Si credinciosi romano-catolici au primit profetii despre apocalipsa si evenimentele ce vor urma

AVERTISMENT PENTRU EVITAREA IADULUI ŞI PROMISIUNEA PARADISULUI
Sâmbătă, 13 noiembrie 2010, 3:00
Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuţie îngrozitoare, pe care Eu am permis-o ca să-ţi salvezi sufletul de chinurile iadului. Acum eşti liberă şi sufletul tău te face capabilă să vesteşti Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferinţa care-i aşteaptă dacă se dau prosteşte pe mâna celui rău.
Tu fiica Mea, ai avut această misiune de la început. În aceste câteva zile, Eu te întăresc continuu. Cum crezi că vei fi peste săptămână, un an, sau doi? O luptătoare curajoasă până la capăt. Tu vei lucra cu Mine, ca să purificăm sufletele copiilor Mei iubiţi, faţă
de care am o compasiune profundă şi plină de iubire. Iubirea curge în venele Mele ca un fluviu. Compasiunea Mea pentru ei nu setermină niciodată, cu toate că ei aleg alt drum.
Îi voi salva de chinurile iadulu Spune-le fiica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Trebuie ca în această stare a lor, confuză şi lipsită de bucurie, să vină la
Mine. Există doar o singură cale spre iubire şi pace. Aceasta va fi în Noul Paradis, când Cerul şi Pământul se vor uni. Ei nu ştiu aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile Mele din vechime? Promisiunile Vieţii Veşnice, în care aceia – întreaga omenire – care seîntorc spre Mine, vor fi ridicaţi cu trup, minte şi suflet la Noul Pământ şi Noul Cer, unite din nou în Paradisul de mult promis pentru copiii Tatălui Meu.
Vă implor să credeţi. Gândiţi-vă. Dacă încă nu aţi auzit Cuvintele Scripturii, atunci puneţi-vă această simplă întrebare: când simţiţi iubire în inimi, ce credeţi, de unde provine aceasta? Oare iubirea e aceea care provoacă în voi gingăşie, smerenie şi dor şi eliberare de egoism? Dacă da, atunci aceasta e chiar iubirea pe care o promit tuturor copiilor Mei, dacă se întorc la Mine.Cum ambiţiile lumeşti vă lasă goi pe dinăuntru
Ştiu că este greu, dragi copii, să credeţi într-o lume cu totul alta decât cea în care trăiţi. Nu uitaţi, această lume a fost creată de Tatăl Veşnic, dar apoi a fost murdărită de amăgitor, prin acţiunile lui. El, satana, este deosebit de şiret. Voi copii, deja ştiţi desigur că ambiţiile lumeşti care sunt insaţiabile, nu vă mulţumesc cu adevărat. Simţiţi un gol care nu se poate explica nici înţelege, nu-i aşa? De aceea le căutaţi din ce în ce mai mult. Dar nici aşa nu sunteţi mulţumiţi deşi credeţi că ar trebui să fiţi. Oare de ce este aşa? Aţi privit în inimilevoastre întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.
Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de satana. Satana există cu adevărat, în această lume minunată, care a fost creată din iubirea curată a Tatălui Veşnic. Din păcate, el, satana, va exista încă până la a Doua Venire a Mea. După aceea, minciunile şi înşelăciunile lui care s-au manifestat prin copiii Mei, se vor descoperi. Atunci însă, va fi prea târziu pentru mulţi dintre copiii Mei, inclusiv
pentru aceia care sunt nesiguri sau ezită să creadă în creaţia divină superioară a Împărăţiei Tatălui Meu.Nu Mă refuzaţi pe Mine Ascultaţi ! Eu, Iisus Hristos, Mântuitorul care a fost trimis la voi pentru a vă acorda o a doua şansă ca să intraţi în Împărăţia Tatălui Meu, ascultaţi acum promisiunea Mea. Ascultaţi vocea Mea, care a fost trimisă lumii de azi, prin harul lui Dumnezeu, prin vizionarii şi profeţii Mei. Înţelegeţi că în ochii Tatălui Meu toti copiii sunt egali.Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântaţi dar îndură chinuri sufleteşti pentru acele suflete care nu vor să creadă şi refuză săasculte. Dumnezeu a făcut lumea. Lumea nu a apărut de nicăieri. Omul nu a creat şi nici nu ar fi putut inventa o asemenea minune pe care ştiinţa n-o va putea niciodată explica. Lucrurile supranaturale venite de la Dumnezeu nu se pot înţelege, până când toţi copiii lui Dumnezeu nu se vor abandona cu trup şi suflet iubirii curate, acea iubire pe care Eu v-o ofer.Vă rog, vă implor, nu-L refuzaţi pe Creatorul vostru. Vă rog, nu ascultaţi minciunile derutante pe care amăgitorul vi le spune, prin diviziunile masonice, prin Iluminaţi, profeţi falşi, culte bizare şi pline de răutate, care s-au format datorită naivităţii omeneşti.

