Despre Vrăji şi Farmece şi lupta împotriva lor

Introducere

Părintele Ilarion Argatu, fiind copil al devotaţilor lui părinţi pentru
Iisus Hristos şi Sfânta Biserică, Alexandru şi Maria, a fost trimis de mama sa să aducă o oală de lapte prins de la o vecină care stătea mai la vale de casa lor, vecină pe care oamenii o învinuiau că este vrăjitoare. Prin părintele s-a şi dovedit ulterior acest lucru. Mama a amestecat laptele prins pentru a da copiilor să mănânce. Dar oala era cu farmece, plină de păr, de balegă, de mizerie, ce fusese strânsă de pe urma vacilor. Când, în casă, discuţia era foarte aprinsă pe motivul a ceea ce s-a găsit în oală, la uşă, afară, a şi apărut vrăjitoarea cu altă oală cu lapte, cerând săi se dea in schimb oala pe care o dăduse copilului Ioan (viitorul monah Ilarion).
Dar tatăl, fiind foarte supărat, a trântit oala de pământ şi nu s-a mai ales
nimic. Ea căuta să strângă de jos şi atunci, tatăl, Alexandru, i-a zis pe
faţă că este vrăjitoare şi că într-adevăr are în pod o vacă de lut, de la care mulge laptele de la vacile din sat, cărora le-a luat mana.
Această întâmplare ne-o povestea părintele de foarte multe ori şi
aceasta l-a făcut să cerceteze foarte amănunţit diferitele forme ale
vrăjilor şi farmecelor pe care le fac cei ce şi-au vândut sufletul diavolului.
Din momentul în care a fost hirotonit preot la Oniceni, a şi început lupta
împotriva fiilor diavolului prin nenumărate rugăciuni şi în mod special
prin citirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, cele mai puternice
rugăciuni împotriva diavolului.
În arhiva părintelui Ilarion Argatu am găsit nenumărate sfaturi
duhovniceşti, prin care ajuta pe creştinii cuprinşi de duhuri necurate,
boli, suferinţe, necazuri, neputinţe etc, sfaturi pe care încerc să nu le las ascunse, iar pentru cei care au auzit de părintele, dar care nu l-au mai aflat în viaţă, să le fie de folos pentru scăpare din nenumăratele
necazuri şi cea mai bună călăuză spre mântuire.
Am găsit de cuviinţă ca la şapte ani după plecarea sufletului la ceruri,
a celui care a fost cel mai mare luptător împotriva diavolului, să scot la
lumină sfaturile lui, despre lupta împotriva vrăjilor şi farmecelor.
Cine sunt vrăjitorii
Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt
conduşi de diavol. Vrăjitoarea poate fi o persoană serioasă, cu
integritate morală, neviciată, cu viaţă de familie corectă, cu copii, cultă,
cu poziţie socială înaltă, poate fi o persoană care afişează credinţă,
bunătate, blândeţe. Deci, după aspectul exterior nu poţi şti.
Cum afli dacă cineva e vrăjitor?
Singura metodă de a afla dacă o persoană face vrăji este să o testezi:
1. Îi citeşti din Biblie un pasaj oarecare. Dacă este vrăjitoare, se va
schimba la faţă, devine ori prea roşie ori prea albă, alb-cenuşie, cu
2 aspect mortuar. Biblia este scrisă prin insuflare dumnezeiască.
„Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei (pentru vrăjitori) este nebunie”, zice
Sf. Ap. Pavel.
2. Îi citeşti o rugăciune sau un psalm. Vrăjitorul se va schimba la faţă.
Rugăciunile sunt scrise de Sfinţi, care au fost insuflaţi de Duhul Sfânt.
Cuvântul rugăciunii îi arde.
3. Persoana este cu spatele. Îţi faci semnul Sfintei Cruci. Vei vedea că
tresare ca lovită cu toporul. Are un gest special, saltă din umeri. Este
vrăjitoare. Semnul Sfintei Cruci loveşte pe demoni.
4. Dacă pronunţi numele Mântuitorului Iisus Hristos în timpul
conversaţiei de câteva ori, la numele Mântuitorului vrăjitorul se schimbă la faţă şi tresare.
5. Dacă afumi cu tămâie, vrăjitorul se schimbă la faţă, se nelinişteşte.
6. Agheasma saltă mâna vrăjitoarei din umăr, nu din încheietura de
jos a mâinii. Trei picături de Agheasmă puse în mâncare fără să ştie şi
oferite, apoi priveşti:
a) Se schimbă la faţă: ori prea roşu, ori prea alb, palid.
b) Face o criză de nervi nemotivată, se nelinişteşte.
Agheasma arde pe diavoli, are Flacăra Duhului Sfânt.
7. De câte ori vorbeşti despre ea şi îi divulgi faptele, deci spui altuia că
face vrăji, vrăjitoarea vine şi te caută oricât de departe ar locui.
8. Dacă vorbeşti cu alţii despre Dumnezeu, vrăjitoarele, chiar şi cele
care se află la distanţă, în altăcameră sau în altăparte a clădirii, se
neliniştesc, devin gălăgioase şi vin cu gălăgie multă ca săîntrerupă şi să se opună astfel Cuvântului lui Dumnezeu. Se schimbăla faţă şi dau
răului, pomenesc des numele celui rău, îl strigă. Gestul nu poate trece
neobservat.
9. Vrăjitoarele se opun cuvântului lui Dumnezeu, de aceea şi fac mai
multe vrăji în zilele de sărbătoare, de Crăciun, de Anul Nou, în ziua de
Paşti, de Bobotează, de Înălţare, în ziua Sfintei Cruci şi de toţi Sfinţii mai insemnaţi. Fac vrăji în timpul posturilor, fac vrăji vinerea, duminica. Ele trimit vrăji în orice zi, dar îşi intensifică activitatea în posturi şi de
sărbători.
Aspectul vrăjitorilor
Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt
conduşi de diavol. În timp ce menesc (leagă vrăji, gândesc, doresc răul
altuia), chipul lor se schimbă:
1. Faţa devine albă, fără sânge, imobilă, privirea intensă- metal topit.
Figura lor se urâţeşte, în acele momente devin hidoşi, au chip diavolesc.
2. Fac o stare de nelinişte, devin foarte gălăgioşi, mult zgomot,
vorbesc mult, se aprind la faţă, pomenesc des numele diavolului,
privirea devine intense metal topit. Li se schimbă chipul.
3. Fac anumite gesturi cu ochii, gesturi nemotivate, sunt agitaţi,
vorbesc mult. Clipesc într-un anumit fel. Scrâşnesc
din dinţi  şi manifestă ură, deşi cu nimic nu i-ai supărat. Ură
inexplicabilă.
4. Când fac vrăji, unii fluieră. Au un fluierat scurt, de două ori repetat,
specific lor.
5. La alţii chipul devine imobil, aspect mortuar, chip hidos, parcă
doarme, dar privirea este intensă. La fiecare din ei vei găsi unul sau altul in semnele acestea. Biblia îi menţioneazăîn multe locuri. Sunt descrişi în Psalmii lui David.
Comportamentul vrăjitorilor
1. Vrăjitorul/vrăjitoarea se poartă blând, prietenos, afişează
cumsecădenie. Dar în suflet poartă ura. De aceea i se zice diavolului
viclean.
2. Afişează Sfinţenie: pare credincioasă, face caz de credinţă, aprinde
candela, posteşte, aprinde lumânări. Se şi Împărtăşeşte. Nu spune
păcatul vrăjitoriei, iar Preotul nu ştie ce face el/ea.
Până  şi cu Agheasmă se stropeşte. Diavolul din ea zice: Mă arde
Agheasma, dar eu tot stau aici ca să fac slujbă stăpânului meu, satan. Se vaită de necazuri, boli, ca să crezi că a venit la Biserică să se roage la Dumnezeu ca să fie izbăvit de necazuri. Chiar are necazuri din pricina
vrăjitoriei cu care se ocupă.
3. Vrăjitoarea caută să te supere, te ceartă pe nedrept în timpul Sfintei
Liturghii ca să te mânii în inima ta şi să nu mai poţi asculta slujba.
Diavolul ei o pune să se îndeletnicească cu lucrarea aceasta în Biserică.
De ţi se întâmplă aceasta, pleacă de lângă ea şi caută să aduci în minte
chipul Mântuitorului. Aceasta să faci ori de câte ori îţi coboară mintea
către ea şi la incidentul care a avut loc. Dacă stărui în mânie şi în
întristare, înseamnă că ea a biruit, i-a reuşit lucrul pentru care stă acolo.
Desigur, în Biserică sunt anumite reguli de comportament, care se
învaţă foarte uşor. Dar sfatul trebuie dat în şoaptă, cu blândeţe şi
bunăvoinţă, nu certându-l pe om.
Acest tip de vrăjitoare nu poate fi confundat. Ea poate avea chip de
Sfinţenie. Chiar o vezi îngrijind de candele sau vânzând lumânări, cu o
încetineală calculată  şi plină de ţâfnă sau făcând alte servicii în
interiorul Bisericii, ca unul ce este de-al casei.
4. Vrăjitoarea îţi dăruieşte lucruri. Refuză, iar dacă nu poţi refuza,
după ce te desparţi de ea, dă-le de pomană şi săzici: Doamne, pentru
sufletul ei să fie acestea şi aşa să aibă după cum a menit (gândit) când
mi le-a dăruit. Nu primi chiar dacă îţi dăruieşte icoane sau cărţi de
rugăciuni. Mâncarea pe care ţi-o dă dă-i-o de pomană şi să fie de sufletul ei.
5. Când mergi să te Împărtăşeşti şi eşti lângă Altar cu lumânarea
aprinsă în mână, vine o femeie şi-ţi dă o lumânare aprinsă. Ea ţi-o oferă
cu multă amabilitate, însoţită de un zâmbet, ca şi cum ţi-ar face un mare
dar şi o mare favoare. Ce este aceasta? Ea îţi dă lumânarea ei, ca să
porţi păcatele ei. Dacă a făcut vrăjitorie, blesteme, ucideri şi multe fapte rele, trebuie să te gândeşti dacă poţi purta aceste păcate ale altuia.
Trebuie să răspunzi: Nu pot primi, că nu pot purta păcatele altora. Dacă
îţi spune că este pentru morţi lumânarea, răspunsul tău să fie acelaşi.
Poţi purta tu păcatele strămoşilor ei?
Preoţii se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi. Ei au Harul Preoţiei
dăruit de Dumnezeu la Hirotonire. Cu acest Har (putere), ei poartă
greutăţile credincioşilor.
6. Poate îţi dă de mâncare ceva preparat cu apă de la mort în care a
fost scăldat mortul. Îţi dă o prăjitură pe care ştie că o preferi. Apoi placi
la toată lumea atât cât place mortul. După ce ai mâncat stai şi de nimic
nu te îngrijeşti, ca şi mortul. Nu poţi munci, nu te găteşti, de nimic nu te
bucuri, nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu ţi trebuieşte,
ca şi mortului.
7. Te invită la masă, dar îţi pune în mâncare spurcăciuni. Apoi cazi la
boală şi toată lumea te urăşte ca pe ceva spurcat. Nu mânca, ele pun
necurăţenii şi pe ceea ce împart în Biserică.
8. Poate îţi oferă un borcan cu gem de mure bine legat, în care a pus
mercur (argint viu) care este otrăvitor. Atenţie, nu mânca!
9. Dacă faci o curăţenie generală în casă  şi ai trecut prin apă  şi
detergent sau sodă, săpun, toate cu de-amănuntul, când ai terminat
treaba şi aşezi la loc covoarele, vrăjitoarea este la uşă. Chiar dacă
locuieşte în altă localitate, tot vine. A venit în vizită, i-a fost dor de tine.
Ea vine ca să mânjească la loc peste tot. Când tu ai curăţat, ea şi-a primit diavolii înapoi. Pe curat diavolul nu stă.
Vrăji
Despre vrăji, felul lor, cum te aperi de ele.
1. Dacă găseşti în casă tăbliţe de metal, sârme mici îndoite în unghi
drept, pietricele sau vreun ghemotoc de aţe sau vreo cârpă etc.
– Înainte săte atingi de ele, te ungi cu Agheasmă pe faţă, ca să nu sară
diavolul de pe ele pe tine.
– Apoi le iei pe un făraş şi le duci la o margine de grădină şi le îngropi
în pământ, deci îngropi diavolul.
– În casă faci curat, ştergi cu apă şi detergent sau săpun locul pe care
ai stat, deci faci curăţire.
– Apoi stropeşti cu Agheasmă prin casă, îmbraci casa ta în Duh Sfânt,
deci faci Sfinţire.
– Apoi faci dezlegare prin: rugăciuni + post negru, vinerea, pânăla ora
24.
2. Dacă ţi-a pătat cu o pată galbenă vreun lucru, o faţă de masă, o
bluză, un cearceaf etc.
Pata galbenă este cu spurcăciuni şi pe ea îşi trimite să stea diavolul.
Te îmbraci cu bluza aceea şi mergi la piaţă. E linişte până la tine. Când
ajungi tu la rând să cumperi, se face tulburare, se face necaz. Şi aşa
oriunde mergi ai tulburare şi strâmtorare şi necaz, acasă, la fel. Ai
piedici la tot ce vrei să faci.
Variante de rezolvare:
a) Încerci să scoţi pata. Poate iese la fiert cu hipoclorit. În timpul
fiertului trosnesc pereţii în jurul tău. Dacă pata a ieşit, ai făcut curăţire.
Apoi înainte de călcat stropeşti rufa cu Agheasmă, ca să o Sfinţeşti.
b) Dacă pata nu iese, o decupezi şi cârpeşti locul. Porţi cearceaful
cârpit. Ceea ce ai decupat îngropi în pământ. Poţi îngropa obiectul
pătat. Îngropi diavolul.
c) Dacăpoţi, dăde pomană vrăjitoarei lucrul pătat şi săzici: Să fie
pentru sufletul celui care a făcut pata aceasta. Nu-l dai cuiva anume.
Lasă-l frumos împachetat într-un parc, staţie. Îl va lua cine va voi. Cel
care va lua obiectul nu va păţi nimic. Apoi faci dezlegare prin, rugăciuni
+ post negru, vinerea, pânăla ora 24.
Vrăjitorul dăde necazurile pe care ţi le-a menit ţie. E supărat pe tine că
şi-a primit diavolii înapoi. Aceasta  este o manifestare care le este
caracteristică. Manifestă iubire faţă de tine cât timp stai chinuit şi nu te
dezlegi. Şi manifestă ură dacă te dezlegi.
3. Dacă a uns cu necurăţenii:
Se spală cu apă  şi detergent sau săpun locul respectiv, deci faci
curăţire.
Apoi stropeşti sau ştergi cu Agheasmă, îmbraci cu Duh Sfânt casa ta,
deci faci Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin: Rugăciuni + post negru,
vinerea, pânăla ora 24.
4. Dacă a uns cu păcură:
Arată pata de păcură la 2-3 persoane sau măcar la o persoană şi să
zici: Uite, s-a pătat cu păcură aici. Nu este nevoie să zici că sunt vrăji. Are efect vizibil, îndată vrăjitoarele se încaieră în chip nefiresc, fără motiv serios de ceartă.  Ştergi păcura, deci faci curăţire. Apoi  ştergi cu
Agheasmă, deci faci Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin rugăciuni + post
negru, vinerea, pânăla ora 24. Dacă pata nu iese, dă-i de pomană
vrăjitoarei obiectul sau îl îngropi. Dacă nu observi căte-a uns cu păcură
şi mergi aşa, ai ceartă de la toată lumea şi nu ştii de ce.
5. Dacăte-a mângâiat pe păr, pe haine, te speli, apoi speli şi lucrurile.
Te speli pentru că ea te unge cu necurăţenii şi pe acele necurăţenii
trimite să stea diavolul. Dupăce te speli, te ungi cu Agheasmăca să te
îmbraci în Duh Sfânt. Deci curăţire + Sfinţire. Apoi dezlegarea se face
prin: rugăciuni + post negru, vinerea, pânăla ora 24.
6. Vrăjitoarea te sărută: să ştii că te-a pupat diavolul.
Când te-a pupat, ea şi-a pus diavolul pe tine.  Te speli, te ungi cu
Agheasmă+ rugăciuni + post negru vinerea, pânăla ora 24. Deci
curăţire + Sfinţire + dezlegare.
Dacă eşti uns cu Agheasmă pe faţă, vei vedea că atunci când vrea să te
sărute, ea se curentează la atingerea de tine ca şi cum s-ar atinge de
curent electric. Va încerca să te sărute şi nu va putea. Această curentare diferă de descărcarea electrică ce poate exista între două persoane în-cărcate cu electricitate static produsă prin îmbrăcămintea sintetică.
Electricitatea static se descarcă prin vârfuri: vârful degetelor, vârful
nasului. Vrăjitorul se curentează de o masă de lemn unsă cu Agheasmă
cu condiţia ca el să nu ştie că acolo e Agheasmă.
7. Poate observi că dispare din casă un cearceaf sau altceva, ca după
mai multe săptămâni, luni, să reapară. Când reapare nu este nici o pată
pe el. Vrăjitoarea l-a clătit cu apăde la mort în care a fost scăldat mortul
şi i-a făcut slujbele ei. Te acoperi cu cearceaful, simţi căte apasă ceva
noaptea. Se spală= curăţire. Înainte de călcat îl stropeşti cu Agheasmă=
Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin: rugăciuni + post negru, vinerea pânăla
ora 24.
8. Vrăjitorul aduce semn sau ia semn de la tine, îţi taie o bucăţică din
cearceaf sau ia alt lucru, pe care îţi meneşte vrăji.
Alte necazuri
1. Dacăe şti trezit noaptea de duhuri rele care te clatină de umăr
imediat cum ai aţipit, te trezeşte diavolul de câte ori adormi sau îţi pune
mâna pe faţă o persoană nevăzută sau simţi pe faţă respiraţia fierbinte a unei persoane nevăzute sau te trage de haine sau alte lucruri ţi se
întâmplă: Te scoli şi afumi cu tămâie, stropeşti cu Agheasmă prin casă,
te dai cu Agheasmă pe faţă, zici rugăciuni, îţi faci Cruce, apoi te culci.
Altfel nu încetează să te chinuiască pânăla 3-4 dimineaţa. Ceasul
deşteptător te trezeşte la ora 5, iar la serviciu cazi de somn fiindcă ai
dormit numai o oră.
De acest necaz dau cei care nu s-au Spovedit şi nu s-au Împărtăşit de
mulţi ani: Unde nu locuieşte Duhul Sfânt dumnezeiesc vin şi locuiesc
diavolii.
Rezolvare:
Faza I:  Ţii post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni. Faci
Spovedanie generală+ Împărtăşanie. La Spovedanie se spun păcatele
începând de la 7 ani şi pânăla vârsta la care eşti.
Faza II:Dacă necazurile nu au încetat înseamnă că nu ai făcut
Spovedanie corectă. Nu ai spus păcatele şi de aceea diavolul stă. Nu
pleacă. Faci post o săptămână şi faci din nou Spovedanie, la care spui
cele ce ai uitat să spui la Spovedania anterioară. Apoi faci Sf. Maslu
pentru iertare de păcate. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Uleiul de la un Sf.
Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care ţii post cu post negru luni,
miercuri, vineri, până la ora 24. Zilnic cu 2 ore înainte de masăori în
cursul zilei bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături mici de Ulei
de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar faci 40 de mătănii.
Rugăciuni: În timpul zilei se spun: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru
neîncetat + rugăciuni de cerere. Seara: Dupăora 22 se aprind 9
lumânări aşezate Cruce şi faci rugăciuni: rugăciuni zilnic + Acatistul
Mântuitorului. După fiecare icos zici şi rugăciuni de cerere: Doamne,
iartă-măde păcate pe mine, robul Tău (N) şi alungă de la mine duhurile
rele. Pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte şi la mine să nu se mai
întoarcă.
Până scapi, continui zilnic cu acestea. Dacă mai vine diavolul noaptea
sau ziua la tine, zici de 3 ori: În numele Mântuitorului Iisus Hristos,
pleacă de la mine. Sau zici de 3 ori: Eu sunt al Mântuitorului Iisus
Hristos, pleacă de la mine. La numele Mântuitorului Iisus Hristos,
diavolii pleacă. Nu este un alt nume care să-l alunge pe satan. Numai
numele Mântuitorului Dumnezeu îi alungă pe diavoli. Mesia (ebraic) =
Mântuitor = cel care salvează, cel care ne scapă. Numai Mântuitorul
Dumnezeu ne scapă din robia diavolului.
2. Dacă dormi o oră seara ca apoi să te trezeşti şi nu mai adormi decât
pe la 3-4 dimineaţa, este de la vrăji. Sau îţi este somn toată ziua, dar în
clipa când te-ai culcat somnul a dispărut şi te chinuieşti toată noaptea
vrând să adormi. Adormi pe la 4 dimineaţa. Şi diavolii lucrează în ture:
de zi, de seară, de noapte, de revărsatul zorilor. Diavolul care te-a chinuit
toată noaptea în zori a plecat la raport. Dă raportul la căpetenia lor
despre ceea ce a lucrat. De aceea adormi în zori după ce el pleacă. Cei
care nu s-au Spovedit şi nu s-au Împărtăşit de multă vreme păţesc
aceasta. Ei nu au lângă ei Îngeri care să-i apere în timpul somnului.
Faci Spovedanie generală+ Împărtăşanie, deci curăţire + Sfinţire. La
Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până în
prezent. Faci rugăciuni + post negru vinerea până la ora 24. Rugăciuni
de cerere: Alungă Doamne, de la robul tău (N) orice duh necurat, să se
ducă pe pustiu, unde om nu locuieşte şi la mine să nu se mai întoarcă.
Diavolul nu vrea să se ducăpe pustiu. El se întoarce înapoi la cel care l-a trimis asupra ta. Deci când tu începi rugăciunile şi postul, fiecare
primeşte înapoi ceea ce a trimis şi are necazurile pe care le aveai tu.
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile. În casă afumi cu tămâie şi
stropeşti cu Agheasmă. Zilnic când eşti curat iei Anafură+ Agheasmă3
înghiţituri + te ungi pe faţă cu Agheasmă. În timpul zilei: rugăciuni zilnic
+ Tatăl nostru spus cât mai des ca să ai legătură cu Dumnezeu prin
rugăciuni.
3. Dacă eşti chinuit de insomnie, de câte ori te trezeşti deschizi Biblia
şi citeşti din ea ordonat de la început. Pui semn unde ai rămas şi
continui aşa searăde seară. Văzând diavolul că de câte ori te trezeşte tu
îi faci slujbă lui Dumnezeu, nu te mai trezeşte. De asemeni poţi zice
rugăciuni ori de câte ori te trezeşte.
4. Dacă simţi că vine asupra ta, imediat dupăce ai aţipit, vine ceva de
greutatea unei păsări pe trunchi, pe picioare, alteori eşti lovit în tălpi.
Acesta este diavol. Îl alungi zicând: Eu sunt al Mântuitorului Iisus Hristos şi casa mea la fel, pleacă de la mine. Sau zici de 3 ori: Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorule, alungă acest duh necurat dela mine, robul Tău (N), pe pustiu să se ducă şi la mine sănu se mai întoarcă.
Ţii post negru vinerea pânăla ora 24 + rugăciuni zilnic, adică
dezlegare. Cu Agheasmă te ungi pe faţă, bei, stropeşti prin casă+ afumi
cu tămâie. Ca să poţi respinge duhurile rele, faci Spovedanie generală+
Împărtăşanie, adică faci curăţire + Sfinţire. Când îi alungi, diavolii
pleacănumai dacă eşti al Mântuitorului Iisus Hristos. Mergi la Sfânta
Liturghie, în toate sărbătorile.
5. Dacă adormi, dar după ce ai adormit toată noaptea te strânge un
şarpe care stă încolăcit peste trunchi şi peste braţe. Te strânge ritmic. Testrânge şi te lasă ca şi cum te-ar zgudui un curent electric periodic şi
neîncetat, toată noaptea. Dimineaţa te trezeşti mai obosit decât la
culcare. Este diavol. Chinul acesta se repeat  noapte de noapte. Dacă te
trezeşti şi vrei să-ţi faci Cruce, nu poţi fiindcă nu poţi ridica mâna. Faci
Cruce cu limba în interiorul gurii şi ai săvezi că mâna se eliberează.
Crucea loveşte pe demoni. Ca să scapi, aplici tratamentul de la punctual
6. Poate auzi sonerii la o oră la care nu ai pus ceasul deşteptător să
sune. Sună exact ca ceasul la ora 24 sau la ora 3 dimineaţa, uneori sunăa o oră după ce te-ai culcat şi apoi nu mai adormi decât pe la 4
dimineaţa. Apoi la ora 5 sună şi ceasul tău după cum l-ai fixat de seara.
Soneria care te-a trezit în timpul nopţii este diavol.
Stropeşti cu Agheasmă prin casă, afumi cu tămâie + rugăciuni. Psalmii
au mare putere de alungare a duhurilor rele. Citeşti psalmii 3-30-142 +
încă3 psalmi pe zi de la început. Continui aşa ordonat zilnic până
termini psalmii. Deci 6 psalmi pe zi. Dacă citeşti mai mulţi, diavolul iese
la luptă şi s-ar putea să nu fii pregătit prin Spovedanie + Împărtăşanie ca să poţi duce bine această luptă.
Rugăciunea îi arde pe diavoli, le produce suferinţă ca o arsură. De
aceea, uneori vei auzi în timpul rugăciunii mieunând sau mugind sau
urlând ca un lup etc. sau se neliniştesc şi fac gălăgie, zgomot.
7. Poate auzi soneria de la uşă:
a) Dacă sună o data este un hoţ. Este bine să aprinzi luminile, să faci
zgomot ca să fugă.
b) Dacă sună de două ori, este diavol. Îl alungi cu tămâie, rugăciuni,
semnul Sfintei Cruci. Zici de 3 ori: În numele Mântuitorului Iisus Hristos,
pleacă de la mine şi de la casa mea. Pe pustiu săt e duci şi aici să nu te
mai întorci.
c) Dacă sună de trei ori, este un Înger. Fii atent, că îţi aduce un mesaj,
te avertizează de ceva.
Punctele b şi c se referă la faptul că soneria sună singură, nu sună o
persoană. La scurt timp apare şi persoana, dar tu ştii ce fel de om este
după felul în care a sunat soneria mai înainte.
8. Sunt case în care cei din casă sunt ridicaţi de păr, sunt traşi de
haine, obiectele umblă singure prin casă. De exemplu, o cană pleacă şi
sparge alte obiecte. Sau se distrug în chip nefiresc, apare zgârietură sau o mica ciobitură, în special pe lucrurile la care ţii mai mult. Acestea apar deşi lucrurile respective fiind de preţ sunt încuiate într-o camera unde nimeni nu poate intra. În aceste case sunt vrăji îngropate la rădăcina casei. Trebuie săpat şi scoase vrăjile de acolo. Apoi trebuie îngropate în pământ departe de casă. Apoi se Sfinţeşte casa, chemi preotul să facă Agheasmă cu Moliftele Sfântului Vasile. Pentru aceasta postesc toţi ai casei şi posteşte şi Preotul. Apoi se face Sf. Maslu. Pentru Sf. Maslu
postesc toţi din casă o săptămână şi fac Spovedanie generală. Se spun
păcatele începând de la 7 ani şi până la zi.
Cu Agheasmă stropeşti prin casă 9 săptămâni astfel: o săptămână
luni, miercuri, vineri, o săptămână marţi, joi, sâmbătă, duminică; o
săptămână luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Repeţi
aceasta de 3 ori, deci 9 săptămâni.
Se ţine post, cu post negru luni, miercuri, vineri, 30 zile, adică10
săptămâni. Zilnic se ia Anafură+ un pahar cu Agheasmă, în care se pun
9 picături mici de Ulei de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac
40 mătănii. După2 ore poţi mânca.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi lumânări puse Cruce + rugăciuni: 6 psalmi + Ac.
Mântuitorului, faci în fiecare zi. După fiecare rugăciune sau icos, zici şi
rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-mă de păcate, dezleagă vrăjile şi
alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la noi să nu se mai
întoarcă.
Dacăse mişcă mânerul de la o uşă singur, neatins de nimeni: Sunt
vrăji îngropate la rădăcina casei. Persoana la care am văzut aceasta
locuia la bloc, la etaj. Deci, sub şipcile de jos care îmbracă camera de jur imprejur trebuie căutat. Ca să găseşti locul unde au fost îngropate,
posteşti 40 de zile cu post negru vinerea şi la rugăciunea zilnică rogi pe
Dumnezeu să-ţi arate şi ţi le va arăta în vis sau îţi va da Duh de desfaci
exact locul acela cu vrăjile.
Când torni fundaţia pentru o casă, mai întâi cureţi locul de
spurcăciuni. Apoi chemi Preotul să facă Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasil cu care stropeşti bine tot locul pe careva sta casa. Pui Agheasmă în stropitoare şi stropeşti cu de-amănuntul. După ce s-a făcut Sfinţirea
locului, în aceeaşi zi torni toată fundaţia casei. Dacă nu poţi turna în
aceeaşi zi, locul trebuie păzit. Să nu vină cineva care te duşmăneşte şi îţi îngroapă în pământ o pisică moartă şi un câine mort. Şi apoi după ce
construieşti vezi că nu se poate locui în casă, ai veşnic neînţelegere. Se
trăieşte aşa cum trăieşte câinele cu pisica.
Dacă  ţi se întâmplă aceasta, nu trebuie să disperi, că pe toate le
dezleagăD umnezeu daca faci rugăciuni + post negru.
Când te muţi în casă nouă sau apartament nou, mai întâi duci acolo
Crucea şi Icoanele. Apoi chemi Preotul să facă Agheasmă cu Moliftele Sf.Vasile, ca săfacă Sfinţirea casei. Stropeşti bine Agheasmă toată casa.
Numai camera de baie nu o stropeşti. Poate oamenii care au lucrat la
construirea casei au înjurat, au blestemat, de aceea trebuie Sfinţit. De
abia după Sfinţire poţi să-ţi aduci lucrurile.
9. Vrăjile care se fac pe cauciuc ars, pe fum, pe mirosuri neplăcute sau
pe miros de băutură, se resping cu: rugăciuni + tămâie + post negru
vinerea pânăla ora 24.
Tămâia o pui într-o lingură şi o ţii la flacăra aragazului pânăse încinge
şi ia foc. Stingi flacăra şi cu fumul mergi prin toată casa. Zici: Doamne
Iisuse Hristoase, dezleagătoate vrăjile pe care le-au legat vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, pe fumul acela. Ceartă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi înapoi la mine să nu se mai întoarcă. Fraza de dezlegare se
rosteşte de 3 ori. Lucrezi în numele Sfintei Treimi.
10. Dacă ai de primit o sumă de bani de la vrăjitor, îi pui separat, nu îi
amesteci cu ceilalţi bani ai tăi până îi dezlegi.
Îi speli cu apă  şi detergent, îi clăteşti cu apă, apoi îi treci prin
Agheasmă pe care o ai într-un castron. După folosire, Agheasma aceasta o dai la plante în grădină, nu la canal. Banii îi aliniezi frumos întinşi, c săse usuce. Să ştii că dacă mergi la robinet cu mâinile doar umede de agheasmă, toată apa care trece peste mâinile tale şi merge la canal se transformă în Agheasmă, şi este păcat de spurcare a Duhului Sfânt. Deci curăţire (spălare) + Sfinţire (cu Agheasmă) + dezlegare cu rugăciuni +
post negru vinerea pânăla ora 24.
11. Dacă ai relaţii, de dat, de cumpărat, de vândut, şi trebuie să dai
vrăjitorului o sumă de bani, mai întâi îi ştergi cu Agheasmă. Astfel nu va
putea să lege vrăji pe ei.
12. Dacă în timp ce numeri banii simţi căv răjitorul îţi meneşte vrăji cu
privirea şi cu gândul, fără săse atingă de banii tăi, se dezleagă astfel:
Post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni + rugăciuni de dezlegare:
Dezleagă, Doamne, tot ceea ce a legat acesta asupra banilor mei.
Uneori îţi cere pentru o oră sau pentru câteva minute o sumă
neînsemnată, ca să-ţi lege vrăji pe bani. Ţi-i dă înapoi, iar tu îi pui lângă
ceilalţi bani ai tăi, şi ai pagube, şi uiţi tot timpul să iei restul şi termini
salariul în câteva zile. Vrăjitorul te lucrează aşa şi la salariul următor şi
toi aşa.
13. Vine prietena, vecina sau verişoara şi te găseşte lucrând, tricotând.
Dupăce pleacă, lucrezi, dar greşeşti şi desfaci şi iar lucrezi şi greşeşti şi desfaci şi tot aşa. A pus diavolul pe lucrul tău.
Te ungi cu Agheasmă pe faţă şi pe mâini şi ungi şi lucrul şi andrelele.
Faci Cruce deasupra lucrului, de 3 ori şi ceri: Doamne, alungă acest rău
şi ajută-mi să lucrez. Şi apoi să vezi că lucrezi bine şi nu mai ai necazuri.
14. Poate ai o pernă care conţine un ghemotoc cu vrăji, vreun
ghemotoc de aţe. Fiecare aţă are altă semnificaţie. Poate găseşti două
beţe de chibrit puse cu fosforul vârf în vârf, ca să ai ceartă, poate găseşti
slănină jumări pusă prin toată casa, ca să ai boală, poate găseşti o
sfoară înnodată, ca să-ţi meargă înnodat, cu piedici la tot pasul, vreo
batistă cu noduri, vreo cârpă murdară.
Tot ce găseşti, îngropi în pământ, deci îngropi diavolii. Apoi faci
dezlegare, prin: rugăciuni + post negru, vinerea, pânăla ora 24.
15. Poate trimite o pisică care intră şi se şterge de tot ce ai în casă.
Pisica o stropeşti cu Agheasmă. Dacă poartă vrăji, va miorlăi ca friptă,
iar de Agheasmă fuge.
Ştergi cu apă şi săpun sau detergent, toate lucrurile de care ş-a şters
pisica. Dacă ea a fost unsă cu spurcăciuni, trebuie să faci curat. Apoi
ştergi cu Agheasmă. Deci faci curăţire + Sfinţire.
Apoi dezlegare; se face prin rugăciuni + post negru vinerea, pânăla
ora 24.
16. Dacă vrăjitoarea te-a uns, are ea un gest aşa, te mângâie apăsat
din cap, trece peste spinare şi şold, deci te şterge apăsat până jos.
Nu-i zici nimic. Ea te-a uns cu necurăţenii. Acasă te speli, îţi speli
hainele, apoi te ungi cu Agheasmă. Deci faci curăţire + Sfinţire.
Dezlegare se face prin rugăciuni + post negru vinerea, pânăla ora 24.
Este bine să ai la tine o batistă umezită cu Agheasmă, cu care să te
ştergi din când în când. Batista aceasta poate fi pusă într-o pungă mică
de plastic. Când vrei să speli această batistă, mai întâi o pui la uscat.
Dacăo vei spăla aşa umedă, se va transforma în Agheasmă toată apa cu
care o vei spăla. Şi dacă merge la canal, faci păcat de spurcare a Duhului Sfânt.
Poţi păstra la tine puţinăAgheasmă pusăîntr-o sticluţă mică. Ca să
poţi respinge vrăjile, trebuie să fii Spovedit şi Împărtăşit.
17. Dacă  ţi s-au pus spurcăciuni în mâncare,  ţi-a pângărit
Împărtăşania şi după aceasta vrăjile au intrare. Îţi trimite apoi
vrăjitoarea nişte aţe mici de un centimetru cu spurcăciuni pe ele. Îţi
alunecă pe gât fărăsăle poţi opri. Îţi trimite scame, praf, toate cu
necurăţenii.
Ţie în timpul acesta îţi este rău, ai boală şi neputinţă, zaci, nu poţi
munci, ai piedici în toate, că diavolii trimişi de ea stau asupra ta şi se
opun la toate acţiunile tale. Noaptea nu te lasă să dormi, auzi în urechi
vuietul iadului, două sunete care se repeat la nesfârşit, unul pe o notă
înaltă şi altul pe o notă joasă Huuuu, Huuuu, care se repetăl a nesfârşit.
Două sunete pentru că toate lucrările diavoleşti se fac de două ori.
Uneori se fac o singură dată, auzi un singur sunet, aceeaşi notă repetată a nesfârşit. Şi niciodată de trei ori. Cifra trei este numărul Sfintei Treimi,
de aceea toate lucrările dumnezeieşti se fac de trei ori. De aceea fraza
de dezlegare a vrăjilor se rosteşte de trei ori. Lucrezi în numele Sfintei
Treimi.
Ca să scapi, iei zilnic Anafura +Agheasmă un pahar. În cazuri mai
grele se face Sf. Maslu. Ţii post o săptămână, faci Spovedanie generală+
Împărtăşanie, apoi Sf. Maslu. Deci faci curăţire + Sfinţire. Apoi te fereşti:
nu mânca de la alţii, chiar dacă vezi că persoana care îţi oferă mănâncă
ea însăşi din acea mâncare. Cu orice te mai descurci, dar cu ce înghiţi în mâncare este mai greu. Dezlegarea se face prin rugăciuni + post negru
vinerea, pânăla ora 24.
Rugăciuni:
În cursul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des. Seara:
Dupăora 22 aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce  şi citeşti Ac Mântuitorului.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături mici de Ulei de
la Sf. Maslu. Înainte săbei acest pahar, faci 40 mătănii. La 2 ore dupăce
ai băut acest pahar poţi mânca mâncare de post.
18. Dacă vezi semnul – π- sau semnul – - sau – L -, este un semn al
celor răi şi înseamnă să îţi meargă cotit.
Dacăvezi semnul ∞, înseamnă să îţi meargă cotit şi înnodat. Piedici.
Dacă semnul este pe lenjerie şi nu iese prin fierbere cu hipoclorit, se
decupează şi ceea ce ai decupat îngropi. Cearceaful îl cârpeşti şi îl porţi
cârpit. De poţi, îl dai de pomană, să fie de (pentru) sufletul celui care a
făcut semnul. Cel care îl primeşte de pomană, nu păţeşte nimic, însă
vrăjitoarea vine şi te întreabă de acel obiect. Ea dăde necazurile pe care
ţi le-a menit ţie.
Dacă semnul este pe obiecte dure, se răzuie, se şterge semnul şi în
locul lui se face semnul Sfintei Cruci. Deci ştergi semnul satanic şi se
pune în loc semnul dumnezeiesc.
Deci, se face curăţire + Sfinţire. Dezlegarea se face prin rugăciunea
zilnică+ post negru vinerea, pânăla ora 24. Seara citeşti Ac.
Mântuitorului.
19. Gropile mici pe care ţi le fac în casă şi pun în ele o pietricică sau
alte mărunţişuri. Pietricica este diavolul lor.
Goleşti groapa, ce găseşti în ea îngropi la marginea grădinii sau
departe de casă. Deci îngropi diavolul. Dacă groapa este în casă, se
spală cu detergent, se şterge cu Agheasmă, şi se astupăcu ciment sau
ipsos, după cum este cazul. Dacă groapa este în curte, dupăce s-a golit,
se astupă cu pământ, apoi se stropeşte cu Agheasmă. Deci curăţire +
Sfinţire. Dezlegare se face prin rugăciune zilnică+ post negru vinerea
pânăla ora 24. Seara citeşti Ac. Mântuitorului.
20. Dacă găseşti mortăciuni aduse sau oase de mort sau alte
spurcăciuni, le iei pe făraş şi le duci departe de casă şi le îngropi. Poţi să le îngropi la marginea grădinii tale. îngropi diavolii.
În cameră, locul pe care au stat se spală cu săpun, apoi se şterge cu
Agheasmă. Deci curăţire + Sfinţire.
Dezlegare se face prin rugăciunea zilnică+ post negru pânăla ora 24.
Seara aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce şi citeşti Ac. Mântuitorului. Cel
sărac aprinde o lumânare sau candela.
Totdeauna, să te ungi cu Agheasmă pe faţă înainte să te atingi de vrăji
ca să nu sară diavolii de pe ele pe tine.
Atenţie: Pentru dezlegarea vrăjitor se foloseşte Agheasmă făcută cu
Moliftele Sf. Vasile, fiindcă are putere mai mare de alungare a duhurilor
rele.
Vrăjile pot fi de dimensiuni mari sau pot fi minuscule: Un fir de păr cu
spurcăciuni pe el, aţăde 2 mm lungime, scame de un anumit aspect, puf
de păsări moarte, fulgi, păr de mort tăiat mărunt, frunze, petale sau flori
de la mort etc.
Dezlegarea vrăjilor
Pentru dezlegarea vrăjilor, totdeauna se face lucrare inversă:
– Ei aduc (pun) vrăji. Tu le îndepărtezi din casă şi le îngropi.
– Ei ung cu spurcăciuni. Tu speli, curăţeşti.
– Ei pângăresc. Tu Sfinţeşti cu Agheasmă.
– Ei menesc (gândesc, leagă cu gândul) vrăji. Tu te dezlegi prin
rugăciuni + post negru.
– Ei afumă cu fum. Tu afumi cu tămâie.
– Ei îţi doresc răul. Tu le doreşti binele şi te rogi la Dumnezeu ca să-i
îndrepte ca săse lase de acest păcat.
– Ei îţi pun spurcăciuni în mâncare ca să te pângărească. Tu te
curăţeşti cu Agheasmă+ post + Spovedanie + Împărtăşanie + Sf. Maslu.
Cum respingi vrăjile
Ca săpoţi respinge vrăjile:
a) Trebuie săfii Spovedit şi Împărtăşit minim în cele 4 posturi.
b) Trebuie să nu lipseşti de la Sf. Liturghie.
c) Trebuie să ai rugăciune zilnică 30 minute sau o oră către
Dumnezeu.
d) Trebuie să ţii Post negru vinerea, până la ora 24.
Cu vrăjile pe care le găseşti procedează astfel:
I. CURĂŢIRE
1. Mai întâi te ungi cu Agheasmă pe mâini şi pe faţă, ca să nu sară
diavolii de pe ele pe tine.
2. Apoi stropeşti cu Agheasmă ceea ce ai găsit.
3. Se îndepărtează din casă, se îngroapă în pământ vrăjile, deci
îngropi diavolii.
4. Speli cu apă şi detergent sau săpun locul pe care au stat vrăjile, deci
faci curăţire.
II. SFINŢIRE
Apoi ştergi sau stropeşti cu Agheasmă în casa ta. Deci îmbraci casa ta
în Duh Sfânt dumnezeiesc, adică faci Sfinţire.
III. DEZLEGARE
Postul negru + rugăciunile dezleagă toate vrăjile. Deci faci post negru
vinerea, pânăla ora 24 şi zilnic faci rugăciuni 30 minute sau o oră.
Rugăciuni:
În timpul zilei zici: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce şi citeşti Ac. Mântuitorului.
Mătănii faci câte poţi, bine este săfaci 40.
Rugăciuni de cerere, se spune după fiecare icos.

