” Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun!Feriţi-vă de orice fel de rău!”

PROFETIE AVERTISMENT

Ce se va întâmpla în timpul Avertismentului

Acestea sunt cele două mesaje primite de Maria a Îndurării Divine în 2011, cu detaliile care se vor întâmpla în timpul Marelui Avertisment. Mulţi oameni ne roagă să le reamintim mesajele cheie care relatează evenimentul.
În timpul Marelui Avertisment Cerul se va deschide
23 mai 2011 luni 14:30
 Iubita Mea fiică, tu suferi acele chinuri pe care Eu le-am suferit din cauza pacatelor lumii. Este chiar aşa după cum le simţi. Ai putut şi tu obseva în treacăt o părticică a suferinţei Mele cu care Eu mă zbat în fiecare clipă a zilei. Nu este de ce să vă fie frică de Marele Avertisment.
 Marele Avertisment va fi un eveniment dramatic
Evenimentul va şoca mulţi oameni, va fi un eveniment dramatic când Cerul se va deschide şi peste tot în lume se vor revărsa razele Îndurării. Mulţi oameni nu vor înţelege ce se întâmplă în realitate. Vor trăi un asemenea şoc încât vor crede că a venit Sfârşitul Lumii, ceea ce este eronat.
Să le spui, să se bucure că vor fi martorii Gloriei Mele şi încă dacă sunt bine pregătiţi atunci va fi cel mai spectaculos exemplu privind Îndurarea Mea, de la ziua Crucificării Mele. Va fi darul salvarii voastre copiii Mei, şi-i apără pe cei care, fără acest eveniment ar călca prin porţile iadului. Va trebui să-i avertizaţi pe fiecare din copiii Mei , suflete pierdute, să fie atenţi la evenimentele ce se vor petrece. Trebuie să-i zoriţi, timpul este aproape, şi trebuie să-şi recunoasca păcatele. Este foarte important să ajungă cât mai mulţi în starea de har, umpluţi de Spiritul Sfânt. Din cauza şocului produs nu e sigur că vor supravieţui evenimentului, de aceea este nevoie de starea de har. Este mult mai bine să fii martor la acest eveniment venit de la Dumnezeu, decât să fii nepregătit în ziua Judecăţii.
Strangeţi-vă toţi laolaltă. Bucuraţi-vă , cei care Mă urmaţi, cu credinţă în suflet, pentru că aceia vor putea să Mă vadă, ca pentru o clipire, ceea ce înaintaşii voştri n-au văzut niciodată.
Rugaţi-vă pentru ceilalţi copii ai Mei. Înca acum să le spuneţi Adevărul până când puteţi. Să nu vă intereseze dacă sunteţi dispreţuiţi, de pe acum să vă luaţi măsuri să vă rugaţi pentru iertarea pacatelor lor şi ei vş vor mulţumi atunci când Marele Avertisment se va înfăptui. Acum du-te în Pace. Să nu-ţi fie frică. Roaga-te pentru sufletele necredincioase să nu moară în păcatul de moarte.
 Al vostru Mântuitor Iisus Hristos
Se ciocnesc două comete, pe cerul înroşit Îmi apare Crucea
5 iunie 2011 duminică 16:30
 Iubita Mea fiică, timpul este aproape. Acum este aproape Marele Avertisment. Trebuie să-ţi spun cu mare tristeţe că multe suflete nu vor fi atente la aceste mesaje şi la Marele Avertisment. Cuvintele Mele găsesc urechi surde. De ce nu vor să audă ? Vă dau nu numai darul Meu cel mai mare al Milei Mele Îndurarea Mea care se răspândeşte peste toata lumea, ci încerc să pregătesc şi întâmpinarea acestui eveniment. Milioane de păcătoşi se vor bucura când Îmi voi arăta Mila. Alţii nu vor primi şansa să se salveze pentru că vor muri din cauza şocului.
Fiica Mea, tu trebuie să faci totul să atenţionezi lumea pentru că acest mare eveniment va zgudui toată lumea. Înainte să se înfăptuiască Marele Avertisment pe cer se vor vedea semne mari. Stelele se vor ciocni cu un zgomot imens încât voi oamenii ve-ţi fi dezorientaţi datotită priveliştii spectaculoase şi totul vă va îngrozi şi speria şi ve-ţi crede că este o catastrofă. În timp ce cometele vor pleca, cerul se va umple de o roşeaţă de foc după care toată lumea va putea vedea semnul Crucii Mele pe cer. Multora le va fi frică . Dar Eu vă spun că pentru prima dată în viaţă ve-ţi vedea adevăratul semn a Lui Dumnezeu, care va fi un semn mesager al păcatelor voastre.
Atunci, scumpii Mei copii, priviţi Crucea Mea şi veţi şti că Milostenia Mea este dată tuturora din Iubirea Mea profundă pe care o nutresc pentru voi şi am murit de bunăvoie pentru voi pe Cruce ca să vă salvez pe voi. Când în timpul Marelui Avertisment veţi vedea Crucea pe cer veţi şti că este semnul Iubirii Mele pentru voi.
Rugaţi-vă dragii Mei copii credincioşi pentru ca şi fraţii voştri să se poată bucura atunci când le voi arăta existenţa Mea. Rugaţi-vă să accept prin ochii Mei posibilitatea salvării fraţilor voştri. Marele Avertisment va salva suflete dacă-Mi vor permite să le ajut.
 
 Veţi vedea cum este să mori în păcatul de moarte.
Marea Avertizare va fi o experienţă pentru toată lumea. Probabil că va fi neplăcut în special acelora care trăiesc în păcate grele, deoarece pentru prima dată în viaţă vor vedea cum e când dispare lumina Lui Dumnezeu din viaţa lor. Aceste suflete vor experimenta părăsirea prin însingurare, acea părăsire în care mor cei cu păcat de moarte. Aceste suflete nenorocite care vor muri nu vor mai avea ocazia să implore pe Dumnezeu pentru iertarea lor.
Nu uitaţi, umplerea sufletelor golite este foarte importantă, Eu o permit pentru toată lumea pentru că numai aşa se va înţelege că fără lumina Lui Dumnezeu în suflete se stinge orice simţire. Sufletele şi trupurile voastre ar fi doar vase goale. Chiar şi păcătoşii simt lumina Lui Dumnezeu, pentru că El există în fiecare dintre copii Lui pe Pământ. Dar, când muriţi în păcatul de moarte această lumină nu mai există.
Pregătiţi-vă pentru acest mare eveniment. Salvaţi-vă sufletele până când mai puteţi, deoarece dacă lumina Lui Dumnezeu vă părăseşte atunci veţi înţelege acea goliciune şi stingere pe care satan v-o oferă atunci când cineva este plin de teroare şi frică.
Umpleţi-vă sufletele. Bucuraţi-vă pentru ca marea avertizare vă va salva şi vă va duce mai aproape de Sfânta Mea Inima.
Salutaţi Marele Avertisment, pentru că atunci vi se permite a înţelege că Viaţa Veşnică există si voi ştiţi ce importantă este Ea.
Iubitul vostru Mântuitor, Împăratul Omenirii
ILUMINAREA CONŞTIINŢEI, eveniment prezis de Sfânta Fecioară în apariţia de la Garabandal în 1961, va avea loc curând, pentru a salva lumea.
                                                    AVERTISMENTUL
Noi profeții primite de către Vizionara din Europa dezvăluie evenimentele mondiale care preced A Doua Venire
                                DE CE VA AVEA LOC AVERTISMENTUL?
· Pentru a dovedi tuturor că Dumnezeu există.
· Pentru a aduce pe fiecare înapoi la Hristos și la calea adevărului.
 · Pentru a diminua impactul păcatului și al răului din lume prin convertire.
 · Pentru a ne ajuta să ne salvăm înainte de ziua finală a judecății dându-ne șansa de a cere iertare pentru păcatele pe care le-am comis.
· Pentru a converti pe necredincioșii care nu ar avea nicio șansă de răscumpărare fără acest mare act de milă.
 · Pentru a întări credința acelora care cred.
                CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN TIMPUL AVERTISMENTULUI?
· Toți oamenii peste vârsta de 7 ani vor avea parte de o întâlnire mistică privată cu Iisus Hristos, care va dura până la 15 minute.
· Acesta este un dar de la Dumnezeu Tatăl pentru a-i aduce din nou pe oameni la adevăr. Este ca și cum ar fi Ziua Finală a Judecății , numai că de această dată nu veți fi condamnați. În schimb veți primi șansa de a cere iertare.
· Două comete se vor ciocni pe cer. · Oamenii vor crede că este o catastrofă mai mare decât un cutremur. Dar nu este așa – ci este un semn că Isus a venit.
· Cerul va deveni roșu ca și cum ar fi în flăcări și mai întâi se va vedea o cruce mare pe cer ca să ne pregătească.
 
· Ateii vor spune că a fost o iluzie globală. Oamenii de știință vor căuta o explicație logică, dar nu va exista niciuna.
 
