Tag Archives: profetii

Inger rus: Otrok Veaceslav

Transcripturi din aceste filme

 

Povestește mama lui Otroc Veaceslav (Slava, Slavocica) –
 Valentina Afanasevna Krașeninnikova
 
Ultimul proroc al ultimului Țar 
Slava a spus că o să apară după voia lui Dumnezeu, ultimul conducător pe Pământ în țara noastră. Acest conducător noi o să îl recunoaștem după aceeași televiziune. Acest conducător prin această televizune o să spună tot adevărul, Slava așa a și spus, tot adevărul ce au făcut cu Rusia în perioada tuturor timpurilor.
 În special adevărul despre Elțin și Gorbaciov o să îi trezească pe oameni, o să îi înfurie când o să afle adevărul, oamenii o să se trezească cu adevărat și Slava a spus despre acest rege, el nu îl numea rege, el a spus conducător. Aveți în vedere care este ultimul conducător din timpul nostru, a Rusiei noastre.
El a spus că este omul care deține voință, în unele cazuri o să arate cruzimea, pur și simplu așa situație o să fie, nu o să aibă încotro. Și el o să arate cruzimea. Slava a mai spus despre acest conducător că el în treburile de stat100% o să fie condus de Dumnezeu. Nu o să fie posibil să -l minți, păcălești
.Astfel de conducător o să fie la noi.
 
Părintele Andrei Uglov 
Cum nu ar împroșca masonii și slugile lor cu noroi pe ortodocși, ei nimic nu o să poată să facă  împotriva voinței lui Dumnezeu, le place asta sau nu. Ultimul conducător ortodox, unsul lui
Dumnezeu o să fie în Rusia. O să fie dat de Dumnezeu ca și mila lui pentru pocăință mult pătimitorului nostru popor rătăcit, abătut, numerotat, codificat
. Încă odată o să repetăm, Țarul ortodox o să fie descoperit de Dumnezeu ca și mila lui Dumnezeu pentru salvarea și pocăința celor adevărat credincioși lui Dumnezeu.
 Chiar în ultima clipă dinaintea întronării lui antihrist, țarul ortodox o să fie descoperit deDumnezeu  în opoziția
 lui antihrist. Antihrist este unsul mincinos și în opoziția
 lui o să fie descoperit adevăratul uns a lui Dumnezeu, dat poporului nostru pentru mântuirea lui. Le place asta masonilor sau nu le place, după cuvintele prorocești a Sfântului Serafim asta o să se împlinească la fel ca și 2×2.
Valentina Afamasevna
Timpul conducerii acestui ultim Țar din țara noastră o să coincidă cu timpul conducerii celui mondial,a lui antihrist. O să fie aproape în același timp. Slava a spus că atunci când o să vină la putere, acest conducător al nostru, primul lucru care o să facăeste să curețe conducerea.  În rând cu asta, a spus Slava, o să curețe biserica
Părintele Vadim Sablin orașul Vladimir 
 Credem și nădăjduim că această prorocire este adevărată,
singur Serafim de Sarov a prorocit că o să avem Țar, ne amintim de prorocirile lui Piafan Băstrăi arhiepiscop din Poltava, el a spus că…. nu vorbea de la el, ci ceea ce mi-au spus stareții înduhovniciți, …
 
o să fie în Rusia Țar din neamul Romanovilor ,o să aibă voință de fier, minte genială și credință de foc. În primul rând el o să aducă ordine în biserica lui Hristos, toți eretici, căldicei o să îi scoată și o să lase pe 2 cu puterea 3. Asta puteți verifica, prorocirile sunt publicate în carte. Și o să fie  înfricoșător pentru vrășmașii noștrii, și o să pună arhierei noi, care s-au păstrat în curăție față de Dumnezeu. Pentru că noi trăim cu speranță, dacă o să trăim să le vedem. Eu sunt sigur că el o să fie. O să fie, sunt unii care își expun îndoiala că prorocirile pot să nu se împlinească. Nu, o să se împlinească, dacă așa a spus Sfântul Serafim, eu de la mine nu spun nimic, ceea ce îmi insuflă Duhul Sfânt.
Sfântul Serafim de Sarov a prezis nu numai căderea țaristă, dar și clipa de redresare și reînviere a Rusiei.
Dar când pământul rus se va separa și o parte o să rămână în mod clar cu rebelii, a doua în mod clar o să stea pentru țar și sfânta biserică, iar pe țar și toată familia regală o s-o păzească Dumnezeu cu dreapta Sa nevăzută, și o să dea victorie absolută celor care auridicat armele pentru El, pentru biserică în folosul inseparabilității pământului rusesc, daraici nu o să se verse atâta sânge cât partea dreaptă care s-a ridicat pentru Țar. O să primească victorie și o să prindă pe toți trădătorii și o să îi dea în mâinile justiției, atunci deja nimeni nu o să mai trimită în Siberia. Dar pe toți o să îi execute și aici încă mai mult sânge o să se verse ca și mai înainte dar acest sânge o să fie ultimul.
 
Sânge purificator, după aceasta Dumnezeu o să binecuvânteze oamenii săi cu pace. Și o să ridice pe unsul Său David, pe robul Său. Soț pe placul inimii Sale
.
Eu stau iar mie un călugăr mi-a dăruit o carte:
„Rusia înainte de a doua venire”. Și pur și
simplu un miros puternic de tămâie, mă gândesc: cum așa? orientat direct după acest miros, acolo sunt multe. Iar acest miros a adus la o carte specifică, și pe o pagină anume. Eu când am deschis pe această pagină…Fetițo scoate:
„Rusia înaintea celei de-a doua veniri”,cartea pe raftul de sus.
Și când am deschis-o, pe această pagină  era scris, mirosul de tămâie m-aadus pe pagina aceasta, unde vine vorba despre ce? Există o legendă, că Țarul Alexandru binecuvântat,

a vizitat un stareț, pe Sfântul Serafim și acesta i-a spus lui, neamul tău o să fie 303 ani. A început în casa lui Epativ și o să se termine în casa lui Epativ. A început cu Mihail și o să se termine cu Mihail. El a mai spus multe altele, continuă conducătorul(țarul), că pe moaștele lui o să fie construită fierăria diavolului pentru distrugerea întregii omeniri, că Rusia o să fie înecată în sânge pentru păcatele  Dar Dumnezeu cel milostiv, o să ridice din 

ruină și cenușă, despre care o să înștiințeze pe tot poporul rus prin semne miraculoase în sfânta zi, Schimbarea la Față a Domnului. Starețul de asemenea a vorbit despre minunatul Otroc care ivindu-se o să izbăvească depăgânism, pe această pagină. După, întoarcem pagina următoare și din nou miros de tămâie, din nou am citit, eu nu știu cum să explic toate acestea, aici din nou apare. „S-a întâmplat în 13 iulie 1917, Dumnezeu a hotărât să pedepsească Rusia,nenorocirile o să fie fără număr și suferințe cumplite ale poporului.

Dar mila lui Dumnezeu este fără margini  și tuturor suferințelor le este dat un timp. Rusia o să afle căs-a terminat pedeapsa când eu o să trimit pe Otroc, ca el să vestească despre asta
inimii care s-a ivit în Rusia. Pe el nu o să trebuiască să îl cauți. Singur o să găsească pe toți și singur o să se declare.” Astfel de versete micuțe și reiese că întradevărat există cartea.
<Părintele Andrei Uglov >
Sfântul Teofan spune: „Voi mă întrebați pe mine despre viitorul apropiat, despre vremurile din urmă, eu nu vorbesc singur de la mine, dar dezvălui revelațiile stareților. Ei mi-au
transmis următoarele:<ne desparte de el trebuie numărat în ani și în cazul extrem de câteva decenii. Dar înainte de venirea lui antihrist Rusia trebuie să se refacă desigur pentru o perioadă scurtă și în Rusia trebuie să fie rege ales de însuși Dumnezeu, el o să fie omul cu credință de foc, cu  înțelepciune mare și voință de fier>>Așa este revelat despre el. Cu siguranță aici nu sunt
expuse toate prorocirile, dar măcar această carte vă poate servi ca și un ajutor foarte bun. Privind studierea acestei întrebări. Ultimul proroc care explicit și deschis vorbește despre ultimul țar unsul lui Dumnezeu. Ultimul proroc al ultimului țar este Otroc Veaceslav.
Când credincioșii l-au întrebat „Slava, este adevărat ce se spune, că Serafim de Sarov o să  învieze?”Slavocica le-a răspuns…, ei l-au întrebat încă cum o să învieze, poate în mod duhovnicesc o să învieze? Slavocica a spus: „El o să învieze fizic. Serafim de Sarov o să se ridice, mult timp o să vorbească după o să plece”. Și mai departe nu am auzit ce a spus.Poate ei l-au mai întrebat despre ceva, dar eu spun că am auzit doar o mică parte din
spuselelui Slavocica pentru că eu eram ocupată, ba întâmpinam pe cineva, ba conduceam, astfel de agitație. Eu l-am dus în Lavră și m-am gândid că acolo, în Lavră, tot ce era necesar au  întrebat.
Despre conducere au fost multe prorociri de la stareți, despre faptul că Rusia după tot felul de încercări o să învieze și o să fie țar ortodox care o să păzească de la rău. Otroc Veaceslav la fel vorbește despre ce o să fie, el și așa vorbește că o să fie conducător de la Dumnezeu și mult rău o să se dezrădăcineze din țară, dar la fel cum sunt și prorocirile stareților, ele totuși

au o probabilitate către ceva, pentru că voia lui Dumnezeu este mereu îndreptată spre mântuirea noastră dar ea depinde de voința noastră. Noi toți o să ne pocăim totul o să mearga mai bine mai puține nenorociri, o să fie mai mult bine și o să fie conducător și o să fie Rusia puternică. Dar dacă noi toți

osă ne lepădămașa furtunos și repede de la Dumnezeu, a
tunci în așa societate în care nu este nici un înțeles despre ierarhie ascultare,disciplină atunci nici țarul nu o să ajute. Pe cine o să conducă, pe el nimeni nu o să îl asculte. Aparent eu așa gândesc deși nu sunt nici proroc nici prezicător, legea generală este astfel ca,dacă noi toți ne rostogolim în principiu în păcat, a
cum ortodoxia devine tot mai mult un atribut extern, puțini oameni sunt care iubesc sincer pe Dumnezeu. Să te întorci din drumul acesta, drumul beneficiilor, lăcomiei și toate de acest gen. De bună voie oamenii nu o să se  întoarcă,
se pare că Dumnezeu o să ne oprească prin ceva nenorociri. Când și ce fel de nenorociriasta numai unul Dumnezeu știe și atunci când aceste nenorocire se v-or prăbușii
pe noi, deja în clipa grea,oamenii o să înceapă să se gândească cu seriozitate despreDumnezeu. Dacă deja Îl iubesc pe Dumnezeu o să meargă jertvindu-se pe ei și cu toa
te pentru Dumnezeu, atunci în astfel de încercări grele ceva este posibil. Atunci posibil și țara o să se îndrepte și o să fie țar. Totul o să fie cum trebuie, dar în drum spre asta spre renașterea noastră eu consider cumva la noi este o atitudine incorectă fațădețar. Țarul nostru respins Nicolae al II-lea și glorificarea
lui mergea cu ceva rezistență, dar mai era o astfel de aspirație a poporului,a fost un fel de entuziasm. Dar lucru ciudat,
după glorificare a apărut ceva pauză, el se numără la noi printre marii sfinți dar nu așa mult apreciat. Așa ca un sfânt de rând și cumva nu așa de important pentru noi. Dacă o să ne uităm la istoria, cneazul Daniil de Moscova el a fost evlavios plăcut lui Dumnezeu dar cu timpul chiar au uitat mormântul lui.Și pe el nici nu l-ar fiproslăvit, dacă el singur nu s-ar fi arătat unui călugăr în vis. Și a spus, să spui rudelor mele că
mormântul meu este neglijat. Fie ca ei să se îngrijească de el. Și atunci când acest călugăr a întrebat: cine ești? Atunci cneazulDaniila răspuns:„sunt stăpânul acestor locuri”.
Adică așa cum a fost cneazul mare al Moscovei așa a și răma
s după moarte, stăpân. Așa și împăratul rus, el este unsul lui Dumnezeu iar tainele lui Dumnezeu nu au putere inversă. Poți să botezi dar nu poți să faci antibotez, poți să ungi dar taină inversă nu este. Cum a fost conducătorul suprem al Rusiei, stâ
lpul care susține astfel a și rămas dupăabdicare și după moarte totul a rămas. A rămas doar păcatul poporului rus pentru că am permis uciderea lui. Și al doilea neajuns este că lui ne rugăm puțin. Din toți Sfinii ruși eu așa consider , este cel mai mare Sfânt având cea mai mare putere să ne ajute să ieșim din acest timp și din aceste nenorociri.
A spus Slavocica căeste nădejdea la creștini, pentru că o să apară un conducător adevărat și Slavocica a spus că o să îl vadă la televizor. El la televizor o să spună tot adevărul ce au făcut
cu Rusia în toate timpurile,tocmai adevărul.
 
„în aceea zi împăratul a scris: în jur este trădare, frică și minciună. Împărăteasa aflând de abdicare a spus: este voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit asta pentru salvarea Rusiei. Poporul a pierdut pe acela care a avut har să facă dreptatea rusească În toate este voia lui Dumnezeu, spune împăratul,în minutele grele ale vieții. Încredințăndu-mă în mila Sa liniștit,
 supus privescîn viitor. Prin tăcereR usia a primit vestea despre arestare, 22 martie 1917 prin domnia temporară a regelui și reginei. După abdicarea regelui, Ober procurorul sfântului sinod s-a adresat cu rugămintea să trimită înștiințarea poporului să susțină monarhia ortodoxă. Sinodul a răspuns prin refuz. Numită de conducerea temporară o comisie de urmărire a chinuit pe rege și regină prin căutări, dar nua găsit nici un singur fact acuzator despre trădarea lor de stat. La întrebarea unui menbru din comisie de ce nu a fost publicată  încă corespondența lor, lui i-au răspuns „dacă noi o s-o publicăm atunci poporul o să se  închine la ei ca la sfinți. În agust 1917 familia regală sub pază a fost dusă în Siberia. Conducătorul din Tabor a notat în jurnal „ cât timp încă o să fie patria noastră nefericită chinuită și sfâșiată de dușmanii din exterior și din interior. Mi se pare că,să rabdmai mult nu mai amputeri nici nu ști la ce să speri ce să dorești și totuși nimeni nu este ca Dumnezeu, fie voia Lui cea Sfântă. ”Familia regală a iubit Rusia cu toată inima și nu se gândea la viața în afara patriei. „Ce mult  îmi iubesc țara cu toate neajunsurile ei, îmi este tot mai scumpă și mai scumpă. Eu în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat voie să rămânem aici.” Scria Alexandra Fiodorovna fiind în arest.
„Eu nu aș vrea să plec din Rusia, prea mult o iubesc” spunea țarul „Mai bine o să mă duc încel mai îndepărtat colț din Siberia” Noi până în timpul de azi ne aminteam de cuvintele țarului, atât de compătimitor, iubitor, drept o astfel de familia nu am văzut și cel mai probabil nici nu o să mai vedem. Episcopul al Taborului Ghermaghen care în timpul săurăspândea calomnie asupra conducătorului acum deschis a recunoscut greșeala sa. În anul 1918 înaintea de moartea lui mucenicească, el a scris o scrisoare în care a numit familia regală mult pătimitoare. Și îi ruga pe toți să fie atenți în condamnarea oricărui om și în special pe unsul lui Dumnezeu, țarul. La sfârșitul lui aprilie 1918 în convoi i-au adus laEcaterinburg care a devenit pentru ei Golgota rusească. Prin providența lui Dumnezeu mucenicii regali au fost luați din viața pământească toți împreună. Ca și răsplată pentru iubirea lor puternică care le-a unit în una singură. În noaptea morții mucenicești a familieiregale. Diveevskaya binecuvântata
Maria a izbucnit și a strigat: „pe rege cu baionetă, blestemații everei cu violență înfricoșătoare.” Numai după aceea au înțeles despre ce astrigat.Sub arcadele subsolului în care mucenicii regali și slugile lor credincioase ș-au terminat drumul crucii lor au fost găsiți cu inscripții lăsate de călăii lor. Una dintre ele a conținut patru   semne cabalistice ea se descifra așa: „aici după ordinul puterilor satanice Țarul a fost adusca și sacrificiu pentru distrugerea statului. Despre asta sunt înștiințate

toate popoarele.” Nu  întâmplătoare și data uciderii animalice 17 iulie. În această zi biserica ortodoxă rusă cinstește memoria Cneazului Alexandru Bogoluțki care cu sângele său mucenicesc a luminat unificarea statului rus. După mărturiile cronicarilor, conspiratorii l-au omorăt în cel mai crud mod. Sfântul Cneaz Andrei primul a proclamat ideea ortodoxiei și autocrația

, temelia sfinteiRusii, și a fost ca atare primul Țar rus.
Creștinii care nu l-au trădat pe Dumnezeu, eu nu l-am întrebat pe Slavocica în ce fel el o să îi adune. Dar Slavocica a spus că el o să îi adune pe toți ai Săi, din toată Rusia la el. Țarul v-a primi o devastare completă,
Otroc a spus:„în țară kerosenul nu o să fie de fel, toată tehnica o să stea o să fieproblematic sa limenteze iavionul cu kerosen”Slavocica nu numai a povestit,
el pur și simplu și retrăia foarte mult pentru Țar. Care o să primească toate acestea. El a spus că o să fie cutremure puternice, puternice o să fie și în Rusia de aceea cum o să
circule trenurile…de exemplu s-a întâmplat în Ural un cutremur, trenul merge până la munți, iar după munți alt tren, merg oamenii fac transbordare, după,trenurile nu o să circule pentru că nu o să fie electricitate. Și în general el a spus că ultima dată o să anuleze trenurile. Și din cauza electricității o sa decupleze Moscova ultima dată, de aceea el o să primească o astfel de țară unde nu o să fie practic nimic. Doar o să se adune toți oamenii,ultimii care o să fie primii în noul veac cu țarul.
 
<Părintele Andrei Uglov >
Astăzi noi, î n timpul cu probleme și apostazie
patria noastră și poporul nostru suferă, și în adevăratul sens moare sub asuprirea satanică. Masonii uzurpatorii puterii regale distrug și vând țara noastră alipesc și corup poporul nostru, ierarhii eretici,trădătorii, pas cu pasuzurpează puterea bisericii noastremamă, prin provocări ascunse și vizibile Sunt subminați singurii patrioți ortodocși, pe noi, patrioții ruși astăzi ne provoacă unii împotriva altora. Ca noi niciodată să nu ne unim. Așa frică le este clerulului nostru de sataniști aflați la putere. Întradevăr erau timpuri în Rusia și mai grele dar timpuri mai viclene cum sunt acum nu au fost niciodată. Astăzi toți patrioți ortodocși, tot poporul nostru mult pătimitor în fiecare zi cu pocăință prin rugăciune comună se roagă pentru salvarea patriei,pentruslvarea poporului nostru mult pătimitor, pentru primirea protectorului nostru țarulortodox,unsul lui Dumnezeu. Pentru confirmarea acestora o să aducem cuvintele Sfintei
Pelaghia din Reazansc care aprope 50 de ani în urmă a prevăzut tot ce trăim noi astăzi și spunea despre asta așa: „în fiecare  zi clerul nostru se roagă pe gâtul lor pentru întărirea aleșilor săi. Încearcă multa răbdare a lui Dumnezeu. Și nu înțeleg că poporul are nevoie de rugăciuni pentru dăruirea unui rege, alesul lui Dumnezeu, ei nu cred că este necesar un apărător autocratic al credinței adevărate, pentru asta clerul o să dea răspuns la Dumnezeu. Iar mulțimea poporului, demult se roagă deja pentru întoarcerea sub puterea unui regecreștin, căci Mântuitorul ne promite: „Şi tot ce veţi cere în rugăciune având credinţă veţi primi“
. Matei 21, 22.37:44– 
 
Eu am venit să ajut la salvarea oamenilorCând Slavocica s-a înbolnăvit eu l-am întrebat:„Slava spune-mi cine te poate ajuta? Undepot să găsesc un om la fel ca și tine?” Iar el a spus: „nimeni nu mă poate ajuta numai un om ca și mine.”Eu zic:„unde îl pot găsii?” Iar el a spus:„nu este astfel, de aceea pe mine
nimeni nu mă poate ajuta”.Și eu încă l-am mai întrebat: „poate totuși mai sunt la fel ca și tine?” Știți, mi-a spus el așa:„este o fetiță, ea este în America e cu 5 ani este mai mică”.
Slavocica atunci încă nu avea 11 ani,cu 5 ani și ceva era mai mică decât el. Fetița trebuia să aibă undeva în jur de 5 ani, și el a spus în ce stat trăiește a spus că în curte stă o piscină, că ea are 2 frați, că are părinți buni și el chiar a spus că ea „trăiește mai bine decât mine”
 și cumva vine la ea un preot și zicea „preotul o iubește”. Eu mă gândeam că această fetiță cu 5 ani mai mică decât el este vie. Dar după nu demult eu aflu, cândva demult în unul din statele Americii a trăit o fetiță și la ea  întradevăr mergea un preot și ea întradevăr are 2 frați și întradevăr o iubesc părinții
. Până azi toți trăiesc numai fetița aceasta nu mai este. Această fetiță la 5 ani era foarte bolnavă, ea nu umbla. Și la 5 ani vindeca oamenii, la ea vine cineva, numai se uită atinge cumănuța și omul se vindeca. Fetița a murit când avea 5 anișori și ceva.
Mama, toată viața pune batistuțe pe mormânt și ea toată viața aceste batiste le trimite și aceste batistuțe vindecă oameni. Eu zic:„cine ești atunci,cum să înțeleg?”
 El a spus:„când în Lavră o să se găsească prorocirile atunci o să aflați cine sunt eu și o să vă speriați. Foarte tare o să vă speriați”
.

După o să vă liniștiți, o să treacă un timp o să vă mândriți foarte mult toți care l-ați știut pe Slavocica ș ichiar cum a spus Slavocicacă orășelulmilitar în care el a trăit toți o să fie măndrii că Slavocica a trăit aici. „Când o să aflați cine sunt, o să vă speriați puternic. După o să vă mândriți cu mine” . Poate el intenționat nu mi-a spus, ca eu să nu spun despre această carte cum arată și ce este scris în ea. Dar eu nici nu am insistat, nu sunt curioasă. Și Slavocica a povestit, o s-o găsească astfel, o s- o caute mult, în taină fără să înștiințeze pe careva, după a spus că o să-și piardă nădejdea să o mai găsească, și când o să- și piardă nădejdea să omaigăsească, așa obosit,igumen plin cu praf…el zicea: „toate hainele sunt în praf mămico, și tot obosit, prăfuit, igumenul o să aducă această carte, o s-eo pună așa și o să spună:<<poate asta?>>” Și Slavocica în mod copilăresc mi -a spus:„Și asta, asta o să și fie. Această carte și acolo este scris despre toți câte puțin, și despre mine puțin. Și când se v-a găsii această carte. Din lavră o să iasă zarvă mare. O să pornească televiziunea o să vorbească pretutindeni și peste tot”. Atunci părinte,masonii o să tacă, când se v-a găsii cartea. Ei nu o să mai spună nimic, atunci defel nimeni nu o să mai vorbească nimic.Slavocica a spus ei tăcând o să se lupte, o să încerce să scape de moaște. Din câte l-amînțeles pe Slavocica când el mi-a spus„mămico în Germania o să se bucure că eu am trăit acolo la ei, jumătatea vieții mele”. Cât timp a trecut, eu îl iubesc foarte mult pe prințul Alexei, prințul Alexei cu timpulîmi părea că seamănă așa mult cu Slavocica. Te uiți așa pur și simplu sufletul doare.Providența lui Dumnezeu este de nepătruns. De aceea nouă ne esteascuns de ce Dumnezeu a trimis acest copil curat, poate ca să ne vindece și înțelepțească

, doar nu întâmplător vorbesc,că cu buzele copilului o să fie adevărul, doar inimă cuarată și buzele curate au posibilitatea să spună adevărul și să îl ducă până la inimile noastre, lumea actuală întratât s- a mințit, așa am împietrit în vicii și necredință că doar un copil curat, neprihănit și copil sfânt poate să se atingă de sufletele noastre și să topească gheața inimilor noastre aspre și reci.
 Matușca spune-ți vă rog, aș vrea să discutăm despre o întrebare așa importantă. Sensul vieții lui otroc, sensul venirii lui în această lume, haideți să vorbim despre aceasta.
El foarte mult îlubea pe Dumnezeu, și mereu spunea și ruga oamenii să meargă în biserică, să își salveze sufletele, altfe l toată viața omului își pierde rostul pentru că omul trebuie să trăiască pentru salvarea sufletului, să trăiască pentru Dumnezeu,de aceea el a trăit pentru Dumnezeu, se străduia să ajute oamenii, de aceea el îi ruga să meargă în biserică, cum să se spovedească mai des de păcatele sale, cum să se împărtășească mai des, și el mereu spunea: „mămico, cum nu înțeleg oamenii, fiecare oricum o să trebuiască să meargă la Dumnezeu”și ceo să spună la Dumnezeu? Asta a fost problema lui principală, să salveze, să explice omului că el trebuie să-și salveze sufletul. Astfel toate aceste beneficii pământești, toate aceste bogății nu sunt trebuitoare, de aceea Slavocica spunea:„mămico trebuie doar să te rogi, trebuie doar să îți salvezi sufletul” El îi ruga pe toți oamenii să meargă la biserică, să se salveze, el mereu spunea:„de ce vă trebuie asta, de ce vă trebuie aceste vile? Pentru ce aveți nevoie de toate dacă vă dăunați sufletului vostru” Otroc Veaceslav, după câte eu l-am înțeles sensul venirii sale, sensul prorocirilor sale era să avertizeze oamenii și el a venit, a făcut acestă  realizare, să avertizeze oamenii. Iar vindecarea
mergea cumva pe plan secundar. Cuvintele sale le întărea prin fapte. Astfel vizibil, într-osecundă putea să vindece nervul trigemen. Putea liniștit să diagnosticheze și să spună liniștit totul. Și lui fără discuții îi credeau.
De aceea acum au probleme oamenii, pentru că ei cred că aceste numere sunt de la satana, așa și este. Chiar acest timp, chiar aceste numere, chiar acesta e finalul veacului,

el și-a dat viața ca să spună exact acestea, prorocea, confirma prorocirile, tot ce s-a vorbit în Biblie întoți acești 2000 de ani. Eu văd sensul în asta, acum el confirmă exact asta, pentru că el m-alăsat, eu altceva nu o să vorbesc, eu o să vorbesc doar ceea ce el a spus, cui ce nu i s-arpărea. Poate sunt cuvinte simple dar nu ceva inteligent, dar ce, cuvinte inteligente o să spună oameni inteligenți eu spun ceea ce vorbea copilul și pe acest limbaj de copil încerc sătransmit.Sensul vieții sale, părinte, a fost în acela din câte eu l-am înțeles pe Slavocica,a fost să avertizeze oamenii ca să nu trădeze pe Dumnezeu și că asta se poatesupraviețui și că asta în curând se v-a sfârșii și Dumnezeu în curând o să vină în ajutor, de aceea el cum a putut s-a luptat cu duhurile rele, el cum putea salva oamenii, el le-a dat totul. Cum m- a întrebat odată un preot, cum credeți, cum vă comportați cu copilul vostru, cum credeți ce a făcut pe ământ?Eu i-am spus foarte simplu, pentru mine la ora actuală ca și pentru un om obișnuit viața lui, și ceea ce el a realizat pot să spun într

un cuvânt, Slavocica este un erou. Pentru că el moare de la o boală așa grea și el niciodată, nici cu suspine, nici cu un sunet absolut cu nimic nu a arătat. Eu m-am gândit spre rușinea și păcatul meu, m-am gândit: „poate nu l-adurut?” Și după ce au trecut 40 de zile, era perna lui, mă gândeam mă întind în patul lui, o să stau puțin, m-am culcat pe perna sa, mie în fața ochilor mi se roteau și pereții doar de la perna lui și mi-a fost întratât de rău atunci eu m-am așezat și am spus: „Iartă-mă Doamne și iartă-mă Slavocica, ce greu ți-
a fost.” Un curaj uimitor, uimitor.
Otroc Veaceslaveste un trimis al lui Dumnezeu neobișnuit, pentru că deobicei toți sfințiitrec un drum de redresare, dezvoltare, doar darurile Harice poate chiar de la naștere. Dar el a trăit o viață foarte scurtă și explica mamei,deja înainte de moarte spunea: „eu trebuia să fiu călugăr, medic. Trebuia să fiu mai întâi medic după călugăr.” Dar pentru că oamenii mult prea repede renunță la Dumnezeu și-a schimbat planurile și îl ia la vârsta copilăriei. Când  încă nu a reușit pe deplin să își arate toate darurile Harice și în deplinătate să îndeplinească intențiile lui Dumnezeu de ajutor câtre noi. De vină suntem noi înșine, prea repede îl trădămpe Dumnezeu. Prea repede renunțăm la Dumnezeu. El a spus, unul dintre gândurile lui de ba
ză erau că toată lumea o să fie ruinată de beneficii (profit). Vedem cum, acum în loc de criterii normale de adevăr, dreptate, conștiință devine tot mai important dacă este rentabil sau nu este rentabil. Unde este beneficiul(profitul) acolo se pierd toate celelalte criterii.Acolo nimic nu este important nici conștiința, nici prietenia, dacă merg pe acest drum este drumul cel mai rapid care duce la pierzare. Și societatea ca un total și oamenii duhovnicești.
55:44– 57:16 versete din Biblie 57:17
–  57:54 reportaj dintr-o emisiune unde se spune că pietricelele de la mormântul luiOtroc Veaceslav sunt vândute
 
Când o să vă doară picioarele, beți pietricelele.Mulțumesc!
 Copilaș: eu pot să iau pământ.
 R: da ai voie, ai voie.
58:54–  1:00:49 reportaj cu mai multe reportaje difuzate împotriva lui Otroc Veaceslav

Dacă omul nu știe nimic despre Slavocica, nu știe nimic despre viața lui doar ceva pe auzite,dacă undeva cineva aspus ceva, după vin la el la mormânt și încep să se pocăiască, încep să plângă pentru că la mormânt l-au simțit, au înțeles cine este Otroc, au simțit după cum ei singuri spun: că este așa liniște, împăcare, har și care undeva încă mai trebuie să cauți. Și ei incep să se pocăiască, încep să plângă, încep să ceară iertare

 mie. Știți și asta este foarte supărător, este foarte dureros să te uiți la asta,de aceea aș vrea să spun la toți aceia care nu  îl știu pe Otroc nu au auzit de el niciodată și au auzit ceva dar incorect. La început, mai întâi să se intereseze să se gândească despre ei, despre copii lor. Să se pună în locul meu și să se gândească bine înainte să vorbească, pentru că totuși toate acestea sunt blasfemii.
1:02:01– 1:03:27 alt reportaj realizat împotriva lui Otroc Veaceslav
Fetița Victoria Potanina
 1:03:28 –1:03:44 recită poezie
 
Dragi frați și surori nu vă grăbiți să credeți clevetirile, trebuie la început să înțelegi toate, să cercetezi. Eu sunt pelerin din orașul Vladimir prima dată am venit la Otroc Veaceslav aici la mormânt am simțit așa Har, așa bucurie nepământească și pot să mărturisesc că Otroc Veaceslav este Sfânt. Apariția lui este mila lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii
<Călugărul Grigori- Muntele Athos>
Eu vreau să dau interviu despre Otroc Veaceslav. Rugați-vă mucenicilor lui Dumnezeu pentru noi.(rugăciunea câtre familia regală) Doamne binecuvintează pentru acest fapt.
Despre Otroc Veaceslav nu am știut nimic, niciodată nu am auzit despre el nimic, aflându-mă pe sfântul munte Athos, eu treiesc cu un stareț.
 Starețul este un om duhovnice având o pregătire superioară duhovnicească,a terminat academia în LavraTroițe Serghieva, de aproximativ 30 de ani este deja în monahism,are o experiență bogată duhovnicească și în continuare se interesează de citirea literaturii bisericești și toată literatura care practic se tipărește în zilele noastre și are un conținut duhovnicesc și îl interesează pe om, este citită de starețul nostru. De aceea într-una dn zile după SfântaLiturghie s-a apropiat de mine și mi-a recomandat să citesc, ca unui ucenic de-al său despre Otroc Veaceslav. El a spus: citește, acest Otroc este de la Dumnezeu”. Am luat cărticica și atent am citit-o. Era o broșură mică în care se povestea despre minunatul Otroc Veaceslav.
Citind cartea, eu la fel ca și starețul meu am simțit că este un copil neobișnuit , că este  întradevărat trimis de Dumnezeu nouă, în vremurile din urmă. Sfântul otroc, și cu așa sentiment de ușurare pe inimă se citește această carte, cu un astfel de sentiment de aprobare, că citești acolo și inima își dă acordul. Și ușurare pe inimă  nu este nici o greutate.
Se simte că, cartea a fost scrisă cu Har, cartea cu Har, Otroc cu Har, expunere alui harică. Dacă omul este cinstit, obiectiv, dacă omul este un creștin adevărat practic tot ceea ce el citește acolo el vede real în viața noastră și dacă el nu clevetește cu sufletul și dacă nu se străduiește să preschimbe negru în alb și alb în negru atunci practic tot ce este spus acolo este adevărat. Fie adevărul amar dar adevărul zilelor noastre special este înfricoșător când eu aud, oamenii îmi spun că noi am întrebat la preoții noștrii, am cerut binecuvântarea, am întrebat despre Otroc, ei au spus:„nu ne este permis să vorbim despre el”, ei știind adevărul. Pe  unii dintre ei Slavocica le-a ajutat, a ajutat copii lor și ei îl trădează, eu nu înțeleg pentru ce? Pentru obligațiile lor , concret le-au spus o să vorbești de Otroc o să pierzi pozitia onorifică. Iar dacă nu vorbești despre el, înseamnă că poziția onorifică este mai prețioasă.
1:07:14– 
 1:07:50 alt reportaj împotriva lui Otroc Veaceslav
De ce este atâta zarvă, m-am gândit, dacă acest copil este visător atunci de ce nu vă aruncați asupra copiilor voștrii? Voi toți aveți copii, fie nepoți, măcar cineva. De ce nu vă aruncați asupra lor pentru fantezii. Reiese că nu este visător, înseamnă că încearcă să îl facă extrasens(om cu puteri paranormale)
, dar este o regulă invariabilă. Extrasenzorialul după moarte nu ajută. A murit principalul vrăjitor al Rusiei Longa. Ce este acolo? După părerea mea mormântul este  în părăsire, nimeni nu merge la el. Nu ai ce să iei de acolo, sursă, apă vie nu este acolo. Și așa arată la toți. De ce atunci la Otroc Veaceslav este așa interdicție și la el oricum vin oamenii.
 
<Părintele Andrei Uglov >
 
Dragi frați și surori, vreau să spun puține cuvinte simple despre binecuvântatul Otroc Veaceslav. După mila lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a învrednicit deja a treia oară să fiu aici la mormântul binecuvântatului Otroc. Să văd totul cu ochii mei, să aud totul. La început am citit cartea despre Otroc, după Dumnezeu m-a învrednicit să vin aici. Uite deja a treia oară aici. Și aș vrea să spun cel mai important. Frați și surori să nu credeți nici o clevetire, mai bine odată să vezi decât de 100 de ori să auzi. Nu credeți nici un hulitor, nu credeți nici un calomniator nu credeți acestor defăimări  orice v-ar spune. Oamenii cu inima simt că Otroc Veaceslav este plăcutul lui Dumnezeu,ei simt Harul care iese de la mormânt, ei simt o puterebinecuvântată care îi întărește. Niciodată nimic nu credeți, orice v-ar spune, cu părere de rău mulți preoți nu îl cinstesc frați și surori nu îi condamnați, trebuie pur și simplu să te rogi pentru ei ca să îi lumineze Dumnezeu. Eu prin experiența mea, experiența de rugăciune chiar dacă este mică, dar eu -am convins că Otroc este bineplăcutul lui Dumnezeu.
Reiese ce, dacă copilul nu este visător, dacă copilul nu este extrasens atunci cine? Se pune  întrebarea. Și când au atacat așa număr mare de oameni, când scriu astfel de ziare cum este „Rusia”, când îl ponegresc toate aceste ziare, lucrează radio, televiziunea asupra copiluluicnare cu 15 ani în urmă a murit și când vor să îi dărâme gărduțul și să facă mormântul una cu pământul,desigur și mie îmi apare întrebarea ce este aceasta? Cine este acesta?

