Tag Archives: Demonul

Ce este demonizarea şi cum se vindecă

DEMONIZAREA

„Ce este demonizarea şi cum se vindecă?”  

Demonizarea este starea omului în care diavolul, ca duh viclean şi necurat ce este, vine înlăuntrul omului şi locuieşte în el. În această  situatie, omul nu se mai comportă ca o persoană independentă, ci aproape toate actiunile şi gândurile lui sunt controlate de duhul viclean care pune stăpânire pe mintea sa ori de câte ori vrea şiîi dă acestuia ordine.Adică se pierde libertatea vointei omului. Acest duh necurat se manifestă în special înăuntrul sfintelor biserici, unde este deranjat de cele sfinte; de asemenea, se manifestă pe durata exorcismelor în care şi discută demulte ori cu preotii.Aceste fenomene le observăm adeseori nu numai în Noul Testament ci şi astăzi în biserica Sfântului Gherasim din Kefalonia, în biserica Sfântului Gheorghe din Karea Attiki, în biserica Sfântului Nectarie din Eghina şi în alte păriti. „În cine poate intra demonul?“Demonul este ca un corb. Este cunoscut faptul că această pasăre – corbul – merge acolo unde există mortăciune şi acolo se aşează până mănâncă tot. Ceva asemănător se întâmplă şi cu demonii.Demonii caută păcate pentru a intra şi sta în interiorul omului. Este cu neputintă să intre în omul careluptă împotriva păcatului prin Spovedanie, Sfânta Împărtăşanie şi care trăieşte o viată duhovnicească.Deci toti cei suferinzi (demonizati) să caute pricina răului în ei. Ei înşişi sunt responsabili de faptul călăsat sufletul lor să devină locuintăna demonilor. Hristos, în vremea botezului lor, a trimis în sufletele lor Duhul Sfânt, dar ei, prin viata lor, lucrările lor, păcatele lor, au avut grijă să alunge pe Duhul Sfânt. Şi iată rezultatul.A plecat Duhul Sfânt şi a intrat duhul necurat şi viclean, având drept consecintă demonizarea.„Cum va pleca diavolul din trupul omului?“Trebuie săsubliniem de la început că, pentru a ajunge omul demonizat, ori a fost alungat Hristos, ori îngăduit demonului această stăpânire, ori Hristos Însuşi a dat poruncă demonului să intre în om. Demonii de la ei înşişi nu au această putere.Aceasta o vedem în Evanghelie, unde demonii luând poruncă să plece din cel demonizat, cer permisiuneade la Iisus pentru a intra în porci. Aceasta înseamnăncăn de la ei înşişi demonii nu au putere să intre nici măcar în porci.Deci, cu mult mai mult, fără îngăduinta Domnului nostru nu au putere săi ntre în om.Se pune însă o întrebare: De ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple această nenorocire?Răspunsul este unul: îngăduie demonizarea omului din DRAGOSTE. Domnul nostruHristos vrea să-isalveze pe toti oamenii, nu doreşte ca vreun om să fie câştigat de diavol. După cum nimeni nu vrea să-şi piardă copilul.Aşa Dumnezeu Tatăl se foloseşte de toate mijloacele cu putinŃă pentru ca sădea făpturii Lui, copiluluiLui, ocazia să înŃeleagă că drumul pe care-l urmeazăeste greşit. În mod deosebit Dumnezeu foloseşte acest mijloc pentru necredincioşi, blasfemiatori, pentru batjocoritoriiBisericii Lui, care nu numai cănu cred în existenŃa lui Dumnezeu, dar cu viata lor păcătoasă de fiecare zi Îl provoacă pe Dumnezeu. Drept pentru care şi îngăduie Dumnezeu ca diavolul săintre în trupul lor.Or, necredinciosul, văzând de acum în mod evident pe diavol că există în el (vede că diavolul vorbeşte prin gura lui şi că, în general, îl munceşte), vrând sau nevrând, crede în Dumnezeu, pe care odinioarăΠrespinsese.Astfel necredinciosul devine credincios, păcătosul devine sfânt şi omul este salvat. Iată deci Dragostea şiMila lui Dumnezeu chiar şi pentru cei care-L neagă.Cândva am auzit din gura unui om care a fost demonizat următoarele:„Îti multumesc, Hristoase al meu, Îti multumesc că ai îngăduit şi am fost demonizat, deoarece a fost singurul mijloc prin care am putut să vin lângăTine şi să Te cunosc. Dacă nu eram demonizat, aş fi fost încă şi mai departe de Tine. Îti multumesc, Doamne…“.Lacrimi curgeau din ochii lui pentru prea multa milă a Mântuitorului Hristos, care foloseşte toate mijloacele necesare pentru salvarea copiilor Săi. Nu cumva, fraŃii mei, acelaşi lucru l-ar face orice alt tată dacăar vedea că copilul lui se pierde? Din dragoste, nu ar folosi toate modalitătile existente pentru a-şi salva copilul?< Ei, acelaşi lucru Îl face acum şi Dumnezeu, Tatăl nostru. Slavă milostivirii Tale,Doamne!„Când va pleca demonul din trupul omului?“Când? Nimeni nu ştie; nici însuşi demonul care se găseşte în trupul omului.Singurul care ştie este Hristos. Acela care a îngăduit sau a dat poruncă să intre, Acela trebuie din nou să îngăduie sau sădea poruncă să iasă.Aceasta depinde însă mai ales de om. Hristos a îngăduit demonizarea, după cum am spus în cele de maisus, pentru ca făptura Lui să vină lângă El.Prin urmare, când Dumnezeul nostru s-a convins că Omul, făptura Lui, este deja lângă El şi că nu urmeazăsă se întoarcă din nou la viaŃa păcătoasă şi destrăbălată, atunci Dumnezeu dă poruncă demonului să iasă din trupul omului.Aşa putem vedea în timpul unui exorcism că preotul Celui Prea Înalt izbuteşte să vindece pe unii demonizati. Demonul nu este alungat de preot, ci de Dumnezeu.Dacă ar fi alungat de preot, atunci la primul sau al doilea exorcism satana ar fugi din om Referitor la când va pleca demonul din trupul omului, afirmăm că aceasta depinde în primul rând deDumnezeu, iar această lucrare a lui Dumnezeu „depinde” de viata omului.Cu cât mai mult şi mai repede se apropie inima omului (în mod sincer) de Dumnezeu, cu pocăinŃă adevărată şi zdrobire, cu atât mai repede are loc şi vindecarea demonizatului. Cu cât întârzie omul să înteleagă că felul de până acum al vietuirii lui l-a dus la demonizare, cu atât va întârzia diavolul săplece dinlăntrul lui Din cele ce am scris până acum, este lesne de înteles că pentru a pleca demonul din trupul unui om este nevoie de o viată creştinească, adevărată, duhovnicească, de viata Bisericii noastre. Viată care se sprijină pe pocăintă sinceră şi nu pe un creştinism de formă.