· Va fi spectaculos și nu ne va răni pentru că vine de la Isus ca un act de Dragoste și Milostivire.
· Ni se vor arăta păcatele noastre și vom simți o extraordinară tristețe și rușine când acestea ni se dezvăluie. Alții vor fi atât de îngroziți și șocați de felul în care păcatele le sunt dezvăluite încât vor cădea morți înainte de avea şansa să ceară iertare.
 · Toți vor vedea starea în care se află sufletul lor înaintea lui Dumnezeu – binele pe care l-au făcut în viața lor, durerea pe care au provocat-o celorlalți și tot binele pe care l-ar fi putut face dar nu l-au facut.
· Mulți oameni vor cădea la pământ si vor plânge lacrimi de ușurare, lacrimi de bucurie și de fericire. Lacrimi de uimire și de dragoste.
· Pentru că în sfârșit, va fi posibil să trăiască o nouă viață după acest eveniment, când vor ști tot adevărul.
· Iisus ne cheamă acum pe toți să ne rugăm pentru sufletele celor care vor muri din cauza șocului și care ar putea fi în păcat de moarte. Toată lumea trebuie să se pregătească acum. Isus ne cere tuturor să cerem iertare pentru păcatele noastre înainte de Avertisment.

Mesaje selectate din Cartea Adevarului

DUMNEZEU TATĂL, UNUL DINTRE CELE MAI URGENTE MESAJE CĂTRE OMENIRE
Marţi, 2 august 2011, 20:15
Am venit în numele Fiului Meu IIsus Hristos. Sunt  Dumnezeu Tatăl şi aş vrea să comunic întregii lumi. Intenţia Mea este de a reduce
severitatea Pedepselor,pentru a da oamenilor şansa să-şi deschidă inimile în faţă adevărului existenţei Mele. Preaiubiţii Mei copii
trebuie să ştie că Eu sunt mai întâi Dumnezeul Milostivirii şi abia apoi Dumnezeul Dreptătii.
Milostivirea Mea s-a întins la limite extraordinare. Datorită puterii rugăciunii, Voi oferi îndurare cu prisosinţă astfel încât oamenii
să-şi potolească ura care se manifestă în multe suflete, peste tot în lume.
Fiţi cu luare aminte, copiii Mei, când vă avertizez că eşecul în oprirea răspândirii păcatului va duce la o pedeapsă care va distruge
mare parte din omenire.O astfel de pedeapsă nu a mai fost văzută din perioada potopului care a distrus pământul în vremea luiNoe.
Nu vă voi mai permite vouă, copiilor Mei nerecunoscători, să-i distrugeţi pe aceia care Mi-au arătat devotament şi credinţă. Nici nu voi sta deoparte şi nici nu voi permite Noii Ordini Mondiale, să-Mi păteze creaţia, copiii Mei, pământul Meu. Ţineţi seama de acest fapt, omenirii îi este dat unul dintre avertismentele finale. Îndepărtaţi-vă acum de calea păcatului şi veţi fi isalvaţi. Întoarceţi-vă de la devotamentul vostru orb faţă de ispita lui Satan şi farmecele lui seducătoare, care vă atrag prin iubirea de sinei și   prin  minunile  materiale.Dacă veţi continua să desacralizaţi această minunată lume creată pentru voi din iubire, aşa cum o faceţi acum, ea nu va mai exista pentru voi ca să-i mai provoca i daune.
Eu sunt Dumnezeul iubirii, încet la mânie, însă răbdarea Mea este pe sfârşite. Cei care vor continua să-i mutileze şi să-i distrugpe copiii Mei prin război şi prin controlul finanţelor lumii, ştiu că zilele lor sunt numărate. Ultima voastră şansă de mântuire este aceasta. Dacă nu veţi răspunde cum se cuvine la marele dar al Milostivirii care este  Avertismentul, atunci voi şi slujitorii voştri veţi fi distruşi.
Slava Mea va fi cunoscută de către fiecare bărbat, femeie şi copil. Cei care aleg calea către Împărăţia Mea, vor avea viaţă veşnică.
Cei care nu vor alege această cale, vor trăi experienţa unui întuneric de neimaginat si nedorit  vreodată.
Fiica Mea, acesta este acum unul dintre cele mai importante avertismente,pentru a-ţi salva fraţii şi surorile de la focul chinuitor al damnării veşnice.
Regele Preaînalt, Dumnezeu Tatăl Atotputernic

DUMNEZEU TATĂL “MÂNA MEA VA LOVI CU PUTERE NAŢIUNILE CARE LEGALIZEAZĂ AVORTUL”
Luni, 29 august 2011, 12:05
Vin în Numele Fiului Meu Iisus Hristos. Eu sunt Alfa şi Omega, Dumnezeu cel Preaînalt. Aş vrea să dau acest mesaj tuturor copiilor
Mei din lume.Mâna Mea, este reţinută de la pedepsirea omului pentru păcatele pe care le comite, datorită puterii rugăciunii. Voi da o pedeapsă
severă, dacă omul nu se întoarce de la păcatul crimei şi al avortului. Copiii Mei, aţi văzut deja mânia Mea în cutremure, inundaţii,tsunami şi alte de catastrofe naturale. Trebuie să vă pedepsesc copii, deoarece  nu puteţi evita pedeapsa pentru păcatele săvârşiteîmpotriva semenilor voştri.
Păcatul avortului va fi pedepsit, când mâna Mea va lovi cu putere acele naţiuni care tolerează această spurcăciune. Nu vă este permis să ucideţi creaturile Mele neajutorate şi dacă guvernele voastre vor adopta în continuare legi care să tolereze această practică laşă, veţi vedea mânia Mea lovind cu o asemenea forţă încât veţi implora îndurare pentru viaţa voastră. Altfel, nu veţi înceta să vă
gândiţi a lua viaţa celor nenăscuţi.
Crima nu va mai fi tolerată de Mine. Veţi fi opriţi şi curând. Rugaţi-vă pentru sufletele acestor fiinţe neajutorate şi cereţi mântuire.
Nu acceptaţi legi care sunt promulgate de guvernele conduse de păgâni, care nu au respect pentru viaţă.
Pedeapsa Mea, asupra ţărilor vinovate de legalizarea avortului, va şterge naţiuni. Ţările voastre vor fi divizate în bucăţele şi vor cădea în ocean. Clinicile voastre abjecte şi spitalele unde faceţi aceste fapte, vor fi închise şi voi cei vinovaţi  veţi fi aruncaţi în focurile iadului pentru crimele voastre odioase.
Am venit să vă dau acum acest avertisment. Nu toleraţi avortul niciodată. Luaţi poziţie în ţările voastre şi luptaţi pentru a preveni
acest genocid global. Dacă guvernele voastre î i vor continua actele teribile împotriva creaturilor Mele, veţi primi o mustrare puternică.
Fiţi atenţi acum, acesta este unul dintre cele mai urgente avertismente date de Mine neamului omenesc. Luaţi viaţa nenăscutului Meu şi Eu o voi lua pe a voastră. Rugaţi-vă cu sârg pentru credinţa tuturor copiilor Mei, care continuă să ignore învăţăturile date încă de la începutul timpurilor.
Dumnezeu Tatăl