 :11:26–  1:13:27 alt reportaj împotriva lui Otroc Veaceslav

Și aici încearcă să facă ce? Să mă înscrie în organizația anti bisericească. Ce poate să cauzeze doar uimire și zâmbet, pentru ce să ocreezi, organizație anti-bisericească? Noi suntem acolo
 3 pensionare pe care Slava cândva le-a vindecat. Eu
acum nu fac față cu acei oameni care vin și pleacă. Pentru că după ei trebuie să strângi, să speli, oamenii vin consideră că dacă auvenit gata, tu pe ei îi mulțumești și cureți, ei nici măcar nu se interesează cum se fac rost toate acestea. De aceea eu am adunat pe femei pe care le știu și am spus „ori mă ajutați,
ori eu îl închid pe Otroc de oameni, pentru că eu nu mai am puteri”. Eu stau 15 ani în cimitir, euoată am înghețat deja, doar
pentrumila lui Dumnezeu încă nu s-a întâmplat nimic și eu nu am căpătat ceva boli grave. Oricum acolo este frig de aceea acum,când au făcut baldachin măcar nu cade pe oameni zăpada și ploaia.Dar acum pentru acest baldachin sunt atâtea scandaluri, noi un milimetru de la alții nu amluat. Dar dintr- o dată vine un ordin de la episcopie, trebuie se fie demolat , a spus Mitropolitul. Iarmormântul să îl facă una cu pământul. Lasă să vină, și să îl facă una cu pământul.Pentru eilucrează bine conducerea, pentru ei lucrează banii, toți lucrează pentru ei. Dar eu ce ar trebui să fac? Să vină buldozerul să niveleze cu mine cu tot. De aceea vreau să explic oamenilor că eu nu căștig nici un ban de pe urma lui Otroc noi trăim , cumsă spun nici în sărăcie ci standard ca și toată Rusia. Pat, perete, veselă. Aici în această cameră icoane, toatesunt cadouri, sunt cadouri de la oamenii lui Otroc Veaceslav. Noi locuim în clădirea de serviciu, nu am nici vilă, eu absolut nimic nu am. Noi avem doar mormântul lui Otroc asupra căruia atentează.
Puterea, banii le dau stfel de drepturi dar ei se pare că uită că este Iisus Hristos, iar acest Otroc îl iubea foarte mult. De aceeamie îmi este tot una ce se întâmplă mie îmi este cel mai frică de Iisus Hristos. Mie rușine să mă uit la icoana Sa. Nu vreau să o supăr pe Maica Sfântă și nu vreau să îl  trădez pe fiul meu. De aceea tot ceea ce el a vorbit tot este dat oamenilor. Dacă a rămas ceva atunci este ceva strict al nostru. Dacă mai sunt ceva să presupunemprorociri de-a lui, dar o să vină Domul Iisus Hristos, el o să vină în curând și asta o să explice.De aceea ce a fost dat pentru oameni totul a fost dat de mine.În ciuda faptului că s-a ridicat astfel de …Eu mereu mă aflu în cimitir pentrucă acolo vin oameni, eu am decis
pentru noiă ajunge. Dacă sunt astfel de persecuții o să închid gărduțulOamenii, au găsit unde trăiesc, s-au așezat în zonă și cu lacrimi în ochi solicită să o deschid, de aceea eu nu pot să mă ascund nicăieri. După, am înțeles că și dacă îl iei pe Otroc și îl ascunzi undeva, Dumnezeu o să arate oamenilor unde este și ei din nou o să se ducă și o să bătătorească o cărărușă. Otroc a apărut, gata.

 Mă iertață de ce părinții sau ridicat așa împotriva lui Otroc Veaceslav, ei sunt păstorii noștrii, învățători. Ce ne învață? Cu islujesc? La care Dumnezeu? După fapte o să îi cunoașteți. ntr- adevăr după fapte o să îi cunoașteți.Mă iertați pe mine păcătoasa, nu merg la școalăunde îndeosebi predau desfrâu, nu merg încasele de copii unde mai mulți de jumătate sunt nebotezați, iar despre sfințenie vorbesc. Oare se poate așa? Într-adevăr o să îi cunoaștem pe ei. Cum să te mântuiești când preoții neconduc acolo. Cum a spus Pelaghia din Razianski, preoții au trădat pe țar, preoții au râstignit pe Iisus Hristos. Noi citim,părinții tot timpul ne spun cârturarii și fariseii l-au râstignit, Caiafa,Ana, dar ei cine sunt? Cârturari și farisei? Preoți și arhierei, episcopi.Au spus bine prceva? Nu e voie să faci astfel, iar noi ne uităm la ei în gură, îmi vine să spun pur și simplu în fața lumii  întregi, ce faceți? Dragii noștrii păstori, bunicul meu a avut cărți vechi, pe el pentru credință au vrut să îl împuște și l-au expulzat. În Colhoz nu s-a dus și acolo într-o carte veche era scris,cum a avertizat Domnul, în timpul de pe urmă o să vină în veșmintele mele, în hainele mele dar nu sunt binecuvântați de mine. După fapte o să îi cunoașteți. Cu adevărat acest timp, în veșminte ei umblă cum noi la lucru așa și ei merg la lucru, nu o săghicești ieșind din biserică,este părinte sau un om simplu? Acolo trebuie să te uiți. Și pentru frica de iudei trebuie să spui adevărul pentru că pe noi poți să ne minți dar pe Dumnezeu nu poți să îl minți. Eu încă odată repet, cu Dumnezeu poți să te înfrunți dar nu poți să îl învingi. Mă iertați pe mine păcătoasa.

 Am ajuns aici într-un mod uimitor, fără să știu adresa sau ceva, doar că este orașul Cebarculi,cu prietena mea care mi- a dat cartea, noi am găsit era așa extraordinar, soarele la mormântul lui Slavocica mereu strălucește ca și de Paști, se răspăndește, atâta Har. După asta am început să vin des
. Ce este cel ma interesant,când eu cu așa bucurie am vorbit despre asta în biserică părintelui Serghei, când am mers în Korkin el erastareț, eu îl consideram părintele meu duhovnicesc.
El trebuia să știe tot și să se bucure că este astfel de copil care toate le-a povestit. Și numai am sugerat:„părinte ați auzit că în Cebarculi este un băiețel”, el s-a schimbat la față și sever
a spus:„să nu îndrăznești nici măcar să te uiți în direcția aceea. Pe mine parcă m-ar fi stropitcu apă rece. Și eu dintr-o dată m-am retras,mă gândesc:„pe un Sfânt eu nu îl schimb chiar și pentru”…deșil-am considerat părintele duhovnic. Pentru că adevărul este mai scump decât orice. Pentru că adevărul nu îl poți schimba pentru nimic.
Oricât de straniu ar suna, dar marea majoritatea preoților s -au depărtat Ce este cel mainsultător și deranjanteste că biserica în persoana păstorului, fără să cerceteze cine este el îl adaugă la extrasens. Cum poate un băiețel de 10 ani să devină extrasens? Caextrasens se nasc dacă în neam au fost astfel deoameni vrăjitori, magicieni, nu numai de la părinți ci de la străbunici. Totul se transmite ereditar la următoarea generație. După cum știm, eu i-am cunoscut pe părinți, părinți minunați simpli, buni,oameni ruși. Nu numai ei singurii ci și părinții și bunicii lor.Bunicul lui era preot a suferit în represiunile …
(nu se înșelege f bine). Eu m-m convins în fapt că părinții lui sunt foarte buni, el nu este extrasens, a fost inventat de oameni răi. Acumîmpotriva lui toți se ridică, în primul rând conducerea consideră că este ceva sectă organizată, lucru acesta s-a ajuns până la amuzament,trebuie sădemolezi mormântul.Înțeleg doliul mamei sale, o femeie foarte bună, pe de o parte biserica, iar pe de altă partestatul, î i este foarte greu, de aceea aș vrea să o susțin și să o liniștesc că duce o cruce atât de grea. Când el a fost viu, la ei veneau sute, sute de oameni. Și ea mereu pe toți îi hrănea, adăpostea îi punea să doarmă, se îngrijea de toți, și zicea la băiețelul său micuț: „ce tare am obosit”, el zicea:„mămico, rabdă”
.1:24: 42– 1:25:27
reportaj despre baldachinul(capelă) din cimitir
Nici cum nu se liniștește preotul local, mai vreau să spun încă, că eu defel niciodată nu am discutat cu el de aproape , eu nu îl știu. Nici el nu mă știe, dar el aproape că nu în fiecareduminică la televizor tot vorbește despre mine. Nume, prenume, Valentna Afanasevna purși simplu nu îi iese de pe buze. Stai în biserică acolo unde împotriva fiului tău sunt lipite aceste afișe. Eu în alt fel nu pot să spun, acolo nu este cruce, nu este ștampilă, nimic nu este. Esteun pliant. Sunt lipite pliante, tu stai sub aceste pliante, îi ceri pomelnic, este normal? Tu binecuvântezi pe acest preot care citește predici împotriva lui Otroc, pentru că pe el l-au obligat să facă asta, și pe toți o să îioblige mitropolitul, altfel o să își piardă statutul
.

„Oamenii de ce merg acolo? Ei deja consideră că el este sfânt. Iau de acolo pământ ceva pietricele, încearcă să toarnă apă peste el. Mănâncă acest pământ , ceea ce în ortodoxie este nonsens, păgânism, magie. Cea mai naturală magie. ”
<Pelerină Elena Potaninaorașul Vladimir >
Aș vrea să vorbescdeschis despre o astfel de întrebare. De ce noi de pe mormântul dreptului Otroc nu putem să luăm pietricele și pământ?Ce este aici astfel? În primul rând pentru noi este amintirea lui Otroc, iar în al doilea rând este sfințenie prin care Dumnezeu dă ajutorul celor suferinzi. Unde este aici păgânism? Câți pelerin în toată Rusia merg la locurile sfinte și fiecare se străduiește să aducă ceva cine pietricele, cine ulei, cine nisip este așa firesc. Iarsoldații ruși mergând la război luau cu ei un pumn de pământ natal și îl purtau la piept întimpul râzboiului. Până la ce fariseism trebuie să ajungi ca să numești toate acestea păgânism. Nu este păgânism ci exprimarea iubirii și cinstire. Noi îl iubim și cinstim pe Otroc.
Ne este dragă amintirea lui și tot ce este legat de el, acuzațiile de păgânism estedurerea de la minte.
Încercări patetice să expui acuzații în loc pustiu.
<Părintele din reportaj >
Pe noi ne înspâimântă încă ceva,oamenii care vin acolo, merg din orașe diferite și din regiunea noastră și în general din Rusia,ei nu știu de ce consideră că au dreptul singuri să numească pe un om sau altul deja Sfânt. Ei acolo l -au proslăvit, iar părerea bisericii nu îi interesează.
Când la capela din cimitir au ajuns să fie mai mulți oameni decât la biserică, din porohia Celeabinsca venit comisia să cerceteze minunile și să studieze cărțile scandaloase. Deschid prima pagină a cărții, vedem aici așa numita icoană care reprezintă pe acest băiețel nefericit care a murit. Este o imagine mincinoasă. Este un fel de speculație primită în biserică, atitudine reverențioasă față de icoană. Începutul cărții începe cu minciună.Cercetătoriide la episcopie au expus un verdict, în orașul Cebarculi s-a născut un cult mincinos care nu are nimic în comun cu ortodoxia. Pavel Florenski din Episcopia Moscovei șeful la semne miraculoase care studiază apariții religioase necunoscute. Î n acest caz știința este fără putere la fel ca și religia. <> ar trebui să facă clismă din apa aceasta, înțelegeți? Nu are nici o legăturănici cu biserica, nici cu ortodoxia.Pavel Florenski explică anomalia din Cebarculi pur și simplu credința în minuni a omului rus este mult maiatrăgătoare decât viața evlavioasă de fiecare zi,de aceea a venit vremea slăvirii lui
.

Și stai, vă imaginați o situație absurdă, tu stai sub afișul
care estempotriva fiului tău, te uiți la preot care te binecuvântează, tu trebuie să îi săruți mâna. Știți acum a fost ziua morților,nu era nici un preot. Știți, fără voia mea în mintea mea, eu sunt un om neputincios , mi s-anăscut un gând, trădătorii. Nu am alt gând. Poporul merge, poporul singur merge. Păstor nu este. Nu sunt îndurerată, nu sunt tristăpur și simplu îmi este neplăcut, dezgustător și îngrozitor. Dacă acum în favoarea episcopului il trădează pe Otroc atunci înseamnă că o să trădeze și biserica sfântă în favoarea lui antihrist. Aceasta este îngrozitor. Eu spun asta veninddin propria experiență, pot să rătăcesc, nu este așa, dar eu văd ceea ce văd. Aud ceea ce aud. Îndrăcirea copiilor la nivel global, tot mai mult și mai mult.
Ocazional în totalitate lipsa cu desăvărșire a privirii oamenilor, care caută cine să le dea aceast ajutor. Și când Otroc îi ajută ei acolo vin, eu nu pot să descriu în cuvinte, dacă aș putea să plâng eu zile întregi aș sta și aș plânge pentru oameni. Dacă aș ști, dacă Dumnezeu mi-ar da astfel de sentiment de atâtea putea să îi fie arătat, special pentru noi, pentru Mântuirea noastră. Se poate presupune asta? Desigur că se poate. Adică, Otroc Veaceslav putea să se țină minte înainte de nașterea sa. Nu este nici o erezie aici nici nu poate să fie. Pur și simplu este o categorie de oameni care tot ce nu le este clar, ce nu poate să înțeleagă mintea lor, ei din start sunt gata să numească și erezie și frumusețe,dar este neînțelept și cumva prostesc. Al doilea moment, moment de asemenea foarte important. Astăzi sunt publicate foarte multe cărți unde sunt descrise experiențele duhovnicești a oamenilor care au trecut prin moarte clinică. Mulți din ei fiind răpiți în lumea duhovnicească după asta își amintesc ce bine- a fost acolo. Și ei aveau un simțământ real de parcă ar fi la ei acasă. De parcă ei demult câdva au fost aici. Toți ei spun despre aceea că în lumea duhovnicească timpul nu curge așa cum curge pe pământ.Aici omul poate să lipsească cu sufletul 2-3 minute, iar acolo el poate să petreacă zile, luni,ani. Omul poate să primească așa experiență duhovnicească mare. Otroc Veaceslav avea o astfel de experiență, el poate să aibă comunicarea cu Maica Sfântă, cu îngerii, bineplăcuții lui Dumnezeu. Lui poate să îi fie arătat și povestit atâta cât un om normal în viața obișnuită niciodată nu poate să le însușească. De aceea Otroc Veaceslav deși era copil, în planduhovnicesc îl poți numi stareț duhovnicesc. De aceea când el a spus că este străvechi și foarte străvechi, nimic nu este surprinzător în asta. De aceea vrăjitorii și extrasenzoriali se temeau de acest băiat, așa băiețel micuț. Îi ardea, îi ardea Harul Sfântului Duh, ei nu îlsuportau. Otroc Veaceslav cu adevărat a fost un stareț duhovnicesc străvechi. Deși cu trupul era tănâr. Și asta se poate îngădui și nici o contradicție cu învățătura bisericii aici nu este.

Din nou vreau să mai spun puțin, că astăzi se întâmplă așa amărăciune, că prigoana impotriva lui Slava s-a pornit, în biserică pur și simplu a venit la mine un preot „tu ești aia care proslăveștipe Otroc?”Eu zic:„Eu”.„Da de ce?” „
Pentru minunile reale”.
„Să nu te împărtășești”. Și mă împinge din biserică. O astfel de relație. Dar pe un sfânt este păcat să îl schimbi pentru ceva slugărnicie care acum se implementează pentru minciună, clevetire. Totce acum au spus ei, căacest popor rus nesupus o să îl ducă până la o astfel de stare încât el os ă fie cel mai ascultător. Și pentru el ascultarea o să fie biciul. Ceea ce vor de la noi.
Omenirea vor să o otrăvească și ca pe niște vite la măcel pentru ascultare să iei CNP, să iei aia. Au început să dea vaccinuri toxice, să îți omori copii și să te transforme în vite. Și gata.
Iar Slavocica toate acestea le-a dezmințit, totul a arătat și a povestit. De aceea pentru ei este strașnic. Pentru dușmanii Rusiei și a lui Dumnezeu.

Această fotografie care au adus-o aici la Slavocica, exact aici au adus-o, exact astăzi. Aici este scris că este Ieromonahul Artemie,este un iconar,avocat iar restul ofițeri ai armatei ruse. Așa că armata noastră rusă cu clericii noștrii, extraordinar și cu Otroc Veaceslav.
Ajutor minunat în vremurile din urmă

Puțini sunt care știu, desigur care citesc, la noi în biserică sunt unii care spun că este de la Dumnezeu alții că nu este dela Dumnezeu. Mie personal Slavic mi-a ajutat.
Dacă nu este secret povestește.
Nu pot. No lasă.Întradevăr, dacă nu eraadevărat atunci nimic nu s-ar fi întâmplat.Pentru asta a venit Slavocica, judecând după profeții acolo a fost spus, că acest Otroc, nu trebuie să îl cauți el singur o să găsească pe toți și o să declare despre el. Înseamnă că nu toți sunt ai lui. Fie să iasă la lumina zilei, fie toți să se arate, fie noi toți să ne uităm unii la alții. Așa a ieșit, eu nu mă așteptam la așa ceva.

Buna ziua,
Mă numesc Iric, acesta este fiul meu Vadim, noi ieri ne uitam la emisune la canalul 1, 17 martie . Emisiunea era despre Otroc Veaceslav, în această emisiune totul s-a povestitamănunțit, cum acest micuț a crescut, cum acest micuț la 5 anisori nceput să vindece oamenii cu succese mari, și cum ajuta oamenii să se vindece din multe boli. Noi ne-am uitat la

această emisune cu toată familia cu o suflare. Ne era frică și să respirăm. Și această emisiune, din străfundul inimii pe toți ne-a zguduit. Această emisiune, dar după această emisune, ținminte ne-am pus la somn. Și când azi dimineață, exact azi dimineață în 18martie ne-am trezit, eu încă eram culcat în pat, iar în minte mi-a venit exact acest gând,trebuie să mă duc în Cebarculi, și în Bașchir, noi suntem musulmani, cu fiul. Aici totul estevortodox, și totuși ne-am decis să venim aici, în Cebarculi cel mai esențial, când mergeam pe drum nu era nici un obstacol, nici poliția nu ne-a oprit nimic. Noi în Cebarculi am intrat, la prima femeie care ne-a ieșit în cale am întrebat despre Otroc Veaceslav, nu numai, nouă neu spus despre mama lui, ne-au povestit. Ne-au dat adresa Valentinei Afanasevna, și noi după această adresă repede am găsit. Am venit aici, ne gândeam că nu o să ne lase cu mașina, numai ne-au arătat adresa ne-au dat voie cu mașina noastră să intrăm în garnizoană, am trecut deasemenea la primul ieșit în cale să întrebăm strada. Strada, chiar și clădirea ne-au arătat. Noi când am urcat erau emoții, ne gândeam probabil nu o să ne primească.Rugăciunile le fac Duminica pentru că trebuie să te rogi lui Dumnezeu și acasă peste tot trebuie să îl slăvești pe Dumnezeu. Rugăciuni duminica, panihide sămbâta. L-am inclus înrugăciune Sfinte Otroc Veaceslav roagă pe Dumnezeu pentru noi. Și în timpul acestor rugăciuni eu l-am simțit că a venit la mine în vizită. El stă alături, eu nu îl vâd, eu îl simt că stă alături de mine. Și aud cum îmi spune să vi la mine la mormânt. Ce să fac, trebuie să merg.Eu sunt un om ascultător, trebuie să merg. Deși la mine sunt cazuri când am probleme cu banii și toate. Eu acum nu amnimic. Eu m-am pornit și m-am dus. M-am dus, era exactPaștele anul trecut, am venit la el la mormânt. Ne-am rugat, am cântat Hristos a Înviat, i-am cântat o panihidă. Am vorbit cu mama lui și m-am convins deja fără carte, că este un băiețel sfânt. Cum se întâmplă asta?
Simți cu inima. Cum scrie în cartea lui, el o să găsească pe toată lumea și singur o să se facă cunoscut. De aceea Dumnezeu nu alege pe fiecare. Veaceslav nualege pe fiecare care să îl cinstească, să îl iubească și să i se oage. De aceea(nu se înțelege)care nu mi-a fost cunoscut. Cel puțin eu sunt convins că este un băiețel sfânt și eu îl iubesc foarte mult ca pe propriul fiu. Așa cum sunt suferințele așa este și răsplata. Și la
mormântul  lui am făcut panihidă și mii de oameni și de față cu mine intră acolo și în timpul panihidei zeci de oameni. La el merg copii, imaginați-vă, în timpurile noastre știți cum sunt acum copii, ca să îi atragi în biserică nu este așa ușor. Ei simt cu inima harul care vine din mormântul lui. Și toți care merg acolo cu credință primesc ajutor. Pot să se vindece, chiar și din lumea aceea. Să mângăie, să ajute, să protejeze și să îi înțelepțească. Aceste cazuri sunt foarte multe. Nu sunt povești nici ficțiune. De ce merg oamenii? Oamenii simt harul, așa pur și simplu oamenii nu osă meargă. Ei simt harul. La părintele Nicolae pe insulă merg, deși el a murit demult, ei merg. Și o să meargă așa cum iubesc pe Gurii al nostru din Valadonsk, biserică nici pe el nu îl miluiește. Drept vă spun, oamenii merg, îl iubesc și îl țin minte pentru că este omul lui Dumnezeu. Așa și Otroc Veaceslav la fel, oamenii simplii îlcinstescar părinții spun că el este extrasens. Acum în jur peste tot sunt extrasenși, singuri știți ce se întâmplă la noi în țară. Avem doar vrăjitori șiescroci, performează Ciumak contaminează apa.
Ciumak, Kașperovski extrasenzoriali  apar latelevizor, adică pe orice om care are ceva caracteristici duhovnicești una două îl alătură la extrasenși. Fără a înțelegecercetacine este el. Biserica trebuie să cerceteze, reiese că preoții nu simt Harul care iese din mormântul său.Preoții nu se adresează spre ajutorul său, vorbesc îl discriminează, spun căeste cumva altfel.
De fapt ei nici măcar nu pot să creadă că în timpul nostru a putut să se nască așa băiețel sfânt. Asta a simțit inima. Iar inima nu minte niciodată. De aceea eu când fac rugăciuni la mine acasă, în apartament, eu tot timpul îl includ în rugăciuni. Și este cumva interesant că enoriașii mei și ei cu toată inima l-au îndrăgit pe otroc Veaceslav. Imaginațivă.De  câți ani mă știți, e
u deja de 20 de ani slujesc în regiunea Lavorsk, de ce mie nu îmi credeți?Eu nu o să vă mint. Este un băiețel sfînt. Este îngerul pământesc și omul cerului. L-auvăzut oamenii, el se arăta apropiaților săi care îl știau în timpul vieții. L-au văzut cu cămașa albă(nu se înțelege). Mergeți la el la mormânt, rugați-
vă lui,(nuse înțelege)băiețel, arătați iubirea câtre el, arătați iubirea câtre el, nu fățarnică nu de suprafață ci adevărată. Băiețel minunat, ajută-mi sunt bolnav de cancer, medicul nu
a putut să mă vindece, tu singuraimurit de cancer de sânge ajută-ne dacă poți, roagă-te lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi,milostiveștete asupra mea, la cine să mă duc nu sunt acum sfinți, nu ai la cine să apelezi, toți apelează la tine, noi apelăm la tine. Arată-ne că poți cu adevărat să ne vindeci. Un veac o să îți fim recunoscători și la alțiio să spunem lasă-i să meargă, fie toată țara să te slăvească arată mila ta câtre noi, milostivește- te asupra noastră. Merge apostazia în masă, lepădarea în masă de la Dumnezeu. Și clericii și arhiereii, tu ești ultimul proroc la noi în Rusia, alțiprorocinu o să mai fie până la a doua venire. Tu ajută-ne nouă, tu ești cu Dumnezeu, mijlocește pentru noi, noi o să te preaslăvim o să ne închinăm ție, vino la noi, salvează-ne, tu ești aproape de Dumnezeu, noi nu putem ajunge la Dumnezeu iar tu stai alături,milostiveștete asupra noastră care pierim, salvează țara noastră, biserica noastră, nu ne lăsape noi
nădăjduim la tine din toată inima.
02:15:54–
02:18:07 versuri despre Otroc Veaceslav
Epilog

Pentru marea trădare dracii acum au așa putere mare asupra oamenilor. Vin scrisori dintoate părțile, din alte țări, din Ucraina, Belorusia de peste tot pentru că oamenii au nevoie de ajutor. Dracii pur și simplu abuzează de femei, bărbați, copii lor le este tot una. Așa mergeacum, din cauza trădării, dracii intră în oameni. Poate sună ciudat dar eu stau în cimitir deja al 18-
lea an, văd urlând, săsăind, lătrând copilași micuți de 5 luni, nou născuți și femei în vârstă. Văd oameni istoviți, văd absolut istoviți care aleargă peste tot la sursă,
care își pun nădejdea în preoți, care nădăjduiesc la toate și ei spun că deja sunt foarte puține locuri, undele vine ajutorul. În fiecare an aceste surse se înpuținează. Aș vrea să pun o întrebare, de ce? De ce nu se ridică acest război împotrivă acestui sistem satanic. Cumva asta se tăgăduiește,
careva ceva batjocoreșteși eu nu înțeleg de ce preoții tac.
Desigur este bine să îl ataci pe Otroc dar lui Otroc îi este tot una. Și mie la fel, când l-au îngropat pe Otroc, eu am murit împreună cu el, eu pur și simplu stau și îmi fac datoria. Stau în cimitir și întreb de ce sărăcesc izvoarele de har, de ce se înmulțește tot mai multă populație îndrăcită, de ce nueste nicăieri pentru ei ajutor?
Toți știu că asta devine în masă și deja stai și te gândești despre acest om. Ce este cel mai înfricoșător vin oameni cipați, după experiența mea, oamenii cipați miros a mort, de la ei vine un aer rece și pe ei îi vezi deja una două, de aceea întrebi omul ai cip? El zice, da. La început totul a fost bine, dar acest bob de orez al microschemei începe să crească în corp și omul se simte tot mai rău și mai rău. El nu poate să doarmă, nu vrea să mănănce, crește de parcă ar fi o bucată de fier cu marginile
rupte. Și asta este deja foarte mult, de aceea eu deja aș vrea întradevăr să fug și pe otroc al meu să îl iau undeva. Și foarte mult aș dorii să rog pe oameni simplii nu luați cipuri nu deveniți cadavre. După cipuri, cum a comparat Slavocica, fiecare om o să fie ca o păpușă. Această păpușă, vă dați seama din omul lui Dumnezeu vă imaginați păpușă pentru demon, jucărie. Această păpușă mămico, are multe, multe ațe. Și toate aceste ațe în mâinile demonului. De ce ață demonul trage, păpușa asta o să facă, înțelegeți el a mișcat și toți cipații au râs, a tras de o altă ață și toți plângeți, oare sunt oameni?
Nimic nu înțeleg oamenii, cumva trebuie să își revină, trebuie cum vasă ar unci de pe tine acești ochelari, doar nu sunt orbi. Alții spun asta, mărturisesc că toate acestea sunt și Dumnezeu este, fie-vă frică de Dumnezeu. Mai mult pur și simplu nu am ce să spun, nu luați cipuri, nu luați. Nu luați pașaport mondial(posibil să fie vorba și despre buletin) pentru că așa cum a spus Otroc, toți aceia care o să primească această microschemă pe ei o să îi tragă de ață și ei o să se ducă să primească pecetea. Pentru ce, la ce această veșnică moarte, eu nu înțeleg. Foarte multe jucării, vai cred nu cred, poate este ceva, ele deja sau terminat. Eu stau în  cimitir și văd separarea, care știu deja sigur că asta este și care dejase gândesc că în orice
moment se v-a întâmpla asta cu ei. Sunt deprimați toți sunt toate acestea. Eu nu știu de ce așa masă de oameni merge de partea întunericului. De ce trădează pe Dumnezeu, Otroc a spus pentru beneficiu. Și oamenii trebuie să se gândească pentru că încurând toți o să aibă pecetea. Pentru că cipurile au intrat în viață, doar vă gândiți și vă uitați la nepoții voștrii, la copii voștrii ei sunt mici, ce pot să vă spunăvouă la 6-7 ani. Ei pot să vă vindece?Nu pot. Ei pot să vă spună că nu e voie să luați aceste microscheme, ce este plăcut lui Dumnezeuși ce nu?Nu pot. Atunci ascultați-l pe Otroc, nu luați aceste microscheme, nu luați aceste peceți. Cu cât mai mulți o să luați cu atât mai aproape o să fie moartea lumii. De ce să nu slujești luiHristos, de ce trebuie neapărat lui antihrist. Otroc și- a dat viața să vă spună cel mai important, nu luați microscheme sub piele, pentru că toți care au primit microscheme sub piele ei nu o să poată să nu ea pecetea. Iar dacă careva are, încercaț isă scăpați de ele. Poate încă se mai poate face ceva. Una singură de 17 ani trecută prin suferință eu vă spun, mie nu îmi trebuie nimic, eu foarte mult aș vrea ca voi să auziți, nu luați nimic.
Pentru că Slavocica a spus că primul document care nu este omenesc a fost voucherul, dejaa început iadul să lucreze prin el. Și orice document acum totul este de la satana. De ce este
un astfel de somn,omoară copii, copii deja sunt siluiți
de demoni. Știți astea nu sunt povești, vin oameni din regiunile diferite ale țării ei spun una și aceeași. Înseamnă că toată țara a devenit visătoare. În curând înseamnă că toată lumea o sa fie visătoare în curând. Bine, nouă ne spun că suntem visători, nu este nimic dar voi știți? Citești acatistul Sfintei Treimi acolo este scris că la fiecare om Dumnezeu i-a dat minte, rostul și cuvântul. Fiecare are un dar, gândiți-vă unde vă duc. Și cine vă duce, și în special, știți, foarte des spun„pe noipărintele ne-a binecuvântat”. Eu zic„părinte, tu de ce ai binecuvântat să primească aceste numere?”Iar el spune . .
„Ei cred, că odată ce ai binecuvântat să iei aceste numere înseamnă că toată răspunderea este asupra ta”.
O față mirată și speriată a părintelui,el se uită și spune:„dar eu ce vină am aici, singuri să segăndească”. Așa că, gândiți-vă!Otroc a spus că preoții, nu au nimic personal împotriva lui„ei mămico v-or să facă pe deștepții, să se arate pe ei, că sunt așa inteligenți”. Și când ei, înțelegeți,nu să citească predici dar să facă pe inteligenții. Și când ei fac pe inteligenții „după mămico se vor speria. Se Vor gândi, și o să înceteze să se mai dea înțelepți”. Să vă ajute Dumnezeu să încetați să mai faceți pe inteligenții. Și să nu mai seduceți oamenii. Pentru că sunt alții la care Dumnezeu le deschide, la stareți, când el a spus se v-a aduna sfatul stareților și la acest sfat al stareților o să fie luată o decizie cine este Otroc. Nu se ia decizia de câtre
voi și nu voi trebuie să ispitiți pe oameni. Asta am vrut eu să spun, pentru că sunt foarte mulți ispitiți prea mulți plâng, prea mulți se câiesc. Și trebuie să suport eu toate acestea. Mie inima a încetat să le mai primească. Eu deja stau ca un lemn pentru că durere este foarte multă, fărădelege este foarte multă iar eu sunt singură. Și cum am glumit cu un părinte, eu zic, dumneavoastră știți, părinți sunt mulți, și patriarhi erau mulți, mulți mitropoliți, mama lui Otroc este una. Voi în
fiecare Duminică să mă spovediți și împărtășiți, voi împreună cu mine să stați în cimitir și să îl apărați pe Otroc, iar voi ce faceți? Ați atacat.Ce v-a făcut, de ce l-ați atacat?
Prorocirile se împlinesc,înseamnă că merităm toate acestea. Că ele se împlinesc și nu este otroc de vină în asta ci noi, cei vi.
Dar sunt și bucurii la noi în viață, o fetiță pe care o ajută Slavocica ne-a trimis nouă un astfel de desen, asta încă nu am reușit să pun undeva și îmi era la vedere. Acest desen în zilele astea le-a trimis cu mănuțele sale bolnave cu greu, o cruce din flori uscate. Ea a cusut o icoană, undeva 2 ani a cusut- o, călugărița a binecuvântat-o și ea cu bucurie ne-a trimis versuri. Aceste versuri se numesc, despre Slavocica. Cu mănuța ei, ea a scris despre Slavocica, când citești asta te gândești, o să trăiască Rusia, nimic nu o să facă cu ea pentru că vă imaginați ce scrie ea. Fetița, generația noastră în creștere. Ea scrie:„Slavocica așa mult te iubesc,Că nu o să îngheț nici iarna.
Îl rog încetișor pe Dumnezeu pentru Rusia, Ajut-o să învieze, Dumnezeul meuToți sunt infectați cu păcat
Nu avem puteri să ne ridicăm Și doar tu Veaceslav cu aripa ta albăSufletele la Dumnezeu le-ai ridicat.Otroc Veaceslav este sfânt, tu în boală m- minica pentru că trebuie să te rogi lui Dumnezeu și acasă peste tot trebuie să îl slăvești pe Dumnezeu. Rugăciuni duminica, panihide sămbâta. L-am inclus în rugăciune Sfinte Otroc Veaceslav roagă pe Dumnezeu pentru noi. Și în timpul acestor rugăciuni eu l-am simțit că a venit la mine în vizită. El stă alături, eu nu îl vâd, eu îl simt că stă alături de mine. Și aud cum îmi spune să vi la mine la mormânt. Ce să fac, trebuie să merg.Eu sunt un om ascultător, trebuie să merg. Deși la mine sunt cazuri când am probleme cu banii și toate. Eu acum nu amnimic. Eu m-am pornit și m-am dus. M-am dus, era exactPaștele anul trecut, am venit la el la mormânt. Ne -am rugat, am cântat Hristos a Înviat, i-am cântat o panihidă. Am vorbit cu mama lui și m-am convins deja fără carte, că este un băiețel sfânt. Cum se întâmplă asta?
Simți cu inima. Cum scrie în cartea lui, el o să găsească pe toată lumea și singur o să se facă cunoscut. De aceea Dumnezeu nu alege pe fiecare. Veaceslav nua lege pe fiecare care să îl cinstească, să îl iubească și să i se roage. De aceea (nu se înțelege )care nu mi-a fost cunoscut. Cel puțin eu sunt convins că este un băiețel sfânt și eu îl iubesc foarte mult ca pe propriul fiu. Așa cum sunt suferințele așa este și răsplata. Și la mormântul lui am făcut panihidă și mii de oameni și de față cu mine intră acolo și în timpul panihidei zeci de oameni. La el merg copii, imaginațivă, în timpurile noastre știți cum sunt acum copii, ca să îi atragi în biserică nu este așa ușor. Ei simt cu inima harul care vine din mormântul lui. Și toți care merga colo cu credință primesc ajutor. Pot să se vindece, chiar și din lumea aceea. Să mângăie, să ajute, să protejeze și să îi înțelepțească. Aceste cazuri sunt foarte multe. Nu sunt povești nici ficțiune. De ce merg oamenii? Oamenii simt harul, așa pur și simplu oamenii nu oă meargă. Ei simt harul. La părintele Nicolae pe insulă merg, deși el a murit demult, ei merg. Și o să meargă așa cum iubesc pe Gurii al nostru din Valadonsk, biserică nici pe el nu îl miluiește. Drept vă spun, oamenii merg, îl iubesc și îl țin minte pentru că este omul lui Dumnezeu. Așa și Otroc Veaceslav la fel, oamenii simplii îl cinstesc iar părinții spun că el este extrasenzorial. Acum în jur peste tot sunt extrasenzorali, singuri știți ce se întâmplă la noi în țară. Avem doar vrăjitori șiescroci, performează Ciumak contaminează apa.Ciumak, Kașperovski extrasenși apar la televizor, adică pe orice om care are ceva caracteristici duhovnicești una două îl alătură la extrasenși. Fără a înțelege cerceta cine este el. Biserica trebuie să cerceteze, reiese că preoții nu simt Harul care iese din mormântul său.Preoții nu se adresează spre ajutorul său, vorbesc îl discriminează, spun că este cumva altfel.
De fapt ei nici măcar nu pot să creadă că în timpul nostru a putut să se nască așa băiețel sfânt. Asta a simțit inima. Iar inima nu minte niciodată. De aceea eu când fac rugăciuni la mine acasă, în apartament, eu tot timpul îl includ în rugăciuni. Și este cumva interesant că enoriașii mei și ei cu toată inima l-au îndrăgit pe otroc Veaceslav. Imaginațivă.De câți ani mă știți, eu deja de 20 de ani slujesc în regiunea Lavorsk, de ce mie nu îmi credeți?
Eu nu o să vă mint. Este un băiețel sfînt. Este îngerul pământesc și omul cerului. L-au văzut oamenii, el se arăta apropiaților săi care îl știau în timpul vieții. L-au văzut cu cămașa albă
(nu se înțelege). Mergeți la el la mormânt, rugați-vă lui,(nu se înțelege)băiețel, arătați iubirea câtre el, arătați iubirea câtre el, nu fățarnică nu de suprafață ci adevărată. Băiețel minunat, ajută-mi sunt bolnav de cancer, medicul nu
a putut să mă vindece, tu singuraimurit de cancer de sânge ajută-ne dacă poți, roagă-te lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi,milostiveștete asupra mea, la cine să mă duc nu sunt acum sfinți, nu ai la cine să apelezi, toți apelează la tine, noi apelăm la tine. Arată-ne că poți cu adevărat să ne vindeci. Un veac o să îți fim recunoscători și la alții o să spunem lasă-i să meargă, fie toată țara să te slăvească arată mila ta câtre noi, milostivește-te asupra noastră. Merge apostazia în masă, lepădarea în masă de la Dumnezeu. Și clericii și arhiereii, tu ești ultimul proroc la noi în Rusia, alți prorocinu o să mai fie până la a doua venire. Tu ajută-ne nouă, tu ești cu Dumnezeu, mijlocește pentru noi, noi o să te preaslăvim o să ne închinăm ție, vino la noi, salvează-ne, tu
ești aproape de Dumnezeu, noi nu putem ajunge la Dumnezeu iar tu stai alături,milostiveștete asupra noastră care pierim, salvează țara noastră, biserica noastră

, nu ne lăsa pe noi nădăjduim la tine din toată inima
.02:15:54– 02:18:07

versuri despre Otroc Veaceslav

Uitați-vă,crucea din flori vă dăruiesc vouă, matușca Valentina
 Fie să vă păzească de dușmani și să vă lumineze în întunericul zilelor noastre ca o rază
Crucea din flori vii care pentru dumneavoastră au crescut Nu găsesc cuvinte potrivite, să îmi exprim cum dumneavoastră cu Slavocica ne-ați ajutatVă mulțumesc pentru rugăciuniP
entru faptul că pur și simplu există un astfel de om pe Pământ ca și dumneavoastră.Mă iertați, acestaeste adevărul și nu lingușeală.”
 Așa, cum e aici, greu, greu dar primești astfel de scrisori și tot ce a fost a plecat undeva. Șide parcă totul este bine, în regulă, dar experiența rămâne și Slava lui Dumnezeu, Slava lui Dumnezeu, Slava lui Dumnezeu pentru tot. Dacă nu ar fi îngăduit Dumnezeu asta, oare am fi putut să înțelegem ce este răutatea? Eu mă gândeam toată viața, că răutatea este o astfe l de abstracție. Dar asta sunt em noi nedreptățile noastre,minciunile noastre, clevetirea noastră, tot felul de nevoia noastre, adresarea noastră către Dumnezeu,nerecunoștința noastră groaznică către El. Să vedeți ce se întâmplă în cimitir, vin oameni, se pare că ei au necaz, ei vin, au cerut lui Otroc să fie totul bine și nu se mai duc la biserică. Nu că ar fi ceva în neregulă  în biserică dar pur și simplu au încetat. Dar de ce? Totul s-a rezolvat, după din nou ceva problemă, ei din nou aleargă și reiese, ca în povestea cu pescarul și peștele. Cumpărați cartea de laAlexandru Pușkin cu desene, singuri citiți atent și la copii dumneavoastră,să o  învățați pe dinafară. Că astfel o să rămâneți lăngâ covată spartă. Vouă numai să vă dea cele pământești, cum să vinzi mai scump, cum să cumperi mai ieftin. Să meargă în facultate, să se căsătorească, să fie soțul bogat, să vină banii. Sunt cereri nevrednice. Și doar uneori , rarsunt vrednici, ajută să ne salvăm sufletul. Asta se întâmplă rar și în general astase întâmplă la călugări.Eu am numărat, cum a spus un părinte, poate să fie așa de rău Valentina Afanasevna? Nu poate fica toți preoții să fie dușmanii lui otroc. Haide-ți să îi numărăm, care și ce. Noi am numărat pe astfel de înflăcărați care au îndrăznit să spună ceva la televizor folosindu-se de numirea lor, popularitatea. I-am numărat, sunt 6 și am numărat care sunt de partea lui Otroc sunt 77. Pe care numai eu îi știu, dar pe care eu nu îi știu? Care de exemplu nu pot să vină, care scriu pur și simplu scrisori. Călugării, călugărițe, schimnici, ei scriu, ei îl iubesc pe otroc. Și eu iubesc biserica noastră orice ar zice, în general iubesc clericii noștrii, foarte mulți iubesc cinul monahal, pentru că Otroc avrut să fie călugăr. El a spus:„La început aș fi fost medic, dacă oamenii nu l-ar trăda pe Dumnezeu așa repede, la început aș fi fost medic iar după călugăr”.Imaginați-vă ce fel de călugăr ar fi fost? Pe câți oameni ar fi salvat. Dar despre ce se poate vorbi, ce a ieșit aia a ieșit, în toateeste Sfânta voie a lui Dumnezeu.
Și pentru tot, pentru tot după cum am înțeles din experiență trebuie să plătești. Totul are prețul său. Pentru fiecare păcat, pentru tot. În special, vedeți cum a spus Otroc, toată lumea o să fie distrusă de beneficii.Poată o să audă careva din ceea ce spun eu. Gata.
Sfârșitul filmului Înger Rus II partea I

============================================
ÎNGER RUS

filmul II (partea III)

Povestește mama lui Otroc Veaceslav (Slava, Slavocica)
– Valentina Afanasevna Krașeninnikova

O să vină vremuri mai rele decât în timpul lui Stalin

Slavocica a spus că în curând o să vină vremuri mai rele decât în timpul lui Stalin.În primul rândoamenii de știință aceste cipuri le-au pregătit nu numai pentru oameni ci și pentru animale. Să luăm de exemplu corbul cât trăiește. De ce nu ar zbura acest corb cipat și să nu adune toată informația pe care o vor.
Poate imediat pe fiecare stâlp o să pună cipurile acestea. Și toate acestea a spus Slavocica o să lucreze împotriva omului. În special împotriva celui ortodox. De aceea oamenii în șoaptă o să discute pe stradă și oricum totul o să fie înregistrat .

