SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE CÂTEVA PROFEȚII MAI PUTIN CUNOSCUTE

1. Ieromonahul Antonie de la Mănăstirea Sf. Sava „, bazat pe Profeti greci anonimi  sec 8 sau 9  În ultimele zile nu au ajuns încă, și este complet greșit să se considere că suntem pe pragul de venirea Antihrist, pentru că ultima înflorire a Ortodoxiei este încă să vină, de data aceasta în întreaga lume, în frunte cu Rusia. Aceasta va avea loc după un război teribil în care, fie o jumătate sau două treimi din omenire va pieri, și care va fi oprit de către un glas din cer: „Și Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea”.

„1) Pentru ca până la acea dată nu  a fost predicata adevarata Evanghelia a Lui Hristos ci Evanghelia distorsionata de către eretici.

„2) Va fi o perioadă de prosperitate universala – dar nu pentru mult timp.

„3) în Rusia în această perioadă se va  ridica țarul ortodox, pe care Domnul il va descoperi poporului rus.

„Și după aceasta, lumea va fi din nou corupta și nu va mai fi capabila de corecție. Atunci Domnul va permite urcarea pe tron a lui Antihrist. „

2. O altă profeție Anonim de la Mănăstirea Sf. Sava „(8 sau 9-lea):” În diferite momente a acestui mare popor [ruși] va cădea în păcat și pentru aceasta va fi pedepsit prin studii considerabile în aproximativ o mie de ani [adică în. 1900] acest popor ales de Dumnezeu, se va clătina în credința ei și a poziției sale pentru Adevărul lui Hristos. Acesta va deveni mândru de puterea lui pământeasca și gloria, va înceta să caute  și sa doreasca raiul din în cer, ci il va cauta pe acest pământ păcătos.

„Cu toate acestea, nu toate aceste persoane vor călca pe această cale largă și periculoasă, chiar dacă o majoritate substanțială va fi, în special clasa de guvernare. Din cauza aceasta  o pedeapsa teribila de foc va fi trimis de sus  acestui popor, care vor nesocoti  căile lui Dumnezeu. râuri de sânge vor curge pe terenurile lor, frate pe fratele va ucide, de multe ori foametea va fi prezenta in țara și să adune recolta de groază, aproape toate bisericile și alte locuri sfinte vor fi distruse sau să sufere sacrilegiu, mulți vor pieri.

„O parte a acestui popor, respingând nelegiuirea și neadevărul, va trece peste hotarele patriei lor și vor fi dispersate ca poporul  evreilor peste tot în lume. Cu toate acestea, Domnul nu va arăta mânia Lui asupra lor în chip desăvârșit. sângele a mii de martiri vor striga la ceruri pentru milă. Un spirit puternic va crește în mijlocul poporului ales și se vor întoarce la Dumnezeu. În cele din urmă această perioadă de curățare proces, numit de către Judecător, va ajunge la un sfârșit , și încă o dată Sfânta Ortodoxie va străluci și acele ținuturi nordice va fi presarat cu luminozitatea de o credință renăscuta.

„Această lumină minunată a lui Hristos va străluci de acolo și să lumineze toate popoarele de pe pământ Acesta va fi ajutat de faptul că o parte a poporului providențial trimise înainte în diaspora,  vor crea centre ale ortodoxiei Bisericile lui Dumnezeu peste tot în lume. Creștinismul va fi dezvăluit în toată frumusețea lui  in plinătatea sa cereasca. Cele mai multe dintre popoarele lumii vor deveni creștine. Și pentru un timp o perioadă de pace, prosperitate și de viață creștină va veni la toată lumea …

„Și apoi? Apoi, când se va implini timpul, un declin mare în credință va începe și tot ceea ce s-a prezis în Sfânta Scriptură vor avea loc. Antihrist va apărea și lumea se va sfârși.” 

3. Călugăr Abel Profetul (1831). Într-o conversație cu țarul Pavel I (1801), după profeția destinele tuturor țarilor de la Pavel I la Nicolae al II-lea: „Ceea ce este imposibil pentru om este posibil pentru Dumnezeu.  Dumnezeu a amanat  ajutorul Lui, dar se spune că va da în curând și va ridica corn de mântuire Rusiei. Și acolo va apărea un prinț mare venit din exil, care va veni pentru fii poporului său. El va fi unul ales de Dumnezeu, și pe capul lui va fi binecuvântare. El va fi singurul înțeles de toți , inima Rusiei îl va simți. Aspectul său va fi suveran și radiant, și nimeni nu va spune: „Tarul este aici sau acolo”, dar toti vor spune: „El este”. Voința poporului va depune la mila lui Dumnezeu, și el se va confirma chemarea lui … Numele lui a avut loc de trei ori în istoria Rusiei. Doi cu același nume au fost deja pe tron, dar nu pe tronul țarului. Dar el va ședea pe scaunul de domnie a țarului ca al treilea. În el va fi salvarea și fericirea tărâmul rusesc. „

4. Sf. Serafim de Sarov (1833): „Va fi o zi a țarul care se va proslăvi [Nicolae al II-glorificat Sf. Serafim din 1903], după care va fi o perturbare mare în Rusia, mult sange va curge pentru ca se va ridica împotriva acestei țar și autocrației, dar Dumnezeu va intari acest țar „.

