Cea mai mare minciună este că satana poate prezice viitorul

Cea mai mare greşeală pe care o puteţi face este să presupuneţi că doar cei cu păcate grele sunt aruncaţi în focurile iadului

Duminică, 24 februarie 2013, 22.00

Multiubita Mea fiică, atunci când lumea va trece prin Avertisment, se va divide în două părţi.
Prima parte va fi constituită din cei care au acceptat Spovedania, şi ale căror suflete au fost copleşite de Duhul Sfânt. Începând din acea zi convertirea lor va fi completă, şi din această cauză, ei vor avea de suferit de pe urma celor care au respins Mâna Milostivirii Mele.

A doua parte va fi alcătuită din cei cu suflete înrăite care sunt loiali bestiei şi care şi-au încredinţat în mod deliberat sufletele Satanei, fiind pe deplin conştienţi de ceea ce fac. Ei cred în aşa-numitul paradis care le-a fost promis (de către satana) şi care desigur nu există. Destinul lor este suferinţa veşnică în focurile iadului.

Mai sunt şi acele suflete care nu cred nici în Dumezeu, nici în Mine, Salvatorul lor, Iisus Hristos. Milostivirea Mea nu va fi acceptată de către mulţi dintre ei. Ei nu vor avea grijă de starea sufletul lor fiindcă ei cred că aceasta nu contează. Aceştia sunt ateii – dintre care mulţi au inimă bună, însă consideră că îşi pot controla singuri viaţa, şi că preocuparea lor pentru satisfacţiile lumeşti îi va susţine în această existenţă. Ei cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru a le aduce pace şi mulţumire, însă bineînţeles nu este aşa, fiind imposibil atâta timp cât păcatul nu va fi înlăturat.
Încăpăţânarea lor înseamnă că, dacă nu se schimbă să Mă accepte pe Mine, Isus Cristos, ei nu pot merge la Tatăl Meu. Ei nu pot primi acces în Paradisul pe care El l-a creat pentru toţi copiii Săi.

Cea mai mare greşeală pe care o puteţi face este să presupuneţi că doar cei cu păcate grele sunt aruncaţi în focurile iadului. Din nefericire, toţi cei care Îl resping pe Dumnezeu, nu pot fi lângă El, şi nici nu pot fi obligaţi să-L accepte. Libera lor voinţă este marele Dar dat lor de către Dumnezeu. Nu le poate fi luat în nici un fel. Prin libera lor voinţă îşi vor determina soarta. Ori vor alege Mâna Mea şi vor intra în Rai, ori vor accepta minciunile sădite în minţile lor de satana, care le va pecetui destinele.

Al vostru Iisus

––––––––––––

Va fi un aliat apropiat al profetului fals şi nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei

Luni, 25 februarie 2013, 23:00

Fiica Mea preaiubită, timpurile care vin vor zgudui lumea din toropeala ei, indiferent de religia pe care o urmează oamenii – dacă aceştia urmează vreuna – căci vocea micului corn va cere atenţia întregii lumi. Aşezat în Scaunul lui Petru, acest impostor va striga cu voce tare şi va proclama, mândru, soluţia sa de a uni toate bisericile într-una singură. Aclamat ca un inovator modern, va fi aplaudat de lumea seculară, pentru că va tolera păcatul.

Va introduce legi noi care nu doar că vor contrazice Învăţăturile Bisericii Catolice, ci vor şi încălca toate legile Creştine. Preoţii care se opun acestor Mesaje vor fi forţaţi să le reexamineze atunci când oribilul adevăr va fi revelat. Aceştia vor conştientiza, în sfârşit, Adevărul Cuvântului Meu, dat ţie, fiica Mea. Cum vor mai plânge de durere atunci când îşi vor da seama că Eu, Isus Cristos, sunt Cel Care – cu Binecuvântarea Tatălui Meu – vă dezvăluie profeţiile ultimelor timpuri în cele mai mici amănunte!
Apoi, ei vor devora fiecare Cuvânt de pe Buzele Mele Sfinte, pe măsură ce voi revela tot mai multe evenimente pe cale să apară, în scopul de a pregăti omenirea. Este esenţial ca omul să asculte şi să răspundă Chemării Mele, ca să pot să-i salvez pe toţi din strânsoarea fiarei.