03:50

06:02 reportaj despre cipuri puse pe insecte, nanotehnologie
Control total asupra trupului și sufletului. De aceea Slavocica a spus că timpurile o să fie mai reledecât în timpul lui Stalin. De aceea toți și șoarecii, și oamenii și păsările și sub apă și pe pământ totul,peste tot o să fie auzit, fixat.
Nu mai zic de telefoanele mobile. Acest telefon mobil deja atâtea probleme mi-a făcut. Să vă povestesc o situație, când aduceau această icoană, eu atât de mult mi-am dorit să aibă Slavocica această icoană, mă sună din Voronij maicile și spun, Valentina Afanasevna vă aducem icoana în toată înălțimea. Iar eu am stat și m-am gândit, de unde să i-au pe Mântuitorul întoată înălțimea. Și ei spun: „Uite, noi aducem”. Eu zic: „Ce fel de icoană?” „Icoana Mântuitorului”Eu le zic: „cum v-ați dat seama, ce inteligente sunteți, ce bine ați făcut, vă sunt recunoscătoare.”
Ele toate 6 sau 7 erau la telefon, aud le vorbește cu vocea mea
:„cine v-a rugat, ce îmi aduceți?
La ce îmi trebuie.”Asta era pe mobil, deja acum.Și ele au decis
: „Poate să o lăsăm la conductor? Dar ce o să gândească, ce fel de credincioase?”
Nu,au lăsat-o în tren, au ieșit din tren și s-au decis să o lase la punctul de trecere. La trecere nu ai unde să o pui, și eu le aștept cu așa bucurie, ele se uită așa la mine încruntate, ceva nu e în regulă. Eu le zic: „dar unde este icoana?” Ele zic: „noi am vrut să o lăsăm la conductor, la trecere, dar uite suntem cu icoana.”
Eu zic:„eu nu am înțeles nimic, pe ce fel de trecere ați vrut să lăsați icoana mea?” Până când s- a aflat ce a făcut telefonul. Poftim, deja acum. Iar aceste ciori, sunt peste tot, stau. De ce nu ar înregistra totul. Slavocica a spus că așa o să și fie.Totul o să fixeze, tot ce spune omul. Toate acestea sunt împotriva omului.
08:05–09:36 reportaj despre nanocip prezentat șefilor de stat în Rusia
Da, Slavocica așa a spus, în special când o să încerce să schimbe toate slujbele bisericii, în special Crezul, creștinii ortodocși pur și simplu o să înceteze să mai frecventeze aceste biserici. Ei o să înceteze să mai creadă,
și o să le fie frică să intre. Imaginați-vă, minunăție de necrezut, întradevăr denecrezut. În icoană este cipul. Asta da minunăție , mai ceva decât un extraterestru în piele de om, în2icoană cip. Ce credincios care știe că acoloestecipul o să se roage, cine o să stea și osăse roage. Cui să-i ceri? Cine înregistrează toate acestea nu este de la Dumnezeu.Slavocica a spus că oamenilor o să le fie frică de icoane cipate, o să le fie frică de tot ce se întâmplă, în special o să uimească modificarea Crezului. De aceea oamenii o să înceteze să mai frecventeze bisericile. Și aceste biserici goale, sub formă de muzeu o să fie pustii.
De aceea lor, după o să le dea voie să facă ateliere, de genul tâmplăriei. Măcar cumva să justifice ceva, măcar chiria așa cum este la politicieni. Asta deja Otroc nu mi-a explicat, în general a spus că oamenii nu o să frecventeze bisericile. Iar Slavocica a spus că este foarte trist pentru că în biserică trebuie să meargă până la ultimul(până la sfârșit).
Chiar și când o să schimbe sau o să scoată simbolul credinței, trebuie să cauți preotul care nu l-atrădat pe Dumnezeu, care îi slujește lui Dumnezeu ca înainte
(pevechi, înainte să schimbe simbolul credinței) și să te împărtășești spovedindu-te de păcate. Altfel mămico, oamenii nu o să reziste o să prostească. Slavocica a spus că pecetea, așacum vorbesc că dorința să alegi pâinea sau crucea poți să înțelegi în diferite feluri, pâinea-crucea. Cine știe care dintre sfinți, ce a spus,ce a vrut să spunăîn acest fel.Slavocica a spus că, o să pună cipul cu forța, o să stea mașina (dubița), o să se uite, vine mașina câți oameni sunt acolo, toți sau nu au toți cip. Dacă este cineva fără cip, aceste brigade opreșc mașina, te cipează și mergi mai departe. De aceea creștinii pe drumuri să nu umble, să nu meargă. De aceea să meargă cât mai departe de trasele federale(drumuri principale), creștinul trebuie să plece. Știți și aceste trenuri, despre care se vorbește, o să pornească primul, prinde-te de roțide genul du-te, fugi. Asta oricum este spus la modul figurat. Imaginați-vă trenul,el a pornit de ce roți să te prinzi? Trebuie să le înțelegi în mod figurat. Oameniideja se răspândesc, care în sate care la rude. Ei deja au înțeles cum se spune în popor: „miroase a kerosen”. Și uite pleacă, oamenii o să plece, bisericile o să se golească. Și în general este un disc unde am auzit singură cu uimire, unde Slavocica a spus că aproape toate bisericile o să fie ocupate de antihrist. Și cum să îi condamni pe oameni? Oamenii cusufletul simt că ceva nu este bine, pleacă,se împrăștie.Au plecat deja trenurile.
Iar care încă se gândește, să merg să nu merg, să las, să nu las le dauunsfat „prindeți-vă de roți”. Poți să înțelegi și așa, luați exemplu. Ce fel de trenuri? Cine o să le încarce?Î n privința asta„crucea și pâinea”esteo astfel de alegere, eu aleg să mă cipeze sau să nu mă cipeze.Iar CNP cine a ales, care a întrebat? Uniistrigă noi binecuvântăm luați iar conducerea le dă forțat. La început ziceau de oamenii de afaceri iar acum și nou născuții au CNP. Ce e aceasta minciună? La fel o să fie și cu cipuri. Ei deja sunt gata, le cere cineva aceste cipuri? Nimeni nu cere, dar ei deja sunt gata,au arătat la știri. Câteva cutiuțe plate pentru toată țara. Stau cipuri pentru fiecare om. Poate chiar cu rezervă, dacă se naște careva una două cipul. Uite așa,nu o să fie nici o alegere. Pot să spună, că eu am inventat ceva cu privință la cipurile acestea, că cineva vorbește și eu am luat asupra mea toate acestea. Nu este adevărat, eu despre aceste cipuri povestesc oamenilor mai mult de 20 de ani. Și spun ceea ce a vorbit Otroc. Că omul cipat este foarte groaznic, nu este om, este un corp condus absolut printr-un calculator.
19:10– 21:55  reportaj științific despre control și cercetări prin intermediul cipului

De aceea nu mai este nimic de vorbit aici, de aici după câte am citit în revistă se laudă că au primit 3milioane de cipuri, 350.000 au pregătit. Eu așa am înțeles au pregătit pentru toată Rusia aceste cipuri. Pentru toată Rusia, pentru fiecare nou născut.

22:26– 23:57 reportaj despre planurile viitoare privind implantul cipurilor la copii

Acum la noi toți ne propun să acceptăm asta, mie nu îmi trebuie, pentru ce? Ei zic să te salveze. Am căzut sub dărămături , ce o să trimită elicopterul să mă scoată pe mine? Slavocica a adăugat, că aceeia care o să primească aceste microcipuri, ei după neapărat
o să primească pecetea, ei nu o să poată să moară. Și în același timp a spus că, creștinii care nu o să îl trădeze pe Dumnezeu și ei, niciunul nu o să moară nici de foame, de nimic. Doar o să rabde aceste greutăți, prigoane. Probabil merită să le rabzi. De aceea Dumnezeu este judecător la toate acestea. Eu spun tot ce am auzit de laSlava. Un om absolut fără interes în politică, nicăieri.
24:45– 28:20 interviu cu Dmitri Medvedev privind noile tehnologii

Eu am spus deja părinte, că o să fie așa interceptare, că oamenilor o să le fie frică să vorbească pe stradă. Ei pe stradă o să discute în șoaptă, cum a spus Slavocica, dar și așa totul o să fie înregistrat.
28:30 30:15 reportaj despre noile tehnologii de supraveghere
Creștinii o să fie prigoniți
Creștinii o să fie prigoniți, ei o să fie nevoiți singuri să plece undeva să întreprindă ceva, pentru că preoții, a spus Slavocica, cei care nu o să îl trădeze pe Dumnezeu o să îi omoare. Cum zicea Slavocica,In timpul lui Stalin încă cineva ceva a mai spus, măcar ceva se mai explica iar aici pur și simplu o să ia și o să omoare. Sau el a spus că pur și simplu cei care nu sunt deacord o să îi spânzure în biserică. Pe călugări, preoți în primul rând și pe mireni deasemenea. Dar la început a spus Slavocica totuși o să acorde atenția la clerici credincioși lui Dumnezeu.
31:10-35:00 reportaj despre războiul dinIugoslavia (Serbia), distrugerea bisericilor

Slavocica a spus că cei care nu o să primească pecetea, pecetea satanică, de foame nu o să moară nimeni. O să fie greu pentru un timp, greu de la ce? Ei o să se simtă părăsiți. Cumva împrejur sunt dușmani, dușmani iar omul este singur. Sau puțini oameni ,o așezare de oameni. Și ei o să simtă un fel de părăsire, dar asta o să fie o perioadă foarte scurtă. Și nici unul, nici un om care nu l-a trădat pe Dumnezeu nu o să moară de foame. Ei o să rabde puțin greutăți și lipsuri și după Dumnezeu o să înceapă să le ajute. Pentru că toate orașele mari, toate drumurile principale cum a spus Slavocicatoate o să fie ocupate de acești polițiști inarmati. Și creștinii care nu l-au trădat pe Dumnezeu ei singuri o să fie pur și simplu nevoiți să plece de la o astfel de societate,și undeva să se ascundă?Lor să se ascundă o să le ajute Dumnezeu. Și ei o să îl aștepte. Și Slavocica a spus: „nici unul, mămico care nu o să îl trădeze pe Dumnezeu, nici unul nu o să moară. ” Slavocica a spus că trebuie să ne retragem pe pământ (se referă la sate). Pentru că o să fie căldură, ploaie nu o să fie, apă nu o să fie, dar acei oameni care nu o să îl trădeze pe Dumnezeu, Dumnezeu o să permită măcar ceva din legume să crească în grădină. Slavocica a spus că pe ai săi Dumnezeu o să îi păzească. O să trăiască în așezări mici, cum a spus Slavocica: „la început o să rabde greutăți și lipsuri, după o să trăiască liber pentru că Dumnezeu o să îi acopere și o să fie nevăzuți acestor forțe, acestor forțe necurate o să le fie invizibili.” Pentru că polițiștii zombați ei nu o să îi vadă, nici acea casă nu o să vadă, nici pe om nu o săl vadă. Nici unde sa ascuns omul. Acolo, a spus Slavocica, unde este mulțimea de oameni care nu au gândit nimic, au primit pecetea și gata, ei o să trăiască întratăt de vesel si că lor nu o să le trebuiască acești creștini.

După am reținut, a spus Slavocica, ei singuri o să meargă să caute acești creștini. Așa răutate o să le apară, pentru că o să simtă cum se apropie Dumnezeu. Și o să se revolte, o să caute creștinii, o să fie gata să îi rupă în bucăți de răutate că acea au supraviețuit.

La început la diavol o să fie foarte multă veselie

 Slavocica a spus că, chiar și aceia care o să păzească copilașii săi în așezări, acești copii, adoleșcenți ei oricum o să caute orice cale ca să se rupă de părinți. Pentru că, Slavocica a spus, la început la diavol osă fie multă veselie. Acolo este și muzica și petreceri. Și după cum a spus Slavocica,o să îngăduie toate viciile. Și el s-a mirat, a spus: „mămico,cemătuși fără de rușine, ce lucruri o să facă?” Îngeneral toate acest

ea o să fie îngăduite. Și copii creștini trebuie supravegheați. Pentru că ei o să  încerce să fugă de la părinți la conducătorul mondial. Pentru că la el este veselie (este amuzant,distractiv).

40:20– 46:43 reportaj despre muzica rock

<Părintele Andrei Uglov>

Frați și surori, dragi tineri și tinere, dragi copii nu vă lăsați molestatorilor, biserica ortodoxă prin gura apostolului Pavel mărturisește că, corpul omului este altarul, este vasul harului, este templul DuhuluiSfânt. Cine spurcă acest templu spune Sfîntul Apostol Pavel pe acela o să îl pângărească Dumnezeu.

 A spus cum o să fie femeile, el a spus: „mămico, mătușile osă fie fără rușine” asta îl uimea, cum o să se îmbrace, cum o să facă publicitate la toate acestea, pentru că ele sunt vrednice, o să arate tot felul de absurdități și o să spună că ele merită asta.Femeile o să gândească că ele merită asta, și haine nu o să fie pe ele aproape deloc. Ele în general o să fie dezbrăcate nu îmbrăcate.

< Părintele Vasile Novikov >

 

Acest tineret este posedat de toți acești draci, înțelegeți? Cine bea, fumnează –dependența,posedarea.Dependența,

 telefoanele mobile, înjurături, toate acestea ne influențează, înțelegeți? Debilitatea, devine omul debil. Debil fără minte. Înțelegeți? El pierde controlul asupra sa, el nu se poate controla, înțelegeți? Și își transformă inima în răutate. Iar Dumnezeu a creat ce? Ca să trăiascăîn inimăcine? Dumnezeu.

 Înțelegeți asta? Iar atunci când facem aceste lucruri rele, atunci noi în locul Harului de la Botez,dobândim duhul răutății.

De aceea acum, toată această lume, stă în răutate. Pentru că această lumea îndrăgitrăutatea. Mai mult păca

tul, decât poruncile lui Dumnezeu, a lui Hristos.

 În fața noastră singurul adevăr,

 Hristos a venit în această lume să ne mântuiască nu să ne piardă. Iar nouă vor să ne  înlocuiască cu alte religii, și să înființeze ce? Când o să vină Hristos să judece pe cei vi și pe cei morți. Pe cei vii și pe cei morți Hristos o să vină să îi  judece, adevărul este unul, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treime Sfântă. Iar aici sunt 12Apostoli. Și Dumnezeu acestei lumi a pus ce? A pus strașnica judecată. A împărțit pe

capre în stângași pe oi în dreapta. Înțelegeți? Ca să fi oaie. Aici vedeți toată erotica, aceasta curvie,înjurături, dezmâț, beția, furtul, diferite relegii unde merg?

Merg aicila tatăl minciunii. Iar el a fost așa luminos a slujit până la creare cui? Creatorului. Și după răutatea lui s-

a transformat în monstru. Dacă noi trăim după poruncile Domnului suntem așa luminoși, iar dacă noi facem păcate ne transformăm în întuneric.Vedeți aici este scris, cine merge în jos, cuvântul comunism(în rusă se poa

te tâlcui cine merge în jos)

 și cine merge în sus. Vedeți cum strigă? Eu acum le stârnesc acest bârlog. Vedeți? De asta strigă.Ating ce este mai

dureros, scot la iveală această locuință a lor. Astfel la 12 seminții a lui Israel, o să vină Dumnezeu să judece, 12 apostoli, ucenicii lui. La toată această lume rea, Dumnezeu a pus judecată

 strașnică, vedeți? Judecata înfricoșătoare. Iar atunci când omul mânăncă,bea mult el uită de asta,plinireapântecelui. Uită de această judecată și de aceea face răutate. Face răutate.

Până când Dumnezeu o să ne rabde? El ne rabdă până atunci când sunt drepții, și slujitori adevărați a lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu ne suportă. Și pe curvari, destrăbălați, cei care înjură. Și o să vină Hristos să judece

(…nu se înțelege o porțiune din cauza strigătelor)

 vedeți?Hristos fiul luiDumnezeu. Clar? Așa că adevărul este unul singur, el a mers și a spus mergeți și învățați toate neamurile care o să se înfățișeze la îngrozitoarea judecată celor botezați în numele Tatălui

 și Fiului și Sfântului Duh. Asta dacă o să înțeleagă poporul, iar fără acest fundament el imediat se v-a prăbușii. Două lumi s-

au prăbușit. Turnul Babel care l-au construit iar acum construiesc turn global. Și elo să se spulbere împreună cu toți acești constructori și pe cei careMparticipă în această construcție, la fel sunt constructorii demonului.Din seminții, sunt 12 seminții iar din a 13a seminție o să vină antihristul. Și acum acești G8 (Rockefelleri)pregâtesc venirea lui. Pe care o să îl întroneze în Ierusalim în locul lui Hristos fiul lui Dumnezeu. Sfârșitul acestui rău este judecata înfricoșătoare. Și altu niciodată în vecii vecilor,nu esteși nu o să fie construcția globală. Ci veșnic o să fie slujirea lui Dumnezeu și toată această urâciune închinuri veșnice. Răspuns de acolo, auziți. De acolo. Pentru că părintele vorbește despre adevăr, iar demonii nu pot să spună adevărul ei se cutremură. Gata, mă așteaptă. Să vă păzească Dumnezeu deasupra porților împărătești s-a evidențiat Iuda asta a fost în anul 4( nu se înțelege coerent anul). Cum se poate explica asta? Nu s-a reînoit toată icoana a sfinților ci exact deasupra ușilor împărătești unde slujesc preoții având pe ei chipul lui Hristos, ei acolo slujesc la prestol. S-a reînnoit exact Iuda,explicația este doar una,
clerul nostrua devenit ca și Iuda înaintea lui Dumnezeu. Binecuvăntând această globalizare și tot ce o însoțește cu numere, pașapoarte cu tot felul de spurcăciuni. Deja Dumnezeu ne dă de știre, cum să mai înțelepțești oamenii, cum mai poți să vorbești? Ce fel de argumente trebuie aduse, mintea nesănătoasă, nici minunile . Și dacă o să arăți asta oricum o să pervertească. O să tălcuiască cuvântul, noi toți trăim ca și Iuda. Vindem copii, toți suntem amestecați și trebuie să ne pocăim. Dar aici este concret, vorba vine despre Iuda. De fostul apostol care a devenit trădător. Iar în altar cine slujește? Cei care trebuie să continue faptele apostolilor. Să spui la populație adevărul, să duci poporul în Împărăția lui Dumnezeu. Uite semn de la Dumnezeu.

Acum s-au întețit astfel de scrisori foarte ciudate, cu caracter ciudat. Pur și simplu nu sunt în stare să mă duc la mormânt și să răspund la scrisorile oamenilor. De aceea eu am rugat-o pe Nina Anatolivna. I-am spus: „Ninocica, eu înțeleg ai peste 60 de ani, pentru tine este obositor dar dacă tu nu o să răspunzi la scrisori oamenii nu o să primească răspuns.” Eu pur și simplu nu pot fizic. Și în general nuîmi place să scriu din copilărie. Și ea, Nina Anatolivna a luat asupra ei așa greutate, răspunzând uneori oamenilor. Și în ultimul timp ea a venit la mine, așa obosită, îmi dă un pachet de scrisori și spune: „Gata nu mai pot. Valentina Afanasevna”, ea mă numește matușca, ea spune:„ numai uitațivăce scriu ei.” Eu îi zic:„Ninocica, eu le-am citit înainte să ți le dau, oricum le-am citit.” Înțelegeți ce se întâmplă acum cu oamenii, aceste entități care se numesc demonii. Atunci când merge așa lepădare, devobicei mă întălnesc ori cu un fost preot catolic ori de-al nostru, nu e important. Dar când ei încep să se retragă,puțin așteptând dracii încep pe acest om așa cum pur și simplu este scris să îl siluiască oriunde. Stă călugărița în biserică, ei fac asta cu ea în biserică. Merge ea în autobus ei în autobus fac asta. Nu sunt f anteziile mele, același lucru spun oamenii și în special cei care slujesc în biserică. Pe oameni simpli, care lucrează în uzine sau oriunde, cumva eu niciodată nu am auzit asta. Iar despre fețe bisericeștimie deja Ninocica mi s-a plâns. Ea mi-a adus aceste scrisori, eu desigur, cu excepțiade una sau două scrisori le-am reținut, restul le-am rupt. Pentru căaca să să le țin nu îmi vine. Îmi aduc un sentiment de dezgust. Pentru tot trebuie să plătești. Iar pentru trădare(lepădare)în special. Așa preț greu. Sau încep să îi atingă pe copii. Ce este cel mai important, aceasta are cumva o legătură cu sângele. Ei zic că tot sângele fierbe și nu este în organism nici o celulă care ar putea să se odihnească de la această stare. Slava a spus că această slujire directă la demon atunci când bogăția și pentru ea este trădat
Dumnezeu.Slavocica a spus că oamenii se omoară din cauza aurului, se îmbogățesc cu acest aur, dar după, când  nu o să fie apă, când copacii o să înceteze să crească, când în grădină nimeni nimic nu o să poată să crească (cultive) , când planeta o să fie în așa părăsire, în loc de apă o să apară pe suprafață aurul. O să fie așa mult aur, o să sclipească ca și un lac, oamenii o să și gândească, poate acolo este apa? Iar acolo este aur. O să vrea să bea apă. O să tânjească să bea,o să fie o căldură de nesuportat, și această apă puturoasă ca și sângele o să fie pusă peste acest aur, ca măcar cumva să o încălzești ca să poți să o înghiți, această apă. Iar aurul mămico, o să fie material de construcție în veacul viitor.El(aurul) o să lucească ca și un lac, oameni o să se gândească: „este apa?” Iar acolo este aur. O să le fie sete, o să fie o arșiță de nesuferit și această apă puturoasă ca și sângele, o să fie pusă peste acest aur, ca măcar cumva să o încălzești să poți înghiții această apă. Iar aurul, a spus el: „mămico, o să fie material de construcție a veacului viitor.”
Slavocica a spus că la început o să apară banii conducătorului mondial. Înainte să apară conducătorul o să fie banii lui. Afacerile(treburile)cu banii o să meargă bine(o să aibă succes)o să se numească euro. Aproape toți când o să treacă la euro ultima țară o să fie America. Care deasemenea o să treacă la euro.
1:31:39– 1:33:01 versete din Biblie Dumnezeu nu o să ierte pe cei care au primit pecetea lui antihristSlava a spus: „cei drepti să facă dreptate, cei nedrepți nedreptate.” M-au mirat foarte mult acestecuvinte, un copil nu poate să spună așa ceva. Drepții să facă dreptate, nedrepții să facă nedreptate,nimic nu se poate opri, sau schimba. În cer totul a fost decis, în curând pe Pământ o să fie Dumnezeu. Și Slavocica a spus că primul document neomenesc, de la satana este voucherul. După orice formular (spravochka?), orice document o să fie doar de la el, nu sunt documente omenești.

Și în continuare o să fie mai rău și mai rău, și la urma urmei pe toți oamenii o să îi numeroteze, a spus el.

Exact așa a spus?

Da, o să îi numeroteze. Da, ce nu ne-au numerotat?
Noi deja suntem numerotați. Întradevăr fiecare om este deja în evidență.
<Părintele Andrei Uglov >
Sunt cazuri când spun, de ce vă este frică de aceste numere?
Sunt puține numere? Și omul are multe numere, număr de ordine, la lucru, în scriere. Întradevăr de ce să te temi de numere? Aș vrea să răspund de la început așa, noi nu ne temem de numere, ne temem de păcat, ne temem să îl supărăm pe Dumnezeu, asta e cel mai important. Este cunoscut la modul general că fiecaresimbol ocult satanic atrage la el pe demoni.Și CNP în care intenționat este prezentă simbolica satanică, și corespunzător nou lpașaport (buletin)unde toate acestea sunt introduce, este simbolică satanică, în colțurile fiecărei pagini, și toate documentele care urmează această simbolică satanică
o au. Un lucrueste atunci când este un număr întâmplător, chiar 666. Numărul cărții, sau de exemplu numărul paginii din carte sau numărul kilometrului pe drum este una. Dar atunci când acest număr esteintrodus de forțele oculte satanice. Voit sunt introduse, dacă el esteimpus omului, omul acceptăacesta de bună voie, atunci acest număr satanic atrage asupra acestui om putere demonică. Ce este important să înțelegem, cu ce se deosebește un număr simplu. Acest număr este introdus chiar în coduri de forțele anticreștine. Iar când omul îl acceptă atunci această urăciune deja atrage la om 10 demoni. La fel cum cel care înjură se ceartă prin înjurături, pe el zboară demonii ca muștele pe gunoi,ca un magnet care atrage cuiele. La fel și cel care înjură atrage asupra lui pe demoni. Nu numai asupra sa, asupra trupului, sufletului, inimii asupra familiei sale. El și aerul îl spurcă. La fel și acel om care primește această mizerie, pentru că această mizerie este introdusă special pentru a spurca. Iar omul totuși o acceptăde bună voie. Diavolul are nevoie de păcat, îi trebuie voință liberă, unde nueste libertate ei parcă nu au beneficiu. El are nevoie de păcat, ca omul singur să vrea, singur să ceară.Atunci când au introdus CNP, chiar au introdus aceast sistem. Completează ancheta și semnează te rog. Diavolul are nevoie de păcat. Ca să înțelegem ce e principal. Și omul așa sau altfel, treptat sau dintr-o dată el păcătuiește.

Despre toate aceste documente, el când a spus, când ele nu au existat deloc. Nu erau deloc. Și dintr-o dată spune, că o să fie microscheme și că ele în maternitățiîn timpul conducerii sovietice, la copii înascuns față de părinți deja pun sub piele. După zicea, ei o să crească o să fie bancheri, conducători, foarte inteligenți, foarte tineri. Părinții nici măcar nu știu că sunt copii cipați cu microschemă, el nule-a numit cip-uri ci microschemă. Eu zic:„ce fel de microschemă Slavocica? Ce vorbeștiprostii?” Iarel zice:„așa microschemă micuță mămico”.
El știți cum a comparat oamenii care o să primească toate acestea. A spus: „mămico, sunt astfel de păpuși, de la aceste păpuși sunt multe multe ațe, și diavolul de ce ață o să tragă aia o să facă păpușa. Așa a comparat Slavocica, mi-am amintit, așa a spus el. Asta se practică, în ascuns și demult. Iar când o să pună la toți oamenii,după cum l-am înțeles pe
Slavocica,oamenii o să înceteze să mai fie oameni.

Cum a vorbit despre oamenii care o să primească asta?
Că ei o să fie răi, o să fie gata să sfășie unu pe altul întratât de răi o să fie. Nu o să mai fie nimic sfântpentru ei, pentru ei o să fie gata. După,o să rămână după acest biochip să pună pecetea. Slavocica a spus cum se v-a pune pecetea. Ei,o să inventezepașaport (buletin) mondial , o să dea tuturor. O să fie o cartelă de plastic mică, gri și simpatică iar când oamenii o să întindă mâna după acestpașaport (buletin) mondial, de regulă mâna dreaptă, atunci aparatura o să fie așa făcută, încătomul ori mâna dreaptă întinde după pașaport(buletin)ori pune fruntea înclinându-se. Unde cum o să fie. A spus, unde ce fel de situație o să fie, o să le dea în toată țara pe tot pământul. Și el a spus că de regulă cu această aparatură pe mânadreaptă la nivelul încheieturii o să pună 3 de 6, cu raze laser (izotopi)sau pe frunte. Și Slavocica a spus că cei care au primit pecetea, astfel de pecete, adică se întind cu mâna după pașaport (buletin) mondial și lor în acest timp le pun pecetea 3 cifre, 3 de 6 micuți. Pe frunte sau pe mâna dreaptă. Și Slavocica a spus, Dumnezeu nu o să ierte pe nimeni.Mie un preot mi-a spus: „ noi o să ne îndreptățim”, eu zic:„părinte asta tu ai spus”, iar Slavocica a spus: „Dumnezeu nu o să ierte pe nimeni.” Pe cei care au primit pecetea, absolut pe nimeni. În acest fel o să fie pusă pecetea. Și Slavocica a spus, că după o să treacă ceva timp, și oamenii o să înceapă cu breton să-si acopere fruntea. O să poarte mâneci lungi pentru că se vor trezi odată iar la ei aceste trei cifre pe frunte luminează cu o culoare verde. Și Slavocica a spus,ca și un ceas electronic. Ca un tablou, cu așa culoare verde luminează trei de șase. De aceea oamenii o să acopere sau cu breton sau cucămașă lungă. După o să se vadă unul poartă deschis această pecete, al doilea poartă deschis această peceteși o să înceteze să se ma jeneze, la început încă o să fie conștiință și ei o să se jeneze a spus Slava, după ei o să înceteze să se mai rușineze și deschis o să poartă pecetea lui antihrist.
1:42:00– 1:43: 52 reportaj despre documente electronice
<Părintele Andrei Uglov>
Mulți păstori contemporani, liniștesc poporul Domnului, oamenii le adresează întrebări: „Părinte putem să primim CNP? Putem să luăm pașapoarte(buletine)cu biocip? Putem să primim smartcard cu 3 de 6 și număr personal”. Preoții încep să liniștească poporul, spun: „puteți să luați, nu vă temeți de nimic. Cei din afară nu afectează interiorul.”
Aș vrea să le adresez o astfel de întrebare: „Cine v-a spus despre asta? Poate ați avut descoperire de la Dumnezeu despre aceasta?” Dreptul Otroc Veaceslav aproape 20 de ani în urmă a avut descoperire de la Dumnezeu că nimic din toate acestea nu trebuie acceptate. De unde atunci păstorii noștriide plânsvorbesc așa, cine le-a descoperit? Otroc a spus că nu e voie să iei asta. De ce păstorii noștrii spun că se poate? De ce ei spun asta? Uite de ce, că în popor astfel de preoții de plâns și credincioși de plâns îi numesc dezbinători ce le ordoni aia o să coase. Ce fel de rochie o să le comande să facă așa o să și croiască. Ce o să le poruncească
aia o să și predice. Uită că o să trebuiască să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru ispitirea și mințirea turmei.
Asta este cel mai înfricoșător.
01:46:13–
reportaj
„Telespectator conv. Prin tel
cu părintele Dmitri
-Bună dimineața părinte Dmitri! Sun din Almat , robul lui Dumnezeu Serghei. Aș vrea să văpun o astfel de întrebare despre numerele CNP care sunt introduse în Rusia și CNP care sa introdus în Kazacstan. Despre documentele din plastic care în viitor o să se introducă. Mulți preoți tratează acestsubiect în mod diferit.
-Eu știu, dar ce vă interesează? Ce fel de întrebare?-Cum se comportă biserica cu privire la introducerea acestor documente?
Înțelegeți, sunt documente emise de Sfântul Sinod de Biserica Ortodoxă Rusă. Puteți în totalitate să vă adresați lor este publicat pe siteul Patriarhiei din Moscova. Este părerea conducerii bisericii. Fiecare creștin trebuie să fie ascultător ierarhiei sale. Atunci el nu o să aibă nici o întrebare. De aceea dacă sunt preoți care își exprimă un alt fel de punct de vedere atunci înseamnă că ei se opun ierarhiei. De aceea sunt deja supuși canoanelor (posibil trad.inexactă) bisericești. De aceea biserica trebuie să fie într -un singur gând (cuget). Noi trebuiesă fim neapărat într -un singur cuget. De aceea acesta este instrumentul cu ajutorul căruia statul
introduce tehnologii noi. Se înțelege când o să vină antihristul și o să fieun singur statîn toată lumea, această conducere o să fie anticreștină, desigur antihristul o să folosească noile tehnologii. Înțelegeți,aceeași televiziune care noi azi o folosim o s-
o folosească și antihristul.

Și plasticuri și cipuri și internet și cifra totul o să fie. Dar poate o să facă tehnologii noi. Noi nu știm când o să fie sfârșitul lumii. De aceea în privința aceasta nu trebuie să vă  îngrijorați. Ierarhia stă de pază. Nu trebuie să gândești cădoar mirenii ortodocși  suntîngrijorați de acest proces. Ierarhia stă de pază.

