Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulţi ani, va coborî asupra voastră în curând

Dacă nu recunoaşteţi existenţa păcatului, înseamnă că şi pe Mine Mă tăgăduiţi

Vineri, 4 octombrie 2013, 23:44
Mult iubita Mea fiică, niciun om nu poate să Mă înfrunte pe Mine şi apoi să aştepte mântuirea sa veşnică fără sa Mi se daruiasca cu totul Mie. Toţi copiii lui Dumnezeu trebuie să ştie că se apropie timpul când lumea trebuie să afle că Ultima Mea Chemare este foarte aproape.
Niciodată să nu vă temeţi de Chemarea Mea. Primiţi-o, deoarece Eu vă aduc Iubire, Pace şi Mântuire. Dacă Mă ignoraţi, o faceţi pe răspunderea voastră, deoarece Eu  v-am dat destul de mult timp pentru a răspunde Chemării Mele din Cer.
Voi, iubiţii Mei discipoli – indiferent cine sunteţi – curând vă veţi găsi izolaţi şi desprinşi de Prezenţa Mea adevăratăPrezenţa Mea, Cuvântul Meu şi Adevăratele Învăţături ale lui Dumnezeu sunt pe cale să fie eliminate, iar voi vă veţi găsi într-o stare de mare singurătate. Aceia dintre voi care, urmând calea înşelăciunii, batjocoresc şi ridiculizează aceaste Mesaje Sfinte ale Mele de Iubire către lume, vor fi lăsaţi să se întrebe cum este posibil aşa ceva. Cu cât păşiţi mai mult pe aceasta cale, cu atât este mai mare distanţa pe care o veţi pune între sufletele voastre şi Milostivirea Mea.
Dacă Mă iubiţi, credeți în Învăţăturile Mele. Dacă Mă cunoaşteţi, recunoaşteți Sfântul Meu Cuvânt din Scripturi. Dacă Mă cunoaşteţi, însă acceptaţi faptul că Eu aş permite vreodată ca Sfântul Meu Cuvânt să fie transformat în ceva diferit, fără nicio intervenţie din Partea Mea, atunci nu puteţi spune că Mă cunoaşteţi cu adevărat. Dacă credeţi că Eu, Fiul Omului, care am murit de o moarte brutală pentru voi, pentru a vă salva de păcat, aș putea să stau de-o parte şi să permit o astfel de situaţie, atunci vă lepadaţi de Cuvântul lui Dumnezeu.
Daca nu recunoaşteţi existenta păcatului, înseamnă că și pe Mine Mă tăgăduiți, şi atunci vă lepădaţi de Mine. Dacă acceptaţi păcatul ca fiind un lucru bun sau dacă pentru o clipă puteți crede că Eu voi ierta păcatul, fără reconciliere, atunci nu mai puteţi pretinde un loc în Împărăţia Mea. Vă avertizez că această perioadă care vă stă în față vă va conduce pe cea mai periculoasă cale a distrugerii, dacă nu rămâneţi fideli Cuvântului Meu.
Cuvântul Meu este Veşnic. Împărăţia Mea este a voastră atunci când acceptaţi Cuvântul Meu așa cum v-a fost dat. Însă dacă îndrăzniţi să aduceți atingere Cuvântului Meu sau să acceptaţi orice formă nouă de modificare a Sa, veţi suferi pentru astaMânia Mea este în creştere acum, când văd cât de puţin respect arată mulţi dintre voi faţă de Adevărul scris în cartea Tatălui Meu. Nu poate exista niciun alt Adevăr. Nicio formă de deviere a sa nu poate fi vreodată acceptată de către Dumnezeu. Niciun argument. Nicio motivație omenească. Nicio excepţie. Adevărul va trăi pentru Veşnicie. Minciunile vă vor conduce în braţele fiarei.
Al vostru Iisus

========

Acum când începe Rastagnirea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele care au fost prevestite

