scandalul de la mijlocul deceniului ’9 al secolului trecut, produs de folosirea vocabulei „rom“. De fapt, după cum se vede, şi „filologul“ Sarău este nevoit, aici, după scamatoria „rrom“/„rromani“, să precizeze, în paranteză, „ţigan“ şi „ţigănească“. Or, pentru străini, când văd scris „rromani“ şi „romani“, apoi „romani“ fără â, nu ştiu că primele două cuvinte se referă – tendenţios şi subversiv, e-adevărat! – la ţigani, iar ultimul la „români“ fără diacritice, în presa electronică!

 

Evident, „profesorul“ de ţigănească (pardon, de „limba“ romali/romani/romanes) Sarău aduce argumente ideologice şi absolut false, pentru că realitatea este exact inversă: toţi ţiganii îşi spun între ei ţigani şi nu ar fi ştiut că sunt „romi/rromi“ dacă nu le-ar fi băgat prostii în cap unii ca Gheorghe Sarău, Nicolae Gheorghe, Nicolae Păun et comp. Să meargă, acum, la Roma, la Livorno, Neapole etc., Gheorghe Sarău şi să-i întrebe pe italieni cum este cu Roma şi cu Foro Romano – dacă se confundă sau nu cu „comunitatea roma“ sau „Fòro rromanó“! Şi să vedem dacă ar mai scăpa cu viaţă! Iar noi încă le mai răbdăm impertinenţa, poluarea limbii şi a mediului înconjurător!

 

 

 

Scopul impunerii vocabulei „rom“: subversiunea

 

Aşadar, impunerea vocabulei „rom“ nu are nici o justificare – în afara acesteia singure, subversive şi diversioniste, din cazul de faţă: de compromitere deliberată a României, prin asocierea ţiganilor cu românii, a substituirii lor şi, în final, a creării impresiei că românii sunt, de fapt, ţigani – aşa cum susţin, acum, francezii şi italienii („ginta latină“!), englezii, Jirinovski, Voronin, ungurii. Până şi amărâţii ăştia de bulgari, care acum 7-8 ani mureau de foame şi treceau, masiv, Dunărea ca să cumpere pâine de la noi, ne insultă pe stadioane strigând sportivilor noştri „Ţiganilor!“ [9] – pentru că au aflat din presa românească şi internaţională că între „romi“/rromi/romani“ şi români nu e diferenţă decât de un semn diacritic –, îi jefuiesc la drumul mare pe turiştii români, iar în presa lor mai pretind şi Dobrogea, după ce ne-au luat, abuziv, Cadrilaterul. Prin asta, bulgarii se asociază cu politica revanşardă a ungurilor şi, împreună, „îi ridică mingea la fileu“ lui Vladimir Putin, care şantajează, pe plan internaţional, România, cu spectrul destrămării ei: „Vorbind despre Kosovo la summit-ul Rusia-U.E. de la Lisabona, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la posibilitatea revendicării Transilvaniei şi Dobrogei de către etnicii maghiari şi bulgari“ [10]. Care a fost reacţia guvernanţilor la „aluzia“ lui Putin?! Au luat-o şi ei pe ţigăneşte, şi şi-au zis: „Mucles!“

 

Esenţial, însă, este faptul că, indiferent de etimologia lui, nu cuvântul „ţigan“ este acela care este jignitor, peiorativ, cum cred liderii ţiganilor, care, astfel, se ascund după deget, confecţionând ţinte false pentru eludarea problemei şi pentru a-şi justifica fondurile europene şi româneşti însuşite nemeritat, inutil şi abuziv, ci comportamentul lor funciarmente criminogen şi refuzul lor încăpăţânat de a-şi schimba modul de viaţă, chipurile „tradiţional“, cum pretind, pompos, ei, „liderii“. Aşa cum le-am mai propus, pot să-şi zică şi gerrmani, sau neoindieni, sau în alt fel, denumirea – oricare ar fi ea! – nu va schimba cu nimic atitudinea celorlalţi faţă de ei, dacă nu se schimbă ei înşişi, civilizându-se. În fond, de 19 ani ţiganii îşi zic, cu impertinenţă, „romi/rromi“. Au dobândit mai mult prestigiu, a avut vreun efect aproprierea acestei vocabule în afară de faptul că i-a ultragiat, i-a denigrat şi i-a devalorizat pe români din cauza confuziei insinuate?! Au făcut vreun progres în integrarea lor în România sau în Italia, Franţa, Spania, Anglia, Elveţia, Germania etc.?! Nu! Ţiganii au fost repudiaţi la fel ca înainte, de peste tot, iar, în ultimii ani, din Italia, cu şi mai mare energie: şi în mod întemeiat! Dar, evident, dacă îşi vor mai zice „romi/rromi“, în mod cert nu vor mai avea nici o şansă să se integreze în România, pentru că, deja, ne-au compromis definitiv în ochii străinătăţii, iar pentru asta nu vor fi iertaţi niciodată.ATT00001.

 

După  ce i-am tolerat cinci secole şi după 19 ani de agresiune axiologică, ideologică şi faptică din partea ţiganilor, trebuie să se termine cu toleranţa faţă de ei [11], ca, de altfel, şi faţă de celelalte minorităţi agresive – toleranţă care, dacă va mai fi continuată, atunci nu va mai fi decât prostie patentă! Şi prima modalitate de a şterge această ruşine este, deocamdată, una radicală şi irevocabilă, cu care să înceapă imediat: să nu-şi mai zică şi să nu li se mai zică „romi/rromi“, ci aşa cum îi ştie toată lumea – ţigani. A doua modalitate este să înceapă să se civilizeze, iar a treia, să fie civilizaţi „forţat“, inclusiv prin muncă şi prin şcoală, cum indica, recent, Daniel Barbu, şeful unei catedre de ştiinţe politice: „pentru că un tînăr ţigănuş se poate să nu-şi dea seama la ce-i serveşte şcoala. Ar trebui introdusă de urgenţă obligativitatea învăţămîntului pînă la 18 ani“ (sic). Evident, Daniel Barbu ar fi trebuit să zică „reintrodusă“, fiindcă în Socialism fusese, deja, introdusă, iar profesorii erau, şi ei, obligaţi să se ducă la casele ţiganilor ca să le aducă puradeii la şcoală, unde veneau, o vreme, dar nu ca să înveţe, ci ca să fure şi să-i violenteze pe copiii românilor! După care abandonau şcoala. De altfel, abandonul şcolar al ţiganilor, în oricare ţară s-ar afla, este relevat de Sir Angus Fraser, peste tot, în cartea sa, ŢIGANII (vezi nota 14). Dar, aşa cum atestă interviul pe care i l-a luat ziaristul Răzvan Ciobanu, Pentru autoritatile romane, un tigan in minus, o problema in minus, plin de contradicţii şi de omisiuni condamnabile în referirile sale la ţigani, deşi este doctor în politologie, prin ideile sale inextricabile – ca să mă exprim eufemistic –, prof. univ. Daniel Barbu seamănă, mai degrabă, cu doctorul Ciomu: elocvente, în acest sens, sunt foarte numeroasele comentarii pe forum, aproape toate negative [12]! [Între timp, printr-o aberaţie tipic liberală, a fost numit ministrul Învăţămîntului!].

 

Ţiganii: o bombă social-demografică cu explozie întârziată

 

Oricum, dacă problema maghiarilor reprezintă o bombă politică  interetnică [13] – în special prin posibila promulgare, de către P.N.L. plus U.D.M.R., a autonomiei aşa-zisului „Ţinut Secuiesc“ – cum pretind tot mai vehement Laszlo Tokes şi Marko Bela, în ultimele lor acţiuni, deşi „secui“ mai sunt vreo 500 de indivizi –, problema ţiganilor constituie o bombă demografică cu explozie întârziată – de care s-a temut şi Cehoslovacia în deceniul 7 al secolului trecut, motiv pentru care intenţiona ca, „după 2-3 naşteri, ţigăncile să fie sterilizate“ [14]; apoi, constituie o bombă socială prin bolile transmise, prin conflictele provocate şi crimele comise, prin înmulţirea în proporţie geometrică/exponenţială şi prin revendicările neîntemeiate de protecţie socială. Acuzele făcute de ziarul britanic The Sun [15], cum că aduc T.B.C.-ul în Anglia, nu erau întru totul lipsite de temei. Mai mult, spre deosebire de tendinţa generală de scădere a populaţiei româneşti, etnia ţigănească manifestă tendinţa contrară: de creştere demografică accelerată.

 

Motiv pentru care preşedintele Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat de perspectiva sumbră a diminuării ponderii românilor!

 

Ca atare, nu mai este o excentricitate gratuită avertismentul emis, la congresul neonaziştilor din Europa, ţinut recent în Germania, că, în curând, Europa va fi dominată de ţigani! Deja deputatul-ţigan P.S.D. Mădălin Voicu ne ameninţase şi el, acum vreo câţiva ani, că, dată fiind tendinţa exponenţială de înmulţire a ţiganilor, este posibil ca, „peste vreo două decenii, ţiganii să conducă România, nu atât pentru că ar fi rromi, cât pentru că îi vor depăşi numeric pe români şi, dintr-o etnie conlocuitoare, ţiganii vor deveni una înlocuitoare“! Şi, ca lider al lor, probabil că le ştie mai bine situaţia decât statisticienii noştri! Repet sugestia dată editorilor de la National Geographic, numărul din noiembrie 2006, în limba română [16]: să traducă cele 26 de pagini despre ţigani în limbile de circulaţie internaţională în care apare revista. E util de ştiut şi ceea ce scriu unii ţigani despre ei înşişi, poate se mai lămuresc şi cei de la The Sun sau alţii ca ei, din Uniunea Europeană sau de la Mental Disability Rights International (M.D.R.I.), din S.U.A., care ne-au denigrat, americăneşte, în New York Times [17].

 

Pe postul Realitatea TV, a fost realizată, la începutul lunii noiembrie 2008, o emisiune care purta ca titlu chiar ideea enunţată, atunci, de Mădălin Voicu: „Etnie conlocuitoare sau înlocuitoare?!“ Dincolo de tenta aparent ironică, trebuie să vedem, mai degrabă, perspectiva terifiantă care ne aşteaptă dacă nu luăm, urgent, măsuri radicale de contracarare!

 

 

 

Extinderea campaniei antiromâneşti în Occident

 

După  scandalul ţiganului Mailat, campania externă antiromânească s-a înteţit. Autorităţile italiene au trecut la elaborarea decretului de expulzare. Aşa cum prevenise, la începutul lunii noiembrie 2008, analistul Valentin Stan, într-o emisiune „Sinteza zilei“, de la Antena 3, această măsură, sub diverse forme, a fost preluată şi de alte state. E-adevărat că unele publicaţii, precum ziarele România liberă şi Ziua, au relevat că tot scandalul Mailat a fost o înscenare, spre a permite Italiei să treacă la măsurile cunoscute. Dar pentru statele occidentale nu va fi o dificultate tehnică sau un impediment moral să găsească pretexte pentru a-i trimite în România nu numai pe ţiganii plecaţi de aici, ci şi pe ţiganii emigraţi din alte ţări, sub motivul că nu mai au acte, că au uitat să vorbească româneşte (corect) fiindcă au emigrat de multă vreme etc. etc. – cum, de altfel, în urmă cu câţiva ani, s-a mai încercat de către Germania şi Franţa! Culmea este că, în toiul campaniei generate de scandalul Mailat, unii „analişti“ români au venit cu o nouă inovaţie lexicală: au început să vorbească, cu preţiozitate, despre ţigani numindu-i „comunitatea roma“ (sic). Ce o mai fi şi asta, „comunitatea roma“?!

 

Oricum, scandalul Mailat, regizat destul de bine, trebuie corelat cu cazul infractorului Costel Argint, care, deşi era urmărit prin Interpol, a primit azil politic în Italia şi i-a fost adus, ca – nici mai mult, nici mai puţin – „preşedinte al Asociaţiei Refugiaţilor Politici Rromi şi Români în Italia“ [18], la conferinţa premierului Tăriceanu, ţinută la Accademia di Romania! Fără îndoială, şi aici este ceva putred: aşa ne sprijină Interpolul să-l găsim pe interlopul Costel Argint?! Atât de superficial face Guvernul Italiei anchete pentru a acorda azil politic unor infractori căutaţi de Interpol?! Nu mai vorbesc de incapacitatea diplomaţilor români şi a Serviciilor Secrete româneşti de a gestiona, şi de această dată, vizita oficialilor noştri în Italia, deoarece în presă s-a comentat îndeajuns, iar unii de la Adevărul s-au întrebat, chiar dacă fără eficienţă: „Apariţia lui Argint – spectacol premeditat?“ [19].

 

Dezinformarea este comisă, fireşte, inclusiv de mass media străine, cu concursul chiar al unor membri ai unor instituţii româneşti. Un astfel de exemplu este materialul „Romii: cea mai discriminată minoritate în UE şi în România“, difuzat de B.B.C. Aici, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Attila Gasparic, referindu-se la modul cum sunt priviţi ţiganii – pe care, evident, îi numeşte „romi“ –, „crede că de vină pentru prejudecăţile oamenilor sunt mentalităţile învechite, (…) cauzate de stereotipuri moştenite de dinainte de ‘89, când nu existau minorităţi în această ţară. Nu se vorbea despre ele şi foarte mulţi nu-şi dau seama că există“ (sic) [20].

 

Adică, spune, „în două vorbe, trei prostii“: ori „nu existau minorităţi“, ori „nu se vorbea despre ele“ (deşi existau, cum se subînţelege): sunt două lucruri diferite. Individul se face că nu distinge între „minorităţi“ ca specie conceptuală şi juridică, recunoscută de stat, şi „minorităţi“ ca specie demografică şi sociologică, existentă faptic, dar nerecunoscută juridic – aşa cum este situaţia acum în Franţa, Grecia, Germania etc. De aceea, trebuie să subliniez că Gasparic minte cu neruşinare: deşi este un oficial al statului român, denigrează România în mod calificat. Într-adevăr, ca „maghiar pur“ – cum le place lor să se numească –, el ştie că, în documentele de partid şi de stat „de dinainte de ’89“ se folosea expresia standard „maghiari, germani şi alte minorităţi naţionale“ – iar toată lumea ştia că expresia „şi alte minorităţi naţionale“ îi desemna pe evrei, ţigani, ruşi, ucraineni şi alte minorităţi, enumerate, exhaustiv, în Anuarul Statistic Român, care se găseşte şi acum în biblioteci. Mai mult, „ca expresie a democraţiei socialiste“, se formaseră Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Maghiară – care, după decembrie ’89, a devenit U.D.M.R. –, Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Germană – care, după ‘89, a devenit F.D.G.R. –, şi altele. Şi materialul anonim difuzat de B.B.C. se încheie astfel: „Până în momentul de faţă, cele mai multe amenzi aplicate de C.N.A. posturilor de radio şi televiziune au fost pentru cazuri de discriminare etnică“. Dar pe acest mincinos Attila Gasparic cine îl amendează pentru că denigrează România pe banii noştri?! Pentru că alterează imaginea României pe plan extern, acest Attila Gasparic intră sub incidenţa Legii pentru apărarea siguranţei naţionale şi trebuie condamnat ca atare!

 

În mod categoric, unul dintre cele mai importante şi mai puternice mijloace de influenţare în masă este Internetul. Ca să vă daţi seama cât de mare este penetrarea, pe plan internaţional, a scamatoriei grafice că „rom“ nu este ţigan, ci este sau ar putea fi român este faptul că în enciclopedia electronică Encarta apare cuvântul „rom“, ca membru al „poporului Roma“, Romany/Romani fiind limba „poporului Roma“ [21]; iar, în lista de cuvinte a dicţionarului, după Romani urmează… Romania, ca „ţară în sud-estul Europei etc…“; şi la cuvântul tzigane, pronunţatcigan, apare ca denumire a poporului Roma, dată în… Ungaria! Or, Encarta are o mare răspândire, aspectul cu ţiganii nefiind singura denigrare la adresa României conţinută în ea. Dar nu aţi întâlnit, pe nicăieri, un protest oficial al autorităţilor române trimis editorilor Enciclopediei Encarta contra denigrării României, deşi există motive temeinice şi norme juridice internaţionale şi deşi, în anii anteriori, li s-a atras atenţia oficialilor despre denigrarea României comisă de Encarta.

 

În contrast cu situaţia asta şi cu agresiunea organizaţiilor interne ale ţiganilor şi internaţionale contra României pe tema „discriminării“, trebuie să amintesc un fapt care vine în sprijinul contraofensivei pe care trebuie să o întreprindem: deşi, în Franţa, termenul prin care erau desemnaţi era cel de gitane, în ultimele decenii se foloseşte tot mai frecvent cel de tzigane. Ca, de altfel, şi Sir Angus Fraser, care, în toată cartea sa, ŢIGANII, precum şi în vasta sa bibliografie, se întâlnesc numai termenii gypsyzigeunerTsiganologieciganocyganietzigan etc. La fel procedează, de exemplu, şi Yul Brynner, celebrul actor din filmul Cei şapte magnifici, care cântă Le Tzigane et moi, titlu pus pe coperta CD-ului său [22] şi nu l-a condamnat nimeni pentru discriminarea şi „jignirea“ ţiganilor, cum face C.N.C.D. în România!

 

Ţinând cont de cum a reacţionat în ultimii ani, presa internă a devenit, în mod evident şi în cea mai mare parte a sa, un pericol major pentru România, deoarece dezinformează opinia publică şi induce o stare halucinogenă de defetism, de lehamite, care să provoace slăbirea rezistenţei la agresiune şi, implicit, să determine inacţiunea populară: defetism propice pentru organizaţiile oculte, care caută şi reuşesc să „ocupe“ România sub aspect financiar, economic, cultural, informaţional etc., fără a mai trage un foc de armă, ca în vremurile recent apuse. În aceasta constă, în esenţă, specificul războiului axiologic, atipic, din vremea noastră, căruia i-a căzut victimă România!

 

 

 

Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene

 

Pe lângă faptul că ţiganii au devenit o bombă interetnică  şi socio-demografică, între timp situaţia s-a complicat şi mai mult, căci aceştia au devenit atât o bombă politică  internă.

 

Anterior presei obediente şi mercenare, vina pentru convergenţa acestor pericole o poartă, în principal, autorităţile române, instituţiile româneşti, „sistemul ticăloşit“ – cum a fost calificat de însuşi preşedintele Traian Băsescu. Astfel, trebuie să repet – şi apelez la toţi ziariştii patrioţi să repete şi ei, continuu, şi să disemineze aceste informaţii – că, după ce Andrei Pleşu, ca ministru de Externe, a impus verbal, prin autoritatea sa, anularea Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, ultimul ministru de Externe al Convenţiei Democrate, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, prin care a anulat expres Memorandumul ministrului Teodor Meleşcanu şi a impus utilizarea vocabulei „rom“. Deşi, cu puţin timp înainte de a fi fost el instalat în post, tocmai se întâmplase incidentul cu cei doi generali de la Ministerul de Interne cărora le fuseseră interzisă intrarea într-o ţară străină şi fuseseră reţinuţi în aeroport fiindcă pe paşapoartele lor era trecut indicativul „Rom“, iar ofiţerii de frontieră, crezându-i ţigani pe respectivii generali români, i-au reţinut, prevăzători, în „carantină“. Incidentul s-a repetat, ulterior, cu o altă delegaţie oficială.

 

Unele dintre gravele consecinţe ale introducerii vocabulei „rom/rrom“  deveniseră evidente încă din timpul mandatului său. Dar Petre Roman, care fusese „os de ardelean prin nevastă-sa“, murea mai mult de grija ţiganilor „jigniţi“, decât de grija pentru imaginea şi prestigiul României, compromise, deja, de ţigani la vremea când le devenise avocat din oficiu. Aşadar, unul dintre principalii vectori ai războiului axiologic contra României este sinistrul ex-premier Petre Roman. Evident, nu doar pentru că el a facilitat consolidarea, în conştiinţa opiniei publice internaţionale, a echivalării românilor cu ţiganii şi a devalorizat, astfel, conceptele de „român“ şi „românitate“ – care fac parte din Patrimoniul Naţional –, ci, în plus, şi pentru că este promotorul altor forme esenţiale de devalorizare: prin introducerea expresiei „mormane de fiare vechi“ a devalorizat moral marile complexe industriale – care au fost vândute, apoi, pe nimic, unor investitori „strategici“ (citeşte: escroci) –, iar prin liberalizarea cursului leu-dolar a devalorizat moneda naţională şi, astfel, a provocat principala modalitate prin care România este ruinată, continuu, de două decenii: ruinată pentru români, în scopul îmbogăţirii, preponderent, a alogenilor!