Întrebări şi Răspunsuri
– Ce trebuie să facem când mergem la Preot ca să ne citească Moliftele
Sf. Vasile?
a) Trebuie săfie Spovediţi şi Împărtăşiţi bolnavul şi cei din familie:
părinţii, soţia/soţul, fraţii. Pentru aceasta trebuie să facă o săptămână
de post dacă se găsesc în afara celor 4 posturi din an. Se face
Spovedanie generală, la care se spun păcatele începând de la 7 ani şi
pânăla vârsta la care eşti.
b) În ziua când se citesc Moliftele Sf. Vasile ţin post negru cel bolnav şi
cei din familie şi posteşte şi Preotul. Cu cât postesc mai multe persoane,
cu atât mai puternică este rugăciunea. Diavolii pleacă numai la post
negru. Postul negru este o Crucificare, o jertfire. Prin Crucificare l-a
învins Iisus pe satan. După citirea Moliftelor Sf. Vasile cei neputincioşi
pot mânca mâncare de post.
c) Pentru boli mai grele se citesc Moliftele Sf. Vasile la 6 dimineaţa, la
ora 12, la 18, la 24, la 6 dimineaţa. Astfel respingi diavolii din toate
schimburile. Şi diavolii lucreazăîn ture: de zi, de seară, de noapte, de
revărsatul zorilor. Pentru aceasta trebuie post negru neîntrerupt. Postul
negru îl ţin cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul, altfel diavolii
sar pe el când citeşte Moliftele.
d) Dacă nu se vindecă, înseamnă că a uitat să spună sau a ascuns un
păcat greu, un păcat mare, pe care nu l-a Spovedit şi de aceea diavolul
stă. Nu pleacă.
e) Să facă din nou toţi o Spovedanie corectă, apoi Sf. Maslu pentru
iertare de păcate şi vindecare de boală. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri.
Vede de la al câtelea apare vindecarea. Dacăte-ai vindecat, te opreşti,
nu mai faci şi celelalte Sf. Masluri. Se merge apoi la Preot zilnic ca să
citească Moliftele Sf. Vasile pentru alungarea duhurilor necurate.
Ce trebuie s-a facem când vrem să facem acasă Agheasmă, adică
Sfeştanie pentru Sfinţirea casei şi a celor ce locuiesc în ea?
Agheasmă este cuvânt românesc. Sfeştanie este cuvânt slav.
Amândouă au acelaşi înţeles. Aghios în limba greacă= Sfânt.
Atunci când se face Agheasmă, postesc toţi ai casei şi posteşte şi
Preotul.
Dupăce s-a făcut Agheasmă, se poate mânca. Postul negru se tine ca
săfie mai puternică rugăciunea. Cu cât postesc mai multe persoane, cu
atât mai puternică este Sfinţirea, deci va fi o Agheasmă mai puternică.
Dacă Preotul adaugă la această Agheasmă  şi Moliftele Sf. Vasile,
atunci ea va avea putere şi mai mare de alungarea duhurilor necurate.
Când faci Agheasmă, trebuie să fii curat de 3 zile: fără beţie, fără
fumat, fără relaţii cu soţia.
Dacă eşti bolnav
Faza I:
a) Se face o săptămână post + Spovedanie generală+ Împărtăşanie.
15
Fac Spovedanie generală cel bolnav, părinţii şi bunicii, soţul şi fraţii
celui bolnav.
b) Zilnic, dimineaţa sau cu 2 ore înainte de masă, iei Anafură+
Agheasmă, un păhărel mic sau 3 înghiţituri.
c) Vinerea se ţine post negru pânăla ora 24.
d) În timpul zilei se spune: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai
des.
Seara după ora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului, 40 mătănii. La
Rugăciune se aprind 9 lumânări aşezate Cruce. Cel sărac aprinde o
lumânare sau candela. După fiecare icos adaugi rugăciuni de cerere:
Doamne, iartă-mă de păcate pe mine, robul Tău (N), şi pe cei din familia
mea. Dezleagă, Doamne, toate vrăjile şi blestemele cu care m-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le  şi întru nimica săse prefacă.
Alungă, Doamne, de la robul Tău (N) toate duhurile necurate, pe pustiu
săse ducă şi la mine sănu se mai întoarcă, iar pe mine vindecă-mă.
e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (în întregime), este cea mai puternică
slujbă.
Faza II:
Dacănu te-ai vindecat, faci Sf. Maslu pentru iertare de păcate.
Pentru aceasta se ţine post o săptămână şi te Spovedeşti din nou şi spui
şi păcatele pe care ai uitat să le spui. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Dacă
te-ai vindecai după primul Sf. Maslu, nu le mai faci şi pe celelalte.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp în care se ţine
post, cu post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24. Postul negru
trebuie însoţit totdeauna de milostenie. Dai la 3 săraci câte un ban.
Zilnic se bea un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături mici de
Ulei de la Sf. Maslu. Înainte săbei acest pahar se fac 40 mătănii. Poţi
mânca la douăore dupăce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la
Sf. Maslu să lucreze.
Rugăciuni:
În timpul zilei se spune: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai
des. După fiecare rugăciune zici: Doamne, iartă-ne. Doamne,
vindecă-mă.
Seara după ora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de
cerere.
La rugăciuni se aprind 9 lumânări puse în Cruce. Cel sărac aprinde o
lumânare sau candela.
Cine nu are Acatistier, în locul Acatistului va zice: rugăciuni zilnic + de
9 ori Tatăl nostru + rugăciuni de cerere.
Procedezi astfel: 3 mătănii + Tatăl nostru + rugăciuni de cerere şi
repeţi aceasta pânăîmplineşti 40 mătănii şi de 9 ori Tatăl nostru.
Dupăvindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu una sau trei lumânări
aprinse + dar de mulţumire. Liturghie Vii: Robul lui Dumnezeu (N)
mulţumesc pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.
Darul de mulţumire pe care l-ai pus pe masă înaintea Domnului,
16
format din fructe, pâine, mâncare, prăjituri, se împarte la săraci la
sfârşitul Sfintei Liturghii. Dumnezeu priveşte cu dragoste la cei
recunoscători.
Dacă îţi este frică în casă, pe stradă, este de la vrăji.
Faza I:
a) Se face post o săptămână+ Spovedanie generală+ Împărtăşanie.
La Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până la
zi.
b) Post negru vinerea, până la ora 24. Postul negru trebuie sa fie
însoţit de milostenie – dai la 3 săraci câte un ban sau mâncare.
c) Zilnic iei o bucăţicăde Anafură+ un păhărel mic cu Agheasmă(3
înghiţituri) + faci 40 mătănii. Prin casă stropeşti cu Agheasmă şi afumi
cu tămâie. Tămâia o dai ca să stea în altar la o Sf. Liturghie ca să se
Sfinţească. Poate că nu au fost sfinte toate mâinile prin care a trecut
până să ajungă la tine ca să o cumperi.
d) Rugăciuni:
În timpul zilei, zici: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru cât mai des +
rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-măde păcate, Doamne vindecă-mă.
Seara dupăora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + 9 lumânări
aprinse. Dupăfiecare rugăciuni sau icos zici şi rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, toate blestemele cu care m-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le  şi întru nimica să se prefacă.
Ceartă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă. Sau zici: Doamne,
arată-mi pe cei care-mi fac vrăji, ca să mă pot feri de ei.
Cine nu are Acatistier va spune în locul Acatistului de 9 ori Tatăl
nostru + 40 mătănii + rugăciuni de cerere.
e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (în întregime) în toate sărbătorile.
Dacănu te-ai vindecat.
Faza II:
Chemi Preotul şi faci Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile. Cu această
Agheasmă stropeşti prin casă astfel: o săptămână luni, miercuri, vineri;
o săptămână marţi, joi, sâmbătă, duminică; o săptămână luni, marţi,
miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică.
În timp ce stropeşti cu Agheasmă sau afumi cu tămâie zici: Alungă,
Doamne, de la robul Tău (N) şi de la casa mea orice duh necurat, săse
ducăpe pustiu, unde om nu locuieşte, iar la mine să nu se mai întoarcă,
iar pe mine vindecă-mă.
Zilnic te ungi cu Agheasmă pe faţă, iei Anafură+ bei Agheasmă. În
zilele când nu eşti curat, nu te atingi de acestea.
Faza III:
Dacă nu te-ai vindecat, înseamnă că ai uitat să spui sau ai ascuns un
păcat greu. Şi de aceea diavolul stă, nu pleacă.
Faci Sf. Maslu. Pentru aceasta ţii post o săptămână şi te Spovedeşti din
nou, spui şi păcatele care nu au fost spuse,apoi faci Sf. Maslu. Dacă te-ai
vindecat după primul Sf. Maslu, te opreşti, nu le mai faci şi pe celelalte.
Uleiul de la Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp care ţii post cu
post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Zilnic în cursul zilei sau cu 2 ore înainte de masăse bea un pahar cu
Agheasmăîn care pui şi 9 picături mici de Ulei de la Sf. Maslu . Înainte
săbei acest pahar faci 40 mătănii.
Pentru cazuri mai grele, mergi la Preot, ca să-ţi citească Moliftele. Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi
posteşte şi Preotul. Cei neputincioşi pot mânca după citirea Moliftelor.
Postul negru se ţine ca să fie puternică rugăciunea.
După vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar de mulţumire.
Dacă eşti neputincios, nu poţi munci, analizele sunt normale, iar
medicii nu găsesc ce boală ai. Este ele la vrăji.
Faza I:
a)Se face o săptămână post + Spovedanie generală+ Împărtăşanie. La
Spovedania generalăse spun păcatele începând de la 7 ani şi pânăla zi.
b) Dimineaţa sau cu 2 ore înainte de masăiei zilnic o bucăţicăde
Anafură+ Agheasmă, 3 înghiţituri.
c)În timpul zilei zici rugăciuni zilnic + Tatăl nostru cât mai des. După
fiecare rugăciune zici: Doamne, iartă-mă, Doamne, vindecă-mă.
d) Ţii post negru vinerea, pânăla ora 24.
e) Seara: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile  şi blestemele cu care m-au legat
duşmanii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le  şi întru nimica săse prefacă,
alungăduhurile necurate, pe pustiu săse ducă şi la mine sănu se mai
întoarcă.
Zici: Doamne, arată-mi pe cei care-mi fac vrăji ca să măp ot feri de ei.
Zici: Dezleagă, Doamne, darurile de hărnicie, pricepere, răbdare,
înţelepciune, memoria (ţinerea de minte), atenţia, înţelegerea etc, care
mi-au fost legate, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la
mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă şi
ajută-mă.
f) Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternică slujbă, ajutor,
numai dacă stai de la început şi pânăla sfârşit. Fii atent la întreaga
slujbă.
Faza II:
Dacănu te-ai vindecat, înseamnă ca nu s-au spus toate păcatele.
Apasă un păcat personal pe care nu l-ai spus sau apasă un păcat din
neam: bunicii sau părinţii nu au spus toate păcatele.
Se face Sf. Maslu. Pentru aceasta, se Spovedesc toţi din nou şi spun
păcatele pe care au uitat săle spună. Ţin mai întâi toţi post o săptămână
şi dupăSpovedanie se face Sf. Maslu.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se tine post cu
18
post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături mici de Ulei.
Înainte să bei acest pahar, se fac 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore de la
acest pahar. Astfel laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca sălucreze.
Rugăciuni: de zi şi de seară, la care adaugi rugăciuni de cerere:
Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la păcatele
celor din familia mea (părinţi, bunici, soţie, străbunici) milostiveşte-te,
iartă-ne de păcate şi vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
blestemat sau de la blestemele cu care eu singur m-am blestemat,
Doamne, milostiveşte-te, iartă păcatele, dezleagă blestemele  şi
vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjile făcute de vrăjmaşii
oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, Doamne, milostiveşte-te, iartă
păcatele, dezleagă vrăjile şi blestemele, alungă duhurile necurate, pe
pustiu săse ducă, unde om nu locuieşte, şi la mine sănu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Se merge la Preot ca să-i citeascăM. Sf. Vasile. Pentru aceasta, ţine
post negru cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul.
Faza III:
Când apasă păcate grele din neam, ca ucideri multe sau vrăjitorie,
când apasă păcate personale foarte grele sau persoanele asupra căror
s-a făcut vrăjitorie, dar ani în şir nu s-au dezlegat şi au lăsat să stea la ei diavolul ani mulţi, acum, când vor să scape de diavol, trebuie post
neîntrerupt mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post negru luni,
miercuri, vineri, cu perioade de post negru neîntrerupt 3-7-9-14-21-30
zile.
Dupăce ai lucrat cu el sau după ce l-ai lăsat să stea la tine mai mulţi
ani fiindcă nu te-ai dezlegat când ţi l-a trimis, acum, când vrei să scapi
de el, diavolul nu pleacă uşor, trebuie un efort mai mare. Aceşti oameni
sunt chinuiţi de diavoli: nu dorm, nu mănâncă, îi saltă diavolul şi apoi dă
cu ei de pământ, şi de aceea fac fracturi repetate.
Mi-a spus o bolnavă că după ce o ridică nu ştie nicio data pe ce parte
va cădea. „Mă înconjoară o lumină puternică şi mă saltă de pe scaun şi
apoi, când îmi dă drumul, nu ştiu pe ce parte voi cădea. Vine o voce de
bărbat şi îmi porunceşte să mă urc pe bloc şi să mă arunc jos de acolo.
Eu am refuzat, am zis că nu vreau. Îmi porunceşte să-i leg vrăji vecinei. A zis că nu încetează să mă chinuiască până nu fac ceea ce îmi
porunceşte. Ca să scap, am promis că mâine îi leg vrăji vecinei. După ce am promis, m-a lăsat să mă odihnesc. Noaptea următoare m-a chinuit din nou fiindcă nu am ascultat, mă chinuieşte până fac răul pe care mă trimite să-l fac. Dar mă trimite tot timpul să fac rău.
Acum vreau săs cap de diavol, ca să nu mă mai chinuiesc eu şi cei
nevinovaţi din jurul meu. Îmi porunceşte să-i fac vrăji fiului, fiicei mele,
nepoţelului. Dupăce trimit diavolul asupra lor, aceştia se chinuiesc, iar
eu numai sunt chinuită câteva zile. Am legat cununiile nepoatei mele şi
a părăsit-o logodnicul. A plâns şi ea, şi-sora mea căs-a stricat nunta la
aceşti tineri care se iubeau, iar eu priveam toată jalea pe care am
produs-o. Apoi m-a pus să-i menesc vrăji sorei mele ca să-şi rupă mâna şi
şi-a rupt-o. Numai nenorociri mă pune săfac.
Remediu:
Se face post neîntrerupt mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post
negru.
Faci 9 Sf. Masluri pe an, cam la 40 de zile unul. înainte de Sf. Maslu faci
Spovedanie sinceră, la care nu spui că te-a pus diavolul să faci, spui: Eu am făcut. Apoi împlineşti de fiecare data canonul dat de Preot.
Rugăciuni neîncetat, ca să ai legătură cu Dumnezeu.
Zilnic iei Anafură+ Agheasmă. După ce o iei, simţi căte arde, dacă te
ungi pe faţă, simţi că iei foc. Agheasma arde pe diavoli. Până îl alungi
păţeşti aşa, apoi nu te mai arde.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternică slujbă. În timpul Sf.
Liturghii şi în timpul rugăciunilor îţi vine greaţă, transpiri, ai stare de
leşin, puterile te părăsesc, îţi curg bale din gură sau te scutură ca atunc când te atingi de curent electric. Din interiorul tău miaună, behăie, urlă
ca lupul, grohăie ca porcul etc. Diavolii fac aşa.
La Preot merge ca să citească Moliftele Sf. Vasile, de 4 ori pe zi,
3-7-9-14-21 zile la rând, timp în care ţine post negru neîntrerupt  şi
posteşte şi Preotul, altfel diavolii alungaţi din cel bolnav sar pe Preot.
Când citeşte Moliftele Sf. Vasile, Preotul va adăuga la sfârşit fraza de
protecţie: Şi păzeşte Doamne (de duhuri necurate) pe dânsul (cel bolnav)
şi sufletele noastre (protejează pe cei prezenţi la rugăciune şi pe sine) şisufletele celor din familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri. Prin aceasta
Preotul se apără pe sine, familia sa, urmaşii săi şi îi apără şi pe cei
prezenţi la rugăciune de diavoli. Diavolii, când ies din omul bolnav caută
în cine să intre. Ei intră în cei nespovediţi  şi neîmpărtăşiţi. În cei
împărtăşiţi nu pot intra, fiindcă în ei locuieşte Duhul Sfânt dumnezeiesc
primit prin Împărtăşanie. De aceea, cel neîmpărtăşit este neapărat şi cu
uşurinţă cade în lucrarea diavolului.
Dacă vezi că nu te poţi concentra şi înveţi greu carte, citeşti, dar nu ştii
ce-ai citit, este de la vrăji.
Faza I:
Se face o săptămânăpost + Spovedanie + Împărtăşanie.
Zilnic iei dimineaţa pe nemâncate Anafură+ Agheasmă şi te ungi cu
Agheasmă pe faţă.
De 3 ori pe zi zici rugăciuni zilnic.
Zilnic faci 19 mătănii: 10 mătănii pentru cele 10 Porunci dumnezeieşti
şi 9 mătănii pentru cele 9 Fericiri, pe care făgăduieşti să le împlineşti
înaintea Lui Dumnezeu în viaţa pământească.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie.
20
Dezlegarea o faci prin Rugăciuni + post negru.
Luni: Ţine post negru fiul/fiica pânăla ora 24 + rugăciuni.
În timpul zilei; rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des + 19
mătănii.
Seara: Aprinzi 7 lumânări aşezate liniar şi citeşti Ac. Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil. După fiecare rugăciune şi dupăfiecare icos zici:
Dezleagă, Doamne mintea, atenţia şi priceperea care mi-au fost legate,
deschide-mi mintea la carte şi ajută-mă să învăţ cu uşurinţă.
Vineri: Ţine post negru pânăla ora 24 mama copilului şi face 40
mătănii + rugăciuni.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinde 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului. După
fiecare icos spune rugăciuni de cerere.
Cine nu are Acatistier, în locul Acatistului va spune de 9 ori Tatăl
nostru şi dupăfiecare zice şi R. de cerere.
În cazuri mai grele, merge la Preot ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile.
Pentru aceasta ţine post negru copilul, mama copilului şi posteşte şi
Preotul. Dacă ai mâncat, rugăciunea nu este puternică.
Dupăvindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar de mulţumire.
Dacă ştii carte dar nu poţi vorbi, taci la examen. Este de la vrăji.
Te dezlegi ca-n exemplul de mai sus + rugăciuni de cerere: Dezleagă,
Doamne, vorbirea mintea şi scrierea care mi-au fost legate. Deschide-mi
mie mintea, ca să înţeleg întrebările  şi luminează-măca să dau
răspunsuri clare, corecte.
În toate cazurile, de folos este participarea la Sf. Liturghie, deoarece
este cea mai puternică slujbă. Are cea mai mare putere de alungare a
duhurilor necurate.
Dacă urăşti soţia, părinţii, este de la vrăji. Ţi-a pus sânge de la menstră
în mâncare. Acasă cu soţia nu poţi face nimic. Bărbat eşti numai cu
vrăjitoarea. Ajungi de nu te mai poţi atinge de soţie.
Te dezlegi: faci o săptămânăpost + Spovedanie generală+
Împărtăşanie + Sf. Maslu + rugăciuni.
Dezlegare: post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului + 40
mătănii.
La Preot mergi ca să-ţi citească Moliftele Sf. Vasile.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie.
Când soţul nu se îngrijeşte să se dezlege pentru că nu-şi dăseama că
este legat, soţia se roagă pentru el. Face Sf. Maslu pentru el şi îi pune în
mâncare Ulei de la Sf. Maslu şi îi pune Agheasmă fără ca el să ştie. Soţia ţine post cu post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24 pentru
dezlegarea soţului. La Biserică dă acatist pentru dezlegarea soţului.
Zilnic face rugăciuni: Ac. Mântuitorului + 9 lumânări + 40 mătănii, 6
săptămâni.
Dacă ţi-a dat o prăjitură care ştie că-ţi place, făcută cu apă în care fost
scăldat mortul, atunci vezi cănu-ţi trebuie nici să mergi în lume, nici să
te îmbraci frumos, nici treabă nu poţi face. Nu poţi să asculţi muzică, nu
poţi să te uiţi la televizor, nu poţi citi o carte, nu poţi să te plimbi. De
nimic nu te bucuri. Nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu-ţi trebuieşte. Aşa cum este mortul.
Dezlegare:
Faci o săptămânăpost + Spovedanie generală+ Împărtăşanie + Sf.
Maslu. Zilnic iei Anafură+ un pahar cu Agheasmă în care ai pus 9
picături Ulei de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar, faci 40 mătănii.
Poţi mânca la 2 ore după ce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la
Sf. Maslu ca sălucreze. Uleiul de la un Sf. Maslu îl foloseşti timp de 7 zile,
timp în care ţii post cu post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile pe care le-au legat vrăjmaşii ştiuţi şi
neştiuţi, dezleagă-le  şi întru nimica să se prefacă. Alungă duhurile
necurate de la robul tău (N), pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă.
Nu mai lipsi de la Sf. Liturghie.
Nu mai mânca de la alţii. Fereşte-te.
Persoanele cărora li s-au legat Cununiile.
Când ai cerere în căsătorie, te apuca o stare de nelinişte şi de jale
încât plângi. Acesta este semn că sunt legate Cununiile.
Dacă participi la o Cununie, ţi se face rău în timpul slujbei Sf. Cununii.
Ai stare de greaţă, stare de leşin, stare de rău. Este semn că sunt legate
Cununiile.
Dacă vrăjitoarea a menit aşa: Să nu-i placă, să nu-i trebuiască ori lui,
ori ei. Atunci persoana vede că nu se poate căsători, are eşec de fiecare
dată. Trebuie să se dezlege.
Dacă i-a dat apa de la mort în mâncare şi i-a menit aşa: Aşa cum place
mortul la lume, aşa să placă fata (băiatul) aceasta la cine o va vedea.
Apoi vede ca nimeni nu o cere, nimeni n-o vede, la nimeni nu place.
Trebuie să se dezlege astfel: Post o săptămână+ Spovedanie generală+
Împărtăşanie + Sf. Maslu.
La Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până
la zi, ca să nu apese un păcat personal asupra Cununiei.
Zilnic iei un pahar cu Agheasmăîn care se pun 9 picături de Ulei de la
Sf. Maslu. Înainte săbei acest pahar, faci 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore
dupăce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să
lucreze.
Rugăciuni pentru dezlegarea vrăjitor făcute asupra Cununiilor
La cei care vor săse căsătorească şi nu pot pentru că au Cununiile
legate:
Luni: Ţine post negru fiul/fiica pânăla ora 24.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara dupăora 22: aprinde 7 lumânări + face 40 mătănii + Ac. Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil. Aceştia fiind căpetenii de Îngeri trimit
Îngerii pe întreg Pământul şi îl cautăpe cel potrivit pentru tine şi ţi-l
trimit.
Rugăciuni de cerere: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, ajutaţi-mi mie
pentru căsătorie. Găsiţi-l pe cel potrivit pentru mine şi trimiteţi-l.
Rugăciuni de cerere se spune după fiecare icos.
Vineri: Ţine post negru mama pânăla ora 24.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara după ora 22, mai bine spre ora 24, aprinde 9 lumânări aşezate
Cruce, face 40 mătănii şi citeşte Ac Mântuitorului Iisus Hristos.
Se roagăpentru:
Dezlegarea vrăjilor  şi a blestemelor care apasă asupra Cununiei
fiului/fiicei.
Pentru îndepărtarea piedicilor şi a duşmanilor care-i stau împotriva
Cununiei.
Pentru iertarea păcatelor părinţilor  şi a bunicilor  şi a păcatelor
strămoşilor, păcate care apasă asupra Cununiei.
Rugăciuni de cerere se spune dupăfiecare icos.
Fac Spovedanie generală părinţii şi bunicii. Se spun păcatele de la 7
ani şi pânăla zi, ca sănu apese vreun păcat greu din familie.
Se plăteşte pentru un an Liturghie Vii  şi Liturghie Morţi într-o
Mânăstire unde se face zilnic Sf. Liturghie, ca să fie pomeniţi zilnic toţi
din familie, vii şi morţi.
Pomenirea la Sf. Liturghie are mare putere. Pe cel mort îl scoate din
chinul din iad în timpul cât durează slujba, iar pe cel viu îl scoate din
chinurile vieţii pământeşti. Dacă apasă păcate grele din strămoşi, sunt
iertate prin pomenirea la Sf. Liturghie.
Toate lumânările care se aprind la rugăciune trebuie să ardă în
totalitate, de aceea se lipesc pe o cărămidă sau placăde faianţă. Astfel
ard pânăse termină şi se sting singure.
După ce ai făcut 6 săptămâni aceste rugăciuni, le continui doar cu o
candela aprinsă la rugăciunile de seară. Continui rugăciunile până pui
Cununiile pe cap.
Când mama lipseşte, preia fiul/fiica şi postul, şi rugăciunile de vineri.
Dacăîn acelaşi timp îţi trebuie sănătate, uşurinţă de a învăţa carte,
dar de serviciu sau orice altă cerere, atunci ceri la rugăciune toate
acestea, ceri toate câte îţi trebuiesc.
Dacă eşti student şi trăieşti în colectivitate, la cămin, vei proceda
astfel:
Ţii post negru luni, iar dacănu ai mamă ţii şi vineri.
Dimineaţa, înainte de a mânca iei Anafură+ 3 înghiţituri de
23
Agheasmă;
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Mătăniile le faci în Biserică, unde aprinzi şi lumânările. De eşti sărac,
aprinzi numai o lumânare. Dumnezeu ştie ca eşti sărac.
Seara citeşti în tainăAc. Mântuitorului. Dacănu-l ai, poţi zice de 9 ori
Tatăl nostru în locul Acatistului.
Rugăciuni de cerere se spune dupăfiecare icos sau rugăciune:
Luni: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil găsiţi pe cel potrivit mie pentru
căsătorie şi trimiteţi-l.
Vineri: Doamne Iisuse Hristoase, dezleagă vrăjile  şi blestemele  şi
îndepărtează piedicile care stau împotriva Cununiei mele. Doamne,
iartă păcatele mele şi ale celor din familia mea (părinţi, bunici), păcate
care apasă asupra Cununiei mele şi ajută-mă să mă căsătoresc.
Căsătoria care se face prin rugăciuni, adică prin ajutorul Lui
Dumnezeu, este trainică.
Întrebare:Am huiet în urechi. Nu am spondiloză cervicală, iar urechile
sunt sănătoase la control O.R.L. şi nu am hipertensiune.
Răspuns:Pentru huiet în urechi sunt 2 metode de tratament.
a) Ţii post o săptămână+ Spovedanie generală+ Împărtăşanie + Sf.
Maslu. Uleiul de la un Sf. Maslu îl foloseşti 7 zile.
Zilnic pui pe o vată puţin Ulei şi apoi o pui în ureche şi o ţii de seara
până dimineaţa.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături de Ulei. Faci 40
mătănii înainte săbei şi poţi mânca la 2 ore de la acest pahar.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru. Seara: Aprinzi 9
lumânări + 40 mătănii +Ac. Mântuitorului. Dacă huietul nu a încetat,
repeţi Sf. Maslu.
b) Pentru huiet în urechi faci:
O săptămână post + Spovedanie generală+ Împărtăşanie. Zilnic iei o
bucăţicăAnafură+ Agheasmă3 înghiţituri.
Se pune cu pipeta în nas Agheasmă şi se pun imediat şi picăturile cu
rol dezinfectant cumpărate de la Farmacie. Dupăce pui picăturile
strângi de aripile nasului şi în acelaşi timp faci presiune ca şi cum ai
vrea să sufli nasul. Această presiune împinge medicamentul spre urechi
şi spre sinusurile frontale. Sinusurile comunică cu urechile printr-un
canal mic. Continui tratamentul zilnic până la vindecare.
Dacă îţi pune cineva spurcăciuni în mâncare, faci o stare generală rea,
ca o gripă. Nasul îţi curge, îţi curge apă din nas şi în urma acesteia
huietul reapare. Trebuie să iei tratamentul de la început, deci atenţie de
la cine mănânci. Nu mânca, nici nu gusta de la altul.
Întrebare:Am huiet în urechi doar l-a anumite ore; uneori linie doar o
singură ureche. Tensiune normală, urechi sănătoase la control O.R.L. si
nu am spondiloză cervicală.
Răspuns:Acest huiet apare la anumite ore şi este de la vrăjile pe care
ţi le fac vrăjitorii chiar în acel moment.
Spune rugăciuni + rugăciuni de cerere: Dezleagă, Doamne, vrăjile pe
care mi le leagăvrăjitorii în acest moment.
Post negru vinerea, pânăla ora 24 + săfii Spovedit şi Împărtăşit +
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile.
Zilnic rugăciuni: de zi de seară.
Întrebare:Copilul meu are mâna şi piciorul paralizate de 2 luni
încoace.
Răspuns:Fac Spovedanie generală toţi din familie şi se Spovedeşte şi
cel bolnav. Apoi se Împărtăşesc toţi. Apoi se face Sf. Maslu pentru iertare
de păcate. Când la un copil apare o infirmitate, înseamnă că cineva din
familie face păcate mari care apasă asupra copilului. Dacă copilul este
adult, poate că a făcut el un păcat mare.
Copilul mic se împărtăşeşte des, la 40 zile, spre a fi ferit prin aceasta.
Îl înveţi săspunărugăciuni şi săfacăcorect semnul Sf. Cruci + copilul
merge cu părinţii la Sf. Liturghie.
Tratament:Pui într-un castron Agheasmă+ Ulei de la Sf. Maslu. Cu
acesta îi faci masaj 30 minute 1 oră şi în acelaşi timp se spun rugăciuni
+ rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-ne de păcate, Doamne, vindecă-l
pe (N).
Zilnic se fac 40 mătănii, le face oricine din familie pentru cel bolnav.
Zilnic bea un pahar cu Agheasmăcu 9 picături Ulei în el. Cel bolnav va
spune rugăciuni înainte să bea acest pahar. La 2 ore poate mânca de
post.
Post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24 ţine cel bolnav şi cei
din familie.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele
noastre, milostiveşte-te, iartă-ne de păcate şi vindecă-l pe (N).
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăji sau de la blestemele cu
care l-au legat vrăjmaşii oameni, milostiveşte-te şi dezleagă vrăjile şi
blestemele, ceartă duhurile necurate şi alungă-le, pe pustiu să se ducă,
la noi să nu se mai întoarcă, iar pe fiul meu (N) vindecă-l.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjmaşul diavol pentru
păcatele noastre, milostiveşte-te şi iartă-ne de păcate, iar pe fiul meu (N)
vindecă-l. Alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la noi să nu
se mai întoarcă.
Rugăciunea trebuie sădureze o oră.
Dacănu s-a vindecat, se repetăSf. Maslu. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri.
Vezi de la al câtelea a apărut vindecarea. Dacăs-a vindecat te opreşti, nu
mai continui cu Sf. Maslu.
Uleiul de la un Sf. Maslu poate fi folosit 7 zile, timp în care se ţine post
cu post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Dacă cel bolnav nu poate face mătănii, nu poate ţine post (copilul
mic), nu poate ţine post negru, nu poate spune rugăciuni, cei din familie
vor face acestea în locul lui.
Întrebare:Ce să fac ca să scap de fumat? Răspuns: Faci Spovedanie
generală+ Împărtăşanie + Sf. Maslu.
Apoi timp de 9 săptămâni faci post negru luni, miercuri, vineri, până
la ora 24 şi bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături Ulei de la Sf.Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac 40 mătănii. La 2 ore după acest
pahar poţi mânca de post.
Vei vedea că Dumnezeu lucrează în chip tainic să te vindece. Vei fi
afumat cu fum mult în orice loc vei merge şi aceasta până la intoxicare,
până la exasperare, aşa încât să ai oroare de fum. Sau focul de la vârful
ţigării îţi cade pe haine şi-ţi arzi hainele de fiecare dată. Vei fi uimit când
vei vedea ce control exact are Dumnezeu asupra fiinţei tale.
Întrebare:Am un singur copil, dar este nervos şi neliniştit. Se
îmbolnăveşte des, este lipsit de forţă, oboseşte repede, deşi îl hrănim
bine. Analizele sunt normale, medicii nu ştiu cefei de boală este aceasta.
Răspuns:Ai căutat să-ţi construieşti fericirea cu un singur copil
omorându-i pe ceilalţi cu avorturile şi ţi-ai făcut planul că ai să ai un
copil deştept frumos şi desăvârşit. Acum vin diavolii asupra copilului şi
îl chinuiesc, ca prin el să ai necazuri, ca să se împlinească măsura
necazurilor pe care le ai fi avut dacă ai fi crescut toţi copiii pe care ţi i-a
hotărât Dumnezeu ca să-i ai.
Acum trebuie Spovedanie generală+ Pocăinţă pentru iertarea
păcatelor făcute cu uciderea de prunci. Te vei Împărtăşi atunci când va
spune Preotul căte poţi Împărtăşi.
Copilul va lua zilnic o bucăţică de Anafură+ Agheasmă, 3 înghiţituri. Îl
înveţi să zică rugăciuni de 3 ori pe zi şi să facă corect semnul Sf. Cruci.
Trebuie sămeargăla Sf. Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile.
Copilul trebuie Împărtăşit cât mai des, la 40 zile, pânăla vârsta de 7 ani.
Apoi se va Împărtăşi în cele 4 Posturi din an ca şi părinţii. Apoi 7 ani
copilul intrăîn aceeaşi rânduialăcu adulţii:  ţine toate Posturile în
întregime şi se Spovedeşte, apoi se Împărtăşeşte.
Întrebare:Copilul meu are 2 ani şi este bolnav. Orice mănâncă îi apare
pe piele o iritaţie. Medicii spun că este alergie. Ei nu cunosc cauza
acestei boli.
Răspuns:Să-l Împărtăşeşti 7 duminici la rând şi să-l înveţi să spună
Tatăl nostru şi să facăsemnul Sf. Cruci corect. Trebuie mers la Sf.
Liturghie în toate sărbătorile.
La Preot trebuie mers ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Pentru
aceasta trebuie post negru în ziua respectivă. Trebuie să postească
cineva pentru copil. Poate posti mama, tata, bunica, oricine se oferăsă
facă post negru.
Întrebare:Am crampe în gambe, popular cârcei. Analizele sunt
normale. Nu am carenţă de calciu sau magneziu.
Răspuns:Faci Spovedanie generală+ Împărtăşanie. Nu lipsi de la Sf.
Liturghie.
Pe picioare te ungi cu Agheasmăcând apare criza.
Se ţine post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni. Zilnic iei
dimineaţa o bucăţicăde Anafură+ Agheasmă3 înghiţituri.
Întrebare:Îmi cade părul. Medicii nu cunosc cauza.
Răspuns:Faci Spovedanie generală+ Împărtăşanie. Tai din păr măcar
un centimetru din tot capul. Părul tuns îl pui într-un pachet şi îl arzi
undeva afară din casă. Apoi te speli pe cap. Dupăce te-ai uscat, te uzi
din nou cu Agheasmă. Repeţi aceasta de 3 ori la 3 tunsuri consecutive.
Post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni + rugăciuni de cerere:
Doamne, iartă-măde păcate pe mine, robul Tău (N), dezleagăvrăjile şi
alungăacest rău de la mine şi vindeca-mă. Zici de 3 ori.
Întrebare:Ce să fac ca să mă vindec de mirosul greu al picioarelor, de
mirosul greu de la subraţ?
Răspuns:Faci Spovedanie generală+ Împărtăşanie.
Zilnic iei dimineaţa pe nemâncate o bucăţicăAnafură+ Agheasmă3
înghiţituri. Post negru vinerea, pânăla ora 24 + rugăciuni. Te ungi cu
Agheasmă pe picioare şi la subraţ.
Întrebare:Soţul meu are cancer. Doar l-au deschis şi l-au cusut la loc
fără să-l opereze. Toate organele interne sunt prinse de cancer. Medicii
au spus că nu mai au ce să-i facă.
Răspuns:Fac Spovedanie generală+ Împărtăşanie cel bolnav şi cei
din familie, părinţii, soţia, bunicii. Apoi face Sf. Maslu. Se fac 1-3-5-7-9 Sf.
Masluri. Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp în care
se ţine post cu post negru luni, miercuri, vineri pânăla ora 24. Cel
bolnav bea zilnic un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături Ulei de
la Sf. Maslu. Înainte de acest pahar, se lac 40 mătănii. Mătăniile le poate
face cineva din familie în locul celui bolnav. Cel bolnav poate spune
rugăciuni. După2 ore poate mânca. Lasătimp Uleiului de la Sf. Maslu ca
sălucreze. În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru + Ac. zilei.
Seara: Aprinde 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului + rugăciuni
cerere: Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la
păcatele celor din familia mea. Doamne, iartă-ne de păcate  şi
vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjmaşii oameni sau de la
vrăjmaşul diavol, Doamne, iartă-ne de păcate, dezleagă vrăjile, ceartă
duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă,
iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
blestemat sau de la blestemele cu care cu singur m-am blestemat,
Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi vindecă-mă.
La Preot merge să-i citească M. Sf. Vasile. Pentru aceasta ţin post
negru cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul.
Cei care au viciul beţiei
Dacă ai băut o băutură descântată: Vei bea fără săte mai opreşti.
Dacă băutura a fost descântată pe gât de raţă, apoi vorbeşti mult ca
raţa. Dacă băutura a fost descântată pe gât de lup sau de câine, apoi vei
deveni rău ca lupul, ca câinele.
Tratament:
Soţia posteşte pentru soţ, mama posteşte pentru fiu, ţine post negru
vinerea, pânăla ora 24 + 40 mătănii. În situaţii mai grele se face Sf.
Maslu. În situaţii grele se ţine Post negru luni, miercuri, vineri, pânăla
ora 24 + 100 mătănii. Soţia/mama îi pune în mâncare Agheasmă, Ulei
de la Sf. Maslu fărăca cel bolnav să ştie. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Dacă
vindecarea apare după primul Sf. Maslu, te opreşti, nu le mai faci şi pe
celelalte.
La Preot merge cel bolnav când este treaz şi cu post, ca să-i citească
Moliftele Sf. Vasile. Pomenirea zilnică la Sf. Liturghie este de ajutor.
Soţia/mama poate da Acatist la Biserică, să se roage Preotul pentru el ca să se vindece.
Cei căsătoriţi care datorită vrăjilor nu pot locui împreună şi se sperie
unul de altul în casă. Fac Spovedanie generală+ Împărtăşanie toţi din
casă. Pentru aceasta vor posti o săptămână. Cheamă Preotul şi se face
Sfinţirea casei în zi de post luni, miercuri, vineri. Postesc toţi ai casei şi
posteşte şi Preotul post negru. Se face Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile.
Cu această Agheasmă se stropeşte prin toată casa, nu în camera de
baie. Zilnic se ia o bucăţică de Anafură+ se bea Agheasmă3 înghiţituri.
După2 ore se poate mânca. Se unge pe faţă, pe corp cu Agheasmă, nu
pe zonele ruşinoase. Se afumă cu tămâie care a stat în Altar la o Sf. Li-turghie şi pe care s-au făcut şi Moliftele Sf. Vasile. Atunci când se face
Agheasmă, să fie pe masă şi toată Tămâia. Se face post negru luni,
miercuri, vineri până la ora 24. Se fac 40 mătănii zilnic. În timpul zilei,
rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara, după ora 22, se fac rugăciuni cel puţin o oră: rugăciuni zilnic +
Ac. Mântuitorului. Cine nu are Acatistier, în locul Acatistului zice Tatăl
nostru de 9 ori. După fiecare zici: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, toate
blestemele, alungă duhurile necurate de la robii Tăi (N), pe pustiu săse
ducă şi la noi sa nu se mai întoarcă. La sfârşit, după dezlegare, duci la
Altar o Liturghie Vii cu dar de mulţumire.
Te aude vrăjitorul ca ai pus murături şi ai făcut zacusca.
Imediat îţi spune căl a el acasă murăturile şi zacusca au făcut floare.
El îţi meneşte să facă floare, ciupercă.
Remediu:
Le afumi cu tămâie fără să deschizi borcanele şi zici: Alungă, Doamne,
orice duh necurat de la acestea, pe pustiu săse ducă şi aici să nu se mai
întoarcă. Zici de 3 ori. Vei auzi trosnind sticla borcanelor ca lovite cu
cuţitul. Auzi de douăori tanc, tanc. Totdeauna diavolul dă două semne
sau patru. Nu dă trei semne. Numărul trei este numărul Sf. Treimi. Dacă
borcanele aveau floare, dup ăce ai afumat cu tămâie toată floarea cade
la fundul borcanului şi zeama devine limpede. Dacă fără să fi menit
cineva vrăji, preparatele au făcut floare deoarece nu au fost bine
sterilizate, afumarea cu Tămâie nu dă rezultate.
Cei cărora vrăjitorii le-au trimis argintul viu (mercur).
Aspect:Apare la ochi, la glezne, la mâini. Când îl biruie pe om, apare
pe tot corpul. Apare ca bubuliţe mici cât vârful de ac şi te mănâncă. Te
scarpini de te faci sânge. Aceasta este de la argintul viu (mercur) pe care
l-au trimis vrăjitorii. Boala nu cedează la tratamentul medicamentos
clasic.
Tratament:
Faza I:
Se face Spovedanie generală+ Împărtăşanie, deci curăţire + Sfinţire.
Pentru aceasta se posteşte o săptămână.
Se face post cu post negru 30 zile: luni, miercuri, vineri, – 10 săp-tămâni. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare. Zilnic cu
2 ore înainte de masă bei un pahar cu Agheasmă în care se pun 9
picături Ulei de la Sf. Maslu. Se fac 40 mătănii înainte de a bea acest
pahar.
Poţi mânca la 2 ore dupăce ai băut acest pahar. Dacă te-ai vindecat de
la primul Sf. Maslu, te opreşti, nu mai faci Sf. Masluri. Dacănu te-ai
vindecat, continui până la al 9-lea. Zilnic te ungi pe bubuliţe cu
Agheasmă în care ai pus 9 picături Ulei de la Sf. Maslu.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des +
rugăciuni: Doamne, iartă-mă de păcate, Doamne, vindecă-mă, Doamne,
alungăacest rău de la mine.
Seara: Se aprind 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile pe care le-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă şi
alungă acest rău de la mine şi înapoi să nu se mai întoarcă, iar pe mine,
robul Tău (N), vindecă-mă.
Faza II:Când este mai grav, se pun 3 x 9 picături de Ulei în paharul cu
Agheasmă, se fac 100 mătănii, însoţite de: Doamne, iartă-măde păcate,
Doamne, vindecă-mă. Şi se face post negru neîntrerupt 3-7-9 zile la rând.
În aceste zile nu mănânci nimic, iei zilnic 3 bucăţele Anafură+ un pahar
cu Agheasmăîn care se pune Ulei de la Sf. Maslu. La Preot mergi să-ţi
citeascăMoliftele Sf. Vasile zilnic de 4 ori pe zi. Pentru aceasta va duce
postul negru şi Preotul.
29
Vrăjitorul cade la boală şi la necaz când tu faci rugăciuni şi te dezlegi.
El primeşte aceleaşi boli şi necazuri pe care ţi le-a menit ţie. Diavolii
trimişi de el asupra ta nu pleacă pe pustiu, acolo unde îi trimiţi tu şi
Preoţii pentru căî n pustiu nu au pe cine se chinuiască. De aceea diavolii se întorc totdeauna la cel care i-a trimis.
De diavoli se scapă numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu, dacă
îi ceri aceasta prin: Post cu Post negru + rugăciuni.
Dezlegare de diavol (alungare)
Spovedanie generală+ Împărtăşanie + Sf. Maslu = curăţire + Sfinţire.
Vrăjitorul nu voieşte să facă efortul acesta de a se ruga la Dumnezeu, nu vrea săfacăcurăţire + Sfinţire + dezlegare. De aceea vrăjitorul trăieşte chinuit de diavoli şi când îi trimite asupra altora se chinuiesc aceia.
Diavolul chinuieşte pe toată lumea, dar scăpăm de el numai prin
puterea lui Hristos Dumnezeu. Nu există alt nume de care să fugă satan.
Diavolii fac ascultare şi fug numai la porunca lui Hristos Dumnezeu,
dacătu eşti rob al lui Dumnezeu, adică respecţi poruncile dumnezeieşti,
ai fapte şi gânduri dumnezeieşti, eşti fiu al Bisericii Sale şi eşti fiu al Său
prin Sf. Liturghie + Cele 7 Sf. Taine.
Dacă tu eşti rob al satanei şi văzând că eşti chinuit de diavoli îi alungi
în numele Mântuitorului Iisus Hristos, aceştia nu pleacă de la tine
fiindcă faptele tale şi gândurile tale sunt satanice, nu sunt dumnezeieşti.
Dacă iei hotărârea ca să te întorci la Dumnezeu şi din rob al satanei să
devii rob al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te ajută să parcurgi acest
drum greu al întoarcerii. Dumnezeu nu forţează pe nimeni, noi înşine
alegem pe cine voim.
Când tu faci post + rugăciuni şi te dezlegi, vrăjitorul cade la boală şi la
necaz, fiindcă el primeşte înapoi tot ceea ce ela trimis asupra ta. În
această situaţie, el zice: Ştiu ca eşti credincios şi mergi pe la Biserică.
Iată, sunt bolnav. Roagă-te pentru mine. Plăteşte un Acatist,
pomeneşte-mă la Sf. Liturghie ca sămă fac sănătos.
Tu nu ai puterea de a purta păcatele acestui om. Trebuie să-i răspunzi:
Cheamă un Preot să faci o Spovedanie generală, la care spui păcatele
începând de la 7 ani pânăla zi. Împlineşte canonul dat de Preot la
Spovedanie şi pune început bun de pocăinţă, adică de întoarcere de la
păcat. Dumnezeu ne rânduieşte boli şi necazuri ca să ne întoarcem la El.
Toţi suntem păcătoşi înaintea Lui.
Vindecarea apare în funcţie de calitatea întoarcerii de la păcat pe care
o facem fiecare.
Preotului la care te Spovedeşti, aceluia îi plăteşti tu cu mâna ta Acatist
şi Sf. Liturghii, Sf. Maslu, şi le plăteşti din bani câştigaţi prin munca ta.
Nu le plăteşti din bani ceruţi de pe la alţii. Preoţii pot duce povara
păcatelor altora prin Harul Preoţiei primit la Hirotonire. De aceea trebuie
să te adresezi direct Preotului.
Dacă unui păstor îi cade o oaie în prăpastie, nu trimite ca să o scoată
30 de acolo pe fiul său care are doar 7 ani. Acesta, fiind copil, nu are
pricepere şi tărie a braţelor ca săo scoată. Pierde şi oaia şi copilul.
Păstorul merge şi scoate el însuşi oaia din prăpastie şi are grijă ca în
timp ce o salvează să nu cadă şi el şi să-şi piardă viaţa sa.
Pentru iertarea de păcate la cei cu păcate grele se face: Spovedanie
generală+ Pocăinţă. Te întorci de la păcat, împlineşti canon. Dacă
Preotul te-a oprit de la Împărtăşanie pe mai mulţi ani, petreci aşa: Nu
lipsi de la Sf. Liturghie în toate sărbătorile.  Ţii toate posturile în
întregime şi te Spovedeşti în toate posturile. Preotul îţi dăo linguriţăde
AgheasmăMare în locul Împărtăşaniei. Te vei Împărtăşi atunci când va
zice Preotul. Prin aceasta, Preotul te fereşte de furia diavolilor, care te-ar
chinui mult pentru acea Împărtăşanie primită înainte de a fi devenit
vrednic de a o primi. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi
uşurarea din necazuri. Se fac 9 Sf. Masluri pe an (la 40 zile mai faci un Sf.
Maslu).
Se fac Rugăciuni + Post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24. În
timpul zilei: rugăciuni zilnic + Ac. zilei + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii zilnic. La Altar duci de 14 ori
Liturghie Vii pentru iertare de păcate, pe care treci numele tău. Dai la
Altar: Liturghie Vii cu 3 lumânări aprinse + vin + Ulei + prescuri (sau chi-fle, pâine). Preotul face rugăciune de iertare de păcate.
Pentru păcate mari, ca vrăjitorie, ucideri (avorturi multe), diavolii nu
pleacă, de aceea trebuie străduinţă mai multă, trebuie un efort mai
mare. Este necesar post mai mulţi ani la rând fără întrerupere + zile
multe de post negru. Iar în cazuri mai grele se ţine periodic post negru
neîntrerupt. Toate se fac cu ascultare de cuvântul preotului, ca săai
platăde la Dumnezeu pentru ele. Preotul nu este un pedepsitor, el e
doar doctorul care oferă leacul. El nu te ceartă, nici nu te obliges ăfaci
post şi rugăciuni, dar diavolii nu pleacă altfel decât dacă faci Crucificare prin post cu post negru + rugăciuni. Preotul nu te ceartă, oricât de grelear fi păcatele pe care le spui la Spovedanie, nu te ceartădacă la Spovedania următoare spui aceleaşi păcate pentru căl e-ai repetat. El dă
iertarea de păcate în numele Mântuitorului Dumnezeu, iar cel care
priveşte la întoarcerea ta este Dumnezeu. La tine stă ceea ce îţi apropii:
faci fapte satanice îl ai la tine pe satan. Faci fapte bune, iei tot timpul din
cele dumnezeieşti (Anafura, Agheasmă, Tămâie, Împărtăşanie, Sf. Maslu
etc.), atunci ai pe Dumnezeu lângă tine, la tine locuieşte Dumnezeu.
Întrebare:Părinte, îmi vine rău de la stomac zilnic.
Răspuns:Răul acesta este de un anumit tip, eşti blocat.
Se face Sf. Maslu. Pentru aceasta se ţine post o săptămână, faci
Spovedanie generală+ Împărtăşanie, apoi faci Sf. Maslu.
Zilnic iei o bucăţică de Anafură+ un pahar cu Agheasmă în care se
pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu, le iei înainte de a mânca.
Faci 40 mătănii înainte de a bea acest pahar. Poţi mânca la 2 ore după
ce ai luat acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să lucreze.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la păcatele
celor din familia mea, Doamne, iartă-ne de păcate şi vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
blestemat sau de la blestemele cu care eu singur m-am blestemat,
Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi vindecă-mă. Doamne,
dacă boala aceasta este de la vrăjile cu care m-au legat vrăjmaşii
oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, dezleagă, Doamne, toate vrăjile
alungă duhurile necurate, pe pustiu săse ducă şi la mine sănu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău, vindecă-mă. Din Uleiul de la un Sf.
Maslu foloseşti 7 zile la rând, timp în care se ţine post cu post negru luni,
miercuri, vineri pânăla ora 24.
Dacănu te-ai vindecat, mai faci o Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile +
un Sf. Maslu şi continui aşa până împlineşti 3 Aghesme cu Molifte şi 3 Sf.
Masluri.
Un sfat: nu dărui Agheasmă, nu dărui Ulei de la Sf. Maslu. Să-şi ia
fiecare de la Biserică. Vrăjitorii lucrează vrăji pe ele. Fiind conduşi de
diavol, ei lucrează împotriva oricărei lucrări dumnezeieşti. Tu nu îi urăşti pe vrăjitori, doar te fereşti de ei.
Întrebare:Mi s-au înroşit ochii, s-a umplut cu sânge corneea ochiului.
Simt în anumite momente că mă înţeapă cu un ac fin în vasele care
alimentează  şi vascularizează ochiul. La scurt timp după înţepătură,
ochiul este plin de sânge. Globul ocular este dureros. Tensiunea oculară
este normală, medicul afirmăcă nu cunoaşte cauza acestei boli.
Răspuns:Înţepătura o face un diavol din categoria scorpii. Oamenii pe
care au tăbărât scorpii sunt oameni cu păcate grele care nu s-au
Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani, deci oameni care nu s-au îngrijit să
se curăţească de păcate.
Tratament:
Faza I:
Faci Spovedanie generală+ Împărtăşanie + Sf. Maslu. DacăPreotul nu
te împărtăşeşte din pricina păcatelor, atunci dupăSpovedania generală
faci Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare de boală. Se fac
1-3-5-7 Sf. Masluri. Vezi de la al câtelea a apărut vindecarea. Dacăte-ai
vindecat dupăprimul, te opreşti, nu le faci şi pe celelalte. Uleiul de la un
Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se ţine post cu post negru luni,
miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături de Ulei de la Sf.
Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore
dupăce ai băut acest pahar.
Zilnic pui cu pipeta câte 3 picături de Agheasmăîn fiecare ochi. În
timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des + rugăciuni;
Doamne, iartă-mă de păcate, Doamne, vindecă-mă.
Seara, dupăora 22: Aprinzi 9 lumânări aşezate în Cruce + Ac.
Mântuitorului + rugăciuni de cerere: Doamne, milostiveşte-te şi iartă-mă
de păcate pe mine, robul Tău (N),alungăduhurile necurate, pe pustiu să
se ducă şi la mine sănu se mai întoarcă, iar pe mine vindecă-mă.
Faza II:
Dacănu te-ai vindecat, înseamnă că: Nu ai spus toate păcatele, ai uitat
să spui un păcat mare şi de aceea diavolul stănu pleacă.
Mai trebuiesc fapte bune, milostenie, mătănii, post, post negru,
rugăciuni, lumânări aprinse, toate ca jertfăînaintea lui Dumnezeu
pentru iertarea păcatelor pe care le-ai Spovedit.
Înseamnăcătot ce ai făcut în faza 1 nu a fost suficient (de ajuns) ca să
acopere mulţimea păcatelor.
Se ţine iar post o săptămână, se face Spovedanie la care spui păcatele
pe care ai uitat săle spui la Spovedania anterioară. Apoi se face Sf.
Maslu. Se continuăcu Post + Spovedanie + Sf. Maslu pânăla vindecare.
Faza III:
Persoanele cu păcate grele, cu ucideri multe,persoanele care nu s-au
Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani şi au stat cu diavolul pe ei ani la rând
fărăsă se îngrijeascăsă-l alunge, acum, când vor să scape de diavoli,
trebuie să facă un efort mai mare. După ce a locuit timp îndelungat la
tine diavolul te consideră gazda sa şi nu pleacă.
Trebuie post mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post negru.
Trebuie post negru neîntrerupt, când se iau zilnic doar 3 bucăţele
Anafură+ un pahar cu Agheasmă. Trebuie făcute 100 mătănii cât mai
des. Trebuie 9 Sf. Masluri pe an, unul la 40 zile. La aceastăCrucificare
diavolul trebuie săplece. Cel bolnav merge periodic la Preot ca să-i
citeascăMoliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine post negru cel bolnav şi
posteşte şi Preotul. Plăteşte la mânăstire pentru un an Liturghie Vii şi
Liturghie Morţi, ca săfie zilnic pomeniţi cei vii şi cei morţi din neam. La
Preot dai acatist ca săse roage pentru iertare de păcate şi vindecare.
Tratament medicamentos: Controlează sinuzita. Infecţia de la sinusuri
întreţine iritaţia ochilor. Zilnic se pun în nas picături cu rol dezinfectant
pânăse obţine vindecarea. Le cumperi de la Farmacie la recomandarea
medicului. Mai întâi se pun câte 3 picături de Agheasmă în nas.
Întrebare: Cad pe jos. Analizele au valori normale. Medicii nu cunosc
cauza acestei boli.
Tratament Faza I:
Se face post o săptămână+ Spovedanie generală+ Împărtăşanie.
Face aceasta cel bolnav, cei din familie, soţia, părinţii şi bunicii dacă
sunt în viaţă. Se face aceasta ca sănu apese un păcat personal sau un
păcat din neam.
Se face apoi Agheasmăcu Moliftele Sf. Vasile + Sf. Maslu pentru iertare
de păcate şi vindecarea bolii.În ziua aceea ţine post negru cel bolnav,
33
cei din familie şi posteşte  şi Preotul. Dupăterminarea slujbei, cei
neputincioşi pot mânca de post.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se ţine post cu
post negru luni, miercuri, vineri, pânăla ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmăîn care pui 9 picături Ulei de la Sf.
Maslu. Înainte săbei acest pahar, faci 40 mătănii Poţi mânca la 2 ore
dupăce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să
lucreze.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des. Seara
dupăora 22: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului. După
fiecare icos spui rugăciuni de cerere: Doamne, dacă boala aceasta este
de la păcatele mele sau de la păcatele celor din familia mea, Doamne,
iartă-ne de păcate şi vindecă-mă. Doamne, dacă boala aceasta este de la
blestemele cu care am fost blestemat sau de la blestemele cu care eu
singur m-am blestemat, Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi
vindecă-mă. Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjile cu care m-au
legat vrăjmaşii oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, Doamne,
dezleagăvrăjile, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la
mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Unii se vindecă după primul, alţii după al treilea, alţii după al şaselea
sau după al nouălea Sf. Maslu. Zilnic merge la Preot ca să-i citească
Moliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine post negru cel bolnav, cei din
familie şi posteşte şi Preotul.
Zilnic săfie pomeniţi la Sf. Liturghie. Dă la o mânăstire Liturghie Vii şi
Liturghie Morţi pentru un an. În Biserică dă Acatist ca să se roage Preotul
pentru iertare de păcate şi vindecare.
Faza II:Pentru cazuri mai grele trebuie străduinţă mai multă.
Se fac 9 Sf. Masluri pe an, unul la 40 de zile. Zilnic se bea un pahar cu
Agheasmăîn care se pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu şi se fac 100
mătănii în cele 7 zile în care se foloseşte Uleiul de la un Sf. Maslu.
Pentru cazuri mai grele se ţine post mai mulţi ani în  şir fără
întrerupere, cu multe zile de post negru, uneori cu post negru
neîntrerupt, 3-7-9-14-21-30 zile. Post negru neîntrerupt, adică post total,
se ţine doar cu 3 bucăţele Anafură+ un pahar cu Agheasmăpe zi.
Când ţii post negru neîntrerupt, mergi la Preot ca săciteascăMoliftele
Sf. Vasile de 4 ori pe zi: la 6, la 12, la 18, la 24, la 6 dimineaţa şi tot aşa.
La sfârşitul Moliftelor, Preotul va adăuga fraza de protecţie: Şi păzeşte,
Doamne (de duhuri necurate) pe dânsul şi sufletele noastre şi a celor din
familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri.Prin aceasta el păzeşte de
duhuri necurate pe cel bolnav, pe cei prezenţi la rugăciune, se păzeşte
pe sine, pe cei din familia sa şi pe urmaşii săi. Postul negru îl duce cel
bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul. Fără post negru diavolii
care ies din cel bolnav vin asupra Preotului.
Întrebare:Am visat că a venit şi s-a luptat cu mine un om urât şi mi-a
 rupt braţul. M-am trezit în patul meu, dar cu durere violentă în braţ şi
aveam braţul rupt. Cine mi-a rupt braţul? Din pat n-am căzut, în casă nu
a intrat nimeni, uşa era încuiată, iar eu locuiesc singur.
Răspuns:Cel care ţi-a rupt braţul este diavolul. Se face Spovedanie
generală+ Împărtăşanie. Rugăciuni de zi şi de seară+ post negru
vinerea, pânăla ora 24. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi
vindecare.
Ca scapi de diavoli şi să nu mai păţeşti ceea ce ai păţit trebuie să ai
legătură cu Dumnezeu prin: Ţii în întregime toate posturile din an, te
Spovedeşti şi te Împărtăşeşti.
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile, în întregime. Săai rugăciune
de zi şi de seară. Săfoloseşti Agheasmă şi Tămâia. Zilnic iei dimineaţa
pe nemâncate o bucăţicăde Anafură+ Agheasmă3 înghiţituri.
Împlineşte cu toată grija canonul dat de Preot la Spovedanie +
străduieşte-te săte întorci de la păcat. La acestea adaugă fapte bune
plăcute lui Dumnezeu.
Întrebare:Am făcut vrăji, mai precis vrând să scap de diavolul care mă
chinuieşte, l-am trimis asupra altuia, ca să mai scap de chin. Dar se
întoarce la mine când cel asupra căruia l-am trimis posteşte şi se roagă.
Răspuns:De diavol se scapă cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos. Nu
scapi de el trimiţându-l asupra altuia. A trimite asupra altuia un rău care
te chinuieşte este ceva drăcesc, este lucrare diavolească, este lucrarea
satanei. Forţa răului, satana, are rol distrugător, chinuitor, pângăritor,
distruge şi degradează orice valoare fizică şi spirituală.
El se opune neîncetat binelui, adică se opune lui Dumnezeu. Diavolul
aduce în lume suferinţa sufletească  şi trupească, neliniştea,
dezechilibrul, nemulţumirea, cruzimea, răutatea, nedreptatea, urâtul
sub toate formele lui. El este moarte veşnică. Dumnezeu aduce
sănătatea, echilibrul, pacea, mulţumirea, bucuria, dreptatea, blândeţea,
frumosul sub toate formele lui. Prin puterea Lui toate se zidesc şi
rodesc. El este Viaţă, viaţăveşnică. Făcând rău semenilor sau dorindu-le
răul, lucrezi împotriva lui Dumnezeu, slujeşti satanei.
De diavoli se scapă numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu dacăîi
ceri ajutorul prin: rugăciuni + post cu post negru. Spovedanie +
Împărtăşanie. Unde sunt păcate grele, se face Sf. Maslu pentru iertare de
păcate. Fapte bune, plăcute lui Dumnezeu. Întoarcerea ta neîncetată la
Dumnezeu: Te Spovedeşti şi păzeşti să nu mai repeţi păcatul.
Dacăai repetat păcatul, trebuie săte Spovedeşti din nou cât mai
repede. Nu laşi să locuiască mult la tine. Cu cât locuieşte la tine mai
mult, cu atât scapi mai greu de diavol deoarece ajunge de te socoteşte
locul său şi gazda sa.
Dacă a stat la ţine mai mult timp, pentru a-l alunga necesită timp mai
mult de post şi rugăciune. Vrăjitorii fac această faptă nu pentru căle-ai
dat motiv săt e urască. Ei îţi fac aceasta chiar dacă sunt bogaţi, cu
familie, iar tu eşti sărac, bolnav, nefamilist. Deci îţi fac aceasta chiar
dacănu-i depăşeşti cu nimic şi nu au motiv să te invidieze.
Ei fac aceasta pentru că urăsc pe Dumnezeu. Ura lăţeşte ură de Duh.
Este descrisă în Evanghelia de la Ioan, 15,8: „Dacă văurăşte pe voi
lumea, să  ştiţi căpe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât”, zice
Mântuitorul. Nimic nu-i convinge să se oprească. Poţi să le aduci oricâteargumente, sfaturi. Explicaţiile logice nu îi conving, îi mânăceva care
trece peste orice logicăpământească. Poţi să le faci orice faptă bună, ei
nu încetează să facă aceasta chiar în timp ce tu lucrezi pentru ei ca să-i
ajuţi. Deci ajută-i fără să aştepţi (speri) că se schimbă. Oamenii aceştia
trebuie compătimiţi, au căzut sub influenţa diavolului şi fac voia lui.
Pe cei pe care i-ai descoperit ca vrăjitori nu îi certa, evită pe cât posibil
să ai relaţii cu ei, de dat, de luat, de mâncat. Ei vor manifesta prietenie,
dar îţi vor lega vrăji pe tot ce prind de la tine şi pe tot ce îţi dau. Dacă îţi
prind pachetul cu mâncare la serviciu, ţi-l ung cu necurăţenii, apoi zaci
şi nu ştii de ce.
Vorbeşte-le frumos, dacă ei cad la necaz, ajută-i. Dar nu te duce la ei,
nu îi primi în casa ta ca săt e ungă cu spurcăciuni: „Căci ce tovărăşie
este între Dumnezeu şi veliar (satan)?” (I Corinteni, Cap 7).
Nu le permite să te mângâie, să te pupe. Spune cănu îţi place aceasta.
Nu purta ură în inima ta împotriva acestor oameni. Ei nu intenţionează
să te omoare. Dacăo fac, aceasta este într-un moment de scăpare la ei.
Ei intenţioneazăsă-ţi dea neîncetat necazuri încât: Să ajungi să-l urăşti
pe Dumnezeu. Să ajungi să te sinucizi. Să ajungi să-L huleşti pe
Dumnezeu şi să zici: De ce îmi dă mie Dumnezeu boală şi necazuri?
Te ung, ca să fii ocupat cu spălatul şi să nu ai timp săfaci rugăciuni.
Aceasta este lucrarea lor.Lucrarea lor este opusă lucrării pe care o fac
preoţii în Biserică. Cele mai multe vrăji li se fac Preoţilor. Preoţii fiind
slujitorii lui Dumnezeu, sunt mai vizaţi de ei.
Vrăjitorii slujesc diavolului, sunt robi ai satanei  şi se opun veşnic
oricăror slujbe şi lucrări dumnezeieşti. Vrăjitorii vin la Biserică tocmai
pentru lucrarea potrivnică. Lucrarea aceasta se face de mii de ani.
Aceste două forţe stau faţă în faţă. Dar nu te teme. Nimic nu este mai
mare ca puterea lui Dumnezeu. Asupra celor curaţi vrăjile nu au putere.
De aceea este atât de importantă curăţirea prin Spovedanie cu pocăinţă
+ Împărtăşanie. Altfel nu avem nici o putere în faţa acestora.
Deci aţi văzut de ce i se spune diavolului necurat, spurcat, pentru că
foloseşte necurăţenii şi stă pe tot ce este întinat. Şi este viclean pentru
că afişează cumsecădenie, dragoste, blândeţe, smerenie (modestie),
face caz de credinţă, dar el este tată al minciunii. Oamenii aceştia
trebuiesc compătimiţi. Stăpânul lor, diavolul, îi chinuieşte noaptea dacă
nu au făcut un rău ziua (vezi Biblie). Când nu au asupra cui trimite
diavolul, îl pun pe propriii copii. Deci lucrarea aceasta trece peste senti-mentul matern şi patern.
Îl pun pe animale,câini, pisici, păsări de curte, îl pun şi pe păsările
cerului. Dacă lucrează undeva cu publicul, spurcă alimentele la
persoane pe care nu le cunosc şi nu au avut motive să le urască. Duhul
lor simte imediat din ce tabere face parte fiecare. Ura lor este URA DE
DUH. Ei fac faptele acestea pentru ca îl urăsc pe Dumnezeu.
De exemplu:O gestionară de la un centru de pâine punea o sare
spurcată pe pâine. Dacă simţi aceasta, cumperi pâine din altă parte.
Vrăjitoarea mai poate proceda şi astfel: Vorbeşti cu ea normal. La un
moment dat, ai senzaţia că nu aude ce-i spui, că nu ascultă, că este
foarte concentrate la altceva. Parcă doarme. Ea îţi meneşte.
Vrăjitoarele când mor, le găseşti complet dezbrăcate pe jos, nu în pat.
De obicei iau foc şi ard.
Alt aspect:Ai vorbit cu persoana normal, cordial şi pleci. Dacă te uiţi
înapoi o surprinzi că-şi ridică mâinile şi face un gest de parcă ar arunca
cu ceva în tine, privirea este fixă, expresia feţei este de ură. Trăsăturile
feţei sunt urâţite de o expresie hidoasă.
Alt aspect:îţi povesteşte despre simptomele unei boli, apoi vezi cum i
se schimbă chipul şi îţi tot spune. Îţi meneşte ţie toate relele pe care le
povesteşte.
Alt aspect:Vorbesc despre pagube, accidente, bătaie etc. şi  ţi le
menesc ţie. Se resping cu post negru vinerea pânăla ora 24 + rugăciuni
+ rugăciuni de cerere: Doamne, alungăde la mine tot ce meneşte
vrăjitoarea aceasta. Fraza de dezlegare o rosteşti de 3 ori, lucrezi în
numele Sf. Treimi. Deci mintea ta trebuie să lucreze.
Alt aspect:Vorbesc despre insecte, molii, gândaci şi îţi menesc ţie să
ai acestea. Pentru a respinge, zici: Doamne, binevoieşte şi îndepărtează
de la mine ceea ce meneşte acesta.
Alt aspect:Când vrei să întemeiezi o căsătorie sau mergi la un
examen, dacă află vrăjitoarea, ai piedici, nu poţi rezolva nimic. Ea
trimite diavolii ei înainte şi ai tulburare şi nu rezolvi nimic. Deci este
bine să păstrezi tăcerea, cănu ştii cu cine vorbeşti şi nu cunoşti cu ce se
ocupă flecare. Ca să respingi, zici: Doamne, binevoieşte şi dezleagă
vrăjile alungă duhurile necurate şi ajută-mă.
Zici: Mi-au dat vrăji, mi-au dat argintul viu şi trebuie sămerg la o
vrăjitoare săîl scot. A făcut diavolul vreodată o faptă bună? Nu! Atunci
pentru ce mergi la el? Vrăjitoarea îţi uşureazăpuţin situaţia ca să-ţi dea
impresia căte-a ajutat, dar îţi leagă altceva, ca să dai de necazuri şi mai
mari. Trebuie să mergi la Biserică, săte duci pe la mânăstiri ca să-ţi
rezolvi necazurile. Postul negru şi rugăciunea dezleagă tot.
Trebuie să  ştii că vrăjitoarea leagă cu puterea diavolului folosind
necurăţenii şi mortăciuni. Dar nimic nu este mai mare ca puterea lui
Dumnezeu. Toate vrăjile se dezleagă cu post negru + rugăciuni, se
dezleagăl a porunca lui Dumnezeu, ca răspuns la străduinţa noastră.
Dacănu ne străduim, stăm legaţi.
Dacăvrei să vezi poziţia vrăjitorilor înaintea lui Dumnezeu, vezi Biblia:
Valaam vrăjitorul a fost chemat să blesteme poporul israelit, popor ales
de Domnul. Dumnezeu i-a poruncit: „Să-mi binecuvântezi acest popor!”
Şi Valaam a ascultat şi l-a binecuvântat (Numerii, 2,3). Cănu se va lăsa
lumina biruităde întuneric. Trebuie doar să trăim cât mai aproape de
Dumnezeu. Oamenii stăpâniţi de diavoli, cei în care locuiesc diavoli se
manifestă astfel: Unii răcnesc, fac ca animalele.Unii dau cu capul, dau
cu coarnele, lovesc cu capul. Alţii lovesc cu copita, te lovesc cu piciorul.
Lovesc cu un singur picior. Vezi vrăjitoarea în timpul Sf. Liturghii
descălţată la un singur picior. Piciorul care are copita este descălţat.
Alţii lovesc cu mâna făcută cârlig, te lovesc cu gheara, alţii se lipesc de
spinarea ta de parcăte-ar asculta cu urechea. Când te ţine diavolul de
mâini, forţa cu care le ţine este nefirească, raportat la cât de mică şi
slabă este persoana care te ţine. Parcă eşti ţinut de o mână de fier.
Când mergi cu vrăjitoarea pe stradă, deodată parcă pierde direcţia şi
se izbeşte de tine aşa, ca din greşeală. Nimeni să nu se mândrească
zicând: Eu nu am făcut acest păcat. Frate, dacă nu l-ai făcut pe acesta, ai
făcut şi tu destule păcate în viaţa ta. Deci pentru ce te mândreşti?
Dar ai se vezi căl-ai făcut tocmai pe acesta pe care îl condamni atâta.
Să zicem căte-a supărat cineva şi i-ai dorit moartea sau i-ai dorit să se
accidenteze sau i-ai dorit să-i ia foc casa. Apoi afli că omul s-a accidentat
sau afli căi-a luat foc casa după cum ai zis tu cu ură la supărare. Şi zici:
Dumnezeu i-a dat aceasta ca pedeapsă. Dar nu Dumnezeu i-a dat.
Aceasta a fost împlinit de diavolul tău, care a plecat atunci când tu ai
zis ce săi se întâmple aceluia. El a şi lucrat ca ceea ce ai zis săi se
întâmple. Deci iată că ai făcut vrăji, dar nu ai ştiut că ai făcut aceasta.
Păcatul acesta este făcut de mulţi oameni, atât de bărbaţi, cât şi de
femei. Mulţi vor să renunţe şi să se întoarcă, dar nu ştiu cum.
I. Lucrarea aceasta se petrece astfel:
Unui om i se fac vrăji. Dă de necazuri, pagube, boală, este urât de
toată lumea, este acuzat pe nedrept, este batjocorit verbal, viaţa omului
devine chinuită de neputinţă, nu are putere să-şi facă treburile, nu poate
vorbi, nu poate scrie, nu poate lucra lucru de mână etc. Depinde ce
daruri i-au fost legate.
Chiar dacă se străduieşte să lucreze, transpire de efortul de voinţă pe
care îl face pentru a executa chiar şi cele mai uşoare activităţi, îi este
frică pe stradă, în casă. Cade, reflexele sunt scăzute, răspunsurile vin cu
întârziere, are dureri în creştetul capului, encefalograma apare ca a unui
om care doarme cu ritmuri alfa turtite. Are eşecuri în tot ce întreprinde,
are tot timpul piedici.
Diavolii trimişi asupra omului îl apasă şi îi barează toate acţiunile.
Preotul zice: Cui i s-au legat cele 7 daruri cu care l-a dăruit Dumnezeu pe
om, apoi acela trăieşte aşa de greu încât ajunge de înnebuneşte sau se
sinucide.
II. Tratament
Omul acesta începe rugăciunile. Ţine post, face Spovedanie generală
38
cu Pocăinţă= curăţire. Face Împărtăşanie = Sfinţire. Pentru cazuri mai
grele, face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare = curăţire +
Sfinţire. Face dezlegare prin: rugăciuni + post negru. Diavolii trebuie să
plece, omul se simte bine, îşi desfăşoarăactivitatea uşor. Semenii săi,
colegii şi rudele văd această însănătoşire ca pe o renaştere. Aşa şi este.
În realitate este o înviere din morţi. Alungaţi de aici, diavolii se duc
înapoi la cel care i-a trimis. Acum vrăjitorul este chinuit. Când tu ai
început rugăciunile, fiecare vrăjitor primeşte înapoi ceea ce a trimis.
Vrăjitorul ca să scape de chinul pe care i-l dau diavolii are trei variante:
a) Duce chinul acesta fărăsă-l trimită asupra altuia. Este foarte greu
aceasta, este imposibil de suportat, chinuirea este cumplită.
b) Trimite diavolul asupra cuiva şi astfel se mai uşurează de chin, dar
începe să fie chinuit altul. Faptă rea, lucru drăcesc.
c) Nu mai face acest păcat, face întoarcerea la Dumnezeu prin: post +
Spovedanie generală+ Împărtăşanie + Sf. Maslu = curăţire + Sfinţire.
Rugăciuni + post negru = dezlegare de satana.
De diavoli scăpăm numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu. Am
văzut la punctul a) că numai voinţa noastră nu este de ajuns ca să
scăpăm de sub stăpânirea lui, deci ca să scăpăm de diavoli aplicăm
punctul (c).
Ce trebuie să facă vrăjitorul ca să-şi mântuiască sufletul (să scape de
diavoli)?
De diavoli se scapă nu trimiţându-i asupra altuia. Se scapă cu ajutorul
Mântuitorului Dumnezeu dacă-i cerem ajutorul prin post negru +
rugăciuni. Trebuie să aibă dorinţa şi voinţa de a nu mai face acest păcat.
Să ştii că diavolii te vor chinui mult ca să te determine să renunţi şi să
faci din nou vrăji. Ei intensifică chinuirea ta mai ales din momentul când te-ai hotărât să nu mai faci. Deci trebuie să ai voinţă. Ei doar te chinuiesc ca să te determine să repeţi păcatul, dar nu au voie să te omoare. Deci te sfătuiesc, rezistă.
Ţii post, apoi faci o Spovedanie generală cu pocăinţă, împlineşti cât
mai exact canonul dat de Preot. Rugăciuni zici neîncetat ca săai
legăturăcu Dumnezeu. În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru +
Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă. Seara: Ac. zilei + Ac. Mân-tuitorului + 40 mătănii. Aprinzi candela. Să faci cât mai des post negru
luni, miercuri, vineri şi post negru neîntrerupt 3-7-9 zile.
Postul cu mâncare de post îl ţii ani la rând, până scapi. Anul al
şaptelea este anul dezrobirii (vezi Biblie). Dacă te străduieşti, în al
şaptelea an scapi.
Sf. Ciprian a fost mai întâi mare vrăjitor. Avea putere mare şi făcea lu-cruri care uimeau lumea. Dar cunoscând că slujba pe care o făcea
diavolului duce sufletul în iad, în chin veşnic, s-a lăsat de vrăjitorie şi din rob al satanei s-a făcut rob al lui Dumnezeu şi s-a străduit cu rugăciunile,
cu posturile îndelungate. Dumnezeu l-a aşezat cu Sfinţii. Oricât de pă-cătoşi am fost mai înainte, dacă ne întoarcem din tot sufletul,
Dumnezeu ne primeşte.
Dupăce l-ai alungat cu Spovedania, diavolul zice: „Mă voi întoarce la
casa mea, de unde am ieşit. Dar nu vine singur, ia cu sine alte şapte
duhuri mai rele decât el şi intrând (în om) locuieşte acolo şi se fac cele
de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi” (Luca
11.24,26). De aceea este grea întoarcerea, dar nu imposibilă.
Preoţii au multă milă faţă de oamenii care Spovedesc acest păcat şi îi
sprijină pe aceşti oameni cu rugăciunile lor. Dacă ai repetat acest păcat,
îl Spovedeşti din nou cât mai repede. Nu laşi sa locuiască mult la tine. Te ridici de câte ori ai căzut şi reîncepi urcuşul. Când boala este grea, cauţiun doctor bun. Deci caută un Preot cu trăire duhovnicească s  porită, cu viaţă de rugăciuni şi post ca se te conducă pe drumul acesta greu al întoarcerii şi ca să te susţină cu rugăciunile!
Exemplu:Ca să porneşti pe, calea aceasta a păcatului vrăjitoriei nici
nu este greu. Totdeauna se găseşte o prietenă binevoitoare care îţi zice:
Nu dormi bine? Uite ce să faci: azvârle 9 firimituri de pâine în patul cuiva şi săzici etc.
De obicei la rude sau la prieteni poţi face aceasta, pentru că sunt la
îndemână. Din ziua aceea, diavolul tău se duce şi chinuieşte noaptea pe
persoana respectivă, iar tu dormi. Această faptămi-a povestit-o o tânără
cu o viaţă curată, virtuoasă şi care a făcut aceasta neştiind ce face. Aşa a
învăţat-o o colegă de serviciu.
Alt exemplu:Eram în staţie şi un copil de 8 ani de la mine din bloc şi-a
văzut în staţie colegii de şcoală. I-a salutat de departe şi se îndrepta
zâmbind spre ei. Când m-a observat pe mine, şi-a schimbat direcţia, s-a
apropiat de mine şi cu creştetul capului a dat delicat de câteva ori în
piciorul meu, la nivelul la care ajungea el cu capul. Gestul de a da cu
coarnele. Eram obişnuit să cred că copiii toţi sunt Îngeri nevinovaţi. Am
fost foarte surprins de gest.
Explicaţie:Părinţii copilului sunt vrăjitori  şi pun diavolul pe copil.
Condus de diavol, copilul a acţionat după cum aţi văzut, fără să-l înveţe
cineva. Privit din punctul acesta, păcatul capătă alte dimensiuni. Omul,
dacănu are grijă ca sătrăiască cât mai aproape de Dumnezeu, devine
curând rob al satanei.
La orice boală grea este necesar un tratament sever, timp mai
îndelungat. Deci pentru păcate grele se posteşte neîntrerupt ani în şir
2-3-5-6-7 ani + perioade de post negru + rugăciuni neîncetat + fapte
bune + te fereşti săfaci fapte rele sau să gândeşti răul altuia. Te
Spovedeşti cât mai des. Dacă ai repetat păcatul, te Spovedeşti iar. Deci
te ridici de câte ori ai căzut şi reîncepi urcuşul. Iei canon de la Preot şi-l
împlineşti cât mai exact. Fără canon, diavolii te chinuiesc mult. Canonul
este o ascultare prin care arăţi că vrei să fii rob al lui Dumnezeu.
Poţi posti luni, miercuri, vineri post negru pânăla ora 24. Poţi ţine
post negru neîntrerupt 3-7-9-14-21-30 zile, şi în acest timp iei zilnic doar40
3 bucăţele Anafură+ un pahar Agheasmăpe zi. Se străduieşte fiecare
dupăputere ca săscape de duhurile (rele) necurate care locuiesc în el.
Se fac 9 Sf. Masluri pe an, la 40 zile unul.
Toate se fac cu îndrumarea preotului, adică cu ascultare, ca să ai plată
de la Dumnezeu pentru ele.
Dacă Preotul îţi rânduieşte post sau post negru neîntrerupt,
recomandăaceasta pentru cănumai cu post negru şi rugăciuni către
Dumnezeu pot fi alungaţi diavolii. Preotul nu este un pedepsitor. El este
doctorul care oferă leacul. Mântuitorul zice: „Acest soi de demoni iese
numai cu rugăciune şi cu post” (Matei, 17,21). Îndrumarea şi mila lui
Dumnezeu vin de la început şi te ajută ca să faci aceşti paşi grei ai
întoarcerii. Dar trebuie perseverenţă.
După ce ai scăpat de diavoli, duci viaţă normal din punct de vedere
religios, ca toţi creştinii: Posteşti în întregime doar cele 4 posturi din an
şi te Spovedeşti şi te Împărtăşeşti. Ţii post luni, miercuri, vineri. Este
bine să ţii vineri post negru.
Rugăciuni de zi şi de seară. Fapte bune, fapte drepte peste tot. Te
fereşti săfaci răul sau săgândeşti răul. Mergi la Sf. Liturghie în toate
sărbătorile. Te îngrijeşti de cei vii şi de cei morţi din neam. Adicăîţi
creşti copiii în spiritul dragostei de Dumnezeu, îi Împărtăşeşti des, îi
înveţi rugăciuni şi să facă fapte bune. Pe cei morţi îi pomeneşti la Sf.
Liturghie, le faci parastase, pomeni, aşa cum a rânduit Sf. Biserică.
Metode de a face rugăciunea particulară(acasă)
Metoda I:Rugăciunile se fac la orele 6-12-18-24. Împărţi Acatistul în
patru + aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce.
La ora 6 citeşti trei icoase, faci 10 mătănii şi consumi 1/4 din
lumânări.
La ora 12 citeşti încătrei icoase, faci 10 mătănii şi se consumă1/4 din
lumânări.
La ora 18 citeşti încă trei icoase, faci 10 mătănii şi se consumă încă
1/4 din lumânări.
La ora 24 citeşti ultimele trei icoase, faci 10 mătănii şi consumi 1/4
din lumânări, ultima parte care a rămas. Continui rugăciunile până ard
complet lumânările şi se sting singure.
Cei care au serviciu nu pot aplica (folosi) această metodă, deoarece la
aceste ore ei nu se afla acasă. Metoda aceasta de a face rugăciunea
poate fi folosită în timpul concediului de odihnă sau dacă munca
(serviciul) se face acasă la tine.
Metoda II:Pentru salariaţi am împărţit rugăciunile în:
Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Aceste rugăciuni le poate spune omul chiar şi în timp ce merge pe
stradă.
Rugăciuni de seară: se fac dupăora 22, mai bine spre ora 24, şi
durează aproximativ o oră. Se aprind 9 lumânări aşezate Cruce, se fac
40 mătănii şi se citeşte Ac. Mântuitorului în întregime. După fiecare icos
se spune şi rugăciuni de cerere. Rugăciunea durează până când
lumânările se consumă  şi se sting singure. După ce a împlinit o
perioadă de 40 zile sau 6 săptămâni, cât durează o serie de rugăciuni, se
poate continua cu o candela sau cu o singură lumânare aprinsă la
rugăciunea de seară+ 9 mătănii.
Cine poate, este bine să facă şi Ac. zilei respective. În fiecare zi cu o
lumânare aprinsă sau candela, citeşti acatistul Sfântului din ziua
respectivă. Acel Sfânt se va ruga pentru tine la Dumnezeu pentru
împlinirea cererilor tale şi îţi va veni în ajutor. Făcând aşa zi de zi, Sfinţii
sunt prietenii tăi care te ajută.
Toate reţetele de dezlegare a vrăjilor, de alungare a duhurilor
necurate din om şi vindecare, folosesc Ac.  Mântuitorului, deoarece
diavolul fuge numai la porunca Mântuitorului Dumnezeu. Nu este alt
nume de care să fugă satan.
Toată Agheasmă care se foloseşte pentru dezlegarea vrăjilor  şi
alungarea duhurilor necurate din om şi vindecare este Agheasmă
obişnuită la care Preotul adaugă Moliftele Sf. Vasile.
Puterile răului
Mântuitorul zice apostolilor şi ucenicilor Săi: „Şi iată, v-am dat vouă
putere să călcaţi peste  şerpi, peste scorpii, peste toată puterea
vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma” (Luca, 10,9).
Diavolii sunt de puteri diferite:
1. Şerpii sunt demoni de puteri mai mici.
Se alungăcu: rugăciuni + post negru + mătănii + Agheasmă făcută cu
Moliftele Sf. Vasile.
a) Pentru copii pânăl a 3 ani, speriaţi, care ţipă, care au fost daţi de
părinţii lor la satana. Copilul are un plâns ascuţit specific, greu de
suportat, este neliniştit, nervos.
Mama copilului trebuie să ţină 3 zile post negru luni, miercuri, vineri
pânăla ora 24. Deci posteşte de 3 ori în aceeaşi săptămână, iar marţi,
joi, sâmbătă, duminică mănâncăde 3 ori pe zi mâncare de post.
Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Rugăciuni de seară: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii.
Copilul trebuie Împărtăşit des, la 3 săptămâni. Zilnic i se dau 3
linguriţe cu Agheasmă. În cazuri mai grele, se Împărtăşeşte săptămânal,
7 săptămâni ia rând.
b) Pentru copii între 3 şi 7 ani, speriaţi, care fac în pat, ţipă, sunt
neliniştiţi, au un plâns ascuţit, specific.
Mama copilului face rugăciuni de zi, de seară+ post negru luni,
miercuri, vineri pânăla ora 24, de 7 ori la rând + 40 mătănii pe zi. La
Preot merge cu copilul ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Copilul
trebuie Împărtăşit la 40 zile. Îl înveţi rugăciuni, îl înveţi să facă corect
semnul Sf. Cruci. Zilnic îi dai Anafură+ Agheasmă. Părinţii merg cu
copilul la Sf. Liturghie. Este cea mai puternică slujbă, este de cel mai
mare ajutor.
c) Pentru copii peste 10 ani şi mai mari, tratamentul este:
Mama copilului ţine Post negru 7-9-14-21-30-40 zile la rând, luni,
miercuri, vineri pânăla ora 24, iar marţi, joi, sâmbătă, duminică
mănâncăde 3 ori pe zi mâncare de post. Deci pentru cazuri mai grele se
posteşte mai mult. Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus
cât mai des. Rugăciuni de seară: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii. La Preot
merge cu copilul să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine
post negru copilul (cel bolnav), mama copilului şi posteşte şi Preotul.
Când mama nu poate posti, va face post negru pentru copil altcineva
din familie. Dacă copilul nu poate să ţină post negru, va mânca mâncare
de post, numai după ce Preotul a făcut rugăciunea. Copilul trebuie
Împărtăşit des, la 40 zile. Trebuie să-l înveţi rugăciuni şi să facă corect
semnul Sf. Cruci + mătănii. Zilnic va lua Anafură+ Agheasmă.
2. Scorpii
Sunt demoni de putere mijlocie. Oamenii pe care au tăbărât scorpii
sunt oameni cu păcate grele şi blesteme. Se manifestă astfel: vorbesc
aiurea, nu sunt stăpâni pe vorbele lor, nu sunt stăpâni pe mişcările lor
(dezordonaţi), cad şi nu ştiu de ei. Cad în apă, cad în foc, alţii îşi pun
capăt zilelor.
Tratament: Post negru + rugăciuni acasă+ 100 mătănii pe zi +
Agheasmă+ Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare. Se fac 9 Sf.
Masluri pe an, unul la 40 zile. La Preot merge ca să-i citească Moliftele Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi
posteşte şi Preotul. Se face post negru neîntrerupt 3 zile la rând, luni,
marţi, miercuri, şi se iau zilnic doar 3 bucăţele de Anafură+ un pahar cu
Agheasmă. Joi mănâncă mâncare de post, iar vineri ţine post negru
pânăla ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă mâncare de post. Deci o
săptămână.
Dacă nu se vindecă, face 3 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri,
post negru neîntrerupt. Joi mănâncă de post. Vineri ţine post negru
până la ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă de post.
Dacănu se vindecă face 7 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri, post
negru neîntrerupt. Joi mănâncă post, vineri ţine post negru pânăla ora
24. Sâmbătă şi duminică mănâncă de post.
Dacănu se vindecă, se fac 9 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri,
post negru neîntrerupt. Joi mănâncă post, vineri ţine post negru până la
ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă mâncare de post.
3. Toată puterea vrăjmaşului
Aici intră oamenii chinuiţi de căpetenii de diavoli.Tratament: Post
negru + rugăciuni acasă+100 mătănii pe zi + Agheasmă+ Sf. Maslu. Se
fac 9 Sf. Masluri pe an. La Preot merge ca să-i citească Moliftele Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi duce postul şi Preotul. Se fac 7 zile post negru neîntrerupt. Zilnic se iau doar 3 bucăţele Anafură şi un pahar cu Agheasmă.
Dacă nu se vindecă, se fac 9 zile post negru neîntrerupt.
Dacă nu se vindecă, se fac 14 zile post negru neîntrerupt; se fac 21
zile.
Dacă nu se vindecă, se fac 30 zile post negru neîntrerupt.
Dacă nu se vindecă, se fac 40 zile post negru neîntrerupt. De obicei
numai cei care au trăit ani în şir fără să aibă legăturăcu Dumnezeu prin
Împărtăşanie, Liturghie, rugăciuni, numai aceia ajung săfie chinuiţi de
demoni din categoria 3.
Atenţie: Agheasmă folosită la dezlegarea vrăjilor la alungarea
demonilor este Agheasmă făcută cu Moliftele Sf. Vasile. Deci toate
reţetele de tratament care sunt date folosesc aceasta Agheasmă
deoarece este mai puternică.
Dacă Preotul nu ţine post negru şi citeşte Moliftele Sf. Vasile, diavolii
alungaţi din cel bolnav vin asupra Preotului şi-l chinuiesc.
La sfârşitul Moliftelor Preotul va adăuga fraza de protecţie: Şi păzeşte.
Doamne, de duhuri necurate pe dânsul (pe cel bolnav) şi păzeşte şi
sufletele noastre şi a celor din familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri.
Dacă Preotul este bolnav de ulcer, gastrită, diabet sau are alte boli
care îl împiedică să postească, atunci el nu poate să citească Moliftele
Sf. Vasile. Va citi Moliftele mai rar adică în timpul celor 4 Posturi din an,
când mănâncă mâncare de post, şi le va citi înainte de masă. După ce
le-a citit poate mânca.
Părinte, cum să ne purtăm cu aceşti oameni care fac vrăji?
Voi răspunde cu citate din Noul Testament: Mântuitorul zice: „Nu
socotiţi că am venit să aduc pacea pe pământ. Nu am venit să aduc
pace, ci sabie. Că am venit să despart pe fiu de tatăl său şi pe fiică de
mama sa şi pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi casnicii lui”
(Matei, 10.34-35).
Apoi găsim în Evanghelia de la Matei, Cap. 12.47-50: „Iată, mama ta şi
fraţii tăi (verii Domnului) stau afară căutând să-ţi vorbească. Cine este
mama Mea şi fraţii Mei? Şi întinzând mâna spre ucenicii Săi, a zis: Iată
mama mea şi fraţii mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din
Ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă”.
Sf. Ap. Pavel zice: „Săn u vă amestecaţi cu vreunul care numindu-se
frate va fi desfrânat sau lacom sau închinător la idoli sau ocărâtor sau
beţiv sau răpitor. Cu unul din aceştia nici să nu şedeţi la masă” (I
Corinteni, 5.11). Scoateţi afară dintre voi pe cel rău.
Deci Dumnezeu îngăduie să te fereşti de aceştia, adică să nu mergi la
ei în casă şi în casa ta să nu-i chemi. Să nu mănânci de la ei ca să nu-ţi
spurce mâncarea cu spurcăciuni, ca apoi să zaci.
Dar mai aflăm din Noul Testament şi aceasta: Mântuitorul zice: „Iubiţi
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine
celor ce va urăsc, rugaţi-vă pentru cei ce vă vătăma şi vă prigonesc, ca să
fiţi fiii Tatălui vostru Celui din Ceruri. Că El face să răsară soarele şi
pentru cei răi, şi pentru cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi
peste cei nedrepţi. Căde veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi
vouăTatăl vostru Cel Ceresc (Matei, 5.44-45).
Sf. Ap. Pavel zice: „Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc şi nu-i
blestemaţi. Nu răsplătiţi răul cu rău. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci
lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: A mea este răzbunarea.
Eu voi răsplăti, zice Domnul”. Deci dacăvrăjmaşul tău este flămând, dă-i
de mâncare. Dacă-i este sete, dă-i săbea, căci făcând aceasta vei
grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte
răul cu binele (Romani, 12.14-17,19-21).
Deci, dacă te cerţi cu cei care fac vrăji, dacăîi insulţi, dacăle faci
scandal, dacăîi urăşti, dacăîi pârăşti pe la alţii, este păcat. Păcatul
acesta este atât de mare, încât Mântuitorul zice: „Dacăîţi vei aduce darul
tău la Altar şi acolo îţi vei aduce aminte ca fratele tău (semenul tău) are
ceva împotriva ta, lasăd arul tău acolo şi aleargă  şi împacă-te cu
vrăjmaşul tău (Matei, 5.23-24).
Mântuitorul nu cere împăcarea doar de formă. Cere să-l ierţi pe
vrăjmaşul tău şi să nu-l urăşti pentru faptele rele pe care le-a făcut şi cu
care te-a supărat.
Cu sufletul încărcat de ură nu poţi participa la Sf. Liturghie, nu te poţi
apropia de Sf. Împărtăşanie. Darurile aduse de tine la Bisericăînaintea
Domnului nu sunt primite dacă urăşti pe altul. Deci iartă-l din tot
sufletul, ca să nu se prefacă rugăciunea ta în blestem.