Satana este real
Omenirea este slabă. Până şi cei mai sfinţi discipoli cad victime ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută distracţia, nucred că el există cu adevărat. Alţii în schimb, ştiu că e real şi că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai mare durere în inimă.
Rănile se deschid şi se infectează din nou
Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răstignirea Mea îngrozitoare şi din cauza cărora am murit, acum din nou s-au deschis şi se infectează, pricinuindu-Mi o dureroasă agonie a Trupului, a Sufletului şi a Divinită ii. Totuşi, iubirea Mea pentru voi nu va muri niciodată.
Din Ceruri şi În numele Tatălui Veşnic, care v-a creat din pură iubire pe fiecare, vă chem pe voi toţi să fiţi puternici. Respingeţi-l pe satana. Credeţi şi acceptaţi că el există. Deschideţi-vă ochii. Nu vedeţi haosul pe care el îl creează în vieţile voastre? Sunteţi orbi?
Mesaj bogaţilor
Bogaţilor le spun: opriţi-vă. Gândiţi-vă o clipă şi întrebaţi-L pe Dumnezeu. Vă place cum trăiţi legile lui Dumnezeu? După părerea voastră, este corect aşa? M-aţi refuzat pe Mine în favoarea bunurilor lumeşti? Aceste excese şi plăceri vă lasă cu inimile goale. În inimilevoastre ştiţi că nu este corect. Dar voi simţiţi o sete şi mai mare după promisiunile goale dar incitante pe care vi le dă înşelătorul, înschimbul sufletelor voastre.
Un mesaj celor care îi urmează pe Illuminati
Vă implor pe toţi, mai ales pe copiii Mei care sunt atraşi de Illuminati şi alte grupări rele. Odată ce sunteţi acaparaţi de ei vă aşteaptă osânda veşnică. Nu înţelegeţi că ceea ce promit ei în schimbul sufletului vostru nu este decât minciună? O minciună vicleană şi
înspăimântătoare. Voi nu veţi primi niciodată acele daruri promise de mesagerul sinistru al adâncimilor iadului. Ca Mântuitor al vostru, care Mi-am dat viaţa pe Cruce pentru a vă salva , vă rog nu vă pierdeţi de Mine. Vă iubesc, copiii Mei. Plâng, în timp ce vă implor să nu Mă refuzaţi pe Mine, în favoarea înşelătorului.Îi voi ierta pe toţi cei care se spovedesc Nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta este unul dintre darurile pe care le-aţi primit, când v-aţi născut în Lumina lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost profeţit in Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. Lumea va cădea în întuneric şi deznădejde. Dar Eu îi voi ierta pe fiecare dintre copiii Mei instantaneu, în momentul confesiunii, indiferent de gravitatea păcatelor lor,
atunci când păcatele lor li se vor dezvălui. Ei vor intra cu trup şi suflet în Paradis când Cerul şi Pământul se vor uni, unde voi toţi veţi trăi veşnic împreună cu familiile voastre.
Promisiuni oferite de ParadisNici un fel de boală, nici un fel de violenţă, nici păcat – doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie şi iubire.