 

Alte consecinţe pernicioase ale introducerii deliberate a vocabulei „rom/rrom“, pentru a-i confunda pe români cu ţiganii, le vedem şi azi, iar pe altele încă nici nu ni le imaginăm.

 

După  ce, în 2 noiembrie 2007, mi s-a postat pe AlterMedia studiul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“, în care argumentam detaliat ideea republicată, insistent, de mine în ultimii şapte ani – şi anume necesitatea interzicerii vocabulei „rom/rrom“ şi folosirea exclusivă a cuvântului „ţigan“, aşa cum cerea şi Memorandumul H03/169 –, d-lui prof. Ion Coja i s-a postat, în 13 noiembrie 2007, tot pe AlterMedia, articolul „Cea mai mare problemă a României este că românii sunt confundaţi cu romii“ [23]. Titlul însuşi este un citat dintr-un clasic în viaţă: Graham Watson, liderul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (A.L.D.E., grup parlamentar în cadrul Parlamentului European), care ne căinează, prin această formulă, etalată în antetul primei pagini a ziarului Ziua din 7 noiembrie 2007, şi preluată de alte publicaţii (electronice). În respectivul material, prof. Coja, mergând pe teza mea, subliniată mai sus, expune multe alte idei valoroase. Laconic zis, articolul său este remarcabil, dar se încheie lamentabil. La sfârşit, a dovedit o inexplicabilă cecitate politică şi – crezând că rezolvă încurcătura în care ne-au băgat autorităţile, ba ar mai face şi un bine omenirii! – emite această afirmaţie incredibil de aberantă: „…Este cazul să ne punem totuşi, cu toată seriozitatea, întrebarea dacă nu cumva soluţia finală a problemei ţiganilor, de interes de-acuma european, poate chiar planetar, va trebui să includă şi constituirea unui stat naţional al ţiganilor“ (sic).

 

Cu alte cuvinte, adică, propune „să li se dea ţiganilor un stat“. Dar nu spune unde, ci doar sugerează, în finalul materialului: „Aşa cum constituirea Israelului a pus capăt unui statut milenar incert şi nedemn al evreilor, nemeritat, constituirea unui stat al ţiganilor ar putea rezolva cea mai mare parte din ceea ce acum înseamnă problema ţiganilor din Europa. Evident, ca şi în cazul evreilor, soluţia va trebui să învedereze un teritoriu cât mai apropiat de cel care va fi fost obârşia din care ţiganii au fost dislocaţi în urmă cu aproape o mie de ani şi pe care ei ar redobândi-o astfel“ (!).

 

Riscant, în această problemă, este, după mine, să faci o asociere şi o paralelă între evrei şi ţigani: cum să-i alături, fie şi în scris, pe evrei cu ţiganii?! Ce zice Organizaţia supravieţuitorilor holocaustului, din Tel Aviv, care l-a avertizat – manifestând, deci, bunăvoinţă! – pe prof. Coja că o să-l ucidă [24]?! E-adevărat că Shimon Samuels, directorul pentru relaţii internaţionale al Centrului Wiesenthal, le-a luat apărarea ţiganilor, pe motiv că Adrian Cioroianu ar fi cerut „deportarea ţiganilor“, dar asta nu se ia în consideraţie: Cioroianu se referise, „corect politic“, la „infractori“, nu la „ţigani“.

 

 

 

Misterul înfiinţării şi localizării statului Ţiganistan

 

Chiar dacă, referitor la evrei, prof. Ion Coja face câteva consideraţii aparent corecte, pentru că, în fond, se situează pe poziţii sioniste – condamnate vehement de către evreii fundamentalişti din S.U.A., organizaţi în Neturei Karta, care, cu perseverenţă, afişează lozinci ca „Statul Israel nu trebuie să existe“, „Iudaism nu înseamnă sionism“, „NU atrocităţilor Israelului din Gaza şi Liban!“ etc. [25] –, nu ne putem reprima întrebarea fatidică: unde să li se dea un stat?! Căci, un stat presupune un teritoriu, cum recunoaşte şi prof. Coja! În India, de unde au venit, cum insinuează autorul?! E-adevărat că ideea „trimiterii ţiganilor în India“ se formulase şi în Cehoslovacia [26]. Dar, nu are India o populaţie cu mult peste un miliard de indivizi, majoritatea fiind muritori de foame?! Sigur, în comparaţie cu această imensitate demografică, în continuă creştere, cele două-trei milioane de ţigani din România ar trece neobservate, dacă ar fi duse acolo. Dar, India are destui săraci ai ei, în comparaţie cu care ţiganii din România par chiar pricopsiţi – ca să nu mai vorbim de „barosani“ ca alde Nicolae Păun – care, obraznic, mai vrea şi să ne schimbe dicţionarele [27]! –, Adrian-copilul-minune – care împuţeşte atmosfera cu manelele sale! –, „împăratul“ Iulian, „regele“ Cioabă, ţiganul-sociologist Nicolae Gheorghe ş.a. –, aşa că, totuşi, nu-şi va primi înapoi „ramurile indiene rupte şi rătăcite“.

 

De aceea, evident, în Europa li s-ar putea da un stat acolo unde sunt cei mai mulţi pe km/pătrat. Şi unde se întâmplă asta?! Iarăşi evident, în România. Şi chiar dacă nu România are cei mai mulţi ţigani, acei membri ai „sistemului ticăloşit“ care ne conduc vor recunoaşte, la presiunea U.E., că are! Astfel că, întrucât am fost singurii care i-am tolerat cinci secole, pentru că i-am acceptat şi nu i-am exterminat, cum făcuseră, multă vreme, toate statele europene – cum relevă Sir Angus Fraser şi cum precizează chiar prof. Ion Coja în articolul sus-menţionat [28] –, va trebui să le oferim, tot noi, românii, şi un stat, de vreme ce le-am permis să ni se substituie ca denumire naţională, căci, pentru străini, „român“ a devenit sinonim cu „rom“, cum zice şi Graham Watson, adică cu ţigan – cum ar trebui să zică şi Graham Watson! Deoarece India, care este putere nucleară, nu va accepta să-i primească pe ţiganii din România – cu atât mai puţin pe cei din Europa – doar pentru că aşa ar vrea Uniunea Europeană! Zeci de milioane de indieni (însumând de mai multe ori populaţia României!) emigrează în Arabia, în America de Nord (îndeosebi), chiar în Africa, iar prof. Ion Coja sugerează că trebuie să li se dea „stat“ în India: să se înfiinţeze statul Ţiganistan!

 

Palate tiganesti 1

 

Dar de ce să nu le dăm, tot noi, şi „un stat naţional“?! Pentru că organizare politică au destulă, chiar mai multă  decât noi: ei au şi „împărat“, şi „rege“,  şi bulibaşă, şi stabor şi „palate“ cu multe turnuleţe. „Naţiune“ nu au, încă, dar au, deja, un factor premergător constituent, „cultură“, pentru că au mai multe „culte“. Au „cultul“ şuţului (adică al hoţului): în interiorul etniei ţigăneşti, printre cei mai respectaţi membri sunt consideraţi şuţii – cei care fură mai mult şi nu sunt prinşi. Iar, dacă sunt prinşi pentru comiterea diverselor infracţiuni – înşirate pe toată gama criminalităţii, de la furturi la omucideri, cum avea să constate, tardiv şi ofuscat, inclusiv premierul Tăriceanu! –, au asigurat, în consecinţă, şi „cultul“ „ocnaşului“: tot astfel, cel mai prestigios şi, totodată, cel mai temut membru al clanului este cel care are mai mulţi ani de puşcărie. Au, apoi, „cultul“ şmenarului şi „cultul“ escrocheriei. Aceasta e denumită în „limba romali/romanes/romani/romany“ „bişniţă“: adică, business, devenită, în engleza-ţigănizată, bişniţă, de unde a intrat, din nefericire, şi în limba română – sau, mai exact zis, în maculatura unor condeieri. Una dintre variantele cele mai răspândite ale acestei forme de escrocherie este „alba-neagra“. Ca dovadă că această „cultură“ a lor ar fi puternică – sau, mai degrabă, că unii dintre românii noştri sunt imbecili! – este faptul că a început să ţigănizeze şi limba română: din când în când, unii ziarişti români tâmpiţi pun, în materialele lor, astfel de cuvinte ţigăneşti, uneori chiar în titlu. De exemplu, au apărut titluri ca acestea: „Guvernul a dat pe şest o ordonanţă…“. Ca să nu mai vorbesc de cuvântul „mişto“, folosit, frecvent, de către vorbeţii din audio-vizual şi de condeierii din presă; cel mai recent caz este un anume Rene Pârşan [29]! [Iar acum, cu scandalul de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu“, pe toate posturile TV este etalat alt ţigănism: „şpagă“].

 

Pentru că, totuşi, India este suprapopulată, cred că tot ideea – singura rezonabilă! – a ex-ministrului de Externe Cioroianu trebuie dezvoltată: trebuie făcut un stat al ţiganilor, dar nu în Egipt, ci în Sahara. Aşa cum, acolo, pot să trăiască beduinii, la fel pot s-o facă şi ţiganii: au şi ei corturi, migratori vor să rămână, violenţi sunt şi, deci, îşi pot forma miliţii cetăţeneşti pentru a-şi asigura autoapărarea etc.; trebuie doar să înveţe să muncească, precum tuaregii, beduinii ş.a. şi, evident, să nu contamineze oazele pe lângă care vor trece din când în când, ca să le rămână apă de băut; pentru că de spălat nu au nevoie, căci nu se va mai întâmpla ca în Franţa, să fie daţi jos din autobuz, pentru ca şoferii de autobuz să nu mai facă grevă din cauza păduchilor ţigăneşti. E-adevărat că, în ziarul Adevărul, în care s-a publicat această ştire, condeierul, care semnează, foarte „curajos“, cu M.C., foloseşte un titlu foarte mincinos: Grevă la Lyon din cauza păduchilor româneşti! NU, nu erau păduchi româneşti, ci păduchi ţigăneşti! „Pentru că nu se spală, miros insuportabil de urât“, a povestit unul dintre şoferii din Lyon [30]. Pe când, în Sahara, nu-i mai deranjează nimeni!

 

 

 

Se cloceşte apariţia „naţiunii ţigăneşti“!

 

Ce le mai trebuie ţiganilor, pentru a li se asigura „management“-ul şi statutul de prestigiu, pe care, în ultimul mileniu de vieţuire în Europa, nu au reuşit să şi-l dobândească singuri?! Ca Uniunea Europeană să declare sus şi tare că ţiganii sunt o naţiune mare!

 

Din surse demne de încredere şi bine informate, se ştie că marile naţiuni europene pregătesc o rezoluţie chiar în acest sens: să  propună Uniunii Europene ca aceasta să decidă ca etnia ţigănească să devină cea mai nouă naţiune a Europei. Aşadar, prin ucaz, Uniunea Europeană, va proceda tot aşa cum, nu demult, Uniunea Sovietică decreta ce popoare să mai apară în interiorul ei. Deci, are dreptate Vladimir Bukovski când spune că Uniunea Europeană este un alt tip de Uniune Sovietică. Ba, Ignaçio Ramonet, în Geopolitica haosului, afirmă că este un tip de stat federal chiar mai rău, mai represiv decât Uniunea Sovietică! Apoi, dacă se decretează de către Uniunea Europeană că ţiganii sunt o naţiune – pe care, deja, îi consideră „popor european“ –, fireşte, trebuie să li se dea şi un stat. Pentru că ideea cu „datul unui stat“ le-a fost, deja, dată.

 

În mod cert, această hotărâre, privind acordarea statutului de „naţiune“  ţiganilor, care dospeşte în interiorul Uniunii Europene, este destinată erodării, în continuare, a statalităţii şi suveranităţii României.

 

Împotriva reificării ideilor de „naţiune ţigănească“ şi „stat al ţiganilor“ trebuie să ne opunem prin toate mijloacele.

 

Pentru că tot a amintit prof. Coja de „soluţia finală“, consider că instituirea unui stat al ţiganilor nu numai că nu este „soluţia finală“, ci este chiar împotriva cutumelor ţigăneşti şi a tezelor formulate de unii lideri ţigani, precum acel Nicolae Gheorghe – mai cunoscut sub numele din catalog, de Gheorghe Nicolae –, de care am amintit: ei vor să fie consideraţi „popor transfrontalier“, adică, zis mai puţin academic, „popor nomad“, migrator; ba, mai mult, vor statutul de „naţiune transnaţională“ (sic)! Desigur, ultima sintagmă este o contradicţie în termeni, dar nu trebuie să ne poticnim de probleme de logică formală, când e vorba să aplicăm logica dialectică. Ideea pe care vor ei să o sugereze prin această expresie contradictorie este aceea de a fi lăsaţi să meargă unde vor. De aceea, nu pot fi consideraţi nici măcar „popor“, ci doar grupuri nomade, dispersate şi eterogene de ţigani. Desigur, în ultimele decenii, s-au găsit unii lideri de-ai lor care să încropească o oarecare organizare internaţională, iar alţii, în spatele lor, îi utilizează ca masă de manevră.

 

„Soluţia finală“ – conform acestei sintagme deja consacrate – este nu să li se dea, plocon, un stat, ci, dimpotrivă: eu susţin, conform cutumelor ţigăneşti şi directivei europene 38/2004 privind libera circulaţie, că trebuie să fie lăsaţi şi chiar determinaţi să emigreze, de la noi, în toată Europa şi în toată lumea. Şi-aşa ne-au acuzat unii, ca adulterinul Günter Verheugen, vicepreşedintele Comisiei Europene, că nu le acordăm ţiganilor toate drepturile, că îi „discriminăm“ şi nu-i ajutăm „să se integreze“ mai repede: să-i ia la ei, în Germania, în Franţa, în Anglia, să îi educe ei – fie şi în puşcăriile lor bine dotate şi umanizate – şi să le dea drepturile lor, căci au metodă şi teorie: Magna Cartha Libertatum. Cu această ocazie, să îi înveţe pe ţigani că, înainte de a revendica drepturi, trebuie să se achite de obligaţii! Culmea „politicii corecte“ este că, deşi Günter Verheugen le-a luat, mereu, apărarea ţiganilor, acuzând România – totdeauna în necunoştinţă de cauză! – că nu se ocupă de ei, liderul lor cel mai impertinent, ţiganul-deputat Nicolae Păun, pretinde că „Gunther Verheugen a jignit profund etnia rromilor“ [31]! E-adevărat că, între timp, şi „preopinentul“ său, Günter Verheugen, s-a rătăcit în meandrele realităţii urbane, căci a greşit patul conjugal şi a nimerit în cel al amantei sale, Petra Erler [32], pe care a făcut-o şefa lui de cabinet.

 

 

 

România – raiul infractorilor

 

Dar aşa se face, azi, Istoria: adulterinii şi pederaştii de la U.E. şi C.E., fasciştii nepoatei lui Benito Mussolini – fiul unui fierar (ţigan, cumva, şi el?!) –, cămătarii de la F.M.I., criptocomuniştii Jirinovski şi Voronin [33], horthyştii de la U.D.M.R., ţiganii de la „Romani Criss“ – care „n-au decât să ţipe până mâine“, cum i-a prevenit, binevoitor, preşedintele Băsescu [34] – şi alţii de acelaşi calibru ne dau lecţii de morală şi de „corectitudine politică“, de „management“ politic şi naţional. Şi, cum am mai spus în articolele menţionate anterior pe tema ţiganilor, ţiganii sunt susţinuţi de Ungaria, prin intermediul unei organizaţii de spionaj, camuflată sub numele benign Fundaţia Söröş pentru o Societate Deschisă [35] şi supranumită „Caracatiţa Söröş“ – deoarece acţionează inclusiv prin intermediul unor filiale ale sale cu alt nume, precum Project on Ethnic Relations [36]; evident, ei o vor deschisă la agresiunile externe!

 

Faptul că Italia şi, apoi, după exemplul ei, celelalte ţări occidentale se vor opune imigrării ţiganilor în interiorul lor atestă, categoric, perversitatea, duplicitatea şi ipocrizia lor: ele vor democraţie, dar aşa cum vor ele să o aplice altora, nu şi lor însele! Dacă  Italia şi celelalte ţări vor continua să-i trimită înapoi, în România, pe ţiganii emigraţi de aici – deşi au devenit, şi ei, cetăţeni europeni şi, deci, pot să imigreze oriunde, pot să muncească acolo şi, totodată, trebuie să-şi ispăşească eventualele pedepse privative de libertate în puşcăriile ţărilor în care au comis crimele pentru care sunt condamnaţi! –, atunci vom avea un motiv întemeiat să denunţăm tratatele cu Uniunea Europeană şi să ne retragem din ea. Dacă, desigur, nu ne va rejecta, între timp, Uniunea Europeană din cauza recentelor modificări aberante ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală – modificări care vor transforma România în „raiul infractorilor“ [37] şi, de aceea, în mod întemeiat, au determinat, protestul Excelenţei Sale Domnul Nicholas Taubman, ambasadorul – la vremea respectivă – S.U.A. în România, căruia, între timp, i se alăturaseră ambasadorii Marii Britanii, Olandei şi Germaniei.

 

În ceea ce mă priveşte, eu sunt convins că Uniunea Europeană va accepta criminalele modificări ale legilor penale comise de Guvernul României, deşi au fost denunţate ca inadmisibile de către ambasadorul Nicholas Taubman şi de ceilalţi ambasadori, şi deşi, până acum, U.E. a tot făcut obiecţii, indirect, prin intermediul comisarului Franco Frattini – vicepreşedinte al Comisiei Europene (C.E.), care, în timpul aceleiaşi conferinţe ţinute la Bucureşti, ne-a confundat de două ori cu Bulgaria! [38] –, cum că România nu îndeplineşte condiţiile admiterii în U.E. la capitolele „Ju$tiţi€“ şi lupta contra corupţiei, acuză iterată recent de Olanda. Dar nu este nici un paradox aici: aceste obiecţii fuseseră făcute doar de formă, ca praf în ochii opiniei publice, fiindcă devenise evident, pentru observatorii atenţi ai fenomenului, că marea corupţie este un altoi importat din Occident, dezvoltat pe bălegarul autohton, adus la suprafaţa societăţii de Retrovoluţia din decembrie 1989.

 

Or, Uniunea Europeană intenţionează, în continuare – aşa cum a transformat România într-o neocolonie occidentală (vest-europeană, îndeosebi), căreia îi sustrage materiile prime şi forţa de muncă, îndeosebi prin brain drain [39], pe de o parte, iar, pe de altă parte, a redus-o la o piaţă de desfacere şi consum a produselor ei –, intenţionează, ziceam, să o transforme în cloaca maxima a Europei, unde să-şi trimită criminalii (violatorii, pedofilii, pederaştii) să zburde lejer, unde să-şi exporte mafioţii şi investitorii „strategici“ la furat şi la spălat banii murdari, fiindcă România va deveni, prin propria voinţă a Parlamentului ei – în urma aprobării respectivelor modificări ale legilor penale, ca să îi apere inclusiv pe infractorii din clasa numită „gulerele albe“ –, „raiul infractorilor“.

 

 

 

Ţiganii şi suporterii lor români

 

E absolut falsă ideea exhibată de unii comentatori, ca de exemplu, Radu Tudor, imediat după apariţia în mass media interne şi internaţionale a cazului Mailat: anume că el, Radu Tudor, „timp de 15 ani de când lucrează în presă, a considerat că ungurii sunt cei mai periculoşi pentru România, dar, iată, cazul Mailat l-a făcut să creadă că nu ungurii, ci ţiganii sunt cei mai periculoşi!“ Ceea ce denotă superficialitatea deplină şi găunoşenia profundă a gândirii lui de „analist politico-militar“, cum îl gratulează coechipierii lui de emisiune. Or, cazul Mailat, după cum a relevat suficient de bine presa, s-a dovedit că este, în cea mai mare parte, o înscenare a autorităţilor italiene, ca să lovească în România, uzând de imigranţii ţigani, care şi-au apropriat vocabula „rom“, prin care sunt „confundaţi“ cu românii – apropriere comisă cu ajutorului minoritarilor Andrei Pleşu şi Petre Roman. Această confundare a ţiganilor cu românii a fost un scop urmărit deliberat, după cum am demonstrat în cele două studii publicate în mai multe reviste şi postate, ulterior, şi pe mai multe site-uri, „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ şi „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“ (vezi notele 3-4)!