Joi, 3 octombrie 2013, 22:35
Preaiubita Mea fiică, acum când începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiţi atenţi la toate semnele, care au fost prevestite.
Duşmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei Mele Rastagniri, începând cu pângărirea Trupului Meu. Când am fost târât în faţa călăilor Mei, aceştia M-au dezbrăcat, pentru a Mă batjocori şi a Mă ruşina. Atunci ei M-au îmbrăcat în roşu – culoarea asociată cu fiara. Apoi s-au certat pentru a decide cine va bate primul cui în Trupul Meu. Apoi, ca nişte sălbatici, Mi-au smucit Picioarele şi Mi-au întins Braţele atât de tare încât  Mi le-au smuls din Încheieturi, pentru ca astfel să-Mi provoace şi mai multă durere. Pentru a Mă face să sufăr şi mai mult, ei au bătut cuiele prin palmele Mâinilor Mele într-un astfel de unghi, încât să iasă prin Încheieturi. Braţele Mele au fost trase în două unghiuri diferite şi Eu am atârnat într-o poziţie dureroasă, ciudată, calculată pentru a-Mi provoca maximul de durere şi umilinţă.
Au tras la sorţi pentru a hotărî care să fie ultimii opt oameni care să conducă tortura sângeroasă pe care au cauzat-o Trupului Meu. Au strigat obscenităţi, M-au pălmuit şi Mi-au dat pumni, M-au lovit cu picioarele în stomac şi au răcnit ca sălbaticii. M-au pângărit în toate felurile, pentru a arăta tuturor celor prezenţi care erau martori la moartea Mea pe Cruce că Eu eram pedepsit pentru aşa-zisele Mele minciuni periculoase. Am fost omorât pentru a fi redus la tăcere şi pentru ca să fie împiedicat Cuvântul Lui Dumnezeu să ajungă la suflete.
Acelaşi lucru se va întâmpla în curând. Duşmanilor Mei nu le va fi de ajuns să schimbe Prezentarea Euharistiei Mele – ci ei vor şi pângări, din nou, Trupul Meu. Ei Mă vor pângări la fel ca şi atunci. Se va folosi culoarea roşie; ei vor face gesturi înaintea Crucii Mele şi Mă vor insulta cu noile lor ritualuri. Numai cei care recunosc semnele îşi vor da seama când aceste sacrilegii vor fi prezentate lumii cu entuziasm, cu multă pompă şi strălucire.
Noile omilii vor fi niste absurdităţi, şi mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoaşteţi Învăţăturile Mele, fiţi atenţi la declaraţiile derutante, ilogice şi complicate, care vor acompania introducerea noilor învăţături şi revizuirea credinţelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta şi vor aduce mare nelinişte în sufletele voastre, ci vor fi şi pline de contradicţii şi minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.
Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe Pământ. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asiguraţi-vă că sunteţi vigilenţi, căci veţi fi atraşi şi îndreptaţi spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulţi ani, va coborî asupra voastră în curând. Nu trebuie niciodată să acceptaţi promisiuni care contrazic Cuvântul Meu. Când veţi vedea că aceste lucruri se întâmplă, veţi şti că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge şansa voastră la salvarea veşnică.
Al vostru IIsus

==========

Oamenii au o concepţie complet greşită despre ceea ce-i face sfinţi în Ochii Mei pe un bărbat sau o femeie

