Category Archives: MESAJE AVERTIZMENT

La ce-i folosește cuiva să aibă confortul material în timpul vieții dacă nu poate să își salveze sufletul?

Mama Salvării: Le vor fi acordate titluri onorifice în noua biserică renovată a falsului profet
Miercuri, 11 decembrie 2012, 22:05
Copila mea, lumea va fi înșelată de multe fapte considerate a fi opere de mare caritate. Caritatea față de ceilalți va fi declarată ca fiind însușirea care în Ochii Lui Dumnezeu este cea mai măreață și mai dorită.

Atunci când cei care controlează guvernele, bisericile și statele se unesc, ei vor deține mare control asupra copiilor Lui Dumnezeu. Controlul asupra celor mai nefericiți în societatea voastră poate însemna două lucruri. El este folosit fie pentru a lua măsuri bune, fie în scopuri greșite.

Trebuie să vă cer tuturor ca, în această călătorie dificilă spre salvare, să vă concentrați  toată atenția asupra dorinței Fiului Meu. Mulți slujitori loiali ai Lui Dumnezeu, deși bine intenționați, vor fi prea slabi pentru a rămâne pe drumul spre salvare. Atât de puternică va fi presiunea inamicilor Lui Dumnezeu pentru a-L acuza pe Fiul Meu, încât ei se vor îndepărta de la Adevăr.

Falsul profet va introduce o credință ecumenică puternică și acest lucru va fi pe placul oricărui eretic. Majoritatea celor din Biserica Fiului Meu vor fi înșelați, însă aproape jumătate din slujitorii sfințiți ai Fiului Meu vor refuza să depună jurământul final, care va fi declarat în mod fals ca fiind unul pentru Sfânta Euharistie. Sfânta Euharistie și pângărirea acesteia vor fi esența tuturor nemulțumirilor și a disidenței. Apoi, pentru că  îi vor fi atribuite multe miracole false, multe dintre celebritățile lumii îl vor înconjura pe falsul profet căutând favoruri la curtea sa. Atunci el va elabora o listă de onoare, și li se vor acorda titluri onorifice în noua biserică renovată a falsului profet, cea care va fi doar învelișul celei inițiale. Toți își vor accepta premiile pentru marile opere de caritate pe care le-au condus sub îndrumarea impostorului. Fiecare îl va lăuda pe celălalt până când îl vor declara public pe falsul profet ca fiind sfânt în viață, din cauza așa-numitelor miracole despre care vor spune că el le-a creat deoarece este slujitorul Lui Dumnezeu. Și atunci, el și anticristul vor controla mare parte a lumii, însă Rusia și Asia nu vor fi implicate, căci aceste două imperii se vor răscula împotriva Noului Babilon până când Roma va fi distrusă.

Toate aceste evenimente se vor întâmpla, și când îi veți vedea folosind bisericile ca locuri unde își vor declara cu mândrie măreția, operele de caritate; atunci veți vedea clar ca intențiile lor sunt dictate de mândrie. Când Roma va cădea, vor fi mai multe nenorociri, dar acestea vor fi de scurtă durată. Apoi va fi timpul pentru întoarcerea Fiului Meu, Iisus Hristos.

Nu trebuie să ignorați aceste profeții. Odată ce veți trece de partea noii credințe false, care va fi declarată curând, vă veți lepăda de Fiul Meu, Iisus Hristos, și vă veți îndepărta de Milostivirea Lui. Să nu renunțați niciodată la dreptul vostru la Viața Veșnică, indiferent cine încearcă să vă conducă spre erezie.

Mama voastră iubită

Mama Mântuirii

 

Nu puteți răspândi Adevărul dacă urmăriți popularitatea

 
Marți,10 decembrie 2013, 23:00  
Mult iubita Mea fiică, Mă doare mult să văd atât de mulți oameni acceptând falsa umilință care se ascunde în spatele umanismului atât de lăudat de cei din Biserica Mea.

 
Rolul Meu ca Salvator și Mântuitor al rasei umane a fost deja uitat. Falsa umilință din Biserica Mea va continua să se manifeste și toți îi vor aplauda pe aceia care promovează nevoia de a se preocupa de bunăstarea materială a celor săraci. Toate acestea vor duce la o falsă religie.
 
Voi, cei care vă numiți pe voi înșivă slujitori ai lui Dumnezeu, când v-ați hotărât să înlocuiți Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu propria voastră interpretare eronată? Când v-ați hotărât să înlocuiți Creștinismul cu umanismul în care nu se pomenește nimic despre Mine? Nu știți că nimic nu se naște din ceea ce nu e de la Dumnezeu? Cât de puține ați învățat și cât de lipsiți de înțelepciune sunteți când credeți că așa-numitele fapte bune ale voastre – și mai ales accentul pus pe binefacerile materiale – pot vreodată să înlocuiască Adevărul.
 
Dacă veți ignora menirea voastră principală – doctrina cea mai importantă: de a salva sufletele copiilor lui Dumnezeu – atunci nu veți putea spune vreodată că sunteți un slujitor al Meu. Cât de ușor este pentru voi să îndemnați la salvarea săracilor, a celor nefericiți și a membrilor defavorizați material ai societății! Urmând această cale greșită, prin care căutați admirația lumii pentru așa-numitele fapte bune ale voastre, uitați menirea voastră cea mai importantă, cea pentru care ați fost chemați: de a Mă sluji pe Mine, Isus al vostru. Menirea voastră nu este aceea de a căuta popularitatea personală în Numele Meu Sfânt. La ce-i folosește cuiva să aibă confortul material în timpul vieții dacă nu poate să își salveze sufletul? Dacă veți căuta admirația lumii laice prin acte publice menite să vă facă populari, atunci voi nu duceți Crucea Mea. Dacă nu Mă imitați pe Mine, atunci nu puteți vorbi în numele Meu. Nu puteți răspândi Adevărul dacă urmăriți popularitatea.
 
Dacă uitați Sacrificiul pe care Eu l-am făcut pentru a salva sufletele voastre, atunci nu Mă puteți sluji pe Mine. Dacă un preot uită motivul pentru care a devenit un slujitor al Meu, căderea lui din starea de har este de zece ori mai mare decât cea a unui suflet obișnuit. Pentru că atunci când el se desparte de Mine, el ia cu el sufletele pe care le influențează și care au încredere în discernământul său. Slujitorii Mei, ascultați acum această Chemare a Mea de a salva sufletele tuturor celor peste care ați fost numiți prin Sacramentul Sfânt al Preoției. Dacă voi nu veți repeta ceea ați fost învățați, atunci nu propovăduiți Adevărul. Atunci când promovați umanismul și îndemnați acele suflete din dioceza voastră să facă la fel, voi Mă respingeți pe Mine. Voi Mă înlocuiți pe Mine, Iisus Hristos, cu dorința nu numai de a promova justiția socială, ci și de a căuta în ochii celorlalți admirația pentru faptele voastre bune. Admirația lor și dorința voastră de a fi popular înseamnă că voi nu Mă mai slujiți pe Mine. Dacă nu Mă mai slujiți pe Mine veți cădea ușor în greșeală și în curând nu Mă veți mai recunoaște deloc pe Mine, așa cum ar trebui să Mă recunoașteți.
 
Doar cei puțini, cei aleși, Mă vor servi până în ultima Zi. În acea Zi, mulți dintre aceia care se consideră slujitori în Biserica Mea de pe Pământ vor plânge și vor striga implorându-Mă să le arăt Milă. Până atunci ei Îmi vor fi pierdut Mie miliarde de suflete și mulți dintre ei vor fi atât de cuprinși de abominațiune încât nu vor reuși să înțeleagă adevărul destinului lor decât atunci când va fi prea târziu.
 

Treziți-vă, voi cei care sunteți tulburați de sentimentul de pustiire și confuzie care vă înconjoară în aceste timpuri pe voi, ca slujitori ai Mei. Rămâneți întotdeauna înrădăcinați cu hotărâre întru Adevăr. Amintiți-vă că, fiind slujitori sfințiți ai Mei, menirea voastră este aceea de a hrăni Turma Mea cu Adevăr și de a vă asigura că ei primesc Hrana necesară pentru a-și salva sufletele.

Rolul vostru este să Îmi aduceți suflete. 

Al vostru Iisus
SURSA

Veţi sta singuri înaintea Mea – şi nimeni nu va fi lângă voi

Vineri, 15 noiembrie 2013, 20:00

Fiica Mea mult iubită, prin Autoritatea Tatălui Meu, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să le spun tutoror celor care suferă în Numele Meu, că se apropie timpul pentru ca Marele Avertisment să aibă loc.

Aceia dintre voi, cărora li s-a dat cunoștință despre această zi, Ziua cea Mare a Milostivirii Mele, vor vedea semnele în curând. Trebuie să vă mărturisiți păcatele în fața Mea, pentru ca să fiți pregătiți pentru acest eveniment, care va șoca lumea.Eu fac aceasta în curând, pentru a-i mai putea salva, înainte să fie prea târziu, pe acei oameni care şi-au tăiat cordonul ombilical care îi leagă de Mine. Trebuie să aveți încredere în Mine și să vă adunați în rugăciune pentru ca sufletele aflate în întuneric să nu piară mai înainte ca Eu să le pot oferi iertarea păcatelor lor. Priviți acum în inimile și sufletele voastre și vedeți-le așa cum le văd eu. Ce vedeți? Veţi fi în stare să staţi înaintea Mea şi să spuneţi: ”Iisuse, eu fac tot ceea ce Tu dorești de la mine pentru a trăi viața pe care Tu dorești să o trăiesc.” ? Veți spune :”Iisuse, eu Te jignesc pentru că nu mă pot abține, de aceea te rog, ai Milă de sufletul meu.” Sau veți spune ”Isuse, am păcătuit, dar am făcut-o doar pentru că trebuia să mă apăr.”? Veți sta singuri înaintea Mea – şi nimeni nu va fi lângă voi. Vă voi arăta sufletul vostru. Veţi vedea fiecare pată de pe el. Veți retrăi păcatul și atunci Eu vă voi da timp să Mă rugaţi să vă arăt Milostivirea Mea. Dar nu pentru că aţi fi îndreptăţiţi să aveţi parte de Milostivirea Mea – ci numai pentru că Eu doresc să vă ofer acest Dar.Zorii Zilei Mele se vor ivi pe neaşteptate, prin semnele care vi se vor arăta în prealabil.
De trei ani încerc să vă deschid ochii asupra Adevărului. Unii dintre voi l-au acceptat. Alţii Mi l-au aruncat înapoi în Faţă. Acum a sosit timpul pentru Milostivirea Mea Divină şi numai aceia care își deschid inimile către Mine și care Mă acceptă vor primi șansa de a se răscumpăra.Fiți recunoscători pentru Iubirea Mea necondiționată.
Al vostru Iisus

Credinţa lor va fi pusă la încercare ca niciodată până acum

Joi, 14 noiembrie 2013, 12:00
Mult iubita Mea fiicăLumina lui Dumnezeu străluceşte asupra tuturor copiilor Lui care sunt în uniune cu Mine, Iisus Hristos, în aceste timpuri. Toţi aceşti Creştini din lume care trăiesc din Cuvântul Meu, care mănâncă Trupul Meu şi beau Sângele Meu, vor trăi o suferinţă spirituală fără asemănare, din cauza credinţei lor în Mine. Mă refer la toţi Creştinii care trăiesc întru Adevăr, care se comportă aşa cum i-am învăţat Eu şi care urmează cuvânt cu cuvânt Învăţăturile Mele.
Toţi, inclusiv cei care nu au auzit niciodată de aceste Mesaje ale Mele pentru lume, vor înţelege în curând ce înseamnă să trăieşti în Mine şi cu Mine. Credinţa lor va fi pusă la încercare ca niciodată până acum şi din nefericire mulţi nu vor fi în stare să reziste presiunilor la care vor fi supuşi, din cauza urii care le va fi arătată. Ei vor face tot ce le va sta în putere să rămână loiali Sfintelor Evanghelii, însă prin asta vor atrage asupra lor o ură groaznică şi vor fi făcuţi mincinoşi. Nu va mai dura mult până ce toţi Creştinii care proclamă insistent Cuvântul Meu să fie acuzaţi că sunt de extremă dreaptă, deşi adevăraţii vinovaţi sunt tocmai cei care aruncă acuzaţiile asupra lor.
 