 

Dar, Radu Tudor nu s-a mai dumirit, între timp, ca să revină la concepţia lui anterioară, aglutinată timp de 15 ani de presă, şi, deşi îi consideră „pe ţigani mai periculoşi decât ungurii“, a devenit, paradoxal, un apărător şi un propagandist al problemelor ţiganilor! De fapt, vă rog să remarcaţi că atât postul Antena 3, îndeosebi prin emisiunea lui Mihai Gâdea, „Sinteza zilei“, cât şi Antena 2, sau Antena 1, care face alte emisiuni cu ţiganii manelişti, au devenit tribune de propagandă ţigănească. Probabil, vor să pară obiectivi şi să contracareze faptul că, pe de altă parte, Jurnalul  Naţional – care aparţine tot trustului INTACT – a declanşat, prin lunile februarie-martie a.c., o campanie de strângere de semnături pentru a susţine ceea ce eu am susţinut de peste 10 ani: eliminarea făcăturii „rom/rrom“ şi utilizarea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“. E-adevărat că mi-au făcut favoarea de a sublinia că, în studiul «Cuvantul „rrom“, o agresiune axiologica», publicat în septembrie 2005 (vezi nota 2), avertizasem opinia publică asupra consecinţei pernicioase a acceptării făcăturii „rom/rrom“: denigrarea României prin introducerea deliberată a confundării românilor cu ţiganii.

 

Şi ungurii şi ţiganii sunt aproape la fel de periculoşi, dar fiecare minoritate etnică în alt registru: ţiganii prin tropismul criminogen şi prin explozia demografică, iar ungurii prin caracterul revanşard şi rasismul lor funciar. Totuşi, ungurii sunt cei mai periculoşi fiindcă sunt mai organizaţi, sunt o naţiune constituită şi au un stat, Ungaria, care îi sprijină: vezi inclusiv acţiunile lor din 5 sept. 2009, privind secesiunea aşa-zisului Consiliu „Naţional“ Secuiesc, deşi secui declaraţi la ultimul recensământ mai sunt vreo 250! Şi ţiganii au început să se organizeze internaţional cu ajutorul unor instituţii „europene“, dar de sorginte mondialistă, care au interesul să submineze suveranitatea Românei ca stat şi omogenitatea etnicităţii şi ortodoxismului poporului român – probabil cel mai omogen popor din Europa, dacă nu şi din lume, sub aceste două dimensiuni. În acest scop se folosesc, într-adevăr, cum remarcase cineva, de reprezentanţii minoritari infiltraţi pe diverse paliere ale sistemului de conducere a ţării.

 

Un exemplu elocvent este Viorel Hrebenciuc. Acum 4-5 ani, când moghiorii reluaseră, în stilul lor zgomotos şi emfatic, campania de propagandă  pro-secesionistă şi se punea problema ca statul român să  le interzică să-şi mai cânte imnurile lor fasciste şi revanşarde, maghiarii au pretins că ei le cântă în bisericile lor ca „psalmi“ (!). Hrebenciuc le-a „cântat“ şi el, în strună, spunând – cum s-a văzut la televizor – că „nu au decât să le cânte, dacă sunt psalmi“ (sic). Evident, asocierea lor cu psalmii este un truc hungarist, menit să le permită această propagandă insidioasă, după cum bisericile lor „istorice“ nu sunt decât focare de neorevizionism, spirit revanşard  şi neofascism – forme de agresiune antiromânească, protejate, evident, de oficialii alogeni infiltraţi la Putere.

 

De exemplu, recent, Evenimentul zilei titra „Extremism maghiar pe banii statului roman“. Or, aici, vinovăţia aparţine guvernanţilor, căci asemenea manifestare – Tabără a Tineretului Maghiar – este la a cincea ediţie, iar propaganda insidioasă privind „graniţele, drapelul şi imnul Ţinutului Secuiesc“ a atins culmea pericolului, inflamându-i pe toţi românii patrioţi, mai puţin pe cei trădători. [Între timp, scandalul cu aşa-zisul „drapel secuiesc“ a atins dimensiuni europene]. S-a observat corect că minoritarii se infiltrează în instituţiile de conducere, chiar la cel mai înalt nivel. De altfel, şi eu am subliniat în mai multe articole că „xenocraţia conduce România“. Acesta-i aspectul esenţial şi nu trebuie să creăm confuzii de genul că „ţiganii îi incită pe unguri“. Dimpotrivă, ungurii îi întărâtă pe ţigani, prin intermediul organizaţiilor controlate de Fundaţia Soros pentru o societate deschisă; evident, „deschisă“ la agresiunile acestei fundaţii, care nu este decât o organizaţie de spionaj pe multiple planuri.

 

 

 

Interzicerea urgentă a vocabulei „rom/rrom“

 

şi utilizarea exclusivă a cuvântului „ţigan“

 

Ca atare, solicit tuturor ziariştilor, publiciştilor, redactorilor şi vorbitorilor din audio-vizual (fie ei angajaţi sau invitaţi în emisiunile date pe posturile radio-TV), atât celor oneşti, dar care nu au suficient curaj, cât şi celor mercenari, dar care trebuie să dea dovadă de prevedere – căci, iată ce le aduce viitorul: indezirabilul statut internaţional de ţigan! –, să elimine imediat vocabula „rom/rrom“ şi derivatele sale şi să folosească exclusiv cuvântul atestat istoric şi ştiinţific, „ţigan“. Pentru că, ne-am convins cu toţii, deja, pe de o parte, impunerea perfidă a utilizării ei ne-a adus prejudicii incomensurabile, iar, pe de altă parte, sunt tot mai multe argumente care susţin ideea unei conspiraţii concertate ca, inclusiv prin intermediul vocabulei „rom“, românii să fie consideraţi ţigani, iar România ţara ţiganilor [40] – în care, pe lângă drepturi fără obligaţii, să li se dea, eventual, şi un „stat“ (!). Dacă toţi vom utiliza numai cuvântul „ţigan“, legea de înfiinţare a aşa-zisului Consiliu „Naţional“ (!) pentru Combaterea Discriminării devine caducă – mai ales că respectivul Consiliu este ilegitim [41] –, iar acesta va trebui să fie desfiinţat automat, făcându-se, astfel, un mare serviciu ţării, inclusiv prin economii bugetare.

 

Una dintre concluziile logice ale demonstraţiei pe care am făcut-o, alături de ceilalţi, este că inclusiv Consiliul „Naţional“ pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) este o formă instituţionalizată de mişcare a satanismului, deoarece, am arătat, el inversează valorile, îndeosebi pe cea mai importantă: democraţia, puterea majorităţii, este înlocuită cu dictatura minorităţilor; este cea mai perversă şi mai periculoasă formă, de până acum, de agresiune antiromânească, instituită de nişte lichele politice conducătoare, întrucât are ca efect autodistrugerea naţională. Evident, C.N.C.D. este condus de un maghiar. Ca dovadă a părtinirii condamnabile de care dă dovadă C.N.C.D. este şi modul, deja notoriu, cum l-a tratat preferenţial pe premierul Tăriceanu, care declarase, ritos şi discriminatoriu, dar absolut întemeiat: „romii comit toate infractiunile posibile, de la talharie si prostitutie pana la jafuri organizate si trafic de droguri“ [42]. Aici, însă, el nu mai făcea discriminare etnică, ci făcea o „afirmaţie politică“ – ca să uzez de sintagma cu care se apărase Kelemen Hunor, care pretinsese că „retrocedarea a un milion de hectare în proprietatea maghiarilor echivalează cu a doua ocupare de ţară în Ardeal“ [43].

 

Dacă  toţi, în toate mass media, în toate buletinele de ştiri, în toate cuvântările şi textele politicienilor, politologilor, istoricilor, sociologilor, analiştilor şi ale altora, vom utiliza numai cuvântul „ţigan“, vom combate cu succes agresiunea axiologică, făcută concertat, contra României inclusiv prin vocabula „rom“ şi vom face o breşă importantă, prin care vom contracara presiunile organismelor internaţionale, care ne-au înlănţuit sub pretextul „corectitudinii politice“ în vederea evitării „discriminării“. Situaţia creată de ţigani în Italia, în Franţa, Anglia, Germania, Suedia etc. şi accentuarea atitudinii antiromâneşti de către guvernul italian ne oferă ocazia şi motivul interzicerii categorice atât a utilizării vocabulei „rom/rrom“, cât şi a respingerii oricăror presiuni internaţionale sub pretextul pretinsei „discriminări“. În fond, ştiinţa se face prin comparaţie, adică prin discriminare, prin distingerea între caracteristicile obiectului studiat.

 

 

 

Îmbogăţirea „culturii“ ţigăneşti prin cerşetorie

 

Ziariştii şi analiştii nătărăi, obedienţii din politica românească sunt, se pare, nişte bieţi copii în materie de denigrare a României prin acceptarea slugarnică a impunerii vocabulei „rom“ de către instanţele politice europene.

 

Aspectelor „culturii“ ţigăneşti, relevate în materialele anterioare (mai ales în „Ţiganii – o iminentă bombă politică“), li se adaugă unul nou de către gândirea „suverană şi infailibilă“ a unor judecători ai Curţii de Casaţie a Italiei. Iar judecători italieni sunt mai „infailibili“ decât cei români, fiindcă se originează, fireşte, în „infailibilitatea papei“!

 

Cum-necum, presa română ne crea frisoane prin această ştire difuzată,  în 29 noiembrie 2008, de Agenţia Mediafax, preluată de la AFP: „Decizia 44.516 a Curţii de Casaţie clasează o hotărâre a Curţii de Apel din Neapole, care a condamnat la cinci ani de închisoare o mamă dintr-o familie romă care cerşea pe străzile oraşului Caserta, la nord de Neapole, cu un bebeluş în braţe şi un copil în vârstă de patru ani alături. Potrivit judecătorilor Curţii de Casaţie, acuzaţia de sclavie nu poate fi reţinută împotriva mamei, deoarece ea nu face parte dintr-o bandă de exploatare a minorilor, ci „cerşea din cauza sărăciei“. Pe de altă parte, ea nu făcea acest lucru decât între orele 09.00-13.00, oferindu-i astfel un minim de liberate copilului său». Oare judecătorii ăştia sunt chiar tâmpiţi?! Ce „minim de libertate“ putea oferi ţiganca puradeilor ei, unul de patru ani şi altul de câteva luni?! I-a lovit insolaţia soarelui meridional pe respectivii judecători?!

 

Culmea idioţeniei abia acum urmează: «Potrivit judecătorilor Curţii de Casaţie, care a reţinut împotriva mamei numai acuzaţia de rele tratamente aplicate copilului, nu se pot „incrimina comportamente care intră în tradiţia culturală a unui popor“». Aici, cuvântul  „comportamente“ se referă în mod expres la cerşetorie! Şi articolul continuă: «În prima instanţă, Mia, mama de etnie romă, a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru „sclavie“ şi „rele tratamente“ aplicate copilului său. În apel, pedeapsa a fost redusă la cinci ani, deoarece nu a fost menţinută împotriva ei decât acuzaţia de sclavie. La Padania, cotidianul partidului antiimigraţie Liga Nordului, titrează, sâmbătă, pe prima pagină: „Judecătorii trimit copiii romi la cerşit“. Barbara Saltamartini, membru al comisiei pentru drepturile copilului a Poporului Libertăţii, de centru dreapta, citată sâmbătă de Corriere della Sera, s-a declarat indignată că judecătorii consideră „copiii romi ca fiind copii din zona a doua“» [44].

 

Chiar dacă, în esenţă, prin articolele din cele două publicaţii italiene se dezavuează expres decizia judecătorească respectivă, totuşi, în citatele redate mai sus se ascund câteva greşeli, în ordinea logică şi morală, care condamnă, implicit, o dată mai mult, gândirea „infailibilă“ a judecătorilor.

 

1) Aprecierea ţiganilor ca fiind de categoria a „doua“ îi menţine în condiţia de paria, iar, prin asta, judecătorii în cauză contravin flagrant normelor europene.

 

2) Considerarea cerşetoriei ca o dimensiune a „culturii“ ţigăneşti constituie o contradictio in adjecto, prin care, de fapt, este negat, expressis verbis, însuşi dreptul la fiinţare al „culturii“ respective. Într-adevăr, în cultura tuturor popoarelor, munca şi cinstea, corolarul ei, fac parte din patrimoniul cultural, moral şi economic, iar nu cerşetoria şi corolarul ei, necinstea, hoţia. Deoarece, cu mici excepţii, cerşetoria este o formă de furt, o modalitate prin care sunt escrocaţi oamenii apelându-se la sentimentul lor de milă creştină.

 

3) Admiterea de către judecători respectivi a cerşetoriei ca parte a tradiţiilor culturale ale ţiganilor revine la a spune că judecătorii completului în cauză le refuză ţiganilor orice demnitate, decizia îi exclude, practic, din rândul popoarelor şi îi menţine, realmente, la nivelul de paria umanităţii! Dacă n-ar fi funciarmente hoţi, necinstiţi prin „tradiţia culturală“ a lor, ţiganii înşişi – în primul rând liderii lor – ar fi trebuit să refuze decizia Curţii de Casaţie a Italiei ca profund jignitoare. Dar, evident, ei se complac în această promiscuitate nu doar morală şi o acceptă cu seninătate fiindcă nu au demnitate, nu au cultură, nu au limbă, nu au decât nişte minime obiceiuri – nu „tradiţii“! – rudimentare, primitive, din cauza cărora intră, iremediabil şi definitiv, în conflict cu toate popoarele în interiorul cărora se infiltrează. Cât despre liderii lor, fariseismul lor este deplin, catalizat de cleptotropismul funciar al etniei: intenţia lor este să fure cât mai mult din fondurile europene sau autohtone destinate organizaţiilor înfiinţate pentru integrarea ţiganilor. Întrucât unii dintre liderii lor sunt, totuşi, cât de cât instruiţi – fireşte, ca sociologul ţigan Nicolae Gheorghe, şi nu ca Bercea Mondialu’, numit preşedintele ţiganilor prin voinţa suverană a „regelui“ ţiganilor, Florin Cioabă –, fariseismul lor este cu atât mai reprehensibil.

 

4) Apoi, prin folosirea vocabulei „rom“, oprobiul public se extinde, ilicit, şi asupra românilor. Căci, de la „romi“ la „români“  – scris „romani“, fără diacritice  – nu e decât un pas. Pe care, se ştie, presa italiană şi cea internaţională l-au făcut.

 

5) În sfârşit, mai semnalez o particularitate a acestei agresiuni axiologice: este regretabil faptul că presa italiană nu a dovedit discernământul necesar în a face discriminarea între români şi ţigani folosindu-se chiar de grafia corectă a celor două denominaţii. Deşi pe români îi indică prin cuvântul „romeni“, pe ţigani  îi indică tot prin făcătura „rom“ [45] şi nu prin „ţigan“, ţigănesc“ – adică prin zingarozingaresco, cuvintele consacrate în limba italiană şi încă existente în dicţionarele lor! De ce oare? Doar pentru a denigra, a devaloriza deliberat România!

 

De aceea, apelez, pe această cale, la ziariştii italieni şi, în mod expres, la Guvernul Italiei, să dovedească onestitate şi respect faţă de România şi poporul român cel puţin în această  problemă, uşor de soluţionat: să elimine din limbajul lor făcătura „rom“ şi să o folosească denumirea normală, de zingaro – deoarece la ei nu s-a născocit un C.N.C.D., ca în România condusă de nişte netrebnici slugarnici, şi nu are cine să facă presiuni asupra lor ca să utilizeze exclusiv măgăria „rom“! Apoi, am văzut, Guvernul Italiei dovedeşte fermitate în apărarea suveranităţii ţării şi a securităţii poporului italian şi ia măsurile represive necesare şi întemeiate contra ţiganilor fără să se lase intimidat de ceea ce va zice Uniunea Europeană!

 

Dar, oricât ar fi de „miopi“ – căci exigenţele limbajului academic mă împiedică să le zic perfizi – judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei care au dat respectiva decizie, nu se poate spune că nu citesc ziarele. Or, iată ce scrie La Repubblica, ştire postată pe site-ul ziare.com, sub titlul „Cerşetorii români din intersecţii, o afacere de 100.000 de euro pe zi“: „În Milano sunt mai mult de 3.000 de cerşetori români. Ei vin de la Constanţa, Craiova, Timişoara şi Oradea, plecând înspre Italia în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, disperaţi că nu-şi mai pot plăti creditele pe care le-au contractat în ţară.

 

Unul dintre şefii unei bande care controlează cerşetorii este Pomak Saban, de 69 de ani, din Constanta. El controlează peste 300 de cerşetori pe care îi mută între Europa de Est şi Milano. Fiecare cerşetor câştigă, în medie, între 50 şi 80 de euro pe zi, bani pe care la sfârşitul zilei îi predă unuia dintre membrii bandei pentru a primi, în schimb, cina care constă, de obicei, într-un sandwich, o pungă de chipsuri sau două ouă fierte. Aşa se întâmpla în sud-vest, la periferia oraşului Milano, dincolo de capătul linei 14 din zona Lorenteggio. Şi săptămânal sosesc din ce în ce mai mulţi români“  [46].

 

Aşadar, ţiganca Mia, în mod categoric, „face parte dintr-o bandă de exploatare a minorilor“ – ceea ce judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei au refuzat să vadă şi să dea decizia corectă, aşa că au dat-o pe aceea scoasă din minţile lor tumefiate: cum că „cerşetoria intră în tradiţia culturală a ţiganilor“! Cum se mai poate califica această decizie altfel decât aberaţie?! Se mai poate spune, însă, că au dat-o în mod deliberat, pentru a stârni şi mai mult ura – întemeiată! – contra ţiganilor, care, apoi, să fie transferată contra românilor, cu care sunt echivalaţi, în mod la fel de tendenţios, ţiganii [47].

 

 

 

Liviu Ţipuriţă infirmă aberaţia Curţii de Casaţie a Italiei

 

Această  aberaţie a judecătorilor Curţii de Casaţie a Italiei avea să  fie infirmată de filmul documentar This World, al producătorului şi regizorului de origine română Liviu Ţipuriţă, prezentat de B.B.C., în 2 septembrie a.c. [48], cu referire expresă inclusiv la situaţia ţiganilor din Spania şi Italia şi la politica represivă – repet, întemeiată! – a statului italian faţă de ţigani. Acest film documentar a fost comentat pe site-ul 9AM, sub titlul cel mai adecvat, excluzând, fireşte, folosirea vocabulei „rom“: „BBC: Copiii de romi din Romania fura ca sa le duca parintilor bani de vile“: „În toată Europa, mii de copii romi sunt forţaţi să fure şi să cerşească în stradă. În faţa acestui fenomen, poliţiştii sunt neputincioşi. Ce fac părinţii cu banii furaţi? Construiesc vile fabuloase“ [49]. În Cotidianul, în comentariul său, Izabela Niculescu denaturează realitatea, prin titlul „BBC: Infracţiunile romilor români sunt produsul unei societăţi care îi respinge“ şi se contrazice singură remarcând: „Documentarul This World, a cărui miză este aceea de a-i privi pe minorii romi care fură ca produs al unei culturi a crimei şi al unei societăţi care i-a abandonat, (…)“ etc. [50]. Deci, deşi i se dă, „mură-n gură“, miza – ca premiză –, autoarea nu-i în stare să facă o analiză corectă a realităţii, ci doar una inversată; de aceea, sunt tentat să cred că a făcut-o deliberat. Astfel de articole imbecile nu pot să dispară din presa noastră atâta vreme cât sunt scrise de „fătuci culturale“ sau de propagandişti ai organizaţiilor ţigăneşti, cum pare a fi această Izabela Niculescu. Chris Beddoe, citat de James Murray în Sunday Express, comentând infracţiunile comise de copiii ţiganilor, se exprimă în acelaşi sens cu „miza“ filmului lui Liviu Tipurita: „They are groomed for a life of crime almost from birth“ – „Sunt formaţi pentru o viaţă de criminal aproape de la naştere“ [51].