4. Alte întrebări şi răspunsuri
Întrebare:Am intrat în mânăstire, vrând să măcălugăresc, cu toate că
părinţii mei nu sunt de acord cu aceasta.
Răspuns:Neascultarea este un păcat urât înaintea Lui Dumnezeu.
Pentru neascultare Adam a pierdut Raiul (Facere, 4.17). Este păcat prin
încălcarea poruncii a 5-a, prin care Dumnezeu a poruncit să-i ascultăm
pe părinţii noştri şi să-i cinstim. Încălcarea poruncii dumnezeieşti este
păcat mare. Acum diavolii tăbară pe călugăriţele din jurul tău şi le pune
să-ţi facă necazuri. Zilnic eşti acuzată pe nedrept, zilnic cineva te ceartă,
zilnic cineva te nedreptăţeşte. De fiecare data altă persoană, dar ai
necazuri zilnic. Pentru că ai venit la mânăstire prin neascultare, satana
îţi dă luptă, ca să te aducă săpărăseşti călugăria sau să ajungi la dispe-rare. Călugăriţele care te supără, la Spovedit îşi spun păcatul. Fac
pocăinţă pentru păcat şi primesc iertarea.
Ca să scapi, trebuie săvorbeşti cu părinţii, să le ceri iertare pentru
neascultare. Faceţi post o săptămână şi văSpovediţi la Preot. Acolo, la
Preot, ceri iertare părinţilor pentru neascultare. Ei sădea iertarea şi să
fie de acord cu călugărirea ta.
Preotul va da iertarea de păcat şi dezlegarea. În felul acesta intri în
linişte. Altfel vei trăi greu în mănăstire. Dacă părinţii au murit, le faci
parastas şi la acesta Preotul adaugă rugăciunea pentru iertarea acestui
păcat şi rugăciunea de dezlegare de blesteme.
Întrebare:A murit mama şi de atunci am rămas cu o frică. Nu dorm
bine noaptea. Mi-e frică în casă.
Răspuns:Pe om în viaţa pământească locuiesc Îngeri dacă este
credincios şi cu frică de Dumnezeu. Dar locuiesc şi diavoli mai ales.
Dacă omul a trăit departe de Dumnezeu şi de Biserică, diavolii rămân în
casă la moartea omului şi apoi îi chinuieşte pe cei care locuiesc acolo.
De aceea după înmormântare faci curat în casă, apoi chemi Preotul să
facă Sfeştanie, adică Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile. Cu aceasta
stropeşti prin casă, prin curte, prin grădină, stropeşti cât mai des, până
în a 40-a zi, apoi stropeşti mai rar. În ziua când se face Agheasmă, ţin
post negru toţi din casă şi posteşte şi Preotul. După terminarea slujbei,
se poate mânca. Din această Agheasmă beau toţi din casă şi se ung pe
faţă dimineaţa.
Afumi cu tămâie cât mai des, ca să plece duhurile rele din casă.
Ţii post negru vineri pânăla ora 24 + rugăciuni în fiecare zi. Psalmii au
mare putere de alungare a duhurilor necurate. Citeşti câte 3-6 psalmi pe
zi. Se citesc psalmii 3-30-142 + încă3 psalmi pe zi, de la început.
Continui aşa ordonat, zi de zi, pânătermini psalmii.
Când priveghezi mortul până la înmormântare, citeşti Psaltirea
neîncetat, ca să se alunge duhurile necurate. Psaltirea o citesc pe rând
cei care au venit la priveghere, rudele, vecinii, prietenii. Mortul nu se
sărută nici de către cei apropiaţi. Se sărută icoana sau Crucea care se
pune pe pieptul mortului.
Mortul nu va fi înmormântat cu icoana sau cu Crucea. Acestea se iau.
În pământ intră doar trupul, care se întoarce în ţărâna din care a fost
luat.
Întrebare:Copilul meu are 4 ani şi nu vorbeşte, deşi aude bine, spune
o tânără venităde la Sighişoara.
Răspuns:Când v-aţi căsătorit, cine nu a fost de acord cu căsătoria?
Dacăs-a făcut căsătoria fără consimţământul părinţilor, pentru păcatul
neascultării primul copil apare cu o infirmitate. Ceilalţi copii se nasc
normali. Părinţii au blestemat că nu au fost ascultaţi, iar blestemul
apasă asupra nepotului care s-a născut. Acum trebuie mers la Preot ca
să vă Spovediţi. Pentru aceasta,  ţineţi post o săptămână, apoi vă
Spovediţi şi vă cereţi iertare reciproc, împliniţi canonul dat de Preot pen-tru fiecare în parte şi copilul va vorbi.
Întrebare:Am o sorăvrăjitoare care îmi aduce Anafură, Agheasmă,
Ulei Sfinţit. Ce fac cu ele?
Răspuns:Agheasmă şi Uleiul le dai la plante, în grădină. Anafura o
îngropi în cimitir şi-i spui sănu-ţi mai aducă.