Vă îndemn pe toţi să rămâneţi liniştiţi şi să nu răspundeţi niciodată agresiunilor care încearcă să vă distrugă credinţa şi iubirea faţă de Mine. Cei care scuipă venin şi strigă la voi au nevoie de iertarea şi de rugăciunile voastre. Rugându-vă pentru astfel de suflete, veţi distruge influenţa satanei care cu greu va mai putea să-şi împroaşte furia asupra voastră.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, riugaţi-vă pentru toţi cei care vor fi folosiţi ca pioni în cumplita luptă dusă pentru a dezmembra Biserica Mea de pe pământ.
Rugăciunea  : Pentru a rezista persecuţiei religioase
 
Iisuse drag, ajută-mă să rezist tuturor persecuţiilor pentru Numele Tău Sfânt.
 
Ajută-i pe cei care cad pradă erorilor deşi ei cred că dau mărturie despre Lucrarea Ta.
Deschide ochii celor care ar putea fi ispitiţi să îi distrugă pe alţii prin acţiuni, fapte sau gesturi nelegiuite.
 
Apără-mă pe mine de duşmanii lui Dumnezeu care se vor ridica pentru a reduce la tăcere Cuvântul Tău şi a încerca să Te izgonească.
 
Ajută-mă să îi iert pe cei care Te tradează şi dă-mi Harul de a rămâne statornic în iubirea mea pentru Tine.
 
Ajută-mă să trăiesc întru Adevărul pe care ni l-ai dat Tu şi să rămân veşnic sub Protecţia Ta. Amin.
Mergeţi cu toţii, voi cei care Mă iubiţi cu adevărat şi urmaţi tot ceea ce v-am învăţat Eu. Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am spus Eu. Nu arătaţi niciodată ură altora. În schimb rugaţi-vă pentru cei care vă persecută. Arătaţi iubire atunci când vi se arată ură pentru că aceasta va fi arma voastră împotriva puterii celui rău.
Al vostru Iisus

Primul semn va fi că pământul se va roti mai repede. Al doilea semn va consta în faptul că soarele va apărea mai mare, mai luminos şi va începe să se rotească

Marţi, 12 noiembrie 2013, ora 20:30
Fiica mea mult iubită, pe măsură ce Timpul Meu se apropie, mulţi vor fi adormiţi, însă cei care sunt binecuvântaţi să aibă ochi deschişi spre Lumina Mea vor cunoaşte semnele. Li se vor da, de asemenea, binecuvântări pentru a se pregăti şi doar cei care rămân agăţaţi de mine vor fi în stare să îndure schimbările.
Cu cât Ziua cea Mare a Venirii Mele se apropie, tot mai mulţi oameni care spun că Îl iubesc pe Dumnezeu se vor îndepărta de Mine. Nici aceia de pe scara ierarhică a Bisericii Mele de pe pământ care se preaînalţă pe ei înşişi şi spun că sunt sfinţi, nu vor fi capabili să vadă Adevărul. Ei nu vor vedea Adevărul, deoarece vor fi foarte ocupaţi cu preocupări şi ceremonii care vor fi jignitoare la adresa Mea.
Primul semn va fi că pământul se va roti mai repede. Al doilea semn va consta în faptul că soarele va apărea mai mare, mai luminos şi va începe să se rotească. Lângă el veţi mai vedea un al doilea soare. Apoi clima va face ca lumea să se agite iar schimbările vor presupune că multe părţi ale globului vor fi distruse. Aceste pedepse – şi vor fi multe – vor despuia omenirea de aroganţa ei, astfel încât sufletele să implore Îndurarea lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va mişca inimile împietrite ale celor care au izgonit Iubirea lui Dumnezeu din vieţile lor.
Păcatul omenirii va escalada rapid iar păcatul idolatriei va înfăşura de trei ori  pământul. Păgânismul, înveşmântat în straie regeşti, se va infiltra în Biserica Mea de pe pământ. Când păgânii vor îmbrăţişa Biserica Mea, nu va fi pentru a-L adora pe Dumnezeu. Atunci când păgânii, ateii şi necredincioşii, care resping în mod făţiş Existenţa lui Dumnezeu, vor îmbrăţişa Biserica Mea, ei nu în faţa Mea, Isus Cristos, îşi vor pleca genunchiul.Atunci când Biserica Mea va declara că toţi sunt bineveniţi, să nu vă lăsaţi păcăliţi. Acest lucru nu va însemna că îi va primi pe păgâni în Biserica Mea, pentru ca aceştia să se închine înaintea Tabernacolului MeuNicidecum, ci o vor face pentru a flutura prin faţa ochilor Mei idolatria cauzată de păcatul mândriei, pentru a desacraliza Sfintele şi Sacrele Tabernacole. Vor aşeza pe Altarele Mele simboluri păgâne şi vor cere congregaţiilor, care de altfel nu vor bănui nimic, să se închine şi să-i accepte pe fraţii şi pe surorile lor cu har şi generozitate. Tuturor li se va cere să tăgăduiască Adevărul, pentru a-i primi cu braţele deschise pe falşii adoratori care vor călca în picioare Altarele Mele. Apoi, Mâna lui Dumnezeu va lovi.
Războaiele se vor răspândi, cutremurele vor zgudui cele patru colţuri ale pământului iar foametea va lovi omenirea şi orice gest hain şi insultă adresată lui Dumnezeu va atrage după sine o pedeapsă teribilă. Atunci când aceia care acceptă Îndurarea Mea vor conduce Biserica Mea – fiecare demon îi va blestema pe aceşti copii ai lui Dumnezeu. Pentru a-i proteja, Dumnezeu va interveni, dar vai de cei care-L scuipă în Faţă pe Creatorul lor!
Ceasul a sosit. Cei care Mă blestemă vor avea de suferit. Cei care Mă urmează vor supravieţui acestei persecuţii până în Ziua în care voi veni să-i răpesc în Braţele Mele Milostive. Iar apoi doar cei care vor rămâne întrucât vor fi refuzat Mâna Îndurării Mele, vor fi daţi bestiei pe care au idolatrizat-o şi de la care au căutat plăcere.
Foarte mulţi oameni Mă vor respinge, chiar până în ultima clipă. Două treimi din omenire Mă vor scuipa, vor opune rezistenţă Intervenţiei Mele şi Îmi vor striga tot felul de obscenităţi. Pe măsură ce Ziua se apropie tot mai mult, ura faţă de Mine va fi văzută de toţi. Până şi cei care dau lumii impresia că îl onorează pe Dumnezeu Mă vor blestema în tăcere.
Ziua când înşelăciunea bestiei va fi expusă, pentru ca toţi să o vadă, va fi o zi pe care nimeni nu o va uita. Căci acea zi, când lumea îl va vedea pe impostor, pe anticrist, care se va ridica cu Coroana Mea pe creştetul capului său – înveşmântat în straie roşii –, va fi ziua în care din gura lui va ieşi foc. Cand oroarea în sfârşit se va scufunda, focul îl va acoperi, iar el şi toţi cei care i-au jurat credinţă vor fi azvârliţi în prăpastie. Şi atunci voi veni Eu, aşa cum v-am spus. Voi învia Biserica Mea şi voi aduce lumea în uniune cu Voinţa Sfântă a Tatălui Meu iar pacea va domni în sfârşit.
Tot ce v-am spus este adevărat. Tot ce se va întampla se va petrece exact aşa cum v-am spus. Totul se va petrece repede căci, în ciuda Mâniei Mele care este stârnită de ipocrizia şi nerecunoştinţa omului, Eu vin doar ca să pun capăt acestei suferinţe odată pentru totdeauna. Eu vin să aduc salvare tuturor păcătoşilor, însă mulţi nu vor vrea să fie salvaţi.
Fiţi tari, iubiţii Mei discipoli, căci Eu îi voi ocroti pe toţi păcătoşii care acceptă Mâna Milostivirii Mele în timpul Avertismentului. Astfel fiecare copil al lui Dumnezeu, fie el credincios ori necredincios, va fi inclus în această Mare Intervenţie din Ceruri. Dar după acest timp, îngerul Domnului îi va separa pe cei buni de cei răi. Timpul este scurt.
Al vostru Iisus

Pedepsele Tatălui Meu au început iar lumea va vedea mult mai multe tulburări ecologice

Joi, 12 noiembrie 2013, 15:52
Mult iubita Mea fiică, este o greșeală să credeți că Dumnezeu nu-și va împărți în lume Dreptatea în aceste timpuri. Pedepsele Tatălui Meu au început iar lumea va vedea mult mai multe tulburări ecologice pe masură ce începe purificarea pământului.
Acum pregătirile sunt în curs și în curând dușmanii lui Dumnezeu vor fi înlăturați și pedepsiți, căci ei niciodată nu se vor întoarce să implore Milostivirea MeaMânia Tatălui Meu este acum foarte mare, și vai de cei care sfidează Cuvântul lui Dumnezeu, căci ei vor fi doborâți și călcați în picioare când curățirea finală a pământului se va izbi de infestarea produsă de cel rău – totul în același timp.
Când vedeți că elementele naturii reacționează cu furie, să știți că Mâna Dreptății a lovit. Mândria omului, obsesia sa de sine și încrederea sa în propria sa inteligență umană defectuoasă în problemele spirituale au adus asupra rasei umane focul turnat din cele patru cupe – asupra celor patru colțuri ale pământului.
Voi ați ignorat avertizările, și astfel bătălia pentru distrugerea păcatului a început deja cu adevărat.
Iisus Hristos,
Fiul Omului
Mama Mântuirii: Sunteţi salvaţi numai prin inpacare cu Dumnezeu
Duminică, 10 noiembrie 2013, 15:20
Copila mea dragă, rolul meu, ca Mamă a Mântuirii, este de a vă reaminti vouă tuturor ceea ce v-am spus de-a lungul secolelor: Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum Fiul meu vă iubeşte pe voi. Arătaţi compasiune faţă de toţi, şi în special faţă de cei care vă persecută. Ascultaţi ceea ce le-am dezvăluit eu vizionarilor la La Salette şi Fatima şi analizaţi cu mare atenţie. Voi aţi înfăptuit foarte puţin din ceea ce v-am îndrumat eu. Atenţionările mele au fost nesocotite şi acum, consecinţele faptului că aţi ignorat ceea ce vi s-a dat vor deveni realitate.
Când Cerul dezvăluie mesaje pentru omenire, e ca şi cum ar comunica cu o mare fortăreaţă de piatră. Unele dintre revelaţiile date de mine au străpuns fortăreaţa şi au fost ascultate, însă multe au fost pur şi simplu înlăturate de către cei care au credinţă puţină, şi astfel fortăreaţa a devenit impenetrabilă la intervenţiile din Cer, care v-au fost date pentru a vă întări credinţa şi a vă păstra în siguranţă în braţele lui Dumnezeu.
Rolul meu de Co-Răscumpărătoare semnifică faptul că puterea mea împotriva diavolului a fost consolidată, într-un mod care înainte nu îmi fusese acordat de către Dumnezeu. De aceea, acum este timpul în care toate devoţiunile către mine vor fi îndepărtate cu grijă, de către duşmanii lui Dumnezeu. Când veneraţia faţă de mine este aruncată deoparte şi cererea mea pentru a proteja ţările împotriva comunismului este răstălmăcită, atunci înseamnă că dorinţa mea nu a fost îndeplinită. De acum încolo, eu voi fi o raritate în Bisericile Fiului meu de pe pământ  al căror partronaj îmi era în mod normal acordat mie, Maica lui Dumnezeu. Vor ocoli puterea mea împotriva bestiei, îndepărtând din multe Biserici Creştine imaginea mea, Prea Sfântul meu Rozar şi alte devoţiuni faţă de mine.
Apoi, din Templele lui Dumnezeu va fi îndepărtată orice urmă a Fiului meu IIsus Hristos, în pregătire pentru fiara care va veni şi va sta pe tron în templul cel mai înalt al lui Dumnezeu. Apoi, înţelesul adevărat al reconcilierii cu IIsus Hristos va fi adaptat, şi se va spune că nu mai este necesar să îi cereţi lui Dumnezeu să vă ierte pentru păcatele voastre, dacă duceţi o viaţă cuviincioasă. Oamenii vor începe să creada în propriile lor opinii asupra a ceea ce îi face pe ei buni în Ochii lui Dumnezeu. Însă nu trebuie să uitaţi niciodată că mântuirea, acest Dar oferit fiecărui păcătos de pe pământ, nu poate fi a lor dacă ei nu cer mai întâi ca Dumnezeu să îi ierte. Acesta este esenţa Legământului care a fost câştigat pentru omenire prin moartea Fiului meu pe Cruce. IIsus Hristos a câştigat pentru omenire mântuirea de păcat şi Darul Vieţii Veşnice. Pentru a primi acest Dar, fiecare dintre voi trebuie să îi cereţi lui Dumnezeu să vă ierte pentru păcatele voastre.
Mântuirea este a voastră numai prin impacare cu Dumnezeu.
Iubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

Dumnezeu Tatăl: Nici o evaluare ştiinţifică nu va avea sens când doi sori vor fi văzuţi

Duminică, 10 noiembrie 2013, 15:00
Fiica Mea mult iubită, Dorinţa Mea este să îi adun pe toţi copiii Mei împreună, foarte curând, pentru a fi martori ai Promisiunii Mele. Marele Meu Dar va veni în mijlocul unei teribile persecuţii spirituale, când va fi negat tot ceea ce Sunt Eu. Vor fi prezentaţi lumii noi dumnezei, care de fapt nu există. Acoperiţi cu o faţadă strălucitoare, ei vor fi inventaţi pentru a opri toată credinţa în Existenţa Mea. Toate aceste erezii vor stinge Lumina lui Dumnezeu.
 
