Tag Archives: anti-masonica

Atitudine anti-masonica in Grecia ortodoxa.

 

Conducerea bisericească se află în „letargie” premeditată. Nelinişti vii faţă de tăcerea acesteia. Care este datoria istorică a Bisericii în cazul concertului masonic şi a cuvântării propagandistice a unui şef mason care au avut loc în Biserica Sfântului Gheorghe din Kerkira.

Statul se află în prăbuşire. Regimurile politice, care nu cred în idealuri, în valori, în instituţii şi nici în Dumnezeu:

 • au distrus totul şi au falimentat Statul Elen;
 • au servit intereselor ţărilor străine.
 • au luat parte la comploturi străine în privinţa chestiunilor naţionale şi a mersului ţării noastre.
 • S-au întovărăşit cu puterile duşmane distrugând în chip demonic valorile naţionale. Vreme de 30 de ani au acţionat împotriva aşezămintelor care definesc identitatea elenismului.
 • Au risipit şi au distrus ceea ce au creat „Părinţii şi Strămoşii noştri” cu strădanie, sudoare şi sânge.
 • Au batjocorit steaua în trei străluciri a vechimii: patrie, credinţă şi familie.
 • Au votat legi prin care i-au împilat şi i-au izgonit din ţară pe întreprinzători,
 • au distrus industria militară,
 • au distrus economia agrară fără de care nu poate exista o dezvoltare reală a economiei,
 • au predat instituţiile politice unor interese aşa-numite interdependente.
 • Au adaptat instituţiile şi legile la măsurile lor şi la interesele pe care le servesc,
 • au eliminat caracterul elen din educaţia tinerilor,
 • nu s-au preocupat de problema demografică,
 • au votat legi care distrug instituţia familiei,
 • au legalizat avorturile cu rezultatul că sunt asasinaţi anual 300 000 de copii nenăscuţi, al căror loc îl iau în Grecia copiii asiaticilor, ai africanilor şi ai altor oameni care intră ilegal în Grecia,
 • au votat o mulţime de legi antibisericeşti în numele modernizării Statului pe care l-au jefuit prin politica lor.
 • au distrus Statul şi au predat cheile acestuia în mâinile creditorilor lui,
 • au luptat sistematic împotriva simbolurilor naţionale şi bisericeşti contestând contribuţia Bisericii în istoria neamului.
 • Au lovit sistematic instituţia Puterilor Armate,
 • au distrus Securitatea Statului şi au permis forţelor criminale să acţioneze nestânjenit, să înjosească şi să necinstească familii şi oameni în vârstă.
 • Au propovăduit anarhia şi lipsa de respect învăţând că nu este diferenţă între tată şi fiu, între mamă şi fiică.
 • S-au îndreptat împotriva eroilor noştri, care au luptat pentru credinţă şi pentru patrie eliberând Grecia şi au „botezat” drept masoni personalităţile sfinte pentru neamul nostru ale istoriei de la 1821.
 • Au predat că în viaţa contemporană nu au nici o însemnătate valorile muncii, ale dreptăţii, ale onestităţii, şi au înlocuit valorile şi virtuţile grecilor cu furtul, acumularea ilicită de bani, îmbogăţirea facilă.
 • Au deschis graniţele şi au permis să intre în ţară ilegal familişti, delicvenţi cu pedepse mari şi spioni din străinătate, au permis cercurilor comerţului de carne vie să transforme Grecia într-un „bordel” nelimitat, adeverind, vrând-nevrând, cuvântul răposatului Gheorghe Papandréu (supranumit „Bătrânul Democraţiei”), care spunea că Parlamentul Elen este un „bordel”.

Prin nenumărate acţiuni încearcă să-i convingă pe greci că sunt apatrizi, de vreme ce problemele naţionale, precum problema cipriotă, cea a Mării Egee, a Thraciei şi-au găsit rezolvarea prin dogma conlocuirii, a coadministrării şi a coexploatării. Cel mai important este că au permis subminarea Statului prin favorizarea sectelor şi a Masoneriei.

http://apologeticum.wordpress.com/2012/06/18/atitudine-anti-masonica-in-grecia-ortodoxa-se-cere-delimitarea-bisericii-de-ciuma-masonica/

via  de deveghepatriei