 

Dar, de vreme ce puradeii ţiganilor sunt „produsul unei culturi a crimei“  – şi, realmente, sunt un astfel de produs, după cum au remarcat inclusiv aceşti analişti britanici –, societatea nu poate să îi abandoneze în nici un fel, cel puţin pentru faptul că trebuie să încerce să îi supravegheze ca să îşi prezerve o minimă securitate publică, a cetăţeanului agresat de ţigani pe stradă, în locuinţă, în mijloacele de transport în comun etc. Societatea românească totdeauna s-a străduit – şi, îndeosebi, în anii Socialismului – să îi integreze tocmai pentru a nu fi un pericol social, cum au devenit acum, în Capitalismul-de-acumulare-primitivă, ca urmare a aplicării politicii „statului minimal“ de către toate partidele care au guvernat, nu doar de acelea de orientare neoliberală. Oricum, asta pare să fie „cultura“ dominantă a ţiganilor: „cultura crimei“, incluzând, aici, şi cerşetoria ca formă – aparent benignă – de infracţiune, ceea ce infirmă, din premise, aberaţia Curţii de Casaţie a Italiei. La o asemenea „cultură“ mă referisem şi eu, în studiul „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“, când o descriam decelând, ca dimensiuni definitorii ale „culturii“ ţigăneşti, „cultele“ sale componente: „cultul“ şuţului, al şmenarului, al puşcăriaşului, al „bişniţarului“, al şmecherului cu „alba-neagra“ etc. (vezi nota 55) – adică numai comportamente criminale sau atitudini criminogene. Faptul că nu am definit-o, şi eu, acolo, drept «„cultura“ crimei» a fost doar pentru a nu-i incita, inutil, pe cerberii de la C.N.C.D.; dar, iată, definiţia laconică au dat-o britanicii.

 

E necesar să mai relev un aspect foarte important. «„Cultura“ crimei», funciară acestei etnii şi identificată fără putinţă de tăgadă inclusiv de aceşti analişti britanici, este conţinută, în subtext, în chiar pretenţia ideologilor ţigani, precum sociologul-ţigan Nicolae Gheorghe – reprezentantul lor la O.S.C.E. –, de a li se atribui ţiganilor calitatea de „popor transfrontalier“, sintagmă care sună mai academic decât aceea de „nomad“. Actualmente, chiar dacă nu constituie un popor în înţelesul propriu al termenului, ţiganii sunt grupuri etnice, realmente, transfrontaliere şi ţin cu toată energia la acest statut tocmai din acest motiv: pentru a nu putea fi identificaţi uşor atunci când comit crimele în Italia, Spania sau Anglia, de exemplu, după care „o şterg“ repede în altă ţară, spre a li se pierde urma, mai ales acum, când sunt „cetăţeni europeni“ şi circulă liber în toată Uniunea Europeană! Ei, evident, nu vor să fie chiar deloc identificaţi, de aceea fug din ţară-n ţară, ca „ţiganul cu cortul“! – sau, modernizat, ca „Ţiganul transfrontalier cu Mercedes-ul“!New-York-Times-Rromii-romani-abuzeaza-de-granitele-deschise-din-UE

 

Un alt aspect, poate autohton, al „culturii crimei“ este şi o situaţie aparent banală: ţiganii nu îşi tencuiesc casele, ci le lasă la „roşu“, deoarece pot să pretindă, ulterior, tot timpul, că sunt încă în construcţie. Motivul?! Conform legislaţiei româneşti, o casă aflată la „roşu“ este neterminată, „în construcţie“, şi, în consecinţă, proprietarul ei nu poate fi obligat să plătească impozit pe locuinţă! Vedeţi, aşadar, că atunci când e vorba să găsească subterfugii pentru eludarea legilor, ţiganii nu mai sunt „inculţi, neinstruiţi, marginalizaţi“ de societate! Nu, ei sunt orientaţi adecvat scopului urmărit: găsirea unor tertipuri pentru a frauda atât statul, cât şi pe românii cu care intră în relaţii de „afaceri“. De altfel, dimensiunea esenţială a acestei «„culturi“ a crimei» este aceea de încălcare deliberată a legilor: ţiganii sunt instruiţi de părinţi şi de propria comunitate să încalce deliberat legile şi să nu se lase prinşi.

 

Tot în Cotidianul, glosând pe tema filmului lui Liviu Ţipuriţă, Răzvan Ciubotaru îi dă comentariului său un aer lacrimogen prin titlul „Romii îşi bat copiii pentru a fura 12.000 de euro pe lună“, chiar dacă reuşeşte să surprindă mai bine atât ideile realiste ale documentarului lui Liviu Ţipuriţă, cât şi remarcile corecte ale ziariştilor britanici: «Mii de copii romi sunt maltrataţi de părinţi pentru a fura şi a cerşi pe străzile din Italia şi Spania, iar autorităţile nu pot controla acest fenomen, se arată într-un documentar al românului Liviu Tipurita, difuzat de BBC şi comentat pe larg de presa britanică. Filmul arată cum o fetiţă este bătută de mama sa pentru a se duce la furat, după care este urmărită de persoane adulte din clanul respectiv. „Rădăcina problemei se află în România, unde romii se confruntă de generaţii cu discriminarea şi ostilitatea românilor“, comentează BBC, amintind şi de huiduielile spectatorilor români în momentul în care Madonna a vorbit despre discriminarea romilor. „Ne întrebăm ce ar fi gândit Madonna dacă ar fi văzut acest documentar“, se întreabă, însă, cei de la cotidianul britanic Dailly Mirror» [52].

 

Comentariul B.B.C. este, întrutotul, tendenţios: ignoră situaţia generată de ţiganii din Anglia, reflectată de multe cotidiane britanice – inclusiv de ziarul The Sun, care, din cauza ţiganilor, ne acuza pe noi, românii, că le aducem T.B.C.-ul în Anglia! Aşteptăm momentul, cât de curând, când britanicii îi vor trata pe ţigani la fel ca italienii, irlandezii, francezii ş.a.! Iar Madonna, fireşte, nu putea să gândească altfel, deoarece ea „gândeşte“ cu viscerele, nu cu mintea, fiindcă nu prea are şi acest accesoriu în vestimentaţia ei sumară.

 

De altfel, cu prilejul comentariilor referitoare la huiduielile adresate meritat Madonnei, ţiganul infatuat – altfel metis! – Mădălin Voicu, „deputatul P.S.D.“, a formulat şi unul dintre rarele sale panseuri corecte, dar privind-o exclusiv pe această individă: „Plus că publicul care vine la astfel de kitsch-uri, pentru că Madonna este produsul unui kitsch american, este de factura asta. Deci eu cred că Madonna este, pe undeva, precum publicul care a venit la ea să o vadă“ [53]. În rest toate afirmaţiile sale din respectivul comentariu (ca, de altfel, şi din celelalte dăţi) sunt total injurioase la adresa românilor – „poporul român este primitiv“ fiindcă a huiduit-o pe Madonna! – sau absolut contradictorii: dacă fanii Madonnei – dintre care unii au fost dezamăgiţi de ea şi au huiduit-o – sunt de aceeaşi factură de „kitsch american“, ca Madonna, atunci opinia lor, exprimată în huiduieli, nu este reprezentativă pentru poporul român, iar România nu este „atipică“: la concertul dat în Bulgaria, Madonna a fost invitată – printr-o inscripţie pusă pe un balon-zepelin – „să plece acasă!“, deşi diva nu s-a mai referit la ţigani, un grup de preoţii bulgari au protestat vehement contra ţinerii concertului, iar, după naufragiul de la Ohrid, câţiva ierarhi au afirmat că „acel naufragiu este pedeapsa divină pentru concertul Madonnei“ [54]!

 

Cât despre agresarea meritată a ţiganilor în Italia, Franţa, Anglia, Germania, Irlanda etc., este prea de notorietate ca să o mai comentez, dar acest ţigan-parvenit – şi dositor al viorii Stradivarius, pe care cântase taică-su’! – se face că nu o cunoaşte şi insultă poporul român, care încă îl mai suportă. De fapt, comentariile forumiştilor la articolele pe tema ţiganilor şi, în mod expres, la adresa lui Mădălin Voicu, sunt elocvente pentru atitudinea şi starea de spirit – pe deplin întemeiate – ale românilor la adresa ţiganilor, fie ei lideri, lideri-criminali sau hoţi de rând.

 

E-adevărat că, în România, ţiganii încă nu au început să le fure românilor banii scoşi din bancomate, fiindcă românii au devenit prevăzători după experienţa de „generaţii“, de confruntare cu agresiunile ţiganilor, dar, probabil, şi pentru că bancomatele au camere de luat vederi, iar ţiganii se tem să nu fie identificaţi prompt. Oricum, pe stradă, acolo unde nu sunt camere de luat vederi, smulgerea telefoanelor mobile, a lanţurilor de la gâtul femeilor, a poşetelor etc., furtul din buzunare, violentarea românilor au devenit atât de frecvente încât ne aşteptăm ca românii să treacă la autoapărare eficientă, iar ţiganii agresori să fie linşaţi pe stradă, fiindcă Poliţia este sau neputincioasă sau complice cu ţiganii hoţi. Aşa cum am mai scris, pe lângă marile magazine, cum este la Bucur-Obor, de exemplu, nu ai loc de ţiganii care vând telefoane mobile sau ţigări, iar poliţiştii trec pe lângă ei fără să îi interpeleze sau chiar să îi aresteze imediat, deşi ştiu că respectivele telefoane mobile sunt, toate, de furat.Tigani la furat

 

Dar nu trebuie să ne întrebăm dacă judecătorii Curţii de Casaţie a Italiei, după ce ar fi văzut respectivul documentar, ar mai fi scris aberaţia cum că „cerşetoria intră în tradiţia culturală a unui popor“! Evident că tot ar fi scris-o, căci ei cunoşteau adevărata situaţie despre ţigani din rapoartele Poliţiei şi din mass media italiene.

 

Cum se ştie, însă, în multe state europene cerşetoria se condamnă  cu închisoarea şi, implicit, cu restrângerea dreptului la libera circulaţie. Cel puţin, în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor a plantat pe străzi panouri şi a difuzat afişe în care se arată că cerşetoria trebuie reprimată, măcar prin îndemnarea cetăţenilor să refuze să dea bani cerşetorilor! [E-adevărat, această acţiune a durat doar cîteva luni. La cîtva timp după decizia judecătorilor italieni, respectivele panouri au fost scoase].

 

 

 

Liderii ţiganilor vor înlocuirea lui „rom“ cu „indirom“!

 

Aşa cum am mai precizat, variantele anterioare ale studiului „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“  au fost publicate în diverse reviste, între 2005-2007, iar, în 2008, în Neamul Românesc [55]. Dar, încă de anul trecut, trimisesem acest studiu spre tipărire şi altor organe centrale de presă, de mare tiraj, care, însă, nu au dat curs solicitării mele.

 

Doar Jurnalul Naţional s-a folosit de un pasaj – dar abia în numărul din 16 martie 2009 –, pentru a-şi susţine campania iniţiată în sensul propunerii pentru care eu militasem de peste un deceniu, iar senatorul P.R.M. Gheorghe Funar şi senatorul P.S.D. Adrian Păunescu înaintaseră, anul trecut [adică în 2008], tot în acest scop, un proiect de lege respins de Parlamentul ticăloşit: eliminarea făcăturii „rom“ şi utilizarea exclusivă a cuvântului „ţigan“. [Ulterior, adică în noiembrie 2010, aceeaşi propunere avea să fie făcută – cu aer de originalitate – de către deputatul P.D.L. Silviu Prigoană!]. E-adevărat că autoarea materialului face trimitere la articolul meu publicat în 2005: «Sociologul Vasile Zărnescu consideră că folosirea termenului „rom“ constituie un atentat la imaginea României şi atrage atenţia că, pentru străini, între a vorbi în limba „romanes“ şi a vorbi „romanes-te“ nu este nici o diferenţă semnificativă, având în vedere că multe documente nu au diacritice» [56].

 

Dar, prin primăvara acestui an, în urma unor noi crime comise de ţigani în Italia, s-a reluat viguros presiunea contra ţiganilor de acolo şi, prin tranzitivitate politică, implicit, contra românilor şi, în genere, a României – aşa cum se relevă şi în retrospectiva sumară de pe site-ul 9AM [57]. Întrucât această denigrare a ţării devenise absolut demonstrabilă şi pe deplin condamnabilă, analistul Moise Guran a promis, atunci, în emisiunea sa de la Antena 3, ca una dintre formele sale de protest contra acestei situaţii, că «nu va mai pronunţa cuvântul „rom“, ci exclusiv „ţigan“». Să vedem cât îl va ţine curajul şi dacă, cumva, C.N.A. şi C.N.C.D. vor avea tupeul să îl amendeze!

 

Este reconfortant să constat că, totuşi, în ultimele luni, şi pe alte posturi TV atât invitaţii, cât şi moderatorii au reînceput să rostească tot mai frecvent cuvântul „ţigan“, dar îl alternează, tot mai rar, cu vocabula „rom“ – ca prin anii 2000-2003, cum am relevat în studiile mele din 2005-2006 pe tema ţiganilor [58]. Intercalarea făcăturii „rom“ o mai fac, evident, pentru că au ajuns să se teamă de penalizările C.N.A.-ului şi C.N.C.D.-ului, două instituţii inutile şi bugetivore. Ceea ce denotă că militantismul meu privind eliminarea făcăturii „rom/rrom“ şi al altora care l-au acceptat şi susţinut – precum cei sus-menţionaţi – a început să dea roade. Aştept momentul când toţi cei din mass media vor proceda cum am propus în urmă cu 10 ani: să pronunţe toţi, totdeauna, numai cuvântul „ţigan“.

 

Între timp, se pare că unor lideri ai ţiganilor – chiar dacă nu au citit toate variantele studiului meu, dar au intrat în panică remarcând campania tot mai virulentă dusă contra lor în presa străină şi internă – a început, totuşi, să le mai vină mintea la cap şi au avut în vedere sugestia mea de a-şi schimba „numele“ etniei, conştienţi că a devenit un demers necesar. Dar nu au acceptat una dintre propunerile avansate de mine, de exemplu, să-şi zică, „gerrmani“ (care le era cea mai utilă), ci au recurs tot la o făcătură: să-şi zică „indiromi“ [59]! E un hibrid caraghios şi inacceptabil pentru noi, întrucât tot se menţine vocabula „rom“. Chiar „împăratul“ ţiganilor, Iulian, a calificat-o drept o idee „năstruşnică“, deşi ţiganul-cu-pretenţii Mădălin Voicu – care este şi „preşedintele de onoare al tuturor ţiganilor“, nu ca Bercea Mondialu’, care este doar preşedinte şi sferto-analfabet [60] – o susţine, adăugând, în stilul său ipocrit-pervers, tot felul de aberaţii [61]. Pentru a realiza un compromis provizoriu, eu le propun termenul „indiţigan“, ca fiind cel mai potrivit, deocamdată! Sau, dacă nu se supără indienii, să-şi zică „neoindieni“!

 

 

 

Un  lingvist ţigan cinstit „se dă pe brazdă“

 

Referitor la denumirea aleasă deliberat cu scop denigrator, „rom/rrom“, elocvent este faptul că, de exemplu, unul dintre ţiganii cercetători ai problemei, Lucian Cherata, în revista Lamura, atestă că vocabula „rom“ nu este reprezentativă pentru a se denumi etnia şi, în nici un caz, pentru a consemna echivalenţa cu denominaţia „bărbat“ în unele argouri ţigăneşti – cum pretind, în majoritatea lor, ideologii ţiganilor. Practic, el denunţă, implicit, această pretenţie arătând că particula „dom/lom“ desemnează, preponderent, calitatea de „domn, stăpân (al casei), bărbat, soţ“. Şi conchide: „Considerăm că lămurirea etimologiei cuvintelor ţigan şi rom (rrom) prezintă o importanţă specială atât în plan ştiinţific, cât şi în plan social, prin folosirea corectă a lor şi eliminarea confuziilor de orice fel. Prin acest demers se redă ţiganilor apelativul lor istoric (ţigan) cu semnificaţia lui corectă şi rămâne cu sensurile iniţiale cel de-al doilea apelativ (rom/rrom), în înţeles mai restrâns, acela de identificare la nivel familial şi comunitar“ [62].

 

Evident, ultima frază, referitoare la „cel de-al doilea apelativ (rom/rrom)“, nu constituie decât o concesie – contradictorie, în esenţă – făcută liderilor ţigani agresivi, susţinători ai făcăturii „rom“, deoarece, cum se ştie, „la nivel familial şi comunitar“ ţiganii se apelează între ei exclusiv prin cuvântul istoric ţigan! Când se ceartă sau chiar când se apelează între ei, nu-şi zic „Băi, romule!“, ci „Băi, ţigane!“ Elocvent pentru acribia ştiinţifică actuală a lui Cherata este şi faptul că e singurul dintre ţiganii care îl citează pe istoricul George Potra, unul dintre reputaţii cercetători, din etapa interbelică, ai problemei ţiganilor. Mai mult, în tot articolul său, Lucian Cherata scrie, consecvent şi cinstit, „ţigani“, limba „ţigănească“ etc., şi nu vorbeşte de „romi“, „limba romani/romali/romanes“. De aceea, este cu atât mai regretabilă atitudinea unuia, Florin Stama, care, în recenzia unei cărţi a lui Cherata, scrie – la fel de consecvent, dar necinstit – despre faptul că autorul ar vorbi despre „poporul rrom“, „cultura rromani“. E-adevărat că, în anii anteriori, Cherata scrisese, şi el, „Gramatica limbii rromani“, „Dicţionarul limbii rromani“ etc., dar se vede treaba că, între timp, s-a dumirit că nu există nici o limbă „rromani“, ci doar „limba ţigănească“. Dan Lupescu, directorul fondator al revistei Lamura, în Cuvântul înainte la cartea recenzată, se vrea mai neutru, mai „echidistant“, şi scrie: „…rromi, conform denumirii oficiale, ţigani, după cum sunt îndeobşte cunoscuţi“ [63]. „Echidistantă“ sau neutră, tot atitudine ipocrită, neştiinţifică şi antiromânească se cheamă că este! Chiar dacă se face trimitere la o poziţie „oficială“ – căci, atâta vreme cât „oficialii“ au fost unii ca exponenţii „sistemului ticăloşit“ Andrei Pleşu şi Petre Roman, nu înseamnă că au adoptat o poziţie ştiinţifică, ci doar una politică, prin care şi-au dovedit lichelismul deplin faţă de organismele internaţionale.

 

Ca atare, sunt nevoit – întru apărare – să-l citez şi pe Fănuş Neagu, prezent tot în acest număr din Lamura, pe pagina întâi, în stilul său frust: „S-au adunat în cete indivizi însetaţi de putere – infatuaţii fără operă, curviştinele regalist-fandosite, fătucile culturale şi amanţii cu predispoziţii homo, tot atât de talentaţi ca piciorul scaunului ăstuia, dar infinit mai inculţi, care urăsc România cu înverşunare, domesticiţi la limba română de nişte vânători de şoareci care se cred intelectuali“!

 

 

 

Atitudinea inerţială  şi obedientă a comunităţii sociologilor

 

Oricum, trebuie să admitem că am depăşit un obstacol şi am dobândit un mare succes în consens cu demersul meu: înşişi capii ţiganilor admit, acum, că vocabula „rom/rrom“ denigrează România şi vor să o înlocuiască! Această atitudine pozitivă este de natură să îmi aducă satisfacţii morale şi profesionale, întrucât este, în fond, şi un succes al militantismului meu în această polemică, în care, după cunoştinţa mea, am acţionat – până de curând – singur contra propagandei insidioase a ţiganilor. Dintre ziarişti, am fost sprijinit, tacit, de Victor Roncea şi, în mod expres, de Dania Dimitriu – la care, evident, trebuie să-mi exprim recunoştinţa faţă de editorii care mi-au publicat studiile: Marian Oprea – directorul revistei Lumea Magazin, Marius-Albin Marinescu – directorul revistei Justiţiarul, Ilie Neacşu – directorul revistei SANTINELA, regretatul cărturar şi mare patriot Artur Silvestri – fondatorul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu.