CHIAR DACA VA FI ALES DE MEMBRII BISERICII CATOLICE, URMATORUL PAPA VA FI FALSUL PROFET
Joi, 12 Aprilie 2012, 11:27
Draga Mea fiica, multi oameni din lume înca Ma resping si asta are de-a face cu opinia publica.Atât de mult întuneric s-a coborât
peste toti copiii lui Dumnezeu, încât doar putini au curajul de a proclama public Cuvântul Meu.
Credinciosii sunt speriati de abuzul verbal si batjocura malitioasa pe care ar trebui sa le îndure daca ar vorbi deschis despre
Cuvântul Meu Sfânt.Nici credinciosii devotati nu au curajul sa se ridice si sa lupte împotriva legilor introduse în tarile lor, legi care
sfideaza Cuvântul Tatalui Meu.Preotilor le este rusine sa apere adevarul cuprins în învataturile Mele, de frica sa nu fie ostracizati.
Acum, mai mult ca niciodata, li se pare ca glasul lor e imposibil sa fie auzit din cauza rusinii pe care trebuie sa o îndure datorita
pacatelor groaznice ale unora ce apartin ordinelor lor.Când anumiti slujitori consacrati, curajosi, decid sa se ridice si sa apere adevarul
învataturilor Mele, ei sufera teribil. Ei sunt acuza?i de intoleranta, lipsa de compasiune, lipsa de dragoste si de respect fata de
drepturile omului.
Voi vedeti, copiii Mei, cum adevarul învataturilor Mele, rostit prin slujitorii mei credinciosi este tratat ca o minciuna.
Minciuni, versiuni deformate ale adevarului ce este continut de Sfânta Scriptura, sunt prezentate în schimb ca adevarate.
Satana a câstigat de partea sa atâtea suflete, inclusiv lideri din propria Mea Biserica, încât multor oameni inocenti le este greu
sa-si declare supunerea la Voia Mea Sfânta.Cum am fost parasit, dat la o parte, pentru a permite minciunilor implantate in mintile
slujitorilor Mei credinciosii sa fie acceptate de majoritate.Aceste minciuni nelegiuite se manifesta mult mai mult decât atât.
Adevarul Scripturii Mele, continut in Cartea Apocalipsei, a fost interpretat de multe din Bisericile Mele. Exista atâtea variante, toate
bazate pe interpretarea umana.Iubitul Meu Papa Benedict XVI este ultimul Papa adevarat pe acest pamânt.
Petru Romanul este Petru al Meu, apostolul cel dintâi ce va conduce Biserica Mea din Rai sub comanda Tatalui Meu Vesnic. Iar când
Voi veni sa domnesc, la a Doua Mea Venire, el va domni peste toti copiii lui Dumnezeu, atunci când toate religiile vor deveni Una Sfânta,
Catolica si Apostolica Biserica. Eu spun doar adevarul, fiica Mea.
Trebuie sa va avertizez ca se vor ivi acum multi profeti auto-proclamati, care vor contrazice Cuvântul Meu Sfânt dat tie, profetul
adevarat al timpurilor din urma.Mai întâi vor convinge credinciosii ca ei rostesc cuvintele Mele.
Cuvintele lor vor fi alese cu grija si întelesul lor va fi vag si usor confuz. Multi vor ignora aceste slabiciune si vor îmbratisa mesajele
lor pentru ca vor parea a fi în concordanta cu Sfânta Scriptura. Când vor fi reusit sa seduca multe suflete, atunci va începe atacul.
Ei, fiica Mea, sunt trimi?i sa îi pregateasca pe copiii Domnului sa îl accepte pe urmatorul Papa, cel ce vine dupa iubitul Meu Vicar Papa Benedict. Acest Papa, chiar daca va fi ales de membrii Bisericii Catolice, va fi Falsul Profet.
Alegatorii lui sunt lupi în blanuri de oaie si sunt membri secreti ale sectei Masonice, condusa de satana.
În acest fel va încerca satana sa distruga Biserica Mea.Din pacate, acest Fals Profet va atrage la el multi credinciosi. Cei ce i se opun,
vor fi persecuta?i. Îndepartati-va, copii, cât mai puteti. Denuntati minciunile ce va vor fi prezentate de cei ce vor încerca sa va convinga
de autenticitatea Falsului Profet.Fiti puternici. Ramâneti-Mi loiali Mie, Iisus al vostru. Niciodata sa nu va îndoiti de Cuvântul Meu Sfânt.
Cartea Apocalipsei este adevaratul cuvânt al lui Dumnezeu. Ea nu minte.
Nu toate secretele continute de ea va sunt cunoscute. Va voi dezvalui totul prin intermediul Mariei a Divinei Milostiviri, desi
adevarul va fi atacat în mod vehement si va fi considerat erezie.
Amintiti-va o lectie importanta. Cuvântul Meu, când Am fost pe pamânt prima oara, a fost tratat ca o erezie.
Cuvântul Meu, dat tie acum, la a Doua Mea Venire, va fi tratat la fel de catre credinciosii Mei, inclusiv de catre slujitorii Mei
consacrati, care reprezinta Biserica Mea pe pamânt.
Satana va sacrifica multe suflete ca sa-si satisfaca ultima dorinta, aceea de a provoca cea mai mare durere.
Fiti siguri ca Biserica Catolica, fondata de Mine si pusa sub conducerea apostolului Meu iubit Petru, va fi cea care va suferi cel mai
mult la sfârsitul timpurilor.Vegheati mereu. Va rog sa recita?i Rugaciunea Cruciadei(44) în care cereti putere pentru a apara credinta Mea
împotriva Falsului Profet.
„Scumpe Iisuse, da-mi puterea sa ma concentrez asupra învataturilor Tale Si sa proclam în orice împrejurare Sfântul Tau cuvânt.
Nu ma lasa în ispita de a-l idolatriza pe Falsul Profet care va încerca sa se prezinte ca fiind Tu Pastreaza -mi puternica iubirea
pentru TineDa-mi harul discernamântului pentru ca niciodata sa nu neg Adevarul cuprins în Sfânta Biblie
Indiferent câte minciuni îmi vor fi prezentate pentru a ma încuraja sa întorc spatele adevarului cuvântului Tau. Amin ”
Adevarul este scris în Sfânta Scriptura.
Cartea Apocalipsei nu a fost revelata în totalitate, pentru ca doar acum Eu, Mielul lui Dumnezeu, vin sa deschid cartea, pentru ca
toata lumea sa vada ce e scris. Orice interpretare omeneasca referitoare la cei 1000 de ani, nu este de încredere.
Trebuie sa aveti încredere doar în cuvântul lui Dumnezeu.
Iubitul vostru IIsus
NENUMARATELE MINCIUNI ÎN CARE EXISTENTA IADULUI ESTE NEGATA, VOR FI SPRE PRABUSIREA CRESTINILOR
Sâmbata, 14 aprilie 2012, 15:27
Preaiubita Mea fiica, indiferent cât de grea este suferinta ta fizica, trebuie sa îti dai seama ca va continua sa se intensifice pentru ca
tot asa simt si Eu.Suferinta ta reflecta doar o fractiune din propria -Mi suferinta. În uniune cu Mine vei sti ca prin orice durere si
întunecime sufleteasca pe care o vei experimenta, vei cu noaste chinul pe care-l îndur Eu din cauza pacatelor omenirii.
Multi oameni cred în mod gresit ca suferinta Mea a început si s-a sfârsit pe Cruce.
Suferinta Mea nu va înceta înainte de unirea în iubire si armonie a copiilor lui Dumnezeu în Noul Paradis al Tatalui Meu, unde nu va
exista pacat.Indiferent câtor oameni li s-a vorbit de existenta Mea, Eu sunt urât înca.
Printre credinciosi, desi sunt acceptat, învataturile Mele sunt doar tolerate în functie de propriile lor conditii.
Multi îi vor trata pe ceilalti cu iubire si bunatate numai daca celor carora le vor oferi acest dar, le vor împartasi propriile ideologii.
De exemplu, multi îi vor condamna pe pacatosi, desi ar trebui sa le arate bunatate si sa se roage pentru ei. Sa îi conduca pe acestia
prin exemplu.Unii vor arata altora dispret, în loc sa le arate iubirea care se asteapta de la ei ca si crestini.
Niciodata sa nu-i condamnati pe altii, chiar daca nu sunteti de acord cu ei, pentru ca nu aveti acest drept. Nimeni, în afara de Dumnezeu, nu are autoritatea de a judeca pe altii.
Desi multi credinciosi Ma onoreaza, acestia o fac în propriile lor conditii.
Unii vor simti nevoia sa se separe de fratii si surorile lor, pentru a arata lumii cât sunt ei de învatati în problemele spirituale. Apoi ei
folosesc interpretarile proprii despre ceea ce înseamna cu adevarat Milostivirea Mea.
De câte ori ati auzit ca Dumnezeu este întotdeauna Îndurator? Ca El este atât de îndurator pentru ca iubeste pe toata lumea si nu ar condamna niciodata pe nimeni?Ca El niciodata nu ar trimite nici un suflet în iad?Ei bine, aceasta este o minciuna. Nenumaratele minciuni în care existenta iadului este negata, vor fi spre prabusirea crestinilor.
Oamenii se condamna ei însisi la iad. Nu Eu îi trimit acolo. Ei aleg iadul prin refuzul lor de a întoarce spatele pacatelor de moarte.
Ei nici nu cauta iertarea si nici nu arata cainta. Este o gândire periculoasa si este de datoria tuturor crestinilor sa-i avertizeze pe
ceilalti despre pericolele Iadului. Atât de multi, inclusiv cei care refuza copiilor lor Taina Botezului, vorbesc de parca pacatul nu ar mai conta.Ei cred ca toate pacatele „vor fi ” iertate. Aceasta nu este adevarat.Toate pacatele „pot” fi iertate, indiferent cât de întuneca sunt ele, dar numai atunci daca pacatosul cauta iertarea.Acum Eu va vorbesc din Ceruri pentru a pregati pe toti copiii lui Dumnezeu pentru a Doua Mea Venire, si ce gasesc?Va vorbesc din spatele zidurilor unei închisori, dintr-o celula în care M-ati aruncat, deoarece voi
refuzati sa credeti ca Eu va pot vorbi si în acest fel.Oh, cât de mult Ma ofensati!
Celor care v-ati trait viata în devotament fata de Mine si care sunteti informati despre Sfinta Scriptura, dar acum totusi Ma
respingeti, va spun urmatoarele.Respingerea voastra de acum, va va provoca multa suferinta si o mare durere atunci când adevarul
va va fi revelat.Pentru ca va veti da seama atunci de sufletele pe care le -ati îndepartat, atunci când Eu aveam nevoie sa Ma ajutati în salvarea lor.
O, cum Ma faceti sa plâng cu frustrare din cauza orbirii pe care v-o aduce lipsa voastra de umilinta.Aveti îndoieli fata de Sfântul Meu Cuvânt, desi ar trebui sa-l îmbratisati si sa-l întelegeti, pentru ca sunteti suflete care se sufoca si va lipseste generozitatea inimii.
Va implor raspundeti chemarii Mele.
Preaiubitul vostru Iisus, Mântuitorul omenirii.