Realitatea iadului
Nu refuzaţi această viaţă pentru aceea pe care v-o promite satana! Vă minte încontinuu. Dacă urmaţi o cale din care Dumnezeu sau Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem parte, atunci sunteţi pe calea osândei veşnice. Veţi urla de spaimă când vă veţi da seama de greşeală. Atunci veţi cere îndurare. Vă veţi zgâria feţele şi vă veţi smulge părul. Dar aveţi liberul arbitru, care este unul din darurile Tatălui şi nu se poate lua de la voi. Dacă voi înşivă alegeţi aceasta cale falsă, atunci vă veţi osândi şi veţi arde în focul iadului. Acesta este chiar realitatea. Cea mai mare pedeapsa va fi să vă daţi seama atunci, la sfârşit, că Dumnezeu există. Că Eu, salvatorul vostru,
Isus Cristos, exist cu adevărat. Dar în această fază nu vă mai puteţi salva.
Cea mai mare osânda va fi când veţi conştientiza că nu veţi mai vedea niciodată faţa lui Dumnezeu
Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta ţi veţi înţelege înspăimântătorul adevăr, va fi deja prea târziu. Să nu uitaţi aceste cuvinte. Cea mai mare osândă va fi aceea când veţi şti că nu veţi vedea niciodată faţa lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai mare chin şi va rămâne veşnic cu voi în focul iadului, unde durerea este constantă şi fără sfârşit. În locul Paradisului care v-a fost promis, voi veţi sfârşi pe îngrozitoarele culoare ale iadului, din cauza minciunilor înşelătorului. Iadul este foarte real şi înseamnă suferinţă care durează o veşnicie.
Vă rog pe toţi cei care nu credeţi că Eu sunt cu adevărat, cel care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugaţi în fiecare zi la ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu o iubire pe care o veţi simţi imediat.
Ţineţi-Mă de mână copiii Mei. Nu vă desprindeţi de ea. Atât de mult vă iubesc, mi-am dat viaţa pentru fiecare dintre voi ca să puteţi fi  salvaţi.
De această dată voi veni ca să vă judec. Oricât de mult v-aş iubi, nu mă pot amesteca în voinţa voastră, care v-a fost dăruită de Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârşit îi veţi asculta acum pe vizionarii şi profeţii lumii moderne. Adevărul este calea care vă face să văamintiţi de Salvarea voastră care este veşnică, şi de acel nou început, când Paradisul se va întoarce pe Pământ.
Minciunile satanei
Minciunile, indiferent cât sunt de seducătoare, tot minciuni rămân. Minciuni – făcute pentru a fura sufletele iubite care aleg această cale şi nu pot fi eliberate de către Tatăl, Creatorul şi Făcătorul Pământului.
Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Iisus Cristos

TATĂL VEŞNIC VA ÎMPIEDICA NOUA ORDINE MONDIALĂ DE LA
PERSECUTIA FINALĂ ASUPRA COPIILOR SĂI
Vineri, 8 iulie 2011, 15:30
Fiica Mea mult iubită, îmi dau seama că această muncă îi lasă amprenta asupra ta si că ai nevoie să te odihne ti pentru încă o săptămână, dar ascultă ceea ce am să- Ti spun
Spune copiilor Mei să se trezească acum şi să vadă tulburarea care există în lume, unde crizele financiare abundă. Spune-le că  lăcomia oamenilor a fost parţial răspunzătoare pentru scufundarea lor în datorii,  și criza bancară a fost atent planificată de către Unica Ordine Mondială.
Mulţi dintre cei care citesc acest mesaj vor zâmbi şi vor pune sub semnul întrebării acest fapt, dar ar trebui să ştie că, dacă nu se ridică şi nu îi apără drepturile, vor fi nevoiţi să accepte semnul Fiarei pentru a- si accesa banii.
Noua Monedă a Lumii va fi prezentată unei lumi neîncrezătoare Noua Monedă Mondială, care va fi prezentată unei comunită i neîncrezătoare, este concepută pentru a vă controla. Apoi, odată ce ți se va întâmpla acest lucru vor încerca să vă priveze de hrană. Dacă nu veti accepta această realitate acum, copiii Mei, veti fi lipsiţi de
apărare când veti ajunge sub controlul unei Noi Ordini Mondiale condusă de forţele masonice. Pregătiţi-vă acum, copiii Mei, pentru că, deşi Avertismentul va converti milioane de oameni, inclusiv dintre cei loiali Noii Ordini Mondiale, acest fapt nu va fi suficient pentru a-I opri pe sclavii satanei şi ai lui antihrist. Când vă vor controla banii,  vă va fi greu să vă apărati dreptul la proprietate, mâncare şi sănătate, cele trei lucruri pe care le vor avea sub control, dacă nu începeti să vă faceti auzită opozitia acum. Opriti-i pe liderii vostri în  proiectele lor. Nu-i lăsati să vă intimideze. Dacă sunteţi suficient de atenţi la acest plan monstruos, atunci îi puteti avertiza si pe alţii.