Ocupat fiind cu ambiţiile sale măreţe ca să impresioneze Catolicii din întreaga lume, falsul profet va fi dat de-o parte pentru un timp, deoarece acum, pe scena lumii, va intra antihristul, după cum a fost prezis.
Când veţi auzi în ştirile media despre noul negociator promiţător şi competent al păcii veţi şti cine este. Va fi un aliat apropiat al profetului fals şi nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei.

Oricât ar fi de înspăimântătoare toate acestea, amintiţi-vă că Eu, Isus Cristos, Sunt Rege. Niciun om şi niciun duşman nu are putere mai mare decât Dumnezeu. Dar bătălia pentru suflete trebuie purtată, aşa cum a fost prorocit. Răspândind Cuvântul Meu, Mesajele şi Rugăciunile Mele, Mă veţi ajuta să salvez sufletele de care am nevoie, aşa încât în Paradisul cel Nou să intre toţi copiii lui Dumnezeu.
Aveţi mereu încredere în Mine, Isus al vostru, căci Eu vă voi conduce şi vă voi păzi în timpul acestei urâciuni de pe pământ. Vă promit că acest timp va fi scurt.

Iisus al vostru

––––––––––––-

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putinţă

Vineri, 21 iunie 2013, orele 11:50

Fiica Mea mult iubită, pe măsură ce păgânismul continuă să se răspândească în lumea întreagă precum un virus, omul începe să se facă pe sine Dumnezeu. Multe secte, care nu acceptă Existenţa lui Dumnezeu cel Adevărat, cinstesc în schimb fiara în templele lor. Aceste sărmane suflete, a căror iubire de sine izvorăşte dintr-o ambiţie feroce, au creat temple în care îl onorează cu neruşinare pe Satana. Pentru mulţi neştiutori, aceste temple arată ca nişte biserici care Îl cinstesc pe Dumnezeu, dar să nu vă lăsaţi înşelaţi. Unicul lor scop este de a adora fiara, care le promite viaţă veşnică. Ea le promite ca prin omagierea iubirii de sine, care ia locul iubirii lui Dumnezeu, ei vor dobândi un paradis veşnic al plăcerilor.

Promisiunile făcute lor de către fiara care comunică cu ei în mod clar, sunt făcute în aşa fel încât să-i păcălească în a crede o minciună. Şi anume că dacă se pleacă în faţa altarului bestiei – dumnezeul fals pe care îl adoră în locul Tatălui Meu preaiubit – cererile lor pentru plăcerile lumeşti şi mulţumirea de sine vor fi recompensate. Ei cred că vor fi înzestraţi cu bogăţii mari, control şi libertate, dacă-şi pun propriile nevoi înaintea celorlalţi.

Aceşti oameni sunt încurajaţi să se pună pe ei înşişi înaintea lui Dumnezeu şi să caute puteri care le-ar permite să învingă Împărăţia Divină a lui Dumnezeu. Din păcate, ei vor face totul pentru a-şi realiza ambiţiile de bogăţie şi control asupra celorlalţi, din pură lăcomie. Aceştia vor distruge vieţile celorlalţi. Vor ucide pentru a-şi atinge obiectivele şi Îl blestemă pe Dumnezeu în fiecare zi.

Atunci când îl blestemă pe Dumnezeu ei ţin liturghii negre, dintre care multe sunt oficiate în taină şi la care participă oameni influenţi, inclusiv din rândul celor care spun că Îl slujesc pe Dumnezeu în bisericile Sale. Ceremoniile lor satanice sunt la ordinea zilei şi sunt mândri de faptele lor. Susţin mândri că edificiile lor sunt temple, fiindcă nu au nici un pic de ruşine în sufletele lor. Aceste temple au fost create pentru a da cinstire Satanei, nu lui Dumnezeu, chiar dacă v-ar face să credeţi altceva.

Eu îi voi pedepsi pentru fărădelegile lor împotriva umanităţii şi pentru profanările aduse împotriva lui Dumnezeu de care se fac vinovaţi. Mulţi dintre ei Îl hulesc pe Tatăl Meu folosind termeni care Îi sunt proprii numai Lui. Tatăl Meu a spus: „Eu sunt Începutul”. Sintagma „Eu sunt” este utilizată de aceştia pentru a-şi manifesta iubirea de sine şi vor emula fiece gest sfânt, fiece faptă şi vor repeta cuvinte care au fost date lumii de către Dumnezeu pentru a-L pângări.