TOT MAI MULTE NATIUNI SE UNESC SI MULTI COPII AI LUI DUMNEZEU VOR FI GUVERNATI DE CATRE UN SINGUR ORGANISM
Luni, 23 aprilie 2012, 20:00
Preaiubita Mea fiica, vremea schimbarilor în ceea ce priveste modalitatea în care guvernele din întreaga lume îsi conduc tari le, este
aproape.Tot mai multe natiuni se unesc si multi copii ai lui Dumnezeu vor fi guvernati de catre un Singur Organism.
A venit timpul sa va tineti ochii larg deschisi  si sa observati orice modificare a legilor, care va vor saraci.Luptati împotriva legilor care va restrictioneaza hrana.Dumnezeu, Tatal Meu Vesnic, va pedepsi acele grupari rele care vor încerca sa-i înfometeze pe copiii Sai.
Aceasta înseamna ca este timpul ca  a Treia Pecete sa fie revelata. Desi o perioada înca nu va fi deschisa, dar Eu va spun acestea
pentru ca sa încercati sa va pregatiti voi alimentele, în asa fel încât voi sa le produceti si sa le conservati, pentru a nu se strica.
Cu timpul va vor restrictiona hrana si accesul la apa potabila. Aceasta grupare, desi slabeste datorita rugaciunilor voastre, va voi sa
va înfometeze si sa otraveasca multi copii nevinovati ai lui Dumnezeu, în încercarea de a diminua populatia lumii.
Ei vor lupta din greu pentru a realiza acest plan.  În timp ce ei continua sa produca groaza în rândul copiilor lui Dumnezeu, Tatal
Meu Vesnic va crea pedepse ecologice si va distruge milioane de oameni rai de pe fata pamântului.
Vremea se va schimba si pe mai departe. Cu timpul acest lucru va influenta comertul, astfel ca puterea globala va fi împiedicata sa-si duca planul hain la bun sfârsit. Pe toata perioada acestei crize, voi, arma ta Mea, trebuie sa va rugati Tatalui Vesnic pentru a va proteja de acesti oameni si pentru ca ei sa-si deschida inimile împietrite catre adevarul Milostivirii lui Dumnezeu.
Va spun acestea pentru ca sa va puteti pregati.
Aceste evenimente nu se vor întâmpla imediat, si multe dintre aceste planuri pot fi evitate si atenuate datorita rugaciunilor si
sacrificiilor voastre.Cel rau nu vine de la Dumnezeu. El apare din lacomie, iubire de sine si din setea de putere si de control. Toate aceste
slabiciuni provin de la satana si sunt puse în fata liderilor lumii pentru a-i ispiti sa produca suferinte copiilor lui Dumnezeu.
Nu lasati ca puterea lui satana sa va controleze tarile.Rugati-va, rugati-va, rugati-va pentru a avea puterea necesara de a va opune
masurilor menite sa va faca saraci, dependenti de mila celor care va controleaza tarile. Ei domnesc sub stapânirea puterilor globale care
sunt  Marea Britanie, SUA, UE, China si Rusia. Eu, IIsus al vostru, va voi ajuta în evitarea persecutiilor, dar sa nu uitati ca rugaciunea este
principala voastra arma.Rugaciunea îi poate opri pe acesti oameni haini care vor sa va ia posibilitatea de a va hrani, bea si   îmbraca, si de
a frecventa Bisericile Crestine.Luptati în numele Meu si Eu întotdeauna voi fi alaturi de voi.
Iubitul vostru Iisus

MULTI PAPI AU FOST PRIZONIERI ÎN SFÂNTUL SCAUN, ÎNCONJURATI DE GRUPURI MASONICE
Luni, 7 Mai, 2012 18:19
Fiica Mea preaiubita, bisericilor Mele din lume le spun urmatoarele:  Sa stiti ca voi fi mereu de partea voastra, atâta timp cât marturisiti
Preasfântul Meu Cuvânt.Bisericii Mele Catolice ii spun: cu toate ca ati cauzat durere, ca urmare a pacatelor, sa stiti ca Eu nu va voi
parasi niciodata, desi ati pacatuit. Dar trebuie sa stiti aceasta:
Credinta voastra în Mine nu este atât de puternica precum ar trebui sa fie. Voi nu ma mai iubiti asa cum ati facut -o odinioara. Toata
averea pe care ati acumulat-o a dus la o distantiere între Mine, Hristos Salvatorul, si copiii obisnuiti a lui Dumnezeu.
Ati escaladat  culmi asa de înalte încât Eu nu am mai putut ajunge pâna la voi pentru a va oferi mâna Mea spre salvarea de laputreziciunea voastra interioara.Petru al Meu, pe a carui stânca ati fost claditi, v-a învatat adevarul. Si voi ce ati facut?
Ati construit ziduri groase de piatra în jurul vostru.ceasta a dus la o lipsa de comunicare între voi si cei carora trebuia sa le dati Trupul si
Sângele Meu astfel ca sufletele lor sa fie hranite. A fost pierdut respectul cuvenit în administrarea Preasfintei Mele Euharistii, atunci
când ati degradat prezenta Mea.
Atunci când Conciliul Vatican II a declarat reguli noi, ele au fost introduse de catre aceste forte malefice masonice ce se  aflau pe
coridoarele voastre. Ei au prezentat cu viclenie noi modalitati de a administra Sfânta Mea Euharistie, care sunt jignitoare pentru Mine.
Învataturile voastre asa numite tolerante, au proclamat o serie de minciuni, inclusiv  refuzul de a recunoaste puterea Sfântului
Arhanghel Mihail.
El este ocrotitorul Bisericii împotriva lui satana. Aceste forte aflate printre voi au stiut acest lucru. De aceea au oprit toate rugaciunile care solicita ajutorul sau înainte de Sfânta Liturghie.
Apoi ati comis cea mai mare minciuna, ca nu trebuie sa va fie teama de Iad, spunând ca acest concept nu este decât o metafora. Aceasta
minciuna, acceptata ca fiind un adevar de catre multi copii ai lui Dumnezeu, a însemnat pierderea a miliarde de suflete.
O, cât de mult Ma ofensati. Acelor slujitori umili si sfintiti care se afla printre voi le cer sa se întoarca înapoi la Învataturile Mele.
Niciodata sa nu permiteti ca bogatiile sa se acumuleze în jurul vostru, crezând ca acestea sunt acceptabile în Ochii Mei.
Bogatiile, aurul si puterea acumulate în numele Meu vor fi caderea voastra. Nu puteti profita de Sfântul Meu Cuvânt.
Ati suferit din cauza modului în care M-ati jignit.
Niciodata sa nu credeti ca am învinuit pe multi Sfiinti Papi care s-au asezat în scaunul lui Petru. Misiunea lor a fost întotdeauna
protejata.Multi Papi au fost prizonieri în Sfântul Scaun, înconjurati de grupuri masonice, care nu-L reprezinta pe Dumnezeu.
Ei Îl urasc pe Dumnezeu si au petrecut cincizeci de ani în raspândirea minciunilor despre Milostivirea lui Dumnezeu.
Lucrarile lor au dus la prabusirea Bisericii Catolice.
Acest lucru nu a fost un accident. Era facut în mod deliberat si planuit cu viclenie pentru a distruge credinta Bisericii, pentru a d istruge
cinstirea catolicilor simpli pentru unul si singurul Dumnezeu adevarat.
Pentru aceasta acum veti fi aruncati în pustie. Dupa Papa Benedict veti fi condusi de Mine din Ceruri. O, cum m-ati facut sa plâng.
Fac apel la toti slujitorii Mei sfintiti care cunosc adevarul: ridicati-va si urmati-Ma pe Mine, Isus al vostru, pentru a raspândi cu umilinta
adevarul Învataturilor Mele.  Voi trebuie sa gasiti curajul si puterea sa înviati din cenusa.Mai presus de toate, respingeti minciunile care
va vor fi prezentate în scurt timp de catre Falsul Profet.
El va fuziona Biserica Catolica cu alte biserici, inclusiv biserici pagâne, pentru a deveni o urâciune.O biserica mondiala fara suflet.
IIsus al vostru