Miercuri, 02 octombrie 2013, ora 22:15
 Fiica Mea mult iubită, oamenii au o concepţie complet greşită despre ceea ce-i face sfinţi în Ochii Mei pe un bărbat sau o femeie.
 Multor oameni din lume li se pare incomod practicarea Credinţei Creştine atunci când vine vorba de rugăciune. Foarte mulţi oameni buni şi cu intenţii bune consideră că este foarte greu să stai liniştit şi să contempli în pace Marile Mele Lecţii date lumii pentru a o face să înţeleagă ce anume se aşteaptă de la ea. Eu nu am cerinţe mari. Eu nu oblig sufletele să stea ore în şir înaintea Mea şi totuşi Sunt atât de fericit când sufletele umile fac acest lucru – însă se întâmplă atât de rar.
Astfel doresc să dezvolt o relaţie apropiată cu toţi copiii lui Dumnezeu. Vreau doar să vă aud glasurile micuţe care Mă cheamă, atunci când doriţi să vă împărtăşiţi gândurile personale, supărările, bucuriile, grijile, eşecurile şi dorul vostru de Mine, pentru ca Eu să Mă pot face Prezent, iar voi să Mă percepeţi.
 Dumnezeu va permite să Fie simţit acum în sufletele celor care Îl caută – prin Mine, unicul său Fiu- , ca niciodată până acum în istoria lumii. Prin Puterea lui Dumnezeu, Tatăl Preaînalt – Eu vin chiar şi înaintea celor mai josnici, celor mai nemerituoşi, celor mai derutaţi, celor mai chinuiţi spiritual, pentru a le oferi Darul de a fi martori ai Prezenţei Mele. Cum fac acest lucru? Cum veţi şti că Eu voi comunica cu voi? Întâi vă voi umple de lacrimile convertirii. Veţi începe să simţiţi o mare mâhnire pe măsură ce şi voi veţi trăi din nou Răstignirea Mea. Veţi începe să vedeţi viaţa, chiar şi în situaţii cotidiene, prin Ochii Mei. Vă veţi simţi atraşi de către alţii care au fost deja înzestraţi cu Darul Duhului Sfânt.
 Eu nu îi aleg pe aceia despre care voi credeţi să sunt mai demni, mai sfinţi, mai binecuvântaţi, mai disciplinaţi decât voi. Eu Îi aleg doar pe aceia care vin la Mine în smerenie deplină, atunci când ei şi-au abandonat cu bună ştiinţă propria lor voinţă liberă, pentru ca aceasta să poată deveni Voia Mea.
Dacă Mă iubiţi cu adevărat, veţi cunoaşte adevărata pace. Dacă Mă iubiţi cu adevărat Îmi veţi spune:
 „IIsuse, Voia Ta este tot ceea ce contează. Voinţa mea îţi aparţine. Dispune de ea după cum doreşti.”
Când un suflet Îmi spune aceasta, el este cu adevărat un slujitor al Meu şi este chiar motivul pentru care Eu pot salva restul sufletelor care sunt prea încăpăţânate să recunoască însemnătatea de a fi în unire cu Mine.
 Eu pot face multe lucruri şi pot săvârşi multe minuni atunci când voinţa liberă, dată fiecărei persoane de către Tatăl Meu, Îmi este oferită înapoi Mie, Fiului Său. Aceasta este cea mai mare forţă, care va elimina puterea bestiei când ea va veni la putere. Veniţi la Mine şi oferiţi Tatălui Meu voinţa voastră liberă, pentru a aduce libertate rasei umane. Vă rog să recitaţi această Rugăciune :
 Rugăciune: Darul voinţei libere către Dumnezeu
Preaiubitul meu IIsus, ascultă această rugăciune rostită de mine, cel mai nevrednic suflet, şi ajută-mă să Te iubesc tot mai mult.
 Iisuse drag, prin voinţa mea liberă Îţi ofer înapoi acest Dar, pentru ca eu să pot deveni slujitorul Tău umil şi să rămân ascultător faţă de Voia lui Dumnezeu.
 Fie voia mea dupa Voia Ta. Porunca Ta înseamnă să mă supun fiecărei dorinţe a Ta.
Voinţa mea liberă este a Ta ca să faci cu ea ceea ce este necesar pentru a salva toţi oamenii din lumea întreagă care sunt separaţi de Tine.
Îţi ofer acest Dar, care mi-a fost dat la naştere, pentru slujirea Ta Preasfântă. Amin.
 Pe măsură ce începeţi să Mă cunoaşteţi mai bine, veţi înţelege mai bine urmatoarele două lucruri. Învăţăturile Mele nu s-au schimbat niciodată. Eu iubesc toate sufletele.
 Al vostru IIsus
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s