„Mai mult de o jumătate de secol va trece Apoi, cei răi vor ridica capul lor Acest lucru se va întâmpla, fără tagada:.. Domnul, văzând răul  din inimile lor nepocaite, va permite actiunile lor pentru un timp scurt dar boala lor va avea efect asupra lor si capetelor lor,  nedreptatea terenurilor  distruse va cădea asupra lor. Pamantul rus va deveni roșu, cu râuri de sânge …

„Înainte de nașterea lui Antihrist va fi un mare si lung război și o revoluție teribilă în Rusia peste  toate limitele imaginației umane,  vărsările de sânge vo fi cel teribile: revolta din Ryazan, Pugachev și revoluția franceză va fi nimic în comparație cu ceea ce va avea loc în Rusia. Mulți oameni care sunt credincioși patriei vor pieri, proprietatea bisericii și manastiri va fi jefuit, bisericile Domnului va fi profanate, oameni buni vor fi jefuiți de bogățiile lor și  ucisi, râuri de sânge rusesc va curge … Dar Domnul va avea milă de Rusia și o va aduce pe calea de mari suferințe  spre glorie. „

„Domnul mi-a descoperit, umilului Serafim, ca vor fi problemele mari pe teritoriul rus, credința ortodoxă va fi călcată în picioare, și ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu, și alți clerici se vor abate de la puritatea Ortodoxiei. Și pentru aceasta, Domnul îi va pedepsi sever  Serafim umilul la, rugat pe Domnul timp de trei zile și trei nopți csa ni pedepseasca sa aibe milă de ei, dar Domnul a răspuns:. „. Nu voi avea milă de ei, pentru că ei învață învățăturile oamenilor, și cu limba ma onoareaza, dar inima lor este departe de Mine „.

„Domnul a poruncit ca eu, săracul Serafim,  să trăiesc mult mai mult de 100 de ani [a murit pentru prima dată la vârsta de 73 în 1833]. La acel moment ierarhii ruși vor deveni atât de lipsiti de evlavie încât să nu mai cred în cea mai importantă dogmă a credinței lui Hristos  învierea lui Hristos și învierea generala, care este motivul pentru care va fi plăcut Domnului Dumnezeu să mă ia de la această viață temporar pentru ca peste un timp pentru stabilirea  dogmei învierii, să mă trezeasca, și învierea mea va fi precum învierea celor sapte tineri în pestera de Okhlon … După învierea mea, voi merge de la Sarov la Diveevo, atunci când se va predica pocăința universală. În această mare minune oamenii se vor aduna în Diveievo de la toate marginile pământului, și acolo, propovăduind pocăința lor, Eu voi deschide patru relicve. Apoi Diveievo va fi o minune universala, căci din ea Domnul, Dumnezeu va trimite Lumina de mântuire nu numai pentru Rusia, ci și pentru întreaga lume în timpul lui Antihrist. voi deschide patru relicve și mă voi culca între ele ca fiind al cincilea. Dar atunci va veni sfârșitul a toate … „

„Eu cred … că  cea de a opta mii [de ani: 1992 AD = 7500 de la facerea lumii] va trece. Cred că va trece! … Totul va trece și ajunge la un sfârșit. Iar manastirile … vor fi distruse, dar la săracul Serafim din Diveevo jertfa fără vărsare de sânge [adevărata Euharistie] va fi sărbătorita până în ziua venirii lui Hristos. „

„Constantinopol și Ierusalimul va fi locuit de către puterile aliate ale Rusiei și a altora. DinTurcia, aproape toți vor merge în Rusia, iar Rusia cu forțele unite ale multor alte state vor lua Viena, și aproximativ 7 milioane de vienezi  vor rămâne în casa Habsburgilor  pe teritoriul Imperiului Austriac . În Franța pentru dragostea ei pentru Maica Domnului, Madonna sfânta, va fi administrat de până la 17 milioane de francezi cu capitala în orașul Reims, în timp ce la Paris va fi complet distrus … Când Imperiul rus va primi 170 de milioane în stăpânirea lui , trebuie să ne așteptăm la apariția lui Antihrist.  Antihristul va fi născut în Rusia între Petersburg și Moscova în marele oraș care va fi format după unirea tuturor triburilor slave cu Rusia. Aceasta va fi a doua capitala a Regatului rus și va fi denumit „Moscova-Petrograd”, sau „Orasul sfarsitului”, al cărui nume va fi dat de către Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt, care prevede totul, de la distanță .  Înainte de nașterea lui Antihrist unui Sinod Ecumenic a opta trebuie să fie convocat tuturor Bisericilor sub un singur cap, Hristos și sub cea  protectoare a Maicii Domnului [în funcție de Sfântul Nil Izvorâtorul de mir: ” Consiliul Ecumenic al optulea se va  face  pentru a stavili disputele dintre eretici și a separa graul de neghina]. Scopul său va fi să se unească  toate sfintele biserici ale lui Hristos față de tendința de creștere anticreștină sub un singur cap Hristos Dătătorul vieții, și sub un singura  Protejarea a Maicii Preacurate, și pentru a oferi un blestem final împotriva întregii Masonerii și toate părțile similare pentru ea (sub orice nume ar putea să apară), liderii ei care au un scop comun: sub pretextul de prosperitate si egalitate pământesca, și cu ajutorul oamenilor care au fost fanatici  au creat anarhie în toate statele și urmaresc sa distrugă creștinismul în întreaga lume iar în cele din urmă, prin puterea aurului concentrat în mâinile lor vor sa supuna întreaga lume antihristului în persoana unui singur  conducator  un împărat peste întreaga lume.