A DOUA PECETE: AL TREILEA RAZBOI MONDIAL
Miercuri 16 Mai, 2012 03:10
Fiica Mea preaiubita, trebuie sa-ti spun ca un al Treilea Razboi Mondial este pe cale sa se manifeste în lume.Îmi curg lacrimile în
dimineata asta, asa cum vezi.* A Doua Pecete este pe cale sa se manifeste, asa cum a fost prezis lui Ioan Evanghelistul în Cartea
Apocalipsei.Acesta va începe în Europa. Sistemul vostru bancar va fi cauza, si Germania, înca odata, va fi implicata în aceasta tragedie,
precum a fost si în ultimele doua cazuri.
Când va începe, economia nu se mai putea salva, si catastrofa va afecta Grecia, cu multe repercusiuni asupra Frantei.
Orientul Mijlociu va fi de asemenea implicat în razboi cu Israel si Iran, iar Siria va juca un rol important în caderea Egiptului.Fiica Mea,
te-am trezit ca sa-ti spun asta, nu ca sa te înspaimânt, ci ca sa va îndemn la mai multa rugaciune pentru Europa în aceste timpuri.
Datorita razboiului si a lipsei de bani, cea mai mare parte a recoltei se va distruge, ceea ce va duce la deschiderea celei de-a Treia
Peceti, care înseamna foamete.
De aceea Îi îndemn pe toti copiii lui Dumnezeu sa încerce sa stocheze hrana uscata si neperisabila pentru a va hrani familiile. Este
important pe cât posibil sa va produceti propria hrana. Amintiti-va totusi ca rugaciunea poate diminua mare parte a acestor suferinte.
Efectul acestui razboi va fi ca Biserica Mea Catolica de pe pamânt va fi înglobata într-o biserica mondiala, în numele unificarii.
Aceasta unificare, sau pace falsa, va deveni realitate dupa ce va aparea antihristul sa creeze pacea falsa pentru un asa-zis sfârsit al
razboiului.
Acest pact de pace va implica lumea occidentala, pâna când China si Rusia devin implicate în problemele mondiale.  Vor ameninta ”
Fiara cu zece coarne”, Europa, si o vor birui ca sa introduca comunismul.
„Dragonul Rosu”, China, câstiga deja o pozitie puternica în lume, deoarece controleaza finantele mondiale.  Dragonul Rosu si Ursul, care
este Rusia, nu-L iubesc pe Dumnezeu.Ele sunt conduse de anticrist, care provine din est si care se ascunde în spatele usilor închise.
Atunci când aceste profetii se vor desfasura, întreaga lume va crede în aceste mesaje. Atunci nu vor mai fi îndoieli.
Va rog sa va rugati Cruciada (54), care va ajuta la diminuarea impactului acestor evenimente.

(54). Rugaciune catre Tatal pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea Razboi Mondial.
“O, Tata Ceresc, în numele Fiului Tau Preaiubit Iisus Hristos, care a suferit cumplit pentru pacatele omenirii, Te rugam, ajuta-ne în
aceste timpuri grele care ne stau în fata. Ajuta-ne sa supravietuim persecutiei puse la cale de conducatorii lacomi si de catre cei care
vor sa distruga Bisericile Tale si pe copiii Tai. Te imploram, Tata Preaiubit, ajuta-ne sa ne hranim familiile si salveaza viata acelora
care sunt obligati, în ciuda vointei lor, sa intre în acest razboi.
Te iubim, Parinte drag, Te imploram sa ne ajuti în aceste timpuri de mare nevoie. Salveaza-ne de strânsoarea Antihristului, ajuta-ne
sa supravietuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând sa îl acceptam.
Ajuta-le celor care Te iubesc sa ramâna fideli Cuvântului Tau Sfânt în toate timpurile, ca sa le poti darui harurile supravietuirii  în trup
si suflet. Amin”
Fiica mea, Îmi dau seama ca aceasta veste ar putea veni ca un soc, dar amintiti-va de rugaciunea Cruciadei (33), Pecetea Dumnezeului
Celui Viu, va proteja pe cei ce Ma urmeaza.
Voi, copiii Mei, Ramasita Bisericii Mele, veti supravietui, desi nu va fi usor.Veti fi hartuiti pentru Crestinismul vostru, dar voi niciodata nu
Ma veti parasi si respinge pe Mine.
Pentru aceasta veti primi haruri. Darul Pecetii Dumnezeului Celui Viu va va face invizibili dusmanilor vostri.
De acum înainte, rugati-va zilnic (rugaciunea (33). Sa o aveti acasa si sa o binecuvântati cu un preot.
Începeti pregatirile în curând deoarece ziua caderii Europei nu este departe.
Al vostru IIsus

RUGACIUNILE POT PREVENI ATROCITATILE PLANUITE PENTRU A DETERMINA FOLOSIREA BOMBELOR NUCLEARE
Marti 29 mai 2012, 17:42
Scumpa mea fiica, Profetii, mesagerii si toti vizionarii din lume se unesc în spirit pentru a vesti în acest timp Sfântul Meu Cuvânt.
Aceia care au fost alesi pentru aceste misiuni dificile prin care trebuie sa se asigure ca sufletele întregii omeniri sunt pregatite pentru a
Doua Mea Venire, sunt îndrumati sa faca un apel catre lume.În curând ei vor îndemna la rugaciune pentru a -i ajuta pe cei care vor
suferi în razboaiele viitoare.Timpul izbucnirii razboaielor este aproape si multe suflete inocente vor fi victime ale terorii pline de ura
îndreptate împotriva copiilor lui Dumnezeu.În aceste razboaie multi vor fi atrasi în diferite directii si va fi multa confuzi e în Orientul Mijlociu.Multe razboaie mici vor izbucni.
Întâi se vor scinda în mai multe parti, apoi se vor contopi în câteva diviziuni. Apoi armate mai mari vor fi implicate, si multe natiuni se
vor alatura. O, cum cad lacrimile Mele pentru acest rau teribil indus de influenta lui satana care vrea sa omoare cât mai multi oameni
posibil si în cât mai scurt timp.Rugati-va pentru diminuarea acestor razboaie.
Rugati-va ca prin rugaciunile copiilor lui Dumnezeu sa poata fi prevenite atrocitatile planuite pentru a determina folosirea bombelo r
nucleare.Fiica Mea preaiubita, Satana va face tot ce-i sta în putere în aceste timpuri pentru a încuraja Biserica Catolica sa te respinga
si sa declare aceste mesaje ca fiind erezii. Tu trebuie sa ignori aceste atacuri. Toti cei care urmeaza învataturile Mele trebuie doar sa-si
urmeze inima si le va fi usor sa discearna adevarul.Daca profetilor Mei nu li s-ar fi dat haruri din Cer sa reziste unor asemenea persecutii,
atunci nu ar fi fost auzite Sfintele Mele Cuvinte, îndrumarile Mele, care vin sa îi pregateasca pe toti copiii lui Dumnezeu p entru a Doua
Mea Venire.Daca nu ar fi fost încapatânarea insistenta a profetilor si mesagerilor lui Dumnezeu înca de la începutul timpurilor, atunci
copiii lui Dumnezeu ar ramâne ignoranti.
Odata ce va este data cunoasterea, discipolii Mei iubiti, nu trebuie sa va mai fie teama, caci urmati calea Vietii Vesnice. Orice alta cale,
chiar daca este plina de ispite marete, dar fara valoare, care va atrag spre capcanele lumesti, nu duce la Mine. Pentru ca at unci când vor
începe sa apara minciuni despre Sfânta Mea Eucharistie, trebuie sa fiti curaj osi si sa va îndepartati de acolo.
Rugati-va pentru putere, determinare si curaj pentru a Ma urma pe Calea finala a Mântuirii.
Iubitul vostru Iisus