Întrebare:Ce este obiceiul de a călca pe soţ/soţie pe pantof, adică pe
picior în timpul Sf. Cununii?
Răspuns:Pe mireasă a învăţat-o vreo vrăjitoare să facă aceasta ca să-l
lege pe soţ şi să-l ţină sub ascultarea ei toatăviaţa prin legătura aceasta.
Există o ceată a demonilor care te lovesc cu copita sau te calcă cu
copita. Un diavol de acesta pune ea pe mire, adică pe soţul ei.
Aceasta se dezleagă cu post negru vineri pânăla ora 24 + rugăciuni.
Trebuie să fii Spovedit şi Împărtăşit în cele 4 posturi din an, să ţii
posturile rânduite de Sf. Biserică şi să nu lipseşti de la Sf. Liturghie ca să
ai putere să respingi vrăjile. La cei Spovediţi şi Împărtăşiţi diavolii nu
pot să stea.
Întrebare:La scurt timp după Botezarea copilului, în fiecare noapte
copilul plânge cu un plânset ascuţit, cu nişte ţipete de nesuportat. O
vecină pe care o ştiu vrăjitoare îmi zice: Dacăvrei să trăiascăcopilul,
vinde-mi-l mie. Ce să fac?
Răspuns:Vrăjitoarea trimite diavolii ei asupra copilului  şi îl
chinuieşte. Trebuie să ţii post negru luni, miercuri, vineri pânăla ora 24,
o săptămână. Zilnic faci 40 mătănii + rugăciuni. Dacănu ştii rugăciuni,
zici de 9 ori Tatăl nostru, în locul Ac. Mântuitorului. Şi după fiecare zici:
Doamne, alungăd uhurile necurate de la copilul meu (N) şi aici să nu se
mai întoarcă.
Copilul îl Împărtăşeşti 7 duminici la rând, ca săprimeascăprin
aceasta puteri de la Dumnezeu, ca sărespingăduhurile rele. Apoi îl
Împărtăşeşti des, la 40 zile, pânăla 7 ani. Dupăce împlineşte 7 ani,
copilul ţine postul întreg ca şi părinţii şi se Împărtăşeşte în cele 4 Posturi
din an, deci el intră în rânduiala celor mari.
Copilului îi dai zilnic 3 linguriţe Agheasmă, îl stropeşti cu Agheasmă, îi
faci Cruce. În fiecare searăciteşti în apropierea copilului psalmii
3-30-142 + 3 psalmi de laînceput. Continui aşa ordonat seară de seară,
pânătermini de citit psalmii. Te opreşti dacăcopilul s-a vindecat. Ca să
te aperi în continuare de vrăjile pe care ţi le face vecina, ţii post negru
vineri pânăla ora 24 + 40 mătănii + rugăciuni de zi şi de seară.
Te Spovedeşti  şi Împărtăşeşti în toate posturile, stropeşti cu
Agheasmă prin casă şi te ungi cu Agheasmă când simţi că este nevoie.
Ca săte aperi de vecina vrăjitoare, nu-i dai nici un lucru, ca sănu aibă
vreun lucru de-al tău pe care să-ti lege vrăji. Nu primi de la ea cadou
vreun lucru, că pune vrăji pe el. Nu mânca de la ea, nici să guşti, căpune
spurcăciuni în mâncare. Scoate din casă tot ce ţi-a dăruit ea şi săi le dai
de pomană. Lasă-le undeva într-un parc, să le ia cine va voi şi ea să le
aibă de pomană, să fie pentru sufletul ei. Ea dăde necazuri.
Dacă poţi, îngroapă în pământ la o margine de grădină tot ce îţi aduce
şi tot ce găseşti aduse. Ea dăde necazuri mari şi vei vedea că nu te mai
lucrează. Dacă nu îngropi, ea continua să-ţi aducă vrăji.
Nu primi de la ea nici ceea ce împarte în Biserică: colivă, pomană. Nu
primi de la ea icoane, lumânări, tămâie, Agheasmă, Anafură, că pune
vrăji pe ele. Dacănu ai putut refuza, dă-le de pomană şi va avea ce a
menit când le-a dat.
În sufletul tău nu-i purta ură. Ea face acestea mânată de satana. Dacă
ea cade la necaz, ajut-o. Să ai milă de ea. Tu doar te fereşti de ea, dar nuo urăşti.
Întrebare:Am o colegă care se îmbracă discordant cu toate, că are
multe lucruri frumoase cu care să se îmbrace. Şi tot timpul este obosită.
La Biserică nu merge fiindcă nu crede că o  poate ajuta.
Răspuns:Când omul trăieşte departe de Dumnezeu, vin diavolii şi
locuiesc în el. Aceştia îl apasă şi omul se simte obosit. Are dureri în tot
corpul. Zilnic te doare altceva. Suferinţa aceasta zilnică face să nu mai ţii seama cum te îmbraci. Starea de oboseală pe care o simţi te face să nu poţi asculta aparatul de radio, să nu citeşti un ziar, să nu te poţi uita la televizor. Aceasta te izolează de lume. Deşi viu, eşti ca un mort.
Persoana trebuie să facă Spovedanie generală+ Împărtăşanie. Să
meargăla Sf. Liturghie în toate sărbătorile. Să facărugăciuni de zi şi de
seară, ca să aibă prin acestea legăturăcu Dumnezeu şi săprimească de
la Dumnezeu Har (putere). Lipsit  de puterea Harului Duhului Sfânt
dumnezeiesc, omul devine neputincios, deşi se hrăneşte. Doar hrana nu
este de ajuns. Duhul Sfânt primit în Împărtăşanie, primit în timpul Sf.
Liturghii şi în timpul rugăciunilor pe care le faci are rol tămăduitor, dă
putere fizică şi psihică, lumineazămintea şi te învaţăsă-ţi cârmuieşti
(conduci) bine viaţa.
Întrebare:Vine sub geamul meu un câine şi latră timp îndelungat.
Alteori urlă ca lupul. Sau vine o pisică şi miaună a şi cum ar chinui-o
cineva. Alteori trosneşte în casă fără motiv. Uneori ţevile de apă fac
zgomot în apartament.
Răspuns:Când auzi acestea trebuie să zici: în numele Mântuitorului
Iisus Hristos, piei, depărtează-te, fugi. Zici de 3 ori. După a treia rostire,
lătratul, mieunatul sau zgomotul din casă încetează. Dacăeste de la
satana, la numele Mântuitorului Iisus Hristos diavolii pleacă.
Întrebare:Am primit cadou o bluză şi chiar dacă nu m-am îmbrăcat cu
ea văd că îmi merge foarte rău.
Răspuns:O îngropi în pământ. Apoi zici: Doamne, tot ce a menit acela
– zici numele – când mi-a dăruit bluza pe pustiu să se ducă şi la mine să
nu se mai întoarcă, iar vrăjile legate, Doamne, dezleagă-le  şi întru
nimica săse prefacă. Zici de 3 ori. Ţii post negru vineri pânăla ora 24,
faci 40 mătănii + rugăciuni o oră(Ac. Mântuitorului).
Vei vedea că acela care ţi-a dăruit bluza se nelinişteşte şi vine şi îţi
cere socoteală pentru ce nu ai îmbrăcat-o şi unde este. El face aceasta
deoarece diavolii se întorc la el şi îl chinuiesc. Totdeauna se întorc la cel
care i-a trimis.