În curând stelele nu vor mai străluci cu aceeaşi intensitate. În curând, noi semne neaşteptate, care vor sfida toată înţelegerea umană a ştiinței, vor fi arătate de Mine unei lumi lipsite de credinţă, si atunci va fi revelat începutul Intervenţiei Mele. Nici o evaluare ştiinţifică nu va avea sens atunci când doi sori vor fi văzuţi. Nici o interpretare, făcută prin prisma cunoştinţelor limitate ale omului, nu va avea sens. Totuşi ei vor lua fiecare semn, dat lumii din Cer, şi vor spune că în univers există o altă formă de viaţă umană.
Eu sunt Creatorul vieţii. Eu l-am creat pe om. Eu am creat lumea. Niciodată să nu negaţi aceasta, căci dacă o faceţi veţi urma o doctrină falsă.Fiecărei intervenţii din Cer – şi vor fi multe – i se va inventa o explicaţie. Când vedeţi aceste semne, să ştiţi că Ziua celei de A Doua Veniri este aproape.
Vă cer vouă, dragi copii, să nu Mă negaţi niciodată pe Mine sau Promisiunea Mea de a aduce lumii pacea finală şi reconcilierea, care sunt ale voastre dacă le acceptaţi în Conditiile Mele şi nu ale voastre. Voinţa Mea este pe cale să se împlinească, în sfârşit. Pentru a vă pregăti, voi prezenta lumii multe minuni pe cer, în univers şi în sistemul planetar. Când veţi fi martori la aceste evenimente, vreau ca voi să fiţi bucuroşi, căci veţi şti atunci că Eu vă vestesc întoarcerea Fiului Meu pentru a-şi îndeplini Promisiunea Lui de mântuire veşnică.
Ştergeţi-va lacrimile din ochi. Ştiu cât de dificile vor fi încercările voastre. Mă refer la toţi Copiii Mei, incluzându-i pe credincioşi şi pe necredincioşi, precum şi pe cei vinovaţi de păcate grele – nici unul dintre voi nu este exclus. Când vă împăcaţi cu Fiul Meu, deveniţi parte din El şi veţi domni împreună cu El în Paradis pentru totdeauna.
Tatăl vostru preaiubit

 Dumnezeu cel Preaînalt

În curând mulţi vor începe să-şi pună la contribuţie cunoştinţele ştiinţifice pentru a evalua Preasfintele Evanghelii
Luni, 9 noiembrie 2013, ora 11:48
Fiica Mea mult iubită, în curând mulţi îşi vor pune la contribuţie cunoştinţele ştiinţifice pentru a evalua Preasfintele Evanghelii. În loc să declare Adevărul Cuvântului Meu care provine din Înţelepciunea lui Dumnezeu, ei vor începe să îl distorsioneze pentru a-i conferi o imagine mai modernă.
Toate Cuvintele Mele, conţinute în Sfânta Evanghelie, vor fi interpretate în mod diferit. Cuvântul Meu, vor spune ei, are o semnificaţie nouă care va fi mai relevantă pentru lumea de astăzi. Vor încerca să dea exemple pentru modul în care v-aş învăţa Eu, dacă aş mai trăi pe pământ în acest timp. Cuvântul lui Dumnezeu care este pentru toţi, nu va mai avea nicio simplitate. Cei care sunt inteligenţi, cunoscători şi mândri de progresul omului în lumea ştiinţei vor începe atunci să facă afirmaţii insultătoare.
Biserica va îmbrăţişa aşa-numitele noi descoperiri ştiinţifice care vor discredita conţinutul Sfintei Biblii. Acestea vor dezvălui ceea ce ei pretind că sunt noi dovezi care pun la îndoială modul în care a fost creată lumea. Apoi vor spune că o mare parte din ceea ce stă scris în Biblie sunt simple metafore menite să aducă pacea între oameni. Vor folosi mesajul de umanism, de iubire de semeni, cu referire la capacitatea voastră de a vă îngriji de cei săraci, needucaţi şi nevoiaşi, ca un substitut al Adevărului care vi s-a dat în Evanghelii. Apoi, preoţii vor îmbrăţişa noile doctrine false care vor părea asemănătoare cu Adevărul şi numai cei care vor rămâne statornici Cuvântului Meu vor păstra viu Adevărul.
Iubiţii Mei discipoli, când veţi constata că mai sunt doar foarte puţini cei care mai ascultă de Adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu – atunci va trebui să vă consolaţi unul pe altul. Trebuie să continuaţi să le amintiţi de Adevărcelor din Bisericile Mele, care vor aplauda ereziile care vor fi introduse, întrucât mulţi dintre ei nu vor da dovadă de mai multă înţelepciune. Atât de tare se vor îndepărta de Mine încât vor accepta cu uşurinţă astfel de schimbări. Va fi mult mai uşor pentru cei cu puţină credinţă să accepte cuvântul celor care cer reforma, decât să rămână statornici Cuvântului lui Dumnezeu.
Apelul pentru primele schimbări se va face în curând. Cu o dulceaţă liniştitoare şi o discuţie pasională despre nevoia de a crea o lume unită – de a manifesta iubire şi toleranţă faţă de toţi – veţi fi induşi în cea mai mare eroare. Mulţi vor fi şocaţi văzând cât de repede va părea să îmbrăţişeze Biserica Mea lumea laică. Mulţi vor fi captivaţi de felul în care diferite religii, păgânii şi ereticii se vor lupta să se alăture acestei noi biserici caritabile, unice în lume. Vor spune: „În sfârşit, o biserică tolerantă care şi-a întins braţele spre toţi”. De acum nu le va mai fi ruşine să manifeste neascultare faţă de Dumnezeu. În schimb, vor proclama cu trufie că păcatele lor nenorocite nu numai că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu, ci că deja nu vor mai fi consideraţi deloc păcătoşi. Acest lucru va crea o mare bucurie pretutindeni.
 
Pentru prima dată în istorie, cei care induc  în eroare Biserica Mea vor fi iubiţi, adoraţi şi teoretic nicio critică nu se va aduce la adresa lor.
 
Cea mai mare erezie, de la moartea Mea pe Cruce încoace, va devora acum Biserica Mea de pe pământ. Vor umple Bisericile Mele cu simboluri păgâne insultătoare iar Eu nu voi mai fi văzut nicăieri. Şi, în timp ce ei umplu clădirile pe care le-au construit ca să Mă adore pe Mine, Biserica Mea Adevărată alcătuită din cei care rămân fideli Adevărului va deveni singurul Templu Adevărat al lui Dumnezeu, întrucât aceştia nu vor accepta niciodată desacralizarea Trupului Meu. Credinţa lor le va permite să răspândească Evangheliile şi să păstreze aprinsă Flacăra Duhului Sfânt.
Al vostru Iisus

Mama Salvării: Când o misiune care pretinde că rosteşte cuvântul lui Dumnezeu este falsă, niciun pic de ură nu se va manifesta împotriva ei 

Vineri, 8 noiembrie 2013, 12:09
Dragii mei copii, dat fiind că sunteţi micuţii preţuiţi ai lui Dumnezeu, voi nu trebuie să îngăduiţi niciodată ca neînţelegerile voastre să se transforme în ură faţă de ceilalţi. Cel rău provoacă o suferinţă teribilă răspăndindu-şi infestarea sa rea printre voi şi mai ales împotriva vizionarilor şi profeţilor aleşi ai lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu este prezent într-o Misiune consimţită de El pe Pământ pentru a salva suflete, satana o va ataca întotdeauna. Îi veţi recunoaşte pe adevăraţii profeţi ai lui Dumnezeu prin faptul că sunt supuși persecuţiei şi urii din partea altora. Îi veţi recunoaşte prin faptul că misiunile lor vor fi respinse în mod public şi prin lucrurile pline de cruzime pe care alţii le vor săvârşi faţă de ei. 

Când o misiune care pretinde că rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu este falsă, nici un pic de ură nu se va manifesta împotriva ei, aceasta pentru că satana nu-I va ataca niciodată în public pe cei pe care el îi înşală. Atunci când Fiul meu se face cunoscut, El va fi întotdeauna ponegrit, din cauza păcatului care îl separă pe om de Dumnezeu. Când Fiul Meu a trăit pe Pământ, urlau la El oriunde ar fi mers. L-au blestemat şi au aruncat cu pietre după El şi după discipolii Săi. Şi, în vreme ce despre El spuneau că este un impostor, ei se linguşeau pe lângă numeroşii profeţi falşi care încercau să concureze cu El. La fel se va întâmpla acum, când El întreprinde o ultimă călătorie pentru a-i strânge laolaltă pe toţi cei care rămân în El şi cu El. El îi va uni pe toţi cei care trăiesc după Învăţăturile Sale şi care rămân slujitori adevăraţi şi umili. Apoi, cu ajutorul Rămăşiţei Bisericii Sale, El va continua lupta pâna la capăt pentru a salva cât mai multe suflete, inclusiv sufletele duşmanilor Săi şi ale acelora care refuză să-L accepte.

Dacă Îl iubiţi pe Fiul meu, nu trebuie să-L răniţi niciodată urându-vă unii pe alţii. Fiul Meu v-a spus că nu puteţi rămâne în unire cu El dacă aveţi ură în inima voastră.

Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ca voi, toţi cei care vă declaraţi creştini, să urmaţi exemplul Fiului meu.

Mama voastră iubită
Mama Salvării

============================
=========================
COMENTARIU

” Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun!Feriţi-vă de orice fel de rău!”

Nimeni nu este obligat sa creada aceste mesaje  de avertizment.cercetati,chibzuiti,discerneti ,proba adevarului va fi curand cunoscuta DACA cele spuse se vor intampla.Pana atunci trebuie sa ne pregatim prin maturisirea pacatelor Impartasire cu Trupul si Sangele Matuitorului si o viata dupa voia Lui Dumnezeu fiecare dupa puterea sa.Aceasta este pregatirea care trebuie sa o facem pentru mantuirea noastra .

Cea mai mare minciună este că satana poate prezice viitorul

Cea mai mare greşeală pe care o puteţi face este să presupuneţi că doar cei cu păcate grele sunt aruncaţi în focurile iadului

Duminică, 24 februarie 2013, 22.00

Multiubita Mea fiică, atunci când lumea va trece prin Avertisment, se va divide în două părţi.
Prima parte va fi constituită din cei care au acceptat Spovedania, şi ale căror suflete au fost copleşite de Duhul Sfânt. Începând din acea zi convertirea lor va fi completă, şi din această cauză, ei vor avea de suferit de pe urma celor care au respins Mâna Milostivirii Mele.