 

Într-adevăr, de la Congresul de sociologie din decembrie 2000, în volumul căruia mi s-a tipărit studiul „Ubicuitatea războiului axiologic“ [64] – în care avertizam, pentru prima dată în mod public, asupra pericolului degradării imaginii României prin acceptarea făcăturii „rom/rrom“ –, nu am mai întâlnit o altă poziţie de respingere din partea sociologilor a acestei maşinaţii. Dar, dacă bulibaşii reprezentativi ai ţiganilor au acceptat că trebuie să renunţe la făcătura „rom“, de ce, atunci, unii din „comunitatea sociologilor“ încă se mai cramponează de această vocabulă agresivă şi o folosesc în textele lor, chiar programatice?! Mai ales că, din păcate, printre promotorii acestei denigrări şi, evident, printre vectorii vinovaţi de comiterea acestei agresiuni axiologice se află chiar sociologii care cules datele, au redactat şi coordonat opul [65] publicat, în 1993, de Editura Alternative (unde chiar denumirea editurii este greşită: cuvântul alternativă este defectiv de plural, pentru că nu există „alternative“ – căci alternativa este una singură! –, ci doar variante, posibilităţi). În fond, lucrarea constituie, din premise, o falsificare a realităţii, deoarece, conform unor informaţii care îmi parveniseră în vremea redactării respectivei „cercetări“, multe chestionare sau interviuri au fost completate „din burtă“ de către operatorii de anchetă. Or, asemenea practici induc serioase suspiciuni atât privind corectitudinea celorlalte date introduse în lucrare, cât şi, mai ales, validitatea interpretărilor şi concluziilor. Deci, lucrarea nu prezintă relevanţă ştiinţifică, ci este doar o lucrătură antiromânească. Apoi, deşi pe copertă scrie mare şi colorat „ŢIGANII între…“, în toată lucrarea respectivă, de 257 pagini, se vorbeşte despre „romi“ şi doar de trei-patru ori se foloseşte cuvântul „ţigan“: acolo unde se reproduce limbajul interlocutorului român intervievat (de ex., în pag. 178, 188, 190). Ca atare, însuşi titlul cărţii denotă ipocrizie şi încălcarea deontologiei: pe copertă se vorbeşte despre ţigani, iar în interior dai de „romi“. Ca să nu mai vorbesc despre faptul că lucrarea nu prezintă nici o bibliografie a problemei!

 

Acum, în acest context favorabil determinat îndeosebi de radicala poziţie anti-ţigănească Italiei, o acţiune eficientă ar fi ca toţi care activează în mass media să utilizeze exclusiv cuvântul „ţigan“. În această situaţie, nu vor mai putea fi amendaţi de nimeni, iar C.N.C.D. ar deveni caduc şi ar trebui desfiinţat! Mai ales pe aceste vremuri de criză, de penurie pecuniară la bugetul „consolidat“ al statului!

 

Totodată, cred că ar fi cazul să apelăm la guvernele Italiei, Franţei, Angliei, Spaniei etc. să încerce să determine presa lor să nu mai folosească în materialele de presă vocabula „roma“ pentru a-i indica pe ţigani, ci pe cele consacrate istoric şi ştiinţific în limbile respective: tzigane, gypsy, zingaro, zigeuner etc. Ar fi şi un pas în a dovedi că aceste guverne respectă, cât de cât, România şi poporul român. Fireşte, cu atât mai mult este de datoria sociologilor români – care, întâmplător sau nu, s-au situat la începuturile curentului prin care s-a lansat făcătura „rom“ –, ca, acum, să militeze pentru înlăturarea acestei impardonabile greşeli, care concură la devalorizarea României şi, în genere, a limbii române şi a românismului – care constituie valori ale Patrimoniului Naţional.

 

31 octombrie 2009

 

NOTE

 

1) Vasile I. Zărnescu, Ubicuitatea războiului axiologic, în volumul coordonat de Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir, Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pag. 900-901.

 

2) Idem, «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», în LUMEA Magazin (nr. 9/2005, pag. 10-11, http://ro.novopress.info/?p=598), reluat, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, în Justiţiarul (din 14 septembrie 2005, pag. 7-8).

 

3) Idem, „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“; în revista SANTINELA, nr. 11/2006, pag. 4-6, http://www.strajerii.ro/SANTINELA011.pdf, adus la zi, după un an, sub acelaşi titlu, pe site-ul http://ro.altermedia.info/minoritati/innegresc-tiganii-imaginea-romaniei_7929.html.

 

4) Idem, „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/tiganii-o-iminenta-bomba-politica_8220.html#more-8220.

 

5) Victor Roncea, Cum au devenit românii romi, în Ziua, nr. 4095, 24 noiembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=229814&data=2007-11-24, şi pe http://ro.altermedia.info/minoritati/romania-in-plin-razboi-axiologic-cum-au-devenit-romanii-romaniromitigani_7955.html). Pentru alte detalii, cf. Victor Roncea, „Ayatollahul Băsescu, anti-semit şi anti-român“, în Ziua,  nr. 3823, 8 ianuarie 2007, http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-01-08&id=213794. Similar, vezi şi: Iulia Popovici, „Cum au devenit ţiganii o temă“, în Ziua, nr. 4025, 4 septembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=226157&data=2007-09-04 .

 

6) Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională. Editura Bravo-Press, 1996, pag. 11-13. Vezi şi: Corneliu Filip, doctor în istorie, „Ţiganii sau romii – problemă a României sau a Europei?“, în Evenimentulhttp://www.evenimentul.ro/articol/iganii-sau-romii-problema-a-romaniei-sau-a-europei.html; Delia Radu, „Romii – un nou serial BBC“, pe http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/06/050622_romi_repere_istorice.shtmlFlorian Bichir, Mircea Marian, „Marele eşec al integrării rromilor“, în Evenimentul zilei, nr. 5027, 7 noiembrie 2007, http://www.evz.ro/article.php?artid=329723; Chris Nickson, „Roma (Gypsy) Music Overview“, pehttp://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/genre/content.genre/roma__gypsy__music_778; „Ţiganii – o poveste“, pe http://www.ziare.com/?ziare=details&a_id=170158

 

7) William V. Bangert, S.J., Istoria iezuiţilor, Editura Ars longa, Cluj-Napoca, 2001, pag. 383-384 şi 442-448. Vezi şi Florian Bichir, Mircea Mariansupra, nota nr. 6.

 

8) Florentina STOIAN , „Ursarii şi căldărarii s-au certat la Olimpiada de rromani“ , în Adevărul, nr. 4865, 27 febr. 2006; http://www.adevarul.ro/articole/ursarii-x15f-i-c-x103-ld-x103-rarii-s-au-certat-la-olimpiada-de-rromani/176000

 

9) Marius Niţu, „Ţigăneala ne-a mâncat mămăliga“, în Adevărul, 19 nov. 2007, http://www.gandul.info/puterea-gandului/tiganeala-ne-mancat-mamaliga.html?4237;1043221

 

10) *** „Putin ameninţă România“, în Ziua, nr.  4071, 27 octombrie 2007, http://www.ziua.net/display.php?data=2007-10-27&id=228580).

 

11) Pentru îndemnul Consiliului Europei la toleranţă, vezi M. C. „Rromii, discriminaţi în România“, în Adevărul, nr. 4861, 22 febr. 2006, http://www.adevarul.ro/articole/rromii-discrimina-x163-i-n-rom-nia/175471; pentru intoleranţă europeană, vezi: Cornelia Roşoga, „Epuraţi etnic prin foc“, Gardianul, nr. 1586, 20 August 2007, pag. 1 şi 4, http://www.gardianul.ro/2007/08/20/externe-c3/epurati_etnic_prin_foc-s99746.html

 

12) Cf. Cotidianul, 14 noiembrie 2007, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38859&cHash=64bfeacc60; vezi şi Viorel Ilisoi, „Veşti bune despre ţigani: ghetoul din Dorohoi“, eodem locohttp://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38848&cHash=ea1f157c1e. Vezi şi: Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996, pag. 42-45.

 

13) Ion Marin, „Bomba interetnică / Cine minimalizează (şi de ce) pericolul «legitimaţiei de maghiar»“, în Ultima oră, 26 aprilie 2001, pag. 1; vezi şi Almona Ţilea şi Andrei Dumitrescu, „Marea diversiune antiromânească / Ungaria vrea să dea «legitimaţie de maghiar» tuturor ardelenilor“, în Ultima oră, nr. 635, 25 aprilie 2001, p. 5.

 

14) Angus Fraser, ŢIGANII. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pag. 297-298. Vezi Ultima oră, 15 martie 2001, pag. 6.

 

15) Cornelia Roşoga„După hoţi şi criminali, presa britanică ne face şi TBC-işti / Tabloidul The Sun continuă campania de denigrare a românilor“, în Gardianul, nr. 1349, 4 nov. 2006, pag. 7; ***, „The Sun ne face tebeciştii Europei“, în Adevărul, nr. 5079, 4 noiembrie 2006, pag. 5; Diana Opriţă, „Zid împotriva rromilor români“, în Curentul, nr. 258(3632), 4 noiembrie 2006, pag. 6; D.E., „Londra exclude românii pe baza unor statistici eronate“, în Ziua, nr. 3773, 6 nov. 2006, pag. 4; Ionuţ Apahideanu, „Semper fidelis Patriae“, în http://ro.altermedia.info/politica/semper-fidelis-patriae-sau-romania-who-gives-a_5328.html etc., etc.

 

16) „Ţiganii din România“, în National Geographic, noiembrie 2006, pag. 25-51.

 

17) Ioana Bojan, „NYT «dezvăluie» starea mizeră a copiilor instituţionalizaţi. Să fie vorba de adopţii? / Un articol negat ferm de autorităţile de la Bucureşti pune în pericol aderarea României la U.E.“, în Gardianul, 11 mai 2006, pag. 4.

 

18) Tudorel Glăman, «Interlopul Costel Argint îi scrie lui Tăriceanu mulţumind „ministrului de Esterne“», în Gândul, 14 noiembrie 2007, http://www.gandul.info/actualitatea/interlopul-costel-argint-ii-scrie-tariceanu-multumind-ministrulu.html?3927;1036977

 

19) Alexandru Macoveiciuc, Christian Levant, Oana Iuraşcu, în Adevărulhttp://www.adevarul.ro/index.php?section=articole&screen=print&layout=print_articol&id=331668; vezi şi Victor Bratu, „Tăriceanu şi Cioroianu au luat în braţe un infractor“, în Interesul public, 9 noiembrie 2007,  http://www.interesulpublic.ro/eveniment_/t%C4%83riceanu-si-cioroianu-au-luat-in-brate-un-infractor_6197

 

20) BBC Romanian.com „Romii: cea mai discriminată minoritate în UE şi în România“, 5 mai 2006, pe http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/05/060505_romi_discriminare.shtml

 

21) Vezi http://encarta.msn.com/dictionary_/rom.html;  precum şi http://encarta.msn.com/dictionary_1861705955_1861705935/prevpage.html

 

22) Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu, „Discriminare şi diversiune contra descriere“, în SANTINELA, nr. 17, iunie 2007, pag. 14 şi 16, http://www.strajerii.ro/santinela017.pdf ; vezi şi coperta CD-ului lui Yul Brynner pe http://www.djangostation.com/article.php3?id_article=369

 

23) Ion Coja, „Cea mai mare problemă a românilor este că sunt confundaţi cu romii“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/cea-mai-mare-problem-a-romaniei-este-c-romanii-sunt-confundai-cu-romii_7976.html#comment-18562.

 

24) Ion Coja, „Terorismul sionist vrea să îl ucidă pe Ion Coja“, în SANTINELA, nr. 16, mai 2007, pag. 11, pe http://www.strajerii.ro/santinela016.pdf

 

25) Vezi http://www.nkusa.org/activities/demonstrations/20071127.cfm

 

26) Angus Fraser, op. cit., pag. 297.

 

27) Vasile I. Zărnescu, „Un ţigan obraznic vrea să schimbe dicţionarele“, în SANTINELA, nr. 16, mai  2007, pag. 16, http://www.strajerii.ro/santinela016.pdf ; vezi şi infra, nota 29.

 

28) Vezi, în acelaşi sens, şi supra, nota 6: Dr. M. Băcanu, op. cit., pag. 15, iar pentru  ideea de „stat-colonie“ al ţiganilor, vezi pag. 41. Pentru repudierea ţiganilor, vezi şi: Adina Şuteu, „Rromii, o minoritate pe care Europa nu o vrea“, în Adevărul, nr. 5389, 7 noiembrie 2007, http://www.adevarul.ro/articole/de-ce-nu-iubim-tiganii/331280 ; vezi şi: Adriana Szoke , „Spiritul Timişoarei, pătat cu graffiti antiţigani, în Adevărul, nr. 4865, 27 febr. 2006, http://www.adevarul.ro/articole/spiritul-timi-x15f-oarei-p-x103-tat-cu-graffiti-anti-x163-igani/175976; şi pe http://www.romanialibera.ro/a103937/uciderea-celor-patru-copii-rromi-revendicata-de-o-grupare-italiana.html

 

29) Cf. Ziua, nr. 4112,15 decembrie 2007.

 

30) M.C, Grevă la Lyon din cauza păduchilor româneşti, în Adevărul, nr. 5019, 26 august 2006, http://www.adevarul.ro/2006-08-26/Prima%20Pagina/greva-la-lyon-din-cauza-paduchilor-romanesti_196170.html; similar, vezi şi: Arnaud Mouillard, „Michel Habig, maire UMP, fait brûler 14 caravanes“, 1er février 2006, http://libresechanges.humanite.fr/article.php3?id_article=429

 

31) Dan M. Brezuleanu, „Gunther Verheugen a jignit profund etnia rromilor“, în Evenimentul zilei, 7 sept. 2001, pe http://www.evenimentul.ro/articol/gunther-verheugen-a-jignit.html. Vezi şi: Cristian Teodorescu, „Afară cu ţiganii din DEX!“, în Cotidianul, 30 aprilie 2007, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=10465&art=27969&cHash=c640f5ddb1

 

32) Viorica Marin Magda CRISAN , „Sexgate cu profesorul de integrare al României“,  în Adevărul, 9 iunie 2007, http://www.adevarul.ro/articole/sexgate-cu-profesorul-de-integrare-al-rom-niei/210056; vezi şi: Cornelia Roşoga, „Vicepreşedintele CE, eroul unui nou scandal sexual / Günter Verheugen ar putea împărtăşi soarta lui Paul Wolfowitz, în Gardianul, nr. 1527, 12 iunie 2007, http://www.gardianul.ro/2007/06/12/externe-c3/vicepresedintele_ce_eroul_unui_nou_scandal_sexual-s96110.html; L.C., „Comisarul Verheugen, împins spre demisie“, în Cotidianul, 12 iunie 2007, http://n.cotidianul.ro/index.php?id=11455&art=30352&cHash=e7fb36c194; M.F.M., „Scandal picant la vârful Comisiei Europene / Divorţ şi demisie pentru Verheugen“, în România liberă, 14 Septembrie 2007, http://www.romanialibera.ro/a106033/divort-si-demisie-pentru-verheugen.html

 

33) Victor Roncea, „Cum au devenit românii romi“, în Ziua, nr. 4095, 24 noiembrie 2007, http://www.ziua.net/display.php?id=229814&data=2007-11-24

 

34) Cf. „Băsescu condamnă anti-românismul din M.A.E. şi cere o soluţie europeană pentru problema ţigănească“, pe http://civicmedia.ro/acm/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=88

 

35) ***, „Programul Fundaţiei Söröş pentru ţigani“, în Napi Magyarorszag (Ungaria), nr. 28, 3 februarie 1998, pag. 2. Vezi şi: M. Trifon, „Burse“, în Adevărul de Cluj, nr. 3119, 10 februarie 2001, pag. 15; ***, „Şcoala liderilor romi: «Între dezvoltarea durabilă şi integrare comunitar㻓, în Pro Europa (Mureş) – revista Ligii Pro Europa, nr. 1, 30 martie-5 aprilie 2001, pag. 5; Carmen Savin, „P.E.R. accentuează strădaniile pentru integrarea rromilor“, în 24 ore mureşene (Mureş), nr. 1873, 8 martie 2001, pag. 3; similar, Mozes Edith, în Nepujsag, nr. 56, 8 martie 2001. Vezi şi supra, nota nr. 31.

 

36) Incze Ferenc, „Seminar P.E.R. despre integrare“, în Kronika (Harghita), 22 febr. 2001, p. 3.

 

37) Ondine Gherguţ, Valentina Pop, „Daca Parlamentul va vota din nou amendamentele la legile penale, tara noastra va fi considerata “raiul infractorilor” / Legea care scoate România din U.E.“, în România liberă, 28 noiembrie 2007, http://www.romanialibera.ro/a112459/legea-care-scoate-romania-din-ue.html

 

38) *** „Frattini ne-a confundat cu bulgarii“, în Ziarul de Iaşi, 2 august 2006, http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/frattini_ne_a_confundat_cu_bulgarii_134527.html

 

39) Miruna Lebedeanu, „Brain drain stop“, în Ziarul financiar, 7 aprilie 2003,  http://www.zf.ro/articol_23144/_brain_drain_stop_.html

 

40) Vezi, de exemplu, şi http://www.ziare.com/Ni_se_intinde_o_cursa-comment-89031.html ; „Ţiganii – o poveste“, pe http://www.ziare.com/?ziare=details&a_id=170158

 

41) Vezi şi Alexandru Bogdan Duca, pe http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/o-institutie-ilegitima-consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii_7720.html

 

42) Vezi: http://doc.hotnews.ro/discriminarea-discriminarii.html; similar, vezi şi

 

http://www.mediafax.ro/social/tariceanu-citat-audiat-saptamana-vitoare-legatura-declaratiile-r.html?4727;844940

 

43) ***, «Deputatul Kelemen Hunor invocă „a doua ocupare de ţară“ în Ardeal», în Adevărul, nr. 3819, 3 octombrie 2002, pag. 2, http://www.adevarul.ro/articole/2002/deputatul-udmr-kelemen-hunor-invoca-a-doua-ocupare-de-tara-in-ardeal.html.

 

44) Mediafax, „Curtea de Casaţie din Italia: Cerşetoria, tradiţie culturală a romilor“, 29 noiembrie 2008, http://www.mediafax.ro/externe/curtea-de-casatie-din-italia-cersetoria-traditie-culturala-a-romilor.html?3614;3576278; vezi şi Alexandra-Livia Dordea, „Italia: Cerşetoria este o tradiţie culturală a romilor“, în Evenimentul zilei, nr. 5602, 29 Noiembrie 2008, http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/830315/Italia-Cersetoria-este-o-traditie-culturala-a-romilor/

 

45) Vezi pe http://milano.repubblica.it/dettaglio/lavavetri-ai-semafori-business-da-100mila-euro-al-giorno/1628642

 

46) Alexandra Sandru, „Cerşetorii români din intersecţii, o afacere de 100.000 de euro pe zi“, http://www.ziare.com/La_Republica_Cersetorii_romani_din_intersectii_o_afacere_de_100_000_de_e-742232.html; vezi  şi supra, nota 45.