„Satana a fost primul revoluționar și prin aceasta a căzut din cer. Între învățătura  adepților săi și învățătura Domnului Isus Hristos nu este nimic în comun, doar o prăpastie uriașă.Domnul prin a face din poruncile date de El cheamă oamenii la cer, unde va locui neprihănirea. Spiritul întunericului promite construirea de paradis pe pământ.

„Evreii și slavii sunt cele două popoare ale destinele lui Dumnezeu, vasele și martori ai Lui, a Arks neîntrerupte,  celelalte popoare va fi așa cum au fost saliva pe care Domnul va scuipa din gura Lui Evreii au fost  împrăștiati peste fața întregului pământ, deoarece ei nu au acceptat și nu au recunoscut pe Domnul Isus Hristos. Dar în vremurile lui Antihrist mulți evrei vor fi convertit la Hristos, deoarece ei vor înțelege că Mesia pe care le așteptați greșeală este nimeni altul decât el despre care Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus: „Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu mi-au primit, un alt va veni în nume propriu, și ei îl vor primi.” Și astfel, în ciuda marii lor crime înaintea lui Dumnezeu, evreii au fost și sunt un popor iubit înaintea lui Dumnezeu. Dar slavii sunt iubit de Dumnezeu, pentru că ei vor păstra adevărata credință în Domnul Isus Hristos, la sfârșitul. Ei vor respinge complet pe Antihrist și nu-l va accepta ca Mesia, pentru care vor fi socotiți vrednici de mari binecuvântări de Dumnezeu. Ei vor fi primii și cei mai puternici oameni de pe pământ, și nu va mai fi stat mai puternic decât cel ruso-slav în lume.

„Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu-om, Fiul lui Dumnezeu Tatăl prin coborârea Duhului Sfânt, sa născut în Israel, în timp ce adevăratul antihrist om se va naște în mijlocul slavilor  ruși. El va fi fiul unui adultere din seminția lui Dan și fiul diavolului prin transfer artificial din samanta de sex masculin, cu care spiritul întunericului va locui împreună în pântecele ei. Dar unul dintre rușii care va trăi pana la nașterea lui Antihrist va, fi ca Simeon iubitorul Dumnezeu care a binecuvântat pe Pruncul Isus și a anunțat Nașterea Sa în lume,  acel om va blestema pe antihrist la nașterea lui și va anunța lumii că el este adevăratul antihrist. „

5. Bătrân Porfirie din Glinsk (1868) a spus: „În timp scurt, credința se va prăbuși în Rusia strălucirea slavei pământești va orbi mintea cuvântul adevărului va fi pângărit, ci cu privire la credință, unii dintre.. persoane, necunoscute lumii, va veni în față și de a restabili ceea ce a fost batjocorit. „

6. Arhimandritul Iona (Miroshnichenko) (1902) a spus: „Veți vedea ce se va întâmpla în timp cincizeci ani”: toată lumea va părăsi Legea lui Dumnezeu, și vor cădea de la credință, dar atunci ei vor veni din nou în fire și să se întoarcă înapoi și de a trăi într-un mod creștin. „

7. Parintele Barnaba de Schitul Ghetsimani (1906): „Persecutarea pentru credința va crește în mod constant Va fi o durere și întuneric, și aproape toate bisericile vor fi închise, dar când se va părea că este imposibil să îndure orice.. mai mult, atunci va veni si izbavirea. Va fi o înflorire. Bisericile vor începe să fie construit. Dar acest lucru va fi o înflorire înainte de sfârșitul anului. „

8. Sf. Ioan de Kronstadt (1908): „Eu prevăd restaurarea unei Rusia puternic, mai puternic și mai puternic decât înainte. Pe oasele acestor martiri, amintiți-vă, ca pe o bază solidă, va noul Rusia am construit – în funcție de modelul vechi, puternic în credința ei în Hristos Dumnezeu și în Sfânta Treime! Și acolo va fi, în conformitate cu Pactul  sfântului print Vladimir, o singură Biserică! Poporul rus, au încetat să mai înțeleagă ceea ce Rusia este: că este așternutul a Tronului lui Dumnezeu! Omul rus trebuie să înțeleagă acest lucru și sa mulțumesca lui Dumnezeu că el este rus „

„Biserica va rămâne neclintită până la sfârșitul veacului, și un Monarh din Rusia, în cazul în care acesta rămâne fidela Bisericii Ortodoxe, va fi stabilit pe tronul Rusiei, până la sfârșitul veacului.”