A doua parte va fi alcătuită din cei cu suflete înrăite care sunt loiali bestiei şi care şi-au încredinţat în mod deliberat sufletele Satanei, fiind pe deplin conştienţi de ceea ce fac. Ei cred în aşa-numitul paradis care le-a fost promis (de către satana) şi care desigur nu există. Destinul lor este suferinţa veşnică în focurile iadului.

Mai sunt şi acele suflete care nu cred nici în Dumezeu, nici în Mine, Salvatorul lor, Iisus Hristos. Milostivirea Mea nu va fi acceptată de către mulţi dintre ei. Ei nu vor avea grijă de starea sufletul lor fiindcă ei cred că aceasta nu contează. Aceştia sunt ateii – dintre care mulţi au inimă bună, însă consideră că îşi pot controla singuri viaţa, şi că preocuparea lor pentru satisfacţiile lumeşti îi va susţine în această existenţă. Ei cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru a le aduce pace şi mulţumire, însă bineînţeles nu este aşa, fiind imposibil atâta timp cât păcatul nu va fi înlăturat.
Încăpăţânarea lor înseamnă că, dacă nu se schimbă să Mă accepte pe Mine, Isus Cristos, ei nu pot merge la Tatăl Meu. Ei nu pot primi acces în Paradisul pe care El l-a creat pentru toţi copiii Săi.

Cea mai mare greşeală pe care o puteţi face este să presupuneţi că doar cei cu păcate grele sunt aruncaţi în focurile iadului. Din nefericire, toţi cei care Îl resping pe Dumnezeu, nu pot fi lângă El, şi nici nu pot fi obligaţi să-L accepte. Libera lor voinţă este marele Dar dat lor de către Dumnezeu. Nu le poate fi luat în nici un fel. Prin libera lor voinţă îşi vor determina soarta. Ori vor alege Mâna Mea şi vor intra în Rai, ori vor accepta minciunile sădite în minţile lor de satana, care le va pecetui destinele.

Al vostru Iisus

––––––––––––

Va fi un aliat apropiat al profetului fals şi nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei

Luni, 25 februarie 2013, 23:00

Fiica Mea preaiubită, timpurile care vin vor zgudui lumea din toropeala ei, indiferent de religia pe care o urmează oamenii – dacă aceştia urmează vreuna – căci vocea micului corn va cere atenţia întregii lumi. Aşezat în Scaunul lui Petru, acest impostor va striga cu voce tare şi va proclama, mândru, soluţia sa de a uni toate bisericile într-una singură. Aclamat ca un inovator modern, va fi aplaudat de lumea seculară, pentru că va tolera păcatul.

Va introduce legi noi care nu doar că vor contrazice Învăţăturile Bisericii Catolice, ci vor şi încălca toate legile Creştine. Preoţii care se opun acestor Mesaje vor fi forţaţi să le reexamineze atunci când oribilul adevăr va fi revelat. Aceştia vor conştientiza, în sfârşit, Adevărul Cuvântului Meu, dat ţie, fiica Mea. Cum vor mai plânge de durere atunci când îşi vor da seama că Eu, Isus Cristos, sunt Cel Care – cu Binecuvântarea Tatălui Meu – vă dezvăluie profeţiile ultimelor timpuri în cele mai mici amănunte!
Apoi, ei vor devora fiecare Cuvânt de pe Buzele Mele Sfinte, pe măsură ce voi revela tot mai multe evenimente pe cale să apară, în scopul de a pregăti omenirea. Este esenţial ca omul să asculte şi să răspundă Chemării Mele, ca să pot să-i salvez pe toţi din strânsoarea fiarei.

Ocupat fiind cu ambiţiile sale măreţe ca să impresioneze Catolicii din întreaga lume, falsul profet va fi dat de-o parte pentru un timp, deoarece acum, pe scena lumii, va intra antihristul, după cum a fost prezis.
Când veţi auzi în ştirile media despre noul negociator promiţător şi competent al păcii veţi şti cine este. Va fi un aliat apropiat al profetului fals şi nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei.

Oricât ar fi de înspăimântătoare toate acestea, amintiţi-vă că Eu, Isus Cristos, Sunt Rege. Niciun om şi niciun duşman nu are putere mai mare decât Dumnezeu. Dar bătălia pentru suflete trebuie purtată, aşa cum a fost prorocit. Răspândind Cuvântul Meu, Mesajele şi Rugăciunile Mele, Mă veţi ajuta să salvez sufletele de care am nevoie, aşa încât în Paradisul cel Nou să intre toţi copiii lui Dumnezeu.
Aveţi mereu încredere în Mine, Isus al vostru, căci Eu vă voi conduce şi vă voi păzi în timpul acestei urâciuni de pe pământ. Vă promit că acest timp va fi scurt.

Iisus al vostru

––––––––––––-

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putinţă

Vineri, 21 iunie 2013, orele 11:50

Fiica Mea mult iubită, pe măsură ce păgânismul continuă să se răspândească în lumea întreagă precum un virus, omul începe să se facă pe sine Dumnezeu. Multe secte, care nu acceptă Existenţa lui Dumnezeu cel Adevărat, cinstesc în schimb fiara în templele lor. Aceste sărmane suflete, a căror iubire de sine izvorăşte dintr-o ambiţie feroce, au creat temple în care îl onorează cu neruşinare pe Satana. Pentru mulţi neştiutori, aceste temple arată ca nişte biserici care Îl cinstesc pe Dumnezeu, dar să nu vă lăsaţi înşelaţi. Unicul lor scop este de a adora fiara, care le promite viaţă veşnică. Ea le promite ca prin omagierea iubirii de sine, care ia locul iubirii lui Dumnezeu, ei vor dobândi un paradis veşnic al plăcerilor.

Promisiunile făcute lor de către fiara care comunică cu ei în mod clar, sunt făcute în aşa fel încât să-i păcălească în a crede o minciună. Şi anume că dacă se pleacă în faţa altarului bestiei – dumnezeul fals pe care îl adoră în locul Tatălui Meu preaiubit – cererile lor pentru plăcerile lumeşti şi mulţumirea de sine vor fi recompensate. Ei cred că vor fi înzestraţi cu bogăţii mari, control şi libertate, dacă-şi pun propriile nevoi înaintea celorlalţi.

Aceşti oameni sunt încurajaţi să se pună pe ei înşişi înaintea lui Dumnezeu şi să caute puteri care le-ar permite să învingă Împărăţia Divină a lui Dumnezeu. Din păcate, ei vor face totul pentru a-şi realiza ambiţiile de bogăţie şi control asupra celorlalţi, din pură lăcomie. Aceştia vor distruge vieţile celorlalţi. Vor ucide pentru a-şi atinge obiectivele şi Îl blestemă pe Dumnezeu în fiecare zi.

Atunci când îl blestemă pe Dumnezeu ei ţin liturghii negre, dintre care multe sunt oficiate în taină şi la care participă oameni influenţi, inclusiv din rândul celor care spun că Îl slujesc pe Dumnezeu în bisericile Sale. Ceremoniile lor satanice sunt la ordinea zilei şi sunt mândri de faptele lor. Susţin mândri că edificiile lor sunt temple, fiindcă nu au nici un pic de ruşine în sufletele lor. Aceste temple au fost create pentru a da cinstire Satanei, nu lui Dumnezeu, chiar dacă v-ar face să credeţi altceva.

Eu îi voi pedepsi pentru fărădelegile lor împotriva umanităţii şi pentru profanările aduse împotriva lui Dumnezeu de care se fac vinovaţi. Mulţi dintre ei Îl hulesc pe Tatăl Meu folosind termeni care Îi sunt proprii numai Lui. Tatăl Meu a spus: „Eu sunt Începutul”. Sintagma „Eu sunt” este utilizată de aceştia pentru a-şi manifesta iubirea de sine şi vor emula fiece gest sfânt, fiece faptă şi vor repeta cuvinte care au fost date lumii de către Dumnezeu pentru a-L pângări.

În timpul Marii Pedepse, templele lor vor fi nimicite de Dumnezeu iar ei vor deveni pustii şi goi, nemaiavând nici un fel de putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Însă şi ei, la fel ca toţi ceilalţi copii ai lui Dumnezeu, vor primi posibilitatea de a-l respinge pe Satana înaintea Zilei celei Mari. Unii vor accepta Mâna Milostivirii Mele, însă mulţi o vor respinge, întrucât aceştia cred în minciunile diabolice care le-au fost întipărite în suflete de către bestie.

Ei cred că, având control asupra lumii, extinzându-şi cunoştinţele despre univers, controlând viaţa prin prelungirea vieţii umane şi prin decimarea populaţiei globale, vor deveni asemeni lui Dumnezeu.

Satana este foarte atent la modul în care pune stăpânire pe sufletele lor. El le arată mari viziuni din viitorul care, spune el, le va aparţine. Le spune despre mari evenimente care vor avea loc în viitor şi îi amăgeşte că ele vor fi sub controlul lor. Toate sunt minciuni. Nimic din ceea ce le spune nu este adevărat. Satana deţine multe puteri care i-au fost date de către Dumnezeu, pe vremea când el era Lucifer, unul dintre cei mai puternici îngeri din ierarhia Tatălui Meu. El le arată adepţilor săi imagini frumoase ale unui viitor glorios despre care le spune că va fi al lor dacă îşi predau sufletele lui. Aceştia cred în promisiunile sale despre viitor.

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putinţă. Profeţia poate veni numai de la Dumnezeu. Nimeni nu a fost înzestrat cu acest Dar care poate curge numai de pe Buzele lui Dumnezeu. Satana nu poate prezice evenimentele viitoare, detalii care pot fi date numai profeţilor lui Dumnezeu. Dacă credeţi în promisiunile Satanei, viaţa voastră se transformă într-o minciună iar Viaţa Veşnică nu poate fi a voastră, decât dacă acceptaţi Adevărul.

Dumnezeu v-a promis Viaţă Veşnică. Promisiunea Mea de a reveni şi de vă lua în Rai este Adevărată. Nu-L jigniţi pe Dumnezeu respingând Adevărul.

Al vostru Iisus

–––––––––-

Inundaţiile vor fi un fapt obişnuit şi astfel veţi şti care sunt regiunile lumii care Îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu
Luni, 12 august 2013, 3:00

Multiubita Mea fiică, discipolii Mei de pretutindeni, inclusiv aceia care nu cunosc aceste Mesaje, se vor simţi atraşi către bisericile Mele acum şi Mă vor căuta. Datorită Darului Meu pentru ei, revărsarea Duhului Sfânt, ei vor fi atraşi cu repeziciune la Refugiul Inimii Mele. Ei vor simţi că există o nelinişte în lume şi vor şti că au nevoie de ajutorul Meu pentru a rămâne ferm credincioşi Învăţăturilor Mele.

Mulţi vor simţi schimbările plutind în aer, căci duşmanii lui Dumnezeu încep să îşi dezvăluie planul lor plin de ură, menit să înşele lumea, atunci când faptele lor nelegiuite care tolerează păcatul în toate formele sale vor deveni cunoscute. Lumea va fi târâtă într-un torent de nelinişte şi mulţi vor fi şocaţi de încercările, pe care le vor vedea pretutindeni, de a idolatriza păcatul sub orice formă.

Păcatele carnale vor fi aplaudate. Orgoliul şi dragostea obsesivă faţă de sine se vor manifesta pretutindeni în lume. Egocentrismul va părea, ca niciodată înainte, o trăsătură esenţială. Aceia care nu caută astfel de plăceri vor fi marginalizaţi şi făcuţi să se simtă ca nişte intruşi. Păcatele celui rău vor fi glorificate şi atunci când omul se va trezi înghiţit în acest vârtej de nebunie, lumea va fi martora inundaţiilor provocate de mânia Tatălui Meu, care va spulbera părţi mari din multe ţări. Inundaţiile vor fi un fapt obişnuit şi astfel veţi şti care sunt regiunile lumii care Îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu, atunci când apele se vor revărsa furioase asupra naţiunilor.