2:11:38-2:13:48

reportaj despre planurile viitoare de control total asupra oamenilor


 

Toată elita masonilor mondiali astăzi este concentrată în conducerea mondială. Conducerea mondial ă este în aproximativ 300 cele mai bogate clanuri din lume asupra cărora sunt concentratetoate bogățiile și pârghiile. Conducerea mondială, masonii și închinătorii demonului frați și surori sunt sinonime. Care este scopul ordinii mondiale? Să pregătească lumea, să pregătească omenirea la venirea lui antihrist, de aceea este necesar în primul rând să distrugă ortodoxia, ceeace ei și fac încearcă să amestece ortodoxia cu murdăria, cu ereticii. Să unească toate relegiile în una singură ca să lase sfânta ortodoxie de sarea, Harul Sfântului Duh. Ca să ne părăsească Harul lui Dumnezeu, asta este primul lor scop. Să distrugă Sfânta Ortodoxie, a doua să unească toată lumea înt-un singur lagăr electronic. Și la fiecare să îi atribuie un număr de identificare să îl controleze pe om prin acest număr.Ceea ceastăzi se și face. Acest proces se numește globalizare. Unii astăzi pretind că globalizarea esteun proces firesc de dezvoltare a procesului științifico-
tehnologic. Nimic asemănător, globalizarea este o formă voită de răutate ca la început să dezlănțuiască această lume iar după săo înrobească și să o aducă la picioarele lui antihrist. Toată omenirea o s-o includăîn colivia electronica. Iar în loc de creier fiecărui om o să îi introducă cip. Sfântul Otroc Veaceslav vedea prinaceastă organizațiesatanică. Și le-a numit pe ei dușmanii săi. Otroc Veaceslav a spus: „mămico, dușmanii mei sunt masonii pentru căei slujesc la demon, la masoni nu le place asta. Ei se ridică asupra lui otroc pentru că acest otroc curat nu este cineva, un om oarecare cu patimi, ci un copil curat care
a rupt de la ei pielea lor de oaie și a scos la iveală tot interiorul lor, toată ființa lor diavolească. De aceea ei astăzi clevetesc pe Otroc, iarclevetesc pentru că întradevăr cine este clevetitor, calomniator este diavolul. De aceea ei fac treburile diavolului pentrucă ei slujesc la demon. Aici este esența.

Eu l-am întrebat pe Otroc, eu zic: „Slavocica, cum trebuie înțeles,aici este scris și ultimii o să fieprimii”, el mi-a răspuns:
așa mămico și trebuie înțeles, că acei oameni care nu o să primească cipuri nu o să primească nici numere, dacă ei nu o să primească numărul o să rămână vii. Iar ei, ultimii în veacul nou o să devină primii pentru că ei nu l-au trădat pe Dumnezeu”, cum a spus el, ei pe Dumnezeu nu l-au trădat și nu s- au dus la conducătorul mondial. Și ultimii o să fie primii, aceștia depe urmă o să fie primii în veacul nou.
<Părintele Andrei Uglov >
Ca și completare aici s-ar putea spune uite ce, toți masonii fiind dușmanii Rusiei ortodoxe, ei urâsc Rusia și astăzi o distrug,ei urâsc Sfânta Ortodoxie și în mod firesc urăsc ortodocși ruși,se străduiesc în diferite feluri să îi mintă, clevetească, ponegrească să îi amestece cu murdărie și în curând o să înceapă să îi distrugă la propriu pentru că trebuie să curețe drumulpentru antihrist. Petoți creștini adevărați, ortodocș i râvnitoriîn efectiv o să îi urmărească,o să îi prindă ca pe animale sălbatice. Frați și surori izbânda noastră este doar prin mucenicie pentru Hristos doar prin mucenicie este izbândanoastră. Doar cu Hristos, nici un fel de compromis cu sistemul satanic și perseverența în adevărul lui Hristos până la moarte.
02:19:14– 02:20:29 versete din Biblie

El o să se proclame „Dumnezeu”Ce a spus Slavocica despre antihrist, el a spus: „mămico, el când o să apară, o să se proclame „Dumnezeu”, în cele din urmă el desigur o să se proclame „Dumnezeu”. Și o să fie așa hipnoză înfricoșătoare că oamenii o să vadă când o să se uite la el, unii o să vadă pe Iisus Hristos dacă sunt creștini, budiști o să îl vadă pe Buda, musulmanii o să îl vadă pe Mahomed. Dar chiar și budiștii, deși această religie este de la satana, dar chiar și unii budiști o să gândească<>o să se îndoiască budiștii că aici ceva nu este bine, și Slavocica a spus , mămico în jurul lui sunt așa mulți demoni, iar oamenii o să vadă…demonii nici nu o să se ascundă, pur și simplu oamenii o să se uite la ei și o să vadă îngeri.

Și singur satana, a spus Slavocica de la el vine așa miros, vine așa putoare, oamenii nu o să simtă această putoare și o să vadă în el fiecare pe „Dumnezeul” lui. Pentru oameni el o să fie frumos, iar Slavocica a spus: „mămico, el are așa față alba deparcă ar fi presărată cu făină, iar ochii așa roșii și așa răutăcios se uită la mine. Așa îngrozitor”
.
Slavocica a spus că o să fie așa hipnoză îngrozitoare că oamenii, toți în împrejurimi singuri o să se adune în jurul lui, lor dintr-o dată osă le apară așa dorință să se uite la el. Și el mi
-a spus: „mămico, și tu o să dorești să te uiți, cu ce efort,cu așa mare greutate tu nu o să te duci. Lupta o să fie foarte puternică, tu o să vrei să mergi și să te uiți la această frumusețe dar o să te abții.Iar cei care o să meargă să se uite sunt pierduți
.<Părintele Vadim Sablin> orașul Vladimir

Unități nu o să îl primească.Eu singur m-am mirat, cum așa, ei o să știe, o să știe totul despre pecete, și apropae toată lumea se –a închina, o să rămână turma mică, o să fie deteriorare, deja toți oamenii sunt îndrăciți, sunt îndrăciți. Nu sunt sănătoși. Și întradevăr, discuți cu oamenii au o viziune demonică asupra lumii despre relațiile cu oamenii, despre tot. De parcă dracul stă în ei și își expune părerea.
Deja s-a creeat în toată lumea această atmosferă, antihristul nu a încetinit,Moschea lui Omar o s-odemoleze, o să construiască templul mai repede decât pe cel al Mântuitorului Hristos și gata o să fie templul nou. Și noi știm după prorociri că la încoronarea lui antihrist o să participe Arhierei ortodocși.
02:29:0202:30:45
reportaj despre veșmăntul, trămbițele, coroana și toate cele trebuitoare încoronării deja pregătiten Ierusalim

Slavocica a spus că focul din cer, antihristul o să îl arate real. Viteza este imensă, cu care se v-adeplasa de aceea, ba este aici, ba este acolo. Și oamenii o să spună, Hristos este aici,
Hristos esteacolo, cu o viteză uimitoare Osă fie aproape nu puțin în toate locurile. El osă spună întradevăr ridică-te munte, în sensul să se mute și așa hipnoză puternică o să fie,
oamenii o să se apropie, ei o să atingă real acest munte, chiaro să se străduiască să lovească,să miște. Și ei o să simtă că este munte. Că este piatră, că este real. Dar el nu o să fie, acest munte. Așa minciună o să fie. Slavocica apovestit, desigur zâmbind a povestit asta:„o să pună un vagon, o să deschidă toate ușile, în mijlocul vagonului o să pună o cutie de friptură, o să închidă ușa după ceva moment ușile se deschid, un vagon întreg de friptură”. Și oamenii pot liniștiți să o ia, este reală la început. Astfel de minuni o să fie. După ei nu o să aibă nimic a spus Slavocica. Nici să bea,nici să mănânce absolut nimic. Slavocica a spus că acest conducător mondial, o să îi corupă pe toți cu libertinaj, el o să îngâduie toate viciile omenești. Și o să spună că biserica nu învăța bine, că totul este creat de Dumnezeu, adică de el, pentru aceea ca oamenii să se bucure de toate acestea. Și oamenii o să înceapă să savurezetoate acestea. Și Slavocica așa s-a mirat, a spus: „mămico, ce mătuși fără rușine, ce își permit,sunt fără rușine. Asta l-a marcat foarte mult.Slavocica a spus: „când antihristul o să fie pe pământ aproape toți dracii o să iasă la suprafață și ei o să intre în oameni, iar în iad o să fie mai liniștit decât pe pământ. Pentru că nu toți dracii, rămași în iad o să își îndeplinească cu sârguință munca.După,el a adus un astfel de exemplu: „mămico, uite o să pună mese, pe aceste mese o să fie zacuscă și vodka. Bărbații așa o să se îmbete, după o să ridice capul și o să îi vadă pe draci care îi servesc , în sensul că mai aduc, mai aduc această vodkă, și ei o să se trezească și o să îi roage:„turnați vodka, puneți zacusca dar singuri nu vă arătați”întratât o să fie de îngrozitori. Așa o să se îmbuibeze bărbații cu mâncare și băutură. De tot felul o să fie pe pământ. Așa permisivitate.
<Părintele AndreiUglov>
Conducerea mondială, masonică, care pregătește venirea lui antihrist are 3 trăsături aparte. Prima trăsătură este unitatea sângelui, doar ei se consider oameni. Iar tot restul oamenilor turma de animale pe careîi numerotează, cipizează și îi pregătesc pentru închinare. A doilea semn este satanism ereditar și legătura directă cu diavol. Toți ei sunt sataniști în cel mai înalt rang, diavolul leapare real și ei se găsesc sub controlul lui total. Și în subordinea lui totală. Și al treilea semn este păcatul sodomiților. Toți ei în special masonii la inițiere
ade mai sus sunt sodomiți și sunt legați de această mizerie. Și toată sodomia, tot desfrâul care astăzi se sădește în lume, sădesc ei. Antihrist,venirea căruia ei pregătesc, el o să unească în el toate cele trei trăsături inclusiv ultimul
. După cuvintele prorocite de Sfântul proroc Daniil, el nu o să țină cont de dorințele soțiilor (femeilor). Antihrist toată această mizerie o să cuprindă în el. După cuvântul lui Dumnezeu, el este atât de josnic că Dumnezeu nu i-a dat nume. În prorocirile lui Ioan Teologul el este numit fiară. Și acest monstru,fiară sub formă de om, o să se așeze (întroneze) în templul construit de sioniști, o să se proclame „Mesia” și „Dumnezeu” . O să forțeze toate popoarele pentru închinarea față de el ca la „Mesia” și „Dumnezeu”.
Toți care o să refuze o să îi urmărească, o să îi tortureze, chinuiască, distrugă și toți ei o să devină mucenic

2:11:38-2:13:48
– reportaj despre planurile viitoare de control total asupraoamenilor

>
Toată elita masonilor mondiali astăzi este concentratăîn conducerea mondială. Conducerea mondială este în aproximativ 300 cele mai bogate clanuri din lume asupra cărora sunt concentrate toate bogățiile și pârghiile. Conducerea mondială, masonii și închinătorii demonului frați și surori sunt sinonime. Care este scopul ordinii mondiale? Să pregătească lumea, să pregătească omenirea la venirea lui antihrist, de aceea este necesar în primul rând să distrugă ortodoxia, cee ace ei și fac încearcă să amestece ortodoxia cu murdăria, cu ereticii. Să unească toate relegiile în una singură ca să lase sfânta ortodoxie de sarea, Harul Sfântului Duh. Ca să ne părăsească Harul lui Dumnezeu este primul lor scop. Să distrugă Sfânta Ortodoxie, a doua să unească toată lumea întrun singur lagăr electronic. Și la fiecare să îi atribuie un număr de identificare să îl controleze pe om prin acest număr.
Ceea ceastăzi se și face. Acest proces se numește globalizare. Unii astăzi pretind că globalizarea esteun proces firesc de dezvoltare a procesului științifico-tehnologic. Nimic asemănător, globalizarea este o formă voită de răutate ca la început să dezlănțuiască această lume iar după săo înrobească și să oaducă la picioarele lui antihrist. Toată omenirea o s-o includă în colivia electronica. Iar în loc de creierfiecărui omosă îi introducă
cip. Sfântul Otroc Veaceslav vedea prinaceastă organizațiesatanică. Șile-a numit pe ei dușmanii săi. Otroc Veaceslav a spus: „mămico, dușmanii mei sunt masonii pentru că
ei slujesc la demon, la masoni nu le place asta. Ei se ridică asupra lui otroc pentru că acest otroc curat nu este cineva, un om oarecare cu patimi, ci un copil curat care
a rupt de la ei pielea lor de oaie și a scos la iveală tot interiorul lor, toată ființa lor diavolească. De aceea ei astăzi clevetesc pe Otroc, iar clevetesc pentru că întradevăr cine este clevetitor, calomniator este diavolul. De aceea ei fac treburile diavolului pentru
că ei slujesc la demon. Aici este esența.

Eu l-am întrebat pe Otroc, eu zic: „Slavocica, cum trebuie înțeles,aici este scris și ultimii o să fieprimii”, el mi-a răspuns:
„așa mămico și trebuie înțeles, că acei oameni care nu o să primească cipuri nu o să primească nici numere, dacă ei nu o să primească numărul o să rămână vii. Iar ei, ultimii în veacul nou o să devină primii pentru că ei nu l-au trădat pe Dumnezeu”
, cum a spus el, ei pe Dumnezeu nu l-au trădat și nu s-au dus la conducătorul mondial. Și ultimii o să fie primii, aceștia depe urmă o să fie primii în veacul nou.
<Părintele Andrei Uglov >
Ca și completare aici s-ar putea spune uite ce, toți masonii fiind dușmanii Rusiei ortodoxe, ei urâscRusia și astăzi o distrug, ei urâsc Sfânta Ortodoxie și în mod firesc urăsc ortodocși ruși,se străduiesc în diferite feluri să îi mintă, clevetească, ponegrească să îi amestece cu murdărie și în curând o să înceapă să îi distrugă la propriu pentru că trebuie să curețe drumul pentru antihrist. Petoți creștini adevărați, ortodocși râvnitori în efectiv o să îi urmărească,osă îi prindă ca pe animale sălbatice. Frați și surori izbânda noastră este doar prin mucenicie pentru Hristos doar p rin mucenicie este izbândanoastră. Doar cu Hristos, nici un fel de compromis cu sistemul satanic și perseverența în adevărul lui Hristos până la moarte.
02:19:14– 02:20:29 versete din Biblie

El o să se proclame „Dumnezeu”Ce a spus Slavocica despre
antihrist, el a spus: „mămico, el când o să apară, o să se proclame „Dumnezeu”, în cele din urmă el desigur o să se proclame „Dumnezeu”. Și o să fie așa hipnoză înfricoșătoare că oamenii o să vadă când o să se uite la el,uniio să vadă pe Iisus Hristos dacă sunt creștini, budiști o să îl vadă pe Buda, musulmanii o să îl vadă pe Mahomed. Dar chiar și budiștii, deși această religie este de la satana,dar chiar și unii budiști o să gândească<>o să se îndoiască budiștii că aici ceva nu este bine, și Slavocica a spus , mămico în jurul lui sunt așa mulți demoni, iar oamenii o să vadă…demonii nici nu o să se ascundă, pur și simplu oamenii o să se uite la ei și o să vadă îngeri.
Și singur satana, a spus Slavocica de la el vine așa miros, vine așa putoare, oamenii nu o să simtă această putoare și o să vadă în el fiecare pe „Dumnezeul” lui. Pentru oameni el o să fie frumos, iar Slavocica a spus: „mămico, el are așa față alba deparcă ar fi presărată cu făină, iar ochii așa roșii și așa răutăcios se uită la mine. Așa îngrozitor”.
Slavocica a spus că o să fie așa hipnoză îngrozitoare că oamenii, toți în împrejurimi singuri o să se adune în jurul lui, lor dintr-o dată o să le apară așa dorință să se uite la el. Și el mi-a spus: „mămico, și tu o să dorești să te uiți, cu ce efort,cu așa mare greutate tu nu o să te duci. Lupta o să fie foarte puternică, tu o să vrei să mergi și să te uiți la această frumusețe dar o să te abții.
Iar cei care o să meargă să se uite sunt pierduți.

<Părintele Vadim Sablin> orașul Vladimir

Unități nu o să îl primească.Eu singur m-am mirat, cum așa, ei o să știe, o să știe totul despre pecete, și apropae toată  lumea se v-a închina, o să rămânăturma mică, o să fie deteriorare, deja toți oamenii sunt îndrăciți, sunt îndrăciți. Nu sunt sănătoși. Și întradevăr, discuți cu oamenii au o viziune demonică asupra lumii despre relațiile cu oamenii, despre tot. De parcă dracul stă în ei și își expune părerea.
Deja s-a creeat în toată lumea această atmosferă, antihristul nu a încetinit,Moschea lui Omar o s-o
demoleze, o să construiască templul mai repede decât pe cel al Mântuitorului Hristos și gata o să fie templul nou. Și noi știm după prorociri că la încoronarea lui antihrist o să participe Arhierei ortodocși.
02:29:02
– 02:30:45
reportaj despre veșmăntul, trămbițele, coroana și toate cele trebuitoare încoronării deja pregătiteîn Ierusalim

Slavocica a spus că focul din cer, antihristul o să îl arate real. Viteza este imensă, cu care se v-a
deplasa de aceea, ba este aici, ba este acolo. Și oamenii o să spună, Hristos este aici,Hristos este
acolo, cu o viteză uimitoare. O să fie aproape nu puțin
în toate locurile. El o să spună întradevăr ridică-te munte, în sensul să se mute și așa hipnoză puternică o să fie,oamenii o să se apropie, ei o să atingă real acest munte, chiarosă se străduiască să lovească,să miște. Și ei o să simtă că este munte. Că este piatră, că este real. Dar el nu o să fie, acest munte. Așa minciună o să fie. Slavocica apovestit, desigur zâmbind a povestit asta:
„o să pună un vagon, o să deschidă toate ușile, în mijlocul vagonului o să pună o cutie de friptură, o să închidă ușa după ceva moment ușile se deschid, unvagon întreg de friptură”. Și oamenii pot liniștiți să o ia, este realăla început. Astfel de minuni o să fie. După ei nu o să aibă nimic a spus Slavocica. Nici să bea,nici să mănânce absolut nimic. Slavocica a spus că acest conducător mondial, o să îi corupă pe toțicu libertinaj, el o să îngâduie toate viciile omenești. Și o să spună că biserica nu învăța bine, că totul este creat de Dumnezeu, adică de el, pentru aceea ca oamenii să se bucure de toate acestea. Și oamenii o să înceapă să savureze toate acestea. Și Slavocica așa s-a mirat, a spus: „mămico, ce mătuși fără rușine, ce își permit,sunt fără rușine. Asta l-a marcat foarte mult.Slavocica a spus: „când antihristul o să fie pe pământ aproape toți dracii o să iasă la suprafață și ei o să intre în oameni, iar în iad o să fie mai liniștit decât pe pământ. Pentru că nu toți dracii, rămași în iad o să își îndeplinească cu sârguință munca.
După,el a adus un astfel de exemplu: „mămico, uite o să pună mese, pe aceste mese o săfie zacuscă și vodka. Bărbații așa o să se îmbete, după o să ridice capul și o să îi vadă pe draci care îi servesc , în sensul că mai aduc, mai aduc această vodkă, și ei o să se trezească și o să îi roage:„turnați vodka, puneți zacusca dar singuri nu vă arătați”întratât o să fie de îngrozitori. Așa o să se îmbuibeze bărbații cu mâncare și băutură. De tot felul o să fie pe pământ. Așa permisivitate.
<Părintele AndreiUglov>
Conducerea mondială, masonică, care pregătește venirea lui antihrist are 3 trăsături aparte. Prima trăsătură este unitatea sângelui, doar ei se consider oameni. Iar tot restul oamenilor turma de animale pe careîi numerotează, cipizează și îi pregătesc pentru închinare. A doilea semn este satanism ereditarși legătura directăcu diavol. Toți ei sunt sataniști în cel mai înalt rang, diavolul le apare real și ei se găsesc sub controlul lui total. Și în subordinea lui totală. Și al treilea semn este păcatul sodomiților. Toți ei în special masonii la inițierea de mai sus sunt sodomiți și sunt legați de această mizerie. Și toată sodomia, tot desfrâul care astăzi se sădește în lume, sădesc ei. Antihrist,venirea căruia ei pregătesc, el o să unească în el toate cele trei trăsături inclusiv ultimul. După cuvintele prorocite de Sfântul proroc Daniil, el nu o să țină cont de dorințele soțiilor (femeilor). Antihrist toată această mizerie o să cuprindă în el. După cuvântul lui Dumnezeu, el este atât de josnic că Dumnezeu nu i-a dat nume. În prorocirile lui Ioan Teologul el este numit fiară. Și acest monstru,fiară sub formă de om, o să se așeze (întroneze) în templul construit de sioniști, o să se proclame „Mesia” și „Dumnezeu” . O să forțeze toate popoarele pentru închinarea față de el ca la „Mesia” și „Dumnezeu”.
Toți care o să refuze o să îi urmărească, o să îi tortureze, chinuiască, distrugă și toți ei o să devină mucenici.
Sfârșit
filmul II, partea III-a

 

Notă: traducerea a fost făcută de traducător amator, eventualele completări și ajustări sunt binevenite din partea unor cunoscători mai avansați de limba rusă și română. Îmi cer scuze pentru eventualele inexactități sau greșeli

Reclame

În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos

PROFETIILE
ARHIM. GAVRIIL DESPRE ANTIHRIST

 

Tot ceea ce e rău în om e doar accidental. Nu dispreţuiţi pe nimeni!”

Gavriil s-a născut undeva aproape de Marea Neagră, în Georgia aflată până nu demult sub dictatura ateistă a regimului comunist.
Următoarea relatare descrie persecuţia pentru adevăr a monahului Gavriil petrecută în anii ’50 ai secolului trecut. Mai precis, în anul morţii lui Stalin, 1953. Gavriil era pe atunci un tânăr ieromonah. In piaţa centrală din Tbilisi – capitala Georgiei – se desfăşura un miting şi reprezentanţii puterii erau de faţă. In spatele lor, pe o faţadă a clădirii, întinzându-se pe două etaje, atârnau afişe uriaşe cu conducă-torii partidului stând în picioare. La un moment dat, în toiul mitingului, când întreaga piaţă era ticsită cu oameni şi un membru al conducerii îşi ţinea discursul, uriaşul portret al lui Stalin a fost cuprins de flăcări.

Ce se întâmplase ? Reuşind să ajungă la intrarea de la etajul întâi al clădirii guvernului, Gavriil deschisese o fereastră, turnase benzină pe spatele portretelor şi le dăduse foc. Portretul lui Lenin a ars şi el foarte curând. întreaga piaţă a fost cuprinsă de spaimă; mulţimea încremenise de frică şi pretutindeni se aşternuse liniştea. In timp ce chipurile conducătorilor ardeau în flăcări, părintele Gavriil rostea de la o fereastră a etajului doi aceste cuvinte: „Domnul a spus: să nu-ţi faci idoli sau chipuri cioplite… Să nu ai alţi dumnezei! Oameni buni, veniţi-vă în fire ! Cei ce au vieţuit pe aceste pământuri au fost dintotdeauna creştini. Aşa că voi de ce vă închinaţi idolilor ? Iisus Hristos a murit şi a treia zi iarăşi a înviat… Dar idolii voştri nu vor mai învia niciodată. Chiar din timpul vieţii lor ei erau morţi…” E de neînţeles cum de l-au lăsat să mai rostească vreo frază! Uşile clădirii guvernamentale erau închise, însă el pătrunsese dinainte la mansardă şi a aşteptat acolo până când a început mitingul. L-au dat jos, e adevărat, destul de repede, aducând nişte maşini de pompieri, cărora le-au înălţat scările. Aducându-l jos, mulţimea s-a năpustit asupra lui, rupând toate cordoanele de protecţie… Îl loveau cu picioarele, îl izbeau cu paturile puştilor, îl băteau cu furtunurile pompierilor şi strigau: „Lăsaţi-mă pe mine să-1 termin pe păduchele ăsta!” Fiecare voia să-1 calce în picioare pe „duşmanul poporului”, ca să-şi arate zelul. Pompierii l-au scos cu greu din ghearele mulţimii. Motivul pentru care nu l-au împuşcat imediat a fost că, atunci când l-au târât, arăta deja ca un cadavru: faţa nu i se mai cunoştea şi întreg trupul îi era plin de sânge. Avea o fractură pe craniu şi alte şaptesprezece fracturi de oase în trup. O lună de zile a zăcut aproape inconştient. In tot acest timp a fost foarte aproape de moarte, însă n-a murit. După mai mulţi ani, când l-au eliberat din închisoare, s-a bucurat foarte mult s-o afle pe mama sa în viaţă. A locuit la ea, eliberându-i-se un certificat de alienat. Nimeni nu-1 primea în casă pentru vreo muncă sau vreun câştig; toţi îl cunoşteau şi se temeau de el. Nici el, nici mama sa nu puteau ieşi afară în timpul zilei; dacă ieşeau, vecinii asmuţeau câinii pe ei. Mulţi ani la rând a fost văzut pe treptele unei biserici, stând cu mâna întinsă. Gavriil a petrecut multă vreme în felul acesta, fiind respins, părăsit şi urât de oameni, dar cu toate acestea nu şi-a uitat niciodată ţelul. Se retrăgea într-o mică grotă pe care o săpase pe o latură a unei stânci şi se ruga adeseori până la lacrimi. Dacă n-ar fi fost nestinsa lui dragoste de Dumnezeu, ar fi înnebunit. La mulţi ani după incendierea portretelor, fiind întrebat despre protestul cu arderea „idolilor”, Gavriil a răspuns: „Înălţaseră un idol şi voiau ca oamenii să se închine în faţa lui. Era un chip al Antihristului, o imagine a omului sau, mai degrabă, a unei fiare, iar ei voiau să i se acorde cinstea care I se cuvine numai lui Dumnezeu. Nu puteam îngădui ca aşa ceva să mai continue”. După ce vremea prigonirii credincioşilor a încetat şi în inimile oamenilor a încolţit dorinţa de a primi un răspuns spiritual la problemele acestei lumi nefericite, foarte mulţi oameni au început să-1 caute pe ieromonahul Gavriil pentru îndrumare duhovnicească. El a devenit părintele duhovnicesc al multora, inclusiv al unei întregi mănăstiri de maici. Toată suferinţa prin care a trecut şi pe care a îndurat-o cu dragoste i-a deschis poarta către cealaltă lume. In suferinţa lui pentru adevăr, Dumnezeul adevărului S-a apropiat foarte mult de el şi i s-a deschis vederea duhovnicească. În următoarele câteva cuvinte ale părintelui Gavriil putem distinge intensitatea vieţii sale de suferinţă şi a iubirii sale jertfelnice pentru adevăr: „Tot ceea ce e rău în om e doar accidental. Nu dispreţuiţi pe nimeni, chiar dacă vedeţi oameni agitaţi, indecenţi, beţi sau înjurând într-un limbaj obscen. Chipul lui Dumnezeu se păstrează chiar şi în ei, însă la un nivel poate prea profund, de care ei înşişi nu sunt conştienţi. E normal ca vrăjmaşul să pângărească acest chip şi să-l acopere cu murdării. Nu e deloc uşor să vezi chipul lui Dumnezeu în cei care te ocărăsc şi care se arată sub chipul unei fiare. Dar cu atât mai mult trebuie compătimiţi, fiindcă sufletul lor e desfigurat, poate fără a mai putea fi refăcut vreodată, sfârşind în chinuri veşnice… Cât de greu e acest lucru: să-şi iubească cineva vrăjmaşii!”

==============================

Niciodată să nu vă pierdeţi
nadejdea!

din “Stareţii despre ultimele vremuri”

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să greşiţi şi să vă
pierdeţi.

Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor
fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.

Diavolul are 666 de mreje. În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi cea mai mare înşelare (momeală) a diavolului: omenirea va cere ajutor de la extratereştri, neştiind că aceea sunt demoni.

Despre lupta sfinţilor proroci Enoh şi Ilie cu antihristul se va transmite la televizor.

Când
icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Iviru („Portăriţa”) va purcede să părăsească Athosul, va începe dangătul clopotelor, bisericile în mod văzut i se vor închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la televizor.
Aceasta-i mila Domnului”, spunea stareţul.

Va veni timpul, oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă duceţi câte unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici.

Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul, că ei singuri vor pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist. Produsele pe care pun semnul lui antihrist nu vă pot dăuna. Aceasta încă nu este pecetea. Trebuie rostită rugăciunea „Tatăl nostru”,
de însemnat cu sfânta cruce, de stropit cu aghiasmă şi astfel se va sfinţi orice hrană.Dacă vei fura, vei încălca una dintre cele zece porunci. Cine va proceda astfel îl va primi pe antihrist.

Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul în ultimele vremuri va săvârşi aşa minuni pentru poporulsău, încât o mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi pământul nu va scădea; îi vei face cruce şi îţi va da pâine.

Nu vă temeţi. Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe mâna dreaptă şi pe frunte. Nu mâncaţi pâinea celui care a primit pecetea lui antihrist.

În ultimele vremuri adepţii lui antihrist vor umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin.

Credinţa adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte
(raţiune). Antihrist va fi urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă în inimă, lesne îl va recunoaşte.

Acum se încep evenimente importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea lumii.
Este ultimul
… Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum poate să-i
hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce curse întinde
antihristul oamenilor.

La început aceasta se va face benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul lumii, îi va impune pe toţi să
primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri; grupuri a câte zece-cincisprezece oameni. Însă nu vă duceţi câte unul sau doi: nu vă veţi salva… Veţi fi păziţi de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea. Dumnezeu vă va da înţelepciune cum să procedaţi.

La sfârşitul vremurilor oamenii se vor mântui prin dragostea, smerenie şi bunătate. Bunătatea va deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce încolo, iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu.

Arhimandritul Gavriil
(Urghebadze) 1929 -1995

Profeții cu privire la un război total termonuclear,chimic,bacteriologic,nanotehnologic

 

Alois Irlmaier  (1894 -1959)

Irlmaier s-a născut la 8 iunie 1894 în Scharam, Bavaria Superioară şi a murit în 1959 în condiţii suspecte. Otrăvit spun unii, de cancer susţin alţii. În viziunile sale, germanul descrie declanşarea celui de-al Treilea Razboi Mondial şi felul cum se va desfăşura acesta. Irlmaier a suferit multă vreme pentru prezicerile sale, fiind târât prin tribunale de autorităţile germane. În 1947 Irlmaier a apărut pentru ultima oară în faţa unei înstanţe, fiind achitat definitiv. Povestea lui Irlmaier i-a trezit interesul unui scriitor german, Conrad Adlmaier, care i-a luat un interviu şi a publicat o carte cu prezicerile acestuia. Iată ce spune Irlmaier:

„Va fi în numele păcii. Războiul va începe brusc în Orientul Mijlociu. Mari forțe navale se confruntă în Marea Mediterană – situația este extrem de tensionată. Dar miza este în Balcani. Scânteia războiului va porni din Balcani. Văd o mare şi-o cădere, un pumnal sângeros se află lângă el. Doi bărbați omoară un al treilea. Cel ucis este de rang înalt. Asasinii au fost plătiţi de către alte persoane. Unul dintre criminali este un om mic şi negru, celălalt un pic mai înalt, cu părul deschis la culoare. Va fi în Balcani, dar nu pot spune exact unde. După asasinarea celui de-al treilea (?) războiul va începe peste noapte. Văd foarte clar trei numere, doi optari și o nouă. Dar eu nu pot spune ce înseamnă și nu pot estima o perioadă de timp. Războiul va veni de la răsărit. El vine foarte rapid. Vad oameni care stau în carciumi şi joacă cărţi, când soldații străini vor intra prin ferestre şi prin uşi. Îmbrăcată în negru, o armată vine dinspre est, dar totul se produce foarte rapid. Văd un trei, dar eu nu știu dacă asta înseamnă trei zile sau trei săptămâni.

Altă armată mărşăluieşte prin Belgrad și înaintează spre Italia. Văd maşini ciudate de fier avansând ca fulgerul în partea de nord a Dunării, peste Germania de Vest, fără vreun avertisment. Când acest lucru va avea loc, populația fuge plină de panică spre vest. Multe maşini vor bloca drumurile, iar oamenii se vor bloca singuri în fuga lor, pentru că îşi vor abandona maşinile pe străzi. Tancurile avansează pe autostrăzi de mare viteză și alte autostrăzi rapide. Nu va mai rămâne mare lucru din marele oraș Frankfurt. Valea Rinului va fi devastată, în special pe calea aerului. Nimic nu va trece. Mai văd cum vin trei vârfuri de lance. Este forţa rusă şi este de neoprit, în timp ce înaintează cu cele trei vârfuri de lance care străpung tot ce întâlnesc în cale. Zi și noapte înaintează. Obiectivul lor este Germania.

Imediat, răzbunarea vine peste apă de mare. Dragonul galben invadează în Alaska și Canada, în același timp. Dar el nu vine de departe. Si apoi ploua praf galben într-o linie. După ce orașul de aur este distrus, va ploua praf galben. Linia galbenă se întinde pe distanţe uriaşe, până în golf. Va fi o noapte senină, atunci când încep să-l arunce. Tancurile încă merg, dar nu le conduce nimeni, iar cei care stau în tancuri sunt morti si negri. După ce cade praful galben, va muri tot. Nici un copac, nici iarbă, nici vite, totul devine uscat și negru. Nu știu ce e și deci nu pot să-l spun. Este o linie lungă. Cine trece peste această linie, moare. Apoi, vârfurile de lance se descompun. Nimeni nu va mai intoarce. Avioanele arunca o pulbere de culoare galbenă şi între Marea Neagră și Marea Nordului. Astfel, o fâșie a morții este creată, direct de la Marea Neagră la Marea Nordului, la fel de mare ca jumătate din Bavaria. În această zonă iarba nu creşte, iar oamenii sunt toţi morţi. Rusia întrerupe legăturile cu toţi prietenii.

În est sunt multe omizi de fier. Dar, în ele toată lumea este moartă, deși vehiculele merg. Dar se vor opri treptat, pe măsură ce rămân fără combustibil. La Rin atacul este în cele din urmă respins. Dar, din cele trei avangarde niciun soldat nu se va întoarce acasă. Piloții arunca mici cutii negre. Acestea nu explodează înainte de a atinge solul și răspândesc un fum sau praf galben şi verde. Orice vine în contact moare, fie că este om, animal sau plantă. Timp de un an niciun organism nu va trăi aici.Aceste cutii sunt satanice. Oamenii devin negri și carnea cade de pe oasele lor, atât de puternică este otrava. Nimeni din aceste trei armate nu se va mai întoarce acasa. Nici măcar un om.

Apoi vad pe cineva în zbor, venind din est, care aruncă ceva în apă de mare, astfel că ceva ciudat se va întâmpla. Apa se ridică la fel de mare ca un turn și cade, apoi totul este inundat. Întreaga acțiune nu va dura mult timp, văd trei linii. Înseamnă trei zile, trei săptămâni, trei luni, nu știu exact, dar nu va trece mult timp.

Apoi vine un cutremur. Partea de sud a Angliei aluneca în apă, o parte dispare atunci când acel lucru va pica în apă. Țările de la mare sunt în pericol să fie înghiţite de apă, valurile vor fi mai mari ca un turn, iar apa va fi înspumată, ca si cum ar fierbe. Insule dispar. Dacă acele cutii ajung în apă totul va fi înghiţit. Ce e chestia asta, nu știu. Cand va veni exact, nu știu. În timpul războiului vine un întuneric mare. Totul va deveni întuneric, la o zi de la începerea războiului. Apoi, va cădea grindină și un cutremur mare vibrează tot pământul. Să nu ieşţi din case. Luminile nu vor arde, cu excepția lumânărilor, se oprește curentul. Cine inhaleaza praful, va avea crampe foarte mari și va muri. Nu deschideți ferestrele, acoperiţi-le complet cu hârtie neagră. În acest război vor muri mai mulți oameni decât în ​​cele două războaie mondiale de dinainte. Vântul va conduce norii de moarte spre est. Orașul cu turn de fier devine victima propriului popor. Ei aprind totul. Revoluție este, și tot ceea ce se întâmplă este salbatic. Orașul cu turn de fier este în flăcări. Dar acest lucru a fost făcut de către propriul popor, nu de cei care au venit din est. Și Italia arde. Acolo vor fi ucişi mulți oameni și Papa fuge, dar mulți preoți vor fi uciși, multe biserici distruse. În Rusia, o revoluție izbucnește și un război civil. Cadavrele sunt atât de multe încât nu le mai pot scoate în afara drumurilor. Prinicipalii iderii de partid se sinucid. Văd o masă roșie amestecată cu fețe galbene, este o revoltă generală și ucideri oribile.