9. Parintele Aristocles din Moscova (1918): „Un rău va lua în scurt timp Rusia, și ori de câte ori acest lucru rău vine, râuri de sânge vor curge nu este sufletul rusesc, ci o impunere asupra sufletului rus nu este o ideologie,.. nici o filozofie, ci un spirit de iad. În ultimele zile Germania va fi împărțita. Franța va fi doar nimic. Italia va fi judecat cu dezastre naturale. Marea Britanie va pierde imperiul ei și toate coloniile ei și va veni la ruină aproape totală, dar vor fi salvate de rugăciunea femeii întronate. America va hrăni lumea, dar se va prăbuși în cele din urmă. Rusia și China se vor distruge reciproc. În cele din urmă, Rusia va fi liberă și  credincioșii ei vor merge mai departe și să  întoarcă de multe din națiunile la Dumnezeu. „[

„Sfârșitul va veni prin China. Nu va fi o izbucnire extraordinară și un miracol al lui Dumnezeu se va manifesta. Și acolo va fi o viață cu totul diferit, dar toate acestea nu va fi pentru mult timp.”

„Dumnezeu va elimina toți liderii, astfel încât poporul rus ar trebui să se uite numai la El Toată lumea va respinge Rusia, alte state  vor renunța la ea. Acest lucru este pentru ca poporul rus trebuie să spere la ajutorul Domnului Veți. auzit că în alte țări tulburari au început similare cu cele din Rusia Veți auzi de război, și nu vor fi războaie dar așteptați până când germanii ia armele, pentru că ei sunt aleși ca arma a lui Dumnezeu de a pedepsi Rusia -.. dar, de asemenea, ca un armă de eliberare mai târziu. Crucea lui Hristos va străluci peste întreaga lume și patria noastră va fi mărită și va deveni ca un far în întuneric pentru toți. „

10. Martir-Eldress Duniushka din Siberia (1918): „Fratele va ridica împotriva fratelui Ei vor distruge totul achiziționate de către strămoșii lor …. Ei vor mătura religie, și – cel mai important – nu va exista nici un conducator în țară! ! ” Conducator în țara, desigur, este Tsarul „- Unsul lui Dumnezeu ! El nu poate merge oriunde. Aceasta problema va veni peste toată lumea .. războiul se va termina, iar la capătul lui se va transforma întreaga țară cu susul în jos. Va apărea Insurgenții – lideri – care vor incita oamenii împotriva țarului „…. Acesta va fi teribil!

„Și mai târziu, ei vor profita de religie vor spulbera ceea ce a fost adunat-a lungul timpului și cu asiduitate păstrate de către strămoșii noștri, dar va fi imposibil pentru ei să-l eliminăm, radacinile vor rămâne – și, după multe.. ani, ei vor da mai departe o floare cel mai frumos și fructe ….

„Țarul va părăsi națiunea aceasta nu ar trebui sa se intample insa acest lucru a fost prezis lui de sus. Acesta este destinul lui. Nu există nici o cale prin care el o poate evita. Pentru aceasta, el va primi cununa de martir pe pământ,  va primi o coroană veșnică, o patrie cerească …. El va fi un Mijlocitor aducand  rugăciuni pentru națiune și popor, în cazul acsta pedeapsa va cadea pe zeci de generații pentru prejudiciul cauzat Unsul lui Dumnezeu Unul va ajunge la un capăt …. Generațiile care vor veni vor purta responsabilitatea pentru acest act din partea strămoșilor lor … dezastru în țară se va dispersa oamenii, ei vor fi împrăștiați în diferite țări, pierde legătura unul cu altul. Dar, ori de câte ori rușii merge, ei vor aduce cultura și religia lor.

„La capătul îndepărtat al Rusiei,  va fi un cutremur mare. Apele vor izbucni din ocean, inundații pe continent, și multe națiuni vor pieri. Multe boli dincolo de înțelegerea va aparea …. fața pământului se va schimba … . Oamenii vor înțelege vinovăția lor,.. ei vor veni să înțeleagă cât de mult s-au îndepărtat de Dumnezeu și de învățăturile Sale, iar apoi ei vor începe să renască spiritual, fiind treptat curățiti  din punct de vedere fizic, oamenii vor deveni vegetarieni , multe animale vor fi dispărut calul si cainele va fi văzut numai în imagini,. și mai târziu – vaca, capra, și oile vor dispărea pentru totdeauna de pe planeta noastră …. oamenii nu vor mai fi interesați de politică, și principiul spiritual al fiecărei națiuni vor predomina …

„Rusia va fi puternica în lume numele ei va fi” Sfânta Rusie”Toate sectele și religiile se vor intoarce la  Ortodoxie …. Dar Ortodoxia, În esență vorbind  va atrage mai aproape lumea  decat  ceea ce a fost în vremurile apostolice …. În aceste secolele ce vor veni, nu vor mai fi nici țari sau popi. În „Sfânta Rusie”, „un prinț va împărăți, care va veni de la națiunea pe care ne-a dat religia noastră [de exemplu, Bizanț]. El va fi o persoană extrem de spirituala, care va oferi posibilitatea pentru ridicarea fibrei morale și principiile spirituale ale națiunii ….