Toate naţiunile voastre nelegiuite vor experimenta în mod direct felul în care vor fi pedepsite păcatele carnale. Tatăl Meu îl va împiedica pe cel rău să pună stăpânire pe sufletele acelora care sunt vinovaţi de aceste păcate, pentru a-i împiedica să îi infesteze şi pe alţii. Ei vor fi opriţi. Nu vi se va mai permite să continuaţi această infestare. Acest rău va fi pedepsit şi Intervenţia Divină se va manifesta acum pretutindeni, prin Mâna lui Dumnezeu.
Rugaţi-vă pentru Milă, voi toţi cei care s-ar putea să deveniţi victime ale acestor pedepse. Eu îi voi proteja pe aceia care Îmi vor cere protecţia.

Al vostru Iisus

–––––––––––-

Ei îl pregătesc acum pe antihrist, pentru apariţia sa grandioasă
Duminică, 21 iulie 2013, ora 18:05

Mult iubita Mea fiică, am un Mesaj important de transmis lumii, inclusiv celor care cred în Mine, celor care nu cred în Mine şi celor care poate nu cred în Tatăl Meu, precum şi celor care nu acceptă că toate lucrurile vin de la Mine.

Când bestia a complotat împotriva Mea a creat un plan diabolic pentru sfârşitul timpurilor care este menit să păcălească lumea prin cea mai mare minciună, pentru a o putea lua cu ea în focurile Iadului.
Trebuie să ştiţi că deja am revelat acest plan lumii, însă a rămas un secret care trebuie dezvăluit pentru ca voi să înţelegeţi Adevărul. Ca în orice luptă, inamicul îşi ocupă poziţia iar acest lucru este, de obicei, atent planificat, încât să aibă loc în secret, ca nu cumva ţinta să ştie unde se află duşmanii săi.

În această luptă finală pentru suflete, satana şi cohortele sale şi-au ocupat poziţiile împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Le-a luat mulţi ani să orchestreze acest lucru dar copiii lui Dumnezeu trebuie să ştie mai întâi cine sunt aceşti doi martori, înainte să priceapă modul în care a fost conceput planul.
Duşmanul şi-a ocupat acum poziţia sa în Biserica Mea. Face aceasta ca un duşman ascuns înăuntrul unui cal troian. De asemenea, duşmanul – şi amintiţi-vă că există mulţi duşmani iar cu toţii se închină bestiei – a prins rădăcini în Orientul Mijlociu. Ţinta sa reală este Israelul, casa celui de-al doilea martor.

Cei doi martori sunt Creştinii şi Casa lui Israel. Creştinismul reprezintă prima ţintă, pentru că a provenit de la Mine. Israelul este cea de-a doua ţintă, deoarece Eu M-am născut Evreu şi fiindcă este pământul poporului ales al lui Dumnezeu – casa Ierusalimului.
Nu este o simplă coincidenţă faptul că satana doreşte să-i distrugă pe aceşti doi martori, deoarece îi urăşte iar, ştergând orice urmă a lor, el declară sus şi tare că se află deasupra lui Dumnezeu. Cât de tare vor mai suferi aceşti doi martori în Numele lui Dumnezeu! Nu vor muri dar vor părea lipsiţi de viaţă.
Sacramentele vor fi primele distruse – apoi Liturghia – iar după aceea Biblia şi orice urmă a Cuvântului lui Dumnezeu. În aceste timpuri, mulţi vor lupta să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Harurile Mele se vor revărsa în aceste timpuri pretutindeni, prin Puterea Duhului Sfânt, pentru ca Dumnezeu să nu fie dat niciodată uitării.

Antihristul

Foarte curând, antihristul se va face cunoscut drept omul păcii, creând cel mai ambiţios plan al păcii în Orientul Mijlociu.
Ei îl pregătesc acum pe antihrist, pentru apariţia sa grandioasă. Între timp, planul diabolic de a-i înşela pe cei nevinovaţi prin care sunt învăţaţi minciuni în Numele Meu continuă. Acelora dintre voi care nu vor accepta Adevărul le spun, să ştiţi că aceste timpuri sunt asupra voastră. Dacă nu puteţi accepta Adevărul acum, dar dacă Mă iubiţi cu adevărat atunci, vă voi da Harurile să puteţi discerne.

Atât de mulţi nu pot vedea acest plan viclean, într-atât de bine este ascuns, dar se desfăşoară sub ochii voştri, aşa cum a fost prezis. Sfânta Scriptură nu minte niciodată. Cuvântul Meu este Adevărul. Adevărul este cel care vă va duce la salvare. Dacă acceptaţi minciunile care vi se pun în faţă în Biserica Mea de cei care nu vin în Numele Meu, atunci veţi cădea într-un mare întuneric şi veţi fi devoraţi de o asemenea răutate, încât, dacă ar fi să participaţi în astfel de practici oculte – prezentate vouă în Numele Meu –, veţi fi pierduţi pentru Mine.
Foarte curând, când pacea falsă va fi creată, vor începe planurile de anihilare a evreilor. În timp ce bestia va pustii Israelul, falsul profet se va descotorosi de Prezenţa Mea şi îi va amăgi nu doar pe Catolici, ci pe toţi Creştinii, toate religiile, cu scopul de a idolatriza bestia sub forma Noii Religii Mondiale.

Dacă aceste Mesaje provoacă spaimă în sufletele voastre, atunci să ştiţi că este Intenţia Mea să nu vă ascund nimic care ar putea să vă distrugă. Tot ce este important este să rămâneţi fideli Învăţăturilor Mele şi să vă rugaţi pentru Protecţia Mea. Când vă abandonaţi Mie, Iisus al vostru, cerându-Mi să vă conduc, totul va fi bine.
Vă voi păstra sub Ocrotirea Mea – pe toţi aceia dintre voi care nu se abat de la Adevărul Meu.

Al vostru Iisus

––––––––––

Mama Mântuirii: Nu îngăduiţi ca toleranţa faţă de păgâni să domine în bisericile lui Dumnezeu

Marţi, 6 August 2013

Copila mea, să nu-i asculţi niciodată pe cei ce atacă Mesajele de la Sfânta Treime, pentru că ei te vor distrage de la această Lucrare. Ţine minte,această Misiune va fi atacată mai mult ca oricare alta, datorită importanţei Ei. Batjocura, derâderea şi critica vor continua pănă în ultima zi , in care vei primi Mesajul Final.
Planul de a discredita aceste Mesaje se va intensifica şi ura va deveni mai puternică, aşa că vă rog sa fiţi pregătiţi. Aceste Mesaje nu pot fi ignorate nici de credincioşi nici de necredincioşi, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată neobservat. Ura împotriva lui Dumnezeu în lume în acest moment este pretutindeni, iar cei care proclamă Cuvântul Său în aceste vremuri vor suferi.

Adevărul a fost întotdeauna respins încă de la începuturi, când Dumnezeu i-a trimis pe profeţii Săi pentru a-i avertiza pe copiii Lui asupra pericolului păgânismului. Păgânismul este opusul Adevărului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Acele biete suflete, care se închină la zei falşi, îl mânie foarte mult pe Tatăl Meu. El este un Dumnezeu gelos, deoarece prin El au început toate lucrurile. El este Atotputernic. El este un Dumnezeu iubitor, dar Mânia Lui este de temut atunci când păgânii îi vor infesta pe cei ce Il iubesc.

Când copiii lui Dumnezeu- cei care cred în El şi cei care Îl adoră, prin preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos – vor încerca să se unească cu toate sufletele, toate religiile, trebuie să fie foarte atenți. Dumnezeu vrea ca toţi copiii Săi să se iubească unul pe altul, indiferent de rasă, credinţă sau naţiune. Ceea ce El nu va permite niciodată este adoptarea în biserică a păgânilor de către creştini . Când aceasta se va întâmpla, păgânismul va şterge orice urmă a Creştinismului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeusă ia cineva Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu- şi să permită minciunilor să Il contamineze.
Profeţii lui Dumnezeu au avertizat omenirea asupra pericolului de a îmbrăţişa păgânismul, deoarece acesta duce la o distrugere completă. Când aceasta se va întâmpla, naţiunile care vor permite urâciunea în bisericile lor vor fi nimicite, fără a li se arăta pic de Milă.

Nu îngăduiți ca păgânii să domine in bisericile lui Dumnezeu. Nu trebuie să uitaţi niciodată marele Sacrificiu făcut de Dumnezeu atunci când El Şi-a trimis unicul Său fiu să vă aducă Salvarea. Ziua în care veţi adopta practicile altor biserici, care nu sunt ale lui Dumnezeu, sau în care văveţi pleca în faţa păgânilor, este ziua în care veţi întoarce spatele Adevărului.
Ţineţi ochii deschişi şi rugaţi-vă ca bisericile voastre să nu vă oblige să renunţaţi la credinţa voastră în Isus Cristos.

Preaiubita voastră Mamă
Mama Salvării

===============================

Nimeni nu este obligat sa creada aceste mesaje fiecare sa-si foloseasca propriul discernamant si ce simte in inima lui.Sunt lucruri care se intampla ori urmeaza sa se intample atunci vom vedea si cunoaste daca reprezinta Adevarul.

 

sursa

http://avertisment.ucoz.com/

„Să preţuiţi Adevărul întotdeauna, deoarece fără el soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei”

Toate revoltele la care veţi fi martori vor dovedi Adevărul profeţiilor date iubitului Meu Ioan în Cartea Apocalipsei

Joi, 7 noiembrie 2013, 18:35

Mult iubita Mea fiică, timpul pentru noul început este aproape. Pe măsură ce Marea Încercare continuă să fie simţită, multe evenimente vor avea loc.

 

Duşmanii din interiorul Bisericii Mele vor încerca, fără niciun pic de ruşine, să spună că o nouă biserică mondială laică, ce îi primeşte pe toţi păcătoşii şi toate religiile, este îngăduită de Dumnezeu. Când cei din Biserica Mea vor îmbrăţişa lumea laică, ea nu va mai urma Adevărul. Dacă sunteţi ucenici adevăraţi ai Mei, credinţa voastră se va vedea în faptele şi operele voastre. Dacă sunteţi ai Mei veţi rămâne fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă păstraţi Cuvântul meu veţi urma tot ce v-am învăţat. Dacă nu sunteţi ai Mei îi veţi blestema pe fraţii şi surorile voastre. Dacă nu sunteţi ai Mei îi veţi urî pe cei care sunt ai Mei. Dacă veţi crede că veţi avea viaţă eternă fără să trebuiască să o câştigaţi, atunci vă înşelaţi foarte mult.

 

Dacă spuneţi că păcatul este natural şi că doar un Dumnezeu drept şi corect ar ierta toate păcatele, atunci acest lucru este adevărat. Dar dacă veţi crede că viaţa eternă este dreptul vostru natural şi că nu trebuie mai întâi să vă căiţi, atunci negaţi Adevărul. Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Nu aş fi niciodată crud, rău, nemilos, asupritor şi nu aş răni pe niciunul dintre copiii lui Dumnezeu.Dar nu voi deschide niciodată uşa către Împărăţia Mea vreunui păcătos dacă el nu arată remuşcare pentru faptele sale rele. Când vă conduc către mântuire deschid toate uşile pentru ca să vă pot întâmpina în ultima zi. Multe uşi se deschid acum, dar puţini intră pe ele. Niciunul dintre voi nu va intra în Împărăţia Mea dacă nu ascultă Cuvântul Meu dat vouă în Sfintele Evanghelii. Credinţa voastră trebuie să fie curată. Dragostea voastră pentru ceilalţi trebuie să fie adevărată şi ascultarea voastră faţă de Cuvântul Meu vă va câştiga vouă Darul vieţii veșnice.

Mulţi dintre cei care se numesc pe ei înşişi Creştini sunt lipsiţi de loialitate faţă de Biserica Mea. Mă primiţi în Sfânta Împărtăşanie cu sufletele înnegrite. Voi ignoraţi Învăţăturile Mele şi toleraţi păcatele pe care le consideraţi neînsemnate în ochii voştri. Răspândiţi minciuni cu o limbă răuvoitoare despre alţii şi îi condamnaţi pe mulţi în Numele Meu Sfânt. Vi s-a dat Adevărul în Sfintele Evanghelii, dar voi nu puneţi în practică ceea ce ele vă învaţă. Dragostea Mea pentru voi înseamnă că, deşi mulţi dintre voi nu veţi câştiga Mântuirea pe care am dat-o lumii prin moartea Mea pe Cruce, totuşi Eu vă voi da tuturor şansa de a vedea Adevărul în timpul Divinei Mele Milostiviri, când voi veni în faţa voastră pentru a vă ajuta să vă hotărâţi dacă veţi accepta Darul Meu sau nu.