 

47) Claudia StanilaRazvan Ciubotaru Mihaela RaduGeorge LacatusAndra MatzalMarius Cosmeanu, „Italia ne uraste“, în Cotidianul, 2 Noiembrie 2007, pe http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15307&art=38261&cHash=a87b989326

 

48) Vezi http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/8226580.stm şi http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8212659.stm

 

49) Iulia Sima, „BBC: Copiii de romi din Romania fura ca sa le duca parintilor bani de vile“, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/138844/BBC-Copiii-de-romi-din-Romania-fura-ca-sa-le-duca-parintilor-bani-de-vile.html. Vezi şi: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/139045/Presa-britanica-e-cu-ochii-pe-interlopii-romi-care-fac-averi-din-traficul-cu-copii-din-Romania.html

 

50) Izabela Niculescu, „BBC: Infracţiunile romilor români sunt produsul unei societăţi care îi respinge“, în Cotidianul, 3 sept. 2009, pe http://www.cotidianul.ro/bbc_infractiunile_romilor_romani_sunt_produsul_unei_societati_care_ii_respinge-96958.html

 

51) James Murray, „Gypsy crime barons atacked“, în Sunday Express, 6 sept. 2009, pe http://www.express.co.uk/posts/view/125341/Gypsy-crime-barons-atacked. Vezi şi: http://www.antena3.ro/stiri/externe/sunday-express-exploatarea-copiilor-romi-din-romania-aduce-peste-100000-euro-anual_79590.html; similar, pe : http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/139045/Presa-britanica-Copiii-romi-sunt-crescuti-pentru-o-viata-de-criminal-aproape-de-la-nastere.html; şi pe http://www.mediafax.ro/externe/romii-cresc-copii-pentru-a-i-trimite-sa-fure-acuza-un-judecator-irlandez-5064014/. Opinia preşedintelui Traian Băsescu, pe:http://www.mediafax.ro/politic/basescu-marea-problema-a-copiilor-romi-care-nu-merg-la-scoala-educatia-si-cultura-familiilor-2580021

 

52) Răzvan Ciubotaru, „Romii îşi bat copiii pentru a fura 12.000 de euro pe lună“, în Cotidianul, 3 sept. 2009, pe http://www.cotidianul.ro/romii_isi_bat_copiii_pentru_a_fura_12_000_de_euro_pe_luna-96966.html.

 

53) Andreea Dogar, „DEZBATERE EVZ: Madonna, apreciată sau huiduită pentru mesajul pro-romi?“, în Evenimentul zilei, nr. 5637, 27 august 2009, pe http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/865375/DEZBATERE-EVZ-Madonna-apreciata-sau-huiduita-pentru-mesajul-pro-romi-/.

 

54) *** „Naufragiul de la Ohrid, pedeapsă divină pentru concertul Madonna“, în Ziua, nr. 4633, 7 septembrie 2009, pe http://www.ziua.net/news.php?data=2009-09-07&id=37845

 

55) Neamul Românesc, pe http://neamulromanesc.wordpress.com/opinii-si-atitudini/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-o-iminenta-bomba-politica%E2%80%9C/

 

56) Dania Dimitriu, «Românii, confundaţi cu rromii fiindcă vorbesc „romanes(te)“», în Jurnalul Naţional, 16 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/romanii-confundati-cu-rromii-fiindca-vorbesc-romanes-te-146288.html

 

57) Vezi pe http://www.9am.ro/top/Social/136917/Romani-pe-prima-pagina-a-ziarelor-internationale.html. Vezi şi Dr. M. Băcanu, ŢIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996.

 

58) Vezi supra, notele 2-4 şi 55.

 

59) Vezi Ion Dulamita, «Dorin Cioabă propune numele de “indirom” în loc de “rom”, pentru a nu mai fi afectată imaginea României», în Cotidianul, 29 iunie 2009, pe http://www.cotidianul.ro/dorin_cioaba_propune_numele_de_indirom_in_loc_de_rom_pentru_a_nu_mai_fi_afectata_imaginea_romaniei-89828.html

 

60) Crina Jilavu, „Interlopul Bercea Mondial, primul preşedinte al ţiganilor“, în Adevărul, 29 iulie 2009, pe http://www.adevarul.ro/articole/interlopul-bercea-mondial-primul-presedinte-al-tiganilor.html. Vezi şi: Vasile Zărnescu, „Finul Bercea Mondialu’ şi naşul Stolojan Mondialu’“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/presedintele-bercea-mondialu%E2%80%99-%E2%80%93-finul-lui-stolojean-mondialistu%E2%80%99_14737.html#more-14737 şi pe http://www.zonainterzisa.ro/index.php/social/517-finul-bercea-mondialu-si-nasul-stolojan-mondialu-

 

61) Vezi supra, nota 59.

 

62) Lucian Cherata, «Etimologia cuvintelor„ţigan“ şi „rom“», în Lamura, Craiova, nr. 1-3/2008, pag. 38-39.

 

63) Ibidem, pag. 39.

 

64) Vezi supra, nota 1.

 

65) Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, ŢIGANII între ignorare şi îngrijorare, Editura Alternative, Bucureşti, 1993.

 

– See more at: http://ro.altermedia.info/antisistem/tiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei_25097.html#more-25097

de deveghepatriei

 

 

 

Reclame

TARA GUSATILOR DE 200 DE KILOGRAME

DUBLĂ BULIBĂŞEALĂ. RREGATUL RROMÂNIEI. SAU PROCLAMAREA STATALITĂŢII PARALELE A ŢIGĂNIEI

Cioaba 2 in 1 A3

Foto: Antena 3

Ce se întâmplă de câteva zile la Sibiu nu face decât să pună cruce pe imaginea internaţională a României. România de acum încolo are ca o piatră de mormânt convingerea străinilor că este de fapt Rromânia, ţara internaţională a rromilor, regatul ţiganilor de pretutindeni.

Pentru asta a fost o activitate neobosită, de 23 de ani, începută de Ion Iliescu şi încoronată de Traian Băsescu. Ilici a fondat oficial “Casa Regală Cioabă”, iar Băsea i-a încununat succesul.

Toată tevatura, din Antalya încoace, a consolidat impresia internaţională că România e patria romilor, ţara ţiganilor. Declaraţia “împăratului” Iulian cu privire la Udrea, etnică pe care o vrea de nevastă, a pigmentat ţigăneşte campania de distrugere a României. Fiindcă nu e vorba numai de imagine. E vorba de ţară. Depreciată în ultimul hal.

Dubla bulibăşeală de la Sibiu e imaginea lipită de fruntea României. Câtă activitate diplomatică ar trebui ca să-i convingi pe străini – şi ignoranţi, şi interesaţi de batjocorirea noastră – că România nu-i Rromânia, ci un leagăn al civilizaţiei creştine? Bulibăşeala e totodată menită să maculeze ideea de monarhie şi să blasfemieze Coroana Română, a cărei deviză este Nihil sine Deo. În sfântă tradiţie ortodoxă. Deci, e, de fapt, o triplă bulibăşeală: macularea României, a monarhiei şi a ortodoxiei.

Deci, ce s-au gândit ţiganii? Ia să ne tragem doi regi, ca să fie clar că ţărişoara e un rezervor nesecat de ţigănie. Plus că pe linie penticostală şi baptistă, asta e imaginea care se va cimenta cel puţin în SUA.

Dorin, pe care toţi îl vedeau succesor, şi-a plătit scump declaraţia prostească de ieri, anume că-i va preda sceptrul şi coroana lui Băsescu, “după ce-şi gată mandatul”. Că asta a spus, când l-a numit “al doilea tată”. Deci, a primit un premiu de consolare, o coroană turnată pe loc din monede imense din aur de 24 k, ca “rege internaţional”, adică, o funcţie de reprezentare, prin care lumea să nu uite că Rromânia, ca ţară de baştină, guvernează ţiganii pe plan mondial: adică, mangleala. Dorin Cioabă e de fapt şi fără succesiune, şi cu banii luaţi, pentru că “rege al ţiganilor” din ţară a fost “încoronat” mezinul Daniel, care a moştenit deopotrivă “sceptrul şi coroana”, şi averea, şi “palatul regal”, în care rămâne lângă “regina-mamă”.

Şi ca ţigănia să fie maximă, deci şi ecoul internaţional pe măsură, intervine şi “Împăratul” Iulian pe interval, anunţând o contestare a dublei “încoronări”, spre revolta supuşilor ciobari care-l contestă pe “Împărat”, îl consideră autointitulat, spre deosebire de al lor, care e uns oficial de Iliescu şi confirmat de Băsescu.

S-a băgat moţ la discurs între ţigani şi V.C. Tudor, chiar între cele două “încoronări”, elogiind “Familia Regală Cioabă” – după ce mai mult de două decenii a înjurat ţiganii. A fost acolo din dublu oportunism, confesional şi electoral, fiind prima dată când şi-a recunoscut apartenenţa neoprotestantă, de unde până acum se pretindea ortodox. Dar vin europarlamentarele şi are nevoie de voturi, poate o face în tandem cu EBA – păcat numai că Manţog e la pârnaie, fiindcă el era expertul în distribuit voturi electorale.

A fost o maimuţărire a ceremoniilor de încoronare, s-a strigat, grotesc, “Trăiască regele” pentru ambii fraţi. Şi ce-i extrem de grav, de-o gravitate maximă, e faptul că la Sibiu s-a etalat manifest o STATALITATE PARALELĂ. Inaugurată pe vremea lui Iliescu şi “consacrată” pe vremea lui Băsescu care, la patru ace, a depus la priveghi o coroană semnată “preşedintele Traian Băsescu”. Partener strategic al Casei Regale Cioabă. Sau supus?

Oricum, declaraţia episcopului Tőkés privind protectoratul asupra Transilvaniei – sau a unei părţi din Transilvania – pe care l-a solicitat de la Ungaria păleşte faţă de evenimentul de la Sibiu, care a constituit de fapt proclamarea statalităţii ţigăneşti a României.

În asemenea hal a ajuns România. Şi ironia e că toată “panarama” se petrece chiar de 23 august, data în care Regele Mihai a întors România alături de puterile Aliate, ceea ce avea să scurteze al Doilea Război cu o jumătate de an şi să salveze zeci de mii de vieţi. Şi să ducă la recuperarea părţii de Transilvanie ocupată, salvând totodată ţara noastră de spectrul aglutinării sfâşiate în URSS. Dar cine să dezbată despre această dată? În prim-plan e rregatul Rromâniei.

Băsescu ar trebui convocat în Parlament să explice cum e asta cu dubla statalitate. Dar cine să-l convoace?

În mod sigur am să mai scriu despre proiectul de distrugere ireversibilă a României. :evil:

P.S. Felicitări Carminei Othman, reporter de elită, ca de obicei! Un model de reporter special (discreţie informativă, eleganţă a ştirii, ştiinţă a interviului spontan). Antena 3 ar trebui să ţină stacheta jurnalelor la nivelul ei.

sursa

http://roxanaiordache.wordpress.com/2013/08/23/dubla-bulibaseala-rregatul-rromaniei-sau-proclamarea-statalitatii-paralele-a-tiganiei/

 

 

comentariu

Doi gusati mari regi, mai mare rasul.Tara asta a ajuns rau de tot numai Dumnezeu ne mai poate scapa de ce se intampla aici de 23 de ani.

TUMOAREA NEOPERATA A ROMANIEI

Realitatea care doare:Transformarea întregii Românii într-un imens  Giurgiu

Teoriile  ONG-iste despre bieţii ţigani discriminaţi şi lipsiţi de şanse,  obligaţi să comită infracţiuni de majoritatea haină la suflet, tocmai au  primit o lovitură cruntă (a câta oare?) la contactul cu realitatea:  baschetbalistul american Chauncey Hardy, care evolua pentru echipa CSS  Giurgiu, a fost asasinat de un membru al clanului ţigănesc “Butoane”.   Crima, parcă trasă la indigo după cazul handbalistului român Marian  Cozma, s-a produs într-un club din Giurgiu şi a adus în prim plan  situaşia explozivă din oraşul de pe Dunăre, unde câteva clanuri  ţigăneşti terorizează de ani buni localitatea.
Se vor găsi desigur destui tembeli care să spună că o crimă dintr-un  bar n-ar trebui să capete conotaţii etnice, că asasinul George Ionuţ  Tănăsoaia, pe care până şi maică-sa îl ştie nu ca George ci ca Gypsy  Gypsanu, probabil că doar l-a împins niţel pe baschetbalistul american.   Realitatea giurgiuveană este însă că de ani buni nu mai poţi ţine în  oraş un magazin fără să plăteşti taxă de protecţie către unul dintre  clanurile ţigăneşti care şi-au împărţit oraşul, că în martie 2010  clanurile “Butoane” şi “File” au purtat lupte de stradă pentru  împărţirea zonelor de influenţă şi că asasinatul din clubul Emotione  (unicul din oraş) este rezultatul direct al acestui climat.

Suntem doar la un pas de transformarea întregii Românii într-un imens  Giurgiu, în care poţi plăti cu viaţa dorinţa de a sărbători cu  coechipierii o victorie, dacă unui ţigan nenorocit i se pune pata pe  tine. Şi asta numai din cauza complicităţii autorităţilor cu mafia  ţigănească, a imbecilităţii politicienilor români şi a crasei indolenţe a  majorităţii populaţiei. Clanurile ţigăneşti pot transforma viaţa oricui  într-un coşmar, nimeni nu se poate lua individual de piept cu ele. Avem  de-a face cu un cancer care, dacă nu este operat cât mai urgent, va  duce întreaga ţară într-o metastază de care nu vom mai putea scăpa decât  prin emigrare.

Iar operaţia trebuie făcută nu haotic, cu furci, topoare şi sticle cu  benzină de către populaţia indignată, ca în Bulgaria, ci metodic, cu  precizie chirurgicală, de către serviciile secrete, poliţie şi  jandarmerie. În primul rând pentru că singurul rezultat care se  obţine prin izbucnirile populare este că nişte baragladine interlope  ajung să se victimizeze în faţa întregii Europe, să urle “pogrom  mânca-ţi-aş” şi să zbiere cât de persecutate sunt în faţa camerelor de  luat vederi, deşi locul lor ar fi la ocnă. În al doilea rând, pentru că  nu suntem animale, nu putem nici ucide şi nici închide în lagăre o  întreagă populaţie, iar soluţia trebuie să fie în concordanţă cu legile  ţării.

Problema este că, în momentul de faţă, legile nu se mai aplică în  nici un fel când vine vorba despre clanurile ţigăneşti. Aici trebuie să  intervină populaţia, punând presiune pe clasa politică şi alegând acei  conducători capabili să extirpe tumoarea acestor clanuri din trupul  României.  Lucrurile nu sunt simple, pentru că în 21 de ani de  proxenetism, trafic de droguri, furturi şi tâlhării, aceste clanuri au  acumulat averi colosale, pe care le folosesc, la nevoie, pentru a plăti  avocaţi buni, a mitui judecători şi procurori şi a ieşi basma curată din  orice situaţie.  Pe de altă parte însă, o mare parte a activităţii  infracţionale a acestor clanuri este atât de primitivă şi de violentă,  încât ar fi extrem de uşor ca majoritatea membrilor lor să înfunde  puşcăria, dacă autorităţile şi-ar face corect şi eficient datoria.

Integral la Adrian Niculae – 100% jurnalism
Lovesc unde doare mai tare

Preluare dupa http://www.ziaristionline.ro

VIA www.necenzurat.ro

CLANURILE …

CLANURILE … De unde au bani aceste specii? NECESITATE: confiscarea averilor lor si curatirea sistemului de cei manjiti

http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/814528/nunta-mare-doua-clanuri-de-tigani-din-timisoara-s-au-inrudit

Se face de la o vreme mult tam tam cu impozitarea manelistilor. Dar este doar un mic fragment al problemei. Cand se discuta aceasta tema, n-am prea auzit analistii punctand esentialul: cum au strans averile cei ce le dau bani manelistilor?

Iata-l de exemplu mai jos pe manelistul Florin Salam la Clanul Sportivilor:

Iata si ce aflam despre acest clan din articolul Roşca, liderul Clanului Sportivilor, protejat de oameni din Poliţie 

În acţiunea de anihilare a grupării infracţionale de mare violenţă ce stăpânea Braşovul şi Bucureştiul, procurorii DIICOT au făcut percheziţii simultane în şapte localităţi şi au reţinut 22 de persoane, printre care se află şi “capul” reţelei

Violenţa extremă este una dintre caracteristicile grupului mafiot cunoscut sub denumirea de “Clanul Sportivilor”, pentru a scoate bani de la victime membrii grupării folosind chiar şi electroşocurile. La anihilarea acestei reţele infracţionale au purces miercuri procurorii DIICOT, în căutarea membrilor grupului mafiot, descinzând în şapte localităţi – Braşov, Bucureşti, Deva, Râşnov, Zărneşti, Tîrgu Mureş, Medgidia. Au fost săltate pentru audieri 22 de persoane, printre care se află şi liderul clanului, Radu Cristian Roşca (32 de ani, din Bucureşti), şi “adjunctul” său, Ştefan Cheţea(34 de ani, din Braşov), toţi audiaţi la DIICOT, Serviciul Teritorial Braşov.

Surse judiciare ne-au precizat că una dintre victimele Clanului Sportivilor a fost lovită, strangulată şi electrocutată. Toate acestea pentru a o determina să plătească suma de 25.000 de euro. Aceleaşi surse au precizat că gruparea a putut stăpâni zona Braşovului şi Bucureştiul cu niţel ajutor din rândurile oamenilor legii. De altfel, pentru că Roşca şi oamenii lui s-au bucurat de “protecţia” unor oameni din Poliţie, toată acţiunea şi planul anchetei DIICOT au fost ţinute secrete. “Cel puţin cinci ani de zile, în Bucureşti nu s-a făcut nimic împotriva grupării, deşi numai în Sectorul 4 au fost o mulţime de scandaluri”, ne-au spus surse judiciare.

DIICOT ne-a informat azi că acest clan de o violenţă extremă este constituit din 16 persoane şi este coordonat de cei Ştefan Cheţea şi Radu Roşca. Acesta din urmă a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti în cursul anului 2006, pentru infracţiuni cu violenţă.

Activitatea infracţională a grupului era structurată pe două paliere infracţionale, membrii grupării fiind specializaţi în săvârşirea de infracţiuni informatice, fraude cu cărţi de credit, precum şi de infracţiuni de violenţă sau contra patrimoniului.

Preocupările infracţionale ale învinuiţilor au vizat pe de o parte săvârşirea de infracţiuni de violenţă, lipsire de libertate şi şantaj, în vederea obţinerii unor importante sume de bani.

De exemplu, în noaptea de 28/29 ianuarie 2011, una din părţile vătămate a fost lipsită de libertate, fiind ţinută timp de mai multe ore la locuinţa învinuitului Adrian Cotos, din Braşov.

Victima a fost agresată, prin aplicarea de lovituri repetate cu corpuri contondente, învinuiţii încercând chiar strangularea sau electrocutarea acesteia, pentru a o determina sa le plătească suma de 25.000 de euro.

O altă victimă a fost ameninţată cu un pistol şi lovită în mod repetat de catre învinuiţi, în timp ce se afla in locuinţa sa, pentru a plati suma de 30 000 de euro.

Învinuiţii s-au implicat şi în activităţi de skimming şi de montare a unor dispozitive artizanale pentru controlul jocurilor electronice de tip “video multigame HOT SPOT”, sens în care gruparea infracţională din Braşov a apelat la liderii grupării “Sportivilor” din municipiul Bucureşti.

În cursul lunii februarie 2011, prin montarea şi folosirea unui astfel de dispozitiv la un aparat de jocuri instalat în incinta unui bar din municipiul Braşov, învinuitul Ştefan Cheţea a generat un câştig de 12.000 de lei, potrivit DIICOT

Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul BCCO Braşov, BCCO Bucureşti, Constanţa, Mureş, SCCO Hunedoara şi cu sprijinul lucrătorilor din cadrul IPJ Braşov, Poliţia municipiului Braşov.

Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DSOI, informează DIICOT.

Iata si o adunatura de membri ai diferitelor clanuri:

   Comentariu saccsiv:

Indubitabil, averile lor provin din activitati ce sunt o uraciune in fata bunului Dumnezeu. Cum de si-au luat un asemenea avant? Ghici ciuperca ce-i …

Orice guvern care-si zice al Romaniei are o datorie clara: sa starpeasca aceasta plaga. Sa le confiste averile si sa le dea la saraci. Sa umple casoaiele lor cu cei ce nu au unde locui.

Vorbind pe tema clanurilor, auzeam nu demult niste analisti ca speciile astea de pe la noi nici macar mafie de tip italian nu se pot numi, caci aia au cel putin un oarece cod al onoarei.