Întrebare:Părinte, mă Spovedesc de păcate, dar în câteva zile după
aceasta fac din nou toate păcatele pe care le-am Spovedit cu toate că eu
doresc să nu le mai fac. În felul acesta nu înaintez deloc pe calea
mântuirii sufletului meu.
Răspuns:Aceasta se întâmplă când persoana a făcut păcate pe care le
ascunde, nu le spune sau le spune incomplet sau le spune într-o formă
mai uşoară. După o astfel de Spovedanie, diavolii nu pleacă. Ei rămân şi
lucrează ca să repeţi chiar şi păcatele pe care le-ai Spovedit sincer.
Ştiu o persoană care certa mult pe alţii: Stai prea aproape de mine sau
du-te de aici căn-am loc de line. Pentru căl-ai atins striga: M-a lovit. Deci
certa pe alţii prea mult pentru prea patina vină. Acest păcat nu-l
Spovedea pentru că nici nu considera ce a făcut vreun păcat. Dar
diavolii îl batjocoreau. Când se afla în lume, îl izbeau aşa de tare încât
tresărea şi se uita în jur să vadăcine l-a izbit. Dar vedea că lumea este
departe de el şi se întreba iritat de ce păţeşte aceasta şi cine îi face
aceasta. Când şi-a dat seama că este de la diavol, s-a Spovedit, apoi s-a
ferit cu străşnicie de a repeta păcatul, şi în felul acesta a scăpat. Aşa face
diavolul, te batjocoreşte şi te face să te cerţi cu cei din jurul tău.
Întrebare:Lucrez cu publicul la serviciu. Deşi mă străduiesc să
mulţumesc pe fiecare, observ că în loc sa plece mulţumit, fiecare se
arată nemulţumit. Adeseori îmi face pe nedrept scandal.
Răspuns:Omul care nu s-a Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani nu este
înconjurat de Îngeri. Pe el ajung să locuiască diavolii. Aceştia sar pe
oamenii din jurul nostru şi îi neliniştesc. Astfel colegii de serviciu ajung
de ne fac scandal pe nedrept. Persoanele pentru care lucrezi în cazul în
care lucrezi cu publicul, sunt neliniştite şi fac scandal pe nedrept. Ei fac
aceasta pentru ca aşa îi mână satana.
Deci aşa lucrează satana: Pe cei din jurul tău îi mână să păcătuiască
pentru căîi fac să te acuze pe nedrept. Iar pe tine vrea să te împingă să
faci fapte rele sub presiunea acuzaţiilor nedrepte repetate zilnic asupra
ta. Vrea să devii certăreţ, să serveşti rău sau incorect lumea, vrea să
urăşti pe toată lumea  şi în special vrea săte facă să-l urăşti pe
Dumnezeu sau să-l consideri nedrept. Ajungi să gândeşti: Eu i-am servit
bine, corect, amabil, iar ei se poartă rău pe nedrept. Dacă sub bătaia pe
care i-o dă satana în viaţa pământească omul se înrăieşte şi ajunge de
urăşte pe toată lumea, face rău la toată lumea sau devine incorect,
urăşte pe Dumnezeu.
Înseamnă căsatana nu a lucrat în zadar. Satana a câştigat, omul s-a
îndrăcit, adică a ajuns s ăfacă şi el fapte drăceşti. Dacă omul îndură
această bătaie, ca: nedreptăţi, pagube, boală, diverse încercări grele, şi
rămâne bun, blând, iertător şi cu dragoste faţăde Dumnezeu, înseamnă
că satana este cel care a pierdut. El s-a străduit, a lucrat, dar a pierdut.
În jurul nostru vin Îngeri care ne apără de lucrarea celui rău. Cu cât
suntem mai curăţiţi  şi Sfinţiţi  şi avem legătură mai intense cu
Dumnezeu prin rugăciuni, cu atât mai liniştită devine viaţa noastră.
Când trăiam departe de Dumnezeu, necazurile veneau peste noi fără
încetare, treburile sporeau, tot timpul alergam obosiţi, pagubele nu
încetau. Pentru orice lucru trebuia efort mare ca să-l obţinem fiindcă
satana se opune dorinţelor noastre. Cei din jur ne necăjeau şi duceam o
viaţăchinuită. Aşa este iadul, chin neîncetat, chin veşnic.
Întrebare:Mi s-a furat ceva din casă şi nu ştiu cine este hoţul.
Răspuns:Duminică duci la Altar un litru vin (cel sărac duce mai puţin)
şi o prescură(chiflă, pâine) cu trei lumânări aprinse, şi să scoatăpreotul
în timpul Sf. Liturghii părticică pentru descoperirea celui care a furat.
Scrii: Liturghie Vii: Robul Lui Dumnezeu (N) se roagăca Dumnezeu să-i
descopere pe cel care i-a furat şi să facăjudecată dreaptă. Aceasta o dai
Preotului. La sfârşitul Sf. Liturghii ceri Preotului părticica.
Acasă, Vineri faci post negru pânăla ora 24, faci 40 mătănii, apoi iei
părticica. Rugăciuni faci Ac. Mântuitorului + Ac. Sf. Mina + rugăciuni de
cerere care ai pus-o pentru părticică.
Dacăvine cel care a furat şi-ţi aduce înapoi lucrul, te opreşti, nu mai
scoţi părticică. Altfel, continui în fiecare duminică până primeşti
obiectul.
Întrebare:Fratele meu a murit fără lumânare, fărăsă se Spovedească
şi Împărtăşească. Vreau să aflu unde este sufletul lui. Dacă nu este în
Rai, să măîngrijesc de el.
Răspuns:Dai Liturghie cu Parastas pentru un an în 3 Biserici de
mânăstire unde se face zilnicSf. Liturghie. Apoi, dupăun an, faci post
negru vineri pânăla ora 24, faci 40 mătănii + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Doarme, descoperă-mi unde se aflăfratele meu
care a murit. Dacă nu îţi descoperă prima oară, continui cu vinerea
următoare şi faci aşa până îţi descoperă.
Dacăîl visezi în loc cu lumină şi verdeaţă, este în Rai. Dace îl visezi
bolnav sau în loc cu noroi sau ape tulburi sau în loc pustiu şi întunecos,
este în iad. Dacăîl visezi gol, dezbrăcat, este în iad.
Întrebare:Fratele meu mi-a luat banii şi casa.
Răspuns:Duci la Altar un litru vin, o prescură+ 3 lumânări aprinse + o
hârtie pe care scrii: Liturghie Vii cu Părticică: Doamne, făjudecată
dreaptăîntre mine şi fratele meu care mi-a luat banii şi casa.
La sfârşitul Sf. Liturghii, ceri Preotului să-ţi dea părticica. Acasăfaci
post negru vineri pânăla ora 24, faci 40 mătănii + rugăciuni, Ac.
Mântuitorului + rugăciuni de cerere careai pus-o pentru părticică, apoi
iei şi părticica. Faci aceasta de trei ori. Dacă vine la tine fratele tău şi-ţi
înapoiază toate după prima părticică, nu le scoţi şi pe celelalte.
Întrebare:Părinte, mi-a dispărut fratele, s-a scufundat vaporul. Unii
s-au salvat. El a dispărut, nu ştiu de el.
Răspuns:Ca să afli despre el dacă este mort sau viu, duci duminică la
Altar o prescură+ un litru vin + 3 lumânări aprinse + o hârtie pe care
scrii: Liturghie Vii cu Părticică: Descoperă-mi, Doamne, mie, roabei Tale
(N), unde este fratele meu (N) care a dispărut. Arată-mi de este viu sau
mort.
În timpul Sf. Liturghii, Preotul scoate părticica, iar la sfârşit ceri să ţi-o
dea. Acasă  ţii vineri post negru pânăla ora 24, faci 40 mătănii +
rugăciuni, Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere care ai pus-o pentru
Părticică. Apoi iei părticica. Poţi mânca la 2 ore dupăce ai luat-o. Mai
bine mănânci a doua zi. Se repeat pânăse dă visul de descoperire.
Dacăîl visezi în întuneric este mort.
Dacăîl visezi în loc cu noroi sau murdar sau boalăeste mort şi este în
iad.
Dacăîl visezi că lucrează este viu.
Dacăîl visezi dimineaţa, cu soare, este viu sau este în Rai.
Întrebare:Părinte, am sădit vie şi în al treilea an, când sădea rod, s-a
uscat. Specialiştii pe care i-am adus ca să cerceteze nu au descoperit
cauza.
Răspuns:Poate ai sădit via în zi de sărbătoare, când Dumnezeu a zis
sănu lucrăm. Vezi Biblie: „Băgaţi de seamă să păziţi zilele Mele de
odihnă, căci acestea sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, ca să
ştiţi căEu sunt Domnul care văSfinţeşte” (Ieşire, 31,13).
Poate că ai dat satanei în timp ce munceai, ai blestemat şi ai chemat
numele celui rău, ai blestemat pământul şi cele ce cresc pe el.
De vrei roade, stropeşte cu Agheasmă ţarina ta, spune rugăciuni în
timp ce lucrezi, făsemnul Sf. Cruci peste seminţele pe care le semeni şi
spune Tatăl nostru, şi atunci vei vedea roade. Şi când toate ale tale
rodesc, ai grijă şi împarte la cei săraci puţin, ca Dumnezeu se le spo-rească.
Întrebare:Părinte, am vaci şi văd căla 20 litri lapte abia scot puţină
smântână. De ce este aşa de sărac laptele? Nu este bună iarba cu care
hrănesc vitele?
Răspuns:Când vitele te supără, le dai răului şi le blestemi. De aceea
pe ele stă duhul cel rău şi sunt neliniştite şi mana laptelui a fugit.
Trebuie să spui rugăciuni, să le stropeşti cu Agheasmă şi săstropeşti
cu Agheasmănutreţul pe care îl mănâncă. Măcar o datăpe lunăsăfaci
aceasta. Săfaci semnul Sf. Cruci deasupra lor, ca săse alunge duhurile
cele rele, şi vei vedea căse schimba toate în bine. Apoi dacăvrei ca toate
ale tale să sporească. „Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga
tuturor roadelor tale. Atunci jitniţele tale se vor umple de grâu şi mustul
va da afarădin teascurile tale” (Pilde, 3,10). „Sănu te înfăţişezi înaintea
Mea cu mâna goală”, zice Domnul (Ieşire, 53,6). Darurile aduse săfie din
cele mai bune şi din cele mai frumoase roade. Dacăv-aţi înfăţişa
înaintea unui domn pământesc cu un dar lipsit de aspect, cum văva
privi acela? Cu atât mai mult trebuie sa avem grijă ca darurile aduse Lui

Dumnezeu să fie plăcute.
Darurile puse pe masăînaintea Domnului se împart la săraci după
terminarea Sf. Liturghii.
Darurile sunt: Dar de mulţumire pentru izbăvirea (scăparea) de necaz,
boală, primejdie. Dar de mulţumire pentru vindecarea primităsau
pentru rezolvarea primită. Daruri ca prinos de mulţumire din cele dintâi
roade ale pământului. Din primele roade totdeauna să mănânce mai
întâi săracul şi orfanul. Adu din ele înaintea Domnului, apoi mănânci şi
tu şi te bucuri de toate câte ţi-a dăruit Domnul.
Întrebare:Părinte, pentru ce sunt aşa de tensionate relaţiile dintre
părinţi şi copii şi de ce sunt atâtea divorţuri? De ce a dispărut iubirea,
pacea şi buna înţelegere care exista în familie în vremurile de demult?
Răspuns:Pe vremuri oamenii erau credincioşi, trăiau conducându-şi
viaţa dupăporuncile lui Dumnezeu. La Dumnezeu cea mai preţuită este
ascultarea, aşa că în familie fiii ascultau de părinţi şi nu treceau peste
cuvântul lor. Soţia asculta de soţ, îl respecta şi împlinea cuvântul lui.
Tinerii ascultau de cei bătrâni şi îi ajutau la nevoie. Soţul avea grijă de
familia sa cu teamă de Dumnezeu, ştiind că va da răspuns înaintea lui
Dumnezeu de sufletele pe care le-a avut în grijă în viaţa pământească.
La masă, ca un adevărat şef de familie, soţul spunea rugăciunea (Tatăl
nostru) şi binecuvânta masa. Pe atunci oamenii nu-şi omorau pruncii cu
avorturile, aşa că în jurul mesei se aflau mulţi copii, se găseau ginerii şi
nurorile şi nepoţii. Masa nu era pustie. El veghea ca toţi din casă să
trăiască în spiritul dragostei de Dumnezeu şi toţi din casă îi respectau
cuvântul şi îl împlineau. Fiindcă respectau cele dumnezeieşti, aveau
pacea şi dragostea recomandatăde Dumnezeu, care ştie săse sacrifice
pentru binele aproapelui, care dăruieşte. Nu dragostea cea din lume,
care tot timpul pretinde, cere şi cu nimic nu se mulţumeşte. Duminica şi
în zilele de sărbătoare mergeau la Biserică, la Sf. Liturghie. Înainte de a
pleca de acasă, îşi cereau iertare tinerii de la cei bătrâni, soţia de la soţ,
apoi îşi cereau iertare unii de la alţii, poate căî n timpul săptămânii s-au
supărat, iar la Sf. Liturghie nu poţi merge dacă urăşti pe altul.
Desigur existau şi atunci familii în care Cuvântul lui Dumnezeu era
încălcat, dar aceasta aducea iadul în viaţa lor şi aducea multă suferinţă.
Acum, în zilele noastre, nimeni nu mai vrea să facă ascultare. Şi
dezordinea aceasta ei o numesc emancipare. În Împărăţia Cerurilor
toate se supun Creatorului, lui Dumnezeu. Este o ordine desăvârşită,
bazatăpe o ascultare desăvârşită. Adam a pierdut Raiul pentru
neascultare. Lucifer a fost izgonit din cer pentru neascultare şi trufie.
Noi încălcând poruncile drepte date de Dumnezeu, aducem iadul în
viata noastră. Adică soţia face ce vrea ca, copiii nu ascultă de părinţi şi
nu-i respectă, tinerii nu-i venerează pe cei bătrâni, nimeni nu mai
ascultă de Dumnezeu. Toate acestea nu pot aduce pace într-o familie şi
în societate. Sf. Ap Pavel zice: „Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri
precum se cuvine în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu
fiţi aspri cu ele. Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru toate, căci
aceasta este bine-plăcut Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe
copiii voştri, ca sănu se deznădăjduiască. Slugilor, ascultaţi întru toate
de stăpânii voştri cei trupeşti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe
voi, ca cei ce cautăsăplacăoamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă
de Domnul. Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, şi
nu ca pentru oameni.
Bine ştiind căde la Domnul veţi primi răsplata moştenirii căci
Domnului Hristos slujiţi. Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata
nedreptăţii întrucât la Dumnezeu nu este părtinire (Coloseni, 3). Deci
Poruncile lui Dumnezeu trebuiesc împlinite în toate momentele şi în
toate locurile vieţii noastre, la serviciu, pe stradă, în familie.
„Tot sufletul săse supună înaltelor stăpâniri căci nu este stăpânire
decât de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite.
Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii ui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua osândă. Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voieşti deci să nu-ţi fie frică de stăpânire, fă binele şi vei avea laudă de la ea. Căc iea este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău teme-te,căci nu în zadar poartă sabia. Pentru că ea este slujitoare a lui
Dumnezeu şi răzbunătoare a mâniei Lui asupra celui ce săvârşeşte răul.
De aceea este nevoie se vă supuneţi nu numai pentru mânie (de frică), ci şi pentru conştiinţă(din convingere). Că pentru aceea plătiţi şi dări. Căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire
neîncetat. Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, dare,
celui cu vama, vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste”
(Romani, Cap. 13). Prin aceasta Sf. Ap. Pavel ne îndeamnăsărespectăm
legile ţării în care trăim. Nerespectarea legilor ţării strică ordinea, pacea,armonia, duce la dezechilibru social şi economic. Respectarea legii de către toţi asigură liniştea cetăţeanului cinstit şi harnic. De asemeni legea îl obligă pe cel necinstit la ascultare. Dacă nu ascultă de voie trebuie să asculte de nevoie, spre binele celor mulţi, adică pentru binele societăţii.
Întrebare:Ce se întâmplă cu cei care au părăsit Biserica Ortodoxă şi
s-au botezat la sectanţi?
Răspuns:A secta = a secţiona ceva dintr-un întreg. Autorul acestei
lucrări de secţionare este diavolul, care se străduieşte să rătăcească pe
oamenii de la Biserica întemeiatăde Mântuitorul Dumnezeu. Prin
botezul pe care îl primesc la sectanţi, Haina Botezului se înnegreşte,
deci pierd dintr-o datădouăSfinte Taine: Botezul şi Mirungerea. Dacă
primesc acolo şi Împărtăşanie, pierd Împărtăşania de la Botez şi toate
Împărtăşaniile primite până în acel moment. Deci pierd dintr-o data 3
Sfinte Taine.

Întrebare:Cei care doresc să se reîntoarcă în Biserica Ortodoxă cum
trebuie să procedeze?
Răspuns:Biserica Ortodoxă a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus
Hristos. Prima scindare apare la 1054. Ulterior scindările se înmulţesc.
Părăsirea Bisericii întemeiate de Mântuitorul Dumnezeu este un păcat
foarte mare. Dumnezeu este bun şi iertător. Dacăne întoarcem de la
păcat, el ne iartă. Cei care au fost botezaţi în Biserica Ortodoxă, dar i-au
pierdut Botezul şi celelalte Sfinte Taine botezându-se la sectanţi vor
proceda astfel când se reîntorc în Biserica Ortodoxă:
1) Vor veni la Sf. Liturghie şi vor putea săia Anafură şi Agheasmă şi se
vor Mirui.
2) Vor face o Spovedanie generalăla Preot + Sf. Maslu din care va
folosi timp de 7 zile, ţinând post. Zilnic bea un pahar cu Agheasmăîn
care se pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu. Înainte de a bea acest pahar
se fac 40 mătănii şi se spun rugăciuni. În timpul zilei: rugăciuni zilnic +
Tatăl nostru spus cât mai des. Seara dupăora 22 fac Ac. Zilei. După
fiecare rugăciune sau icos îşi va cere iertare de la Dumnezeu şi îl va ruga
să l ierte de păcate şi să-l primească inapoi ca pe fiul risipitor. Când
scrii textul Sf. Maslu, spui: Robul Lui Dumnezeu (N) se roagă pentru:
Iertarea păcatelor; Curăţirea Hainei Botezului pe care am înnegrit-o
botezându-mă la sectanţi; Curăţirea Împărtăşaniei pe care am
pângărit-o Împărtăşindu-mă la sectanţi.
Deci acest păcat se curăţeşte cu Post + Spovedanie generală+ Sf.
Maslu.
3) Dacă îşi va dovedi temeinic întoarcerea, atunci Preotul îl va putea
Împărtăşi. Dumnezeu este cel care priveşte la calitatea şi la sinceritatea
întoarcerii. Bineînţeles, vor fi primiţi numai cei care îşi dovedesc
temeinic întoarcerea. Aceste Sfinte Taine nu trebuiesc acordate cu
uşurinţă.
Întrebare:Cei care nu sunt botezaţi şi cei care au fost botezaţi în altă
religie şi vor din convingere săprimeascăBotezul Bisericii Ortodoxe
cum vor proceda?
Răspuns:Vor fi catehizaţi, adicăvor învăţa de la Preot taina religiei
creştin-ortodoxe. Acasăvor zice rugăciuni: rugăciuni zilnic din cartea
aceasta + Tatăl nostru spus cât mai des + Crezul. Vor participa la Sf.
Liturghie fărăsăia Anafură, Agheasmă şi fărăsăse miruiască. Dacăîşi
vor arăta dragostea faţăde Biserica Ortodoxă întemeiată de Hristos şi
vor dovedi că au înţeles tainica lucrare mântuitoare ce se face asupra
fiilor ei, aceştia vor fi botezaţi de către Preot şi vor primi şi celelalte
Sfinte Taine: Mirungerea şi Împărtăşania. Deci vor primi deodatătrei
sfinte Taine.
4) Persoanele care depăşesc vârsta de 7 ani nu pot primi Botezul fără
săfi făcut înainte post o săptămână+ Spovedanie generală. Dumnezeu
54
se uităla calitate, nu la cantitate. Deci Preotul nu trebuie să acorde cu
uşurinţăBotezul şi Sfintele Taine. „Puţin aluat dospeşte toată
frământătura” (1 Corinteni, 5.6).
Mântuitorul zice: „Nu daţi cele Sfinte câinilor, nici nu aruncaţi
mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva săle calce în
picioare şi întorcându-se să văsfâşie pe voi” (Matei, 11-6).
Întrebare:Pot fi admise în Biserica Ortodoxă cântecele religioase pe
care tineretul le cântăîn ritm modern însoţit de ghitară?
Răspuns:În Bisericătrebuie săfie linişte, astfel ca cei care îşi ridică
mintea către Dumnezeu sănu fie deranjaţi. Împăratul David din Vechiul
Testament a cântat din strune şi din alăute şi a dansat alături de popor
înaintea lui Dumnezeu. Dar aceste manifestări de bucurie foarte plăcute
lui Dumnezeu s-au desfăşurat în natură. În templu totdeauna s-a păstrat
liniştea atât de necesară celor ce se roagă.
Deci concertele religioase cu ritm modern însoţite de ghitară sunt
bine venite, dar pot să se desfăşoare într-o sală special amenajată sau
pur şi simplu în natură, pe stradă, în staţiile de metrou. Concertele cu
muzică clasică şi simfonică se pot desfăşura în săli de spectacol special
dotate şi amenajate.
Concertul este doar o manifestare exterioarăa bucuriei pe care o
trăieşte omul care L-a descoperitpe Dumnezeu. În Bisericăse fac
rugăciuni, se face Sf. Liturghie şi se oferăSfintele Taine. Pentru aceasta
trebuie linişte, pentru a realiza o comunicare spiritualăcu Dumnezeu.
Întrebare:Cum se face explicarea Bibliei în cadrul Bisericii Ortodoxe?
Răspuns:Citirea şi interpretarea Noului Testament se face treptat în
fiecare Duminicăîn timpul Sf. Liturghii şi este explicat în predica de la
sfârşit. Astfel, în cele 52 Duminici din an se parcurge temeinic tot Noul
Testament. Citirea şi interpretarea Vechiului Testament se va face în
zilele stabilite de Preot sau de profesorul de religie, în locul şi la ora
stabilităde acesta. Explicarea se va parcurge ordonat, pe lecţii
săptămânale, astfel ca în decursul unui an săfie explicat întreg Vechiul
Testament. „ToatăScriptură(Biblia) este insuflată de Dumnezeu şi de
folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea
cea întru dreptate” (2 Timotei, 3,16). În Deuteronomul, cap. 28, sunt
date bunătăţile făgăduite celor ce vor păzi legea şi relele ce vor veni
asupra celor care o încalcă.
Pentru cei care nu au citit Biblia, vom da aici o parte din ele. Cuvântul
Domnului se împlineşte chiar dacăeste vorba de un singur om sau de
un popor. „De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni
asupra ta toate binecuvântările acestea. Binecuvântat săfii în cetate şi
binecuvântat săfii în ţarină. Binecuvântat săfie rodul pântecelui tău,
rodul dobitoacelor tale. Binecuvântate săfie hambarele tale şi cămările
tale. Binecuvântat să fii la intrarea ta în casă, binecuvântat să fii la
ieşirea ta din casă. Să bată Domnul înaintea ta pe vrăjmaşii tăi cei care
se vor ridica asupra ta, pe o cale săvinăasupra ta şi pe şapte căi săfugă
de tine. Să-ţi trimită Domnul binecuvântare peste grânarele tale şi peste
tot lucrul mâinilor tale. Domnul îţi va deschide comoara sa cea bună,
Cerul, ca sădea ploaie pământului tău la vreme şi ca să binecuvânteze
toate lucrurile mâinilor tale şi vei da împrumut multor popoare, iar tu nu
vei lua împrumut, vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor
domni peste tine. Domnul Dumnezeul tău te va pune cap, iar nu coadă,
şi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi dacăte vei supune poruncilor
Domnului Dumnezeului tău care ţi le spun eu astăzi săle ţii şi săle
împlineşti”.
„Iar dacănu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi nu te vei
sili săîmplineşti toate poruncile şi hotărârile Lui pe care ţi le poruncesc
eu astăzi, săvinăasupra ta toate blestemele acestea şi săte ajungă.
Blestemat săfii tu în cetate şi blestemat săfii tu în ţarină. Blestemate să
fie grânarele tale şi cămările tale. Blestemat săfie rodul pântecelui tău,
rodul vacilor tale şi rodul oilor tale. Blestemat săfii tu la intrarea ta în
casă şi blestemat la ieşirea ta din casă. SătrimităDomnul asupra ta
blestem, tulburare şi necaz în tot lucrul mâinilor tale pe care te vei
apuca să-l faci, pânăvei fi stârpit şi pânăvei pieri curând pentru faptele
tale rele şi pentru căM-ai părăsit. Ba să mai trimităDomnul asupra ta
ciumă(boli) pânăte va stârpi. Săte batăDomnul cu oftică, cu lingoare,
cu friguri, cu aprindere, cu secetă, cu vânt rău, cu rugină şi te va urmări
acestea pânăvei pierii. Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să
se facă de aramă şi pământul de sub tine fier. În loc de ploaie Domnul sădea pământului tău praf şi pulbere, care săcadădin cer asupra ta pânăte va pierde şi vei fi prăpădit. Domnul te va da săfii bătut de vrăjmaşii
tăi, pe un drum să mergi asupra lor şi pe şapte drumuri să fugi de ei. Te
va lovi Domnul cu lepra Egiptului, curâie, cu pecingine (boli), de care să
nu te păţi vindeca. Săte batăDomnul cu nebunie, cu orbire şi cu
amorţirea (împietrirea) inimii. Pe dibuite să mergi în amiaza mare cum
umblăorbul pipăind pe întuneric şi săte strâmtoreze şi săte ocărascăîn
toate zilele şi nimeni sănu te apere. Cu femeie săte logodeşti şi altul să
se culce cu ea, ca săsă zideşti şi să nu trăieşti în ea, vie să sădeşti, dar de ea să nu te foloseşti. Boul tău să fie înjunghiat sub ochii tăi şi sănu-l mă-nânci tu, asinul tău să ţi-l ia şi sănu ţi-l mai aducă, oile tale săfie datevrăjmaşilor tăi şi nimeni sănu te izbăvească. Fiii tăi şi fiicele tale săfie
date la popor străin, ochii tăi să-i vadă şi să se topească în toate zilelde
mila lor, dar sănu ai nici o putere în mâinile tale. Roadele pământului
tău şi toate ostenelile tale săle mănânce un popor pe care tu mi l-ai
cunoscut, iar tu săfii numai strâmtorat şi chinuit în toate zilele. Din
pricina celor ce-ţi vor vedea ochii tăi îţi vei ieşi din minţi. Domnul te va
lovi cu leprărea (boli nevindecabile) peste genunchi şi peste fluiere şi
din tălpile picioarelor tale pânăîn creştetul calului tău, de care nu te vei
mai putea vindeca. Vei semăna multăsămânţăîn ţarină, dar puţinăvei
culege. Vii vei sădi, dar nu le vei culege, nici nu vei bea vin. Măslini vei
avea în toate ţinuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei unge pentru că
măslinele tale vor cădea. Toţi pomii tăi şi roadele pământului tău le va
strica rugina. Străinul cel din mijlocul tău se va înălţa peste ţine din ce în ce mai sus iar tu vei coborî din ce în ce mai jos. Acela îţi va da împrumut,iar tu nu-i vei da lui împrumut, acela va fi cap, iar tu vei fi coadă. Vor veni asupra ta toate blestemele, acestea te vor urmări şi te vor ajunge până vei fi stârpit pentru căn-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău şi n-ai păzit poruncile Lui, nici hotărârile Lui pe care ţi le-a dat El. Pentru că n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu veselia şi cu bucuria inimiicând erai îmbelşugat de toate, vei sluji vrăjmaşului tău, pe care îl va trimite asupra ta Domnul Dumnezeul tău când vei fi în foamete şi în sete şi în golătate şi în tot felul de lipsă; acela va pune pe grumazul tău jug defier şi te va istovi. De nu te vei sili să împlineşti toate cuvintele legii
acesteia care sunt scrise în cartea aceasta şi nu te vei teme de acest
nume slăvit şi înfricoşător al Domnului Dumnezeului tău. Atunci
Domnul te va bate pe ţine şi pe urmaşii tăi cu plăgi nemaiauzite, cu
plăgi mari şi nesfârşite şi cu boli rele şi necurmate. Va aduce asupra ta
toate plăgile Egiptului de care te-ai temut şi se vor lipi acelea de tine.
Toatăboala toatăplaga scrisă  şi toată cea nescrisăî n cartea legii
acesteia o va aduce Domnul asupra ta pânăvei fi stârpit. Viaţa ta va fi
mereu în primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua şi noaptea şi nu
vei fi sigur de viaţa ta. De tremurul inimii tale de care vei fi cuprins şi de
cele ce vei vedea cu ochii tăi, dimineaţa vei zice: O, de ar veni seara, iar
seara vei zice: O, de ar veni ziua!”
Care fapte îl supărăpe Dumnezeu?
Iatăce spune Dumnezeu la Levitic, cap. 19: „Sănu furaţi, sănu
spuneţi minciună şi sănu înşele nimeni pe aproapele său. Sănu juraţi
strâmb pe numele Meu. Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi sănu-l
jefuieşti. Să nu vorbeşti de rău pe surd şi înaintea orbului sănu pui
piedică. Să nu faceţi nedreptate la judecată. Să nu umbli cu clevetiri în
poporul tău şi asupra vieţii aproapelui tău sănu te ridici. Sănu
duşmăneşti pe fratele tău (aproapele tău) în inima ta. Sănu te răzbuni
cu mâna ta. Sănu mâncaţi cu sânge, sănu vrăjiţi, nici săghiciţi. Sănu
necinsteşti pe fiica ta îngăduindu-i să facă desfrânare ca să nu se
desfrâneze pământul şi ca să nu se umple pământul de stricăciune.
Zilele Mele de odihnă să le păzeşti şi lăcaşul Meu să-l cinsteşti. Eu sunt
Domnul. Sănu alergaţi la cei ce cheamămorţii, pe la vrăjitori sănu
umblaţi. Cel ce se va culca cu mătuşa sa ori descoperă goliciunea
unchiului său să-şi poarte amândoi păcatul şi fărăde copii sămoară.
(Levitic, 20,20) Sănu te culci cu bărbat ca şi cu femeie; aceasta este
spurcăciune. (Levitic, 19,9) Să nu te apropii de femeie în timpul regulii
ei, ca să-i descoperi goliciunea. (Levitic, 18,19) Să deosebiţi animalul
curat de cel necurat şi pasărea curate de cea necurată. Să nu întinaţi
sufletele voastre (mâncând din) cu animal sau pasăre, nici cu toate cele
ce se târăsc pe pământ, pe care Eu le-am deosebit ca necurate. (Levitic,
57
20,25)”
La Deuteronom, cap. 27, găsim: „Blestemat să fie cel ce va vorbi de
rău pe tatăl său sau pe mama sa. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul aproapelui său. Blestemat să fie cel ce va abate pe orb din drum. Blestemat să fie cel ce va judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă.Blestemat să fi e cel ce se va culca cu femeia tatălui său. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreun animal. Blestemat săfie cel ce se va culca cu sora sau fiica tatălui său sau fiica mamei sale. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacra sa. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sora femeii
sale. Blestemat să fie cel ce va ucide în ascuns pe aproapele său (fapta
vrăjitorilor). Blestemat să fie cel ce va lua mită. Să nu dai cu camătă
fratelui tău (semenului tău) nici argint, nici pâine,nici nimic din câte se
pot da cu camătă. Greutăţile pentru cumpăna ta (cântarul tău) să fie
adevărate şi drepte, că urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului
tău tot cel ce face strâmbătate. Păziţi toate aşezămintele Mele şi toate
hotărârile Mele şi le împliniţi şi nu vă va arunca de pe sine pământul în
care veţi trăi. (Deuteronom, 20,22)”.
La Deuteronom, cap. 30, găsim: „Când vor veni asupra ta toate
cuvintele acestea,binecuvântarea şi blestemul pe care ţi le-am spus Eu
şi le vei primi în inima ta şi te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi
cum ţi-am poruncit Eu astăzi vei asculta glasul Domnului Dumnezeului
tău tu şi fiii tăi, din toatăinima ta şi din tot sufletul tău, va tăia Domnul
împrejur inima ta  şi inima urmaşilor tăi, ca săiubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău din toatăinima ta şi din tot sufletul tău, ca sătrăieşti.
Atunci Domnul Dumnezeul tău va întoarce toate blestemele acestea
asupra vrăjmaşilor tăi şi asupra celor ce te-au urât şi te-au prigonit. Iată,
Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul. Alege viaţa, ca
sătrăieşti tu şi urmaşii tăi”.
Zici: cine poate urma aceste porunci desăvârşite? Toată lumea fură,
toatălumea ia mită, toată lumea trăieşte în curvie, toată lumea minte.
Cine nu face la fel ca toată lumea ajunge de moare de foame şi nu poate
trăi.
Răspuns: omule, încearcă tu  şi respectă toate legile date de
Dumnezeu şi vei vedea că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu
minte, vei avea parte de binecuvântările făgăduite. În Biblie, în psalmul
18 al lui David găsim: Legea Domnului este fărăde prihană, întoarce su-fletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii.
Judecările Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului
este strălucitoare, lumineazăochii. Frica de Domnul este curată, rămâne
în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate
îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul şi decât piatra cea de
mare preţ, şi mai dulci decât mierea şi decât fagurele.
.