 

Toate revoltele la care veţi fi martori vor dovedi Adevărul profeţiilor date iubitului Meu Ioan în Cartea Apocalipsei. Când veţi vedea că Biserica va intra în uniune cu lumea laică, veţi şti că a venit timpul ca Misiunea Mea să adune sufletele din întreaga lume.

Al vostru Iisus

Lumina lui Dumnezeu va străluci asupra voastră și vă promit că nu vă veți simți singuri

Marti 5 noiembrie 2013, 11:00
Mult iubita Mea fiică, Dumnezeu a început deja pregătirile finale pentru a fi sigur că mântuirea este adusă tuturor copiilor Săi. Foarte mulţi dintre voi nu ştiţi ce înseamnă A Doua Venire, şi în consecinţă, nu vă veţi pregăti. Mulţi dintre voi credeţi că ea va avea loc peste mulţi ani de aici înainte. În consecinţă, doar cei cu adevărat pregătiți vor fi gata, ca să Mă întâmpine pe Mine, mirele lor, îmbrăcați și prezentați aşa cum se cuvine. Alții vor fi adormiți, nepregătiți și confuzi. Unii nu vor crede în Mine până când Eu nu voi fi văzut în toate părţile lumii. Unii vor muri din cauza şocului, însă cei mai mulţi vor fi plini de bucurie şi uimire. Aceia dintre voi care s-au lăsat pe ei înşişi să fie înşelaţi, vor fi iertați dacă Mă vor implora să le dau iertare. Din nefericire, mulţi vor refuza Marea Mea Milostivire deoarece inimile lor s-au făcut de piatră și nimic nu le poate deschide.
Timpul care vine va fi plin de mari revelații și de Haruri speciale revărsate peste voi. Eu voi face asta pentru a vă face din ce în ce mai puternici, astfel încît să nu vă vindeți sufletul pentru atracțiile lumești. Din ce în ce mai mulți vor deveni din ce în ce mai apropiați de Mine și, când Eu voi vorbi sufletului vostru, voi vă veți simți pe pace în mijlocul ororii marii apostazii. Când veți fi martori ai acestei orori, voi veți fi mai bine echipați pentru a-i rezista și pentru a îi ajuta pe alții.
Lumina lui Dumnezeu va străluci asupra voastră și vă promit că nu vă veți simți singuri chiar dacă veți fi respinși de către cei care nu știu ce fac. Atunci când Eu am umblat pe pământ, fariseii i-au îndepărtat, pe foarte mulți, de Mine. Același lucru se va întâmpla și acum. Mulți dintre voi veți fi încurajați să respingeți nu numai Chemarea Mea din Ceruri, ci chiar și Învăţăturile Mele. Învăţăturile Mele nu pot fi schimbate niciodată, pentru că ele sunt Adevărul și doar Adevărul vă poate salva.
 
Isus al vostru

Mânia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cât copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legământului Său Atotputernic

Luni, 4 noiembrie 2013, ora 16:00
Fiica Mea mult iubită, copiii lui Dumnezeu trebuie să înţeleagă gravitatea marii lupte care are loc între cel rău şi Tatăl Meu preaiubit.Foarte puţini dintre voi aţi putea înţelege vreodată intensitatea acestei mari lupte care a început deja.
 
Îngerii din Ceruri au început ultima bătălie pentru a-i distruge pe duşmanii Tatălui Meu de pe pământ. Pe măsură ce lupta ia amploare,  în ea vor fi angrenate suflete de pretutindeni. În mod special vor fi ispitite sufletele care se află în întuneric şi care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat, pentru ca ele să lupte împotriva celor ale căror nume sunt înscrise în Cartea VieţiiCei care nu Mă cunosc, care nu cred în Mine şi care nu cred că Satana există, vor privi de pe margine cum cele două armate creştine se vor ciocni pe pământ. Aceste două tabere vor aparţine de Bisericile Creştine. Creştinii de ambele părţi vor avea de suferit cea mai mare persecuţie şi vor fi smuciţi în toate direcţiile pentru fi încurajaţi să se lepede de Mine.
Sufletele nevinovate vor fi rănite de ura pe care duşmanii lui Dumnezeu o vor manifesta faţă de ele iar satana se va folosi de ambele părţi ca de nişte pioni într-un joc plin de ură, totul având ca rezultat o pustiire teribilă pe pământ. Pustiirea va fi cauzată de păcatele omului şi de trădarea sa faţă de Mine. Respingerea lui Dumnezeu, Tatăl Meu, va fi evidentă atunci când oamenii vor decide să schimbe Legile stabilite prin Poruncile Sale, pentru ca ei să le facă acceptabile în vieţile lor păcătoase. Să ştiţi că acest lucru va atrage după sine o pedeapsă teribilă.
Mânia Tatălui Meu va creşte tot mai mult, cu cât copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legământului Său Atotputernic. Cei care se pregătesc pentru Întoarcerea Mea se vor simţi ca izolaţi într-o carceră atunci când vor fi obligaţi să înghită minciuni. Dacă vor refuza să accepte ereziile care li se vor băga pe gât, ei vor fi aruncaţi afară din bisericile lor. Cuvântul Meu va fi în curând dat uitării. Toate lucrurile despre care v-am avertizat se vor petrece exact aşa cum vi le-am spus. Cei care sunt orbi faţă de Adevăr vor prefera să trăiască mai degrabă o minciună, căci le va fi mai uşor să accepte minciunile, întrucât acestea vor fi foarte seducătoare în felul în care vor fi prezentate.
Erezia va fi prezentată maselor ca făcând parte dintr-o nouă constituţie a Bisericii Mele, care nu are nimic de-a face cu Mine. Cu toţii vor vocifera pentru ca acest lucru să fie acceptat, întrucât ei nu au fost atenţi la semnele despre care au fost avertizaţi, cu privire la perioada care precede Ziua cea Mare. Acum trebuie să vă pregătiţi pentru această Zi. Trebuie să plecaţi de acolo atunci când Divinitatea Mea va fi contestată, căci în cadrul Bisericii Mele de pe Pământ aceasta se va întâmpla în multe moduri. Dacă vă angajaţi în luptă alături de duşmanii Mei, nu veţi câştiga. Ignoraţi-i! Rugaţi-vă pentru sufletele lor şi pregătiţi-va sufletele voastre, căci în curând totul se va sfârşi
Al vostru Iisus

Eu nu dau niciunui om autoritatea să judece pe altul, să vorbească rău de altul sau să ponegrească spiritualitatea unui alt suflet

Duminică, 3 noiembrie 2013, 19:07
Mult iubita Mea fiică, modul de a identifica un atac satanic este să vă uitaţi cum se comportă sufletele care sunt infestate de cel rău. Ei niciodată nu sunt calmi. În schimb, cu o nelinişte feroce, ei vor striga obscenităţi, vor minţi şi vor urla cu furie la cei care le sunt ţinta.Satana şi demonii săi sunt acum într-o turbare teribilă şi vor ataca pe toată lumea, pe oricine stă în calea lor şi proclamă Cuvântul lui Dumnezeu, în aceste vremuri.
 
Sufletele care sunt pline de acele trăsături asociate cu diavolul, cum ar fi mândria, aroganţa şi un respect exagerat pentru propria lor inteligenţă umană eronată, vor fi primii în rand care să-i atace pe cei care conduc Rămăşiţa Armatei Mele. Fiecare tactică, fiecare faptă şi fiecare atac verbal va fi împletit cu o ură profundă şi statornică pentru sufletele pe care le vor ataca. Rezultatul atacurilor lor va fi întotdeauna pentru voi, victimele, ca o lovitura în stomac – un atac satanic clasic.
 
Când sunt aduse calomnii, acuzaţii false şi defăimare împotriva voastră, urmaşii Mei iubiţi, veţi şti atunci că acest lucru nu poate veni niciodată de la Mine, Iisus al vostru. Eu nu dau niciunui  om autoritatea să judece pe altul, să vorbească rău de altul sau să ponegrească spiritualitatea unui alt suflet în ochii lui Dumnezeu. Numai eu, Iisus Hristos, pot judeca omul pentru păcatele sale. Nimănui altcuiva nu i-a fost acordat acest drept, căci el Îmi revine doar Mie.
Când judeci pe altul în Numele Meu Sfânt, cu ură în inima ta, vei fi judecat de către Mine după faptele tale. Când răneşti un copil al lui Dumnezeu şi declari că el este rău, atunci şi tu vei fi judecat ca fiind rău în ochii MeiOchi pentru ochi – aceasta va fi pedeapsa ta. Poate credeţi că aveţi dreptate când defăimaţi un alt suflet în Numele Meu, însă în Ochii Mei sunteţi un duşman. Cei care se înalţă pe ei înşişi în faţa Mea, susţinând că acele cunoştinţe umane ale lor în probleme spirituale îi fac să fie superiori, trebuie să ştie că ei vor deveni nimic. Când vă lepădaţi de Mine şi declaraţi că Sfântul Meu Cuvânt vine din gura celui rău, atunci v-aţi pecetluit destinul şi nu veţi vedea niciodată faţa Mea. Îndurarea Mea nu vi se poate da pentru că aţi hulit împotriva Mea.
 
Avertizarea Mea pentru cei care Mă trădează, este aceasta. Daca luptaţi împotriva Mea, nu veţi câştiga niciodată. Tăria Mea este Atotputernică. Nici un om, niciodată, nu Mă va învinge. Cu toate acestea, mulţi Îmi vor rupe inima încercând să concureze cu Mine, să se declare a fi mai mari decât Mine şi să spună că au o cunoaştere superioară Cunoaşterii Mele. Pieriţi din faţa Mea, bărbaţi şi femei nerecunoscătoare – păcatele voastre de blasfemie nu vor fi niciodată uitate.
Iisus Hristos
Mântuitorul omenirii

Creştinii vor cauza cea mai mare persecuţie asupra creştinilor

sâmbătă, 2 noiembrie 2013, 20:30
Mult iubita Mea fiică, trebuie să îi îndemn pe toţi copiii lui Dumnezeu să se unească şi să se roage pentru Biserica Mea de pe pământ.
Inima Mea zvâcneşte de durere în aceste timpuri, din pricina urii atât de mari manifestate împotriva Creştinilor practicanţi. Persecuţia creştinilor va continua în toate ţările, inclusiv în cele care acum au libertatea de a-Mi aduce Mie slavă. Creştinii vor cauza cea mai mare persecuţie asupra creştinilor. Cea mai violentă flagelare a Trupului Meu de pe Pământ  se va face din interior, căci se va întoarce frate împotriva fratelui şi soră împotriva surorii ei. Veţi vedea în curând că noi rugăciuni vor fi declarate şi ele vor fi introduse de noua liturghie.
 