Apoi Crucea se reîntoarce, cu onor. Poporul rus va crede în Dumnezeu din nou. Ei cântă cântecul de Paști și lumânări ard în fața imaginilor sacre. Prin rugăciune, monstrul din Iad moare, tinerii cred din nou în mijlocirea Maicii Domnului. Oamenii se tem de Dumnezeu din nou. Legile care aduceau moartea copiilor devin nule. Atunci pace va fi. Un moment bun. Papa, care a fugit undeva pe apă o lungă perioadă de timp, se întoarce. Când florile infloresc, el se va întoarce și va plânge pentru frații săi uciși. După aceste evenimente urmează o lungă perioadă de timp de noroc. Oamenii vor înceape acolo unde au început bunicii lor””

=================================

Erna Stieglitz (1894-1965)

Există câteva profeții cu privire la un război total termonuclear între Statele Unite și Rusia, dar ce profeția nu există este terifiant. Potrivit unei surse, Erna Stieglitz, acest lucru va avea loc atunci când avansul rus în Europa a fost oprită de utilizare a armelor radioactive și chimice și forțele invadatoare sunt forțate într-un refugiu.
Se va observa că aceeași secvență generală a evenimentelor referitoare la invazia rusă a Europei și consecințele acestuia așa cum este descris de către Alois Irlmaier și alți profeți europeni pot fi, de asemenea, văzut în acest abstract. Aici, cu toate acestea, avem o mare cantitate de informații specifice privind națiunile care vor fi  implicate, diferite fronturi, zonele de apărare, și mai multe.Rețineți că aceasta este în prima  traducere in engleză a profeției Erna Stielglitz. Am făcut cea mai buna traducere si sperăm sa nu existe erori:

Starea de tehnologie deschide posibilitatea, pentru prima dată pentru a puteacontrola întreaga lume de la un centru de putere. În acest timp in Europa de Vest  lenea, prosperitate și luxul sunt extrem de importante, în timp ce Orientul se pregateste, ridică popoarele sale către marea sarcină, prevede o nouă generație de arme. După legile strategiei militare clasice, rușii trebuie să consolideze flancurile, înainte de a ataca Europa.

Flancul sudic este format de Afganistan, Iran, Irak, Turcia, Grecia și Iugoslavia.  Flancul de Nord este cuprins de Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca până la limita bavareza.

În timpul verii, probabil în luna iulie dacă Regiunile petrolifere (Irak, Arabia Saudită, Golful Persic) sunt deja în mâinile rusești destul de ferm, va avea loc invazia de Rusiei la sud și flancurile de nord: împotriva Turciei, Grecia, Iugoslavia, și Scandinavia.

Până la sfârșitul lunii iulie, furia sovietica se va deplasa rapid împotriva Europei de Vest. Prima faza a rezistenței de Vest este distrusa la începutul lunii august. Armatele de tancuri rusești invadează Franța, în jurul regiuni Lyon, și puțin mai târziu în Ulm. Unități de elită ruse ataca Alaska în mijloc lunii august. În Europa, este vorba de Abwurf de un zid de culoare galbenă radioactiva radianta. Praga devine un pustiu nuclear. Aproximativ în  același timp, unitățile de tancuri rusești ale flancului de nord ataca Westfalia  distrugand-o aproape în întregime.

Rușii sunt presati în Europa de Vest într-o apărare. Din răzbunare trece la un atac nuclear ca replesaliu împotriva a toate orașele din SUA Concomitent SUA riposteaza cu arme nucleare. Piese Far din (fosta) Uniune Sovietică și ultimele silozuri de rachete rusești sunt distruse. Ca urmare a acestui eveniment, vine în fosta Uniune Sovietică o Mega-revoluție, care răstoarnă sistemul anterior. În septembrie, există o ultimă încercare disperată a rușilor cu ajutorul submarinelor  să devasteze Europa prin mijloace nucleare. În acest atac, multe orașe franceze și germane sunt distruse într-o mare de foc.

Revenind la începutul acestui discurs: după ocuparea rapidă a tuturor bazelor militare din Scandinavia, un al doilea atac împotriva Turciei urmează. Există și în Iran o mare bătălie pentru resurse. Rusul apoi se straduieste sa avanseze cât mai repede posibil prin Peninsula Balcanică până la Marea Adriatică.

Strategia împotriva Europa de Vest va fi un atac prin intermediul a trei flancuri care avanseaza foarte puternic. Primul vine de la regiunea Stettin-Berlin în Lübeck, Hamburg, iar în Țările de Jos, al doilea din regiunile săsești și Dresden în Valea Ruhr. A treia pană în avans se va strădui după ieșirea de Boemia și Bavaria și a râului Rin. O masă de neimaginat de tancuri vor avansa de la lanțurile muntoase din Elveția și în jos, după Lyon.

Trupele NATO sunt aglomerate în câteva arii de apărare. Cele mai multe zone  vor fi depasite si ocupate dupa o lunga perioada de timp de armata rosie. Zonele de apărare sunt denumite: Ruhr Valley și Țările de Jos, Bavaria, Alpi și Elveția, precum și regiunea Rhone. Mai mult decât atât vor exista zone de apărare în apele italiene și din Turcia.

Atacul a Armatei Roșii din Europa va fi rupt și distrus. Pierderile rusești ale coloanelor sale armate  va fi de șapte milioane de persoane; greu de crezut o astfel de cerere mare de sânge pentru un popor care au căzut departe în măsură de materialism dialectic, pentru a doua oară.

Paris este amplasat pe linia de foc si aparat de francezi rebeli. Papa trebuie să scape din Roma dar după 200 zile se va întoarce din nou.

Credința catolică are o sarcină decisiva în acest ultima bătălie împotriva țărilor reacționare din fosta Uniune Sovietică. Trupele de bavarezi și austrieci, elvețieni și francezi sunt atacați după luptele annhilating din Lyon și Ulm la nord, împotriva lor vin aliații ruși și prusaci într-un conflict mai singular.

Aproape de sfârșitul acestui scurt război, vine duelul cu arme nucleare. Și, în sfârșit urmează războiul nuclear totală. Efectele sale devastatoare sunt dincolo de descriere. La sud de Dunăre  sunt explozii nucleare de-a lungul frontierelor. Dincolo de faptul că Distrugerea Teribil aproape de cazul în care râul curge Dunărea de Jos Inn.

Parțial în trupele Oberbayer-Salzburg Alpi vin din Austria și Iugoslavia. În Ulm va fi o bătălie  gigantica împotriva dușmanilor care au inaintat din sud de-a lungul liniei  Dunării în Elveția și Franța.

Cel mai mare pericol pentru regiune, care este delimitat de orașele Mindelheim și Altötting, Pfaffenhofen și Weilheim, precum și, de asemenea, Mittlebayern,  distrugerea sub formă de terorism, jafuri, incendieri, crimă, și anarhie. Metropole uriașe deveni hoți de produse agricole! Mase inarmate de oameni călătorind prin țară, fanatici, ucigași, psihopatii. Niciodată, cu excepția, poate, în Războiul de Treizeci de Ani viata nu a fost asa de înfricoșătore. Și toate acestea însoțite de norul otravă care în cele din urmă va stinge o treime din întreaga omenire!

========================================

Fratele Adam Wuerzburg 1949

În tradiție dupa Alois Irlmaier sunt profețiile fratelui  Adam, a cărui previziuni cu privire la al Treilea Război Mondia precede pronosticurile lui Irlmaier. Se va observa cum straniu similară viziunea sa este de o invazie rusa a Europei. Cu toate acestea, ni se dă informații noi: conflictul balcanic care va aprinde ofensiva rusă va fi „instituit” de către ruși înșiși, probabil cu ajutorul Iugoslaviei. Avansul este mult mai rău, de asemenea, – mult mai mult decât vest regiunea Ruhr din Germania ca Irlmaier a spus – ajunge în Scandinavia, Franța, iar Canalul Mânecii. Și aici ne sunt introduse pentru a Nostradamus „tema de un papă care trebuie să fugă de la Roma și” marele Monarh „, care va fi” determinat de Dumnezeu „să pună capăt războiului cu mare furie și distrugere.

Războiul va izbucni în sud-est, dar  este doar un șiretlic. Astfel, opoziția trebuie să fie indusa în eroare; Rusia a pregătit indelung planul său de atac. Fiecare ofițer rus are ordine de mișcare deja în sac și așteaptă doar pentru cuvântul de comanda. În primul rând, direcția principală este efectuată împotriva Suediei și se referă apoi împotriva Norvegia și Danemarcei …

În același timp secțiuni ale armatei ruse vor avansa de Vest Prusia, Saxonia și Turingia la Rin, în scopul de a obține controlul asupra Calais și coasta de canale. În partea de sud armatei ruse se va alătura armata Iugoslaviei. Armatele lor vor coalizA pentru a intra in Grecia și Italia.

Sfântul Părinte trebuie să fugă. El trebuie să fugă repede, în scopul de a scăpa de baie de sânge. Cardinalii și episcopi vor victime.

Apoi, ei vor încerca să avanseze către Spania și Franța la coasta Atlanticului, în scopul de a se uni cu luptele armată în nord și pentru a completa încercuirea militară de pe continent european.

A treia armata ruse are  misiunea  de a ocupa zonele goale ramase … va fi nu mai utilizate, deoarece armata este perturbată în prealabil sa din cauza revoluțiile din sud și este în dizolvare rapidă, în timp ce un mare monarh desemnat de Dumnezeu va ataca armata în nord la Niederrhein și birui cu armele cele mai moderne. Astfel, războiul se încheie în Germania. Restul de armatelor uluitoare ale Rusiei vor fi urmărite adânc în părțile interioare ale Rusiei și distruse.

======================

Rusia și China se unesc împotriva SUA și Occident

Se poate pune de asemenea întrebarea: va Rusia și China se pot uni împotriva Europei de Vest și Statelor Unite ale Americii? Ar putea fi Rusia și China „Gog și Magog?” Următorul articol apare destul de rău augur:

19 iulie 2000 (Londra Telegraph) – Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Jiang Zemin a denunțat ieri planurile americane pentru sisteme balistice de apărare anti-rachetă. Ei au promis să creeze o alianță strategică aproape de a reduce poziția dominantă de afacerile mondiale de la Washington.Cei doi lideri au semnat o declarație comună puternic cuprins acuzându Americii de planificare pentru a utiliza propus sistemul apărării naționale rachete „pentru a căuta avantaje militare și de securitate unilaterale”. Acest lucru ar reprezenta „consecințele negative mai grave nu numai pentru securitatea națională a Rusiei, China și alte țări, dar, de asemenea, la adresa securității și stabilității strategice internațională a Statelor Unite”.

Declarația, de asemenea, descris ca „inacceptabil” integrarea Taiwan în orice sistem de apărare antirachetă al SUA de nivel inferior dislocate în regiunea Asia-Pacific. Aceasta a fost o referire la „Teatrul rachetelor de apărare”, un scut antirachetă pe bază de navă fiind cercetate de către Japonia și America. Beijing este convins că acesta este destinat pentru a neutraliza rachete chineze vizează Taiwan, democratic insula, capitalist care China este determinat să se unească cu continent …

Ambele țări au confruntat cu critici internațional pentru suprimarea lor brutală de „separatism”, fie în Cecenia sau regiunile vestice chinezi din Xinjiang și Tibet. Ele împărtășesc o groază de Vest încearcă să ridica drepturile omului de mai sus suveranitate.

Declarația de ieri a exprimat înțelegerea reciprocă și sprijin pentru „campanii respective la” cele două țări de salvgardare unificare națională „. Declarația a promis de asemenea să-și apere „rolul de lider” a Consiliului de Securitate al ONU, de care China și Rusia sunt membri permanenți.

Apocalipsa avertizează că la un moment dat la scurt timp înainte de bătălia de la Armaghedon, poate la începutul anului Un global Armaghedon de război la care este concluzia, o armată de la est format din 200 de milioane de soldați vor fi trimise la război cu Israel O astfel de armată are China astazi. Profetul Daniel avertizează că Rusia prin împăratul de la miazănoapte fiara care va ataca si va guverna peste o Europă unită Asta se va intampla, din nou, cu puțin timp înainte Armaghedon. S-ar putea deduce din aceste două profeții care China și Rusia vor fi aliate împotriva Europei și împotriva lui Israel și aliaților ei.

=========================================

Rusia cucerește Turcia dar se retrage de la luptele regionale pentru a veni cu aliații sa atace statul Israel

Ezekiel 38: 09/01

Și cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Fiul Omului, îndreaptă-ți fața împotriva lui Gog, din țara lui Magog, domnul șef de Meschech și Tubal [acum în zilele Turcia], și proorocește împotriva lui. Și spune: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubal: Și te voi întoarce și pune cârlige în fălci și te voi scoate, și toate tăi armata, cai și călăreți, toți îmbrăcați cu tot felul de armură, chiar și o companie mare, cu scut și scuturi, toate dintre ele săbii de manipulare. Persia [Iran], Etiopia [totul Africa de Est la sud de Egipt], și Libia cu ei, toți cu scut și coif; Gomer [Turcia], și toate oștile lui; casa Togarma [Turkmenistan] a trimestre nord, și toate benzile sale; și mulți oameni cu tine. Fii pregătit, și te, tu, și toată ceata ta, care sunt asamblate la tine pregăti, și fii un paznic ei.

După multe zile vei fi vizitate: în ultimii ani vei intra în țara pe care este adus înapoi de la sabie, și este adunat din mai multe persoane, împotriva munților lui Israel, care au fost întotdeauna deșeuri: dar ea este adus ieșit din neamuri, și vor locui în siguranță pe toate. Să urca și vin ca o furtună; vei fi ca un nor care va acoperi țara, tu și toate oștile tale, și mulți oameni cu tine …

 După cum se poate observa, chiar înainte de invazia „Gog” va fi cucerit deja Turcia și să devină ei „prinț”. Acest lucru se poate lega cu previziunile făcute de Nostradamus cu privire la un război vine între Persia (Iran) și Turcia, care vor începe în apropierea Trabzond „, nu departe de Marea Neagră.” „Bizanț” (Istanbul) este în cele din urmă învins într-un alt catren cu un lider de la Marea Neagră (Iran sau Rusia) și din „marea Tartaria” (Siberia de Est, China sau Mongolia), care va cuceri primul „Alania” (Cecenia, Daghestan, și Georgia) și Armenia, apoi invada Turcia, care îi este cu „un sceptru sângeros.” Persia(Iran) ca fiind unul dintre aliații lui Gog. Poate că la un moment dat Moscova va ajuta la Teheran cu cucerirea Asia Mică și dictatorul rus va include țara in marele imperiu rus.

Rusiei „Vladimir” poate fi, de asemenea, implicat într-un război regional important în Orientul Mijlociu și Transcaucazia în acest moment; dar vor alege să „se întoarcă” forțele sale – să se retragă. Dar fără tragere de inimă națiunea lui va fi târât înapoi în conflictul cu „cârlige” în „fălcile”. Poate că Israelul va face ceva pentru a provoca Consiliului de Securitat al Organizației Națiunilor Unite, cum ar fi utilizarea armelor nucleare împotriva Siriei (așa cum a prezis de către Vechiul Testament, profetul Ieremia). Rusia va „fi obligat” să lanseze un atac militar împotriva noului „stat necinstit” a lui Israel.

Doi dintre aliații Rusiei a sprijinit în trecut și continuă să sprijine sunt enumerate de Ezechiel: Iran și Libia. Turcia va fi o parte din imperiu lui Gog. Etiopia și restul Africii de Est ar putea uni cu Rusia, din cauza unui viitor alianță cu Libia. Turkmenistan este una dintre cele cinci republici din Asia Centrală care au apartinut odata la vechea Uniune Sovietică. Includerea sa în lista de aliații lui Gog sugerează că restul de Asia Centrală ar putea fi din nou sub pliul rus.

Doi dintre aliații Rusiei a sprijinit în trecut și continuă să sprijine sunt enumerate de Ezechiel: Iran și Libia. Turcia va fi o parte din imperiu lui Gog. Etiopia și restul Africii de Est ar putea uni cu Rusia, din cauza unui viitor alianță cu Libia. Turkmenistan este una dintre cele cinci republici din Asia Centrală care au apartinut odata la vechea Uniune Sovietică. Includerea sa în lista de aliații lui Gog sugerează că restul de Asia Centrală ar putea fi din nou sub pliul rus.

Invazia rusă nu se limitează doar la Israel

Ezechiel 38:13, 15-16

Sheba [Yemen], și Dedan [Vest Arabia Saudită], și negustorii din Tars [Spania], cu toati lei tineri  [Anglia?], Va spune ție, Ai venit să ia o pradă? ai adunat ceata ta să ia o pradă? … Și vei veni de la locul tău, din partea de nord, tu, și mulți oameni cu tine … o companie mare, și o armată puternică: Și vei veni împotriva poporului Meu Israel, ca un nor de acoperi țara …

Întreaga Peninsula Arabică va deveni, de asemenea, un câmp de luptă în timpul acestui război. Se poate aduna, de asemenea, că mici statele din Golf vor fi, de asemenea, prins în lupta cu Iran. Includerea Spania și Marea Britanie (leii apar în scotch, limba engleză, și heraldică britanica), însă, arată că Europa de Sud și de Vest va fi, de asemenea, în mod de apărare. 

Cinci-șesimi a forțelor Rusiei vor fi distruse

Ezekiel 38: 18-22, 39: 1-2,6 –

În același timp, când Gog va veni împotriva țării lui Israel … trebuie să existe un mare cutremur în țara … și toți oamenii care sunt pe fața pământului se vor cutremura la prezența mea, și munții se fi aruncat, iar locurile abrupte vor cădea, și fiecare perete vor cădea la pământ. Și voi pleda împotriva lui cu ciumă și cu sânge; voi ploua pe oștile lui, și peste popoarele cele multe care sunt cu el, o ploaie debordant, și grindină mare, foc și pucioasă. Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubal, și te voi întoarce, și se lasă însă a șasea parte din tine, și voi face să vină din părțile de nord, și te voi aduce pe munții lui Israel … Și eu voi trimete foc pe Magog, și printre cei care locuiesc neglijent în insulele.

=================================

 

Distrugerea orasului New York și al Treilea Război Mondial  Atât Alois Irlmaier și  clarvazatorul Waldviertel, de asemenea, ne avertizează că New York City va fi distrus înainte al Treilea Război Mondial .

Fermierul  Krems sau vizionarului de Waldviertel sa născut în 1939 și este în viață astăzi. El ne dă o înțelegere mai profundă a evenimentelor care preced  atacul fulger rus, care includ un război major în Orientul Mijlociu, conflictele din Balcani, precum și distrugerea nucleară a New York de către teroriști.

Pentru cele mai bune din cunoștințele mele următoarele este prima traducere completă în limba engleză a profeției Waldviertler de al treilea război mondial și evenimentele care preced.

Fermierul a Krems (b. 1939) Fermierul Krems, de asemenea, cunoscut sub numele de „The Seer de Waldviertel.”

La 17 septembrie 2001, un preot din Tirol, Josef Stocker, a vorbit  cu clarvăzătorul prin telefon. În ceea ce privește atacul de la New York la 11 septembrie 2001 Fermier de Krems, a declarat:

Actul terorist care este profețit pentru timpul apropiat  nu a avut loc încă, și când o face va exista o distrugere aproape totală a New York – un act terorist fara precedent, care se vor desfășura cu două dispozitive explozive nucleare mici.

În afară de faptul că el vede, de asemenea, abordarea de bătălii majore  în Egipt împotriva noastră (forțele occidentale). Înainte de începerea al Treilea Război Mondial, el vede un conflict limitat pe Peninsula Balcanică și distrugerea New York. Este vreme de vară, cum ar fi:

Valuril din regiunea Mării Mediterane, prin utilizarea de arme nucleare, va ajunge la o înălțime foarte mare pe Marea Adriatică (Balcani și Italia), originare din nord (Rusia). Exploziile sunt în mod clar vizibile aici.

New York este distrus în mod neașteptat înainte de această dată de război de către dispozitive explozive mici, care explodeazăt în aer. Imaginea devine mai vie, devenind cum ar fi case criticat în afară de o furtună violentă. În infernul explozie (epicentrul exploziei sau „zona zero”) nu am văzut nimic lăsat în picioare. S-ar părea să  aiba loc in jurul pranzului (ora locală). În cazul în care se consideră totuși, că, la începutul verii, devine lumina foarte devreme, care ar putea fi, de asemenea, în primele ore ale dimineții. Am văzut toate detaliile în mod clar și cu o claritate extraordinară. Aici (în Austria), nu era încă nici un război la momentul respectiv. Când vestea distrugerii era difuzat la radio, pentru prima dată, am vrut să mănânc doar un moft (prânz). La încheierea raportului de știri, se pare a fi un act deosebit de inteligent efectuate de către dușmanii psihopatice (teroriști?).

Pentru a fi sigur, nu știam momentul exact al războaielor civile din Italia și Franța , pentru amenințarea opresive din aceste țări împotriva Germaniei este greu să ma pronunt. De asemenea, America nu este de încredere pentru ajutor militar pe durata acestor conflicte.

De asemenea, în ceea ce privește distrugerea New York, am văzut detaliile care nimeni nu ar putea percepe cu ochiul din cauza rapiditati evenimentului. Acesta a fost descoperit de mine în secvența corectă, dar cu încetinitorul. Am văzut acest oraș în toate detaliile sale. Există un obiect întunecat care cade M-am uitat atent ca acest corp  până aproape sa prăbușit la pământ. În primul rând sa mărunțită în bucăți,. În acest moment, nu am înțeles încă ce sa întâmplat. Primul dispozitiv exploziv a explodat unele clădiri o distanță în spatele unei clădiri mai mare în picioare, cu o intrare larga cu care se confruntă malul oceanului. Din punctul de vedere al Oceanului Atlantic, aceste clădiri părea să fie situate oarecum la sud în spatele acestei clădiri mai mari. Clădirile  a căzut peste sau implozie asupra lor, ci mai degrabă au devenit, cu excepția pentru câteva, parte din epicentrul exploziei (de zero). Ei apoi a devenit pulverizat de la zero. De la distanta, au avut aspectul de a se scufunda, ca și cum ar înghițit de pământ sub ei.

Wolfgang Johannes Bekh scris despre profeția a vizionarului de Waldviertler:

„Cel puțin evident el a descris pentru mine distrugerea New York. El a luat modelul de ceară a unui marțipan (bomboane), forma care stătea pe dulapul meu de la Ulm, și a demonstrat, ca și în cazul în care acest organism format mare ar fi un zgârie-nori, cum clădirile din Manhattan au fost pulverizate de mai jos si devin mai mici si mai mici, în același timp, până la colaps și zona, pe care celebrul linia Sky City a crescut o dată, devine din nou teren plat. „

(NOTĂ: Faptul că Manhattan este izolat sugerează că, probabil, restul de New York va supraviețui dacă nu „al doilea dispozitiv” nu a discutat cu văzătorul realizează acest lucru – MM.)

„El a văzut, însă, nu numai căderea de la New York, dar, de asemenea, el a văzut cu alți oameni comentau depre acest eveniment. O marea răzbunare „a teroriștilor Desigur, ceea ce americanii au facut nu a fost destul de bine. Chiar și așa, pentru cineva, prin urmare, să distrugă imediat un întreg oraș merge prea departe! Deci, oamenii au vorbit.

„Un conflict limitat pe Peninsula Balcanică și distrugerea New York, va fi începutul unor acțiuni războinice, dar nu încă merită menționat efecte de război asupra Europei Centrale.”

Ce agricultorul Kremser încă văzut:

Stelele cad ca frunzele, acest lucru este legat de un eveniment la care nu stiu exact cauza, care poate fi totuși descrise dupa care se confrunta aceasta se ca aceasta: am stat în vreme placuta (vara) în Krems cu mai multe persoane, unii dintre care am recunoscut.  Soarele părea să se întuneca (o eclipsa totala sau pur și simplu apus?). Toată lumea a crezut că vor vedea stelele. În același timp, acest produs, au aparut o strălucire la orizont de Est – ca un milion de fare incandescente – care la început sa uitat gălbui, apoi se întoarse roșu. În cazul în care a apărut, aproape totul inflamabil ars. În secvența de incinerare: cereale, pădure, iarbă și multe case. Am uitat tot ce am putut. După aceea m-am uitat în jur mine: m-am urcat în măsura în care am putut să văd și observate numai fum.

Înainte de sfârșitul marele război, va fi greu o casă a plecat în Krems, deoarece frontul de război se va schimba in mod constant. Apoi, va începe un alt război, în special între națiunile comuniste și China, în principal cu tancuri mobile, dar nu în jurul valorii de pe teritoriul URSS.

După un interviu amplu cu Fermier Krems în patria lui in august 1979, Wolfgang Johannes Bekh scrie: . „, a descris, cu brațele extinse în contururile îndepărtate ale pădurilor Boemia, a Treilea Război Mondial Încă o dată el a clarificat ce națiunile ar fi fie implicat, deși unele aspecte ale războiului rămas ascuns la el. Totuși, el a subliniat secvența în care națiunile vor intra în război.

Acesta a fost deja menționat că a văzut mai multe războaie regionale și anumite acțiuni războinice. De exemplu, el a văzut războaiele din Iugoslavia și Bulgaria și distrugerea New York (o „acțiune războinică”), printre alte lucruri. El a văzut, de asemenea, un război civil în Italia și în Republica Federală Germania, la est de Rin. La punctul culminant al haosului din Italia, rușii s-ar mărșălui apoi prin Carintia în Italia. Americanu s-ar interfera cu această invazie.

„Războiul total”, cu participarea american va avea loc pentru prima dată în Arabia Saudită , când americanii se implice într-o mare de conflict din Orientul Mijlociu; cu toate acestea ele vor face prost. Rusia va învinge America. Polonia va ridica împotriva rușilor ca un aliat al Occidentului. Rusia apoi lansează blitzkrieg acțiuni în Germania.

Apoi El a descris pentru mine un aspect singular al etapei finale a războiului. El a văzut tancuri și vehicule lanț pe care au fost montate rachete mobile. Ei au fost staționate south-west în Krems, împotriva Zwettl și Großgerungs acolo. Dacă China au fost să se implice, a declarat fermierul, adânc ar fi invazia împotriva Germaniei, în special în Bavaria. Apoi, China ar veni cu tancuri în Occident. Chinezii ar ajuta Occident. Cu toate acestea, puțini ar fi încântat cu privire la faptul că se întâmplă în Germania. Această ultimă etapă a războiului teribil dureaza doar cateva zile. „

La un alt loc în discursul său, el a vorbit despre un împărat german, care s-ar ridica la putere după război:

Acest om, care a numi germanii împăratului lor, la sfârșitul războiului, a fost încă de ascultare a lui Hitler vorbind când era un băiat de școală.

Alois Irlmaier consideră Distrugerea New York și de război în Pacific Înainte de al Treilea Război Mondial

Recent am descoperit doar că Alois Irlmaier de acord cu văzătorul profeției Waldviertel a distrugerii New York City si evenimente ciudate care provin din spațiul cosmic, înainte de primul război mondial III. Este scurt, dar la obiect:

„Marele City” a Statelor Unite (New York), vor fi distruse de rachete, iar Coasta de Vest va fi invadat de asiatici, dar ele vor fi bătuți

 Al Treilea Razboi Mondial va veni, dar eu nu pot prezice anului. Acesta va fi precedat de semne în cer, care vor fi văzute de milioane de oameni. War va începe într-o noapte ploioasă, cu puțin timp înainte de recoltare. Razboiul va începe după asasinarea unui politician eminent în Cehoslovacia sau în Iugoslavia. O invazie dinspre  Est va urma …

Secvența de evenimente (până acum):

1) de război și noi alianțe falsificate în Orientul Mijlociu, cu SUA, european, și participarea Rusiei.
2) Wars izbucni în Balcani, unul sau mai multe, eventual, declanșată de asasinat politic. Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia și sunt numite.
3) Distrugerea NYC de către teroriști – eventual în represalii pentru SUA acțiuni în Irak sau următoarea fază a războiului împotriva terorii (război împotriva Iranului sau Siriei).
4) de război izbucnește între China, Coreea de Nord („asiatici”) și Statele Unite ale Americii. Orașele West Coast sunt atacate de ICBMs și SLBMs.
5), războaie în Balcani agrava. Ultimele bătălii Orientul Mijlociu în Egipt și Turcia. Bătălii navale oribile din estul Mării Mediterane și arme nucleare care implică Adriatică.
6) Semne în cer înainte de primul război mondial III. Waldviertler descrie o furtună meteor din spațiu sau, eventual, de milioane de roci de lava exprimate pe de erupția unui super-vulcan. El avertizează că va avea loc în timpul verii, dar nu este clar dacă se întâmplă înainte de război în Europa sau în timpul. Unul dintre cronicari Waldviertler spune că va fi înainte.
7) Rusia invadează Balcani, apoi Italia, apoi mai departe în Europa …

Toate aceste puncte sunt în concurrance, cu excepția rolul de China și Coreea de Nord probabil. Irlmaier spune: „asiatici” va fi un dușman al Statelor Unite, ataca pe Coasta de Vest din Pacific, în timp ce Waldviertler sugereaza China poate ajuta Europa de Vest împotriva Rusiei.

Poate că nu există un conflict între cele două vizionari, cu toate acestea. În „Asiaticii” pot fi nord-coreenii și nu chinezi. Dacă este așa, China ar putea de partea totuși cu Occidentul. Dar, rețineți că văzătorul de Waldviertel este non-commital cu privire la problema de China. El spune cu calificare, „IF (nota” dacă „) China au fost să se implice”, iar în cazul în care invazia rusă împotriva Germaniei ar fi profund, apoi „chinezii ar ajuta Occident.” Acest lucru este foarte condiționată … și Waldviertler nu ne spune ce China va face în cazul în care alege să nu pentru a ajuta la vest.

În ceea ce privește New York, cu Irlmaier de acord, ne putem permite să ignore bolnav profeția singular și extrem de detaliată a  pentru New York de către văzătorul de Waldviertel. El este încă în viață și el rămâne insistent!

Vom găsi, de asemenea, destul de un număr i mpresionant de alte profeții europene care menționează războaiele din Balcani precedente invaziei din Europa.

Totuși, există ceva în neregulă.

Problema Revoluțiile și războaie civile.

Ceea ce lipsește din lista noastră? Războaiele civile din Italia , Germania , Franța. Există, din păcate, unele discrepanțe majore.

Potrivit Alois Irlmaier, Italia și Franța nu vor ști „revoluții” până după rușii au fost alungați din Europa. El face nici o mențiune de război civil în Germania. El nu este în întregime numai:

Erna Stieglitz ~

Pierderile rusești către coloanele sale armate singur va fi de șapte milioane de persoane; greu de crezut o astfel de cerere mare de sânge pentru un popor care au căzut departe în măsură de materialism dialectic, pentru a doua oară. Paris este amplasat pe foc de francezi rebeli. Papa trebuie să scape din Roma, unde a după 200 zile întoarce din nou …

Metropole uriașe deveni hoți de agricultor! Volume armate de oameni călători prin țară, fanatici, ucigași, psihopatii, o Mob. Este ca niciodată, cu excepția, poate, în Războiul de Treizeci de Ani, existența este înfricoșător …

Aici Stieglitz de acord că Franța și Italia vor fi aruncat în haos și revoluție după rușii au învins. Alte națiuni poate fi, de asemenea, indicat, dar nu sunt numite.

În schimb, Waldviertler vede „războaie civile” în Germania și Italia precedent invaziei ruse din Italia și restul Europei.

Cu toate acestea, mai târziu, spune el, „pentru a fi sigur, nu știam momentul exact al războaielor civile din Italia și Franța , pentru amenințarea opresive din aceste țări împotriva Germaniei este greu să se pronunte … Apariții de evenimente pentru a veni că Nu aș experimenta personal, am văzut neclară. „

Rețineți că acum Franța se adaugă la lista națiunilor în curs de război civil, așa cum a profețit prin Irlmaier și Stieglitz.

Waldviertler are doar un singur alt profet care confirmă o pre-WW3 războaie civile scenariu (până acum, oricum):

Josef Kugelbeer – The Seer Vorarlberg (1922) ~

Ca un fulger din cer vesel revoluția de Rusia, mătură prin întâi în Germania, apoi în Franța, Italia și Anglia. Ticăloșia va veni destul de brusc de la Rusia. Pretutindeni răscoale și distrugere. Zonele Rin sunt distruse de avioane și de armatele invadatoare.

Kugelbeer nu numai de acord că Germania și Italia vor fi într-o stare de revoluție înainte de atac rus, dar așa va fi in Franța și așa va fi in Anglia . Ce este mai mult, el pare să sugereze că războiul din Europa este de fapt o mega-revoluție : începe în Rusia și se răspândește în Balcani și  restul Europei.

Este posibil ca o criză majoră în Moscova ar putea deveni flacara revoluției din Europa sau război civil? Acesta poate fi o revoluție contrafacuta de comuniști in secret cu Domnul lor KGB ist, Vladimir Putin, pentru a stabili un pretext legal pentru a ocupa Europa militar – o revoluție falsa să inducă în eroare  Statele Unite în non-acțiune!

Mai probabil, ca evenimente pe parcursul anului trecut sugerează faptul că revoluțiile și războaiele civile vor apărea de la certuri pentru drepturile etnice, religioase și civile între minoritățile islamice și guverne și forțele pro-guvernamentale ale națiunilor, cum ar fi Franța , Italia, Germania, Balcani , și Rusia. Aceasta este una numitor comun vom vedea în toată Europa și Rusia: în creșterea populațiilor musulmane în contradicție cu politicile guvernamentale, persecuție etnică, și incitări în creștere de către teroriști islamici care doresc să exacerbeze tensiunile.

Deci, probabil, începuturile tulburări civile vor fi văzut în curând în formă de demonstrații de masă, acte de nesupunere civilă, represiuni guvernamentale, și acte de terorism. Apoi, când războiul este aprins, aceste condiții vor agrava și transforma în revoluții la scară reală, războaie civile, și anarhie totală.

Datorită dezvoltării treptată a acestor conflicte civile, am putea fi tentați să le plasa ca escaladarea în timpul războaielor din Balcani să vină, deși unele dintre ele poate au început deja.

PROFETII ACTUALE

Toate vor incepe de la un papa… si mi-e teama ca va fi urmatorul, care va fi cu adevarat copilul satanistilor care conduc acum Vaticanul. Sa stiti ca Vaticanul nu este papa, Vaticanul este o intreaga organizatie ascunsa in spatele papei care administreaza cu marsavie planuri sataniste. Vaticanul are si oameni care Il iubesc pe Dumnezeu, precum noi ortodocsii, dar are si oameni care au devenit cardinali cu un singur scop: ca sa ajute sa ajunga la putere un singur om care sa ne conduca.De aceea, unul dintre acestia va fi profetul mincinos, care va fi conducatorul tuturor religiilor. Cand veti vedea ca il alunga pe acest papa, ca va pleca acest papa, il vor alunga, va incepe procedura inlocuirii lui cu un alt papa, care va fi o personalitate foarte puternica, dar satanica, foarte inteligent, cu o cunoastere vasta, atat de puternic incat va domina toti politicienii, care il vor asculta, si va aduce sub conducerea sa multi arhierei ai bisericii noastre. Multi arhierei ortodocsi vor fi marionete ale acestui fals profet. Asta deoarece stie ca daca va domina pe Patriarh si pe arhierei, prin ascultarea care se face in biserica noastra, va putea sa-i conduca si pe preoti si pe mireni

==========================================

Profeţia Părintelui Elpidie despre noul papă, antihrist şi puterea malefică a cipului Vremea antihristului. „Voi, cei mici, îl veţi vedea”

Nu te mâhni, bunicule, tu nu îl vei vedea pe antihrist. Tu îl vei vedea doar pe profetul mincinos şi i te vei împotrivi. Dar tu, tinere al meu, tu, micuţule al meu, tu îl vei vedea pe antihrist. În zilele noastre se vor întâmpla acestea. Eu nu îl voi vedea. Doar cu profetul mincinos voi lupta, cu toţii vom lupta cu pseudo-profetul. Şi mă rog la Dumnezeu să ne învrednicească să Îl mărturisim pe Iisus Hristos, ca pe adevăratul Dumnezeu al inimilor noastre şi să ne împotrivim profetului mincinos.

După mine, după ce voi muri eu, în scurt timp va veni şi antihristul. Voi, cei mici, îl veţi vedea. Noi nu-l vom vedea. Să ştiţi, copii, că pe vremea noastră se vor întâmpla cele mai mari minuni ale lumii. Voi, micuţilor, veţi avea putere să profeţiţi şi să vedeţi adevărul din spatele aparenţelor, ceea ce ochii altora nu vor putea să vadă. De ce veţi avea această putere? În primul rând pentru credinţa voastră în Unul Domn Iisus Hristos, pe care Tatăl ne cere, nu doar să-L iubiţi, ci să vă îndrăgostiţi de El cu toată inima, să fie pentru voi totul. Iar Mântuitorul nostru, cel mult milostiv,  Preadulcele Fiu al Lui Dumnezeu Tatăl, va fi împăratul inimilor voastre. Şi Acesta nu vă va lăsa, vă va ţine strâns în braţele şi în inima Lui şi trupul Său şi sângele Sau, vă va da puterea să vedeţi ceea ce ceilalţi nu vor putea să vadă. Şi iarăşi vă spun: doar voi veţi înţelege! Să ştiţi că în acele zile, Satana, deoarece ştie că doar Sfintele Taine vor da oamenilor această putere, va interzice prin lege jertfa Sfintei Împărtăşanii. Vor avea loc Sinoade bisericeşti care vor hotărî modificarea tuturor Sfintelor Taine. Prin urmare Tainele nu vor exista. Acest lucru a şi început. Vedem ce se întâmplă acum cu taina cununiei…

Vă cer să facem un lanţ de rugăciune. Despre războiul mondial

Nădăjduim sincer ca inimile voastre să se umple de credinţă şi de nădejde şi orice faceţi, orice gândiţi, orice hotărâţi, să spuneţi: Dumnezeule, Tu eşti părintele meu, iar eu copilul Tău. Ajută-mă, acoperă-mă, îndepărtează teama de la mine, pentru că eu Ţi-am încredinţat viaţa mea! Măcar de-am face aşa. Aceasta va fi binecuvântat!