Arhimandritul Ilarion Argatu

Reclame

88 responses to “Despre Vrăji şi Farmece şi lupta împotriva lor

 1. parinte eu sunt in italia sunt ortodoxa nu cred ca este vreo problema daca ma duc la biserica catolica

  • Nu sunt parinte dar ca crestin ortodox iti spun sa nu te duci la biserica romano-catolica.Cauta biserici ortodoxe chiar daca sunt grecesti sau ruse dar sa fie ortodoxe.

   • Am o problema foarte grava si nu gasesc nICI un raspuns…eu nu cred in vraji dar am auzit de ele .Am cunoscut un barbat italian de 7 luni de zile ,el era insurat cu o romana care are varsta mea ..casa torto doar cu acte .,in fine o povest foartee ciudata intre ei,s Au luat dupa 2 saptaman el zice ca nu Isi poate explica motivul ptr care la facut..Au stat impreuna 5 ani dupa care m a cunoscut pe mine,la inceput era frumos noi ne am indragostit unul de altu…acum sunt in divort si fata asta i facea o gramada de probleme..ptr ca el a trecut pe numele ei tot casa activitatea lui..In fine cand am fost prima oara in casa lui c’è am vazut acolo nu am vazut nicai eri ..flori uscate prinse in draperii tot felul de suveniruri ciudate , toata casa era plina d chestie ciudate la flori avea legaturi din Ata rosie ,la toate florile chiar si la copacii din gradina,la geam am gasit pe pervaz un cuib de pasarele intr o cutie si era un ou Mic adevarat…avea in fiecare camera chiar si in baie randunici din plastic Cate doua si tot felul de lucru marunte ieri am gasit pe dulap o legatura de un fel de ardei uscati lasati acolo,problema è ca de cand stie ca sunt cu el noi doi ne certam foarte rau …eu ma simt foarte rau in prezentaprezenta lui fizic…transpir nu vad bine sunt ff nervoasa ,am fost la doctor si sunt sanato asa dar continui sa ma simt rau mai Ales cand intru in casa si in masina a patAto d o chestie grava care numai iese,si transpir doar cand vine la mine.intr o vineri am aprins candela s a ars filtrul cu supapa si cand am luat candela in mana a plesnit sticla de mi a taiat degetul,a trebuit sa ma duc la spital.Am stat 5 zile la el acasa cand m am intors pe Masa din bucatarie am gasit o arsura profunda facuta in Masa ca si cum cineva a vrut sa i dea Foc,la mine in casa nu Intra nimeni.eu stau singura!!!!am trecut cu vederea!noi vrem sa ne casatorim sa facem un copil.dar lucrurile intre noi devin din ce in cè mai gave…ne certam din o ricerca special eu nu ma simt bine si nu stiu c’è sa cred am nevoie de ajutor sau Macar de o parere poate mi se pare mie

   • Buna ziua,
    Imi pare rau ca dl. Gerica nu are posibilitatea sa citeasca dinsul intii messajele, dupa care sa le posteze!
    Referitor la Alina este fff clar ca acea femeie face vraji, ea sau altcineva pentru ea, dar se pare ca ea stie foarte multe in acest domeniu.
    NU VREAU sa discut nimic sau sa ma erijez in persoana unuia care stie multe…CERT este ca Alina TREBUIE sa renunte definitive la acel barbat (el este subiectul povestii) si de obicei subiectul neaga exsitenta a ceva necurat.. Pe linga faptul ca nu vei obtine nimic placut din relatia cu omul respective, vei avea mari/multe/enorme necazuri. Vrajile ruineaza complet existenta unei persoane/viata lui in totalitate.
    CIT de mult il iubesti si ce avantaje mai ai….RENUNTA total si dispari din viata lui!!! Nu se stie ce motive exista pentru cealalta femeie sa se razbune, SAU dorinta de a face rau cuiva… Dumnezeu stie, NUMAI!!!
    Tot ce tine de lucruri necurate SE REZOLVA DOAR prin Divinitate si un preot duhovnic cu har si cu intentia reala sa te ajute!!! Dar Alina, stiind de la inceput ca ceva scirtie…ce poti face mai tirziu? sa te aperi (trebuie extreme de mult effort/daruire/intelegere a tot ce inseamna religie/religios/credincios practicant si multe altele…).
    Paza buna TRECE primejdia rea!!!
    RENUNTA definitive la relatie, SCOATE din viata ta TOTAL acest om si lasa-l celeilalte. El trebuie sa isi resolve viata lui cum crede, numai este problema nimanui! CRED ca este fff greu DAR te asigur ca NUMAI asa iti vei gasi linistea iun viata ta. CINE vrea neliniste/nefericire facute cumva cu mina lui prin neascultare/sau procedeu gresit???
    IMI pare extreme de rau pentru toti cei care sufera in viata dintr-un motiv saul altul…NUMAI dragostea reala si tot efortul concentrate pentru Divinitate ne AJUTA sa supravetuim si sa ne aparam de ce este rau in aceasta lume nebuna,nebuna,nebuna…
    Cu cit crestem in dragostea pentru Divinitate cu atit este mai usor sa intelegem ce vrea/cum trebuie sa fim/ in raport cu Divinitatea.
    CEL mai frumos/innaltator/SIMTIT sentiment este „semnul” ca Divinitatea te iubeste/ocroteste/invata drumul bun pe care trebuie sa mergi mai departe.
    Dumnezeu este Atotputernicul! Crestinii NU vrem raul nimanui si NICI sa ne luptam cu cineva/ceva nu! vrem liniste si sa ajutam, pe fiecare dupa posibilitatile/puterile noastre.
    Domnul sa intoarca toate fiintele la calea Adevarului si a Pacii!!!
    Slava lui Dumnezeu pentru toate!

    Alina Domnul si Maica Sfinta sa te ocroteasca si sa te ajute sa iti gasesti linistea. Oricit de bogat ajungi la un momendat, nelinistea ucide si cea mai MARE bogatie a omului este dragostea Divinitatii pentru el!
    Domnul sa ne aiba in paza Lui pe noi toti, buni si rai, si sa ne arate calea de urmat!
    NU DORESC sa discut mai mult despre nimic si cu nimeni. MULTUMESC!!!
    Praise be to God!

   • Daca stati in curvie si preacurvie cum vreti ajutor de la Dumnezeu?Lasati pacatele astea, spovediti-va pana la farmece si vraji slabiciunea sta in pacatele grele.Ce nu mai sunt barbati romanii ortodocsi de gasiti italieni catolici?In fine cititi astea:

    CURVIA – PREACURVIA

    472. -Curvia se numeste preacurvie, cand cineva lasa sotul legitim si se duce la altul. In Vechiul Testament se pedepsea cu moartea. „Daca un om preacurveste cu o femeie maritata, daca preacurveste cu sotia aproapelui sau, omul acela si femeia sa fie pedepsiti cu moartea” (Lev. 20, 10; Deut. 22,22). In Noul Testament nu se mai da pedeapsa cu moartea trupeasca, dar s-a legiuit pentru preacurvari moartea sufleteasca, adica, osanda in muncile vesnice daca ei nu se pocaiesc: „Nu va inselati singuri: nici curarii, nici inchinatorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomitii, imparatia lui Dumnezeu nu o vor vedea” (I Cor. 5, 9-10; Gal 5,21; Ev. 12,14)

    473. -„Barbatul care nu stie ca femeia sa preacurveste, n-are pacat , insa daca el stie pacatul ei si n-o indreapta si nici ea nu se pocaieste, ci staruie in pacat, el se face vinovat de pacatul ei si partas la preacurvie si de aceea el trebuie sa o lase. Daca ea se pocaieste, barbatul poate s-o primeasca, insa nu de multe ori, caci pentru robii lui Dumnezeu este numai o pocainta. … Daca cineva pacatuieste mereu si se pocaieste si se joaca de-a pocainta si de niciun folos nu este pocainta pentru un astfel de om, caci cu greu va dobandi viata” Herma, Pastorul 1-4

    474. -„Dupa hotararea Domnului, nimanui nu-i este iertat sa se desparta de sotia sa, decat numai din motive de preacurvie (Matei 5,32), care de asemenea priveste atat pe barbati cat si pe femei. Insa, obiceiul nu este chiar asa, fiindca femeile sunt mai nedreptatite, caci apostolul zice, ca cel ce se lipeste de o femeie preacurva, se face un trup cu ea (1 Cor. 6,16). Iar Ieremia zice, ca femeia de se va impreuna cu alt barbat, sa nu se mai intoarca la sotul ei, ca spurcandu-se cu altul, spurcata sa ramana (Ier. 3, 1). Si iarasi: Cel ce va tine o femeie preacurva este un om fara de minte si nelegiuit, (Pilde 18, 23). Iar obiceiul ne arata ca femeile pot sa tina pe barbatii lor chiar daca ei au curvit sau preacurvit. Femeia care traieste cu un barbat lasat de sotia lui, nu stiu daca ar fi socotita preacurva. Pentru ca aici vina se rasfrange asupra femeii care si-a lasat barbatul si deci a rupt casatoria; chiar daca ea a fost batuta si nedreptatita, trebuie ca sa rabde si mai mult ca sa nu se desparta. Nicaieri nu s-a obijnuit ca femeia sa se desparta de barbatul necredincios, chiar daca el ar fi desfranat, ci sa rabde pana la sfarsit. Ca ce stii, o, femeie, daca iti vei mantui barbatul? (I Cor. 7, 6). Dar, femeia care isi lasa barbatul si se duce dupa altul, este preacurva, iar barbatul parasit de ea, este tolerat si alta femeie care locuieste acum cu el, ea nu este de osandit. Insa, daca barbatul din initiativa lui, despartindu-se de sotia sa si va lua alta el este preacurvar, fiindca o face pe ea sa fie preacurva, cit si femeia care vietuieste cu dansul de asemenea este preacurva, fiindca a tras la ea barbat strain” – Sf. Vasile 9.

    475. -„Daca un barbat casatorit nu se multumeste cu sotia sa si ar cadea in preacurvie, el va fi canonisit mai aspru dupa gravitatea pacatului sau. Insa nu avem un canon, care sa-l osandeasca ca preacurvar, daca eL a pacatuit cu o femeie nemaritata. Dar pentru femeie se spune: Preacurva spurcandu-se nu se va mai intoarce la barbatul ei (Ier. 3, 1), caci daca o va primi el este lipsit de minte si nelegiuit (Pildele 18, 22). Dimpotriva, despre barbatul care a preacurvit, nu se spune ca el sa fie lepadat de femeia sa, ci ea il va tine si dupa ce a preacurvit. Sotul trebuie sa alunge pe sotia sa preacurva, insa acestei oriaduieli cu greu i se va gasi explicatie, insa asa este obiceiul pana acum”, – Sf. Vasile 21.

    476. -„Parintii au oprit de a face cunoscuta in public femeia care a preacurvit si care s-a spovedit din evlavie, de teama de a nu fi expusa primejdiei. Insa, ei au poruncit ca ea trebuie sa fie oprita de la impartasire pana ce isi va implini vremea pocaintei” – Sf. Vasiie 34.

    477. -„Daca femeia si-a parasit barbatul, se cuvine a cerceta cauza acestei parasiri si daca, ea nu este indreptatita sa-l lase ea va trebui sa fie canonisita, iar barbatul va fi fara vina, fara a fi oprit de impartasire cu biserica”. Sf.Vasile 35.

    478. -„Barbatul care a luat femeia altuia, dupa ce ea ii va fi luata prin judecata, el va fi canonisit ca un preacurvar (15-18 ani), iar daca se casatoreste cu alta libera, nu se osandeste” Sf.Vasile 37

    479 -„Femeia care traieste cu un barbat preacurvar si ea este preacurva in toata vremea” Sf. Vasile 39.

    480. -„Preacurvarul va fi oprit de la impartasire cincisprezece ani: Patru ani va plange la usa bisericii, cinci ani va asculta, patru ani va ingenunchea si doi ani va sta cu credinciosii, apoi va primi sfanta impartasanie dupa 15 ani” Sf.Vasile 58.

    481. -„Femeia care preacurveste, sau barbatul care va preacurvi, se canonisesc sapte ani, dupa treptele cele randuite, dupa care vor fi impartasiti” Ancira 20.

    482. -„Femeia care isi paraseste barbatul si se duce dupa altul este preacurva, dar cum arata Sf. Vasile (9, 21), intemeindu-se pe Ieremia 3, 1, care zice ca femeia care se duce dupa alt barbat, sa nu se mai intoarca la barbatul cel dintai, ci spurcandu-se, spurcata sa ramana. Si iarasi: Cel ce ia o preacurva este nebun si nelegiuit (Prov. 16, 23). Deci, daca se va dovedi ca femeia a fugit, fara motiv, de la barbatul ei, barbatul lasat este vrednic de iertare si comuniune cu biserica, iar ea, de pedeapsa. Barbatul care isi va parasi sotia lui legitima si va lua alta, dupa hotararea Domnului (Luca 16,18), el este supus canonisirii preacurviei. Sfintii Parinti au hotarat ca acestia un an sa planga, doi ani sa asculte, trei ani sa ingenuncheze si al saptelea an sa stea impreuna cu credinciosii si daca se vor pocai cu lacrimi, sa se invredniceasca de darurile sfintei impartasanii” VI ec.87.

    483. -„Cel ce tine femeie fara de lege (adica rudenie), nu numai din cliros sa se goneasca, ci inca si din biserica, pana ce se va desparti de ea si dupa ce se va desparti, sa se canoniseasca, ca un amestecator de sange” -ILT, 82.

    484. -„Cel ce stie ca-i curveste muierea si el tot o tine in casa si se face ca nu stie nimic si, o lasa de a face preacurvie, atunci se cheama ca el o inchiriaza si se va pedepsi pentru indoita curvie” ILT, 131.

    485 -„Muierea de-si va lasa barbatul ei si va lua altul…, sa aiba pocanie noua ani sa faca in toate zilele 36 metanii; numai paine sa manance luni, miercuri si vineri. Barbatul care a luat-o, acelasi canon are”… PBG, 66.

    486. -„Nu poate intra in preotie candidatul a carui sotie a preacurvit, dupa spusa canonului al optulea de la Neocezareea. Se hotaraste ca femeia care a preacurvit dupa hirotonia sotului, sa fie lasata, sau sotul sa se lase de preotie” (daca mai vrea sa o mai tina de sotie ) -Sf. I. Post. 21

    Canonul 72 al Sinodului Trulan sau V-VI Ecumenic: CRESTINII SA NU SE CASATOREASCA CU ERETICI SI CU NECRESTINI

    Sa nu se ingaduie ca barbatul ortodox sa se lege (prin casatorie) cu femeia eretica, nici ca femeia ortodoxa sa se uneasca (prin casatorie) cu un barbat eretic, ci de s-ar si vadi ca s-a facut un lucru ca acesta de catre vreunul dintre toti, casatoria (nunta) sa se socoteasca fara de tarie, si casatoria (insotirea nelegiuita) sa se desfaca – caci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii sa se imperecheze cu lupul, si nici partii lui Hristos cu soarta (ceata) pacatosilor; iar daca cineva ar calca cele oranduite de noi, sa se afuriseasca. Iar daca unii, gasindu-se inca in necredinta si nefiind inca numarati in turma ortodocsilor, s-au legat (potrivit) intreolalta, prin casatoria legiuita, si apoi unul dintre ei alegand binele a alergat la lumina adevarului, iar celalalt a fost tinut (stapanit) de legatura saracirii, nealegand (nedorind) sa vada (sa ia in seama) razele dumnezeiesti; daca sotia cea necredincioasa socoteste ca este bine (consimte) sa vietuiasca cu sotul cel credincios, sau, dimpotriva, cel necredincios cu sotia cea credincioasa, sa nu fie despartiti, dupa dumnezeiescul apostol: „Caci barbatul necredincios se sfinteste prin femeie, si femeia necredincioasa se sfinteste prin barbat” (I Cor. 7,14).

  • Daca te-ai fi nascut in Emirate sau India sau In China ce dumnezeu aveai Alah/Krisna/Budha sau Iehowa(care este de fapt numele lui dumnezeu in scripturile voastre ortodoxe si catolice necenzurate de popii comunisti)? Zic si eu asa ca am cam trecut prin toate bisericile si adunarile existente prin Cluj si nu m-a prins flama la nici un cult sau grupare religioasa ! Opritiva cu nebuniile astea ca doar ortodocsii sau catolicii sau x grupare /secte religioase sunt buni, credinta este peste tot in lume bineinteles sub diferite forme si se inchina la diferiti dumnezei (fiecare ce a fost invatat de bunici, strabunici etc.). Nu fiti limitati la satul vostru sau Romania peste tot in lume sunt si oameni buni si oameni rai.
   Va amintesc de popii sau ceo-r fi fost ei, idiotii aia – care au rastignito pe femeia aia maica x.. pe cruce sa iasa diavolul din ea 3 zile dupa care clar a murit femeia si asta in secolul 21 in Ortodoxia Moderna in Romania !
   Nu mai zic nimica de cruciazi si de popii din comunism cate sute de mii de victime au creat tovarasii popi sfinti.
   Mintea nu tocmai sanatoasa se lasa manipulata de un om la fel ca si voi si daca o luam in serios de fapt este mai pacatos un popa decat oricare dintre noi, deoarece toate nelegiuirile ce le face, le face in numele Domnului – cica, noi macar raspundem de faptele noastre nu dam vina nici pe Fiul lui dumnezeu nici pe Dumnezeu.
   Si o ultima remarca cu ce sunt Ortodocsii sau Catolicii sau Martorii sau etc. etc. mai deosebiti de Musulmani care sunt in stare sa te excluda(sau mai rau) din ‘societate’ daca nu crezi ce cred ei!
   Si ei cred in felul lor si pentru ei Ortodocsii si etc. etc. sunt pagani la fel ca si pentru voi orice NON Ortodox 😉
   Folositiva mintea nu actionati cum va dicteaza popa x sau y si voi aveti minte chiar trebuie sa gandeasca un popa pentru un grup / sat teritoriu intreg ???

   • Daca este cineva ignorant si habar n-are de ce vorbeste esti dumneata.Am trecut si eu prin faza asta de a judeca preotii ca fac si dreg insa uitam ca sunt oameni ca si noi.Cel mai bine este sa ne judecam pe noi insine caci vom da raspuns Judecatorului pentru pacatele noastre nu pentru ale altora.Cand va fi instaurata religia Universala aia a antihristului se pare ca vei fi printre primi care o va imbratisa daca zici ca nu conteaza ca esti crestin sau musulman.Hai sa ne folosim mintea!

  • Acest articol prezintă diferențele teologice dintre catolici și ortodocși, bazate pe punctele de vedere ale unor teologi ai Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Romano-Catolice, despre ceea ce interpretează aceștia ca fiind diferențele dintre teologiile lor, precum și diferențele ecleziastice. Deși printre cauzele schismei existente se numără factori culturali și politici, diferențele teologice continuă să fie motiv de dispută între bisericile occidentale și cele răsăritene.
   Câteva dintre chestiunile menționate mai jos au fost în litigiu între Biserica Răsăriteană și cea Occidentală timp de secole, fiind menționate în The Byzantine Lists: Errors of the Latins (Listele bizantine: Erori ale latinilor) de Tia M. Kolbaba (Publicată de Universitatea din Illinois, 2000).[1]
   Începând cu Al Doilea Conciliu de la Vatican, Biserica Romano-Catolică consideră că schisma este în primul rând de natură ecleziologică, că învățătura bisericilor ortodoxe este pe deplin ortodoxă și că „viziunea deplinei comuniuni care trebuie căutată este cea a unității într-o diversitate legitimă”[2] înainte de divizare, deoarece „primele concilii sunt o mărturie elocventă a acestei unități de durată în diversitate”.[3] În această viziune, dificultatea principală este dezacordul privind rolul Papei.[4]
   Cu toate acestea, un număr de teologi ortodocși consideră că aceste diferențe sunt mult mai semnificative, adânc înrădăcinate și ireconciliabile. Acești teologi susțin că Biserica Romano-Catolică a fost iremediabil afectată de arianism, teologia augustiniană și scolasticism și nu poate fi reconciliată cu teologia ortodoxă cu excepția cazului în care aceste erori sunt stârpite și abandonate.[necesită citare]
   Jeffrey D. Finch susține că „viitoarea apropiere dintre Est-Vest pare să fie depășit polemicile moderne neo-scolastice și neo-Palamiste”.[5]
   În prezent, principalele diferențe dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică sunt includerea Filioque în Crez (și teologia aferentă a dublei purcederi—aceea că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul) și sfera autorității papale. În plus, Biserica Romano-Catolică a promulgat anumite dogme după Marea schismă (cum ar fi Purgatoriul, Imaculata Concepție a Maicii Domnului și infailibilitatea papală) și alte aspecte ale doctrinei (cum ar fi păcatul originar), care sunt considerate doctrinar greșite (sau, mai tranșant, eretice) de către ortodocși.
   Cuprins
   1 Puncte de acord asupra doctrinei
   2 Impactul diferențelor lingvistice
   3 Punctele florentine
   4 Filioque
   5 Vezi și
   6 Referințe și note
   Puncte de acord asupra doctrinei

   Deși există diferențe teologice între cele două biserici, există, de asemenea, unele puncte de acord asupra doctrinei. Acestea includ acceptarea în comun a deciziilor celor șapte Sinoade Ecumenice ale Bisericii nedivizate, și anume Conciliul de la Niceea, Primul conciliu de la Constantinopol, Primul conciliu de la Efes, Primul conciliu de la Calcedon, Al doilea conciliu de la Constantinopol, Al treilea conciliu de la Constantinopol și Al doilea conciliu de la Niceea.[necesită citare] Există, prin urmare, un acord cu privire la doctrinele majore, precum divinitatea și natura lui Iisus, succesiunea apostolică, întreita lucrare a episcopilor, preoților și a diaconilor, structura largă a bisericii vizibile, viața fără de păcat a Sfintei Fecioare Maria și onoarea sa din cauza că este Maica Domnului, invocarea sfinților, mărturisirea preoțească, folosirea imaginilor la închinare sau despre pâinea și vinul care devin prin Euharistie trupul și sângele lui Iisus Hristos.[necesită citare] Nicio comunitate a Bisericii nu subscrie la învățăturile protestante ale mântuirii prin credință (înțeleasă ca un lucru care nu necesită acte de iubire sau de caritate) sau la Sola Scriptura (prin care se exclud învățăturile doctrinare care au intrat în Biserică prin intermediul apostolilor sub forma Sfintei Tradiții).
   Impactul diferențelor lingvistice

   Cuvintele folosite într-o limbă și cele utilizate în altă limbă pentru a le traduce uneori nu corespund exact, acest lucru putând avea o semnificație mai largă sau mai restrânsă. În secolul al VII-lea, teologul răsăritean Sfântul Maxim Mărturisitorul a aplicat acest aspect la diferențele aparente între Europa de Vest și cea de Est, remarcând că aceasta au afectat eforturile depuse de vorbitorii occidentali de limbă latină pentru a exprima o idee în limba greacă, precum și eforturile depuse de vorbitorii de greacă din Orient să exprime o idee în latină: „Ei nu-și pot reproduce ideea într-o limbă și în cuvinte care le sunt străine la fel cum ar face-o în limba lor maternă, la fel cum nici noi nu putem face”.[6] În secolul al XIII-lea teologul occidental sfântul Toma de Aquino a remarcat în mod similar:
   „Multe lucruri care sună destul de bine în limba greacă, probabil că nu sună la fel de bine în latină. Prin urmare, latinii și grecii care declară că au aceeași credință se manifestă prin cuvinte diferite. Printre greci se spune în mod corect și catolic, că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei „ipostase”, dar pentru latini nu sună corect să spunem că există trei „substantiae”, deși termenul „ipostas” în limba greacă înseamnă același lucru ca și „substantia” în limba latină. Adevărul este că „substantia” în limba latină este folosit mai frecvent pentru a desemna esența. Și atât noi cât și grecii susțin că în Dumnezeu există doar o singură esență. Deci, când grecii vorbesc de trei „ipostase”, noi latinii vorbim de trei „personae”, precum învață Augustin în a șaptea carte a Treimii. Și, fără îndoială, există multe cazuri similare.”
   „Este deci sarcina unui bun traducător, atunci când traduce un material despre credința catolică, să păstreze sensul dar să adapteze modul de exprimare, astfel încât să fie în armonie cu graiul limbii în care traduce. În mod evident, atunci când ceva spus într-un mod literar în limba latină este explicat în limbajul comun, explicația va fi inutilă dacă este redată pur și simplu cuvânt cu cuvânt. Cu atât mai mult, atunci când ceva exprimat într-o limbă este tradus doar cuvânt cu cuvânt în altă limbă, nu va fi nicio surpriză dacă uneori apare vreo confuzie în ceea ce privește sensul original.[7]”
   Punctele florentine

   Cele mai cunoscute Diferențe teologice între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă sunt numite punctele florentine. Acestea sunt:
   nerecunoașterea primatului episcopului Romei asupra celorlalți episcopi (în Biserica Ortodoxă, toți arhiereii, indiferent de titlul purtat – patriarh, mitropolit, arhiepiscop, episcop – sunt considerați egali);
   nerecunoașterea adăugării Filioque din Crez (considerat în Biserica Ortodoxă o învățătură greșită, cu profunde implicații teologice);
   nerecunoașterea validității folosirii la Euharistie a azimei, adică a pâinii nedospite, folosită de Biserica Catolică (Biserica Catolică recunoaște ca validă atât folosirea pâinii azime cât și a celei fermentate);
   nerecunoașterea existența Purgatoriului (considerat în Biserica Romano-Catolică a fi un loc de mijloc între rai și iad, în care sufletele celor decedați se purifică până la intrarea în Rai).
   Alte diferențe față de Catolicism considerate importante de Biserica Ortodoxă sunt:
   infailibilitatea ex-cathedra a Papei (Biserica Ortodoxă consideră că nu poate exista o persoană infailibilă, indiferent de poziția eclezială pe care o deține);
   harul sau grația creată (Biserica Ortodoxă consideră că harul sau energia dumnezeiască este necreată, ca mijloc prin care Dumnezeu se împărtășește pe sine oamenilor);
   neprihănita zămislire sau imaculata concepție a Fecioarei Maria (Biserica Ortodoxă consideră că toți oamenii, inclusiv Născătoarea-de-Dumnezeu, au fost zămisliți și s-au născut având păcate; ulterior, prin conlucrare – συνεργια – cu Dumnezeu pot ajunge la sfințenie);
   thesaurus meritorum (tezaurul de merite) ale sfinților – din a cărui supra-abundență, consideră Biserica Catolică, ar putea lua și restul credincioșilor, – precum și indulgențele (Biserica Ortodoxă consideră că virtuțile sunt personale și nu pot fi „împrumutate” sau „dăruite”; mântuirea este o conlucrare personală a unui om cu Dumnezeu);
   celibatul clericilor (Biserica Ortodoxă acceptă căsătoria preoților și diaconilor, cu condiția să se facă înainte de hirotonia acestora);
   practica botezului prin stropire sau turnare (Biserica Ortodoxă practică botezul prin întreită afundare, ce simbolizează îngroparea și învierea lui Hristos).
   Filioque[modificare]

   Biserica Ortodoxă consideră că una dintre deosebirile cele mai importante constă în formula filioque („și de la Fiul”), care a fost adăugată de către Biserica Catolică la Simbolul Credinței definit de cele șapte Sinoade Ecumenice. Adăugarea se referă la Duhul Sfânt și afirmă că El purcede nu numai din Tatăl, ci și din Fiul. Ea se bazează pe Evanghelia lui Ioan [Ioan, 15 26], în care Iisus Hristos învață ucenicii spunându-le: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine”. Catolicii interpretează textul în sensul că dacă Iisus trimite Duhul, aceasta ar implica faptul că Sfântul Duh ar purcede din Fiul. Ortodocșii subliniază faptul că trimiterea nu este același lucru cu purcederea, că faptul că Duhul Sfânt a fost trimis nu implică faptul că în mod obligatoriu El ar fi și purces din Fiul. Dacă se omite sublinierea „care din Tatăl purcede”, fraza în sine nu oferă în realitate un argument definitiv nici uneia dintre concepții, ea fiind valabilă în ambele cazuri. Iar dacă se ia în considerare textul ”care din Tatăl purcede” – cum este de altfel normal să se procedeze – apare întrebarea că de ce Iisus Hristos odată ce a considerat necesar să afirme purcederea Duhului Sfânt din Tatăl, nu a menționat și purcederea din Fiul. Un alt aspect foarte important subliniat de Biserica Ortodoxă este acela că, dacă Duhul Sfânt ar purcede și din Fiul, El ar apare a Îi fi subordonat. Se observă faptul că a trimite pe cineva nu înseamnă subordonare, pentru că poate apare și între persoane egale, în timp ce purcederea Duhului Sfânt din Fiul ar putea semnifica un grad de subordonare, fapt care ar fi în contrazicere cu dogma că cele Trei Persoane sunt întru totul egale.
   O cercetare a documentelor relevă faptul că în epoca în care s-a formulat doctrina filioque Vestul era confruntat cu necesitatea combaterii unor erezii, astfel încât a apărut posibilitatea ca din dorința de a sublinia anumite aspecte să se ajungă la formulări cu înțelesuri nedorite. Se pare că doctrina a apărut în Spania. Adăugarea a fost aprobată în anul 809 de către Conciliul de la Aachen și a fost examinată de Papa Leon al III-lea, care deși ar fi aprobat doctrina, ar fi interzis totuși în mod expres inserarea ei în Crez. Atitudinea Papei se vede și mai clar în decizia pe care a luat-o cu acel prilej, de a se scrie pe două tăblițe de argint Crezul fără adăugire în limbile latină și greacă, pe care a dat ordin să fie așezate pe pereții Catedralei Sfântul Petru din Roma.

   MAI PE INTELES

   Exista purgatoriu precum zic catolicii?

   – Purgatoriu nu este. Catolicii zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare, unde merge sufletul cateva sute de ani si se curata acolo, apoi trece in Rai. Nu exista asa ceva. Noi avem Evanghelia Judecatii, pe care o au si ei, dar nu arata trei locuri, ci numai doua – Raiul si iadul. Mantuitorul, cand va sta pe scaunul slavei sale si va aduna toate popoarele de la zidirea lumii sa le judece, ii va impartii pe dansi, precum desparte pastorul oile de capre. {i va pune pe drepti de-a dreapta Sa si pe pacatosi de-a stanga Sa… {i vor merge pacatisii in munca vesnica, iar dreptii in viata vesnica.

   Deci nu putem zice ca sunt trei locuri, ci numai doua: munca vesnica sau viata vesnica.
   Cei mai mari dusmani ai catolicilor sunt protestantii si calvinii. Ei s-au rupt de Biserica Catolica la anul 1517, prin Martin Luther, fiind urmat de Zwingli, Calvin si Hus.

   – Care sunt punctele principale care ne despart de catolici?

   – Invataturile principale care ne despart dogmatic si canonic de catolici sunt:

   1. Intai este filioque. Ei zic ca Duhul Sfant purcede si de la Tatal si de la Fiul. Aceasta greseala dogmatica este cea mai grea. Sfantul evanghelist Ioan spune ca Duhul Sfant purcede de la Tatal si este trimis in lume prin fiul. (Ioan)

   2. Al doilea este suprematia papala. Papa este considerat de ei capul suprem al Bisericii crestine, adica loctiitorul lui Hristos pe pamant! Mai mare decat toti patriarhii! Ceea ce n-a facut Biserica Universala. Mandrie draceasca. Papa se numeste urmasul Sfantului Petru!

   3. Infaibilitatea papala. Ei zic ca Papa nu poate gresi ca om, in materie de credinta, cand predica el ceea ce iarasi este o dogma noua respinsa de Biserica Oortodoxa.

   4. Al patrulea este purgatoriul. Ei zic ca intre Rai si iad ar fi un foc mare unde sta sufletul cateva sute de ani si se curata, apoi se duce in Rai. Nu scrie in Sfanta Scriptura asa ceva; nu-i prevazuta nicaieri aceasta invatatura.

   5. Azimile. Ei nu slujesc cu paine dospita, ci cu azime, ca evreii.

   6. Catolicii mai au o dogma noua: imaculata conceptie. Ei zic ca Maica Domnului ar fi nascuta de la Duhul Sfant. Nu-i adevarat. Este nascuta in chip firesc din dumnezeiestii Parinti, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii.

   7. Au substantialitatea. La sfintirea Sfintelor Daruri catolicii nu fac rugaciunea de invocare a Sfantului Duh, cum facem noi la Sfanta Epicleza. Ei zic ca Darurile se sfintesc singure, cand se zice: Luati mancati… si celelalte. Nu au rugaciunea de pogorare a Duhului Sfant, peste Daruri.

   8. Celibatul preotilor. Preotii catolici nu se casatoresc. sunt celibatari, impotriva Sinoadelor ecumenice care au hotarat ca preotii de mir sa aiba familie.

   9. Ei au si indulgente papale. Alta ratacire. Papei, daca-i dai parale multe, poti sa faci oricate pacate te iarta, te dezleaga. Sfintii lor au prea multe fapte bune, n-au ce face cu ele, le da papei, iar el vinde aceste merite prisositoare spre iertarea pacatelor oamenilor care nu au destule fapte bune.

   10. Si mai este un punct important: mirungerea. Catolicii nu miruiesc copii imediat dupa Botez, ci la sapte-opt ani si numai arhiereii ii miruiesc.

   Noi avem liturghiile constantinopolitane ale Sfantului Vasile cel Mare, Grigore Dialogul si Sfantul Ioan Gura de Aur, iar catolicii au liturghia romana si cea ambroziana.

   Iata acestea sunt punctele dogmatice si canonice principale care despart Biserica Ortodoxa de cea Romano-Catolica.

   Iar nici cu protestantii nu avem nimic comun. Ei au reformat total dogmele Bisericii stabilite de Sfintii Parinti si au renuntat la cele sapte Sfinte Taine. Ei nu au ierarhie si taine si nu se pot mantui. Din cele sapte taine mai au doar doua: Botezul si Euharistia (Sfanta Impartasanie- n.n.), pe care o fac cu paine nedospita ca si catolicii. Din protestanti s-au nascut toate sectele neoprotestante care ataca tarile ortodoxe astazi.