666 va fi integrat ca un numar ascuns într-un cip, pe care veti fi obligati sa-l acceptati, la fel ca pe orice alta vaccinare
Vineri, 1 iunie 2012, 20:15
Draga Mea fiica iubita, anticristul deja pregateste planul sau de pace, pe care-l va prezenta în curând, dupa ce razboaiele se vor extinde
în Orientul Mijlociu si când durerea si suferinta cumplita vor lasa sa se creada ca nu exista niciun semn de speranta.Atunci  el va aparea
deodata si se va arata lumii ca un om al pacii, o bijuterie sclipitoare, care va scânteia în mijlocul întunericului.
Când va aparea, el va fi vazut ca unul dintre cei mai harismatici politicieni din toate timpurile. Personalitatea sa atragatoare, placuta si
grijulie va pacali pe majoritatea oamenilor.
El va emana dragoste si compasiune si va parea un bun Crestin. Cu timpul el va atrage multi adepti, care vor create în numar,  astfel încât
el va deveni asemenea Mie, Mesia.Va fi vazut ca promotorul unitatii între toate natiunile si va fi iubit în aproape fiecare tara din lume.
Apoi el va demonstra ca are capacitati supranaturale. Multi vor crede ca a fost trimis de Tatal Meu si ca el este Eu, Iisus Hristos,Mântuitorul lumii.Ei se vor ruga lui, îl vor iubi, îsi vor da viata pentru el iar el va râde si îsi va bate joc de ei, atunci când nu va fi vazut.
Aceasta va fi cea mai mare înselatorie a tuturor timpurilor si planul sau este de a fura sufletele voastre, de a va lua de la Mine.El si Falsul
Profet, care va sta ca un Rege în Scaunul lui Petru, vor concepe în secret o unica religie mondiala.
Aceasta va aparea ca o religie de tip Crestin care promoveaza iubirea. Aceasta nu va promova, totusi, iubirea fata de aproapele, iubire
care vine de la Dumnezeu. În schimb, va promova iubirea si supunerea fata de antihrist si dragostea de sine.Perversitatea lor nu se
opreste aici, pentru ca dupa ce îi vor seduce copiii lui Dumnezeu, va începe atacul.
Dintr-o data vor cere tuturor sa accepte Semnul de Supunere fata de ordinea mondiala unica, Pecetea Loialitatii. O lume unita, din care
trebuie sa faca parte toti oamenii.Va vor controla banii, accesul la alimente si modul în care traiti.Regulile, multe dintre ele, vor arata
ca veti deveni prizonieri. Cheia celulei, care va va tine sub controlul lor, va fi Semnul Fiarei.
666 va fi integrat ca un numar ascuns într-un cip, pe care veti fi obligati sa-l acceptati, la fel ca pe orice alta vaccinare.
Odata integrat va va otravi nu numai mintea si sufletul, ci si trupul vostru. Deoarece va provoca o epidemie conceputa sa stearga o mare
parte din popula?ia lumii de pe pamânt.Voi nu trebuie sa acceptati Semnul. În schimb, Eu va voi instrui ce trebuie sa faceti.
Multi vor accepta semnul, deoarece se vor simti neajutorati.Salvarea voastra va fi Pecetea Dumnezeului celui Viu; rugaciunea Mea, din
Cruciada de Rugaciune numarul 33, va fi colacul de salvare pentru voi.
Daca veti primi Pecetea Mea de Protectie, data voua de catre Tatal Vesnic, nu va trebui sa acceptati semnul. Nu veti fi atinsi. Casele
voastre nu vor fi vazute, perchezitionate si nu vor fi tinta lor, pentru ca vor fi invizibile în ochii armatei satanei.Va trebui sa ascundeti
alimentele care trebuie sa va ajunga pentru câtiva ani. Va trebui sa cultivati recolte proprii, sa faceti rezerve de apa si sa tineti în jurul
vostru Obiecte Sfintite.Biserica Mea ramasa se va raspândi si voi veti primi adapost daca va fi nevoie de asta.E nevoie de multe planuri
acum.Celor care vor râde de voi pentru ceea ce faceti sau vor spune ca Iisus sigur nu ar cere toate acestea, le spun:  oare nu îi ajuta El pe
credinciosii Sai când este nevoie?
Chiar si o pâine si un peste pot fi înmultite. Deci nu conteaza daca aveti mâncare putina, pentru ca Eu va voi apara si veti fi în siguranta.
Rugati-va mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare sa refuze semnul.Toate sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci
când vor fi silite sa accepte cipul vor fi salvate. Voi, restul, trebuie sa planuiti salvarea famiilor voastre si trebuie sa ramâneti
credinciosi fata de Sfânta Euharistie si de Sfânta Liturghie.
Când anticristul va devora toate religiile, atunci singurele arme în fata carora va fi neputincios vor fi Sfânta Liturghie si transformarea
pâinii si a vinului în Trupul si Sângele Meu în Sfânta Euharistie.
Liturghiile Mele trebuie sa continue. Toti aceia dintre voi care stiti acestea trebuie sa va adunati acum în numar mare si sa începeti
pregatirile.Cu cât mai repede va veti pregati, cu atât mai multe haruri veti primi ca sa mariti rândurile voastre în toata lu mea.Stânca va fi
împovarata cu o noua cladire careia ei îi vor spune ca e Noua Mea Biserica. Acest lucru nu este adevarat.
Însa când va lua sfârsit persecutia, ramasita Bisericii Mele va reconstrui Biserica si Ierusalimul cel Nou va coborî pe Pamânt.El se va
coborî în glorie. Trâmbitele se vor auzi în acelasi timp în Cer si pe Pamânt.
Atunci voi veni Eu. Tu, fiica Mea, vei vesti venirea Mea si multi vor cadea cu fata la pamânt si vor plânge cu usurare, dragoste si bucurie,
în extaz.Pentru ca în sfârsit va sosi clipa pe care o asteptau. Se vor lumina cerurile, tunetul va bubui si corurile de îngeri vor cânta în
dulce unison în timp ce toti copiii lui Dumnezeu îl vor saluta pe Adevaratul Mesia.Eu, Iisus Hristos, voi veni sa judec. Pamântul si Cerul se
vor uni.
Noua Splendoare Glorioasa, Pamântul reînnoit, se va ridica si Noul Rai îi va îmbratisa pe toti aceia al caror nume este scris în Cartea
Vietii si care se vor uni ca unul.Când vechiul Pamânt murdarit de pacat se va sfârsi, va începe Era Noua.Pentru aceasta treb ie sa va
straduiti. La aceasta aveti dreptul ca mostenitori de drept.Trebuie doar sa va concentrati pentru salvarea tuturor sufletelor.
De aceea voi trebuie sa ignoraTi obstacolele care apar în calea voastra: prigonirea, durerea, groaza de raul primit prin mâinile celorlalti.
Tot ceea ce conteaza este mântuirea sufletelor.
Mântuitorul Vostru Iisus Hristos

Planurile lor haine includ de asemenea si o noua vaccinare globala, care va duce la îmbolnavire peste tot în lume
Duminica 17 iunie 2012, 20:15
Draga Mea fiica iubita, planurile gruparilor masonice de a controla monedele lumii se apropie de finalizare. Planurile lor haine includ
si o noua vaccinare globala, care va duce la îmbolnavire peste tot în lume ?i va provoca suferinta într-o masura nemaiîntâlnita pâna
acum. Evitati orice vaccinare globala anuntata brusc, pentru ca va va ucide.
Comploturile lor diabolice ar soca toate sufletele inocente care nu au nici cea mai vaga idee cât sunt ei de puternici.Condusi de setea de
putere, de dorin?a de bunastare si de a fi egali cu Dumnezeu în tot ceea ce fac, ei cred ca sunt de neînvins. Ei controleaza bancile,
guvernele si sunt raspunzatori pentru provocarea terorii în Orientul Mijlociu. Ei controleaza o mare parte a mass-media din lume si
adevarul rautatii lor este ascuns în spatele asa-ziselor organizatii umanitare.
Din pacate, doar foarte putini dintre copiii lui Dumnezeu cunosc planurile lor. Sa ?ti?i ca Mâna Tatalui Meu va cadea brusc si rapid asupra
natiunilor care apara asemenea lideri diabolici. Vor fi loviti de tsunami si de cutremure de o asemenea amploare încât vor fi maturati
de pe fata pamântului.Cei care cred ca sunt atât de puternici, vor vedea focul cazând din ceruri chiar înainte de a Doua Mea Venire.
Marile vor deveni lacuri de foc si le va fi greu sa se ascunda de mâna care pedepseSte ?si care va cadea asupra acelor suflete haine
care refuza Cupa Mea.
Sfidatori pâna la capat, vor lupta împotriva Tatalui Meu Vesnic si a puterilor Ceresti. Stând alaturi de anticrist, facând parte din acele
grupari din care el a aparut, îsi vor da seama de calea gre?ita pe care merg, doar când va fi prea târziu .Multe dintre aceste grupari,
inclusiv liderii bancilor, ai guvernelor, directori de mari companii, având num eroase legaturi între ei ?i care lucreaza împreuna pentru a-i
saraci pe oamenii obisnuiti, se vor converti dupa Avertisment. Si acesta este un lucru bun. Timpul când voi separa sufletele care Ma
iubesc de acelea care sunt de partea raului nu este departe.  Va avertizez. Ve?i avea pu?in timp sa va converti?i. Cea mai mare nevoie de
Îndurarea Mea o au sufletele care apartin acestor grupari haine, care nu au nici un pic de respect pentru Legile lui Dumnezeu .
Trebuie sa va rugati pentru ca ei sa vada Adevarul.
Trebuie sa va rugati ca ei sa nu mai provoace greuta?i prin legile groaznice pe care vor sa le adopte. Trebuie sa va rugati pentru a opri
genocidul pe care l-au pus la cale, mai rau decât cel pe care l-a facut Hitler în al Doilea Razboi Mondial. Aceasta grupare, care are acum
cei mai multi adepti de la formarea ei în Evul Mediu, este armata Satanei. Vor fi condusi de anticrist.  Planuiesc deja de zeci de ani sa
puna bancile sub controlul lor. Deja de cincisprezece ani, ei fac planuri sa introduca Semnul Fiarei, un cip care sa fie implantat
obligatoriu în corpul fiecarui barbat si al fiecarei femei, pentru a avea acces la hrana. *( Se refera la cei 15 ani care au trecut deja de
când s-au facut aceste planuri). Acum când a sosit timpul ca ei sa dezvaluie Noua Moneda Mondiala, trebuie sa stiti ca rugaciunea
voastra multa poate ajuta la atenuarea planurilor lor.
Iata o rugaciune pentru înlaturarea Controlului Unic Mondial.  Rugaciunea Cruciada (61): Înlatura Controlului Unic Mondial.
„O, iubite Tata Ceresc, În amintirea Rastignirii Preaiubitului Tau Fiu, Isus Cristos, Te implor sa aperi pe fiecare copil al Tau de
Rastignirea planificata de Anticrist si de discipolii sai pentru distrugerea copiilor Tai.Da-ne harurile de care avem nevoie pentru a
refuza semnul fiarei si da-ne ajutorul de care avem nevoie pentru a lupta împotriva raului în lume, raspândit de catre cei care
urmeaza calea Satanei. Te rugam, Parinte drag, sa-i ocrote?ti pe toti copiii Tai în aceste vremuri teribile si sa ne faci suficient de
puternici ca sa ne ridicam si sa proclamam Cuvântul Tau Sfânt în toate timpurile. Amin.”
Fiica Mea, sunt întristat ca trebuie sa va dezvalui aceste lucruri. Cei ce Ma urmeaza trebuie sa înteleaga ceea ce se întâmpla. Cei care nu
cred în aceste mesaje, nu vor mai avea îndoieli atunci când anticrist se va revela, asa cum v-am spus deja.
Voi trebuie sa va uniti în grupuri de rugaciune în toata lumea. Cu cât o vor face mai multi dintre cei ce Ma urmeaza, cu atât va fi mai
puternica prezenta Duhului Sfânt si puterea armatei Satanei va slabi.
Incerca?i sa nu va teme?i, pentru ca doar fara frica puteti face fata unei asemenea persecutii .Daca va pregatiti bine urmând
îndrumarile Mele si pastrându-va în rugaciune zilnica, atunci acest timp va trece repede. Ave?i încredere în Mine mereu.
Amintiti-va ca Eu am murit pentru pacatele voastre. Acest lucru are valoare doar daca Îmi permiteti sa va conduc în aceste timpuri spre
Noua Împaratie de pe Pamânt. Doar Eu, Iisus Hristos, va pot calauzi. Amintiti-va ca fara Mine nu sunteti nimic.
Al vostru IIsus

Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor Bisericilor Creștine
Duminică 10 iunie 2012, 15:30
Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri. Nu este momentul să cădeți la pământ și
să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu şi pe toți aceia care Mi-au
consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.Niciodată să nu părăsiți adevărul Învăţăturilor Mele.Niciodată să nu Mă
părăsiți .
Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica. Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții.
Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea
să vă pregătiți. În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută.  În curând vă vor sili să vă hrăniți cu
ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu. Va fi ceva gol şi sterp şi nu va fi purtător de viață adevărată.
Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezenţa Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa  cum este
ea acum.
Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.
Ei vor profana Bisericile Mele şi le vor transforma în locuri de divertisment şi centre sociale.Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care
le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină. Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând
vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește. Falsul Profet nu va prelua doar
conducerea Bisericii Catolice, ci şi a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una. Dar nu voi fi Eu, Iisus Hristos, la temelia acestui Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei. Acum luați seama la cuvintele Mele,
pentru că în curând veți vedea Adevărul. Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor,  trebuie să se
organizeze acum. Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului şi a Falsului Profet, vă spun să cădeți în
genunchi şi să Mă rugați să vă ajut. Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi şi care vor fi  îndrumați de cei
Doi Martori ai Mei.
Enoh şi Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ şi în Casa lui Israel, în curând vor influenţa predica rea
Evangheliei în lumea întreagă. Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă şi urmați
Armata Mea de pe Pământ şi astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.
Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți. Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu
numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate. Fiți curajoși, Servitorii Mei sfințiți.
Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.
Al vostru Iisus

TATĂL VEŞNIC VA ÎMPIEDICA NOUA ORDINE MONDIALĂ DE LA
PERSECUTIA FINALĂ ASUPRA COPIILOR SĂI
Vineri, 8 iulie 2011, 15:30
Fiica Mea multiubită, îmi dau seama că această muncă îsi lasă amprenta asupra ta si că ai nevoie să te odihne ti pentru încă o săptămână, dar ascultă ceea ce am să  ti spun.
Spune copiilor Mei să se trezească acum şi să vadă tulburarea care există în lume, unde crizele financiare abundă. Spune-le că,desi lăcomia oamenilor a fost parţial răspunzătoare pentru scufundarea lor în datorii,  și criza bancară a fost atent planificată de către Unica Ordine Mondială.
Mulţi dintre cei care citesc acest mesaj vor zâmbi şi vor pune sub semnul întrebării acest fapt, dar ar trebui să ştie că, dacă nu se
ridică şi nu î i apără drepturile, vor fi nevoiţi să accepte semnul Fiarei pentru a- i accesa banii.
Noua Monedă Mondială, care va fi prezentată unei comunităti neîncrezătoare, este concepută pentru a vă controla. Apoi, odată ce
se va întâmpla acest lucru vor încerca să vă priveze de hrană. Dacă nu ve i accepta această realitate acum, copiii Mei, ve i fi lipsiţi de
apărare când ve i ajunge sub controlul unei  Noi Ordini Mondiale condusă de forţele masonice. Pregătiţi-vă acum, copiii Mei, pentru
că, deşi Avertismentul va converti milioane de oameni, inclusiv dintre cei loiali Noii Ordini Mondiale, acest fapt nu va fi suficient pentru a-i
opri pe sclavii satanei şi ai lui antihrist. Când vă vor controla banii,  vă va fi greu să vă apărati dreptul la proprietate, mâncare şi sănătate, cele trei lucruri pe care le vor avea sub control, dacă nu începeti să vă faceti auzită opozitia acum. Opriti-i pe liderii vostri în proiectele lor. Nu-i lăsati să vă intimideze. Dacă sunteţi suficient de atenţi la acest plan monstruos, atunci îi puteti avertiza si pe alţii.
Planificaţi-vă provizii alimentare acum. Cultivati şi cumpărati seminţe, care vă vor tine în viată. Cumpăra i monede de argint sau de țaur, astfel încât să puteţi cumpăra ceea ce vă este necesar. Cel mai important, găsiti locaţii unde să vă puteti întâlni ca grup pentru a oferi Sfânta Jertfă a Liturghiei. Pentru că în timp, bisericile voastre vor fi arse până în temelii.
Slujitorii Satanei sunt ca furnicile, se înmulesc cu miile
Nu acceptati Semnul, cipul Fiarei. Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca locuinta voastră să primească binecuvântări speciale ce vă vor
proteja de armata care va încerca să vă scoată afară din casele voastre. Ei se multiplică cu miile în fiecare ceas. Voi, copiii Mei, trebuie
să vă rugati acum şi  să luptati împotriva acestei serii de nelegiuiri planificate de către Noua Ordine Mondială   care de-abia asteaptă momentul să controleze lumea. Să aveti lumânări binecuvântate în casa voastră. Strânge i-le acum pentru că ele vă vor ţine în lumina care vă va apăra. Dacă nu doriţi să deveniti sclavi ai acestei doctrine îngrozitoare, atunci trebuie să planifica i acum. Cumpăra i butelii de gaz (sobe), pături, alimente uscate şi conserve, tablete de purificare a apei, lumânări, împreună cu icoane, pentru a vă susţine pe voi şi familiile voastre în timpul Marii Pedepse, care va urma după Avertisment.
Rugăciunile atenuează deja impactul Marii Pedepse, dar voi, copiii Mei, trebuie să fiti în alertă în orice moment. Dacă sunteti atenti în pregătirile voastre veti fi capabili să supravieţuii marelui bombardament dirijat, care va fi mai rău decât   ceea ce s-a întâmplat evreilor sub domnia lui Hitler, discipolul satanei.
Luati aminte la acest avertisment cu calm. Pentru că, pregătindu-vă,  vă veti proteja de planul abominabil al Noii Ordini Mondiale. Pentru aceia dintre voi care sunt implicati în Noua Ordine Mondială, auzi i-mă acum. Căiti-vă pentru toate. Luati în seamă Avertismentul pentru ceea ce vă oferă el – o şansă să întoarceti spatele satanei si flăcărilor iadului.
Sfaturi pentru slujitorii Bisericii
Slujitorilor Mei Sfintiti, vă spun acestea. Atintii-vă ochii asupra Mea acum şi ruga i-vă la Duhul Sfânt să vă păstraţi vigilenta, astfel încât să pute i recunoaşte pe Profetul Mincinos, de îndată ce el se va arăta în mijlocul vostru. Apoi, va trebui să vă adunati în grupuri pentru a vă asigura că copiii Mei vor putea primi Preasfânta Euharistie în timpul persecuţiei.
Mâna Tatălui meu este gata să cadă acum, cu forţă mare, asupra acelor lideri aroganti ai băncilor, ai puterilor occidentale şi de răsărit care doresc în secret să vă controleze pe toti Tatăl Meu Etern va distruge totul în urma lor, pentru a împiedica persecuţia finală pe care acestia o pun la cale împotriva copiilor Săi.  ș El nu va admite aceasta.Amintiţi-vă copii, Dumnezeu, Tatăl Veşnic vrea să
vă protejeze pe toţi. Răbdarea sa a ajuns la capăt acum. El îi va accepta până în ultima clipă pe cei care se întorc spre El pentru
iertare. Cu toate acestea, El trebuie acum să oprească acele regimuri malefice de la ororile pe care le provoacă asupra creaţiei Sale.
El face acest lucru datorită iubirii pentru copiii Săi. Pentru aceia care spun că Dumnezeu Tatăl nu poate fi supărat pentru că El îi iubeşte pe toti, să stii acestea.Da, El este mânios şi mânia lui este justificată din cauza nedreptăţilor pline de răutate care sunt
săvârsite asupra iubitei Sale familii si . Încă o dată El îi va uni pe toţi copiii Lui, ca să trăiască în pace, pentru eternitate.
Amintiţi-vă, copii, să observa i toate semnele din jurul vostru, multitudinea de războaie, lipsa de bani, lipsa de hrană, lipsa de asistenţă medicală şi să recunoasteti că aceasta este lucrarea Celui Rău. Aceasta nu este lucrarea lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic. El nu va mai accepta acest comportament. Fiti recunoscători, El va interveni, pentru că altfel creatia Lui ar fi distrusă i El nu va permite ca acest ucru să se întâmple.
Al vostru iubit Iisus, Mântuitorul Omenirii, Salvatorul Lumii