Planificaţi-vă provizii alimentare acum
Planificaţi-vă provizii alimentare acum. Cultivati şi cumpărati seminţe, care vă vor tine în viată. Cumpăra si monede de argint sau de aur, astfel încât să puteţi cumpăra ceea ce vă este necesar. Cel mai important, găsiti locaţii unde să vă puteti întâlni ca grup pentru a oferi Sfânta Jertfă a Liturghiei. Pentru că în timp, bisericile voastre vor fi arse până în temelii. Slujitorii Satanei sunt ca furnicile, se înmultesc cu miile.
Nu accepta Semnul, cipul Fiarei.

Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca locuinta voastră să primească binecuvântări speciale ce vă vor proteja de armata care va încerca să vă scoată afară din casele voastre. Ei se multiplică cu miile în fiecare ceas. Voi, copiii Mei, trebuiesă vă rugati acum şi  să luptati împotriva acestei serii de nelegiuiri planificate de către Noua Ordine Mondială  care de-abia asteaptă momentul să controleze lumea. Să aveti lumânări binecuvântate în casa voastră. Strângeti-le acum pentru că ele vă vor ţine în lumina care vă va apăra. Dacă nu doriţi să deveniti sclavi ai acestei doctrine îngrozitoare, atunci trebuie să planificati acum.
Cumpărati butelii de gaz (sobe), pături, alimente uscate şi conserve, tablete de purificare a apei, lumânări, împreună cu icoane,pentru a vă susţine pe voi şi familiile voastre în timpul Marii Pedepse, care va urma după Avertisment.
Rugăciunile atenuează deja impactul Marii Pedepse, dar voi, copiii Mei, trebuie să fi i în alertă în orice moment. Dacă sunteti atenti în pregătirile voastre ve-ti fi capabili să supravieţuiti marelui bombardament dirijat, care va fi mai rău decât  ceea ce s-a întâmplat evreilor sub domnia lui Hitler, discipolul satanei.
Luati aminte la acest avertisment cu calm. Pentru că, pregătindu-vă,   vă veti proteja de planul abominabil al Noii Ordini Mondiale. Pentru aceia dintre voi care sunt implicati în Noua Ordine Mondială, auziti-mă acum. Căiti-vă pentru toate. Luati în seamă Avertismentul pentru ceea ce vă oferă el o şansă să întoarce i spatele satanei si flăcărilor iadului.
Sfaturi pentru slujitorii Bisericii
Slujitorilor Mei Sfinti vă spun acestea. Atinti i-vă ochii asupra Mea acum şi ruga i-vă la Duhul Sfânt să vă păstraţi vigilenta, astfel încât să puteti recunoaşte pe Profetul Mincinos, de îndată ce el se va arăta în mijlocul vostru. Apoi, va trebui să vă aduna i în grupuri pentru a vă asigura că copiii Mei vor putea primi Preasfânta Euharistie în timpul persecuţiei.
Mâna Tatălui meu este gata să cadă acum, cu forţă mare, asupra acelor lideri arogan i ai băncilor, ai puterilor occidentale şi de răsărit care doresc în secret să vă controleze pe toti Tatăl Meu Etern va distruge totul în urma lor, pentru a împiedica persecuţia
finală pe care acestia o pun la cale împotriva copiilor Săi. El nu va admite aceasta.Amintiţi-vă copii, Dumnezeu, Tatăl Veşnic vrea să vă protejeze pe toţi. Răbdarea sa a ajuns la capăt acum. El îi va accepta până în ultima clipă pe cei care se întorc spre El pentru iertare. Cu toate acestea, El trebuie acum să oprească acele regimuri malefice de la ororile pe care le provoacă asupra creaţiei Sale.