„În cursul uneia dintre aceste secole, Asia se va misca,. Ea va încerca să pătrundă în Europa, dar încercările ei va fi inutile Nimeni nu va depăși” Sfânta Rusie „niciodată, și numai prin ei va veni mântuirea în lume …. „

12. Anatolie (Potapov) de la Optina (1922) „Va fi o furtună. Și corabia Rusiei va fi distrusă. Da, aceasta se va întâmpla, dar, știți, oamenii pot fi salvate pe așchii și resturile. Nu toate, nu toate vor pieri … ” Dar el a profețit, de asemenea, că unitatea canonică va fi restaurata: „O mare minune a lui Dumnezeu va fi descoperit și toate așchiile și resturile vor de voia lui Dumnezeu și puterea Lui, fie s-au adunat, împreună și uniți, iar nava va fi recreata. în frumusețea sa și va merge de-a lungul caii preorânduite  de Dumnezeu. Acesta este modul în care aceasta va fi, un manifest miracol pentru toti … ” 

13. Elder Alexis (Mechev) din Moscova (1922): „Când va veni timpul, Dumnezeu va trimis oamenii necesari, care vor face acest lucru [mântuirea Rusia] și va anihila bolșevicii în același mod în care o furtună rupe lemn de un catarg. „

14. Înteleptul Nectarie de la Optina (1928): „Rusia se va ridica, și material ea nu va fi bogata, dar în spiritul ei va fi bogat, și la Optina vor mai fi sapte corpuri de iluminat, șapte stâlpi.”.

15. Martira Agatha a Bielorusiei (1939): „Ateea puterea sovietică va dispărea, și toți slujitorii ei vor pieri adevăratei credințe ortodoxe care va triumfa, iar oamenii vor fi botezati ca la un moment dat au fost botezați si Sfântul Vladimir.. „

16. Arhiepiscopul Teofan de Poltava (1940):.. „Venirea lui Antihrist  este foarte aproape, dar înainte de venirea lui Antihrist Rusia se va regasi – pentru ca sigur, pentru un timp scurt  în Rusia trebuie să un Tar ales de Domnul Însuși. El va fi un om al credinței aprinse, minte mare și brat de fier  „. Acest lucru de mult a fost revelat despre el …. Va fi un Romanov, dar el va fi un Romanov conform liniei materne. „

„Eu nu vorbesc de la mine. Dar ceea ce am auzit de la bătrânii inspirat de Dumnezeu … Domnul va avea milă de Rusia de dragul la mică rămășiță de credincioși adevărați. În Rusia, bătrânii spus, în conformitate cu voința poporului, monarhia, putere autocratica, va fi restabilita. Domnul va alege viitorul țar. El va fi un om al credinței foc, cu mintea unui geniu și un brat de fier întâi de toate el va introduce ordine în Biserica Ortodoxă, eliminarea tuturor ierarhilor neadevărate, eretice și călduță și multe, foarte multe -. cu puține excepții, toti  vor fi detronati, iar noi adevărati ierarhi, de nezdruncinat, vor avea locul lor. El va fi din familia Romanovilor în funcție de linia de sex feminin. Rusia va fi un stat puternic, dar numai pentru „o perioadă scurtă de timp” … Și apoi Antihristul va veni în lume, cu toate ororile sfârșitul așa cum este descris în Apocalipsă. „

     17. Ieroschimonah Serafim (Vyritsky) din Moscova (1942): „Când Estul va deveni mai puternic, totul va deveni nesigur. Numerele sunt de partea lor. Dar nu numai că: au lucrători sobre și oameni harnici, în timp ce există o astfel de beție cu noi … Nu va veni o vreme când Rusia va fi rupt în bucăți. La prima ei vor împărți, și atunci ei vor începe să fure averea sa.Occidentul va face totul pentru a ajuta la distrugerea Rusiei și pentru un timp, va da partea de est a Chinei. Orientul Îndepărtat va cădea în mâinile Japoniei, și Siberia  la chinezi, care vor începe să se mute în Rusia, se vor căsători cu femei din Rusia și, în cele din urmă prin viclenia vor profita de teritoriul Siberiei pana la Urali. Dar când China va dori să meargă mai departe, Occidentul va rezista și nu  va permite … Estul va fi botezat în Rusia.Întreaga lume cerească, împreună cu cele de pe pământ, să înțeleagă acest lucru, și să ne rugăm pentru iluminarea de la Est. „

18.  ParinteleTeodosie (Kashin) din Minvody (1948) a declarat, la scurt timp după izbucnirea războiului cu Germania în 1941: „Chiar credeți că era război (1941-1945), Războiul este încă să vină Acesta va începe de la est. Și apoi din toate părțile, ca lăcustele, dușmanii se vor întinde pe Rusia … Asta va fi război! „