Mai ales că vin vremuri atât de grele, vremuri de tulburare, când suferinţa va stăpâni viaţa întregii lumi, pentru că pacea va dispare din lume şi seninătatea din inimile oamenilor. Să nu vă înspăimântaţi atunci când veţi vedea focul arzând în jurul Greciei! Să nu vă înfricoşaţi când oamenii politici se vor omorî între ei şi se vor prăbuşi statele. Nu se vor mai respecta înţelegerile şi va fi mare dezbinare între ţări. Veţi vedea focuri mari aprinzându-se în jurul ţării noastre. Să vă înfricoşaţi însă, atunci când nu veţi mai avea credinţă în Dumnezeu! Aceasta a îngăduit Dumnezeu pentru nepăsarea noastră, pentru necuviinţa şi necredinţa noastră.

De aceea, vă cer să facem un lanţ de rugăciune pentru ţara noastră. Multă amărăciune va fi în Grecia. Peste puţin veţi vedea aceasta şi în practică şi veţi zice: Doamne ajută-ne! Acum, nimeni nu simte încă nevoia să se roage pentru acestea.

Adevărat vă spun că Satana și-a trimis pe ai săi în toate statele, ca să aducă tulburare. V-am spus, au pregătit multe rele, putem însă să le respingem cu rugăciunile noastre. Să nu vă îngrijorați când veți vedea asasinarea unui mare politician al statului nostru. Şi aceasta va aduce iarăşi tulburare. Nu vreau să vă spun prea multe, dar acestea se vor întâmpla.

Actualul patriarh ecumenic, rog pe Dumnezeu să nu moară cu sânge.

Răul se va apropia până și de capul Bisericii Ortodoxe. Va fi asemenea tulburare, încât cei care iubiți Patriarhia Ecumenică va trebui să vă rugați mult pentru ea şi pentru ceea ce vine asupra ei. Vor trece prin mari necazuri acești oameni, încât porţile Patriarhiei vor fi pătate cu sânge. Dacă există însă, oameni care să se roage pentru ei, acest mare rău poate fi înlăturat. Încă şi actualul patriarh, rog pe Dumnezeu să nu moară cu sânge. Numai aceasta vă voi spune; nu știu cum o vor înțelege, dar dacă nu se vor ruga, acest patriarh nu va muri de moarte bună. Va avea mare suferinţă. Dar dacă se va ruga mult, se va îndepărta de la el acest atentat.

Nici unul dintre profeții noştri, după cum a fost părintele Paisie și alții, nu au îndrăznit să spună adevărul pur ca să nu panicheze poporul. Însă adevărat vă spun vouă că toate acestea se vor întâmpla cu multă asprime. Va fi foamete mare, epidemii, boli, care nu vor veni în mod firesc, ci vor fi provocate şi induse cu multă dibăcie. Va fi mare agitaţie din cauza războiului în care vom intra, fără ca să fim omorâţi, pentru că vom muri din alte cauze, dar va fi atât de mare tulburare şi atât de mare foamete din cauza războiului, încât va fi de neconceput pentru nivelul nostru de înţelegere. Vor fi multe tulburări regionale. Satana va încerca să omoare diferiţi lideri şi oameni de vază, pentru a înlesni înfăptuirea marilor evenimente (planuri).

 Despre cipul ce va fi implantat în vremea lui Antihrist

…Atunci vor recurge cu viclenie la metode iscusite cum ar fi cipul. Nu vor pune cătuşe. Nu ştim exact în ce formă va fi folosit acest cip. Vor face aceasta, pentru a cerceta. Vor experimenta pe greci, felul în care pot fi influenţaţi oamenii, iar în final să fie controlată întreaga lume.

Aceasta va fi o etapă premergătoare, iar atunci când se va împlini vremea şi prorocul mincinos se va instala în scaunul Vaticanului, va influenţa întreaga lume cu hotărârile lui. Toţi liderii politici vor fi de partea lui. Să nu credeţi însă, că Vaticanul va avea vremuri uşoare, dimpotrivă, va avea parte de multe tulburări. Vor încerca să aleagă un alt papă. Va fi format un antipapa. Va fi un papă, un antipapa şi  un antipapa secund. Toate acestea vor depinde de noi, de cât ne vom ruga ca să se schimbe situaţia. Dar acest pseudoprofet va aduce multă pagubă, el va aduce cipul.

Antihristul le va găsi pe toate pregătite, pentru că va lucra prin el. Să nu credeţi că acest cip va fi, cum auziţi despre altele, că-l introduc subcutanat aici sau acolo şi apoi îl pot scoate, nu! Nu va fi la fel. Sfântul Duh zice că ceea ce va fi implantat oamenilor în vremurile acelea, va fi lucrat după o tehnologie atât de înaltă, microtehnologie, încât va putea influenţa hotărârile omului. Va fi implantat astfel încât nu va putea fi scos nicicum. Va fi incizat (gravat) în om. Va avea o frecvenţă atât de înaltă şi asemenea capacitate, încât va putea influenţa până şi simţirile şi sentimentele omului. Iar cel care va deţine calculatorul central, va putea induce tuturor care vor avea cipul implantat asemenea senzaţii, încât de durere vor scrâşni din dinţi. De aceea, cei care vor lua acest cip pentru a scăpa de dureri, vor fi primii care se vor distruge. Iar ei vor şti totul despre om, îi vor cunoaşte gândurile, sentimentele şi vor putea interveni în viaţa lui.

Sfânta Împărtăşanie va da putere celor ce nu se vor închina lui Antihrist

Toate acestea vor veni şi dacă nu vom avea credinţă desăvârşită în Dumnezeu, cine va putea rezista acestor timpuri? Iar încredere desăvârşită ştii ce înseamnă? Cu simplitate, cu smerenie şi pocăinţă, să veniţi să primiţi Sfânta Împărtăşanie. Cei care nu se vor împărtăşi, nu vor putea rezista celor ce vor fi. Sfintele Taine vor avea o asemenea putere în sufletul omului, încât aceştia nu vor putea fi influenţaţi sau manipulaţi nici prin gânduri, nici prin simţiri.

Microtehnologia digitală va fi de o asemenea capacitate, încât vor putea afecta până şi mintea omului. Vă daţi seama ce minţi satanice există? Veţi vedea, nu acum, peste puţin! Dar nu vor avea nicio putere asupra omului care va înţelege şi se va împărtăşi. Sfânta Împărtăşanie va răspândi în jurul acelui om o asemenea putere, va fi apărat de îngeri atât de tare, încât Lucifer şi slujitorii săi nu vor putea vătăma cu nimic acel suflet. Şi va trăi acel om cu puţină hrană şi va supravieţui, iar cei ce vor avea de toate… vor muri.

Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să avem credinţă în El. Nu doar credinţă, ci încredere desăvârşită. Să ne schimbăm viața începând de astăzi, să-L iubim pe Dumnezeu și să alergăm în brațele Lui ca un copil în brațele mamei sale. Şi chiar de va avea vreo supărare, nu va alerga în braţele altei mame. Ce înseamnă asta? Că deşi Dumnezeu ne mai ceartă, pentru a ne ajuta să ne schimbăm viaţa, noi nu trebuie să ne îndepărtăm, ci iarăşi să revenim în braţele Sale. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!

extras din articolul publicat în revista ATITUDINI, nr. 28

Traducere din limba greacă de Monahul Mercurie şi Monahia Gudiila; sursa: youtube.com

==================================================

Părintele Elpidie – despre formele Celui de-al Treilea Război Mondial, Religia Unică și pregătirea duhovnicească (Omilia din 27.03.2013)

“Copii, imi cereti sa va spun despre cel de-al treilea razboi mondial, imi cereti sa va spun despre tara noastra, ce se va intampla, unde se va opri aceasta cumplita situatie cu Troica.

Vreau sa stiti ceva: traim vremuri apocaliptice. Cine nu a inteles acest lucru, doarme un somn adanc. Cine nu vede ceea ce se intampla azi ca facand parte din timpul Apocalipsei nu a inteles nici ce este Apocalipsa, nici ce inseamna Antihrist.

Vreau sa stiti ca noi suntem foarte binecuvantati datorita credintei noastre in Sfanta Treime (…) Mesajul lui Dumnezeu pentru aceste vremuri cumplite este ca El ne iubeste ca o mama, iar noi suntem copiii Sai (…). “Acest razboi care a inceput la nivel mondial nu este un razboi intre state, nu este un razboi ca altele, ci este un razboi pe care l-a pregatit Antihristul pentru a se gasi intr-o confruntare directa cu Fiul meu”, asa ne graieste Sfanta Nascatoare de Dumnezeu. Tot acest sistem care se construieste la nivel mondial este ceva ce a fost creat de diavol cu multa maiestrie, veti vedea in curand, pentru a se razboi cu Iisus si ca sa ne castige inimile. De aceea zice Maica Domnului: “Daca ma iubiti, daca vreti sa ma slaviti, credeti-ma ca cea mai mare bucurie a mea este sa-L iubiti pe Fiul meu. Oricine Il va iubi pe Fiul meu va avea curaj sa reziste , sa lupte, sa marturiseasca si sa vada acest adevar crunt al marelui razboi care se apropie, intre Iisus Hristos si Lucifer”.

 

Iisus Hristos, ca Om si Dumnezeu, este marea problema a conducatorilor luciferici ai acestei lumi. Iisus Hristos este Cel ce va indura inca o data o mare patimire din partea diavolului. De ce diavolul Il razboieste pe Hristos? Deoarece doreste sa Ii ia locul… de aceea si vine cu acest nume in lume: Anti-Hristos, impotriva lui Hristos. Vrea sa castige locul lui Hristos in inimile noastre. Dar ca sa ne castige inima trebuie sa i-o dam noi. Daca nu i-o dam noi, atunci acesta nu poate sa intre, orisicat ar striga furios, orisicat s-ar zbate, nu poate intra in inima noastra daca nu suntem noi de acord. Ca sa fim de acord, trebuie sa traim dupa cum doreste Lucifer si dupa cum ne dicteaza noua ordine mondiala. Prin aceasta ordine mondiala, Lucifer doreste sa faca un Guvern mondial si o religie mondiala, unind toate religiile intr-una. Vrea sa faca cea mai rea cu putinta forma de religie. Va lua chipul unei biserici care chipurile Il iubeste pe Mesia si, in numele iubirii, va uni toate bisericile, si pe cele pagane si pe cele pseudo-crestine si pe cei care nu cred in Dumnezeu.

 

Cand veti vedea aceste lucruri sa fie spuse din gura unor oameni chipurile duhovnicesti, patriarhi, preoti sa stiti ca venirea lui Lucifer este aproape si mai ales este aproape ultima confruntare dintre diavol si Hristos. Cand veti vedea acestea, sa stiti ca au inceput a doua oara prigoana, patimile Domnului nostru. Pentru ca sa inceapa aceasta prigoana diavolul a pregatit terenul inrobind constiintele, natiunile, conducatorii statelor lumii, sa inrobeasca insasi supravietuirea oamenilor, care va fi in mainile lui. Cand un om nu are ce manca, ar face orice ca sa aiba putina mancare.

 

Ceea ce nu au inteles conducatorii nostri este ca acest razboi nu este in primul rand impotriva oamenilor si a statelor, este in principal impotriva lui Hristos. Veti vedea in curand ca vor vrea sa faca cat mai multe moschei si vor incerca sa stearga semnul crucii chiar si de pe steagul nostru. Tot ce va aminti de numele lui Hristos si de dragostea Lui va fi distrus si sa stiti ca atunci va incepe marea prigoana.

 

Veti vedea cum musulmanii, ateii, budistii vor fi lasati sa faca ce vor dori. Ce fac musulmanii? Ce religie spune sa omori oameni? Oare Dumnezeu cel milostiv vrea asa ceva? Vor fi lasati sa ne distruga bisericile, sa violeze femei crestine, vor distruge satele crestine. Veti vedea in curand ca se vor intampla acestea. La inceput vor incepe in alta parte si apoi vor ajunge si la noi. Si din pacate, conducatorii nostri pe care i-am votat vor spune ca trebuie sa se faca moschei ca sa demonstram ca suntem toleranti (…) chiar si in Sfantul Munte se vor amesteca. Ii vor obliga pe aghioriti sa lase sa intre pe oricine. Veti vedea, vor cere sa intre pana si femei. Vor ajunge calugarii sa se gandeasca daca sa mai ramana sau nu in Muntele Athos.

Nu va puteti imagina ce au pregatit acesti conducatori satanici: isi vor bate joc de steagul nostru care va ramane fara cruce, isi vor bate joc de bisericile noastre, vor spune sa nu mai bata clopotele ca sa nu mai deranjeze lumea, sa nu mai trezeasca lumea… Toate acestea se vor desfasura in interiorul bisericii; dar nu le va pasa cand ceilalti, musulmanii vor crea probleme mari, conflicte in toata lumea ortodoxa. Cum vor reusi sa faca toate aceste lucruri? Ne vor santaja cu cele necesare supravieturirii. Cand veti vedea ca oamenii nu vor mai lua pensie sau va fi atat de mica ca nu va ajunge, nu va mai fi de lucru, vor face in asa fel incat sa nu se mai faca investitii. Nu este intamplator ca au atacat in primul rand doua tari ortodoxe: Cipru si Grecia. Vor duce poporul grec la saracie extrema si vor folosi o tactica perfida: daca vrei sa distrugi un popor, distruge-i mai intai ideologia si credinta. Vor actiona si asupra alfabetului nostru. Veti vedea ca nu vom mai avea limba pe care am vorbit-o pana acum. Vor vrea sa schimbe tot. Dar ca sa reuseasca acest lucru vor actiona ca sa ne distruga credinta in adevaratul Dumnezeu. Astfel ca oamenii nu vor mai putea sa faca fata raului.

 

Combinatia aceasta intre criza economica care va fi foarte puternica…v-am zis de atatea ori sa strangeti hrana pentru ca va va folosi… Grecia va suferi foarte mult de pe urma foametei si a bolilor, nu a razboiului. Deoarece din prostia noastra, in loc sa ne incredem in Dumnezeul cel in Treime, asteptam salvarea de la Troica. Si Dumnezeu a ingaduit ca Troica sa ne conduca pana si guvernul, Troica ne urmareste peste tot. Si toti acestia (n.n. politicienii ) incearca sa linisteasca lumea cum ca in cateva luni, in cativa ani, totul va fi ca inainte. Cine pacaleste pe cine? Cadem din rau in mai rau. Asta pentru ca ne-am indepartat de Dumnezeu. Ceea ce va veni este ingaduit de Dumnezeu, astfel incat multi sa infometeze si sa se smereasca, poate-poate vor dori sa se intoarca la Adevar. Pana acum El ne-a hranit, El ne-a aparat. Toti Sfintii Greciei, care sunt foarte multi, au aparat aceste locuri. Acum sa vedem cine ne va mai apara… Acesti conducatori care sunt mincinosi? Si totusi, nimeni nu are curajul sa spuna toate aceste lucruri, nu au curajul sa se impotriveasca sistemului, celor care ne conduc. Noi vrem sa spunem adevarul…

 Uniunea Economica si zona euro isi traieste ultimele zile…; nici nu trebuie sa fii profet ca sa intelegi asta. Si totusi, va spun ca este si o profetie: Europa va fi distrusa. Planul conducatorilor luciferici  a fost urmatorul: mai intai sa stranga toate statele intr-unul singur, apoi sa le dea bani ca sa faca o multime de lucruri, sa construiasca case, sa cumpere masini, de toate. Apoi, cand toti au fost indatorati, au declansat o asa zisa criza economica si au inceput sa ceara banii inapoi. Oamenii au inteles atunci ca nu au de unde sa plateasca, tot asa s-a intamplat si la nivelul statelor: nu au de unde sa plateasca. Cine are atate miliarde ca sa poata sa imprumute Italia, Franta, Spania, Portugalia, Grecia, Cipru pana si Germania, veti vedea in curand cum se va intoarce ca un bumerang aceasta criza si impotriva Germaniei, …cine are atatea miliarde ca sa imprumute statele lumii si acum le cere inapoi? Adica azi toate statele sunt indatorate la cineva. Acest cineva cine este? Cu multa indemanare ascund acest adevar. De ce?

 Aceasta elita luciferica care a strans multi bani, multa bogatie, ia acum toate resursele naturale ale popoarelor; acestia, care sunt foarte putini ca numar, ii putem numara pe degetele de la o mana, in curand vor aduce toata lumea intr-o prima faza a celui de al treilea razboi mondial. Care este aceasta faza? Aceasta prima faza este decadere morala totala a oamenilor si distrugere economica generala. Vor face ca in aceasta Europa “unita” un stat sa se razboiasca cu altul. Acum pare sa fie unita, dar aceasta nu este realitatea… cati cunosc, inteleg aceste lucruri: unul se afla in conflict cu celalalt. Se va crea o stare generala de conflict in interiorul Europei astfel incat un stat va spune altuia: “tu traiesti pe spatele meu”; un stat va acuza pe altul si aceasta asa zisa Europa unita va avea de suferit prima lovitura (razboi): distrugere, disperare, foamete. Acest razboi economic va fi prima faza a celui de al treilea razboi mondial. Este ciudat acest razboi mondial. Nu va fi asa cum a fost primul si cel de-al doilea razboi mondial.

 

In acest moment la conducerea tarilor se afla dictatori care directioneaza soarta popoarelor lor asa cum le dicteaza elita luciferica formata din acesti 5 oameni. Acestia vor folosi si credinta oamenilor ca sa faca un joc foarte murdar. Vor infilitra oameni in Biserica (in aparenta ai Bisericii) in roluri cheie, pe care mai intai i-au pregatit ca sa ingenuncheze Biserica. Si ii vor obliga mai apoi, chipurile in numele iubirii, sa uneasca toate religiile intr-o pan-religie ecumenista. Vor construi temple pentru aceasta pan-religie, unde vor sluji “dumnezeului universal”, asa cum fiecare il va intelege. Nu va fi Dumnezeul cel Atotputernic asa cum Il stim noi si in Care credem noi, ci va fi “dumnezeul a toate”, al oamenilor murdari, diavolul insusi.

 

Veti vedea cum se vor construi altare peste tot, chiar si in Roma. De acolo va incepe raul cel mare, acolo biserica catolica va avea multe prigoane de suferit. […]. Dar acest papa care va juca rolul inaintemergatorului si al profetului mincinos, la inceput va face atatea lucruri bune incat lumea il va aplauda si se va bucura ca au ales un Papa perfect. Mai apoi isi va da arama pe fata. Isi va da arama pe fata punand in aplicare anumite ordine, care vor parea la prima vedere bune si corecte, astfel incat lumea le va accepta.

 

Aceste masuri vor fi pregatirile pentru religia universala. Cine nu va fi de acord cu aceste masuri va fi excomunicat. Orice cardinal sau preot care va vorbi impotriva acestor masuri va fi prigonit. Veti vedea o prigoana continua in interiorul bisericii. […]

 

Nu va puteti imagina ce rau va veni in interiorul bisericii. Ii vor obliga pe conducatorii Bisericii sa faca ce li se va impune, le vor pune cutitul la gat, ii vor oblige sa participe la reuniuni ecumeniste si va parea ca toti sunt uniti … dar sa stiti ca multi vor fi obligati sa participe, nu vor vrea.

 

Cineva pregateste acest eveniment important al crearii religiei universale. Acest eveniment va fi o alta faza din cel de-al treilea razboi mondial.

 

Sa stiti ca cel de-al treilea razboi mondial va avea trei forme: prima va fi distrugerea economica, care va face ca oamenii sa se supuna si sa faca ce li se va impune de catre dusmanii lor, a doua va fi distrugerea credintei si impunerea deciziilor elitei luciferice, adica a pan-religiei, si a treia forma va fi cea sangeroasa. Acest razboi sangeros va avea doua-trei faze: mai intai se vor isca razboaie locale intre state invecinate cum ar fi Coreea de Nord si Coreea de Sud, China cu Japonia, Turcia cu noi, o multime de razboaie locale in toata lumea. Si ce s-a intamplat in Orientul Apropiat, in Libia, Egipt si acum in Siria, ce credeti ca este? Toti sunt amestecati. Acestia le-au declansat. Si in Coreea de Nord tot acestia sunt implicati.

 

Dupa ce se vor intampla aceste lucruri, toate aceste razboaie intre state, prabusirea economica, imposibilitatea supravieturii, apoi va avea loc si izbucnirea unui mare conflict la care vor participa toate marile puteri ale lumii, precum este Rusia, China, Japonia si America. Atunci raul va deveni foarte mare. Atunci oamenii vor trai disperarea. Ce stat va mai reusi sa mai faca importuri – ca astazi tot ce mancam este din import – , ce stat va mai da hrana altei tari, din moment ce el insusi va avea dificultati? Atunci va veni o mare foamete. Aceasta situatie va dura mult. Noi, aici in Grecia, avem un avantaj si un dezavantaj. Avantajul este ca, datorita saraciei nu vom putea lupta, vi se pare voua ca am putea noi sa stam impotriva Turciei, care a devenit o super putere militara? Dar noi vom avea binecuvantarea lui Dumnezeu. Si va ingadui Dumnezeu sa se intample astfel lucrurile incat, desi pe noi ne vor ataca, turcii se vor afla in conflict cu alte puteri care au interes in zona noastra si care, chipurile ca sa ne ajute, vor intra in lupta de partea noastra si impotriva lor. Acest moment va insemna distrugerea Turciei.

 Dar nu se va intampla doar distrugerea Turciei. In acelasi timp in America vor avea loc diverse fenomene naturale nemaiintalnite care ii vor obliga pe americani sa nu se implice in razboi, iar Grecia va lua inapoi Constantinopolul si teritoriile pierdute din Asia Mica. Grecia va creste astfel (…) Marele rau se va intampla in Egnatia Odos (un drum national la nordul Greciei) pentru ca pe acolo vor trece armatele NATO ca sa ajunga in Constantinopol (…)

 Noi aici suntem o tara plina de sfinti. Acesti sfinti se roaga acum la Dumnezeu ca sa nu pateasca nimic Grecia, adica locul pe care l-au sfintit. Din Cipru, cu Sfantul Spiridon pana in Atena, pana in Tesalonic, cu Sfantul Dumitru, cu Sfantul Nectarie , pentru rugaciunile acestor mari sfinti care imbratiseaza acum biata Elada, Dumnezeu va ingadui sa nu patim un rau prea mare din cauza razboiului; cand va incepe razboiul in Turcia noi vom decide sa participam, vom fi obligati, dar Dumnezeu nu va ingadui sa se verse sange grecesc. Totusi in Grecia va fi durere si rana deoarece foarte multi se vor imbolnavi din cauza lipsei alimentelor. Oamenii vor vedea ca vor fi foarte des intreruperi in alimentarea cu hrana a multor insule grecesti. Si insula mea, Rodos, va avea multe de suferit. Macar de m-ar auzi lumea si ar strange alimente care i-ar ajuta sa supravietuiasca unor vremuri foarte grele (…)

 

Multi oameni care m-au ascultat deja si au strans alimente acum un an, le-au mancat deja deoarece au ramas fara slujbe si au folosit rezervele pe care le aveau. (…) Cumparati alimente ca sa aveti pentru cel putin sase luni. Important este sa aveti ceva pus deoparte ca sa intrati in panica la inceput. (…)

 

Vedeti ce s-a intamplat in Cipru: in putine zile au distrus un stat intreg. Ne-am trezit intr-o zi ca totul a fost distrus. Uitati-va la oameni ca nu mai puteau sa-si scoata banii din banca. (…) Credeti ca Ciprul este un caz singular? Nu. Este doar inceputul, ce vom pati cu totii in curand, ceea ce putini au inteles. Of! Cipru, Cipru! In acele zile m-am rugat la Dumnezeu sa ajute Ciprul, aceasta tara chinuita, rastignita. Si Dumnezeu mi-a spus:

 

“le-am cerut acestor oameni sa se marturiseasca, sa se smereasca, sa Ma primeasca in inima lor. Dar ei s-au purtat cu ipocrizie datorita acestor bogatii pe care le-au primit de la diavol, si au inceput din cauza lacomiei sa isi piarda credinta, sa-L uite pe Dumnezeu. Le-am cerut sa fie masurati, dar nu M-au ascultat”

 

Foarte multi oameni s-au indepartat de Biserica pentru ca au zis: “acum avem bani, masini, afaceri, ce ne mai trebuie?“ Eu stiu foarte multi oameni care spuneau: “ce-mi pasa mie de ce spun preotii si biserica?”  Si ce s-a intamplat? Dintr-o insula evlavioasa, Cipru a devenit un loc al nesimtirii. Asa cum spunea si parintele Paisie, cand a fost intrebat cand se va elibera Ciprul, a raspuns:

 

“Cand se vor pocai oamenii” (…)

 

Un lucru va spun: trebuie sa ne schimbam viata si sa ne intoarcem in inima lui Dumnezeu. De multe ori cand ma rog Il intreb pe Dumneze: “Doamne, cum vor rabda acesti oameni?” Sa stiti ca toti ne temem… In aceasta situatie ce vom face? Doua lucruri: sa avem mereu niste alimente puse deoparte. Oricum nu se vor pierde, le veti pastra si chiar daca nu se va intampla nimic rau, macar sa fie asa, le veti manca mai tarziu. Daca se va intampla ceva rau sa aveti ceva pus deoparte ca sa nu va prinda panica. Asta este pentru trup. Pentru suflet, am altele sa va spun… Toti sfintii din cer spun ca ii vor apara pe acei oameni care sunt evlaviosi, care cred in Dumnezeul si Imparatul nostru. Toti acesti sfinti va vor apara, se vor intampla minuni mari.

 

Veti vedea ca vom trai cu atat de putin, in momente in care cei din jurul nostru vor avea nevoie de mult. Pentru ca va fi Harul lui Dumnezeu care le va inmulti. Asa cum au mancat evreii mana in desert, asa si noi cu foarte putin vom putea sa supravietuim. Vom supravietui deoarece Dumnezeu a decis ca Grecia sa iasa castigatoare din acest razboi. Atunci cand state in jurul nostru vor avea de suferit de o multime de lucruri, noi in Grecia vom avea parte de liniste si vom fi invatat sa traim smerit, si sa ne multumim si sa supravietuim cu putin. Si Dumnezeu ne va ridica conducatori buni, atat duhovnicesti, cat si politici. Nu pentru prea multi ani… deoarece anii apocaliptici nu ne dau prea multa perspectiva, prea mult timp, totusi noi nu vom avea de suferit raul din jurul nostru. In jurul nostru va fi multa panica, mult sange, foarte mult sange, multa durere. Grecia va arata inca odata, prin credinta sa, ca drumul corect, calea cea buna este adevarata credinta in Hristos! Acest Hristos, Iisus Hristos, nu acela pe care il vor promova satanistii.

Se va putea pregati lumea, se va putea intari pentru ceea ce va urma dupa aceea. Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multa violenta impotriva noastra, a celor ce vor sa ne transforme in niste pioni. Prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar si a gandurilor noastre si a sentimentelor noastre si a creierului nostru…si spun asta pentru ca ceea ce ne pregatesc satanistii este ceva ce nu isi poate imagina nimeni, si totusi acesti satanisti si-au imaginat si vor sti cum sa manipuleze si sa controleze mintea oamenilor. Cum ne vor controla? Si nu ma refer acum la controlul exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin telefonul mobil…(…) ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune si Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste cip-uri de azi, astea nu inseamna nimic… acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care il va pune Antihristul cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni, dar vor sti ca nu vom putea supravietui fara ele.

 

Acest semn cum va fi? Aceasta pecete va fi o inventie satanica extrem de complexa, dar pe de alta parte si foarte subtila, care va functiona pe doua nivele.

 

Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem sa receptionam programe la televizor. Prima oara vor incerca sa ne dea aceasta antena, pe cai ocolite, in special prin asa zise “vaccinuri” vor incerca sa ne implanteze nano- echipamente in corp, invizibile cu ochiul liber si care vor juca rolul unui spion. Aceste echipament va putea citi si interpreta semnalele corpului uman. Acesta va fi o parte din pecete.

 

Al doilea nivel va fi un cip extrem de subtil pe care il vor implanta pe mana sau pe frunte, un nano-cip ( nu ca cele pe care le stim acum) care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja in corpul nostru si care vor functiona ca un tot unitar, ca un computer si vor transmite informatii. Acest dispozitiv va putea sa interactioneze strans cu materialul genetic al omului, cu creierul si cu sistemul nervos, astfel incat nimeni nu va putea sa-l mai scoata. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiti de Antihrist. Si cine va intelege ca ceva nu e in regula nu-l vor mai putea scoate. Cine va incerca sa il scoata va muri. Aceia care vor primi semnul vor suferi mai mult decat crestinii. Dar asta nu se va intampla acum. Generatia noastra nu va trai aceste vremuri. Urmatoarea generatie va vedea aceste lucruri. Sa nu va imaginati insa ca Antihrist va reusi sa cucereasca toata lumea. Nu va fi asa! Foarte multe suflete se vor revolta impotriva Antihristului. Vor fi razboaie, prigoane, plangere si mult sange. Dar aceia vor fi cei mai mari sfinti ai tuturor vremurilor. Pana acum ne gandeam la Sfantul Dimitrie, Sfantul Gheorghe, Sfanta Ecaterina si ziceam: “Doamne, de am fi trait si noi in vremurile acelea sfinte!” Acum cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor avea in fata, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de marturisire si posibilitatea de a invinge.

 

Totusi, subliniez, ca sa invinga acesti oameni care doresc sa-L marturiseasca pe Dumnezeu si nu vor primi pecetea trebuie sa aiba totala incredere in Dumnezeu, sa I se incredinteze total lui Dumnezeu ca niste prunci, si asa de mare va fi puterea Harului peste ei ca nimic nu va putea sa le faca rau, si nu in ultimul rand ceea ce ii va intari si ii va aparea cel mai mult este Sfanta Impartasanie. Cine nu se va impartasi, cu credinta si cu dragoste, intelegand ca primeste Sangele si Trupul Dumnezeu-Omului, acela va suferi mult.

 

Puterea noastra in vremurile eshatologice va fi, pe langa credinta noastra in adevaratul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, va fi Sfanta Impartasanie. Si increderea noastra in Dumnezeu ne va face una cu El si Sfanta Impartasanie ne va da puterea sa vedem ceea ce ceilalti nu vor putea vedea. Nu vor putea exista in noi ceea ce satanistii vor incerca sa ne introduca prin inselaciune, acele nano- dispozitive. Sfanta Impartasanie va avea o asemenea putere incat va anihila puterea a ceea ce vor sa implanteze. De aceea va rog, va implor sa va schimbati atitudinea fata de Sfanta Impartasanie. Sfanta Impartasanie nu este un premiu pentru virtute, ci este izvorul vietii, este Insusi Iisus Hristos care Se daruieste celor Care Il doresc si Il cauta ca si Salvator. Nu vine Hristos sa premieze sufletele luptatoare, ci vine ca sa intareasca sufletele luptatorilor.

 

Impreuna cu El vom invinge, impreuna cu Duhul Sfant. Este gresit ceea ce spun cei care spun ca vor lupta [doar prin fortele proprii, n.n.] sa devina buni, smeriti ca sa primeasca Duhul Sfant. Cine credeti ca poate reusi sa duca aceasta lupta impotriva diavolului fara ajutorul iubitului nostru Iisus Hristos? Cu acest ajutor Il rugam pe Dumnezeu sa ne dea puterea ca, intariti, noi impreuna cu El sa ne luptam cu diavolul. Si cand Dumnezeu vede ca Il rugam din tot sufletul acest lucru, atunci ne da Duhul Sfant ca sa ne intareasca si sa putem lupta. Si cand va vedea ca noi luptam cu inima smerita ne va acoperi cu toate darurile Duhului Sfant, atunci sufletele noastre se vor sfinti prin dumnezeiescul sange, prin Duhul Sfant pe care l-am primit prin impartasanie. (…)

 

Ceea ce va urma acum va face pe cei ce cred in Dumnezeu sa Ii dea slava si mai multa deoarece vor trai in asa fel minunat, vor rezista in mod minunat si inima lor va fi plina de liniste, pace si iubire pentru Dumnezeu in momente in care ceilalti vor trai in panica si durere. Dar ca sa aveti aceasta pace in inimile voastre trebuie sa marturisiti acest lucru: Doamne, Tu esti Dumnezeul inimii mele si Tie cu toata increderea Iti dau sufletul meu; ceea ce Te rugam, Doamne, este sa ne inunzi cu dragostea Ta Dumnezeiasca ca sa Te iubim cu toata inima. (…)

 

Cati vom spune aceasta rugaciune nu vom suferi de cele pe care le pregateste satana pentru copiii lui. Noi suntem copiii mult-milostivului Dumnezeu Care ne iubeste ca pe pruncii pe care ii poarta in brate mama de prunc. (…)

 

Ceea ce trebuie sa ne dorim este casa noastra sa fie inima lui Dumnezeu, hrana sa fie Duhul Sfant, odihna noastra sa fie harul Duhului Sfant, iubirea Lui, imbratisarea Lui si copiii cerului, Sfintii nostri sa fie prietenii nostri, fratii nostri. Doar cei care vor avea o familie in Cer vor putea supravietui vremurilor ce vor urma. Acum vom trai fie minunea minunilor sau cea mai adanca disperare“.

 

==========================================
 

  Misterul  Solstitiului de Vara …Evenimentele teribile și uimitor se întâmplă în ultimele luni, în regiunea noastră, confirmând încă o dată caracterul profetic al Bătrânilor Sfinti și Părinți ai Ortodoxiei! De multe ori în ziarul “Timpul liber” au publicat articole și analize care să promoveze foarte importante informații care vin la noi de la marile figuri ale credinței noastre.Parintele Elpidios care este misionar ortodox in continentul African a fost impresionat ca numai in acest ziar au fost publicate ambele profetii .

Parintele Elpidios ne dă speranță, dupa cum spune si numele său și pe următoarea “selecție” a semnelor! Ceea ce înseamnă sfârșitul junglei si ne-a oferit cu scopul de a ne aminti si nu a ne aduce durere!Dar la sfârșitul dominației pe care au impuso in urma “înțelegeri”  politicieni mincinoși din Parlament și Guvern, împotriva Greciei și omenirii!  O omenire careia i s-a redus puterea și dorința de a rezista impotriva Noii Ordini Mondiale! Fiind capabili de a degrada și rupe gândirea și curajul oamenilor de a avea demnitate și mândrie națională … “arma”  acestor cercuri intunecate care au unicul scop numai interesele lor economice si care aduc peste Marea Mediterană și oamenilor din jurul ei  mizerie și disperare …

Rezultatul sunt șocurile economice apasand pe familii, cu lovituri teribile ale Noii  Ere(Noua Ordine Mondiala) în buzunarul  grecilor dar și al altor popoare care-l va durea cu adevărat pe omul modern … Dar toate astea au fost spuse mai devreme și am fost avertizati de parintele Elpidios, de multe evenimente uimitoare pe care le-a declarat într-un discurs șocant, care a fost publicat in ziarul Timp liber.De asemenea, a vorbit în urmă cu câteva luni  ca vine o foamete mare și  multe boli! Oamenii vor fi foarte rai și se vor fura unul pe altul … Și toate acestea după Rusalii, după iunie! … După o lună, în iunie 2013 veti trai multe … Nu doresc ca să va inspaimant! “

Cu siguranță trebuie să credem ceea ce a spus Elpidios  deoarece toate cele ce a spus anterior s-au verificat cu precizie absolută! Deci trebuie să vă așteptaț la multe lucruri teribile in următoarele câteva luni, așa cum se arată criza din ultimele săptămâni din Turcia, război foarte probabil în Siria de asemenea în curs de desfășurare geutati economice si  anarhie în țările din sudul Europei …
Elpidios,de asemenea a mai spus incepand cu toamna anului 2012 următoarele acum așteptăm cu infrigurare la urmatoarele: “Va fi schimbat aceast Papa il vor indeparta. Va veni proorocul mincinos. State întregi vor dispărea de pe hartă! De foame si epidemii vor muri foarte multi oameni. În Italia, Papa( nota trad. profetul mincinos) … pe cupola va avea steagul rusesc!