În timpul Marii Pedepse, templele lor vor fi nimicite de Dumnezeu iar ei vor deveni pustii şi goi, nemaiavând nici un fel de putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Însă şi ei, la fel ca toţi ceilalţi copii ai lui Dumnezeu, vor primi posibilitatea de a-l respinge pe Satana înaintea Zilei celei Mari. Unii vor accepta Mâna Milostivirii Mele, însă mulţi o vor respinge, întrucât aceştia cred în minciunile diabolice care le-au fost întipărite în suflete de către bestie.

Ei cred că, având control asupra lumii, extinzându-şi cunoştinţele despre univers, controlând viaţa prin prelungirea vieţii umane şi prin decimarea populaţiei globale, vor deveni asemeni lui Dumnezeu.

Satana este foarte atent la modul în care pune stăpânire pe sufletele lor. El le arată mari viziuni din viitorul care, spune el, le va aparţine. Le spune despre mari evenimente care vor avea loc în viitor şi îi amăgeşte că ele vor fi sub controlul lor. Toate sunt minciuni. Nimic din ceea ce le spune nu este adevărat. Satana deţine multe puteri care i-au fost date de către Dumnezeu, pe vremea când el era Lucifer, unul dintre cei mai puternici îngeri din ierarhia Tatălui Meu. El le arată adepţilor săi imagini frumoase ale unui viitor glorios despre care le spune că va fi al lor dacă îşi predau sufletele lui. Aceştia cred în promisiunile sale despre viitor.

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putinţă. Profeţia poate veni numai de la Dumnezeu. Nimeni nu a fost înzestrat cu acest Dar care poate curge numai de pe Buzele lui Dumnezeu. Satana nu poate prezice evenimentele viitoare, detalii care pot fi date numai profeţilor lui Dumnezeu. Dacă credeţi în promisiunile Satanei, viaţa voastră se transformă într-o minciună iar Viaţa Veşnică nu poate fi a voastră, decât dacă acceptaţi Adevărul.

Dumnezeu v-a promis Viaţă Veşnică. Promisiunea Mea de a reveni şi de vă lua în Rai este Adevărată. Nu-L jigniţi pe Dumnezeu respingând Adevărul.

Al vostru Iisus

–––––––––-

Inundaţiile vor fi un fapt obişnuit şi astfel veţi şti care sunt regiunile lumii care Îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu
Luni, 12 august 2013, 3:00

Multiubita Mea fiică, discipolii Mei de pretutindeni, inclusiv aceia care nu cunosc aceste Mesaje, se vor simţi atraşi către bisericile Mele acum şi Mă vor căuta. Datorită Darului Meu pentru ei, revărsarea Duhului Sfânt, ei vor fi atraşi cu repeziciune la Refugiul Inimii Mele. Ei vor simţi că există o nelinişte în lume şi vor şti că au nevoie de ajutorul Meu pentru a rămâne ferm credincioşi Învăţăturilor Mele.

Mulţi vor simţi schimbările plutind în aer, căci duşmanii lui Dumnezeu încep să îşi dezvăluie planul lor plin de ură, menit să înşele lumea, atunci când faptele lor nelegiuite care tolerează păcatul în toate formele sale vor deveni cunoscute. Lumea va fi târâtă într-un torent de nelinişte şi mulţi vor fi şocaţi de încercările, pe care le vor vedea pretutindeni, de a idolatriza păcatul sub orice formă.

Păcatele carnale vor fi aplaudate. Orgoliul şi dragostea obsesivă faţă de sine se vor manifesta pretutindeni în lume. Egocentrismul va părea, ca niciodată înainte, o trăsătură esenţială. Aceia care nu caută astfel de plăceri vor fi marginalizaţi şi făcuţi să se simtă ca nişte intruşi. Păcatele celui rău vor fi glorificate şi atunci când omul se va trezi înghiţit în acest vârtej de nebunie, lumea va fi martora inundaţiilor provocate de mânia Tatălui Meu, care va spulbera părţi mari din multe ţări. Inundaţiile vor fi un fapt obişnuit şi astfel veţi şti care sunt regiunile lumii care Îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu, atunci când apele se vor revărsa furioase asupra naţiunilor.

Toate naţiunile voastre nelegiuite vor experimenta în mod direct felul în care vor fi pedepsite păcatele carnale. Tatăl Meu îl va împiedica pe cel rău să pună stăpânire pe sufletele acelora care sunt vinovaţi de aceste păcate, pentru a-i împiedica să îi infesteze şi pe alţii. Ei vor fi opriţi. Nu vi se va mai permite să continuaţi această infestare. Acest rău va fi pedepsit şi Intervenţia Divină se va manifesta acum pretutindeni, prin Mâna lui Dumnezeu.
Rugaţi-vă pentru Milă, voi toţi cei care s-ar putea să deveniţi victime ale acestor pedepse. Eu îi voi proteja pe aceia care Îmi vor cere protecţia.