„În acea conversație memorabilă,” a scris  despre arhimandritul Serafim (Tyapochkin), „o femeie dintr- un oras din Siberia a fost prezentata Bătrânul ia zis: „Veți primi cununa de martir din mâinile  chinezilor în stadionul din orașul tău, unde vor conduce pe creștinii care trăiesc acolo și cei care nu sunt de acord cu regulile lor. Acesta a fost răspunsul la îndoielile cu privire la cuvintele ca întreaga Siberia va fi capturat de către chinezi. Bătrânul a spus ceea ce a fost revelat cu el despre viitorul Rusiei, el nu a făcut datele de nume, el a subliniat doar că timpul pentru realizarea de cuvintele sale a fost în mâinile lui Dumnezeu, și mult mai depindea de modul în care viața spirituală a Biserica rusă se va dezvolta, în măsura în care puterea credinței în Dumnezeu în mijlocul poporului rus ar corespunde la luptele credincioșilor în rugăciune … bătrân a spus că prăbușirea Rusiei, în ciuda puterea ei aparentă și cruzimea autorităților, ar avea loc foarte rapid. La prima popoarele slave vor fi desprins, apoi republicile Uniunii vor cădea: Marea Baltică, Asia Centrală și Caucaz i și Moldova. După acest puterii centrale în Rusia va slăbi și mai mult, astfel încât republici și regiuni autonome vor începe să se separe. Apoi, un colaps mare va avea loc: puterea de Centrul va înceta să fie recunoscute de facto de către regiuni autonome, care vor încerca să trăiască independent și nu vor mai plăti nici o atenție la ordinele de la Moscova. Cea mai mare tragedie va fi confiscarea Siberia de China. Acest lucru nu va avea loc, prin mijloace militare: în consecință slăbirea autorităților și frontierele deschise, mase de chinezi se vor muta în Siberia, va sari în sus de proprietate, întreprinderi și apartamente. Prin mijloace de luare de mită, intimidare și acorduri cu autoritățile, ei vor lua treptat controlul asupra vieții economice a orașelor. Totul va avea loc în așa fel încât într-o dimineață rușii care trăiesc în Siberia se vor trezi … într-un stat chinez. Destinul celor care rămân va fi tragic, dar nu fără speranță. Chinezii se va ocupa cu cruzime cu fiecare încercare de rezistență. (Acesta a fost motivul pentru care mare profețit un sfârșit martiriu în stadionul orașului siberian pentru mulți ortodocși și patrioți ai patriei.) Vest va sprijini această cucerire târâtor de țara noastră și în orice mod a sprijini puterea militară și economică a Chinei din de ură față de Rusia. Dar atunci ei vor vedea pericolul pentru ei înșiși, și atunci când chinezii încearcă să cucerească munții Urali, de data aceasta de către militari s-ar putea, și merge chiar mai departe, acestea vor prin toate mijloacele să împiedice acest lucru și va fi chiar capabil de a ajuta Rusia în devierea invazia din Est. Rusia trebuie să stea la sol ei în această luptă, după suferințele și sărăcirea completă va găsi în ea puterea de a recupera. Și regenerarea vine va începe în ținuturile cucerite de dușmani, în mijlocul rușilor lăsat în fostele republici ale Uniunii. Acolo poporul rus vor da seama ce au pierdut, va recunoaște ei înșiși să fie cetățeni ai Patriei că ceea ce este încă în viață, și va dori pentru a ajuta la creșterea ei din cenușă. Multe ruși care trăiesc în străinătate va începe pentru a ajuta la restabilirea de viață în Rusia … Mulți dintre cei care sunt capabili de a scăpa de persecuții va reveni la terenurile imemoriale ruși, astfel încât să umple satele abandonate, până la domenii neglijate și de a folosi resurse minerale neexploatate încă.Domnul va trimite ajutor, și, în ciuda faptului că țara va fi pierdut principale structuri ale sale de materii prime, vor găsi petrol și gaze, fără de care o economie modernă nu poate funcționa, în Rusia. Bătrânul a spus că Domnul va permite pierderea de teritorii imense acordate de Rusia, pentru că noi înșine nu au fost capabili să le folosească cu demnitate, dar numai răsfățat și poluate le … Dar Domnul va pleca în posesia Rusiei acele terenuri care au devenit leagănul poporul rus și au stat la baza statului rus Mare. Acesta este teritoriul Principatului moscovit Mare a secolului al 16-lea, cu prize la negru mările, Marea Caspică și de Nord.Rusia nu va fi bogat, dar ea va fi capabil să se hrănească și forța pe alții să calculeze cu ea.La întrebarea: „Ce se va întâmpla cu Ucraina și Bielorusia” bătrân a răspuns că totul este în mâinile lui Dumnezeu. Aceia dintre acei oameni care sunt împotriva unirii cu Rusia – chiar dacă ei se consideră a fi credincioși – vor deveni slujitori ai diavolului. Popoarelor slave au un destin, iar Părinții monastici ale Peșterilor din Kiev [Lavra] va rosti încă cuvânt greu – ei, împreună cu corul a noii martiri din Rusia va prin rugăciunile lor obține o nouă Uniune a celor trei popoare frate. Pus o întrebare mai mult pentru el – cu privire la posibilitatea de restaurare a unei monarhii în Rusia. Bătrânul a răspuns că această restaurare trebuie să fie câștigata. Ea există ca o posibilitate, dar nu ca  ceva predeterminat. Dacă suntem demni, poporul rus va alege un țar, dar acest lucru va deveni posibil, înainte de urcarea pe tron foarte lui Antihrist sau chiar după aceea  Pentru un timp foarte scurt „