Pai nici nu sunt mafie. Sunt o mare infectie care se tot extinde din simplul motiv ca anticorpii nu-si fac datoria. Ba mai rau, fara spijinul celulelor presupus sanatoase, aceasta infectie ar dispare de la sine.

Trebuie inteles ca acesti indivizi sunt inculti, semianalfabeti, uneori aproape imbeciloizi. Au insa o istetime a sarpelui, o siretenie de sobolan oportunist. Sunt aproape total ghidati de dracii ce-i invata caile de a face bani.

Dar fara ajutorul celor din sistem, al celor oleaca scoliti, fara existenta coruptilor fara scrupule, mai nimic n-ar reusi sa faca. Ar ramane la nivel de gainarii. Aflam din cand in cand ca unii din sefii clanurilor sunt acuzati de fraude pe internet sau de fraude economice. Pai daca le pui in fata acte contabile sau un calculator, se uita ca curca in lemne. Ei insa beneficiaza de cei ce stiu cu ce se mananca astfel de activitati. Cand dau de exemplu tepe unor societati, se folosesc de „sageti”, romani albi cu ceva scoala la baza si cu oarece figura de om normal. Ca daca si-ar trimite membrii inferiori ai clanului, si s-ar afisa cu mutrele lor pocite, nu i-ar baga in seama nici cainii din curtile institutiilor. Ca raul facut de mici copii, de generatii la rand, li se imprima pe mecla si li se observa in priviri chiar si de catre cei mai naivi dintre oameni. Doar daca te uiti la ei, deja incepi sa te simti ca intr-un cosmar.

Si totusi la ei si la banii lor se uita coruptii si cei fara de al caror ajutor, repet, n-ar fi decat hoti de gaini. De aceea consider ca coruptii sunt cu mult mai rai.

Sigur, vremurile apocaliptice bat la usi, nu trebuie sa ne limitam la solutii lumesti, dar e revoltator sa vezi cum se tot dezvolta acest cancer. Apoi, daca tot vorbim de vremurile extrem de tulburi ce vor veni, inchipuiti-va cam cum vor actiona aceste specii cand se vor declansa tulburarile sociale, anarhia, razboiul, foametea. Ce jafuri, ce violuri, ce ucideri … Si modelul lor de actiune se va tot extinde, precum o pandemie, actualele clanuri devenind un soi de stapani ai bandelor mai mici. Zici ca te retragi la tara, ca sa ai pe viitor ce pune pe masa. Pai cand vor veni ciumele peste tine …

De ce nu se intreprinde nimic esential impotriva acestor clanuri? Pentru ca papusarii SISTEMULUI chiar cele de mai sus urmaresc.

 

sursa articol   http://saccsiv.wordpress.com

 

Mic ghid de prevenire a escrocheriilor

Scoala strazii o au multi care escrocheaza si fraudeaza sub diferite pretexte, folosind diferite tertipuri.Am adunat cateva intamplari in materialul asta pentru a sari in ajutorul unor oameni de buna credinta(cu mai mult sau mai putin creier), care pot cadea in plasa unor escroci.* Pe la inceputul anilor 2000 erau la moda tiganii(de obicei tigani sunt mai toti despre care voi vorbi in material) care incercau sa-ti vanda prn Bucuresti, in zonele aglomerate, camere video sau aparate foto, tinute in ruccsaci sau sacose.Iti aratau si poza cu pretul din magazin al aparatelor si iti turnau o poveste de cum au furat ei aparatul din nu stiu ce complex comercial, sau dintr-o masina parcata.Iti aratau ca aparatul foto , de ex, e 17 milioane la raft, si ca ei ti-i dau pe cat ai tu la tine, acceptand chiar si telefon pe el.Aparatul foto sau camera video era doar o carcasa cu niste oglinzi la obiectiv.In asta consta smecheria.* Alti tigani iti “vand” super chilipir telefoane mobile performante, acceptand la schimb chiar telefonul tau si diferenta de bani.Telefonul pe care il vei primi in schimb va fi doar o carcasa plina cu nisip sau plastilina.Asa a cumparat o desteapta un iphone, cu doar 2 milioane.Va dati seama ce afacere a facut cand a descoperit ca era o carcasa din europa la 10 ron plina cu nisip.Faza e ca ei iti arata un aparat functional, ce aceeasi culoase cu carcasa buclucasa, sa o probezi, si , cand nu esti atent, fac schimbul* Feriti-va si de tiganii care vand tigari, in special in zona Obor sau Rahova.Pachetele sunt pline cu cartoane, si folia aceea din plastic care e utilizata pt sigilarea pachetelor este pusa cu susul in jos, pt a da impresia ca pachetele sunt noi si sigilate.Pretul, de obicei, este 5 ron 2 pachete un adevarat chilipir aparent, dar scump pt niste bucati de cartoane* Sa nu uitam si celebra verigheta frantuzeasca, care, in opinia mea, e cea mai “cinstita escrocherie”, ca sa ii zic asa: Vine o tiganca in fata ta, si gaseste prin minute o verigheta de aur chiar linga picioarele tale, si te intreaba daca e a ta.Tu vezi inscriptionat pe ea nu stiu cate karate, si aparent este un item destul de valoros.Daca esti calic zici ca e a ta, si ea iti cere in schimb niste banuti de mincare.Pt o verigheta de aur, esti tentat sa ii dai cel putin 5 euro.Tactica este folosita in special pe cupluri tinere, sau tineri singuri, de ambele sexe, de pana in 30 de ani.Verigheta nu e nimic altceva decat un inel din cositor bine lucrat de tigani ca sa para the real thing.* Mai sunt si tiganii care vand asa zise produse cosmetice, de exemplu sampoane, dar in fapt numai in prima parte a recipientului e sampon peste un carton, in restul sticlei e apa.Tactica utilizata prin anii 90* Recent, anul trecut, prin orasele de provincie, umblau tigancile din usa in usa, sub pretextul de a cumpara aparate electrice si electrocasnice vechi, pe care erau dispuse sa ofere o suma destul de mare:50 ron.Veneai cu aparatul Gloria care mai mult de 1 ron nu merita, si tiganca iti dadea una de 100 de ron, iar tu ii dadeai restul de 50 ron.Bancnota era de fiecare data falsa.Prin urmare te usura si de aparat si de 50 de ron, sau chiar mai mult.* Mai era si faza cu batranelul care te aborda si te ruga sa il ajuti sa citeasca biletul la loto, caci nu avea ochelarii la el.Biletul, vezi doamne, era castigator de Dacia Logan, si se gasea sa mai ceva mai mica(de ordinul zecilor de milioane), sub pretextul ca cealalta persoana i s-ar fi parut excroaca.Biletul, evident, era falsificat* De fraudele telefonice, o gramada, nici nu mai discut:transfer credit, transfer sume de bani divulgarea ultimelor 6 cifre din cnp pt a face reincarcari…* Celebrul siretlic cu masini de cusut Naumann si Szinger, Singer, in care se spunea ca pe ele sunt inscriptonate seriile conturilor evreilor morti in holocaust, unde se afla nuj cati bani.Oh yeah.De fapt, toata faza era ca sunai la ala care cumpara, colectionarul, si iti zicea ca exact seria ta o cauta, dar ca masinile au o serie pereche, si ca fara pereche valoreaza 0, dar se oferea sa iti dea nr de telefon al celui care chiar cu o zi in urma il sunase si avea chiar seria pereche, iti zicea ca daca vii cu ambele masini la el iti da o suma de ordinul a zecilor de mii de euro.Ala iti vindea masina pe cateva mii, si dupa aia ramaneai cu ochii in soare.* Ar mai fi si faza,care nu prea s-ar incclude aici, despre cum te fura controlorii pe ratb,despre care am vorbit aici.* De celebrele licitatii false si alte activitati frauduloase pe internet, pfishing si alte alea, chiar nu are rost sa extrapolez: nu dai date personale si nu dai bani in avans, ca e posibil sa-ti iei teapa, mai ales daca ai de-a face cu rromini.* Inca o faza aplicata de niste capete luminate in statiunile de lux, in general cele straine, este sa pozeze in agent de la eche, si ca fara pereche valoreaza 0, dar se oferea sa iti dea nr de telefon al celui care chiar cu o zi in urma il sunase si avea chiar seria pereche, iti zicea ca daca vii cu ambele masini la el iti da o suma de ordinul a zecilor de mii de euro.Ala iti vindea masina pe cateva mii, si dupa aia ramaneai cu ochii in soare.* Ar mai fi si faza,care nu prea s-ar incclude aici, despre cum te fura controlorii pe ratb,despre care am vorbit aici.* De celebrele licitatii false si alte activitati frauduloase pe internet, pfishing si alte alea, chiar nu are rost sa extrapolez: nu dai date personale si nu dai bani in avans, ca e posibil sa-ti iei teapa, mai ales daca ai de-a face cu rromini.* Inca o faza aplicata de niste capete luminate in statiunile de lux, in general cele straine, este sa pozeze in agent de la turism , imbracat frumos, prezentabil, in fata marilor hoteluri, te acosta pentru un sondaj si iti punea cateva intrebari despre sedere, incercand sa afle daca ai inchiriat masina si care este aceasta,precum si durata sederii.Apoi trucau o poza cu masina, ca si cum ar fi fost surprinsa de radar, si peste 2 zile cineva se prezenta la usa hotelului cu o asa zisa amenda, de care puteai scapa mult mai ieftin, fara proces, daca dadeai o spaga sau amenda la jumatate. Adevarul este ca atat timp cat vor exista prosti, se vor gasi si “destepti” care sa profite de ei. Toti care fac astfel de escrocherii, au scoala strazii, sunt extrem de sireti si tupeisti, si au tacticile persuasive din ce in ce mai complexe si dezvoltate.O persoana mai slaba de duh de si cu un spirit de observatie mai redus, dar si cu dorinta de chilipir, va cadea cu siguranta in plasa acestor smenari, care, asemenea evreilor, sunt obisnuiti sa faca mereu multi bani, nemunciti. Idei si Subterfugii Like 9 likes. Sign Up to see wturism , imbracat frumos, prezentabil, in fata marilor hoteluri, te acosta pentru un sondaj si iti punea cateva intrebari despre sedere, incercand sa afle daca ai inchiriat masina si care este aceasta,precum si durata sederii.Apoi trucau o poza cu masina, ca si cum ar fi fost surprinsa de radar, si peste  2 zile cineva se prezenta la usa hotelului cu o asa zisa amenda, de care puteai scapa mult mai ieftin, fara proces, daca dadeai o spaga sau amenda la jumatate. Adevarul este ca atat timp cat vor exista prosti, se vor gasi si “destepti” care sa profite de ei. Toti care fac astfel de escrocherii, au scoala strazii, sunt extrem de sireti si tupeisti, si au tacticile persuasive din ce in ce mai complexe si dezvoltate.O persoana mai slaba de duh de si cu un spirit de observatie mai redus, dar si cu dorinta de chilipir, va cadea cu siguranta in plasa acestor smenari, care, asemenea evreilor, sunt obisnuiti sa faca mereu multi bani, nemunciti.

Mic studiu semidoct despre migratori si sedentari.

Mic studiu semidoct despre migratori si sedentari. De unde provin incompatibilitatile si cat sunt ele de flagrante

nomazi sedentari 150x150 Mic studiu semidoct despre migratori si sedentari. De unde provin incompatibilitatile si cat sunt ele de flagranteMotto: “Tiganii, o rasa absolut criminala, cu toate pasiunile si viciile ei” – Cesare Lombroso, un evreu (Barbatul criminal)
Nu suntem adeptii teoriei, din ce in ce mai uzitata in ultima vreme, ca tiganii ar trebui tratati apriori ca niste teroristi, insa consideram ca integrarea socio-culturala a acestora in mijlocul populatiilor majoritare este absolut utopica, lucru simtit din ce in ce mai acut pe propria piele chiar si de catre popoarele occidentale care, nu cu mult timp in urma, faceau un lobby furibund (mai mult sau mai putin interesat) conceptului multikulti si, implicit, integrarii tiganilor. Mai mult, parerea noastra este ca sumele incredibil de mari cheltuite de Uniunea Europeana pentru asa-zisele programe de integrare a rromilor, si-ar putea gasi o destinatie mult mai constructiva. Insa, nu ar fi primul exemplu de cheltuire “inteleapta” a fondurilor publice de catre acesta suprastructura statala.

Dar, cum s-a ajuns ca pana si francezii, cu liberalismul lor proverbial, condusi de un presedinte – Nicolas Sarkozy apartinator unui grup etnic care face frecevent apel la diversitate culturala si la toleranta in numele persecutiilor indurate de tigani in timpul celui de-al doilea razboi mondial si in toata istoria lor, sa se sature, pur si simplu, pana in gat de tigani?!

De ce structura psihica a tiganilor si valorile impartasite de acestia sunt incompatibile cu valorile majoritarilor?

Explicatia este complexa insa, analiza socio-culturala a acestui grup etnic pleaca de la o premiza simpla – proprietatea asupra pamantului care “forjeaza” in cursul devenirii filogenetice a unei natiuni un set de valori si niste norme morale proprii.

Este evident ca, in devenirea istorica a popoarelor, proprietatea asupra pamantului a dezvoltat un set de valori aparte in randul populatiilor sedentare, care nu se regasesc in randul celor nomade.

Mai mult, se pare ca grefarea gandirii crestine pe seturile de valori dezvoltate de popoarele nomade, respectiv de sedentari, nu a reusit sa estompeze foarte mult diferentele dintre aceste grupuri etnice.

Asadar, de ce este important pamantul, mai precis proprietatea asupra acestuia in devenirea popoarelor si cristalizarea valorilor?

Acest lucru aparent marginal are, in fapt, implicatii decisive in ceea ce priveste structura psihica a diverselor popoare. Pamantul a fost perceput inca din comuna primitiva drept o sursa de hrana (mai ales de catre cultivatori, dar si de catre pastori sau vanatori) fiind strans legat de insasi existenta fizica a membrilor familiei, gintei, tribului.

Acest fapt a dezvoltat o serie intreaga de comportamente care “au responsabilizat” populatiile sedentare, lucru care nu s-a intamplat cu cele nomade.

Simpla existenta a pamantului a presupus ingrijirea (cultivarea, intretinerea, exploatarea resurselor) dar si apararea acestuia in fata agresiunilor straine, lucru care a dezvoltat comportamente de apropiere intre oameni, de intrajutorare, de solidaritate, concept care s-ar numi astazi “spirit civic”.

Trebuie insistat asupra faptului ca acest “spirit civic”, inglobat pana la urma de catre constiinta sedentarilor, fiind plasat chiar la baza setului de valori dezvoltat de acestia, a aparut dintr-o necesitate. Astfel a aparut si s-a dezvoltat sentimentul apartenentei la un spatiu fizic si al aderentei la unul cultural. Pana la urma era mai greu, daca nu imposibil, sa lucrezi si sa-ti aperi singur pamantul fara ajutorul celorlalti membri ai comunitatii. Membrii societatilor sedentare au inteles ca trebuie sa faca parte dintr-un grup si, implicit, sa respecte regulile de convietuire ale acestuia.

Acest lucru a fost necesar atat pentru asigurarea prosperitatii individuale si a grupului mic (familia) cat si, chiar, pentru asigurarea securitatii si integritatii fizice, fapt care se vede clar, de exemplu, din organizarea satelor sasesti, dispuse coagulat si concentric in jurul unei biserici.

De cele mai multe ori, portile inalte si casele lipite una de alta au aspectul unei cetati, mai usor de aparat in caz de pericol, cu atat mai mult cu cat biserica centrala este, de cele mai multe ori, puternic fortificata.

De cealalta parte, populatiile nomade, care nu au dezvoltat acesta relatie speciala cu un anumit spatiu (pamant) au dezvoltat un cu totul alt set de valori. Existenta mai precara si viata mai imprevizibila a acestora comparativ cu cea a sedentarilor, i-a determinat pe nomazi sa-si structureze o psihologie proprie, foarte diferita de cea a populatiilor sedentarizate.

Nefiind legati de un anumit loc care sa le furnizeze hrana si pe care sa-l apere, acestia, evident ca nu au fost nevoiti sa adere la regulile locului, ba, mai mult, au fost chiar obligati sa le incalce pentru a-si asigura modul de viata, si, in extremis, chiar existenta fizica.

Asa s-a dezvoltat “moralitatea de tip nomad”, plasata la 180 de grade fata de “moralitatea de tip sedentar”. Pur si simplu, nu este vorba aici de rea vointa ci de forjarea in decursul devenirii onto si filogenetice a unor mentalitati care au asigurat supravietuirea entitatilor etnice.

Viata nomazilor s-a desfasurat de-a lungul secolelor pe coordonatele provizoratului, impredictibilitatii si improvizatiei. Se poate observa ca, spre deosebire de sedentari, nomazii se plaseaza la polul opus in ceea ce priveste organizarea comunitatilor “sedentare” proprii, organizate oricum tarziu in devenirea lor sub presiuni externe.

Spre deosebire de sedentari, nomazii sedentarizati nu au garduri la case chiar daca locuiesc acolo de generatii intregi, lucru care deriva din dimensiunea “provizoratului” puternic inradacinata in timp in mentalitatea lor. Spre deosebire de sedentari, care se organizeaza ca sa-si apere teritoriul, migratorii prefera sa sara in carute si sa plece. De aici absenta oricarui sistem defensiv fizic, cu proiectie in mentalul lor colectiv.

Mai mult, casele, oricat de mari ar fi, sunt nefinisate, exprimand aceeasi stare de provizorat, de slaba aderenta la un pamant (spatiu fizic) de care am vorbit mai inainte. Asta, ca sa nu mai vorbim de focul facut in fata vilei pentru prepararea hranei, desi acesta, vila adica, este echipata cu o bucatarie de ultima generatie.

Daca aderenta la un spatiu fizic i-a facut pe sedentari sa formeze comunitati solide si sa adere la un set de norme morale cu rol regulatoriu pentru aceste comunitati (intarite prin combaterea prompta a derapajelor) in cazul nomazilor lucrurile au stat exact invers.

Adica, simpla aderenta la regulile impuse de sedentarii in mijlocul carora erau nevoiti sa traiasca temporar ar fi insemnat sa adopte o atitudine masochista, care contravenea flagrant propriilor interese.

Precaritatea existentei si lipsa predictibilitatii resurselor, caracteristice traiului nomad, i-au facut pe migratori sa faca orica ca sa supravietuiasca chiar daca intrau, astfel, in conflict cu regulile sedentarilor. Astfel, furtul, inselatoria, talharia sau chiar crima, infierate de morala sedentara devin, in cazul tiganilor, daca nu chiar “valori” macar elemente dezirabile, in masura sa le asigure existenta fizica si ulterior acumularea de bunuri si, implicit, un statut privilegiat si admiratia celorlati migratori.

In acest context aceste anti-valori din perceptia sedentarilor apar ca valori autentice, de mare prtt in gandirea migratorilor, punand aceste comunitati pe pozitii contrare pana in zilele noastre.

Aici este de analizat cam la ce se refera tiganii cand vorbesc despre valoare, aspect evidentiat cu precadere in modalitatea cea mai facila de exprimare pe care o au la indemana – exprimarea lirica prin intermediul manelelor.

Vom constata ca, cel mai adesea, in cantecele lor nu se vorbeste despre corectitudine, despre munca, despre camaraderie ci in termeni precum “smecherie” (asimilat adesea cu inselatoria), “valoare” (asimilat cu acumularea de bunuri si cu capacitatea de a le achizitiona, evident ilicit).  Pana si dragostea este exprimata ca o relatie de putere, lucru care transpare cu claritate in versurile manelelor; asta ca sa nu mai vorbim de practica curenta inca a cumpararii viitoarei neveste.

Cateva elemente de incompatibilitate intre sedentari si migratori, enumerate aleatoriu dintr-o lista lunga:

Raportarea la Crestinism:

Crestinismul aduce cu sine o gandire adaptata spiritului sedentarului, menita sa asigure coagularea si functionarea unor sisteme sociale complexe, la care participa un numar foarte mare de indivizi.

Sa nu ucizi, sa nu furi, “sa nu atentezi” la femeia aproapelui (din nou sentimental proprietatii tipic sedentarului) au tocmai acest scop. Spiritul crestin nu incurajeaza explicit concurenta cat, mai ales conlucrarea.