El face acest lucru datorită iubirii pentru copiii Săi. Pentru aceia care spun că Dumnezeu Tatăl nu poate fi supărat pentru că El îi iubeşte pe toti, să stiti acestea. Da, El este mânios şi mânia lui este justificatădin cauza nedreptăţilor pline de răutate care sunt săvârite asupra iubitei Sale familii  Încă o dată El îi va uni pe toţi copiii Lui, ca să trăiască în pace, pentru eternitate.
Amintiţi-vă, copii, să observa i toate semnele din jurul vostru, multitudinea de războaie, lipsa de bani, lipsa de hrană, lipsa de asistenţă medicală şi să recunoasteti  că aceasta este lucrarea Celui Rău. Aceasta nu este lucrarea lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic. El nu va mai accepta acest comportament. Fiti recunoscători, El va interveni, pentru că altfel creatia Lui ar fi distrusă si El nu va permite ca acest lucru să se întâmple.
Al vostru iubit Iisus, Mântuitorul Omenirii, Salvatorul Lumii

CHIAR DACA VA FI ALES DE MEMBRII BISERICII CATOLICE, URMATORUL PAPA VA FI FALSUL PROFET
Joi, 12 Aprilie 2012, 11:27
Draga Mea fiica, multi oameni din lume înca Ma resping si asta are de-a face cu opinia publica.Atât de mult întuneric s-a coborât peste toti copiii lui Dumnezeu, încât doar putini au curajul de a proclama public Cuvântul Meu.
Credinciosii sunt speriati de abuzul verbal si batjocura malitioasa pe care ar trebui sa le îndure daca ar vorbi deschis despre Cuvântul Meu Sfânt.Nici credinciosii devotati nu au curajul sa se ridice si sa lupte împotriva legilor introduse în tarile lor, legi care sfideaza Cuvântul Tatalui Meu.Preotilor le este rusine sa apere adevarul cuprins în învataturile Mele, de frica sa nu fie ostracizati.
Acum, mai mult ca niciodata, li se pare ca glasul lor e imposibil sa fie auzit din cauza rusinii pe care trebuie sa o îndure datorita pacatelor groaznice ale unora ce apartin ordinelor lor.Când anumiti slujitori consacrati, curajosi, decid sa se ridice si sa apere adevarul învataturilor Mele, ei sufera teribil. Ei sunt acuzati de intoleranta, lipsa de compasiune, lipsa de dragoste si de respect fata de drepturile omului.
Voi vedeti, copiii Mei, cum adevarul învataturilor Mele, rostit prin slujitorii mei consacrati este tratat ca o minciuna.
Minciuni, versiuni deformate ale adevarului ce este continut de Sfânta Scriptura, sunt prezentate în schimb ca adevarate.
Satana a câstigat de partea sa atâtea suflete, inclusiv lideri din propria Mea Biserica, încât multor oameni inocenti  le este greu sa-si declare supunerea la Voia Mea Sfânta.Cum am fost parasit, dat la o parte, pentru a permite minciunilor implantate in mintile slujitorilor Mei consacrati sa fie acceptate de majoritate.Aceste minciuni nelegiuite se manifesta mult mai mult decât atât.
Adevarul Scripturii Mele, continut in Cartea Apocalipsei, a fost interpretat de multe din Bisericile Mele. Exista atâtea variante, toate bazate pe interpretarea umana.Iubitul Meu Papa Benedict XVI este ultimul Papa adevarat pe acest pamânt.
Petru Romanul este Petru al Meu, apostolul cel dintâi ce va conduce Biserica Mea din Rai sub comanda Tatalui Meu Vesnic. Iar când Voi veni sa domnesc, la a Doua Mea Venire, el va domni peste toti copiii lui Dumnezeu, atunci când toate religiile vor deveni Una Sfânta,Catolica si Apostolica Biserica. Eu spun doar adevarul, fiica Mea.
Trebuie sa va avertizez ca se vor ivi acum multi profeti auto-proclamati, care vor contrazice Cuvântul Meu Sfânt dat tie, profetul adevarat al timpurilor din urma.Mai întâi vor convinge credinciosii ca ei rostesc cuvintele Mele.