   – Este bine sa cante crestinii din instrumente muzicale, sau nu?

   – Cel mai bun organ de a canta lui Dumnezeu este gura si inima omului. Asa este in Biserica Rasaritului. La catolici se canta din orga; dar aceea este distractie si are nota de teatru. nu ne ducem sa ne distram la biserica, caci orga te risipeste cu mintea in alta parte. Trebuie sa cant din inima mea, ca, auzi ce spune: Racnit-am din suspinarea inimii mele. Gura noastra sa laude pe Dumnezeu, ca zice Psalmistul: Bine voi cuvanta pe Domnul in toata vremea pururea lauda Lui in gura mea. Iata cum trebuie sa lauzi pe Dumnezeu. Nu cu orga si chitara.

   Toate acestea si multe altele le poti afla cautand. Acum am cautat eu pentru tine de maine este bine sa cauti singura adevarul si sa vezi ce fericita vei fi ca te-ai descurcat singurica.

   • buna gerica iti multumesc ptr raspunsul tau ,as vrea sa itzi scriu pe mail un lucru mai personal si nu vreau sa il public imi poti trimite mail tau ,am nevoie de ajutor sau macar un sfat mail meu e roxanamara86@libero.it

 2. Ce rugaciuni sint pentru spalare de farmece?

 3. Buna ziua, as avea si eu o intrebare, acum ceva timp tatal meu a gasit in casa parinteasca mostenita dupa decesul parintilor un borcan de mustar cu o lingurita care avea o fata sculptata in ea ( doi ochi si o gura), ce inseamna asta? este ceva de rau? Problema este ca la o perioada de timp si mama mea si sora mea s-au imbolnavit, lucrul care este straniu este ca ambele boli le fac sa fie slabite de putere sunt oarecum asemanatoare. Ce puteti sa imi spuneti despre asta?

 4. Buna ziua, Povestea mea este foarte trista. Am avut o relatie frumoasa sapte ani cu un barbat, un roman ca si mine, chiar daca traim in Italia, si dintr-o data nu m-a mai vrut. Incerc sa dezleg enigma, am citit despre vraji pt ca totul mi se pare straniu.Pentru el am fost cea mai de credinta femeie, l-am iubit, cum il iubesc si acum cu tot altruismul din lume. Citind despre vrajitoare, m-am regasit in cuvintele si faptele facute de ele, desi sunt credincioasa si mistica la o cota foarte inalta. Ma sperie ideea ca el crede despre mine ca i-am facut farmece,Acestui om i-am dat toata dragostea, I-am daruit toata dragostea mea, am devenit scriitoare dedicandu-i o carte de dragoste numai lui, i-am daruit lucruri si dupa ce noi nu mai eram un cuplu, m-a schimbat cu alta femeie si nu pot decat sa il iubesc fara sa fiu suparata pe el. Suntem uneori fata in fata, totul pregatit ca un vis…cand ne vorbim si cand simt ca ma prabusesc de durerea despartirii. Incerc prin rugaciune sa ma dezleg de pacate, sa vina la mine cu dragostea care cred ca in ascuns mi-a purtat-o, Ma invinuiesc pe mine de orice ca sa salvez dragostea curata ce i-am purtat-o de atata timp. Eram pe acelasi calapot. Nu stiu de ce ne-am lasat, i-ar el se intreba uneori de ce sunt atatia barbati ce m-ar dori si el nu?..Invatati-ma ce sa fac, aduceti un aport rugaciunilor pe care le fac pentru a dezlega acest mister. Va multumesc si Doamne ajuta!

  • Da pot da un raspuns.Cred ca nu a fost o iubire platonica.Orice relatie inafara cununiei religioase se numeste curvie chiar daca esti casatorit civil.Dumnezeu va despartit pentru ca traiati in pacat .Mai bine pierzi o iubire in pacat oferita de un om decat iubirea lui Dumnezeu care la creat chiar si pe acel om care-l iubesti.Citeste dspre Taina Cununiei si iti vei da seama despre ce vorbesc.Nu este un mister este o lipsa a cunoasteri a ceea ce este pacat.

   http://www.crestinortodox.ro/nunta/taina-cununiei-casatoria-69131.html

   • Dimitriu Felicia

    Din pacate el nu a vrut sa ne cununam niciodata, chiar daca am sustinut acest argument. El era casatorit cu o femeie de care era despartit nelegal de 13 ani. A incercat de mai multe ori sa divorteze. dar ea nu i-a acceptat niciodata divortul, desi nu avesu copii impreuna. Culmea, erau prieteni iar ea aves intotdeauna ultimul cuvant. Am cunoscut-o, mi-a lasat „mostenirea ei”, adica pe barbatul pe care il lasase, spunandu-mi sa am grija de el. Ce ironie! Relatiile lui anterioare, absolut toate, s-au terminat la fel. Nu am inteles de ce nu se desparte de acea femeie. Fara sa fiu rautacioasa, fara sa aduc invocarea celui rau, acea femeie era de o uratenie monstruoasa, si de o rautate pe masura, atata de diferita de el, frumos, cu suflet deschis, nobil, inteligent, curat, delicat… Imaginati-.va contrariul la acea femeie. Si apoi marturisirile lui cand mi le facea si se intreba de ce simte ca o ghiara in suflete si nu poate sa mearga mai departe in relatie cu mine stiind ca sunt ceea ce intotdeauna si-a dorit.Era parca chiemat in Romania, unde ea locuieste, venea la el in Italia si mentine acel raport straniu, ea cu oricine, el cu niciuna, si are 43 de ani.Traind alaturi de el si cunoscandu-l am simtit ca ceva nu e in regula , de aceea acum caut raspunsuri si ajutor de la Dumnezeu , prin toti cei care EL mi-i trimite. Suntem doua suflete zdrobite care nu isi mai gasesc pacea.Deschid orizontul unei slave cu care ma trezesc si adorm de aproape doi ani. Daca acesta este adevarul il voi privi in fata fara sa comentez, dar daca Raul a pus stapanire acolo unde credinta nu a fost pe masura voi accepta infrangerea, iar daca totul este o Betie de rautate si magie , cer ajutorul Suprem si nu pot privi drept decat prin inima mea in care salasuieste Bunul IIsus Hristos. Urmez sfatul dvs pe care il astept acum, va multumesc din suflet!

   • Problema sta in felul urmator:Ideal ar fi fost ca aceea casatorie sa fi fost numai civila daca cu adevarat va iubeste se poate desparti.Daca au cununie religioasa singura pricina de dezlegare este ca femeia aceea (care banuiesc ca ia facut farmece) sa-l fi inselat aia inseamna adulter, preacurvie.Daca reusiti sa-l convingeti sa faca Maslu si Moliftele Sf. Vasile cel mare pentru a scapa de farmece si vraji.Ar fi nemaipmenit sa va spovediti ca demoni sa slabeasca atacurile si planurile lor viclene.Daca reusiti casatoriti-va si impliniti-va iubirea prin Taina Cununiei si nu ucideti copii prin avort sau mijloace contraceptive.Acesta este sfatul meu a unui om simplu la fel de de pacatos ca si voi.Doamne ajuta si mantuire!

   • Dimitriu Felicia

    Sper sa-mi dati raspuns si la al doilea mesaj. Va multumesc din suflet!

 5. Buna ziua,
  Va scriu acest mesaj pentru ca de cateva luni la mine in familie se intampla ceva ciudat…bunicul meu si tatl meu s-au imbolnavit subit si de atunci parca totul merge rau. Eu locuiesc in Bucuresti, familia mea intr-un sat si, vorbind cu mama la telefon imi spune ca tot gaseste lucruri prin curte: stiulete infipt in pamant, lemnele din gradine cazute 2 nopti la rand si langa mormantul bunicii tamaie si lumanari arse. As vrea sa stiu daca e posibil ca cineva sa ne faca vraji sau sunt doar intamplari? Va multumesc anticipat !

  • Cautati un preot eventual pe fiul Parintelui Argatu el poate stii mai bine ce se intampla in familia din care faceti parte.Sunt preoti care cunosc si au ca dar posibilitatea sa lupte cu puterile intunericului ,magia,farmecele si toate vrajitoriile.Eu doar am facut cunoscuta aceasta lupta si razboiul nevazut cu demoni.

 6. Cum afli daca o persoana este cuprinsa de diavol ?

 7. buna.. am o problema care persista de ceva vreme am niste dureri de cap si stari de lesin de slabaciuni care nu trec cu niciun medicament va rog sa ma ajutati.

 8. Superb articol si vreau sa va zic ca de un an am fost deschisa spiritual si acum o luna am.inceput un curs de evolutie spirituala si prin acel curs prima lectie e sa te dezlegi de toate ,,,,,la 2 sapt dupa curs am inceput sa zic rugaciunea sf ciprian la 2 zile au inceput sa.isi arate adevarata fata …….iar parteneu meu de 11 ani e si el intre vrajmasi …mi-a fost greu sa accept dar asta e …..fiti binecuvantati super articol .multumim

 9. Un articol formidabil,persfect.Am aflat atitea lucruri care pina acum nici nu aveam imaginatie de ele.
  Am si eu o intrebare daca stie cineva,ce ar trebui sa fac:vecinele mele sunt 2 batrinele cu una din ea ma iteleg foarte bine ,iar cu alta si sa vorbesc mie frica.In familia mea de ceva bun timp ,de cind tin eu minte si din spusele parintilor, se intimpla ceva foarte ciudat,ori e cearta,ori boala,ori simplu o perioada de alcoolism(1-2 saptamini).Am impresia ca e ceva legat de aceste 2 batrine sau de o vrajitorie ceva.Cum pot sa aflu ce se intimpla sau ce as putea face pentru a ameliora situatia?Am mare nevoie de ajutor,devine deja prea obositor…..va rog mult un sfat.

 10. buna m-i sa facut vraji si am citit acatismul mantuitorului si am tinut post mercuria si vinerea si am citit 40 de zile.se rupe vraja va fi bine?multumesc

 11. Buna,mi-sa intamplat sa gasesc un cui in perna pe care mi-a facut-o maicamea,ce poate fi? este destul de straniu…si as dori sa aflu si parerile voastre…Va multumesc anticipat

  • Ar fi bine sa o intrebi pe mama ta sa nu exageram anumite lucruri.Daca ai nelamuriri intreaba preotii ei sunt insarcinati sa se ocupe de astfel de probleme.

 12. am un unchi care acum multi ani i sa fac un farmec cu cranii , par si broasca de o vrajitoare cum poate sa scape de el

 13. ce inseamna atunci cand primesti un cocos?

 14. fratele meu ii in Italia impreuna cu sotia sa si cand au iesit din casa au gasit pe clanta usii o pereche de chiloti pentru domnisoare sa ma scuzti de expresie dar nu eru ale iei dar ia lut cu o punga si au aruncat pe apa . ce inseamna oare ? vrea cineva sa le faca rau ???

 15. am gasit mercur in curte, la 30 de ani sunt suspecta de epilepsie, am gasit ulei varsat pe poarta si in fata portii in ziua cununiei civile, anul asta am nunta religioasa dar ceva imi spune ca nu o sa mai fie…. ce sa fac!

  • Ce trebuie sa faca orice crestin zilnic pentru mantuire ?

   Primul lucru: Dimineaţa cînd te scoli, trebuie să te speli pe ochi.
   Al doilea: Faci trei închinăciuni zicînd: “Prea Sfîntă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”, “Prea Sfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă!”.
   Al treilea lucru: Rugăciune cît timp poţi: 1 minut, 1 oră.
   Al patrulea lucru: Masa, după mîncare rugăciunea de mulţumire.
   Al cincilea: La servici sau la scoală sau alte probleme, de la orele 7-15, şi în timpul lucrului, rugăciunea scurtă: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine, păcătosul !” cît de des. Cine trece pe lîngă Biserică se închină, iar de ai timp mergi şi faci o rugăciune, aprinzi o lumînare, cînd vii de la servici, la fel.

   La orele 16 masa cu rugăciune înainte şi după mîncare, odihnă un ceas sau alt lucru de nu eşti obosit. Pe la orele 22 înainte de culcare, rugăciune: Acatiste, Paraclise şi culcarea.

   Duminica dimineaţa la orele 7 rugăciune, la orele 10 la Biserică la Sfînta Liturghie, apoi după ce iei anafora, vii acasă mănînci, te odihnesti puţin, citeşti cărţi religioase, la orele 17 la Vecernie la Biserică la catehizaţie, unde se fac şi cîntări, iar la orele 20 acasă masa, rugăciune, culcare.

   Cele 4 posturi se posteste tot anul, Miercurea şi Vinerea, şi Spovedanie şi Impărtăşanie în aceste posturi.

   La diverse nevoi omeneşti se fac urmatoarele slujbe: Cea mai puternică slujbă, la orice nevoie omenească, este Sfînta Liturghie, cu scoaterea de părticele din prescura la Proscomidie.

   Pentru cei ce sunt certaţi şi nu vor să se împace, se face Acatistul Sfîntului Fanurie cu post.

   Pentru căsătorie, necaz, boală, deznădejde se face urmatoarea rînduială:
   1. Se spovedeşte din copilărie pînă la zi cel bolnav, după ce a postit timp de 5 zile;
   2. Împărtăşanie, de nu este oprit de canoane;
   3. Miercuri şi Vineri mîncare odată în zi, de post, după orele 16;
   4. 40 de Sfinte Liturghii, cu scoaterea de părticele de la Proscomidie pentru cel în cauză;
   5. Citirea Psaltirii timp de 40 de zile;
   6. La Miezul nopţii, de 33 de ori “Tatăl nostru”, după fiecare cîte o metanie;
   7. Dimineaţa Acatistul Maicii Domnului, iar seara, Paraclisul Maicii Domnului;
   8. Rugăciunea continuă: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul !”;
   9. Taina Sfîntului Maslu cu 3 sau 7 Preoţi.
   Rînduiala acesta se face timp de 40 de zile, atît de cel în cauză, cît şi de cei din casă şi toate neamurile, dînd milostenie la săraci după putere.

   Pentru Bolnavi psihici şi alte boli greu de vindecat se face aşa:
   1. 5 zile de post, Spovedanie generală, Sfînta Împărtăşanie;
   2. Miercuri şi Vineri, mîncare odată în zi, după orele 16;
   3. Acatistul ACOPERĂMÎINTUL MAICII DOMNULUI timp de 40 de zile, căci spune în el: “Bucură-Te Ceea ce iei în atotputernicile Tale mîini pe cei părăsiţi de doctori !”
   4. Rugăciunea: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluişete-mă pe mine, păcătosul !” o zice atît bolnavul, cît şi cei ce-l ajută, de nu poate bolnavul, fac pentru el rînduiala cei sănătoşi.
   5. De 7 ori rînduiala Sfîntului Maslu;
   6. Milostenie la săraci, după putere.

   Pentru cei pătimaşi: beţie, curvie, ucidere şi alte patimi, nu-i pomenim la Sfînta Liturghie, dar facem Psaltirea, care-i ajută să scape din aceste păcate.

   Pentru MORŢI: din ziua morţii trebuie puşi la Liturghie timp de 40 de zile, este vremea cînd sufletul merge prin Rai şi prin Iad, iar a 40-a zi se duce la Tronul lui Hristos, la Judecata Particulară. Liturghiile îi ajută foarte mult, 40 Liturghii = 1 Sărindar. PARASTASELE îi ajută mult, la 3 zile, la 40 de zile, la 6 luni, la 1 an şi aşa mai departe şi MILOSTENIA din cea avut mortul îi ajută foarte mult, s-o facă şi din ceea ce au cei ai casei.

   Ce rugăciuni vom face în fiecare zi ?
   Rugăciunile dimineţii şi ale serii în primul rînd. Apoi, în fiecare dimineaţă se zice unul din Acatistele Maicii Domnului, zilnic, seara vom face Paraclisul Maicii Domnului. Cele mai lungi mîini sunt cele ce ajung pînă la cer – RUGĂCIUNEA;

   Luni: Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, Canon către Îngerul păzitor, Canon de rugăciune către Puterile Cereşti.
   Marţi: Acatistul Sfîntului Ioan Botezătorul şi al Sfîntului Antonie cel Mare.
   Miercuri: Acatist către Maica Domnului unul din cele 3.
   Joi: Acatistul Sfîntului Apostol Petru şi Pavel şi al Sfîntului Nicolae.
   Vineri: Acatistul Sfintei Cruci.
   Sîmbătă: Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
   Duminică: Acatistul Sfintei Treimi.

   În fiecare zi se ţine această rînduială, iar de va cădea în acea zi şi un sfînt ce are Acatistul său, se face pe lînga Acatistul zilei şi Acatistul sfîntului zilei.

   De la Sfintele Paşti pînă la Înălţarea Domnului se face Acatistul Sfintei Învieri zilnic, pe lîngă Acatistele zilelor respective. De la Înălţare la Rusalii se face zilnic Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. În postul Adormirii se face zilnic Acatistul Adormirii Maicii Domnului şi la fel în fiecare post, al cărui sfînt este postul, al aceluia se face zilnic Acatistul. Creştinii, de nu vor ţinea cele 4 posturi de peste an şi Miercurile şi Vinerile, nu sunt creştini. De nu ţinem acest post Apostolic, alt post este zadarnic. Miercurile şi Vinerile de peste an sunt zile de post, cine poate mănîncă numai odată pe zi, cine vrea, fără ulei, cei bolnavi mănîncă de 3 ori pe zi de post. Lunea se ţine post pentru sănătate şi pentru Îngerul păzitor.

   Postul RĂSTIGNIRII, ţine din Joia cea mare pînă în ziua de Paşti, cînd nu se mănîncă nimic, iar în ziua de Paşti te Spovedeşti şi Împărtăşeşti. Prima săptămînă din Postul Paştilor, Luni şi Marţi nu se mănîncă nimic, iar Miercuri Spovedanie şi Impartasanie, la fel şi în Săptămîna Patimilor. Sînt călugări ce nu mănîncă nimic de la Florii la Paşti. Pentru bolnavi gravi se ţine Postul lui Hristos de 10 zile, de la Înălţare la Rusalii. Orice post se începe cu Spovedanie şi Împărtăşanie şi se termină tot cu aceasta. Nu se posteşte Marţea şi Sîmbăta, numai în cele 4 posturi. Cine ţine alte posturi şi nu le ţine pe acestea rînduite de Sfinţii Apostoli şi biserică posteste în zadar.

   de Arhimandrit CLEOPA ILIE

  • Invăţătura ortodoxă despre vrăji, farmece, şi alte lucrări diavoleşti

   Diavolii nu pot lupta cu Dumnezeu, stăpînia căruia au respins-o atunci cînd din îngeri luminaţi s-au transformat în îngeri întunecaţi. Dar dacă ei nu pot sta împotriva puterii lui Dumnezeu, atunci ei vor să-i facă rău prin a-i atrage pe oameni de partea întunericului. Omul este cununa creaţiei lui Dumnezeu, fiinţa căreia Dumnezeu i-a dat o părticică din sine (a fost creat după chipul lui Dumnezeu), iar omul liber şi conştient trebuie să aleagă calea binelui, calea spre mărirea acestei părticele, care este o sămânţă din care trebuie să crească un pom cu fructele faptelor bune (omul trebuie să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu). Dacă omul îşi trăieşte viaţa împlinind poruncile lui Dumnezeu, atunci el merge pe calea binelui şi Dumnezeu se bucură mult pentru el aşa cum se bucură un tată pentru reuşitele copilului său. Dacă omul se îndepărtează de Dumnezeu, nu împlineşte poruncile, face tot mai multe fapte rele (păcate), atunci Dumnezeu este trist pentru un astfel de om, iar diavolii se bucură. De unde au apărut vrăjile, farmecele şi alte astfel de lucrări diavoleşti? Dumnezeu l-a creat pe om şi i-a dat dreptul şi posibilitatea de a alege singur de partea cui va fi: a binelui sau a răului (fără această libertate de a alege omul n-ar fi om şi nu ar putea ajunge la asemănarea cu Dumnezeu). Unii oameni luptă toată viaţa pentru a merge pe calea binelui, împlinesc poruncile lui Dumnezeu, se străduie să facă celor ce-i înconjoară numai bine, chiar şi vrăjmaşilor, se roagă pentru sine şi pentru aproapele. Alţii, cu părere de rău, se lasă duşi treptat pe o altă cale, calea îndepărtării de Dumnezeu. Scopul diavolilor este să facă în aşa fel ca omul să se scufunde într-atît, încît să nu mai poată ieşi din noianul întunericului. Mijloace sînt multe şi diferite. Unul dintre acestea este să-i înveţe pe oameni ca să se adreseze după ajutor nu lui Dumnezeu, ci celui rău. Lui Dumnezeu ne adresăm prin rugăciuni de cerere, de laudă şi de mulţumire. „Celui rău” i se adresează după ajutor prin vrăji, farmece şi alte astfel de lucruri. Forma lor poate fi diferită, însă conţinutul este acelaşi – adresare celui rău ca acesta să împlinească o dorinţă. Dar cum rămîne cu magia albă? Se crede că dacă dorinţa este de a face rău atunci e magie neagă, iar dacă este o dorinţă bună (să te însănătoşeşti, să te căsătoreşti etc) atunci e magia albă. Da, dar cui adresăm cererea noastră. Poate oare „cel viclean” să facă ceva bun?! Se merită oare să ne vindem sufletul pentru nişte lucruri trecătoare?! Cu adevărat pot diavolii împlini dorinţele oamenilor? Diavolii vor tare ca oamenii să creadă că ei le pot împlini dorinţele, că ei au o putere mare şi asupra oamenilor şi asupra întregului Pămînt şi asupra lumii de dincolo. În realitate ei pot face ceva, doar în măsura în care oamenii le permit să facă. Cum de înţeles acest lucru? Dumnezeu nu încalcă libertatea omului şi nu a dat acest drept nici „celui rău”. Diavolii nu pot forţa pe om ca el să facă ceva rău. Omul este liber în a alege. Nici Dumnezeu nu-l obligă pe om să facă binele, ci doar îi sugerează gînduri spre a face bine. Acelaşi drept îl au şi diavolii. Este unica lor armă. Deşi ei nu cunosc gîndurile omului ei pot arunca în mintea lui diferite gînduri, idei, imagini. În mintea unui om credincios, temător de Dumnezeu, împlinitor al poruncilor ele nu prea prind rădăcină. Dar dacă omul se îndepărtează de Dumnezeu şi de împlinirea poruncilor dumnezeieşti, atunci mintea lui devine un teren bun, unde se prind bine sugestiile „celui rău”. Astfel de oameni uşor se lasă influenţaţi de gîndurile venite de la diavoli, iar de la gînd şi pînă la faptă e doar un pas. Totuşi cum îndeplinesc diavolii dorinţele oamenilor? Să analizăm un exemplu. Cineva a pierdut ceva de preţ (o sumă de bani, un obiect scump etc). El merge la vrăjitor/vrăjitoare şi cere să-l ajute. Este clar cu a cui putere ajută vrăjitorul (chiar dacă la unii din ei sunt icoane în casă sau vrăjitorul îl sfătuie să meargă şi la biserică). Vrăjitorul este un om care s-a vîndut conştient şi liber „celui rău”, devenind o unealtă prin care lucrează diavolul. Vrăjitorul cîştigă bani mulţi, iar diavolul prin el îi influenţează pe oameni. Cel care a pierdut suma de bani sau un obiect scump îl roagă pe vrăjitor să-i descopere unde se află sau la cine. Diavolii ştiu totul ce fac oamenii: bun sau rău şi chiar ce au făcut cu multe mii de ani în urmă. Imediat „cel rău” îi descoperă vrăjitorului printr-o imagine pe care i-o transmite în minte, iar vrăjitorul dă răspuns celui ce i s-a adresat. Deci e puternic diavolul dacă poate face aşa ceva? Dacă nu ar fi oameni care i se vînd lui, dacă nu ar fi oameni care să i se adreseze, dacă nu ar fi oameni care să se lase influenţaţi de gîndurile pe care el le aruncă în minte, atunci „cel rău” nu ar avea nici o putere. Puterea el o primeşte de la oamenii care se lasă amăgiţi de el. De ce îi socotim pe astfel de oameni amăgiţi? În primul rînd, de aceea că diavolul insuflă omului că viaţa e doar aici pe pămînt, că Judecată după moarte nu va fi, că problemele care sunt aici pe pămînt sunt cele mai importante şi pentru rezolvarea lor se merită să-ţi vinzi şi sufletul. În al doilea rînd, diavolul îndeplinelşte vre-o dorinţă nu pentru a-l ajuta pe om, ci pentru a-l prinde în mreajă, iar apoi îl joacă încet şi delicat cu singurul scop de a-l îndepărta de Dumnezeu, ca în final, după moarte, să-l aibă alături în iad. Da, este clar că trebuie să fim credincioşi adevăraţi, să împlinim poruncile dumnezeieşti, să nu ne lăsăm influenţaţi de „cel rău” şi să ne adresăm doar lui Dumnezeu? Dar ce să facem în cazul cînd simţim că cineva dintre vecini, rude, apropiaţi ne fac vrăji sau farmece? Cum să ne păzim? Un adevărat creştin, atunci cînd i se întîmplă vreun necaz, vreo scîrbă, el nu-l vede vinovat de aceasta pe vecin sau pe apropiat care-i fac vrăji, ci se vede vinovat înaintea lui Dumnezeu pe sine. De aceea el se va pocăi cu smerenie şi va spune: „Doamne am păcătuit, iartă-mă pe mine (şi familia mea), nu am împlinit cum se cuvine poruncile Tale, nu am trăit viaţa bineplăcut Ţie, de aceea iată aceste necazuri au venit asupra mea (sau asupra noastră), ajută-mă să le trec cu bine şi să-mi fie ele pentru întărirea în credinţă” şi altele în acelaş sens. Un creştin care e creştin doar cu numele va cîrti împotriva lui Dumnezeu şi va spune: „Doamne, ce-am făcut eu rău de nu-mi merge în viaţă, am probleme de sănătate, lucrul care îl fac nu sporeşte şi nu-mi ajung bani, la serviciu e rău, în familie am numai ceartă. Doamne, ce se întîmplă? Nu simt eu să am careva păcate (aşa cîteva mici). Nu sunt vinovat cu nimic înaintea Ta. A! Vecinul este invidios, el îmi face vrăji, el este vinovat. Doamne, ce rugăciune să spun, ce slujbă să plătesc la biserică ca foc să se pogoare din cer şi să nu se aleagă nimic din el, vrăjitorul” şi altele în acelaş sens. Da, este adevărat, trebuie întîi să vedem bîrna din ochiul nostru şi abia după aceea paiul din cel al aproapelui. Totuşi, iată nu odată am găsit pe prag o broască moartă legată cu aţă, un picior de găină legat de două flori cu panglică neagră şi alte obiecte din acestea foarte stranii. Oare acestea nu sunt vrăji? Noi ştim că „cel rău” nu are dreptul să se atingă de om în nici un fel. Poate doar să arunce gînduri în minte. De aceea, dacă toţi vrăjitorii din întreaga lume s-ar strînge împotriva unui creştin adevărat şi ar încerca să-i facă cele mai mari vrăji, nu-i vor putea pricinui nici un rău. În timpul Sfinţilor Apostoli pe pămînt erau cei mai mulţi şi mai iscusiţi vrăjitori (din diferite religii păgîne). Sfinţii Apostoli şi ucenicii au propovăduit credinţa creştină la diferite popoare. Preoţii păgîni şi vrăjitorii acestor popoare tare voiau să-i alunge, să le pricinuiască vreun rău, chiar să-i omoare, dar nu le puteau face nimic, cu nici o vrajă. Oamenii care credeau în ceea ce învăţau Sfinţii Apostoli, care credeau în Hristos şi se botezau în numele Sfintei Treimi, de asemenea se eliberau de puterea vrăjitorilor. La început credeau cîţiva oameni, de aceea se primea că o mînă de creştini trăia în mijlocul unui întreg sat sau chiar oraş plin de păgîni care cereau ajutorul vrăjitorilor sau care erau vrăjitori. Şi toţi aceştia mulţi, cîţi erau nu puteau pricinui nici un rău celor care au devenit creştini. Le dădeau să mănînce sau să bea ceva vrăjit şi nu li se întîmpla nimic, se atingeau de diferite obiecte special vrăjite şi nu-i lua nimic. Din momentul ce ei au crezut în Hristos, s-au botezat şi trăiau împlinind poruncile dumnezeieşti, din acel moment „cel rău” şi vrăjitorii lui nu mai aveau putere. Şi noi credem în Hristos şi noi suntem botezaţi, şi noi ne străduim să trăim creştineşte şi să împlinim poruncile dumnezeieşti. Ce ne mai lipseşte ca „cel rău” şi vrăjitorii lui să nu aibă putere asupra noastră? Trebuie să avem credinţă fierbinte şi sinceră în Dumnezeu; trebuie să fim atenţi la fiecare faptă a noastră, la fiecare vorbă şi la fiecare gînd, ca acestea să fie doar bune şi plăcute lui Dumnezeu; trebuie sincer să iertăm pe cei ca ne fac rău; trebuie să avem un preot duhovnic iscusit la care permanent să ne mărturisim, de la care să cerem sfat şi îndrumare; trebuie să postim miercuri, vineri şi posturile de peste an; trebuie să participăm duminica şi-n sărbători la slujbele de la biserică şi să ne împărtăşim cît mai des; trebuie să avem acasă candelă, icoane, să ne rugăm dimineaţa şi seara, să luăm dimineaţa anaforă şi aghiasmă, să citim în fiecare zi cîte un capitol din Noul Testament ş.a. Cu alte cuvinte credinţa din inimă trebuie să o arătăm şi în fapte. Este prea greu, aproape imposibil. Se primeşte ca să fii păzit de „cel rău” şi de vrăjitori trebuie să fii aproape sfînt? Ca să fii păzit de „cel rău” şi de vrăjitori trebuie numai să începi să trăieşti ca un adevărat creştin. Sincer să începi. După aceea Dumnezeu ajută să devii creştin adevărat, iar a trăi creştineşte devine plăcut şi uşor. Pe parcursul vieţii creştinul luptă să-şi păstreze credinţa şi să ajungă la sfinţenie. Astfel credinţa fierbinte şi sinceră în Dumnezeu îi alungă pe diavoli de lîngă noi. Dacă diavolii nu pot face nimic oamenilor, decît numai să arunce gînduri în minte, de ce atunci unii creştini care au mîncat ceva vrăjit ori s-au atins de ceva vrăjit au ajuns îndrăciţi sau sub influenţa „celui rău”? Ca diavolui să poată pune stăpînire pe un creştin, trebuie întîi să-i distrugă credinţa în Dumnezeu. Cum fac ei acest lucru? A găsit creştinul în prag un obiect straniu şi straşnic, a auzit de la vecin că acela i-a făcut vrăji (vecinul în faţă i-a spus), a văzut cum se zbate un îndrăcit şi în inima lui s-a strecurat frica, o frică care înmoaie picioarele şi imediat devine slab şi vulnerabil, imediat devine bun să fie atacat de „cel rău”. Din momentul în care în inima creştinului pătrunde frica de „cel rău” şi de uneltirile lui (cît de straşnice n-ar fi ele, iar diavolii inventează nişte străşnicii că se ridică părul în cap), din acel moment din inima creştinului dispare credinţa în Dumnezeu. Cînd creştinul pierde credinţa atunci „cel rău” poate pune stăpînire pe mintea lui, uneori şi pe trup. Ce e de făcut? Noi am vorbit mai sus ce e de făcut. Primii creştini care trăiau în mijlocul păgînilor aveau credinţă mare şi nu se temeau de vrăji. Aşa trebuie să fim şi noi. Dumnezeu este mai puternic ca „cel rău”. De aceea un adevărat creştin care crede în Dumnezeu nu trebuie să se teamă de diavoli. Credinţa în Dumnezeu şi frica de „cel rău” este ca plus şi minus, ele nu pot fi împreună în inima omului. Dacă trăim creştineşte în inima noastră este credinţa în Dumnezeu şi acolo nu poate veni frica. Iar dacă nu ne temem de „cel rău”, acesta nu ne poate pricinui nici un rău, poate doar să ne sugereze gînduri rele, care, de asemenea, trebuie alungate permanent din inima noastră. Pr. Veaceslav Ciorbă sursa NIKA, Publicaţia trimestrială a protopiatului de Criuleni şi Dubăsari

   Citiţi mai multe articole interesante pe siteul: http://ortodox.md/articole/invatatura-ortodoxa-despre-vraji-farmece-si-alte-lucrari-diavolesti/
   Moldova Ortodoxă

 16. leu ionut alexandru

  salut.sunt ionut si cunosc o doamna din dambovita care dezleaga farmece.daca va intereseaza mailu meu e leuionutalexandru@yahoo.com

  • Tu faci reclama la vrajitoare?Te faci partas cu vrajitori si fermecatori slugile devotate ale satanei mai ai si tupeul sa o faci pe un blog crestin ortodox in cumplita ta nesimtire.Stau si ma intreb daca sunteti zdraveni la minte.

 17. Buna ziua.acuma o saptamana am fost la o doamna ce ghiceste in cafea.mi-a spus ca am farmece facute.cununiile legate.adevarul e ca tot ce mi-a spus aceea doamna a fost adevarat din trecut si prezent ma refer.Acuma 3 ani m-am despartit de prietena mea si de-atunci nimic nu imi mai merge bine,cu banii cu munca sa nu mai spun ca nu pot sa raman cu nici o fata..si chiar am incercat de am ajuns sa imi fie rusine de mine.la inceput nu am pus aceasta problema ca am farmece facute.intotdeauna am zis ca poate trec eu mai greu peste.am fost la psihologi care imi spuneau ca sunt cat se poate de normal.eu de ani de zile am stari de anexietate..frica..ma doare capu foarte des si tare si pit lua toate pastilele din lume ca nu imi trece..ma mai duc la bunica mea si imi descanta cu bete de chibrit si atunci imi trece.am ajuns sa nu imi vad rostul in viata ..habar nu am ce sa fac ,deunde sa incep.eu nu am fost asa niciodata.nu ma mai recunosc.nu am crezut in asa ceva pana sa imi spuna o doamna cu lux de amanunte despre mine. Nu stiu daca am procedat bine sau nu..dar nu mai suport situatia in care sunt si chiar am ajuns sa cred ca cineva mi-a facut ceva.chiar am incercat tot.au trecut 3 ni jumate si eu nu sunt bine deloc.nu imi gasesc linistea nu imi pot face o relatie stabila .recent am auzit de un preot care deschide cartea..a spus ca am facut ca ma poate ajuta.va intreb pe dumneavoastra este bine cu deschisul cartii?o parere .orice..am nevoie de putin ajutor.sau o recomandare de un preot cu har. Multumesc.

  • Ai facut exact ce este mai rau sa alergi la ghicitori si sa folosesti descantece babesti.Acum vrei sa te te duci si la un preot sa-ti deschida cartea alt lucru necanoninc si dracesc.Dute omule spovedeste-te, fa Maslu si moliftele sf Vasile cel Mare.Consulta neaparat un preot cu har si ravna un duhovnic bun asa vei scapa de probleme nu alergand la sujitori diavolului.Nu poti scoate draci cu alti draci tinere.

 18. Multumesc de sfat.nu cunosc un preot cu har.as aprecia daca mi-ati putea recomanda unul.eu sunt din deva

  • Eu sunt din Bucuresti.Poti merge la oricare preot acelasi har il au toti si va sti ce sa-ti spuna.principalul este sa te spovedesti ca demonii trimisi sa piarda din putere.