Noul Rai: veţi primi un corp pur, ferit de stricăciune, de boală, de moarte fizică şi de îmbătrânire.
Marţi, 26 iunie 2012, 20:00
Fiica Mea preaiubită, Noul Rai a fost finalizat în slava sa deplină, fiind pregătit pentru toţi copiii lui Dumnezeu de pe pământ.  El va
fi prezentat în toată splendoarea sa, la fel ca şi Raiul creat de Tatăl Meu Etern pentru copiii Săi la începutul timpurilor.
Îngerii cântă şi se bucură pentru că timpul este foarte aproape pentru dezvăluirea acestei mari splendori în faţa unei lumi
neîncrezătoare. El va fi prezentat de către Mine când Noul Ierusalim va coborî pe pământ, în momentul vestirii celei de a Doua Mea
Veniri. Ţie, fiica mea, ţi se va spune să anunţi acest lucru chiar înainte de a Mă face cunoscut.Numai cei care Mă acceptă ca Mântuitor
vor fi capabili să intre prin porţile sale magnifice.
Chemările din Cer se vor face auzite mereu, pentru a ajunge la toţi aceia care continuă să respingă marele Meu dar, până va răsuna
ultima trompetă. Atunci va fi prea târziu pentru acele sărmane suflete. Ele nu vor mai putea fi ajutate după aceea, pentru că Mila Mea
Îmi va fi fost aruncată în Faţă, în semn de respingere. Tot ceea ce contează acum este să  îi avertizaţi pe toţi cei care sunt în pericol de
a-şi pierde sufletele lor în favoarea satanei. Adunaţi-i, discipolii Mei. Conduceţi-i cu blândețe în turma Mea. Nu renunţaţi niciodată la
rugăciune pentru a-i salva. O, discipolii Mei iubiţi, dacă aţi putea vedea Noul Rai, atunci când Cerul şi Pământul se vor uni, aţi cădea
în genunchi şi aţi plânge de bucurie şi de uşurare.  Pentru aceia dintre voi care se tem de timpurile din urmă, atunci când pământul
precum îl ştiţi se va schimba, lăsați-Mă să vă alin grijile. Vă veți lua familiile cu voi şi vă veți bucura cu toții în iubire pură şi totală
armonie.
Veţi primi un corp pur, ferit de stricăciune, de boală, de moarte fizică şi de îmbătrânire.Voi toţi veţi avea propria locuinţă, cu iarbă,
copaci, munţi, râuri, pârâuri şi flori ce vă vor înconjura în toată splendoarea lor. Animalele vor fi blânde şi vor trăi în pace şi în armonie cu
toţi copiii lui Dumnezeu. Veţi vedea copiii cum se căsătoresc, au copii şi veţi fi martorii minunii familiilor înviate din morţi. Această
înviere va fi ca nicio altă bucurie imaginabilă. Vă veți reuni cu cei dragi vouă, care au trecut din această viaţă şi s-au dus în Cer.
Veţi avea naţiuni, douăsprezece în total, toate simbolizate de cele douăsprezece stele din coroana ce încununează capul Mamei Mele
Imaculate, şi toate naţiunile vor fi conduse de către Mine, împreună cu Apostolii şi Profeţii Mei.  Aceasta este Împărăţia Mea, promisă
de către Tatăl Meu de la crearea Raiului pe Pământ. Oricine o respinge va pieri.
Rugaţi-vă pentru ca toţi copiii lui Dumnezeu să aibă sufletul pur, ca să le permită să vină acasă în Împărăţia Tatălui Meu de pe Pământ,
aşa cum a fost la început, este acum şi va fi mereu, o lume fără sfârşit, pentru totdeauna.
Al vostru Iisus

Dumnezeu Tatăl: Vă dezvălui planurile Mele pentru viitor, legate de Noul Cer şi Noul Pământ
Miercuri 27 iunie 2012, 20:00
Multiubita Mea fiică, astăzi dezvălui tuturor copiilor Mei planurile Mele pentru viitor, legate de Noul Cer şi Noul Pământ. Atunci când
Cerul şi Pământul se vor contopi formând un Paradis plin de glorie, vor exista douăsprăzece naţiuni .Aceste naţiuni vor fi formate din
câteva naţiuni ale lumii care au arătat credinţă faţă de Mine, Dumnezeu Tatăl , faţă de Fiul Meu, Isus Cristos şi f aţă de Maica lui
Dumnezeu, Regina Cerului.Cei care s-au împraştiat vor fi aduși împreună şi se vor alipi celorlalte naţiuni, uniţi cu toții într-o Familie
Sfântă.
Voinţa Mea va fi respectată. Voi veţi avea darul voinţei libere, dar aceasta se va împleti cu a Mea. Abia atunci vă va fi relevat adevărul
Paradisului.  Cele douăsprezece naţiuni ale Mele sunt reprezentate în Cartea Apocalipsei de cele douăsprezece stele ale
Femeii. Femeia este chiar Maica lui Dumnezeu şi ea poartă cele douăsprezece stele pentru a  semnifica două lucruri.
Cei doisprezece apostoli care L-au ajutat pe Fiul Meu la clădirea Bisericii Sale pe Pământ. Cele douăsprezece naţiuni special alese
pentru a forma adevărata Biserică Apostolică pe Noul Pământ atunci când Cerul şi Pământul se vor c ontopi formând Noul Meu
Paradis Glorios.
Aceasta este clipa pe care am aşteptat-o cu atâta răbdare. Voinţa Mea Divină –  care a creat Paradisul pentru Adam şi Eva, şi care a fost
dată deoparte prin ispitirea de către cel rău – acum se va împlini şi de data aceasta Paradisul va fi perfect. Fiul Meu, Regele Omenirii şi al
Universului, va domni asupra Noului Paradis de pe Pământ. El va alege conducători din fiecare naţiune şi aceştia vor fi cu toții uniți cu
Voința Mea Divină. Oamenii acelor naţiuni Îl vor onora pe Fiul Meu aşa cum se cuvine să fie El onorat: în pace şi în iubire faţă de
aproapele. Mama Sa Sfântă, Maica Mântuirii, care a fost încoronată ca Regină a Cerului, va domni tot ca Regină în Noul Paradis.
Încoronarea Ei in Cer a fost o Manifestare Di vină foarte specială, având în vedere rolul pe care Ea urma să-l aibă în mântuirea omenirii.
Ea a fost încoronată cu onoare şi mult fast nu numai pentru rolul de a fi Maica lui Dumnezeu şi logodnica Duhului Sfânt, ci ş i pentru că
este Mama Mântuirii, căreia i s-a dat puterea de a-l distruge pe satana.
Fiul Meu Preaiubit a fost cel care la Încoronare i-a aşezat pe cap Maicii lui Dumnezeu coroana cu douăsprezece stele.  În Noul Rai,
Fiul Meu o va încorona ca Regină a tuturor copiilor lui Dumnezeu. Planul Meu Divin de a salva omenirea a început deja.  Dorinţa Mea
este ca această Misiune să Mă ajute să adun din toate colţurile Lumii, toate sufletele pierdute şi să le salvez de duşman îna inte de a fi
prea târziu. Intervenţia Mea Divină va dovedi Iubirea Mea  faţă toţi copii Mei. Nimic nu e imposibil, nimic nu e fără speranţă în lupta Mea
împotriva armatei satanei.
Vă voi aduce o lume nouă, a cărei somptuoasă măreţie vă va uimi. Ea este pregătită. Frumuseţea şi splendoarea ei nu pot fi
imaginate de mintea omenească.Când veţi fi martorii acestor lucruri veţi avea deja viaţa veşnică. Rugaţi-vă pentru acei sărmani copii ai
Mei care nu cred în Mine, Dumnezeu Cel Preaînalt, care nu se supun Legilor Mele şi comit atrocităţi teribile unul împotriva celuilalt;
rugați-vă ca ei să se căiască. Nu vreau să-i pierd pe niciunul dintre copiii Mei.Ajutaţi-Mă să-i aduc la această minunată şi măreaţă
moştenire. Din păcate, aceasta trebuie să se întâmple prin voinţa lor liberă.Copiii Mei, vă iubesc cu o pasiune pe care omenirea este
incapabilă să o cunoască.

sursa mesaje profetii

http://avertisment.ucoz.com/

http://www.thewarningsecondcoming.com/

COMENTARIUL MEU

Sunt crestin ortodox  am cugetat mult pana sa ma hotarasc sa public aceste profetii romano-catolice.Am mers pe discernamantul meu atat cat am  si cred ca sunt adevarate.Unele evenimente sau intamplat deja ,altele vor urma foarte curand pana acum toate mesajele s-au dovedit a fi adevarate din cercetarile mele.Aveti liber arbitru un discernamant propriu nimeni nu este obligat sa le creada dar merita sa lua-ti aminte.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s