Cuvintele lor vor fi alese cu grija si întelesul lor va fi vag si usor confuz. Multi vor ignora aceste slabiciune si vor îmbr atisa mesajele lor pentru ca vor parea a fi în concordanta cu Sfânta Scriptura. Când vor fi reusit sa seduca multe suflete, atunci va începe atacul.
Ei, fiica Mea, sunt trimisi sa îi pregateasca pe copiii Domnului sa îl accepte pe urmatorul Papa, cel ce vine dupa iubitul Meu VicarPapa Benedict. Acest Papa, chiar daca va fi ales de membrii Bisericii Catolice, va fi Falsul Profet.
Alegatorii lui sunt lupi în blanuri de oaie si sunt membri secreti ale sectei Masonice, condusa de satana.
În acest fel va încerca satana sa distruga Biserica Mea.Din pacate, acest Fals Profet va atrage la el multi credinciosi. Cei ce i se opun, vor fi persecutati. Îndepartati-va, copii, cât mai puteti. Denuntati minciunile ce va vor fi prezentate de cei ce vor încerca sa va convinga de autenticitatea Falsului Profet.Fiti puternici. Ramâneti-Mi loiali Mie, Isus al vostru. Niciodata sa nu va îndoiti de Cuvântul Meu Sfânt.
Cartea Apocalipsei este adevaratul cuvânt al lui Dumnezeu. Ea nu minte.
Nu toate secretele continute de ea va sunt cunoscute. Va voi dezvalui totul prin intermediul Mariei a Divinei Milostiviri, desi adevarul va fi atacat în mod vehement si va fi considerat erezie.
Amintiti-va o lectie importanta. Cuvântul Meu, când Am fost pe pamânt prima oara, a fost tratat ca o erezie.
Cuvântul Meu, dat tie acum, la a Doua Mea Venire, va fi tratat la fel de catre credinciosii Mei, inclusiv d e catre slujitorii Mei consacrati, care reprezinta Biserica Mea pe pamânt.
Satana va sacrifica multe suflete ca sa-si satisfaca ultima dorinta, aceea de a provoca cea mai mare durere.
Fiti siguri ca Biserica Catolica, fondata de Mine si pusa sub conducerea apostolului Meu iubit Petru, va fi cea care va suferi cel mai mult la sfârsitul timpurilor.Vegheati mereu. Va rog sa recitati Rugaciunea Cruciadei(44) în care cereti putere pentru a apara credinta Mea împotriva Falsului Profet.
„Scumpe Isuse, da-mi puterea sa ma concentrez asupra învataturilor Tale Si sa proclam în orice împrejurare Sfântul Tau cuvânt.
Nu ma lasa în ispita de a-l idolatriza pe Falsul Profet care va încerca sa se prezinte ca fiind Tu Pastreaza -mi puternica iubirea pentru TineDa-mi harul discernamântului pentru ca niciodata sa nu neg Adevarul cuprins în Sfânta Biblie
Indiferent câte minciuni îmi vor fi prezentate pentru a ma încuraja sa întorc spatele adevarului cuvântului Tau. Amin „
Adevarul este scris în Sfânta Scriptura.
Cartea Apocalipsei nu a fost revelata în totalitate, pentru ca doar acum Eu, Mielul lui Dumnezeu, vin sa deschid cartea, pentru ca toata lumea sa vada ce e scris. Orice interpretare omeneasca referitoare la cei 1000 de ani, nu este de încredere.
Trebuie sa aveti încredere doar în cuvântul lui Dumnezeu.
Iubitul vostru Isus

NENUMARATELE MINCIUNI ÎN CARE EXISTENTA IADULUI ESTE NEGATA, VOR FI SPRE PRABUSIREA CRESTINILOR
Sâmbata, 14 aprilie 2012, 15:27
Preaiubita Mea fiica, indiferent cât de grea este suferinta ta fizica, trebuie sa îti dai seama ca va continua sa se intensifice pentru ca
tot asa simt si Eu.Suferinta ta reflecta doar o fractiune din propria -Mi suferinta. În uniune cu Mine vei sti ca prin orice durere si
întunecime sufleteasca pe care o vei experimenta, vei cu noaste chinul pe care-l îndur Eu din cauza pacatelor omenirii.