  • Buna seara!!!Am trecut prin ceva de domeniul fantasticului….;m-au chinuit farmecele atatia ani;mi-a dat diavolul in pantece cadou de ziua mea….;am mers prin Biserici,Manastiri,am tinut post;dar am cazut…..la un moment dat deoarece ma ia duhul desfranarii;nu pot sta langa un barbat…..ma cuprind teribile fierbinteli;am pacatuit ca sa pot sa nu fac urat ;sa nu-i mai supar pe si mei(parinti).Am fost la dezlegari;stau ce stau in curatie….apoi navalesc peste mn ispitele.Sunt neputincioasa;ai mei considera ca-i fac de ras…ca tine de psihic,nicidecum de divinitate…nu sunt credinciosi;dar ei nu vad ca diavolul ma chinuie;toate simptomele duc catre indracire..(farmece;spurcaciuni)…Scuip niste chestii ca spuma laptelui;am o entitate in burta care nu pleaca;a strigat-o pe cea care imi calca pragul casei…(brusc nu a mai benit pe la noi,de cand am cazut in nenorocire),nu mai da buna ziua ,merge pe drum cu capul in jos;ne cerea lucruri lunea,miercurea,vinerea…noi ii dadeam.I-am dat haine,agheasma,lucruri sfinte…nu credeam ca poate sa faca asa ceva.Am aflat ca o alta mi-a facut vraji sa mor…;totusi am luptat sg cu Dumnezeu…prin locasuri sfinte,Manastiri.Inainte eram altfel…Ma purtam ca un adevarat crestin;acum insa am cazut….Mi-a sp o dna sa intorc lumanarile ,sa le pun la 3 troite ca sa imi arate dusmanii stiuti si nestiuti…;astazi asta am facut …Am fost la 3 troite si le-am ars pe invers.Apoi am dat cu sare si pisat pe porti si usturoi .Oare e bine ce am facut? m-am saturat sa merg prin preoti;bani multi aruncati si nevindecata….Ce sa mai fac? Ma rog si acasa,la munca ma ia demonul de seara…..fug din fata colegilor…..ma chinuie nu vreau sa radade mn o societate care nu percepe….Mi-am mai pierdut un job din cauza starii mele;au chemat salvarea si au sp ca e caz de Biserica… NU am parte de nimic;nici sa ma marit; nici de un om bun care sa ma iubeasca in Hristos pt ca practic…barbatii.cad in ispita langa mn(urata nu sunt)..poate daca eram urata aveam o soarta mai buna!Toate necazurile ma lovesc si tind spre boala…Acum simt ca mi-a facut de desfranare,ca oricine se apropie de mn si zice ceva de dragoste…..imediat gem si ispitesc fara sa vreau,fara sa fiu atinsa,parca cineva ma penetreaza ,imi strange ovarele(uneori e placut,apoi dureros) ….este insusi diavolul care nu-mi da pace.Nu mi-e frica de el….ii rasp si ma chinuie mai tare,capul ma doare,ard,ma usuca de sete …exact iadul ….ma ciupeste,strange de gat..tot nu imi e teama!Mentionez numele Domnului Iisus…afirma ca e Sfant de 3 ori;se cutremura,burta se umfla ….devin alt om urat …parca e un calvar…Am 28 ani…si o viata aiurea…..fara prieteni si foarte multi vrajmasi gratuiti…Poate asta e crucea mea,dar nu vreau sa mor cu diavolul in mn si sa ajung in iad!!!Poarta stramta este pt cei buni…si eu sunt praf si cenusa o pacatoasa!Am ajuns sa depind de un barbat ,ca sa nu mai facurat….pt ca ma lasa atunci cand fac ddragoste cu el;dar ma ma ia inapoi cand ma rog si stau in abstinenta….Nu sunt ciudata,nebuna;dar vreau sa fac ce e bine!Va rog indrumati-ma!!!Oare e bine sa-mi las serviciul,sa tai orice legatura cu acest barbat si sa ma duc in Manastire??? Mentionez ca e mult de scris si nu vreau sa se sperie lumea de mn ,ca sa nu mai mearga la Biserica,ci sa vada durerea care este ….a sufletului si a trupului in acelasi timp.Au existat si minuni in viata mea;datorita rugilor fierbinti;dar oameni buni Dumnezeu e Minunea;nimeni altcineva!!!Luati aminte de la un suflet chinuit care se lupta cu o povara greu de imaginat;desprinsa din filmele horror,fara sprijinul familiei.Exista si Rai si Iad..De aceea astept domnule Gerica un raspuns referitor la faptele mele de astazi….Daca am gresit,ma va ierta Dumnezeu??? Nu am rasplatit nimanui cu rau;dar acum…vreau sa stiu daca am facut rau :(..ascultand dna aceea cu aprinsul lumanarilor pe invers.Sanatatea este primordiala….Pace tuturor!!Sper ca toti sa ajungem mantuiti ;sa ne-ndreptam spre Dumnezeu….pt ca nu doreste moartea pacatosului ,ci intoarcerea la viata”!Amin

   • Si eu sunt pacatos insa totusi ti-as da cateva sfaturi.Nu stim cum a ajuns demonul sa te stapaneasca dar este cu voia lui Dumnezeu.Cei chinuiti de diavol peste vointa lor au circumstante atenuante ca nu fac pacatele cu voia lor.Trebuie sa faci moliflele Sfantului Vasile cel Mare pe unde se mai fac in general prin Manastiri.Nu este bine ce ai facut cu lumanari intoarse,urina,usturoi sunt tot de domeniul satanic.Sunt si probleme psihice de ordin sexual cum ar fi nimfomania.Postul este foarte bun pentru infanarea trupului alaturi de rugaciune.Poarta fuste nu te machia arata cat mai putin din frumusetea trupului tau ca sa nu ispitesti barbati.De dracul curviei nu se scapa decat fugind de acele ganduri induse de demon si de prezenta sexului opus.

 19. Sunt o mama cu copil cu handicap grav.tatal a vrut sa fac avort iar eu nu si ne-am despartit traiam fara cununie.am nascut el nici nu a cautat copilul niciodata are 7 ani.acum am o familie ma cunun religios cu un barbat care se numeste tata pt copilul meu.oare se va face bine copilul meu vreodata…toata viata mi-am dorit copil si familie dar nu am avut parte.

 20. Eu trăiesc de câțiva ani cu impresia că mi s-a furat ceva, că mi s-a făcut ceva în momentul în care m-am născut, că mi s-a umblat în destin.și s-a schimbat complet macazul. Am impresia constantă că viața mea nu este cum ar fi trebuit să fie. Și am avut o serie lungă de ”văzut moartea în fața ochilor”
  Povestea mea este foarte lungă. Când m-am născut, cordonul ombilical mi-a fost tăiat prea scurt și cusut pe sub piele. Asistenta medicală nu a spus nimănui nimic despre ceea ce s-a întâmplat. Eu plângeam tot timpul, nu dormeam decât cincisprezece minute când și când, nu mâncam, am fost hrănită cu lingurița. Sunt și acum anemică și am sistemul imunitar foarte slab.
  La 9 luni, mi-au ieșit prin piele firele acelea , iar ai mei au început să-și pună întrebări. Curând a apărut și răspunsul. Le-au dezintegrat cu nitrat de argint. La 12 luni, deja aveam fața acoperită de vinișoare albastre de nesomn și cearcăne pe care o să le am toată viața. Abia la 4 ani am reușit să dorm ca toți oamenii.
  Toate bune și frumoase până aici, dacă această perioadă de chin în copilărie nu mi-ar fi deteriorat nervul auditiv la ambele urechi. Cu una aud mai bine, și port de la trei ani aparat auditiv. Cealaltă nu putea fi folosită, așa că am renunțat la ea. Hipoacuzia mea a apărut pe fundalul acelor nopți și zile de nesomn și al unui sistem imunitar foarte slăbit. Am făcut otită la trei ani și așa am ajuns să sufăr de hipoacuzie.
  Toată viața m-am luptat cu dezaprobarea celorlalți și cu impresia lor că nu aș fi bună de nimic Nimeni nu mi-a dat vreo șansă să trăiesc. Doar părinții mei au tot sperat și au sperat…
  La doisprezece ani am făcut pneumonie de două ori și era să mor. Mai târziu , am avut o problemă cu o unghie încarnată la picior și, pe fondul unei supărări foarte mari la școală (o materie pe care o uram) am băut apă oxigenată. Mama o pusese într-o căniță în care urma să bag degetul. Și iar era să dau colțul în mod stupid.
  .Am fost mereu un copil simțitor și am văzut de mică cum sunt relațiile interumane și am ales să nu am prieteni și să mă auto-izolez. Singurii mei prieteni au fost cărțile. Rudele mele mă iau în seamă doar cât să se intereseze dacă am bursă sau nu. Am 24 de ani, sunt studentă la master în nutriție, trăiesc într-un cămin și simt că nu se leagă nimic. Nu am serviciu și nu am avut până acum. Trăiesc din burse și din ajutorul părinților. Am fost și într-o relație nefericită cu cineva care nu mă aprecia, dar de care am reușit să scap. Dragostea adevărată a venit și ea, dar tot târziu și….la distanță. Simt că nu se leagă și n-o să se lege nimic.
  Ce diferență ca de la cer la pământ între mine și soră-mea, care a plecat de acasă , dar a ajuns bine, are copilul ei, familia ei. Nu e cununată, trăiește în concubinaj, în schimb îi merge foarte bine cu propria ei firmă. Nu este o persoană credincioasă, dar nici eu nu mai sunt la fel de religioasă precum eram în copilărie..A plecat de acasă pentru că sosisem eu și însemnam o viitoare povară pentru ea. Mai sunt și alte motive.Probabil de asta nici nu m-a sunat când am fost implicată într-un accident de trafic. Am fost lovită de mașină intr-o marti, ceasul rău, dar nu a fost vina soferului pentru că nu eram pe trecere de pietoni. Mulțumită lui Dumnezeu mai trăiesc și am scăpat doar cu traumatisme minore. Mie îmi este foarte frică de o grămadă de chestii. Dar în acel moment, nu mi-a fost teamă și nici frică. Intră în funcțiune toate sistemele de apărare ale organismului. Probabil dopamină.
  Nu am decât școala și creierul meu. Altceva nu am. Simt că viața mea nu e așa cum ar fi trebuit să fie. Ambiția mea personală e să fiu scriitor, dar,.de câte ori încerc, nu se leagă nimic. Nu am fost încurajată de nimeni să merg pe acest drum. Și pe bună dreptate. Aici mori de foame așteptând. Am urmat și un curs de machiaj în afară de facultate,dar am senzația că nici aici nu mă pricep destul. Și am adus o cunoștință ca model la școala de make-up, și…firește că este la mintea cocoșului ce a urmat…adică profesoara a plăcut-o foarte tare. Da! Unul din păcatele mele cele mai mari este invidia. De ce eu mereu îndrum pe x si pe y în direcția corectă, dar direcția mea nu mi-o găsesc? Îmi vreau viața. Celălalt păcat este sinceritatea.
  Că eu le-am spus alor mei, încă de mică, vedeți că ale noastre rude sunt așa așa…și ei nu m-au crezut… ei acum…stau si sufla in iaurt…
  Stiu că se spune că visele vin de la diavol, dar nu cred că toate vin… Eu mi-am visat propriul accident de mașină cu câteva săptămâni înainte să se întâmple, dar nu am dat atenție. Ar fi trebuit să mă încred în visele mele. Am visat moartea bunicului meu și pe cea a bunicii mele, Și am știut înainte să-mi spună mama mea că bunică-mea a început să sufere de Alzheimer, Și mama a intrat în cameră la mine și am stiut dinainte să-mi spună ea că s-a sfârșit. Visele se întâmplau exact în nopțile dinaintea evenimentelor.
  Mă visez de foarte multe ori în sicrie deschise și purtând rochii de mireasă. Ar însemna moarte și renaștere. Transformare. Dar tot nu se leagă nimic. Eu tare am impresia că toate se trag de la acel eveniment nefericit din pruncie. Nu am cum să stiu daca a fost vraja sau blestem sau un pacat al altcuiva de platit. Dar trebuie sa fie una dintre variante. Nu vad ce motiv ar avea cineva sa puna blestem de moarte unui copil. O fi pt ca ai mei bunici paterni au trait tot asa fara cununie pana in 90, practic tatal meu toata viata s-a simtit nelegitim pentru ca ai lui parinti nu au fost cununati la biserica si nu merge la biserica nici se roaga. Ma tot intriga de ce mi s-a umblat in destin dinainte de a fi crestinata… altfel nu-mi explic…

  • Eu cred ca asupra ta au venit pacatele din neam de ce tu le tragi numai Dumnezeu stie.Mergi pe calea credintei crestin ortodoxe pentru ca Dumnezeu exista si cunoaste suferintele tale interioare.Frecventeaza biserica, marturiseste-ti pacatele,impartaseste-te cat mai des.Citeste cat mai multe carti ortodoxe le gasesti gratuit pe net astfel vei intelege mai bine cine este Dumnezeu ce vrea de la noi si ce ofera in schimbul cedari liberului arbitru Lui.Viata aici pe pamant este scurta dincolo avem o vesnicie acolo conteaza starea noastra si unde ajungem.Neaparat trebuie sa citesti ca sa intelegi si sa te intaresti in credinta.Aici pe blogul meu gasesti o pagina plina cu carti in format pdf gratuite, rezerva-ti timp si cerceteaza-le.Nu crede viselor ca si gandurile pot fi personale de la Dumnezeu dar si de la demoni si ca sa le deosebesti trebuie format discernamantul spiritual care este si un dar de la Dumnezeu in functie de ravna noastra pentru El.Lasa invidia ca ea roade mai ales pe invidios.Trebuie sa ne multumim cu ce avem si cu ce primim de la Dumnezeu sa nu judecam decat pe noi sa ne intereseze mantuirea noastra ca asta este scopul veniri pe pamant.Aici este lupta cu trupul cu lumea si cu demoni iar dincolo este rasplata care merita toata suferinta indurata.

 21. buna ziua! 1.cand stau mai mult sub dus, imi apare o iritatie rosie, care ma ustura, in zona genunchiului stang. chiar daca imi trece, imi apare din nou in acelasi loc, dar doar cand stau mai mult in cada. 2.mi-au aparut negi micuti la ochi, pe pleoape, sub ochi si se inmultesc…imi puteti da, va rog mult, si mie un sfat? va multumesc!

 22. Salut sunt Ady si vreau sa va spun am o vecina care tot unge cu tot felu de lucruri portile casa etc acum 1 zi a intrat la noi in curte si a aruncat ceva pe usa de la dormitorul bunicu mele si de cand suntem certati cu ea ne merge din ce in ce mai rau ce putem sa facem??
  Multumesc

 23. va multumesc!

 24. Buna ziua ! La ce Biserica v-as putea gasi in Bucuresti ? Multumesc

 25. am o curiozitate la adresa dumneavoastra domnule gerica, daca sunteti un blogger si doar un simplu crestin ortodox de unde posedati asemenea explicatii, sfaturi si altele? Faceti conexiuni cu Biblia sau/si cu preotii? Colectivul dv. este unul majoritar-ecleziastic?

 26. o vecina are aproape in toti anii o carpa neagra legata langa casa si nu ar avea ce sa caute acolo si in anii cand este acolo,au mari realizari materiale .Este vrajitoare?!

 27. Buna seara. Ma numesc Andrees si sunt din Gl. Asta vara am inceput o relatie cu un vechi amic din Bucuresti. El a intrat in relatie in urma unei ruperi de logodna cu o alta fata. Intotdeauna, atat din partea lui, cat si din partea familiei lui, fata si familia ei au fost de vina pentru ruperea relatiei. Pe toata perioada logodnei lor, el ma cauta in scop amical. Cand s-a rupt logodna, s-a hotarat sa faca pasi spre o relatie cu mine, Mentionez ca el a absolvit Teologia (cu multe si mari incercari) si din relatia ce se terminase avea sprijin pentru parohie. Toate bune si frumoase pana cand am cunoscut familia. O sora necasatorita la o varsta…onorabila si trecuta de prima tinerete, o mama in varsta, casnica, iar tatal un om deosebit. Se pare ca sora cauta sa se impuna mereu, sa critice, sa judece. Din acest motiv, eu am cosiderat ca e bine sa ii impartasesc gandul meu, si anume de a locui separat dupa casatorie (casatorie care era deja planificata in ochii mamei si surorii lui – cautat de rochii, schimbat fostele verighete, cautat local). Dupa discutia legata de casa si dupa ce eu i-am explicat si argumentat fiecare motiv pentru care e mai bine sa stam separati, cred ca lucrurile s-au racit. Mai mult e ca nu numai din partea mea, ci si din partea lui, care tinea mortis sa stam cu mama si sora. cu o saptamana inainte ca el sa ajunga din nou la mine, am inceput sa citesc din minunile Sf Efrem cel Nou. Ma cuprinsese o frica ingrozitoare, Daca plec, pierd locul de munca (invatamant) castigat cu eforturi si vacante pierdute in carti, pierd meditatii, pierd tot. Plecam fara loc de munca, fara o casa, trebuia sa locuiesc cu sora lui – prezenta nu foarte agreeabila si educata….M-am rugat Sfantului sa imi arate un semn, A doua zi ne-am despartit. Printr-un sms. Scurt. Nici macar un telefon, Culmea e ca am realizat ca e un lucru bun. Casatoria nu ar fi mers, suntem firi total diferite, unii dependenti pana la soseta mamei, altii foarte independenti….Pasiuni comune nu existau, afara de biserica si iubirea pentru Sf Efrem…Nivelul de educare al viitorilor copii diferea in ochii mamei lui cu mult fata de cum as fi vrut eu sa fie crescuti…si tot asa….Acum ma intreb daca nu cumva si fata de dinaintea mea n-a trecut prin toate problemele astea… si daca, chiar absolvent de Teologie, nu e el de vina….Am vorbit si cu Pr. Argatu …dansul mi-a spus ca „tot raul e spre bine”. Si nu o singura data, chiar a repetat propozitia. Acum imi indrept atentia catre rugaciuni pentru dezlegarea cununiilor, la sfatul Parintelui. Intrebarile mele sunt – 1. mama are nevoie de binecuvantare pentru a tine post negru Vinerea? 2. dupa cele 40 de zile, se continua cu aghiazma si ulei de la Sf Maslu? sau doar rugaciuni? 3. Daca nu reusesc, din cauza programului la scoala, sa ajung la Sf Maslu, ce pot face? 4. Daca as vrea sa incep acum rugaciunile, dar nu am aghiazma de la Sf. Vasile cel Mare, o pot folosi pe cea de fiecare duminica? Multumesc pentru timpul acordat si eventualele pareri si sfaturi. Doamne ajuta.

  • Daca are duhovnic trebuie sa se sfatuiasca cu el.Dar cine a legat cununiile de credeti ca ar trebui dezlegate?Daca nu puteti ajunge lasati la cineva cunoscut ori la preot hartia pe care se scrie cererile la maslu.Folositi aghiazma pe care o aveti.Rugaciunea este comunicarea cu Dumnezeu asa ca este de maxima importanta ca si smerenia.Nu mai sunt vremuri pentru casatorie drept sa va spun Dumnezeu mai mult vrea sa ne dedicam Lui.Dar daca tinem mortis avem darul liberului arbitru la fel si alegerea cu cine vrem sa fim.Sfaturile se dau usor mai greu este sa le aplici.

 28. Am avut un iubit cu care am stat 6 ani si jumatate,ne-am despartit subit din cauza unei doamne casatorite cu 2 copii( cu care este si in prezent).Desi m-am casatorit si am si un copil nu il pot uita si tot timpul am o stare depresiva,sunt nervoasa,ma cert cu toate persoanele din jurul meu.am o stare de oboseala si vise in care imi apare actuala lui iubita.Ma inttreb daca nu am ceva facut de aceea persoana cu care este.

 29. Buna Ziua,
  Am parcurs materialul de mai sus, stiam in mare parte despre el. As adauga la zgomotul din urechi (este infernal si te adduce la nebunie, asa simti!)…Am fost la Icoana Maicii Domnului din Iveron ( a fost adusa la Catedrala Rusa din San Francisco, CA intr- o sarbatoare) si am stat la rind si am facut metanii si rugaciuni la Sfinta icoana de 12 ori (nimeni nu a facut asta…treceau de maxim 3 ori, unii) multa rugaciune dupa care am scapat de acest zgomot ingrozitor. A mai venit Sfinta Icoana Facatoare de Minuni din Iveron in area noastra, am cautat sa merg de fiecare data si a fost salvarea mea. Am inteles ca va veni si in Romania aceasta Sfinta Icoana…
  Fusesem la n doctori, profesori, medicamente…nimic nu a ajutat NUMAI Maica Domnul m-a salvat!!!
  O alta idee ar fi sa luati un pic de ulei sfint de la candelela Maicii Domnului la biserica inainte de Sfinta Liturghie si sa luati cu degetul putin ulei sfint de la candela Maicii Domnului sa puneti in urechi (eu am pus si in nas si s-a redus tensiunea arteriala la normal!). TREBUIE multa credinta, mai intii spovedanie/impartasanie si asistat la fiecare Sfinta Liturghie. Post si rugaciuni. Puteti pune putin ulei de la candela pe Sfinta Anafura si mincati, rezolvati problemele de digestie.
  Farmecele NUMAI Dumnezeu le dezleaga DACA avem credinta adevarata si incercam sa facem ce doreste El, atit cit putem, toti sintem pacatosi, mai mult sau mai putin.
  Prea Sfinta Maica si Fecioara te voi adora/venera toata viata mea.
  Laudat sa fie Domnul! Multumim Voua pentru toti si ne cerem iertare! Amin.

 30. Am avut o relatie de 2 ani de zile cu un barbat care avand parinti de la tara stia foarte multe lucruri pe care nu voia sa mi le spuna despre ce spuneti mai sus . Uneori se stramba la mine de ma speriam aveam impresia ca este posedat, imi dadea sa beau lichide din care nu voia sa bea si el,iar inainte de a ne certa mi-a uns cu ulei negru de bicicleta? probabil ,camasa pe maneca.Mi-a scos bratarile de la maini,iar pe cea de argint pe care o purtam de foarte multi ani mi-a facut-o uitata la el acasa nevrand sa mi-o dea cateva zile.Dupa un timp bratara s-a rupt.Nu suporta sa am bratari la maini,nici inele de argint.Mobila de la el din camera pocnea,nu voia sa renunte la a se intalni cu o fosta o data pe an,imi ascundea acest lucru,devenea violent,si foarte des pronunta un cuvant opus Divinitatii.Ii spuneam ca-l dau cu apa sfintita.
  Camasa o am ,pentru ca fapta este foarte recenta ,ce ma sfatuiti sa fac?
  In ultimele zile am fost foarte bolnava ,am ragusit foarte tare ,am avut dureri de cap si greturi ca si cand am fost deochiata ,i-am spus si lui si a amutit ,deoarece i-am spus ca cineva mi-a „facut” ceva pentru ca in anul anterior am fost foarte bolnava cu varsaturi exact in aceasta perioada. Apoi n-a mai vrut sa vorbeasca cu mine brusc,fara nici un motiv,desi pana la a-i spune despre aceasta parea ca tine foarte mult la mine.Ce ma sfatuiti sa fac-poate fi el vrajitor sau fosta?
  Multumesc.

  • Nu mai umbla cu acel barbat care se pare ca te-a atras prin vraji si farmece.Dute la un preot de manastire cu ravna si intreaba-l de ce se poate face in cazul tau nu te duce la alti vrajitori sa-ti rezolvi problema.

 31. pt tine steluta.stiu pe cineva care te poate ajuta.iti las mailu meu titus_man_player_24@yahoo.com

 32. Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri.Sunt credincioasa si doar sfaturi ale oamenilor cu credinta in Dumnezeu voi accepta,asa cum spuneti de la un preot de manastire cu ravna.Multumesc inca o data!

 33. Ce trebuie sa fac pentru a strege blestemele din trecutul familiei si care s au abatut asupra noastra?

  • Spovediti-va la un preot cu experienta si bun duhovnic,faceti Maslu si Moliftele sfantului Vasile cel Mare frecventati biserica rugati-va macar o jumatate de ora pe zi.De restul are grija Dumnezeu sa sporiti duhovniceste.

 34. Buna Ziua,
  Imi permit sa intervin si eu aici. Scuze!!!
  Message meu este pentru MIhai!!! DACA ar fi ramas la una din religiile prin care s-a perindat ca un ratacit…ar fi gindit putin normal sau logic. Acesta este un site orthodox si intra aici si citesc/comenteaza DOAR crestinii ortodocsi. PUNCT!
  Cine are alte opinii sau apartine altor religii culte si ce or mai fi sa se abtina de la a comenta si mai mult, a se crede atototstiutori.
  Cunosc foarte bine cazul Tanacu (cred ca aici se refera acest super-intelligent Mihai).
  Calugarul acela si maicutele (I-am cunoscut pe toti la o vizita in RO in 2007) sint oamenii cu adevarat alesi de Dumnezeu…toti au incercat doar sa ajute pe acea asa zis maicuta Irina. Era bolnava, plimbata prin toate spitale de nebuni din RO si posedata…de ce nu mentioneaza acest atoate-stiutor Mihai ca la Salvare in masina I s-a facut o injectie foarte puternica si a avut reactii caudate…??? tot ce i se facea la spitale nu mentioneaza nimeni! doar ca acel calugar este vinovat!
  S-au scos castane din foc cu mina nevinovatului si bunului calugar si a maicutelor minunate fiinte…erau saraci…se nevoiau si aveau niste turtite din care ne-au invitat sa mincam si noi. Nu am vrut…ne-a fost mila…
  Popa mare din Ro masonic convins nu a avrut sa afle adevarul ca punea in negura lipsa de conditii si medicamente din distrusa Romania…guvernul…pozitia..banul lui..de ce sa faca el ce trebuia sa afle adevarul??? L-au arestat nevinovat pe calugar si maicutele respective.
  Fiecare plateste pentru faptele sale in lumea asta si in alta!!! Au distrus cariera si chemarea unui OM catre Dumnezeu si l-au facut un..speriat…sora mea a vrut sa vorbeasca cu el (l-a intilnit intimplator prin oras si a refuzat)… Dumnezeu nu doarme oameni buni!!!
  S-a facut Petitie pentru ei sa fie iertati ca sint nevinovati…. un preot din CA a avut intiatiava, poate si altii din RO..nu stiu… nu s-a luat nimic in seama.
  Cartile erau facute… Moderatorul site-ului ne informeaza si ne ajuta DOAR pe cei care sintem ortodocsi. Altii de alte religii sa mearga pe site-urile lor sau altundeva…unde vor ei DAR nu aici.
  MULTUMIM domnului Gerica pentru tot!
  Laudat sa fie Domnul.
  Amin
  Viorela

 35. buna ziua
  am si eu asa o intrebare
  asa de sa spunem de vreo 2 ani parca am asa o frica dar nu inteleg de ce dar mai ales cind es afara si e multa lume parca ma perd cu firea ma tem dar nu inteleg de ce nam dispozitie nu imi merge deloc parca simt ca ceva nui curat la mine parca am ceva pe suflet si ma simt rau nu mii bine deloc am fost pe la medici ma gindeam ca pote is bolnav.
  am baut un car de pastile am facut diferite analize si toate sunt bune.
  dar tot una nu imi trece si din ce in ce tot vad ca inca mai tare tot am frica aceasta in mine si nu ma lasa.
  intimplator am dat peste o femeie care ghiceste si mia fost curios sa o intreb de ce ma simt eu asa am rugato sa numi spuie viitorul sau trecutul si ia mia raspuns asa mia ghicit fara nici o carte nimic pur si simplu statea linga mine si imi spunea totul
  mia gicit toate bolile pe care leam avut eu in trecut la 100 de procente
  si eu am itrebato de ce ma simpt eu asa prost de citiva ani
  ea mia raspuns ca eu am fost hranit. adica mia turnat ceva in mincare si in bautura cineva care avea ura pe mine
  cam nu prea imi vine sa cred dar vad cum simt prost si cum mia spus de cite boli am fost bolnav cam incep sa cred
  si nu stiu ce sa fac cum sa fac sami treaca
  dar sa ma duc la femei care se ocupa cu asa ceva mii frica
  ajutati va rog spunetimi vriun sfat ce sa fac si cum sa fac

  VA MULTUMESC.

  • Dute la un preot bun spovedeste-te si dupa aceea fa Maslu si Moliftele Sfantului Vasile cel Mare.Nu mai asculta vrajitoarele ca alea diavolului slujesc.Si dracu stie ce boli ai si ce pacate asa ca ia spus ghicitoarei ca sa capeti incredere in ea.

 36. Mam despărțit de prietena mea dupa o relație de 3 ani , ne am iubit foarte mult , antradevar pe ascuns pentru ca parintii ei nu au fost deacord cu mine , din cauza faptului ca am avut acum mult timp o relație cu sora lu micasa , antradevar asta să petrecut cu foarte mulți ani an urma , de când ne am despărțit nu am liniște , mă gândesc numai la ea , am slăbit , nu pot face nimic , probleme la muncă , nu dorm , nu mănânc , cred ca maicasa nea făcut ceva , știam ca se ocupă cu astfel de prostii , mulțumesc pentru ajutor!

 37. pt tine alexandru.te pot ajuta.iti las mailu meu titus_man_player_24@yahoo.com

 38. NUMAI Dumnezeu te poate scapa de farmece sau ajuta sa lupti impotriva lor.
  Raspunsul lui Gerica dat mai sus este valabil si pentru tine.
  Slavit sa fie Dumnezeu in veci. Amin.

 39. AM NEVOIE DE AJUTOR VA ROG!Sunt cu un barbat de 7 ani impreuna.De 2 ani ne-am mutat impreuna adica stam la socrii.Am decis in urma cu un an sa facem un copil .De cand a aflat soacramea ca sunt gravida parca a inebunit.s-a inrait extrrm.de rau.Mentionez ca inainte de asta timp de 5 ani ea sa comportat impecabil ca o mama .dar de 2 ani incoace este foartr rea .cauta mereu cearta.nu o multumeste.nimik si mai grav este ca am inceput sa ma cert mereu cu sotul .noi care inainte nu ne certam deloc.el o asculta acum.numai pe maicasa ce zice .In ultimul timp ma simt tot mai slabita.am cosmaruri visez ca ma musca cainii.cand sunt in prezenta ei ma doare capul si se simte asa o tensiune in jur.visez ca cineva imi face farmece.si de curand am aflat ca ea imi face si cred ca si fiului ei ai face ca sa asculte numai de ea si sa nu ma mai suporte pe mine.Ce pot sa fac mai exact ca sa imi recastig sotul daca se mai poate si sa scap se farmece si tare imi e frica sa nu faca si la copil ceva .copilul are 1 an.Este ceva de facut tinand cont ca sttau cu ea in aceasi casa si poatr oricanf sa imi faca alte farmece.am tot incercat sa al conving pe sot sa ne mutam dar nu vrea.imi este teama sa nu ne despartim si sa imi pierd copilul ptr ca el are o situatie mai buna.arr firma.Va rog din suflet sa ma ajutti cu un sfat ce pot sa fac ce pasi sa urmez.Multumesc

  • Tu si sotul tau sunteti cununati in biserica?Ramane sa va rugati la Dumnezeu si Maica Domnului sa va ajute si sa va lumineze mintea la ce trebuie sa faceti sa fie bine pentru cuplul vostru.

 40. pt tine yalyoo55.te pot ajuta.iti las mailu meu titus_man_player_24@yahoo.com

 41. M am visat dormind , alaturi de prietenul meu , iar la un moment dat , eu ma trezeam si gaseam intre noi , in pat o gaura neagra plina cu insecte … Incercam sa le omor si nu puteam … Am ajuns sa cred ca mi s au facut farmece .. In viata de zi cu zi nu e chiar totul bine .

 42. pt tine anonim.insecte in vis egal farmece

 43. Cred ca tatal meu dar si eu suntem sub influenta farmecelor! Avem dureri de cap, uneori ne doare spre inima, eu am patit de foarte multe ori sa imi bata inima la cel mai mic efort de simteam ca imi iese pe gura! Am visat de foarte multe ori extrem de urat si spuneam,,tatal nostru” si sa trezeam. Odata am visat ca diavolul imi era in casa si nu ma lasa sa ma rog. Imi indoia degetele si ma invinetea. Pana am suportat durerea si a plecat.. si multe altele legate de el! Ideea e ca casa nu e sfintita iar tatal meu refuza sa facem asta, nu s-a spovedit de 40ani , de la 7ani mai exact.. sora mea de 17 ani m-a refuzat cand am vrut sa o iau cu mine sa se spovedeasca.. nu stiu ce sa mai cred.. ce sa mai fac. Azi am gasit un pachet de chibrite pe dulapul de la usa , l-am aruncat pe scari. Sunt disperata.. ce sa fa??

  • Nu trebuie sa fii disperata toti crestini ortodocsi au probleme si ispite din partea diavolilor.Tot iadul este pe pamant si generatiile noastre sunt greu incercate.Noi nu ne vom mantui datorita virtutiilor ci pentru credinta dreapta si marturisirea ei pana la sacrificiu.De aici sunt cuvintele ca cei de pe urma vor fi cei dintai.Arme asupra diavolilor sunt Crucea,Postul si Rugaciunea iar Smerenia ii arde cumplit.Vin vremuri foarte grele si fara ajutorul Lui Iisus Hristos nu vom reusi sa rezistam in fata raului.Citeste blogurile ortodoxe ca sa fii in tema de situatia actuala si cea viitoare, chiar si aici ai toate noutatile si lucrurile de care trebuie sa tinem seama.

 44. Am citit, am recitit. Sigur cred intru totul cele spuse si in comentarii si in articol. Am trecut de multe ori prin cele relatate de Parintele Argatu. Pot spune ca sunt o pacatoasa, cine este lipsit de pacate? Dar daca dupa o viata de om descoperi asa dintr o intamplare nenorocita ca cea care face si desface si care iti face chiar tie iti este chiar singura sora ce poti spune? Ce poti face? Poti avea puterea sa uiti, sa ierti, sa te feresti (si cum)? Intamparea este recenta si chiar nu am puterea de a o povesti. Nu ma trezesc din soc, nu realizez ca este adevarat desi am probe. Si daca mama care este intr-o stare de agonie si careia i s a spalat sa zic asa creierul incepe sa recunoasca si eu sunt alungata sa nu imi poate spune nimic, ce pot face? Este groaznic, urat, infiorator ce traiesc. Daca imi spunea cineva asta gandeam de doua ori inainte sa cred. Nu stiu ce va urma, nu stiu cum va sfarsi mama, sau poate eu inainte, nu stiu ce va aduce ziua de maine dar stiu ca in afara de rugaciunile mele pe care le spun mereu, de spovedit si impartasit pe care le fac aproape cu regularitate altceva nu sunt in stare nici sa gandesc. Multumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce am primit in viata asta si voua care poate cititi randurile mele. Doamne ajuta.

 45. Vreu sa las istoria mea de la jumate ca ii lung de povestit, locuesc cu un barbat de 2 ani , el este insurat dar nu locueste cu sotia de 5 ani se duce acolo la copil de 2 ori pe saptamina, ea tot nu era contra el sa taiasca aparte. Insa de chind a aflat ca are pe cineva in serios si mai ales ca asteptam un copil s-au inceput problemele in adresa noastra. Blastamurile si prostiile. Surorile si cumnatii barbatului acesta mau chemat si mi-au zis sa nu incerci sa te lasi batuta, noi nu stim ce ii face da ceva nui curat. el de doua ori a devortat cu ea, fiind in divoer ea la 50 de ani a facut prin eprubeta un copil lui, si acum are instrument de manipulare. Mi-au zis ca pina la tine au mai fost 2 doamne cu care el avrut sa se insoare si sa scape de ea caci le zice la toti ca o uraste si nui chip de locuit cu ea intr-o casa. dar chind ea afla de cineva in viata lui nustiu ce ii face ca el se schimba. Nime nui intelege comporamentul lui. Sora mea a fost la o ghicitoare avea ea niste intrebari si aceia i-a zis si de mine ca sunt insarcinata si ca doana lui ii face prostii , adica vraji peste vraji si no sa fie noua usor. Sotia lui acum numita l-a luat pe dinsu de la cea mai buna prietena a ei, se primeste ca s-a virit in pat la prietena ei si ea personal s-a ocupat de divort. Spunetimi va rog ce sa fac, nu vreu sa ii fac nimic rau , dar sa i se intoarca toate magariile si prostiile care le transmite in adresa noastra si tot ce face.
  Sfatuitima va rog.

 46. buna seara. am si eu o problema. o vrajitoare, a facut o prietena de-a mea sa iubeasca pe cineva, fara sa vrea ea. el o iubeste mult si ea il ura, a tot luptat sa o faca sa il iubeasca si o vrajitoare a reusit sa faca prin cuvintele lui, ca ia zis ca o iubeste mult, a facut-o sa il iubeasca si ea, si doar cu el sa vrea sa mai vorbeasca. cum poate fi rupt?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s