Principalele schimbări se vor referi la Sfânta Împărtăşanie care va fi prezentată  ca fiind ceva ce va avea prea puţină legătură cu Moartea Mea pe Cruce, când Eu mi-am dăruit Trupul pentru toţi păcătoşii. Prin afirmaţia că Sfânta Împărtăşanie înseamnă unirea întregii omeniri ca unul singur, în faţa lui Dumnezeu, voi Mă veţi insulta pe Mine, căci aceasta va contrazice Adevărul. Adevărul nu mai înseamna Adevăr, pentru că mulţi răspândesc minciuni, exagerează şi nu îşi dau sema cât de uşor poate fi manipulat Adevărul. Pentru că el va fi răstălmăcit în mod subtil, mulţi nu vor observa schimbările care nu rerspectă Adevărul. Minciunile vor lua locul Adevărului, vor diviza rasa umană şi vor crea separarea de Dumnezeu, şi acest lucru vă va duce la pieire.
Să preţuiţi Adevărul întotdeauna, deoarece fără el soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei când va veni noaptea, şi stelele nu vor mai străluci în acele zile care vor semnala întunericul de dinainte ca Eu să vin să Îmi revendic Împărăţia.
Atunci, numai Adevărul vă va mai salva.
Al vostru Iisus 

 Ucenici Mei loiali, inclusiv preoţii şi slujitorii sfinţiţi din toate confesiunile Creştine, vor rămâne alături de Mine

Vineri, 1 noiembrie 2013, 23:17
Mult iubita Mea fiică, spiritul răului se întinde şi îi afectează pe toţi aceia care se opun vehement acestor Mesaje. Acest fapt va duce la mai multă răutate, minciuni şi intrigi bine puse la punct destinate să pună capăt acestei Misiuni. Tu trebuie să îi ignori pe cei cu limbi otrăvite şi pe aceia care sunt consumaţi de gelozie spirituală, care ar face orice să poată să distrugă această Misiune a Mea pentru salvarea sufletelor tuturor.
Vă spun vouă, tuturor celor care Mă urmaţi, aceste Mesaje sunt prea importante pentru ca voi să acordaţi vreo atenţie acelora care vă urăsc în Numele Meu. Pentru că Sunt Eu, Isus Cristos, Cel care este ţinta lor. Ţineţi minte însă că mândria lor îi face să creadă că ei acţionează aşa pentru că Mă iubesc. Ei trebuie să ştie că nu aş permite niciodată cuiva să spună asemenea minciuni sau să răspândească zvonuri răuvoitoare despre un alt suflet în Numele Meu.
Doar Eu, IIsus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, am autoritatea de a vă revela Adevărul în aceste timpuri. Adevărul îi va tulbura pe mulţi şi va fi amar, pentru că este de o aşa magnitudine încât doar aceia care sunt puternici în dragostea lor pentru Mine vor putea să îl accepte. Adevărul, indiferent  cât de dificil este pentru voi să îl acceptaţi, vă va elibera. El vă va deschide ochii către răul care se ascunde sub masca binelui; către oamenii răuvoitori care răspândesc blasfemia atunci când pretind că rostesc Cuvântul Meu, şi către duşmanii Mei care vor să îi distrugă pe copiii lui Dumnezeu.
 
Mulţi profeţi falşi, răspândiţi în toate naţiunile, se vor ridica pentru a proclama că minciunile ce se vor vărsa din gura anticristului sunt adevărul. Ei vor spune de asemenea că anticristul este Eu. Ei vor spune totul despre Evanghelii, ceea ce va părea să fie exact şi vor folosi citate din Sfânta Biblie, inclusiv citate din spusele Mele, pentru a justifica misiunile lor nelegiuite. Dar voi, cei care Mă cunosc, veţi găsi mereu minciuna şi erezia ascunse în aşa-zisele lor cuvinte profetice. Ei vor contrazice aceste Mesaje şi vor declara Cuvântul Meu ca fiind o erezie. Acum este momentul să faceţi să amuţească toate acele voci care vă îndeamnă să le ascultaţi pe ele în locul Meu. Voi trebuie să continuaţi să vă reamintiţi de Adevărul cuprins în Sfintele Evanghelii. Trebuie să Mă ascultaţi, aşa cum vă îndrum.
În curând, toţi aceia care au condus Biserica Mea în trecut, toţi cei care au dat copiilor lui Dumnezeu Cuvântul Adevărat al Domnului şi toţi cei care vor rămâne loiali Adevărului vor fi daţi deoparte. Biserica Catolică va face câteva declaraţii alarmante privind motivul pentru care trebuie să schimbe şi să îmbunătăţească fiecare aspect al structurii saleSe vor folosi de păcatele celor din Biserica Mea şi ale celor care M-au trădat ca o justificare pentru a răsturna din temelii Biserica Mea. Mulţi dintre slujitorii Mei sfinţiţi vor fi excluşi şi vor deveni ţapi ispăşitori. Mulţi vor fi cercetaţi şi se vor spune lucruri false şi se vor face declaraţii împotriva lor înainte ca ei să fie îndepărtați. In acest fel, mulţi slujitori sfinţiţi vor fi alungaţi din Biserica Mea pentru a permite duşmanilor lui Dumnezeu să preia controlul deplin în interiorul ei. Toate calomniile pe care le vor susţine duşmanii lui Dumnezeu împotriva slujitorilor Mei sfinţiţi vor fi aplaudate public şi prezentate ca un lucru bun, astfel ca renumele Bisericii să rămână neatins.
O, cum veţi fi cu toţii înşelaţi şi cum Adevărul va fi muşamalizat, ascuns şi ignorat. Toate aceste schimbări se vor produce rapid în viitor şi răspândirea acestor lucruri va uimi pe mulţi. Aceasta va cauza confuzie, teamă, tristeţe şi multă durere. Biserica Mea va deveni atât de fragmentată încât toată încrederea din interiorul ei se va frânge. Aceasta va crea o mare teamă şi atunci, într-un fel care nu va apărea limpede de la început, Biserica Catolică va deveni o forţă conducătoare în cadrul noii religii mondiale. Această nouă abominaţiune va proclama o mare dragoste pentru cei săraci şi înfometaţi. Dar nu va predica Cuvântul Meu, nici nu va rămâne fidelă Bisericii Mele. Cu toate acestea Biserica Mea va continua să trăiască.
Discipolii Mei fideli, inclusiv preoţii şi slujitorii sfinţiţi din toate confesiunile Creştine, vor rămâne aproape de Mine. Rămăşiţa Bisericii Mele va trece testul timpului, ea nu poate muri, pentru că Eu Sunt Biserica. Eu nu pot fi distrus niciodată.
Al vostru Isus

Când vă lipseşte umilinţa, atunci mândria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea

joi, 31 octombrie 2013, 23:30
Mult iubita Mea fiică, foarte mulţi nu vor asculta Vocea Mea pentru că ei nu ştiu Cine sunt Eu. Mulţi pretind că Mă cunosc, dar ei sunt convinşi, numai prin propria interpretare omenească defectuoasă, că înţeleg Cine sunt Eu şi ce Am făcut pentru a-i salva din abisul care îi aşteaptă pe toţi copiii lui Dumnezeu care nu îmi cer Mie să îi iert.
Libera voinţă este un Dar de la Tatăl Meu. Libera voinţă poate însă afecta încercarea omului de  a găsi Iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Tatăl Meu i-a dăruit omului acest dar. Iată cât este El de mărinimos. Iată cât de mult îi iubeşte El pe copiii Săi. Acesta este darul care le-a dat libertatea de a cutreiera pământul, de a savura fructele lui şi de a se bucura de frumuseţea lui. Însă omul, ispitit de satana, a abuzat de încrederea Tatălui Meu. Atunci omul a devenit rob al satanei şi a plăsmuit cu acesta un pact prin care păcatul să continue să îi separe pe toţi copiii lui Dumnezeu de El.
Darul morţii Mele pe Cruce a avut menirea de a rupe această legatură nefirească dintre om şi satana. Astfel, datorită iertării păcatului Eu i-am dat posibilitatea omului să îşi caute mântuirea – iertare care s-a obţinut prin Moartea Mea pe Cruce. Aceasta înseamnă că omul este capabil să scape de strânsoarea satanei, însă numai cei care Mă urmează pe Mine cu supunere smerită pot obţine cu adevărat această salvare. Dacă nu sunteţi capabili ca prin reconciliere să Îmi declaraţi în mod deschis  Mie, Isus Cristos, slăbiciunile voastre, păcatele voastre şi ura voastră unul faţă de celălalt, atunci nu puteţi rămâne puri. Fără puritatea sufletului, nu sunteţi capabili să deveniţi umili în Ochii Mei. Când vă lipseşte umilinţa, atunci mândria vă va invada sufletul şi veţi păcătui împotriva Mea. Când păcătuiţi împotriva Mea, o faceţi în mai multe moduri.
Mai întâi vă hrăniţi lăcomia şi mândria poftele, . Apoi vă purtaţi ca şi cum aţi fi atoateştiutori, ca şi cum aţi fi mai deştepţi şi mai buni decât ceilalţi. Apoi începeţi să îi judecaţi pe alţii. Apoi înaintaţi în urmatoarea etapă, în care vă bateţi joc de cei care sunt cu adevărat în uniune cu Mine, şi declaraţi că ei nu sunt perfecţi. După aceea, îi veţi calomnia pe toţi cei care Îmi rămân fideli Mie cu adevărat.  Cu toate acestea, vă veţi convinge pe voi înşivă că sunteţi plini de Duhul Sfânt, care vă inspiră. Nu Duhul Sfânt vă va inspira. ci spiritul răului va fi de fapt cel care vă va invada sufletul în timp ce voi veţi crede că sunteţi îndrumaţi din Cer.

Când spuneţi că Mă reprezentaţi pe Mine şi că sunteţi mai bine plasaţi pentru a intra în Împărăţia Mea, şi apoi spuneţi minciuni despre Mine, aveţi nevoie de rugăciunile altora. În acest stadiu, voi sunteţi la jumătatea drumului spre iad, şi veţi fi pierduţi fără Intervenţia Mea.
Luaţi acest Mesaj. Lipiţi-l de inima voastră şi întrebaţi: „Iisuse, Tu eşti acesta? Am eu cu adevărat nevoie de ajutorul Tău?” iar Eu vă voi da răspunsul.
 
Al vostru Iisus
========================
Nimeni nu este obligat sa creada aceste mesaje fiecare sa-si foloseasca propriul discernamant si ce simte in inima lui.Sunt lucruri care se intampla ori urmeaza sa se intample atunci vom vedea si cunoaste daca reprezinta Adevarul.
sursa articole si mesaje

Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulţi ani, va coborî asupra voastră în curând

Dacă nu recunoaşteţi existenţa păcatului, înseamnă că şi pe Mine Mă tăgăduiţi

Vineri, 4 octombrie 2013, 23:44
Mult iubita Mea fiică, niciun om nu poate să Mă înfrunte pe Mine şi apoi să aştepte mântuirea sa veşnică fără sa Mi se daruiasca cu totul Mie. Toţi copiii lui Dumnezeu trebuie să ştie că se apropie timpul când lumea trebuie să afle că Ultima Mea Chemare este foarte aproape.
Niciodată să nu vă temeţi de Chemarea Mea. Primiţi-o, deoarece Eu vă aduc Iubire, Pace şi Mântuire. Dacă Mă ignoraţi, o faceţi pe răspunderea voastră, deoarece Eu  v-am dat destul de mult timp pentru a răspunde Chemării Mele din Cer.
Voi, iubiţii Mei discipoli – indiferent cine sunteţi – curând vă veţi găsi izolaţi şi desprinşi de Prezenţa Mea adevăratăPrezenţa Mea, Cuvântul Meu şi Adevăratele Învăţături ale lui Dumnezeu sunt pe cale să fie eliminate, iar voi vă veţi găsi într-o stare de mare singurătate. Aceia dintre voi care, urmând calea înşelăciunii, batjocoresc şi ridiculizează aceaste Mesaje Sfinte ale Mele de Iubire către lume, vor fi lăsaţi să se întrebe cum este posibil aşa ceva. Cu cât păşiţi mai mult pe aceasta cale, cu atât este mai mare distanţa pe care o veţi pune între sufletele voastre şi Milostivirea Mea.
Dacă Mă iubiţi, credeți în Învăţăturile Mele. Dacă Mă cunoaşteţi, recunoaşteți Sfântul Meu Cuvânt din Scripturi. Dacă Mă cunoaşteţi, însă acceptaţi faptul că Eu aş permite vreodată ca Sfântul Meu Cuvânt să fie transformat în ceva diferit, fără nicio intervenţie din Partea Mea, atunci nu puteţi spune că Mă cunoaşteţi cu adevărat. Dacă credeţi că Eu, Fiul Omului, care am murit de o moarte brutală pentru voi, pentru a vă salva de păcat, aș putea să stau de-o parte şi să permit o astfel de situaţie, atunci vă lepadaţi de Cuvântul lui Dumnezeu.
Daca nu recunoaşteţi existenta păcatului, înseamnă că și pe Mine Mă tăgăduiți, şi atunci vă lepădaţi de Mine. Dacă acceptaţi păcatul ca fiind un lucru bun sau dacă pentru o clipă puteți crede că Eu voi ierta păcatul, fără reconciliere, atunci nu mai puteţi pretinde un loc în Împărăţia Mea. Vă avertizez că această perioadă care vă stă în față vă va conduce pe cea mai periculoasă cale a distrugerii, dacă nu rămâneţi fideli Cuvântului Meu.
Cuvântul Meu este Veşnic. Împărăţia Mea este a voastră atunci când acceptaţi Cuvântul Meu așa cum v-a fost dat. Însă dacă îndrăzniţi să aduceți atingere Cuvântului Meu sau să acceptaţi orice formă nouă de modificare a Sa, veţi suferi pentru astaMânia Mea este în creştere acum, când văd cât de puţin respect arată mulţi dintre voi faţă de Adevărul scris în cartea Tatălui Meu. Nu poate exista niciun alt Adevăr. Nicio formă de deviere a sa nu poate fi vreodată acceptată de către Dumnezeu. Niciun argument. Nicio motivație omenească. Nicio excepţie. Adevărul va trăi pentru Veşnicie. Minciunile vă vor conduce în braţele fiarei.
Al vostru Iisus