Pe de alta parte, in gandirea migratorului, aflat in permanenta pe drumuri si lipsit de resursele pe care ti le poate asigura proprietatea asupra pamantului, adoptarea unor valori de genul “sa nu inseli” sau “sa nu furi” insemna implicit condamnarea la moarte, in conditiile in care tocmai acestea erau principalele resurse de acumulare “de capital” si, in final, de asigurare a existentei fizice.

Asadar, in vreme ce pentru sedentari preceptele crestine nu sunt greu de digerat, fiind in acord cu ei insisi, pentru migratori simpla adoptare ad literam a acestora este echivalenta cu schizofrenia si cu disparitia fizica.

Asa ca aceste precepte au fost “adaptate” mai mult sau mai putin pentru a se potrivi mai bine profilului lor. Golirea de fond a acestor precepte a fost compensata printr-o excrescenta ceva “mai baroca” a formei. Asa se face ca vedem cruci mari de aur la gatul tiganilor si alaiuri mari de popi la nuntile si la inmormantarile acestora. Ca sa nu mai vorbim de cavourile imense, stil vila, echipate la nivel premium pentru viata de apoi.

Valori primordiale:

Daca pentru sedentari valorile crestine sunt dezirabile, pentru migratori acestea sunt “anti-joc”. Daca in cazul sedentarilor este incurajata intrajutorarea, in cel al migratorilor este dezirabila competitia. Daca minciuna, hotia, talharia, crima, vrajitoria sunt adevarate elemente perturbatoare in cazul societatilor sedentare, fiind combatute prompt, in cazul migratorilor, unde se pune un mai mare accent pe individualitate, aceste elemente sunt considerate adevarate valori individuale, daruri divine, menite sa asigure bunastarea familiei/ apartinatorilor.

Pe de alta parte, precaritatea existentei migratorilor a facut ca din bagajul lor mental sa lipseasca exercitiul valorilor secundare si tertiare (in sensul piramidei lui Maslow), acestia manifestand o recurenta asupra valorilor primare – in principal legate de hrana si sex (elementul adapost/ locuinta nu intra in calcul din motive evidente).

Mai mult, abundenta hranei a devenit la tigani, prin mecanismul compensarii fata de existenta precara, un factor de status, de prestigiu social, care a atras dupa sine si satisfactia de natura sexuala. Poate la nicio etnie din lume aceste doua elemente nu sunt atat de strans legate intre ele ca in cazul tiganilor.

Mai mult decat atat, burta, nu este la niciun popor un simbol de status atat de pronuntat ca in cazul tiganilor. O burta mare, dezavuata in randul sedentarilor, inseamna, in mentalitatea primara a tiganilor, abundenta hranei de unde, evident, se trage concluzia ca posesorul acesteia este un mebru marcant al “comunitatii”. Evident, sedentarii lipsiti de aceste “repere” interpreteaza prezenta burtii ca pe un indiciu al lenei si al lipsei respectului fata de propriul corp.

“Valoare si compensare” – “Valoarea fara discretie are o mica valoare” – Cum va place, Shakespeare (un sedentar)

Poate in cazul niciunei etnii nu asistam la o compensare atat de puternica, atat de frusta, de violenta ca in cazul tiganilor. Precaritatea ancestrala a exsitentei cotidiene a facut ca succesul sa fie comunicat celorlati membri ai comunitatii intr-un mod strident, baroc, teatral si in tuse groase. Asa se face ca “bashtanul cel mai tare”, omul “de valoare” arunca cu dolari/euro inspre lautarul (vocea din Agora care ii anunta prosperitatea).

Acesta are un ghiul si un lant mare de aur (sau, ma rog) la gat care se revarsa peste burta mare, cel mai evident semn al prosperitatii, dupa cum am mai aratat. Ca in orice societate primitiva, dupa reguli practicate si in regnul animal, seful turmei este inconjurat de numeroase personaje de sex feminin care pun inca o data in valoare chiar “valoarea” acestuia.

Semnele compensarii sunt evidente si asta este si ideea. Coarnele cerbului dominant sau coama leului sunt inlocuite cu ghiulul cat se poate de mare, euroii pentru lautari, Mertanele, femeile (ciutele) si burta mare la care “membrii aspiranti” la statutul de “mare valoare” nu pot sa se uite decat cu invidie.

Evident, insusi limbajul practicat de migratori nu depaseste sfera denotativa si conotativa a nevoilor primare.

Fascinatia pentru carne (de animal), piele si aur:

Daca pentru sedentari carnea este un aliment care se mananca cu legume si cu produse facute din cereale, migratorii au o relatie speciala, aproape mistica cu carnea. Pentru ei nu este doar cel mai la indemana aliment care putea fi “preparat” rapid la un foc facut pe marginea drumului ci si un element de status, lucru care deriva din faptul ca, probabil, ocaziile de a consuma acest aliment nu erau foarte dese. La fel si pielea (de animal).

Daca pentru sedentar pielea este doar o chestie din care isi face pantofi, pentru migratori pielea este un indicator de status, raportandu-se la el cu aceesi “pietate” si “rafinament” cu care se raporteaza la carne. Acum poate va este mai clar de ce vand tiganii prin intersectii drept produse high class geci de piele (chiar daca sunt din imitatie, fascinatia nu se pierde), mape de piele sau borsete din piele. Pielea de pe animalul belit si macat “cu pietate” este o chestie legata de status. Pielea are, in constiinta lor, valoarea sfintelor moaste pentru crestinii sedentari si, drept urmare, este prezentata si vanduta in consecinta.

Aurul, indiferent daca este veritabil sau doar bronz slefuit, are un rol regulator important in cadul “comunitatii” pentru ca exprima cat se poate de simplu si direct statusul celui care il poarta, contribuind, astfel, la constructia ierahiei sociale. In acest caz, aurul are doar rolul de “display” chiar si monedele turnate sub forma de cocosei neavand niciun fel de scop comercial (poate cu exceptia celui de achizitie a nevestei).

Petrecerile si exhibarea:

Daca sedentarii considera ca petrecerile – nunti, botezuri, zile de nastere au un character privat, fiind un fel de comuniune intre oameni apropiati, in cazul tiganilor petrecerile de acest fel sunt un non-sens. Pentru migratori, petrecerile sunt, de fiecare data, un mod simplu si direct de etalare a statusului. Atat si nimic altceva!

In acest sens, este de preferat sa fie adus un manelist “de valoare”, caruia sa i se dea bani multi care sa sugereze valoarea sarbatoritului.

Aceasta valoare poate fi intarita prin vila in curtea careia a fost instalata masa bogata, prin masinile scumpe din planul al doilea, prin costumele Armani mai mult sau mai putin contrafacute, prin bijuteriile cat mai mari si mai groase, etc. Practic, nu aveam de-a face cu o comuniune, cu o intarirea relatiilor in cazul comunitatii ci cu o etalare frusta a “performantelor individuale” in fata membrilor “comunitatii”.

Arta & Cultura:

Arta migratorilor se rezuma initial la bijuterii, cu rol in comunicarea statusului, respectiv muzica, un fel de vehicul liric pentru comunicarea “valorii” individuale, deci, in final, tot a statusului. Atat muzica cat si bijuteriile sunt de factura “baroca” in sensul ca orice supradimensionare care ar parea gretoasa sedentarilor, in cazul migratorilor este binevenita, ba chiar incurajata. Totul este mare, sinuos, tanguios, semn ca valoarea bashtanului nu este niciodata “foarte mare” si este intodeauna loc de mai mult.

Muzica, altfel foarte tanguioasa si insinuanta, ignora complet complexitatea fenomenului dragostei, spre perplexitatea poetilor sedentari, articuland, in schimb, aviditatea si simtul proprietatii din care deriva valoarea, intodeauna cu conotatii materiale si niciodata de factura spirituala. Pana si dragostea este vazuta ca o simpla posesiune patrimoniala, complexitatea fenomenului fiind redusa la numarul (de obicei mare) de gagici si la aspectul lor exterior (de obicei misto/bune) care raspund chemarii bashtanului, realizata cu complicitatea foarte interesata a manelistului de top. Dragostea da, evident, in acest caz masura valorii bulibasei.

Elevatia “spirituala” a produsului muzical tiganesc uzeaza de cateva dihotomii de baza, primare: valoare mica-valoare mare, bani multi-bani putini, prieteni-dusmani, femei multe-femei putine, frati-dusmani, etc. iar intodeauna mesajul este la superlativ: cel mai smecher, cel mai valoros, cel care face banii cel mai usor. Apelul la divinitate se face, de regula, in contextul referirii la faptul ca bashtanul este unul dintre alesii lui Dumnezeu si “s-a nascut cu mir sau, dupa caz, cu stea in frunte”.

“Dusmanul” ca si concept este un leitmotiv in folclorul tiganesc, numarul acestora fiind, de altfel, un indiciu al valorii si implicit al statusului, pentru ca, nu-i asa, dusmanii sunt invidiosi pe banii, pe femeile, si, in cele din urma pe valoarea eroului principal. Dusmanul, ca si femeia, are un rol potentator.

Un aspect important de semnalat este cel onomatopeic, manelele fiind pline de interjectii “mai complexe” de genul “nup!”, “ciupac-ciupac!”, sau mai simple “ha!”, “hu!”, “hu, ha!” care, evident, dau o nota de masculinitate, de virilitate exprimarii, avand conotatii ancestrale care ne pot trimite cu gandul la marile migratii barbare.

Mult mai tarziu, odata cu tendintele de sedentarizare a migratorilor s-a manifestat arhitectura, in acelasi stil flamboaiant, teatral, supradimensionat, contrariant, insa cu o mica atentie acordata detaliilor lucruri care i s-ar parea de-a dreptul barbare unui sedentar.

Turnuletele plasate unele peste altele, strapungand cerul, arcele gotice, stilul eclectic toate exprima cumva experientele vizuale inglobate ontogenetic de la plecarea din Punjab-ul Indian si pana la contactul cu stilul rococo din Franta. Asta, pe langa nevoia intrinseca si acuta de afisare a statusului, daca ne referim strict la dimensiunile cel putin megalomane.

Colaborarea vs. Competitia:

Daca in cazul sedentarilor colaborarea este chiar o conditie a functionarii societatii, in cazul migratorilor, colaborarea nu este nici pe departe o astfel de conditie, ba chiar este descurajata pentru ca a colabora inseamna sa inviti alte guri sa se infrupte din resursele si asa putine de care dispui cand traiesti pe drumuri. Asa ca, la migratori este incurajata competitia, individualitatea, exemplarele cele mai competitive, care “produc” cele mai multe resurse pentru trib fiind vazute drept achiztii extrem de valoroase.

Apetenta/ inapetenta pentru muncile productive:

Popoarele migratoare manifesta, de regula, o maxima inapetenta pentru muncile productive, care sunt chiar infierate socio-cultural, spre disperarea sedentarilor cu care vin in contact. De altfel, perceptia asupra muncii productive creaza cele mai mari clivaje si sunt sursa celor mai dure conflicte dintre cele doua moduri de gandire. Migratorii, pur si simplu, “nu au organ” pentru muncile productive pentru ca experienta ontogenetica i-a privat de gustul muncii si, implicit, nu a dus la crearea schemelor mentale de tipul munca fizica/ intelectuala-recompensa, ca in cazul sedentarilor.

Hoinarirea continua a migratorilor si lipsa relatiei cu pamantul i-a tinut pe acestia departe de implicarea cat de cat coerenta in vreo actiune productiva. Chiar si dupa sedentarizare, tiganii pur si simplu nu reusesc “sa vada” beneficiile muncii productive, datorita constructiei lor ontogenetice.

Inclinatia fata de comert si “inginerie sociala” emiprica

Inapetenta fata de munca productiva, nevoia de a-si asigura traiul, la care se adauga migratia lor continua au condus la aplecarea lor catre activitatile comerciale, la dezvoltarea structurilor mentale aferente si a unui set de valori asociate. Produsele acestora, de multe ori de nisa, au o calitate scazuta si un pret pe masura.

Din nevoia de maximizare a profitului deriva nevoia aproape organica de a insela si, implicit, perceperea semenului sedentar cu care interactioneaza ca pe o potentiala victima.

Spre deosebire de migratorul-comerciant, productivul-sedentar nu a fost nevoit sa-si dezvolte si sa-si rafineze intr-o mare masura abilitatile empatice si pe cele de “inginer social” pe care migratorul le-a ridicat in timp la rang de arta. Asa se explica de ce, de regula, cumparatorul-sedentar aflat in piata, de exemplu, are o privire indolenta sau neutra si o atitudine blazata, relaxata, apatica in vreme ce vanzatorul-migrator manifesta o stare de incordare, ochii ii sunt vii, cautand in permanenta sa capteze feed-back-ul victimei. Aceaste constructe mentale sunt dezvolate in timp, au un parcurs onto-filogenetic complex, drept pentru care nu pot fi destructurate in decursul unei singure generatii.

Mobilitatea atentiei:

Una dintre principalele caracteristici ale migratorilor este mobilitatea atentiei, care poate fi concentrata foarte puternic in unele situatii, insa numai pe interval relative scurte de timp. Setata, de regula, pe obiecte concrete, si mai putin pe concepte apartinand spatiului intelectual care presupune o elevatie a lmbajului interior aferent proceselor gandirii, atentia migratorului isi schimba in permanenta obiectul.

Acest fapt ar putea provini din marea varietate de peisaje care ii sunt date sa vada unui migrator in decursul vietii, in numar infinit mai mare si cu o mai mare varietate decat in cazul sedentarilor. Toate aceste imagini au fost sedimentate in decursul generatiilor contribuind, astfel, la mobilitatea deosebita a atentiei. Desi, nu sunt renumiti pentru atentia distribuitiva, migratorii se pot adapta foarte repede, datorita mobilitatii psihice specifice, insa numai daca factorii de mediu sunt concreti si au o mare relevant pentru ei.

Familia:

Exista diferente semnificative intre familie in acceptiunea sedentarilor si cea in intelesul migratorilor. In cazul celor din urma, barbatul are un rol primordial semnificativ mai important decat in cazul primilor pentru ca el este acela care aduce cea mai mare parte a resurselor de care dispune grupul de apartinatori. In cazul sedentarilor aportul sotilor este mai echilibrat.

De aici deriva, in cazul migratorilor, importanta exagerata acordata copiilor de sex masculin.

Pe de alta parte, in conditiile traiului de nomad si a impredictibilitatii nivelului resurselor de hrana, femeile sunt vazute, de regula ca o simpla gura in plus, de care familia se poate desparti relative repede, pentru o anumita suma de bani, bineninteles. De aici rezulta casatoriile fetelor la varste fragede, dupa care raman gravide aproape instantaneu.

Stabilitatea familiilor migratorilor deriva nu din fidelitatea mai mare a sotilor ci din lipsa alternativelor oferite de stilul lor de viata.

Barbatii migratori sunt mai susceptibili de a avea relatii sentimentale inafara gintei fara a fi condamnati in vreun fel, mai ales daca sunt “de valoare”. Nu acelasi lucru se poate spune despre femei care sunt cu mare usurinta stigmatizate chiar si in prezent pentru fapte similare.

Copii sunt priviti atat ca o modalitate de transmitere a genelor masculilor Alfa, Beta, etc. dar si ca pe o sursa de profit, direct proportional cu numarul acestora, de unde deriva numarul mare al acestora.

Viziunea asupra scolii:

Fiind in permanenta miscare este evident ca scoala, scolaritatea nu fac parte din bagajul genetic si din prioritatile migratorilor. Mai mult, gandindu-ne la modul ipotetic ca un copil de tigan ar putea fi scolarizat pe termen mai lung, acest lucru inseamna efectiv taierea unui canal prin care se scurg catre ginta resurse financiare. Pentru ca trebuie spus – copii de migratori sunt pusi de catre familii sa produca de foarte mici, de regula din cersit) atat pentru a aduce bani, cat, mai ales pentru a-si exersa din frageda copilarie talentele de manipulatori, de ingineri sociali empirici, calitati absolut necesare in existenta lor adulta.

Ori, aceste lucruri nu sunt predate in scoala primara nici macar la modul teoretic, de unde rezulta faptul ca orice an de scoala in plus este un an pierdut in lupta pentru a fi cat mai bine pregatit in viata adulta. Un baiat care pierde mai mult de trei ani in scoala (absolut necesari pentru a invata sa buchisesti cat de cat pentru a-ti lua permisul categoria B) este perceput de catre comunitate ca un ratat, ca unul care nu va avea niciodata sansa sa devina smecher si bogat, adica un bashtan de valoare. Similar, o fata care termina scoala primara va deveni imediat suspecta pentru ca intarzie sa se marite si sa faca copii iar parintii acesteia vor fi stigmatizati de catre comunitate.

Ingustimea campului constiintei:

Largimea campului de constiinta este in relatie direct proportionala cu gradul de moralitate, de interes fata de celalalt care caracterizeaza fiecare popor. Lipsa atasamentului fata de un anumit spatiu, corelata cu individualitatea pronuntata fac ca, in cazul migratorilor, campul de constiinta sa nu depaseasca foarte mult nivelul epidermei membrilor.

Daca un sedentar si-ar ajuta semenul aflat in nevoie, ar arunca gunoiul la cos, ar repara casa in care locuieste, ar da cu matura in fata casei, fiind convins ca, astfel, se ajuta si pe sine, un migrator sedentarizat nu considera ca ar avea vreo importanta vreunul dintre aceste lucruri.

Largimea campului de constiinta si dimensiunea morala se pot vedea foarte clar daca analizam in timp o locuinta de neamt, de exemplu, comparative cu una de tigan. In cativa ani, locuinta de neamt devine din ce in ce mai frumoasa, mai curata si mai trainica, chiar daca inainte a fost o darapanatura in vreme ce casa de tigan devine din ce in ce mai insalubra si mai murdara cu fiecare an care trece, sfarsind prin a se prabusi. Cam la asta se refera conceptele de moralitate, responsabilitate si de camp de constiinta.

Nevoia de integrare intr-un sistem social:

Orice popor de migratori ar sucomba daca nu ar gasi un organism gazda, un popor de sedentari in mijlocul caruia sa traiasca vremelnic din resursele acestuia. Conceptul de stat exclusiv al migratorilor este o utopie. Lipsa interactiunii constante cu migatorii ar conduce la colapsul unei astfel de constructii.

Ca sa nu mai vorbim ca o constructie statala presupune abilitati si structuri mentale tipice popoarelor sedentare inclinate catre constructie si mai putin spre improvizatie. Asadar, singura solutie pentru supraviatuire a migratorilor este sa traiasca in mijlocul sedentarilor. In timp, convietiuirea cu acestia duce inevitabil la conflicte datorate diferentelor de structura mentala si a seturilor de valori total opuse.

Concluzie:

Din acesta perspectiva apare de-a dreptul ridicola tentativa Uniunii Europene de integrare a tiganilor intr-o societate multiculturala pasnica si fericita (vezi cazul francez) si de-a dreptul revoltator nivelul fondurilor utilizate pentru acest proiect utopic, bani deturnati de cele mai multe ori de “reprezentantii locali” ai comunitatilor de rromi organizati in acest scop in tot felul de asociatii si comitete.

In numele multiculturalitatii este revoltatoare, de asemenea, discriminarea pozitiva (fara sa smulga nici macar un sughit CNCD sau altor institutii similare) constata in cazul admiterii la facultati pe locuri “pentru rromi”!!?

De-a dreptul penibile par in acest context si butadele stahanoviste de genul “nu puteti discrimina niste oameni doar pentru culoarea diferita a pielii” ca si cum ar fi vorba numai despre culoarea pielii!!?

Sau campanii de multe milioane de euro de genul “Scoala te face mare! Daca vezi un copil rrom ia-l de mana si du-l la scoala”. In acest caz, tatal acelui copil ti-ar putea crapa capul in mod legitim pentru ca tocmai i-ai taiat o sursa de venit si, in plus, i-ai rapit sansele copilului de a fi un smecher producator de mare valoare.

Si, nu-i asa, ca o sa fiti buni democrati, in spiritul doctrinei multikulti, si o sa-i integrati cu succes in comunitatea voastra draga?
(MS)

autor:  Aciduzzul

sursa www.badpolitics.ro