In  Germania lui Merkel râul Rin va fi de culoare roșie de sânge! Cu rugăciune se poate schimba totul … Euharistia este un scut și ei nu ne pot afecta …   Turcia va fi distrusa, în timp ce Grecia va prospera prin Ortodoxie! Știti de ce oamenii răi sunt pregătiți să facă rău în țară binecuvântată si patria noastră iubita? Din cauza departari noastre spirituale fata de inima plină de compasiune a lui Dumnezeu . Caci noaptea au arestat pe Fiul,  in noapte luciferica vor sa aduca ca epitaf pentru tara noastre. Dumnezeu ne cere să credem cuvintele Sale și sa facem acum și fără întârziere un mare lanț de rugăciune pentru milă peste țara noastră  “…

După Solstitiul de Vara din 21 iunie 2013, va veni un moment de mare schimbare! De atunci lucrurile vor scăpa complet de sub control si au ca scop direct să pună capăt tuturor celor care le-am cunoscut până acum … Într-un cuvânt, acesta este începutul  Noii Ere(Noua Ordine Mondiala) în care foarte puțini vor fi cei care vor supraviețui “! …

Scris de Elena Lavassa

sursa

http://www.elora.gr/portal/to-proto-thema/3181-

=================================================

Parintele Elpidios Vagianakis din Rodos :Cand si cum va avea loc intrarea lui antihrist

De fapt, ceea ce duce la fiori sunt cuvintele parintelui Elpidios  pentru venirea lui Antihrist . Evoluțiile dramatice din Egipt, invazia iminentă a Siriei, și implicarea lui Israel și Iran, în conformitate cu  profetiile parintelui  Elpidios  va sta în etape de pregătire pentru apariția unui lider fals care va aduce pacea falsa in lume.
Mai jos este un extras relevant dintr-un discurs recent al parintelui Elpidie (tradus numele inseamna Speranța) la 6 august 2013 (un  exemplu este ca vorbeste mai inainte  cu privire la intenția de invazia americana din Siria), care literalmente spune totul:
“În această mizerie patru state mari vor crea panică si un război generalizat va veni. Și aceste patru state sunt Israel, Iran, Egipt și Siria.
Aceste patru (4), state vor crea noi date pentru aspectul final al veniri lui Antihrist. Antihristul prin propri sai liderii va crea două noi state, care vor fi conduse de 2 lideri încăpățânati și puternici, care se vor ciocni. Cele două state se vor ciocni și prin disputa dintre aceste două state lucrurile vor începe să degenereze în război și extinderea lui astfel încât să atingă si pe cei mai buni.
Cele două state mari aflate in plin  conflict,  vor face ca lumea sa înceapă să vorbească despre pace. Și apoi de nicăieri, de la Est va veni, veți vedea o persoană atât de puternica, atât de inteligenta, atât de diabolica de înțeleapta, atât de fermecătoare, atât  de abila din punct de vedere financiar si un foarte bun negociator. Și această persoană ca negociator va fi capabila pentru a echilibra reacțiile statelor din zona și acesta va fi primul pacificator.
Când va fi venit această primă pace și Israel va avea de suferit. AM spus ca conflictul acestor patru ) state va juca un rol important pentru venirea lui Antihrist. Siria, Israel, Egipt și Iran. Și de acolo se va raspandi in reacție și in celelalte state iar de nicaieri va veni Antihristul, care va fi tot ceea ce am spus, absolut fermecător, cu umor, cu bunăvoință  și apoi acesta va fi capabil de a opri războiul.
Va fi primit ca un prinț al păcii, mass-media și toți liderii de atunci vor accepta acest lucru ca fiind o personalitate de top. Va fi chemat în toate statele lumii pentru discursurile sale, toti vor vrea să-l întâlnească și sa i se supuna . Apoi, va fi promova încet – încet ca lider mondial.
Bisericile vor fi într-o astfel de situație grea de devastare cu multe scandaluri și multe conflicte incat vor striga ca vor sa devină una cu Antihristul. Deci, proorocul mincinos va supune lumea si va spune că el este liderul adevărat.
Antihristul va veni  insa nu va predica religia lui Dumnezeu, ci a omului.El va predica Religie Umanitara. Acesta va sublinia  conceptul de Dumnezeu  dar in sensul de om. El va vorbi despre conceptul ca omul poate deveni Dumnezeu.
Si voi spune-ti ca sunt Dumnezeu! Eu sunt liderul! Va fi acceptat tot ce este indecent si nu există în Biblie, va fi primit ca un membru de bază și lider iar proorocul mincinos va cere tuturor credincioșilor care vor supune și altor biserici sa fie subjugate de el.
Antihristul va livra apoi la Vatican autoritatea absolută în toate celelalte biserici, toate religiile și toate confesiunile.
Apoi, va începe cea mai mare persecuția a crestinismului suferită vreodată. “

=====================================================

Avertizmentul parintelui misionar Elpidie Vagianakis despre evenimentele ce vor urma

Cei care cred în Dumnezeu Tatăl, in singurul Lui Fiu Iisus Hristos și in Duhul  Sfânt Mingaietorul, va  rog să nu va opriti din toate rugăciunile pentru mântuirea lumii.
Această perioadă este critică. Forțele și lucrările întunericului sunt active si actioneaza intr-un mod catastrofal.
Anul trecut  forțele întunecate au decis sa  accelereze procedurile prin care vor aduce repede în prim-planul omenirii pe pseudo-mesia antihristul. Anul trecut, 2013 sau creat premizele pentru începutul celui de al treilea război mondial, după care națiunile săracite  infoametate,  suferind de boli și afectate de război vor fi convinse sa fie conduse de un lider care va aduce și consolida pacea globală.

Războiul a început neoficial în primul rând cu deciziile satanice convenite pe hartie între membri Elitei  întunecata care conduc planeta.

În acest an se vor lua  decizii de foarte mare importanta. Pentru a pregăti si provoca focare regionale de razboi, capabile să creeze motivele pentru o conflagrație mondială, care apoi se vor uni într-una singură. Aceste focare regionale motivate și ghidate  de Elita de marionete ale întunericului, va aduce lumea la un pas de dezastru.  Operațiunile lor obscure sunt mascate și aranjate în plan social, politic și ecleziastic.

În societate, foame, boli și mizerie.

În politică, haos, neliniște și dezbinari civile cu tendințe perturbatoare.

În biserică, confuzie religioasă prin intalniri pan-religioase planificate, în care:

1)     Principiile etice tradiționale vor fi nu numai contestate, dar și ridiculizate.

2)     Vor încerca să modifice evangheliile.

3)                Sfintele Taine sa fie considerate inutile.

4)    Dumnezeul Treimic va fi înlocuit de un zeu universal de întuneric, care va găzdui in brațele sale toate tipurile de religii, culte și credințe religioase, precum și toate tipurile de convingeri morale, care, la fel de diabolic ca Lucifer reușesc să strambe adevărul moral al Evangheliei.

5)     Numele lui Hristos va fi ridiculizat în modul cel mai obscen, deoarece il vor considera responsabil pentru învățăturile (devenite anacronice) morale din evanghelii.

Viitoarea mare schisma a bisericii care va afecta în primul rând Biserica Catolică va aduce o persecuție devastatoare a celor care vor rămâne credincioși adevărului până acum și o încercare ale forțelelor malefice pentru a rănit inima Ortodoxiei încercand să elimine Sfântul Potir de la Muntele Athos și conversia mănăstirilor in muzee.Ele sunt principalele decizii în curs de desfășurare ale forțelelor satanice ale întunericului care pregătesc pe Antihrist.

  Perioada petrecuta de catre intreaga umanitate este critica. Haosul inflamarii mondiale a fost atenuat pentru scurt timp. El a fost oprit de rugăciunile martirilor sirieni ortodocsi masacrați de către islamiști pentru credință.  Muceniciile ortodoxe nu sunt dorite din teamă și egoism ipocrit, nici de liderii politici nici de liderii ecleziastici.

Timpul de toleranță divina se diminuează. Numai intervenția umană prin pocăință și rugăciune poate face ca Dumnezeu sa nu permita  diavolului sa actioneze.

Acum nu este momentul pentru vorbe.

  Cei chibzuiti tac și se roage, în timp ce cei viciosi râd și mustra. Fiecare om in functie de care parte se va situa va face aceste fapte.

Evenimentele se vor petrece rapid.

Credincioșii sunt pregătiti și spiritual și material.

Îngeri și sfinți  vor fi întotdeauna alături  de oameni credincioși să-i ajute și să-i sprijine.

Încrederea absolută în Dumnezeu, rugăciunea umilă este marele antidot împotriva diavolului, Sfânta Împărtășanie, este puterea spirituală a creștinilor adevărați.

Și în timp ce Elita satanica a întunericului actioneaza prin lideri  subjugati ai națiunilor , cele trei structuri principale ale omenirii, și anume, întreaga creație socială, politică și ecleziastică a lui Dumnezeu pe pământ și la nivel planetar sunt in haos.

Toată creația a început deja să se revolte în ceea ce face omul sub îndrumarea forțelor luciferice

Lumea deja a început să înțeleagă revolta naturii, fără posibilitatea de a vedea în mod clar ceea ce ii asteapta.

Natura se va manifesta cu intensitate, mai mult și mai mult  va erupe cu mânie deplina asupra omenirii rebele care prin legi sfideaza  si se împotrivesc lui Dumnezeu și învățăturilor morală evanghelice. Fiecare va asista la mânia naturii.

Furtuni neobișnuite și inundațiii secete prelungite fără precedent vor distruge culturile oamenilor, furtuni teribile, grindina cu bucati supradimensionate de gheata   va distruge nu numai culturile, dar de asemenea, masini, chiar omorând oameni si care vor aduce teamă și îngrijorare în lume. Vulcani și multitudinea de cutremure distructive se va intensifica sporind și mai mult anxietatea și frica oamenilor.Vor fi locuri, care se vor scufunda în mare iar  inaltimile muntilor se vor  aplatiza.

Acele națiuni care au demonstrat zel împotriva lui Dumnezeu și au adoptat legi rele  care jignesc valoarea morală și de viață vor fi printre primele care vor experimenta biciul naturii.

Toată lumea va vorbi despre dezlantuirea  naturii. În multe locuri clima se va schimba. Vara și iarna se vor inversa. Epidemiile vor deveni de necontrolat vor fi unele actuale, iar altele mai vechi se vor reactiva cunoscand mutatii. Unele vor fi naturale, iar altele vor fi produse de mana omului. Toate acestea, împreună cu foametea și malnutriția care  va constitui cea mai mare problema la care trebuie să facă față în curând toate națiunile. Se va simti panica la nivel global.

Malnutriția și epidemiile vor constitui prima grija a oamenilor. Este însă insuficient, pentru că aprovizionarea cu alimente, asistență financiară, lipsa de medicamente și de îngrijire medicală vor fi putine sau deloc. .

Războiul naturii, pe care omul a încercat cu îndrăzneală sa o manipuleze va fi greu. Impresia va fi aceea că natura este în război cu omul. Mai ales atunci când întreaga natură va fi contaminata terestru, aerien și maritim datorita prostiei oamenilor si unui scurt război nuclear.

Și toate pentru că omul  nu numai ca fuge de Dumnezeu, ci incearca sa se lupte cu Creatorul său preferand furia satanică si îmbrățișarea luciferica.

Frații mei, nu este niciodată târziu sa cerem pocăință și iertare pentru viata noastră. Lucifer nu are putere asupra sufletelor smerite care se încred pe deplin in Dumnezeu Tatăl lor, ca și Salvator și cer cu umilință după fiecare greșeală iertare.Forțele lui Satana sunt paralizate și nu ne pot afecta, deoarece lacrimile pocăinței distrug răul din aceste intervenții.

  Inca de anul trecut a fost decis de către Elita întunericului  începutul celui de al treilea război mondial, care in acest an va inflama mai intens procesul de tulburari regionale.

Fie ca pocăința și rugăciunile sa permita să se amane conflictul general.

Suntem doar la un pas înainte de conflagratia mondiala. Depinde de noi si pocainta noastra pentru a opri ca toate acestea sa se intample. Viitorul nostru este chiar la îndemână. Putem să luam decizia corectă.

Cu multă durere si suferință spun acest lucru pentru toți copiii și prietenii spirituali, care împărtășesc durerea lui Dumnezeu pentru marea apostazie generală a lumii care a lăsat liber întunericului si lui Satan să domnească peste popoare si care au respins dragostea Domnului nostru Iisus Hristos.

Fie ca rugăciunile noastre și pocăința adevarata sa aduca schimbare pentru a indeparta pericolele din viitor. Amin.

Scrisoare De la parintele Elpidie catre copiii lui spirituali.

20 februarie 2014

sursa articol

http://monopatiagapis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1.html

====================================

Pentru a doua oară, copiii mei spirituali și prieteni, m-am intors pentru a repeta  pledoaria pentru a construi și dezvolta un lanț de rugăciune pentru Grecia și lumea noastră. Am spus-o să vă  fac atenti si sa puteți asculta despre planurile rele ale lui Satan, care prin intermediul  Pentarhiei controlate de el  va aduce intunericul si va face ravagii în omenire  pana la sosirea  satanicului fals Mesia.

Cer tuturor să participe la rugăciune intensă a inimii, ca singura soluție dovedită din cer, pentru a slăbi sau chiar anula multe posibilități și efecte ale executantilor deciziilor lui Lucifer care intentioneaza sa faca ravagii lume.

Întreaga lume înainte de a fi timpul pentru a vedea „urâciunea pustiirii” va trece prin trei faze ale ultimelor trei regate majore ale lumii.  Vor fi scurte, dar unice în putere de distrugere și punerea în aplicare.

Aceste trei regate ar fi:

  1. Împărăția  Ursului(Rusia)

  • Împărăția Dragonului(China)

  • Taramul Șarpelui(antihristul falsul Mesia)

Împărăția Ursului

În împărăția Ursului, care va fi condus de Rusia și va urma unor state puternice, cu o mare putere în economie și militar va încerca să schimbe frontierele la nivel mondial, prin războaie sau fuziuni diplomatice.

Conflictele artistic ralizate și programate de superputeri, prin diplomație perspicace al Uniunii Europene și Americii, vor împinge unele state sa se ciocneasca pentru probleme  dubioase cu rezultat dezastruos care favorizeaza aparitia imparatiei Ursului(Rusia)

Ca raspuns  spectaculos Rusia (va vedea aceste proștii ale șefilor de state convinsi de cei care se presupune că le sunt aliați, dar sunt vicleni) le va utiliza  pentru propriile sale proiecte, distrugerea totală a națiunilor din jur. Apoi mai  este faptul că unele state vor disparea dupa hartă.

Sa nu se odihnească statele de la nord de prosperitate economică aparentă și relațiii ce presupune neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor dumneavoastră, , va fi cauza  distrugeri voastre. Un dezastru surprinzator de o mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial  si va apare în etapa următoare.

Membri  ai Nordului , Finlanda, Norvegia, Suedia, ati lasat inima voastră să părăsească pe adevăratul Dumnezeu, care-L   cinstiti  numai cu buzele și a-ti rămas nefortificati spiritual. Lasa-ti  îmbrățișare părintească și afecțiune lui Dumnezeu sa va acopere  de satana care va urăște si vrea sa va răneasca. Dacă te intorci inapoi la inima binevoitoare a lui Dumnezeu cu compasiune si adevărată pocăință, nu vei  avea nimic de ce să se temi. Dacă ați neglijat si ati luat în derâdere chemarea Sa divină și vrei să te  expui la subtilitățile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere proasta ati facut si cat veti fi de umiliti. Împărăția  Ursului   este gata de a va zdrobi.  Pe unii dintre voi iremediabil.

Ucraina nu vezi  cum mulțimea sfinților Tăi dau  mărturia sfânta  plâng și se roagă pentru tine? Pui  la îndoială credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia franca pentru a va diviza?  Credințe ortodoxa, viața sfântă a sfinților  au binecuvântat pământul tau, iar acum a ajuns peste tine un  inamic real al fiecărei ființe umane care vrea să te rănesc fatal. Dacă ai putea vedea  sfinții tăi cum   cerșesc lui Dumnezeu  mila ai  îngenunchea cu ei și te-ai ruga cu penitenta și umilita pentru mântuirea ta.

Mă opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi acest mesaj și lanțul de rugăciune va crește, aceasta va împiedica răul cel mai mare. Vestea proastă este ca va  fi un act de distrugere  într-un alt stat din apropiere cu Rusia, din cauza egoismului si arogantei liderilor.

Georgia este un stat cu probleme. Este ca un soarece care vrea sa se lupte cu  ursul. Gândiți-vă in adevăr si  înțelepciune. Nu poti plange pentru un stat  care isi creaza probleme singur.Cei care doresc să se opună Ursului  și cauzei sale va fi vai de ei.Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva  caci atunci  isi vor pierde existența lor. Acesta este un alt stat, care va disparea de pe hartă.Puterea Ursului va culmina atât de mult încât frică și teroare din întreaga lume va crește. Și Persia(Iran) va suferi  dupa ce mai intai Turcia  in unic si jalnic fel se va disipa(dezmembra).

Împărăția Dragonului

 Regele diavol va fi liderul acestui regat din China. Aliat credincios în principiu cu Rusia va exploata relatia cu ea și va câștiga prea mult in aceste etape se va ridica la superputere  in viitor.

China va beneficia de rănile incurabile din Japonia pentru a stabili pas cu pas militar viitoarea dominatie în întreaga regiune.

Nu va ezita, să-și trădeze prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă si distructiva. Până atunci, însă, isi  va ascunde pe furiș orice dorință ascunsă și exploatează inteligent îmbrățișarea amicala cu Rusia.

Acum se răspândeste peste tot, aproape peste tot în lume. A început cu economia ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri, în scopul de a se ajunge la  domeniu  militar si  la nivel mondial cu Ursul. Atunci când acest lucru este realizat, nu va dura mult timp să -si manifeste și propriile ambiții expansioniste.

În lumea va domina frica absolută și anxietatea. Într-o lume divizata și distrusa va impune foc și convingeri ateiste din oțel, care caută ascultare absolută și  punere în aplicare.

Respirația fierbinte a Dragonului Rosu se va simți atât în Europa cât și în America.

Ele vor suferi foarte mult. De unde va trece și ea la cucerire, cu metodologie comunistă teribila si va face pe oameni sa geama și sa suferă. Creștinii vor trăi cele mai grele persecuții  de la dragonul cel rău rolul acestei împărății, as putea cu un cuvânt să-l descriu ca pe un coșmar.Vai de acei oameni in  care viata lor nu este înclinata la inima divina a dulcelui nostru Domn Iisus Hristos.Oamenii  se vor comporta la fel ca robotii dupa dictate si mandate de stat nu vor avea mai multe drepturi decât animale de companie.Viața și moartea nu vor avea nici o valoare pentru om. Acesta va fi ideologia satanica al acestui regat.Aceste două împărății  vor fi aproape simultane dar va provoca răsturnări majore la nivel mondial în urma lor. Vor  stigmatiza prezența lor prin  faptul că  vor reacționa nuclear. Pacea va  dispare   ciuma ,foametea la nivel mondial va aduce un cosmar.

Taramul Șarpelui

Ultimul regat al singurului  lider din istoria omenirii ne va  învăța cu „urâciunea pustiirii”.

 Satana cu aceasi otrava a iluziei se va folosi de om frumoasa creație a lui Dumnezeu pentru a distruge liderii națiunilor pe care ia ridicat la putere după care întreaga omenire o va supune sub  fiul   întunericului  antihrist.

Domnia acestui șarpe va fi unic în istoria vieții umane.

Toate regatele până în prezent din lume ar fi dorit să supună pământul, partea materială a omului.Regatul Șarpelui  va ataca si dori sufletul și trupul. Și materie și spirit. De aceea, metodele folosite va fi unice în felul lor, cu puterea cea mai perfectă de tehnologie și  nanotehnologie.

Liderul antihrist va avea puterea și autoritatea de a controla fizic și psihic  orice om

Va convinge pe toți oamenii, cei care au supravietuit experiențelor de război  si de coșmar din state și au testat  teribil  agonia  supraviețuirii  din cauza lipsei de hrană și apă, că  este doar un prinț al păcii adevăratul Mesia, ii va obliga în mod voluntar de al accepta ca unic rege.

Acest lucru este atunci când va pune pe toti sa accepte cipul cu  numere de cod. Cu acest cip ultra -nanotehnologic poate vedea și controla aproape în întregime oamenirea.

Pentru al treilea și ultimul lider alî mpărățiilor s- a proorocit ca fiind fiu  al intunericului.. Totul în jurul nostru este pregătit și va începe să se întâmple.. Omenirea epuizata din cele trei relele majore  ciuma, foamete și război, ii este imposibil de a rezista. Eliminarea adevărului din Evanghelie va duce la măsuri rapide pentru a imbratisa pe acest lider si a aduce  Judecata de apoi.

Noul guvern global va deveni mai puternic și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri. Chiar si războaiele împotriva sa, va fi folosit în mod fraudulos și viclean . Intunericul care înconjoară lumina constintei nu lăsa pe oameni să vadă cu ușurință ceea ce se apropie iar sufletul uman este  iremediabil rănit.

Chiar oamenii ce se presupun a fi spirituali vorbesc doar liniștitor, evitând părinții spirituali  autentici care au rol de a destepta

Dragi  mei copii și prieteni, perioada actuală este una dintre cele mai dramatice a umanității.

Aparitia  fiului  întunericului, antihristul este iminentă.

Marionetele din teren la nivel mondial cat si liderii națiunilor  lucrează neîncetat pentru venirea sa. Prin tot felul de  strategii  mass-media, pregătirea  si conștientizare globală se face pentru a fi acceptat.Chiar și războaiele împotriva Împărăției vor  fi utilizate pentru dominația globală.Singura modalitate de a rezista a crestinilor si armele noastre  sunt Tainele Bisericii noastre.

Taina Spovedaniei este scutul nostru.

Rugăciunea inimii, cu încredere deplină în Dumnezeu, puterea noastră.

Euharistia, antidotul final a intervențiilor psihosomatice rele.

Să  creasca puterea lanțului nostru de rugăciune. Haideți să-l transformam într-un lanț global de rugăciune. Să facem baze puternice spirituale cu rugăciunile noastre, care va ingrozi și descurajează lucrările întunericului.

Evenimente militare directe care au loc la nivel global prin rugăciunile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu pot fi un factor de atenuare  sau eliminare a consecintelor lor

 Toate sufletele noastre se pot baza cu incredere deplina ca pruncii în brațele și inima lui Dumnezeu Tatăl nostru. Dragostea și mila  a adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos este atât de infinita că nu trebuie să ne temem că nu o vom primi. Noi credem în jertfa Sa răstignirea și harul Duhului Sfânt care ne înconjoară cu lumina strălucitoare si care va alunga întunericul sufletului nostru și ne va îmbraca cu puterea de viață.

 Ferice de cei care, în confuzia spirituală mai mult și mai mult  vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și să-L mărturisească că El este într-adevăr, „Calea, Adevărul și Viața.”

Teama că nu vor avea pace și vor suferi de foame ii va domina pe oameni 

Dar mai presus de toate, nici unul dintre noi nu trebuie să uităm că din această viață trecatoare casa noastră reală este în cer, pentru că există Regatul Ceresc făcut pentru noi de Dumnezeu.

Și acum prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în Dumnezeu și regele nostru, pentru lucrarea sfântă a rugăciunii sa slabim lucrarea satanei.

Dumnezeu ascultă întotdeauna copiii Săi care sunt  în concordanță cu voia Lui, pentru binele lor. Amin.

Elpidios Vagianakis 27 Martie 2014

sursa articol

http://monopatiagapis.blogspot.ro/2013/06/blog-post_6445.html

Cele trei imparatii înainte de antihrist

 

Pentru a doua oară, copiii mei spirituali și prieteni, m-am intors pentru a repeta  pledoaria pentru a construi și dezvolta un lanț de rugăciune pentru Grecia și lumea noastră. Am spus-o să vă  fac atenti si sa puteți asculta despre planurile rele ale lui Satan, care prin intermediul  Pentarhiei controlate de el  va aduce intunericul si va face ravagii în omenire  pana la sosirea  satanicului fals Mesia.

Cer tuturor să participe la rugăciune intensă a inimii, ca singura soluție dovedită din cer, pentru a slăbi sau chiar anula multe posibilități și efecte ale executantilor deciziilor lui Lucifer care intentioneaza sa faca ravagii lume.

Întreaga lume înainte de a fi timpul pentru a vedea „urâciunea pustiirii” va trece prin trei faze ale ultimelor trei regate majore ale lumii.  Vor fi scurte, dar unice în putere de distrugere și punerea în aplicare.

Aceste trei regate ar fi:

  1. Împărăția  Ursului(Rusia)

  • Împărăția Dragonului(China)

  • Taramul Șarpelui(antihristul falsul Mesia)

Împărăția Ursului

În împărăția Ursului, care va fi condus de Rusia și va urma unor state puternice, cu o mare putere în economie și militar va încerca să schimbe frontierele la nivel mondial, prin războaie sau fuziuni diplomatice.

Conflictele artistic ralizate și programate de superputeri, prin diplomație perspicace al Uniunii Europene și Americii, vor împinge unele state sa se ciocneasca pentru probleme  dubioase cu rezultat dezastruos care favorizeaza aparitia imparatiei Ursului(Rusia)

Ca raspuns  spectaculos Rusia (va vedea aceste proștii ale șefilor de state convinsi de cei care se presupune că le sunt aliați, dar sunt vicleni) le va utiliza  pentru propriile sale proiecte, distrugerea totală a națiunilor din jur. Apoi mai  este faptul că unele state vor disparea dupa hartă.

Sa nu se odihnească statele de la nord de prosperitate economică aparentă și relațiii ce presupune neutralitate în războiul deja proiectat. Prostia liderilor dumneavoastră, , va fi cauza  distrugeri voastre. Un dezastru surprinzator de o mare magnitudine va crea teroare și temeri la nivel mondial  si va apare în etapa următoare.

Membri  ai Nordului , Finlanda, Norvegia, Suedia, ati lasat inima voastră să părăsească pe adevăratul Dumnezeu, care-L   cinstiti  numai cu buzele și a-ti rămas nefortificati spiritual. Lasa-ti  îmbrățișare părintească și afecțiune lui Dumnezeu sa va acopere  de satana care va urăște si vrea sa va răneasca. Dacă te intorci inapoi la inima binevoitoare a lui Dumnezeu cu compasiune si adevărată pocăință, nu vei  avea nimic de ce să se temi. Dacă ați neglijat si ati luat în derâdere chemarea Sa divină și vrei să te  expui la subtilitățile lui satana, atunci în curând veți vedea ce alegere proasta ati facut si cat veti fi de umiliti. Împărăția  Ursului   este gata de a va zdrobi.  Pe unii dintre voi iremediabil.

Ucraina nu vezi  cum mulțimea sfinților Tăi dau  mărturia sfânta  plâng și se roagă pentru tine? Pui  la îndoială credința adevărată, lăsând un profan ipocrit din dinastia franca pentru a va diviza?  Credințe ortodoxa, viața sfântă a sfinților  au binecuvântat pământul tau, iar acum a ajuns peste tine un  inamic real al fiecărei ființe umane care vrea să te rănesc fatal. Dacă ai putea vedea  sfinții tăi cum   cerșesc lui Dumnezeu  mila ai  îngenunchea cu ei și te-ai ruga cu penitenta și umilita pentru mântuirea ta.

Mă opresc să mă gândesc cât de mulți vor fi cei care vor primi acest mesaj și lanțul de rugăciune va crește, aceasta va împiedica răul cel mai mare. Vestea proastă este ca va  fi un act de distrugere  într-un alt stat din apropiere cu Rusia, din cauza egoismului si arogantei liderilor.

Georgia este un stat cu probleme. Este ca un soarece care vrea sa se lupte cu  ursul. Gândiți-vă in adevăr si  înțelepciune. Nu poti plange pentru un stat  care isi creaza probleme singur.Cei care doresc să se opună Ursului  și cauzei sale va fi vai de ei.Vai de cei care îndrăznesc să-i spună ceva  caci atunci  isi vor pierde existența lor. Acesta este un alt stat, care va disparea de pe hartă.Puterea Ursului va culmina atât de mult încât frică și teroare din întreaga lume va crește. Și Persia(Iran) va suferi  dupa ce mai intai Turcia  in unic si jalnic fel se va disipa(dezmembra).

Împărăția Dragonului

 Regele diavol va fi liderul acestui regat din China. Aliat credincios în principiu cu Rusia va exploata relatia cu ea și va câștiga prea mult in aceste etape se va ridica la superputere  in viitor.

China va beneficia de rănile incurabile din Japonia pentru a stabili pas cu pas militar viitoarea dominatie în întreaga regiune.

Nu va ezita, să-și trădeze prietenia cu Rusia și să contribuie la spirala ascendentă si distructiva. Până atunci, însă, isi  va ascunde pe furiș orice dorință ascunsă și exploatează inteligent îmbrățișarea amicala cu Rusia.

Acum se răspândeste peste tot, aproape peste tot în lume. A început cu economia ca un prim pas, inundă lumea cu bunuri, în scopul de a se ajunge la  domeniu  militar si  la nivel mondial cu Ursul. Atunci când acest lucru este realizat, nu va dura mult timp să -si manifeste și propriile ambiții expansioniste.

În lumea va domina frica absolută și anxietatea. Într-o lume divizata și distrusa va impune foc și convingeri ateiste din oțel, care caută ascultare absolută și  punere în aplicare.

Respirația fierbinte a Dragonului Rosu se va simți atât în Europa cât și în America.

Ele vor suferi foarte mult. De unde va trece și ea la cucerire, cu metodologie comunistă teribila si va face pe oameni sa geama și sa suferă. Creștinii vor trăi cele mai grele persecuții  de la dragonul cel rău rolul acestei împărății, as putea cu un cuvânt să-l descriu ca pe un coșmar.Vai de acei oameni in  care viata lor nu este înclinata la inima divina a dulcelui nostru Domn Iisus Hristos.Oamenii  se vor comporta la fel ca robotii dupa dictate si mandate de stat nu vor avea mai multe drepturi decât animale de companie.Viața și moartea nu vor avea nici o valoare pentru om. Acesta va fi ideologia satanica al acestui regat.Aceste două împărății  vor fi aproape simultane dar va provoca răsturnări majore la nivel mondial în urma lor. Vor  stigmatiza prezența lor prin  faptul că  vor reacționa nuclear. Pacea va  dispare   ciuma ,foametea la nivel mondial va aduce un cosmar.

Taramul Șarpelui

Ultimul regat al singurului  lider din istoria omenirii ne va  învăța cu „urâciunea pustiirii”.

 Satana cu aceasi otrava a iluziei se va folosi de om frumoasa creație a lui Dumnezeu pentru a distruge liderii națiunilor pe care ia ridicat la putere după care întreaga omenire o va supune sub  fiul   întunericului  antihrist.

Domnia acestui șarpe va fi unic în istoria vieții umane.

Toate regatele până în prezent din lume ar fi dorit să supună pământul, partea materială a omului.Regatul Șarpelui  va ataca si dori sufletul și trupul. Și materie și spirit. De aceea, metodele folosite va fi unice în felul lor, cu puterea cea mai perfectă de tehnologie și  nanotehnologie.

Liderul antihrist va avea puterea și autoritatea de a controla fizic și psihic  orice om

Va convinge pe toți oamenii, cei care au supravietuit experiențelor de război  si de coșmar din state și au testat  teribil  agonia  supraviețuirii  din cauza lipsei de hrană și apă, că  este doar un prinț al păcii adevăratul Mesia, ii va obliga în mod voluntar de al accepta ca unic rege.

Acest lucru este atunci când va pune pe toti sa accepte cipul cu  numere de cod. Cu acest cip ultra -nanotehnologic poate vedea și controla aproape în întregime oamenirea.

Pentru al treilea și ultimul lider alî mpărățiilor s- a proorocit ca fiind fiu  al intunericului.. Totul în jurul nostru este pregătit și va începe să se întâmple.. Omenirea epuizata din cele trei relele majore  ciuma, foamete și război, ii este imposibil de a rezista. Eliminarea adevărului din Evanghelie va duce la măsuri rapide pentru a imbratisa pe acest lider si a aduce  Judecata de apoi.

Noul guvern global va deveni mai puternic și mai evident imprimat în conștiința întregii omeniri. Chiar si războaiele împotriva sa, va fi folosit în mod fraudulos și viclean . Intunericul care înconjoară lumina constintei nu lăsa pe oameni să vadă cu ușurință ceea ce se apropie iar sufletul uman este  iremediabil rănit.

Chiar oamenii ce se presupun a fi spirituali vorbesc doar liniștitor, evitând părinții spirituali  autentici care au rol de a destepta

Dragi  mei copii și prieteni, perioada actuală este una dintre cele mai dramatice a umanității.

Aparitia  fiului  întunericului, antihristul este iminentă.

Marionetele din teren la nivel mondial cat si liderii națiunilor  lucrează neîncetat pentru venirea sa. Prin tot felul de  strategii  mass-media, pregătirea  si conștientizare globală se face pentru a fi acceptat.Chiar și războaiele împotriva Împărăției vor  fi utilizate pentru dominația globală.Singura modalitate de a rezista a crestinilor si armele noastre  sunt Tainele Bisericii noastre.

Taina Spovedaniei este scutul nostru.

Rugăciunea inimii, cu încredere deplină în Dumnezeu, puterea noastră.

Euharistia, antidotul final a intervențiilor psihosomatice rele.

Să  creasca puterea lanțului nostru de rugăciune. Haideți să-l transformam într-un lanț global de rugăciune. Să facem baze puternice spirituale cu rugăciunile noastre, care va ingrozi și descurajează lucrările întunericului.

Evenimente militare directe care au loc la nivel global prin rugăciunile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu pot fi un factor de atenuare  sau eliminare a consecintelor lor

 Toate sufletele noastre se pot baza cu incredere deplina ca pruncii în brațele și inima lui Dumnezeu Tatăl nostru. Dragostea și mila  a adevăratului Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos este atât de infinita că nu trebuie să ne temem că nu o vom primi. Noi credem în jertfa Sa răstignirea și harul Duhului Sfânt care ne înconjoară cu lumina strălucitoare si care va alunga întunericul sufletului nostru și ne va îmbraca cu puterea de viață.

 Ferice de cei care, în confuzia spirituală mai mult și mai mult  vor crede în dulcele nostru Iisus Hristos și să-L mărturisească că El este într-adevăr, „Calea, Adevărul și Viața.”

Teama că nu vor avea pace și vor suferi de foame ii va domina pe oameni 

Dar mai presus de toate, nici unul dintre noi nu trebuie să uităm că din această viață trecatoare casa noastră reală este în cer, pentru că există Regatul Ceresc făcut pentru noi de Dumnezeu.

Și acum prieteni și frați, să ne unim cu încredere absolută în Dumnezeu și regele nostru, pentru lucrarea sfântă a rugăciunii sa slabim lucrarea satanei.

Dumnezeu ascultă întotdeauna copiii Săi care sunt  în concordanță cu voia Lui, pentru binele lor. Amin.

Elpidios Vagianakis 27 Martie 2014

sursa articol

http://monopatiagapis.blogspot.ro/2013/06/blog-post_6445.html

Despre armata rusa si razboiul groaznic ce va urma

 

Analiştii militari se întreabă deja dacă nu cumva vom asista la un al treilea Război Mondial

 

Analiştii militari se întreabă deja dacă nu cumva vom asista la un al treilea Război Mondial, în timp ce specialiştii de la therichest.com au făcut deja un top al ţărilor care ar putea câştiga un asemenea conflict.

Şi se întreabă cât ar putea să dureze acum un război de acest gen, când exista arme mult mai evoluate, în special cele nucleare, care ar rezolva un conflict în minute, ore, zile sau lunI?

Au realizat un TOP 5 şi, evident, Rusia se află pe podium, chiar dacă pe ultimul loc. Pentru departajare, s-au axat pe numărul de soldaţi şi de nave militare şi aeriene, bani investiţi şi numărul de teste nucleare desfăşurate.

Federaţia Rusă se bazează pe 3.250.000 de mlitari, cheltuind 90,7 miliarde dolari în 2013 pe dotări şi personal, adică 4,4 % din PIB-ul Rusiei.

Are 1.900 de avioane de luptă şi 1.655 de elicoptere de atac! Au desfăşurat 4.502 exerciţii milirae nucleare.

Rusia a devenit, astfel, al treilea cel mai mare cheltuitor pe elemente de apărare din lume, tendinţa la nivel mondial fiind acum în creştere, pentru prima dată în cinci ani, depăşind chiar şi Marea Britanie.

Pentru următorii trei ani, tendinţa este ca Armata Rusă să crească cheltuilelile cu 44%, urmărind o revitalizare în domeniu, investind în echipamente militare şi în formarea şi instruirea militarilor săi.

Rusia este deja a doua mare forţă maritimă şi aeriană din lume şi al doilea cel mai mare arsenal nuclear aşa că , fără îndoială, vrea să rămână o putere militară majoră pentru mult timp.

În ceea ce priveşte celelalte patru state care ar putea câştiga un eventual al treilea Război Mondial, acestea sunt Marea Britanie, India, Statele Unite şi China.

LOCUL 5 – MAREA BRITANIE: Specialiştilor militari le-a fost greu să se decidă dacă Franţa, Germania, Japonia sau Marea Britanie ar putea avea şanse mai bune în această competiţie virtuală, în vederea câştigării unui eventual al treilea Război Mondial.

Doar că Marea Britanie este în continuare a doua mare putere militară occidentală în acest moment (deşi unii ar putea argumenta pentru Franţa) , iar cheltuielile lor militare i-au clasat pe locul al patrulea, la nivel mondial, în 2013. A cheltuit 60,8 miliarde dolari în 2013, adică 2,5 % din PIB!

În plus, Marea Britanie este pe cale de a deveni cea mai mare economie din Europa de Vest, întrecând chiar Germania, până în 2030.

Are 387.570 de soldaţi, 222 avioane de luptă şi 153 de elicoptere de atac, cu 225 de exerciţii nucleare.

LOCUL 4 – INDIA: 4.768.407 militari, 1080 de avioane de luptă şi 140 de elicoptere de atac. Aproximativ 100 de teste nucleare. A cehltuit 46,1 miliarde dolari în 2013, adică 2,5 % din PIB!

Deşi nu toate forţele ale militare sunt active în prezent, India deţine al doilea cel mai mare număr de trupe din întreaga lume, având şi multe grupuri masive paramilitare care ar putea susţine potenţial armata indiană în caz de conflict global.

Cheltuielile militare curente clasează India doar pe locul opt, la nivel mondial, dar, cu toate acestea, fosta colonie britanică devine un candidat promiţător pentru o viitoare supremaţia militară, chiar mai tare decât strămoşul său colonial.

LOCUL 3 – RUSIA, dar am vorbit mai sus despre această forţă militară;

LOCUL 2 – SUA: 682 de miliarde de dolari cheltuite în 2013, adică 4,4 % din PIB. 2.291.910 de militari, 3.318 de avioane de luptă şi 6.417 de elicoptere de atac. Aproximativ 1654 de exerciţii militare nucleare desfăşurate.