19. Fericitul Pelagia de Ryazan (1968): „Episcopii ale Bisericii Ortodoxe Ruse se vor lepăda de adevărul credinței ortodoxe, ei nu vor crede în profețiile învierii Rusiei. Pentru a le mustra Sfântul Serafim de Sarov va fi înviat din morți … El va mustra clerului pentru trădarea și trădarea lor, și vor predica pocăința pentru întreaga lume. Serafim de Sarov va explica întreaga istorie, va povesti totul și va mustra pastorii, cum ar fi copiii, le vor arăta cum să se treacă, și multe altele … După astfel de miracole minunate clerul va avea un devotament pentru Domnul acesta va învăța pe oameni să servească țarul cu toată inima lor.

„Antihristul va veni la putere și va începe să persecute Ortodoxie. Și atunci Domnul va dezvălui țarul lui în Rusia. El va fi al familiei regale și va fi un apărător puternic al credinței noastre … Când Domnul va da această persoană foarte inteligentă, viata va fi bine! … Antihrist se va declara din America. Și toată lumea se va închina la el, cu excepția Rusiei țariste si ortodoxă. „

5 responses to “SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE CÂTEVA PROFEȚII MAI PUTIN CUNOSCUTE

 1. Nu stiu cat de sigur poate fi Ieromonahul Antonie ca nu traim vremurile de sfarsit. Alti parinti plini de har sunt de alta parere si anume de faptul ca semnele sfarsitului lumii sunt cat se poate de graitoare.

  De exemplu propovaduirea Evagheliei la toate neamurile s-a cam realizat, pentru ca azi nu cred ca exista vreun om care sa nu fi auzit de Hristos si de Evanghelia Sa, si de aceeea se pare ca propovaduirea a avut loc, asta nepresupunand ca Sf Evanghelie sa si fie acceptata de catre toti, ci aceasta propovaduire s-a facut ca nimeni sa nu aiba cuvant de indreptatire la judecata cum ca nu a auzit si n-a stiut.

  Referitor la tarul Rusiei, am citit ceva la un parinte rus ca se va realiza numai daca poporul rus se va pocaii si va reveni cu mic cu mare la credinta si atunci Antihrist nu va putea sa se apropie de Rusia si de tarile aflate sub protectia ei, dar in caz contrar Rusia va fi distrusa spunea parintele. Pana una alta pr Paisie Aghioritul a spus ca Rusia va fi bombardata puternic in timpul celui de-al III-lea Razboi Mondial, iar asta pare pana acum mai plauzibil intru-cat in alta sursa am citit ca poporul rus pe masura ce trece timpul se departeaza din ce in ce mai mull de Biserica si de Dumnezeu. Eu de la alti parinti am inteles ca dupa cel de-al III-lea Razboi Mondial care va secera jumate sau doua treimi din populatia globului, Antihrist va aduce pacea pana la inscaunarea sa, iar dupa inscaunare va incepe prigoana asupra crestinilor , timp de 3 ani si jumatate, dupa care vor veni cei doi Enoh si Ilie care vor propovadui pe Hristos in ultimii 3 ani si jumatate, timp in care Antihrist nu va avea putere sa puna mana pe ei sau sa faca fata minunilor adevarate pe care acestia le vor face in numele Domnului. In aceasta perioada a propovaduirii celor 2 maslini, multi se vor intoarce la Hristos, mai ales dintre evrei. Dupa cei 3 ani si jumatate de propovaduire cei 2 vor fi biruiti de Antihrist si vor fi omorati si 3 zile trupurile lor vor zace in piata Ierusalimului, dar dupa aceste 3 zile vor invia si se vor inalta la cer si vor anunta A Doua Venire a Domnului. Venirea Domnului va avea loc atunci si Mantuitorul il va nimici pe Antihrist cu stralucirea Venirii Sale dupa cum spune Sf Ap Pavel.

  Pr Elpidie spune ca proorocul lui Antihrist deja este prezent in persoana papei Francisc, care deja face salturi enorme in distrugerea ortodoxiei si a crestinismului in general, si in unirea religiilor intr-o singura religie care nu va avea nici o legatura cu Hristos. Iata ce zice si face Papa Francisc:

  http://saccsiv.wordpress.com/2014/03/06/papa-francisc-i-nu-exista-iadul-cu-adevarat-este-profetul-mincinos/

  Din pacate lumea nu da nici un semn de inflorire a credintei ci din contra, da semne mai degraba de adancire in aposatazie si degradare morala fara precedent. Iar Mantuitorul se intreaba daca atunci cand va veni la a doua Sa venire va mai gasi credinta pe pamant.