========

Acum când începe Rastagnirea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele care au fost prevestite

Joi, 3 octombrie 2013, 22:35
Preaiubita Mea fiică, acum când începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele, care au fost prevestite.
Duşmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei Mele Rastagniri, începând cu pângărirea Trupului Meu. Când am fost târât în faţa călăilor Mei, aceştia M-au dezbrăcat, pentru a Mă batjocori şi a Mă ruşina. Atunci ei M-au îmbrăcat în roşu – culoarea asociată cu fiara. Apoi s-au certat pentru a decide cine va bate primul cui în Trupul Meu. Apoi, ca nişte sălbatici, Mi-au smucit Picioarele şi Mi-au întins Braţele atât de tare încât  Mi le-au smuls din Încheieturi, pentru ca astfel să-Mi provoace şi mai multă durere. Pentru a Mă face să sufăr şi mai mult, ei au bătut cuiele prin palmele Mâinilor Mele într-un astfel de unghi, încât să iasă prin Încheieturi. Braţele Mele au fost trase în două unghiuri diferite şi Eu am atârnat într-o poziţie dureroasă, ciudată, calculată pentru a-Mi provoca maximul de durere şi umilinţă.
Au tras la sorţi pentru a hotărî care să fie ultimii opt oameni care să conducă tortura sângeroasă pe care au cauzat-o Trupului Meu. Au strigat obscenităţi, M-au pălmuit şi Mi-au dat pumni, M-au lovit cu picioarele în stomac şi au răcnit ca sălbaticii. M-au pângărit în toate felurile, pentru a arăta tuturor celor prezenţi care erau martori la moartea Mea pe Cruce că Eu eram pedepsit pentru aşa-zisele Mele minciuni periculoase. Am fost omorât pentru a fi redus la tăcere şi pentru ca să fie împiedicat Cuvântul Lui Dumnezeu să ajungă la suflete.
Acelaşi lucru se va întâmpla în curând. Duşmanilor Mei nu le va fi de ajuns să schimbe Prezentarea Euharistiei Mele – ci ei vor şi pângări, din nou, Trupul Meu. Ei Mă vor pângări la fel ca şi atunci. Se va folosi culoarea roşie; ei vor face gesturi înaintea Crucii Mele şi Mă vor insulta cu noile lor ritualuri. Numai cei care recunosc semnele îşi vor da seama când aceste sacrilegii vor fi prezentate lumii cu entuziasm, cu multă pompă şi strălucire.
Noile omilii vor fi niste absurdităţi, şi mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoaşteţi Învăţăturile Mele, fiţi atenţi la declaraţiile derutante, ilogice şi complicate, care vor acompania introducerea noilor învăţături şi revizuirea credinţelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta şi vor aduce mare nelinişte în sufletele voastre, ci vor fi şi pline de contradicţii şi minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.
Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe Pământ. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asiguraţi-vă că sunteţi vigilenţi, căci veţi fi atraşi şi îndreptaţi spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulţi ani, va coborî asupra voastră în curând. Nu trebuie niciodată să acceptaţi promisiuni care contrazic Cuvântul Meu. Când veţi vedea că aceste lucruri se întâmplă, veţi şti că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge şansa voastră la salvarea veşnică.
Al vostru IIsus

==========

Oamenii au o concepţie complet greşită despre ceea ce-i face sfinţi în Ochii Mei pe un bărbat sau o femeie

Miercuri, 02 octombrie 2013, ora 22:15
 Fiica Mea mult iubită, oamenii au o concepţie complet greşită despre ceea ce-i face sfinţi în Ochii Mei pe un bărbat sau o femeie.
 Multor oameni din lume li se pare incomod practicarea Credinţei Creştine atunci când vine vorba de rugăciune. Foarte mulţi oameni buni şi cu intenţii bune consideră că este foarte greu să stai liniştit şi să contempli în pace Marile Mele Lecţii date lumii pentru a o face să înţeleagă ce anume se aşteaptă de la ea. Eu nu am cerinţe mari. Eu nu oblig sufletele să stea ore în şir înaintea Mea şi totuşi Sunt atât de fericit când sufletele umile fac acest lucru – însă se întâmplă atât de rar.
Astfel doresc să dezvolt o relaţie apropiată cu toţi copiii lui Dumnezeu. Vreau doar să vă aud glasurile micuţe care Mă cheamă, atunci când doriţi să vă împărtăşiţi gândurile personale, supărările, bucuriile, grijile, eşecurile şi dorul vostru de Mine, pentru ca Eu să Mă pot face Prezent, iar voi să Mă percepeţi.
 Dumnezeu va permite să Fie simţit acum în sufletele celor care Îl caută – prin Mine, unicul său Fiu- , ca niciodată până acum în istoria lumii. Prin Puterea lui Dumnezeu, Tatăl Preaînalt – Eu vin chiar şi înaintea celor mai josnici, celor mai nemerituoşi, celor mai derutaţi, celor mai chinuiţi spiritual, pentru a le oferi Darul de a fi martori ai Prezenţei Mele. Cum fac acest lucru? Cum veţi şti că Eu voi comunica cu voi? Întâi vă voi umple de lacrimile convertirii. Veţi începe să simţiţi o mare mâhnire pe măsură ce şi voi veţi trăi din nou Răstignirea Mea. Veţi începe să vedeţi viaţa, chiar şi în situaţii cotidiene, prin Ochii Mei. Vă veţi simţi atraşi de către alţii care au fost deja înzestraţi cu Darul Duhului Sfânt.
 Eu nu îi aleg pe aceia despre care voi credeţi să sunt mai demni, mai sfinţi, mai binecuvântaţi, mai disciplinaţi decât voi. Eu Îi aleg doar pe aceia care vin la Mine în smerenie deplină, atunci când ei şi-au abandonat cu bună ştiinţă propria lor voinţă liberă, pentru ca aceasta să poată deveni Voia Mea.
Dacă Mă iubiţi cu adevărat, veţi cunoaşte adevărata pace. Dacă Mă iubiţi cu adevărat Îmi veţi spune:
 „IIsuse, Voia Ta este tot ceea ce contează. Voinţa mea îţi aparţine. Dispune de ea după cum doreşti.”
Când un suflet Îmi spune aceasta, el este cu adevărat un slujitor al Meu şi este chiar motivul pentru care Eu pot salva restul sufletelor care sunt prea încăpăţânate să recunoască însemnătatea de a fi în unire cu Mine.
 Eu pot face multe lucruri şi pot săvârşi multe minuni atunci când voinţa liberă, dată fiecărei persoane de către Tatăl Meu, Îmi este oferită înapoi Mie, Fiului Său. Aceasta este cea mai mare forţă, care va elimina puterea bestiei când ea va veni la putere. Veniţi la Mine şi oferiţi Tatălui Meu voinţa voastră liberă, pentru a aduce libertate rasei umane. Vă rog să recitaţi această Rugăciune :
 Rugăciune: Darul voinţei libere către Dumnezeu
Preaiubitul meu IIsus, ascultă această rugăciune rostită de mine, cel mai nevrednic suflet, şi ajută-mă să Te iubesc tot mai mult.
 Iisuse drag, prin voinţa mea liberă Îţi ofer înapoi acest Dar, pentru ca eu să pot deveni slujitorul Tău umil şi să rămân ascultător faţă de Voia lui Dumnezeu.
 Fie voia mea dupa Voia Ta. Porunca Ta înseamnă să mă supun fiecărei dorinţe a Ta.
Voinţa mea liberă este a Ta ca să faci cu ea ceea ce este necesar pentru a salva toţi oamenii din lumea întreagă care sunt separaţi de Tine.
Îţi ofer acest Dar, care mi-a fost dat la naştere, pentru slujirea Ta Preasfântă. Amin.
 Pe măsură ce începeţi să Mă cunoaşteţi mai bine, veţi înţelege mai bine urmatoarele două lucruri. Învăţăturile Mele nu s-au schimbat niciodată. Eu iubesc toate sufletele.
 Al vostru IIsus

Voi interveni în națiunile voastre pentru a împiedica intensificarea războaielor și, dacă va trebui să distrug orașe pentru a împiedica răspândirea răului, o voi face

Dumnezeu Tatăl: Dacă va trebui să distrug orașe pentru a opri răspândirea răului, o voi face
26 septembrie 2013, 17:55
Mult iubita Mea fiică, Mâna Dreptății Mele a căzut asupra lumii și îi voi pedepsi pe aceia care îi rănesc pe copiii Mei în trup și suflet. Trebuie să vă temeți de Mânia Mea și să acceptați Milostivirea Mea.
Voi interveni în națiunile voastre pentru a împiedica intensificarea războaielor și, dacă va trebui să distrug orașe pentru a împiedica răspândirea răului, o voi face. Pentru că răutatea omului se răspândește ca un virus, voi tăia acele suflete în două și le voi doborî la pământ. Cât de mult Mă dezgustă păcatele capitale ale avortului, războiului, crimei și minciunile acelora care ajută la răspândirea păcatului. Ei vor plăti acum prețul pentru acestea.
Aceia care ocupă poziții politice și care controlează permisiunea avortului, vor fi primii care vor fi pedepsiți. Așteptați acum și veți vedea cum vor suferi pentru atrocitățile pe care ei le aprobă, chiar în fața Mea. Acele grupuri care pun la cale scăderea populației lumii prin avort, vor muri în agonie prin Mâna Mea. Vor primi ceea ce merită în cele din urmă, pentru că Eu nu voi mai tolera ca ei să îi chinuie, prin răutatea lor, pe copiii Mei. Pretențiile lor arogante, cum că ei acționează în interesul oamenilor, vor fi reduse la tăcere, pentru că ei au rupt legăturile lor cu Mine și acum mai au puțin timp să își răscumpere sufletele.
Aceia cărora li s-a dat responsabilitatea de a-i învăța pe copiii Mei Adevărul Evangheliilor vor trebui să ia aminte la această Promisiune. Eu vă voi ridica atunci când veți spune Adevărul, dar vă voi arunca în abis dacă și atunci când veți profana Sfânta Euharistie. Și cu toată că mincinoșii vă vor convinge că e necesar să fie schimbat Adevărul și vă vor persecuta, nu va exista nimic asemănător cu întunericul pe care Eu îl voi arunca asupra întregului pământ. Atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților, dar nimeni nu vă va auzi. Nu veți mai vedea, nu veți mai auzi nimic, dar veți simți durerea acelor suflete pe care le-ați distrus din cauza apostaziei pe care ați alimentat-o până când a învăluit sufletele acelor slujitori sfințiți pe care îi instruiți voi.
Temeți-vă de Mânia Mea, pentru că ea se va coborî fulgerător și atunci va fi prea târziu pentru voi. Nu veți vedea niciodată Fața Mea. Dau acum acest ultim avertisment conducătorilor tuturor celor care controlează Bisericile Mele pe pământ.
Dacă nu veți apăra Cuvântul lui Dumnezeu și nu veți susține Sfânta Euharistie, acest lucru va duce la moarte și disperare. Nu vă voi da timp să distrugeți sufletele care au fost însemnate de către Dușmanii Mei.
Tatăl vostru
Dumnezeu cel Preaînalt
sursa