Al vostru Iisus

–––––––––––-

Ei îl pregătesc acum pe antihrist, pentru apariţia sa grandioasă
Duminică, 21 iulie 2013, ora 18:05

Mult iubita Mea fiică, am un Mesaj important de transmis lumii, inclusiv celor care cred în Mine, celor care nu cred în Mine şi celor care poate nu cred în Tatăl Meu, precum şi celor care nu acceptă că toate lucrurile vin de la Mine.

Când bestia a complotat împotriva Mea a creat un plan diabolic pentru sfârşitul timpurilor care este menit să păcălească lumea prin cea mai mare minciună, pentru a o putea lua cu ea în focurile Iadului.
Trebuie să ştiţi că deja am revelat acest plan lumii, însă a rămas un secret care trebuie dezvăluit pentru ca voi să înţelegeţi Adevărul. Ca în orice luptă, inamicul îşi ocupă poziţia iar acest lucru este, de obicei, atent planificat, încât să aibă loc în secret, ca nu cumva ţinta să ştie unde se află duşmanii săi.

În această luptă finală pentru suflete, satana şi cohortele sale şi-au ocupat poziţiile împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Le-a luat mulţi ani să orchestreze acest lucru dar copiii lui Dumnezeu trebuie să ştie mai întâi cine sunt aceşti doi martori, înainte să priceapă modul în care a fost conceput planul.
Duşmanul şi-a ocupat acum poziţia sa în Biserica Mea. Face aceasta ca un duşman ascuns înăuntrul unui cal troian. De asemenea, duşmanul – şi amintiţi-vă că există mulţi duşmani iar cu toţii se închină bestiei – a prins rădăcini în Orientul Mijlociu. Ţinta sa reală este Israelul, casa celui de-al doilea martor.

Cei doi martori sunt Creştinii şi Casa lui Israel. Creştinismul reprezintă prima ţintă, pentru că a provenit de la Mine. Israelul este cea de-a doua ţintă, deoarece Eu M-am născut Evreu şi fiindcă este pământul poporului ales al lui Dumnezeu – casa Ierusalimului.
Nu este o simplă coincidenţă faptul că satana doreşte să-i distrugă pe aceşti doi martori, deoarece îi urăşte iar, ştergând orice urmă a lor, el declară sus şi tare că se află deasupra lui Dumnezeu. Cât de tare vor mai suferi aceşti doi martori în Numele lui Dumnezeu! Nu vor muri dar vor părea lipsiţi de viaţă.
Sacramentele vor fi primele distruse – apoi Liturghia – iar după aceea Biblia şi orice urmă a Cuvântului lui Dumnezeu. În aceste timpuri, mulţi vor lupta să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Harurile Mele se vor revărsa în aceste timpuri pretutindeni, prin Puterea Duhului Sfânt, pentru ca Dumnezeu să nu fie dat niciodată uitării.

Antihristul

Foarte curând, antihristul se va face cunoscut drept omul păcii, creând cel mai ambiţios plan al păcii în Orientul Mijlociu.
Ei îl pregătesc acum pe antihrist, pentru apariţia sa grandioasă. Între timp, planul diabolic de a-i înşela pe cei nevinovaţi prin care sunt învăţaţi minciuni în Numele Meu continuă. Acelora dintre voi care nu vor accepta Adevărul le spun, să ştiţi că aceste timpuri sunt asupra voastră. Dacă nu puteţi accepta Adevărul acum, dar dacă Mă iubiţi cu adevărat atunci, vă voi da Harurile să puteţi discerne.

Atât de mulţi nu pot vedea acest plan viclean, într-atât de bine este ascuns, dar se desfăşoară sub ochii voştri, aşa cum a fost prezis. Sfânta Scriptură nu minte niciodată. Cuvântul Meu este Adevărul. Adevărul este cel care vă va duce la salvare. Dacă acceptaţi minciunile care vi se pun în faţă în Biserica Mea de cei care nu vin în Numele Meu, atunci veţi cădea într-un mare întuneric şi veţi fi devoraţi de o asemenea răutate, încât, dacă ar fi să participaţi în astfel de practici oculte – prezentate vouă în Numele Meu –, veţi fi pierduţi pentru Mine.
Foarte curând, când pacea falsă va fi creată, vor începe planurile de anihilare a evreilor. În timp ce bestia va pustii Israelul, falsul profet se va descotorosi de Prezenţa Mea şi îi va amăgi nu doar pe Catolici, ci pe toţi Creştinii, toate religiile, cu scopul de a idolatriza bestia sub forma Noii Religii Mondiale.