  Pr Paisie spune ca Rusia va birui Turcia si o va reda cu tot cu Constantinopolul inapoi Greciei, dar dupa acest lucru americanii si aliatii vor lovi foarte tare Rusia si aceasta va fi distrusa in mare parte.

  • Pana la sfarsit mai este acum traim apocalipsa si suntem in pragul razboiului mondial,al foametei,al revoltei naturii impotriva omului care se crede dumnezeu.

   • Pai da mai este pana la sfarsit, dar semnele vremurilor care vestesc apropierera sfarsitului, sau mai bine zis a inceputului, de care am fost atentionati si in Sf Scriptura au inceput deja sa se deruleze.

 2. Daca popositi prea mult pe blogul infractorului Vasile Vieru, alias saccsiv, aveti toate sansele sa deviati de la dreapta credinta, ca omul nu degeaba a fost lasat in libertate, desi a fost eliberat un mandat international pe numele sau, ci sa zapaceasca mintile crestinilor mai caldicei.

  Daca Antihristul va avea varsta Mantuitorului cand se fi recunoscut drept dumnezeu si conducator al intregii umanitati, atunci el inca nu s-a nascut. Dar nasterea lui este aproape. Pana la venirea uzurpatorului, lumea va avea parte de un razboi mondial, dupa care de o pace de circa trei decenii. Biblia ortodoxa va fi raspandita in intreaga lume si majoritatea neamurilor se vor converti la Ortodoxie, dupa care lumea se va strica din nou. Abia atunci va veni Antihristul, nu inainte, imediat dupa noua conflagratie globala. Si pe timpul domniei lui vor mai fi razboie, ultimul fiind Armaghedonul, cand va fi infrant si ucis.

  Ce a fost la inceput, va fi si la sfarsit. Deoarece teritoriul tarii noastre a fost primul pamant iesit de sub abe, iar rasa alba (ariana) a aparut in zona noastra, realitate recunoscuta acum la nivel oficial si de rusi, Romania are o importanta misiune in viitor. Daca pana si masonii au ajuns sa ia in considerare posibilitatea ca Romania sa devina Noul Ierusalim al Estului, atunci si noi ar trebui sa privim cu mai mult optimism viitorul neamului nostru. Sa nu uitam ce-i spunea Maica Domnului lui Valeriu Gafencu: ”Eu sunt dragostea ta. Să nu te temi. Să nu te îndoiești. Biruința va fi a Fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc și încă vor mai înspăimanta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă pe oameni să se întoarcă la credință. Azi sunt mai cutezători fiii întunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multa credință și am venit să vă îmbărbătez. Îndrăzniți, lumea e a lui Hristos!” Nu degeaba Maica Domnului a spus ca Romania este Gradina Ei!

  Oricat ar fi un crestin de desavarsit, nu va putea cunoaste totul despre viitor. Daca nici macar Fiul omului nu stia cand va fi a doua venire, cum sa stie prietenii Lui? Sfintilor li s-au ridicat doar portiuni din val, nu intreg valul, si din ce au vazut, doar o mica parte au avut permisiunea sa dezvaluie lumii, de aici si unele aparente neconcordante intre profetii.

 3. Stii tu ceva, numai ca le cam amesteci cu lucruri neadevarate ! Omule, rasele au aparut dupa Biblie, Sf. Traditie si dupa spusele sfintilor in Orientul Mijlociu ( deci si rasa alba) in Mesopotamia antica, la Turnul Babel, atunci cand sau amestecat limbile, si nu pe teritoriul Romaniei, cum sustii tu si altii indusi in eroare ca tine. Si apoi tine cont ca vechea rasa alba era destul de deosebita fizic de o mare parte dintre noi albii de astazi, care nu mai suntem chiar atat de albi ca vechii europeni. Vechea rasa alba era blond-roscata, daca nu total, in marea ei majoritate. Noi albii de astazi provenim, pe langa ce mai avem de la vechea rasa alba europeana, si din amestecul popoarelor mai brune din zona Mediteranei, aduse in special de romani in antichitate, si din popoarele migratoare din Asia Centrala si de Est care au venit incepand cu invazia hunilor din jurul anului 375 d. H., si care au continuat pana in sec. al XIII- lea odata cu marea invazie tataro-mongola din anii 1241-1242. Si ca sa fie inca odata clar, rasa alba ariana nu s-a format pe teritoriul Romaniei, ci Orientul Mijlociu. Studiaza mai temeinic si o sa vezi ca este adevarat. De acolo au plecat rasele si sau raspandit pe pamant. Albii spre Europa, negrii spre Africa si o parte din ei in sudul Asiei, Australia si o parte din insulele din Pacific (Melanezia), galbenii in Asia Centrala, de Est si o parte a Asiei de Sud- Est si chiar o parte din ei prin insulele din Pacific si cele doua Americi, iar stramosii popoarelor semitice si semito-hamitice sau raspandit prin Orientul Mijlociu si nordul Africii (arabii, evreii, asirienii, babilonienii, fenicienii, sirienii, etc. Asa ca mai termina cu rasa ariana !!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s