Armata americană deţine cele mai noi şi bune echipamente militare şi cele mai avansate tehnologii în domeniu.

Are militari bine instruiţi şi o puternică flota aeriană, dar şi maritimă şi un arsenal nuclear înfricoşător.

LOCUL 1 – CHINA: 166 de miliarde de dolari cheltuite în 2013, adică 2 % din PIB. 7.054.000 militari şi 1.500 de avioane de luptă. A efectuat 240 de teste nucleare.

Creşterea economică a Chinei de la sfârşitul anilor ’70 a fost tot, fără precedent, a impresionat pe toată lumea.

În ciuda faptului că ţara are probleme sociale grave şi mari probleme de mediu, autorităţile chineze au demonstrat o capacitate admirabilă de a face reformă economică şi socială.

La fel s-a întâmplat şi cu armata acestei ţări. Este una dezvoltată, solidă şi competitivă, iar supremaţia militară este puternică, în special în Asia

sursa

.http://www.apropo.ro

=======================================================

Rusia a scos la demonstraţie primul său avion ce nu poate fi depistat de radare

Rusia a scos la demonstraţie primul său avion ce nu poate fi depistat de radare, Suhoi T-50, o alternativă mai ieftină la modelul american F-22 Raptor, relatează BBC, potrivit Mediafax.

Avionul supersonic Suhoi T-50 a fost prezentat publicului la un spectacol aerian, MAKS 2011, care a avut loc în apropiere de Moscova.

Aparatul a fost dezvoltat împreună cu India şi seamănă ca design cu avionul american, permiţând în acelaşi timp manevre imposibile vechilor modele de avioane ruseşti.

Rusia intenţionează să construiască până la 1.000 de avioane “invizibile” în următoarele decenii, din care India – cel mai mare client al Moscovei în domeniul armamentului – va cumpăra în jur de o cincime, iar alte 200 de aparate vor dota forţele armate ruse, înlocuind avionul de luptă SU-27. În orice caz, producţia în serie nu va începe înainte de 2015.Dezvoltarea proiectului în tandem cu India a fost decisă în timpul vizitei făcute de preşedintele Dmitri Medvedev la New Delhi în decembrie 2010.

Programat iniţial pentru 2007, zborul experimental cu T-50 a fost amânat în mod repetat din cauza unor probleme tehnice. În cele din urmă, avionul a fost testat în secret, pentru prima dată, în ianuarie anul trecut.

T-50 are capacitatea de a zbura pe orice vreme, poate decola de pe o pistă de doar 300-400 de metri, poate fi realimentat în zbor şi poate ataca simultan ţinte aeriene şi terestre. Totuşi, unii analişti au spus că avionul nu va reprezenta un mare pas înainte.

Presa rusă de stat a relatat anul trecut că pentru dezvoltarea avionului au fost alocate până la 10 miliarde de dolari, dar noul aparat nu va costa totuşi mai mult de 100 de milioane de dolari.

Prototipul american Raptor a fost dezvăluit cu mai bine de două decenii în urmă şi costă 140 de milioane de dolari bucata.

Sursa: RL

=========================================

 Rusia testează arma care poate transforma oamenii în zombie

Președintele Vladimir Putin a confirmat că Rusia testează arme psihotronice care pot transforma oamenii în zombie, scrie Herald Sun.

Armele futuristice, care atacă sistemul nervos central, ar putea fi folosite împotriva dușmanilor țării, sau chiar a dizidenților săi, și ar putea fi gata în câțiva ani.

Putin descrie armele, care folosesc radiațiile electromagnetice, ca fiind instrumente noi în atingerea unor scopuri politice și strategice.

Planurile pentru folosirea acestor arme au fost anunțate de ministrul rus al Apărării, Anatoli Serdyukov.

Deși această tehnologie este cunoscută de mai mult timp, Serdyukov spune că dispozitivele au fost testate pentru controlul mulțumilor, iar când au fost îndreptate spre o anumită persoană, temperatura corporală a acesteia a crescut brusc, ca și când ar fi fost “pusă într-un cuptor cu microunde”.

Undele electromagnetice afectează creierul, stările psihice și pot transmite comenzi sau sugestii direct în mintea unei persoane.

==========================================

Rusia a creat super arme electromagnetice

Rusia a creat super arme electomagnetice şi este pregătită pentru ce poate fi mai rău, în cazul unui conflict major la nivel mondial, dacă acesta ar izbucni chiar mâine. Strategii ruşi în apărare se bazează pe arme de înaltă tehnologie. De altfel, aproape toate marile puteri ale planetei desfăşoară activităţi secrete de cercetare în acest domeniu, nu mai este o noutate. Recent, oamenii de ştiinţă ruşi au pus la punct un generator cu o capacitate care este comparabilă cu cea a unei unităţi nucleare, de miliarde de waţi. Un adevărat progres ştiinţific, dar care nu va fi util numai pentru industria de apărare. Acest dispozitiv are un impuls foarte scurt şi este foarte compact. Niciodată, un dispozitiv atât de mic, care poate să stea pe un birou, de pildă, nu a putut să genereze impulsuri magnetice de o capacitate care ar putea fi comparabilă cu o enormă centrală hidraulică. Este mai puternic de zece ori de cât orice dispozitiv similar care s-ar putea găsi în lume, afirmă specialiştii ruşi de la Academia de Ştiinţe din Rusia. Iar el, ar putea fi folosit practic oriunde ! Invenţia va permite specialiştilor crearea de telescoape radar şi de radare de nouă generaţie, susţine Pravda, grupuri de rachete, ceea ce va interesa cu siguranţă ministerul Apărării din Rusia. Dar noile produse vor fi de asemenea folosite pentru a verifica stabilitatea energetică a marilor obiecte şi a sistemelor. Aparatul este capabil de a imita fulgerele fenomenale sau chiar o explozie nucleară. Este imposibil de a fotografia sau de a filma noua acţiune în generator, căci acesta anihilează imediat toate aparatele electronice, făcându-le inutile. Cercetarea care a condus la realizarea acestui dispozitiv uimitor poate fi folosită însă cel mai mult în dezvoltarea armelor electromagnetice ! Evident că nimeni nu a studiat până acum efectele biologice pe care le-ar putea avea aceste impulsuri extraordinare, dar se ştie că « ele pot afecta echipamentul electronic din apropiere, calculatoarele sau telefoanele mobile şi că trebuie să fie controlate de radiaţii », a spus Mihail Yalandin, un specialist principal de la Institutul de Electrofizică.==================================================

Cosmospheres: Farfurii zburatoare rusesti

În timpul Războiul Rece, atât americanii cât şi ruşii au dezvoltat diverse tehnologii de luptă. Chiar dacă analele istoriei susţin că SUA ar fi dominat indiscutabil această luptă spre cucerirea spaţiului, Rusia deţinea tehnologii impresionante de luptă.

Încă din anul 1977, ruşii au pus bazele unui program special, denumit Star Wars, care consta într-o triadă spatială construită în jurul unui fascicul încărcat cu particule cu neutroni. Tot în același an ruşii au lansat primii sateliți cosmici denumiţi “Cosmos Interceptors” armaţi cu fascicule de neutroni. Un an mai târziu, aceşti sateliţi ajunseseră la performanţa să distrugă toţi sateliţii americani spioni şi de avertizare.

Dosarele secrete ruseşti susţin că laserul a mai fost utilizat şi pentru a şterge o bază secretă americană de pe Lună, pe statusul operațional Copernicus Crater. Apoi ruşii şi-au desfășurat propriile lor baze. Acesta a fost al doilea picior al triadei de cucerire a spațiului.

. Se spune că ele utilizau electronavigația şi erau alimentate cu reactor nuclear. Navele circulau în poziţie orizontală şi erau imposibile de detectat cu radarul, datorită acoperirii lor cu un material stealth. Erau dotate cu arme cu particule gamă de constatare psiho-energetica. De asemenea echipamentul de pe “Cosmospheres” putea să bruieze până şi creierul.

La începutul anul 1978 s-a petrecut o stranie erupţie de bombe aeriene de-a lungul coastei Statelor Unite şi nu numai. Autorităţile nu au avut nicio explicaţie cu privire la această întâmplare lăsând un mare semn de întrebare în sânul mass-media, cât şi al opiniei publice. Exploziile misterioase nu au putut fi identificate cu niciun avion supersonic sau cu o navă spaţial americană. Explicaţia a venit atunci când dosarele secrete ruseşti au fost făcute publice.

Un atac nuclear iniţiat de SUA împotriva Rusiei a fost comandat cu 82 de avioane secrete. “Avioanele submarin”, aşa cum erau ele denumite, s-au strecurat pe sub apă, apoi au zburat la nivelul vârfurilor copacilor. Destinația lor era Marea Caspică şi Norvegia. Ordinele erau clare, odată ajunse la destinaţie trebuiau să aştepte zorii zilei pentru a-şi continua misiunea. Apoi când venea seara trebuiau să-şi atingă ţinta. Avioanele submarin  se aflau suficient într-o apă suficient de adâncă ca să fie vizibile radarului şi totuşi nu puteau să fie detectate nici de sonar. Ruşii, cu ajutorul Cosmopheres au reuşit să le identifice şi prin metode de dezinformare au reuşit să le atragă într-o capcană.

Chiar la miezul nopţii Cosmopheres au început să tragă cu armele încărcate cu fascicul. Erau 10 avioane submarin în Marea Alba şi pe rând au dispărut într-un şuvoi de abur. Armele ruseşti puteau să dezintegreze materia, iar avioanele dispăreau pur şi simplu fără ca nimeni să ştie. La capătul Marii Caspice se aflau alte 19 asemenea avioane care şi-au găsit sfârşitul subit. Astfel, putem spune că ruşii au reuşit să stopeze un holocaust nuclear, pentru că altfel războiul odată declanşat nu putea decât să provoace un şir de explozii nucleare.

===========================================================

PROFETIE

Un preot în vârstă, care a dorit să rămână anonim, a spus următoarele într-o profetie pentru unele evenimente teribile ce vor urma. Doua dintre ele au venit deja, Rusia  a fost in război cu Georgia și statele internationale, al doilea ar fi crahul bursier.

Războiul ruso-georgian 2008 a fost un conflict armat din august 2008 dintre Georgia, pe de o parte, și Rusia și guvernele separatiste Osetia de Sud și Abhazia, pe de altă parte.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/2008_South_Ossetia_war Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/2008_South_Ossetia_war
. Bursele de valori din sudul Europei se destrame și luni a înregistrat o scădere dramatică în Italia încearcă negativ, se scufunda la 3,87%. Mare a fost căderea și bursele de valori din Portugalia, Irlanda și Spania, în timp ce dip indicele înregistrat de bănci europene, care trece scăzut 27 luni.. Criza europeană este  in escaladarea  potențiale victime sunt Cipru, Italia și Spania, care, dacă ar fi confirmat va împărți Europa în două.

Sursa: http://www.xrimanews.gr/oikonomia/11245-katarreysh-twn-xrhmatisthriwn-toy-eyrwpakoy-notoy

. Cu speranța că nimic altceva nu poate avea loc și mai mare  dau cuvintele exact așa cum a fost scrise pe site-uri si forumuri. Subliniez faptul că acest text a fost scris pe forumuri la începutul anului 2008 și înainte de Criza financiară în octombrie 2008 și care prevad exact.
Următorul document nu a fost scris pe forum . Am încercat să le ordonez și pune informațiile în mai multe categorii.Care este citat, sunt informații de pe internet.
 
Toți m-au tratat cu neîncredere. M-am simțit prost.
Ei nu au vrut să înteleaga.
Știi, când ești departe de Dumnezeu, tu nu vrei să auzi despre vesti proaste. Vrei să auzi mai degrabă știri despre bârfă, fotbal, femeii, dar nu pentru evenimente providențiale.  Din păcate, acest lucru va fi pedeapsa
Când le-am discutat cu mai mare aplomb  mi-au spus să încetez imediat. Am încredere în Dumnezeu și rugăciunile sfinților, si  a Fecioarei Maria. Actuala generație de oameni  sa îndepărtat de Dumnezeu si harul Lui. Toată lumea se gândește numai la persoana lor, fiecare cauta sa se se descurce singur  și nu au nevoie de nici un Dumnezeu pentru a merge mai departe. Tehnologia este buna și portofelul plin și totul va fi rezolvat de la sine . Dar această tehnologie este cea care ne va distruge! Mi-a spus că rușii au astfel de arme secrete, și când va fi să le folosească, vor distruge țări întregi, în cazul în care acestea vor fi inamici.
Fara sa incerc sa va mint dau cuvintele exact așa cum au fost scrise în  profetie.Subliniez că acest text a intrat în mâinile mele înainte de criza financiară, în octombrie 2008, care prevede cu exactitate.
Când sora mea a vizitat pe acest preot a deschis discuția   despre aceste evenimente. El a înțeles scopul meu și mi-a spus că mental nu voi avea nici un beneficiu. Doar curiozitatea umană și păcătoasă vor fi îndeplinite.  Am insistat și mi-a spus că doar câteva lucruri ar putea spune pentru unii, care au in minte aceasi îngrijorare ca si mine.
Când am plecat,tremuram cu totul ! Dacă aceste evenimente vor fi numai pe  jumătate ca să spunem așa, atunci un singur cuvânt se potrivește … HORROR!
Voi reda tot ce a spus, și mi-a permis să scriu, nu in intentia să sperie lumea si a crea un climat de defetism.
Grecia noastră nu va suferi distrugeri ori ocuparea teritoriului O alta ar fi tragedie – vor suferi de saracie si foame.

“Fiule sunt nevrednic și păcătos să vorbesc și sa interpretez pe Sfinții drepti și pe martiri.  Dar dragostea de Dumnezeu de multe ori atunci când a fost găsit semne de pocăință vine și ne consolează »
Astfel a început cuvantul preotul acum pensionar.
Tot ce a scris Sfinții Bisericii noastre se vor petrece  pana in detalii”
http://www.inkarp.com/ipb/index.php?showforum=199

Puteți citi profețiile, dacă te duci la acest site http://www.inkarp.com/ipb/index.php?showforum=199

El a spus că atunci când a citit noile profeții ale Sfântului Cosma Aetolian (http://geoment.eee.gr/profities.html) și sa rugat pentru ai descoperi  Domnul când si cum va fi acele evenimente. Dar o vizita la Muntele Athos și cuvintele unui om batran la făcut să înțeleagă greșeala lui.
Domnul și numai El singur va decide dacă cineva este demn de a fi “umplut” de mila. Și deodată intro noapte la rugăciune, când turcii au ucis pe Isaac și Solomos, au început să se manifeste în fața lui evenimente ca intr-un film mi-a spus lucrurile care au să vină.
La 14 august 1996 a fost ucis de turci în Cipru Solomos Solomou momentul în încercarea de a descărca de pe web de pavilion turcesc reprezentând armata de ocupație turcă. Executarea brutală a eroului Solomou văzuta de miliarde de telespectatori din întreaga lume, așa cum sunt înregistrate de camerele video.  A fost un moment șocant al istoriei noastre recente, iar acei greci care au vazut in real scena nu vor uita până la sfârșitul vieții lor. Cu câteva zile inainte de moartea provocata de către turci în demonstrație anti-ocupație în Nicosia vărul lui Solomos, Tasos Isaac arata o scenă care de asemenea, este inregistrată de camerele de televiziune.
Sursa: http://www.mycarclub.gr/index.php?topic=7762.0

El a scris despre șapte războaie adevărate.

Fiecare război va fi mai salbatic decat ultimul.

Fiecare război va implica mai multe țări și se va întinde pe o arie geografică largă.

Intermediar între toate războaiele vor fi intervale de “pace”.

Războiul se va răspândi în întreaga lume.

Ruine, foamete, mizerie, revoluție, jafuri, boala va domina pe o scară globală.

Primului Război

Primul război a fost cel care a avut loc în Georgia. Rusia va suporta un alt atac de provocare din Georgia și de această dată  ii va distruge definitiv. Din păcate, pierderea a populației civile din Georgia va fi terifianta.

Situația din Caucazul de Sud rămâne nerezolvată, iar finalizat un an de la conflictul Tbilisi-Moscova.Ultimul focar de tensiune este o urmare a deciziei guvernului ilegal din Abhazia separatistă susțin că “are apele teritoriale naționale, dacă acestea intră vasele de Georgia va utiliza măsuri militare …
Source:http://www.drougos.gr/?p=1303

Sursa: http://www.drougos.gr/?p=1303

Războiul din Georgia va implica pe ucraineni și americani care vor face provocări mari împotriva rușilor. Tensiune între Rusia -Ucraina  28 august 2009  Pentru “acțiuni provocatoare”, a vorbit de administrare a flotei ruse, bazate la Sevastopol Crimeea, atunci când un “grup neidentificat”, a încercat să se infiltreze pe o bază navală rusă și a o elimina fără de care nu este posibil navigarea navelor rusești în Peninsula.
Sursa: http://ellinikoforum.blogspot.com/2009/08/blog-post_7084.html

Turcia va permite navelor americane și aeronave pentru a trece prin spațiul aerian pentru a bate pe ruși.
De atunci începe numărătoarea inversă până la  distrugerea turcilor.  Rușii vor plăti foarte curând ucrainenilor, de fapt, foarte puține ucraineni ar lupta cu rușii, și va fi primiti cu entuziasm în orașele din întreaga Ucraina și Marea Neagră, se va lupta americanii și rușii pentru prima data insa rusii ii vor coplesi.
Turcia va impune dictatura în timp ce kurzii vor fi rebeli.
.În următoarele câteva zile va începe artificial turbulențele financiare globale cu prăbușirea sistemului financiar.
. Economiile se prăbușesc una după alta,  revoltele din jurul cererilor economice.

Încercarea de a semăna disperare și panică pentru omenire.
Cât de mulți dintre concetățenii noștri vor dori să audă îndemnuri spirituale:

– Când va pierde depozitele lor și a economiilor lor?

– Când sunteți concediati de la locurile lor de muncă?

În cazul în care plățile de împrumut vor crește de zece ori peste noapte?

După un prim val de criză cand totul pare sub control, atunci va lovi din nou altul mai dur și fără milă.
– Oamenii se vor sinucide pentru casele lor și locurile de muncă

Băncile de retail incendiat și jefuite.

. – Economia se va prăbuși.

-taxele vor fi impuse incat si pentru animalele de companie se va cere taxe

-Războiul care se va apropia le va va anula  pe toate.

Bani, bijuterii, pietre prețioase, a spus bătrânul, nu ne va pasă pentru a le proteja.  Putem pierde pe toate, nu ele ne vor salva salva.  Nu-ți fie frică, nici nu te clinti  atunci când vor începe evenimente.
Domnul nostru, Fecioara Maria și toți sfinții  au înconjurat Grecia noastra.
Orice acțiune ostilă împotriva nu va avea efect.
In  curând americanii si Israelul vor ataca Iranul.

În cele din urmă, se pare că publicarea ziarului pe 24 decembrie, în care a fost menționat de un posibil atac preventiv SUA-Israel împotriva Iranului va verifica, probabil, și, eventual, perioada scurtă de timp.
Totul pare a atârna de un fir subtire ca amenințarea Iranului de a bloca strâmtoarea Hormuz sunt în creștere în frecvență, și administrarea flotei 5-SUA, a replicat că el va tolera în nici un fel obstrucție de trafic la și de la Golful Persic. Este prima dată că SUA reacționa la amenințările de Iran.
Sursa: http://www.rodiaki.gr/article.php?id=154505&catid=1&subcatid=37

Războiul nu va implica  Grecia.Dar războiul va izbucni în vecinătatea noastră. Albanezi, croați, musulmani bosniaci, și americanii impreuna cu NATO, față de Serbia și Rusia.
În vremea aceea in Grecia in câteva săptămâni, va “cădea”guvernul  se va merge la noi alegeri. Insa atunci junta care conduce pe turcii ne vor ataca tara.
As fi vrut ca evenimentele transmise, sa nu fie niciodată.  Amintiți-vă, doua lucruri atunci când evenimentele se vor întâmpla nu renunța la Hristos și patrie.
. Bătrânul mi-a spus, cu toti  aceia, care spune  date exacte la evenimentele care vor veni este ceva greșit și nu-I luati in considerare.
De asemenea, mulți calendaristi pe stil vechi, care s-au desprins de trupul Bisericii au răspândit lucruri fantastice care nu trebuiesc luate in în considerare.  Profețiile de sfinți, pot prezice nenorociri și suferințe, dar apoi urmează pace și iubire.
Dumnezeu iubește creatura Lui și ii da posibilitatea de a se ridica din nou.  De la profeti mincinosi  numai dezastre vor auzi, și nici o posibilitate de mântuire.În următoarele  zile si luni vor începe turbulențe economice crize  financiare toate create artificial.
Marea Neagră va deveni o mare rusesca după cucerirea Turciei si  va fi prima țară pe care se va testa armele secrete rusesti.

La început, turcii vor crede că au invins dar acest lucru va fi distrugerea lor. Rușii vor învinge în cele din urmă și se încadrează orașul în mâinile lor (Istambul fostul Constantinopole)
Părintele Paisie
Source: http://www.ipanic.gr/afieromata-%CE%B1%CF%…E%BF%CF%85.html Sursa: http://www.ipanic.gr/afieromata-% CE% B1% CF% E …% BF% CF% 85.html

În partea de nord se va invada și cuceri țările nordice, Finlanda, Suedia, Norvegia.  Deoarece aceste țări, în timp ce aparent s-ar păstra o poziție neutră, în cele din urmă de pe teritoriile lor să dezlănțuie primul atac serios de pe teritoriul Rusiei cu victime ale populației civile. Dezastru, care va avea de suferit va încânta îngrozi omenirea.
. Apoi rusii vor invada Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Republica Moldova.  Oamenii popoarelor ortodoxe din Balcani se va ridica  să răstoarne guvernele lor și se vor alia cu rușii, sârbii și românii, dar nu si bulgari.
După ce rușii vor coborî in sud pentru a ajuta aliatii lor arabi și iranieni  care vor fi atacati de americani.  Americanii vor  ocupa zona de coastă a Iranului, după lupte crancene, dar nu va fi capabili să se deplaseze în țară, datorita rezistentei ridicate a persanilor.
Rușii vor matura peste Persia(Iran) și distruge forțele SUA-NATO Apoi vor invada Irakul, Siria, Iordania, Liban, Kuweit, și în cele din urmă  Israel. Apoi vor încerca să atace prima bază a SUA și Israel, dar se vor opri. Cauza fiind tratative internationale  pentru pace si comunicare.Apoi vor continua cu Egiptul și va ocupa Canalul Suez.
Mergând Orientul Mijlociu, rușii vor petrece trupele lor în și in Grecia, fără cea mai mica distrugere a grecilor. Tranziția va fi foarte rapida.
. Capacitatea de a efectua transporturi  de forțe de mari dimensiuni pe distanțe lungi foarte repede constituie un avantaj mare pentru ruși care detin tehnica militara secreta, aeronave necunoscute acele farfurii zburătoare.

 

 Dubroff Rusă Aviație Inovare: un unic obiect identificat
Potrivit unor surse de știri, ingineri de aviație din Rusia au un nou proiect de nava pentru zbor numită Lokomoscanner, care are potentialul de a revolutiona aeronavele într-un mod extrem de specializat.Arata ca o farfurie zburătoare, dar aceasta nu este de natură să impresioneze ca acele civilizatii foarte avansate, care pot sau nu pot rămâne departe de sistemul solar.  Cu toate acestea, Lokomoscanner este impresionant, iar acesta este un vehicul gigant, în picioare 100 de metri (350 de picioare) de mare, cu un diametru de 250 de metri (875 de picioare).  Atunci cand este completa, Lokomoscanner va fi capabil să transporte până la 1.500 de tone de diverse bunuri.

Aeronave în formă de farfurie, care zbura nu sunt neobișnuite în sine.Cerința minimă pentru o astfel sunt două Frisbees, unul pe partea de sus și cea de jos cu două motoare mini-nucleare de propulsie. Lokomoscanner este unic, nu din cauza că caracteristică, ci mai degrabă pentru că este o combinație versatila de  avion,  elicopter și un aerostat (un obiect mai usor decat aerul, care pot rămâne staționară în aer).  Lokomoscanner poate muta într-o linie dreaptă (chiar și după câteva pahare), întoarce-te, treceți și îndeplini cu ușurință o aterizare verticală. “Farfurie zburatoare” forma reduce rezistenta la vant. Toți acești factori se combină pentru a crea un vehicul de zbor, care este ușor de manevrat și indispensabil pentru a ajunge la zonele de lucru.
Numai timpul va spune ce spun fanii OZN-uri despre această nouă forma IFO.
M Dee Dubroff M Dee Dubroff Russian Innovations Inovații rusă InventorSpot.com InventorSpot.com
http://inventorspot.com/articles/russian_a…ng_object_25557 http://inventorspot.com/articles/russian_a…ng_object_25557
Apoi se întorc în Balcani pentru a ajuta pe sârbi care lupta cu NATO  si țări musulmane ori catolice din Balcani și de a câștiga. Forțele rusesti  vor fi trădate de China. În timp ce la inceput  vor fi impreuna, China va părăsi alianta și mai rău, va permite trupelor aliate sa lovească în spate pe rușii.
Dar nu am terminat cu primul război. Rușii vor fi pliati în Tracia de Est și în teritoriile asiatice.  Occidentalii vor debarca in Albania care a fost puternic deteriorata, acesta va începe să se miște la est
Dar, pentru că au problemă mare pentru a se muta  pe drumuri deteriorate, drumuri bombardate, poduri care au cazut in atacurile severe ale rușilor, ei vor primi o decizie ciudata.
Acest lucru va fi realizat în primul rând pentru Grecia va fi neutra nu va suferi nici o deteriorare a rețelei de drumuri și, de asemenea Grecia va fi aliata neoficiala a Rusiei. Rușii nu ar îndrăzni să loveasca un “aliat”, și vor fi prietenosi .Deci, se va face.
Aliații, cu toate acestea, le-ar place teribil sa atace pe greci, deoarece ei au fost aliati cu rușii, astfel încât sa existe dezastre și pierderi  la fel ca in țările lor
Vai de greci, care ar cădea în mâinile lor. Cu scuze pentru amuzament  aliati vor chema  să răspundă  tarani sau  pastori intreband dacă este aproape sau  departe orasul si vor fi chinuiti până la moarte.Casele vor fi jefuite, femeile de toate varstele vor violate, oameni fiind uciși, bisericile vor incendiate preoții va fi pus la stâlpul infamiei și răul va fi continua.
Singura salvare este evadare la munte și ascunsi în păduri. iata cazul de mai sus in profetie: In trei orase Bougazi , Krapsi și Musina, vor trece multe trupe aliate in drum spre orase Veți fi întrebati dacă orașul este departe • nu se poate spune adevărul, pentru că va vor răni. Această armată nu va ajunge în oraș, în mijlocul drumului vor afla că războiul a fost incheiat. “Sf. Cosma de Etolianul
Sursa: http://geoment.eee.gr/profities.htm

Vai de vârstă, femeile însărcinate, copiii mici și nevoiași. . Dar “salariul” de noi Crusaders vor fi grele și devastatoare la zidurile Constantinopolului.
Bătrânul mi-a spus că trupele vor fi de aproximativ 3.000.000, se va trimite o trupe prin Tesalia.
Distrugerea teribil vor aștepta locuitorii din zonele în care vor trece. Pasajele din vale va fi distrus o dată și nu va fi nici o aparare fizica. Cei care vor să scape vor merge satul de la poalele Muntelui Olimp și Kissavos.
. Forțele din Tesalia și din Egnatia se vor reuni în afara Salonicului.
Conflictul greco-turc

În timp limitat conflictul greco-turc nimeni nu va fi ucis, nici un soldat grec .  Oricine ar spune  altceva fi o minciună.Distrugeri, cu toate acestea, nu va fi. Soldații vor fi cu degetul pe tragaci, nu va fi focuri de armă, foc tun, mai ales pe insule, dar va fi actiunile impulsive. întrebat acest lucru personal, pentru că nu am putut da seama ce fel de război ar fi în cazul în care nu va fi nici o grec mort.Maica Skepi ne va proteja și apoi conducerea militară luminata  pregătește deja doctrina de apărare a țării, în conformitate cu evenimentele viitoare.
Din motive evidente, să înțeleagă mai multe insule mari grecești.Acesta va stârni migranți coreligionarilor economice cu ei echipament militar, care este deja la o locație prestabilită în țară. sabotaj, poduri sablare, drumuri, incendieri, vor fi expediate. Serviciile de securitate ale țării noastre vor știi totul. sabotarile cele mai periculoase sunt cele la apeducte și a apei potabile. Din informațiile pe care le vor avea turcii vor înțelege ca a ocupa acum insulele grecești, echivaleaza cu tragedia atunci va încerca in final o surpriza va incerca o lovitura  pe continent in Grecia. armata va demara  pentru o aterizare de la Kavala la Atena!
Vor crede că  noi ne-am pus greutatea pe insule și am lăsăm zona nepăzită Va ajunge la o mica distanta de la tinta lor sase mile marine de coasta.  Cand vor vedea  turcii ca nu pot cuceri insulele din Marea Egee,  vor ataca în Cipru.
Nu vor fi lupte înverșunate.Nu vor fi pierderi mari, și populația militară și civilă. Din fericire coborârea rapidă a rușilor le va face să-și retragă toate forțele să-și apere patria lor. Apoi, forțele cipriote vor relua teritoriile ocupate, din păcate evenimentele vor duce la o purificare etnică.

 

Nu toti sunt duhovnicesti, dar eu cred în Domnul, cei de zilele de atunci ierarhia Greciei prin reuniuni extraordinare vor oferi salvare și anunțurile necesare
Membrii familiIor  au avut binecuvântarea de a ști viitorul  și învierea neamului nostru, a spus copilul mai mare spiritual avem datoria sacră de a ajuta fiecare creștin, care va bate la ușă a da chiar și de la economiile lor și  din excedent. Blestemat să fie cel care refuză să ajute vreun creștin.  Cine va bate la usa nu va fi lasata sa sufere de foame de asemenea, îngerii  vor vedea dacă porunca Domnului nostru este respectata.
Blestemat să fie cel ce va cere bani pentru a găzdui asupriți, care vor dezonora femeile.
Binecuvântarea Domnului nostru vă păstrați, vă deschideți casele voastre. Alimentele vor exista  și nu se vor termina. Îngerii Domnului vor dezvălui pentru a  se găsi hrană. Purtati mereu apa sfintita. O picătură amestecata  în apa tulbure si  apa va deveni potabilă.

Ce se va intampla cu America?

Din păcate, distrugere totală. de la 300 de milioane de locuitori cati sunt acum  90% isi vor pierde viața din cauza razboiului. Desigur, nu-mi amintesc evenimentele trecand atât de mult timp când l-am vizitat și a cerut altor copii spirituali sa scrie si pe hartie. Când am întrebat acel Bătrân, cum permite Domnul, la o națiune ca rusii  de a ataca aici si invada dincolo, mi-a spus că, în toate războaiele pe care le vor face  rușii, mai întâi au fost atacați și apoi ei au reacționat. Deci, turcii să nu poate sa vina la Domnul și să spună “Ce rău am făcut de ai distrus tara noastră, prin mana rușillor, ¨» le va spune. Voi ati, atacat fără motiv și fără provocare pe greci. Aceasta va fi pedeapsa. Din acest răspuns a celui Bătrân, am înțeles  ca turcii vin aici din proprie initiative.

Armaghedon

Regele Ioan, după apariția lui la tron, va continua  razboaiele, de această dată împotriva chinezilor. Chinezii cei nenorociți care nu au trimis armata pentru a ajuta pe rușii cu care erau aliati ii  trimite la razboi impotriva armatei grecesti care eroic va fi condus de  Regele Ioan, în bătălia de la Armaghedon.
Având în vedere aceste evenimente extraordinare, toți credincioșii vor trece la pocăința  din durerea lor  se vor ruga neîncetat lui Dumnezeu să aibă milă de ei, sa opreasca toate relele din lume și sa aduca pace.  Dumnezeu aude cand se roagă  copiii Lui credincioși și trimite la pământ, sub forma unui om, un înger pentru a ajuta  și Sfântul înviat Ioan va aplica deciziile și voința lui Dumnezeu pentru a solutiona  problema din Est și mântuirea lumii , în numele lui Hristos. regele Ioan va fi numit de către Dumnezeu ca și conducător al lumii.
Sursa: http://www.inkarp.com/ipb/index.php?showtopic=38062
Dar nu va fi mult de  așteptat pentru lupta finala cetele cerești ale îngerilor, care vor zdrobi dusmanii.
Grecia ar putea pune succesul puterii sale militare în seama  regelui Ioan Doukas  cel inviat in Constantinopole si indicat de ingeri ca conducator al lumii . Ο  armata greacă in alianta cu alte state ortodoxe 100-150000, vor lupta împotriva a 200 de milioane de soldati asiatici.  Domnul va interveni în mod deschis și va lovi dușmanii săi cu focul coborât din cer și se va “arde” toti chinezii. Asta e modul în care a descris el ca vor aduce victorie glorioasa slujitori ai Domnului, Sfinții Îngeri.
După China, se va întoarce împotriva tuturor musulmanilor, mai întâi în Asia, și apoi în Africa de Nord.

Sursa: http://geoment.eee.gr/profities.htm

Traducere efectuata cu google translate din limba greaca  ,scuzati eventualele greseli de exprimare atat s-a putut face neavand un traducator.

 

PARINTELE ELPIDIOS : DUPĂ PANICA SI RAZBOIUL DIN SIRIA SE VA AFIȘA ANTIHRISTUL

Într-adevăr viziunile parintelui Elpidios  pentru venirea lui Antihrist ne da fiori. Evoluțiile dramatice din Egipt, invazia iminentă a Siriei, și  disputele dintre Israel și Iran vor sta în etapa de pregătire pentru apariția profetului fals va aduce la o  presupusa pace in lume … .
Mai jos este extras relevant dintr-un discurs recent al Parintelui Elpidios  la 6 august 2013 (un exemplu de inainte vedere cu privire la intenția de invazia americana din Siria), care literalmente spune totul:
„În această mizerie patru state mari vor crea panică si un război generalizat se apropie . Și aceste patru state sunt Israel, Iran, Egipt și Siria.
Aceste patru , state vor crea noi date pentru aspectul final al venirii lui Antihrist.Antihristul prin proprii sai liderii va crea două noi state, care vor fi conduse de lideri încăpățânati și puternici, care se vor ciocni. Cele două state se vor ciocni si va începe să degenereze în război care se va extinde astfel încât să atingă si pe cei neimplicati.

 Atunci se va vedea ca din conflictul celor 2 state vor fi nevoiți să înceapă să se vorbească despre pace.De nicăieri, de la Est va veni, veți vedea o persoană atât de puternica, atât de inteligenta, atât de diabolica de înțeleapta, atât de fermecătore, avand posibiliati financiare ,  un  foarte bun negociator.Și această persoană prin negociere va fi capabila in a echilibra reacțiile statelor și acesta va duce la prima pace.

Când va veni această primă pace în acest conflict  patru  state vor juca un rol important pentru venirea lui Antihrist. Siria, Israel, Egipt și Iran. de acolo se va raspandi in reacție și in celelalte state și de nicaieri va veni Antihristul, care va fi tot ceea ce am spus, absolut fermecător, cu umor, cu aparenta bunăvoință iari apoi va fi capabil de a opri războiul.
Va fi primit ca un prinț al păcii, mass-media și toți liderii de atunci accepta acest lucru ca o personalitate de top.il vor chema în toate statele pentru a tine discursuri, să-l întâlnească și sa i se supuna va fi promova încet ,încet ca lider mondial.
Bisericile vor fi într-o  situație grea ,devastate de mai multe scandaluri și multe conflicte vor striga  sa devina una cu Antihristul.Proorocul mincinos va spune lumii  că el este adevăratul lider.
Antihristul NU va veni atunci să  predice religia lui Dumnezeu, ci a omului. Religia umanitara va predica. Acesta subliniază conceptul de Dumnezeu, dar in sensul de om. El va vorbi despre conceptul ca omul poate deveni Dumnezeu.
Si voi spuneti ca sunt Dumnezeu. eu sunt liderul! Se va accepta tot ce este indecent si care nu există în Biblie, il vor accepta  toți ca un membru de bază și lider iar proorocul mincinos va cere tuturor credincioșilor care se vor supune și altor biserici sa fie subjugati de el.
Antihristul va inputernici  Vaticanul ca autoritatea absolută în toate celelalte biserici, toate religiile și toate confesiunile.
Apoi, va începe cea mai mare persecuție a crestinismului suferită vreodată. ”
http://www.elora.gr

În video de mai jos explică pe fata motivele pentru care Noua Ordine Mondială urăște Siria.

Siria nu are băncii centrale  apartinand familiei Rothschild

Siria nu are datorii externe și nu s-a  indatorat FMI

Siria nu are alimente modificate genetic care sunt interzise si considerate periculoase.

Cetateni din Siria prin mijloace create de guvern sunt bine informați  despre agenda si planurile Noii Ordini Mondiale.

Siria are o multime de petrol și gaze

Siria se opune politicilor de APARHEID israelian

Siria este țară laică ULTIMA IN ORIENTUL MIJLOCIU care nu a cazut în mâinile ISLAMISTILOR

Siria are o cultură națională puternică si  identitate nationala
sursă