Dacă aceste Mesaje provoacă spaimă în sufletele voastre, atunci să ştiţi că este Intenţia Mea să nu vă ascund nimic care ar putea să vă distrugă. Tot ce este important este să rămâneţi fideli Învăţăturilor Mele şi să vă rugaţi pentru Protecţia Mea. Când vă abandonaţi Mie, Iisus al vostru, cerându-Mi să vă conduc, totul va fi bine.
Vă voi păstra sub Ocrotirea Mea – pe toţi aceia dintre voi care nu se abat de la Adevărul Meu.

Al vostru Iisus

––––––––––

Mama Mântuirii: Nu îngăduiţi ca toleranţa faţă de păgâni să domine în bisericile lui Dumnezeu

Marţi, 6 August 2013

Copila mea, să nu-i asculţi niciodată pe cei ce atacă Mesajele de la Sfânta Treime, pentru că ei te vor distrage de la această Lucrare. Ţine minte,această Misiune va fi atacată mai mult ca oricare alta, datorită importanţei Ei. Batjocura, derâderea şi critica vor continua pănă în ultima zi , in care vei primi Mesajul Final.
Planul de a discredita aceste Mesaje se va intensifica şi ura va deveni mai puternică, aşa că vă rog sa fiţi pregătiţi. Aceste Mesaje nu pot fi ignorate nici de credincioşi nici de necredincioşi, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată neobservat. Ura împotriva lui Dumnezeu în lume în acest moment este pretutindeni, iar cei care proclamă Cuvântul Său în aceste vremuri vor suferi.

Adevărul a fost întotdeauna respins încă de la începuturi, când Dumnezeu i-a trimis pe profeţii Săi pentru a-i avertiza pe copiii Lui asupra pericolului păgânismului. Păgânismul este opusul Adevărului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Acele biete suflete, care se închină la zei falşi, îl mânie foarte mult pe Tatăl Meu. El este un Dumnezeu gelos, deoarece prin El au început toate lucrurile. El este Atotputernic. El este un Dumnezeu iubitor, dar Mânia Lui este de temut atunci când păgânii îi vor infesta pe cei ce Il iubesc.

Când copiii lui Dumnezeu- cei care cred în El şi cei care Îl adoră, prin preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos – vor încerca să se unească cu toate sufletele, toate religiile, trebuie să fie foarte atenți. Dumnezeu vrea ca toţi copiii Săi să se iubească unul pe altul, indiferent de rasă, credinţă sau naţiune. Ceea ce El nu va permite niciodată este adoptarea în biserică a păgânilor de către creştini . Când aceasta se va întâmpla, păgânismul va şterge orice urmă a Creştinismului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeusă ia cineva Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu- şi să permită minciunilor să Il contamineze.
Profeţii lui Dumnezeu au avertizat omenirea asupra pericolului de a îmbrăţişa păgânismul, deoarece acesta duce la o distrugere completă. Când aceasta se va întâmpla, naţiunile care vor permite urâciunea în bisericile lor vor fi nimicite, fără a li se arăta pic de Milă.

Nu îngăduiți ca păgânii să domine in bisericile lui Dumnezeu. Nu trebuie să uitaţi niciodată marele Sacrificiu făcut de Dumnezeu atunci când El Şi-a trimis unicul Său fiu să vă aducă Salvarea. Ziua în care veţi adopta practicile altor biserici, care nu sunt ale lui Dumnezeu, sau în care văveţi pleca în faţa păgânilor, este ziua în care veţi întoarce spatele Adevărului.
Ţineţi ochii deschişi şi rugaţi-vă ca bisericile voastre să nu vă oblige să renunţaţi la credinţa voastră în Isus Cristos.

Preaiubita voastră Mamă
Mama Salvării

===============================

Nimeni nu este obligat sa creada aceste mesaje fiecare sa-si foloseasca propriul discernamant si ce simte in inima lui.Sunt lucruri care se intampla ori urmeaza sa se intample atunci vom vedea si cunoaste daca reprezinta Adevarul.

 

sursa

http://avertisment.ucoz.com/

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s