Atunci cand nu mai ai pe Dumnezeu de partea ta

ESTE SAU NU ESTE AMERICA ÎN BIBLIE

 

O dezbatere actuală, cu potențial polemic, greu de descifrat și totuși foarte aproape de simbolistica apocaliptică a Scripturilor. Desigur, orice profil profetic, fie că este vorba de un om sau de o națiune poate avea aplicații multiple. Așa se face că anticrist este mai întâi un concept și doar apoi o persoană care are mai multe prototipuri istorice înainte de apariția originalului.

Babilonul este descris în multe pasaje profetice și chiar apocaliptice. Poate reprezenta… Babilonul antic, biserica apostată și porigonitoare de sfinți (Apocalipsa 17), dar și… să vedem ce părere aveți de profeția din Ieremia 51:

1 Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, ridic împotriva Babilonului şi împotriva locuitorilor Haldeii un vânt nimicitor. 2 Trimit împotriva Babilonului nişte vânturători care-l vor vântura şi-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile asupra lui, în ziua nenorocirii. 3 Să se întindă arcul împotriva celui ce îşi întinde arcul, împotriva celui ce se mândreşte în platoşa lui! Nu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu desăvârşire toată oştirea lui! 4 Să cadă ucişi în ţara haldeilor, străpunşi de lovituri pe uliţele Babilonului! 5 Căci Israelul şi Iuda nu sunt părăsiţi de Dumnezeul lor, de Domnul oştirilor, şi ţara haldeilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel.” 6 Fugiţi din Babilon şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul! El îi va răsplăti după faptele lui. 7 Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul; neamurile au băut din vinul lui; de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. 8 Deodată cade Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l, aduceţi leac alinător pentru rana lui; poate că se va vindeca! – 9 Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l, şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri şi se înalţă până la nori.10 Domnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim în Sion lucrarea Domnului Dumnezeului nostru. 11 Ascuţiţi săgeţile, prindeţi scuturile! Domnul a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul; căci aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru Templul Său. 12 Înălţaţi un steag împotriva zidurilor Babilonului! Întăriţi-i străjile, puneţi caraule, întindeţi curse! Căci Domnul a luat o hotărâre şi aduce la îndeplinire ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului. 13 Tu, care locuieşti lângă ape mari şi care ai vistierii nemărginite, ţi-a venit sfârşitul, şi lăcomia ta a ajuns la capăt! 14 Domnul oştirilor a jurat pe Sine însuşi: „Da, te voi umple de oameni ca de nişte lăcuste, şi vor scoate strigăte de război împotriva ta.” 15 El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui. 16 De glasul Lui urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. 17 Atunci orice om se vede cât este de prost cu ştiinţa lui, orice argintar rămâne ruşinat de chipurile lui cioplite; căci idolii lui nu sunt decât minciună şi n-au nicio suflare în ei! 18 Sunt o nimica toată şi o lucrare de râs: când le vine pedeapsa, pier cu desăvârşire! 19 Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor este numele Lui. 20Tu Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine. 21 Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui; 22 prin tine am sfărâmat carul şi pe cel ce şedea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat şi pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân şi pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânăr şi pe fată. 23 Prin tine am sfărâmat pe păstor şi turma lui; prin tine am sfărâmat pe plugar şi boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitor şi pe căpeteniile lui. 24 Dar acum, voi răsplăti Babilonului şi tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului, sub ochii voştri, zice Domnul. 25 Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine, care nimiceai tot pământul! Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălţimea stâncilor şi te voi preface într-un munte aprins. 26 Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii; căci vei fi o dărâmătură veşnică, zice Domnul…” 27 Înălţaţi un steag pe pământ! Sunaţi din trâmbiţă printre neamuri! Pregătiţi neamurile împotriva lui, chemaţi împotriva lui împărăţiile Araratului, Miniului şi Aşchenazului! Puneţi căpetenii de oaste împotriva lui! Faceţi să înainteze caii ca nişte lăcuste zbârlite! 28 Pregătiţi împotriva lui pe neamuri, pe împăraţii Mediei, pe cârmuitorii lui şi pe toate căpeteniile lui, şi toată ţara de sub stăpânirea lor! 29 Se clatină pământul, se cutremură; căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlineşte; şi El va face din ţara Babilonului un pustiu nelocuit. 30 Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetăţui; puterea le este sleită şi au ajuns ca nişte femei. Vrăjmaşii pun foc locuinţelor lor şi le sfărâmă zăvoarele!

Scenariu:

Dumnezeu și-a adus la îndeplinire două mari scopuri prin America. Primul este misionarismul mondial iar al doilea este renașterea și protejarea Israelului! Ambele proiecte divine au fost binecuvântare pentru această țară din punct de vedere material. În ultimele câteva decade, America a decăzut din punct de vedere spiritual și moral, iar din punct de vedere politic se depărtează tot mai mult de Israel.

Să nu uităm că Dumnezeu Însuși s-a folosit de Nebucadnețar pentru împlinirea planurilor Sale după care a transformat Babilonul într-un pustiu. Dumnezeu a binecuvântat Egiptul câtă vreme a fost o binecuvântare pentru familia lui Iacov, dar l-a nimicit cu urgii atunci când i-a devenit asupritor.

America are trei mari vulnerabilități:

  1. Opinia publică. Este imposibil să porți războaie în care inamicul cade și moare doar când te uiți la el. Și totuși, cam așa ceva pretinde poporul american de la un război. În vreme ce alte națiuni înghit zeci și sute de mii de victime, în America sunt de ajuns câteva sute ca să sune retragerea. Deși are capacitatea militară să câștige orice război, nu are stomac pentru sicrie învelite în steag.
  2. Strategie umanitară. Un lucru este clar: războaiele nu pot fi delicate. Modul scrupulos în care este gestionată fiecare operațiune a devenit ridicol. Nu că sunt pentru sau împotriva războiului (nu acesta este subiectul) dar atâta lucru știu: la război ca la război!
  3. Absența unui răspuns corespunzător terorismului. Doctrina lui Bush a fost clară: împotriva teroriștilor trebuie să te bați la ei acasă. Când au ajuns în casa ta te distrug. Abandonarea acestui concept va avea consecințe incalculabile pentru America.

Dar cea mai mare problemă a Americii este atunci când va pierde favoarea lui Dumnezeu. Raportate la alte vremuri, au mai existat imperii considerate invincibile și totuși s-au prăbușit (unele peste noapte). Atunci când nu numai că nu Îl va mai avea pe Dumnezeu de partea sa dar își va atrage mânia Lui, vai de America! Chiar dacă Ieremia 51 nu s-ar referi specific la această țară, chiar dacă niciun pasaj biblic nu face referire la America, faptul că în ultima instanță a mesajului profetic America nu are relevanță înseamnă că nu (mai) există.

Cristian Ionescu

SURSA

http://popaspentrusuflet.wordpress.com/2012/01/24/este-sau-nu-este-america-in-biblie/

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s