Multi oameni cred în mod gresit ca suferinta Mea a început si s-a sfârsit pe Cruce.
Suferinta Mea nu va înceta înainte de unirea în iubire si armonie a copiilor lui Dumnezeu în Noul Paradis al Tatalui Meu, unde nu va exista pacat.Indiferent câtor oameni li s-a vorbit de existenta Mea, Eu sunt urât înca.
Printre credinciosi, desi sunt acceptat, învataturile Mele sunt doar tolerate în functie de propriile lor conditii.
Multi îi vor trata pe ceilalti cu iubire si bunatate numai daca celor carora le vor oferi acest dar, le vor împartasi propriile ideologii.
De exemplu, multi îi vor condamna pe pacatosi, desi ar trebui sa le arate bunatate si sa se roage pentru ei. Sa îi conduca pe acestia prin exemplu.Unii vor arata altora dispret, în loc sa le arate iubirea care se asteapta de la ei ca si crestini.
Niciodata sa nu-i condamnati pe altii, chiar daca nu sunteti de acord cu ei, pentru ca nu aveti acest drept. Nimeni, în afara de Dumnezeu, nu are autoritatea de a judeca pe altii.
Desi multi credinciosi Ma onoreaza, acestia o fac în propriile lor conditii.
Unii vor simti nevoia sa se separe de fratii si surorile lor, pentru a arata lumii cât sunt ei de învatati în problemele spir ituale. Apoi ei folosesc interpretarile proprii despre ceea ce înseamna cu adevarat Milostivirea Mea.
De câte ori ati auzit ca Dumnezeu este întotdeauna Îndurator? Ca El este atât de îndurator pentru ca iubeste pe toata lumea si nu ar condamna niciodata pe nimeni?Ca El niciodata nu ar trimite nici un suflet în iad?Ei bine, aceasta este o minciuna. Nenumaratele minciuni în care existenta iadului este negata, vor fi spre prabusirea crestinilor.
Oamenii se condamna ei însisi la iad. Nu Eu îi trimit acolo. Ei aleg iadul prin refuzul lor de a întoarce spatele pacatelor de moarte.
Ei nici nu cauta iertarea si nici nu arata cainta. Este o gândire periculoasa si este de datoria tuturor crestinilor sa-i avertizeze pe ceilalti despre pericolele Iadului. Atât de multi, inclusiv cei care refuza copiilor lor Sacramentul Botezului, vorbesc de parca pacatul nu ar mai conta.Ei cred ca toate pacatele „vor fi ” iertate. Aceasta nu este adevarat.Toate pacatele „pot” fi iertate, indiferent cât de întunecate sunt ele, dar numai atunci daca pacatosul cauta iertarea.Acum Eu va vorbesc din Ceruri pentru a pregati pe toti copiii lui Dumnezeu pentru a Doua Mea Venire, si ce gasesc?Va vorbesc din spatele zidurilor unei închisori, dintr-o celula în care M-ati aruncat, deoarece voi refuzati sa credeti ca Eu va pot vorbi si în acest fel.Oh, cât de mult Ma ofensati!
Celor care v-ati trait viata în devotament fata de Mine si care sunteti informati despre Sfinta Scriptura, dar acum totusi Ma respingeti, va spun urmatoarele.Respingerea voastra de acum, va va provoca mu lta suferinta si o mare durere atunci când adevarul va va fi revelat.Pentru ca va veti da seama atunci de sufletele pe care le -ati îndepartat, atunci când Eu aveam nevoie sa Ma ajutati în salvarea lor.
O, cum Ma faceti sa plâng cu frustrare din cauza orbirii pe care v-o aduce lipsa voastra de umilinta.Aveti îndoieli fata de Sfântul Meu Cuvânt, desi ar trebui sa-l îmbratisati si sa-l întelegeti, pentru ca sunteti suflete care se sufoca si va lipseste generozitatea inimii.
Va implor raspundeti chemarii Mele.
Preaiubitul vostru Iisus, Mântuitorul omenirii.

RAMASITA BISERICII MELE, CEI DOI MARTORI LA CARE SE REFERA CARTEA APOCALIPSEI
Duminica, 15 Aprilie 2012, 19:16
Scumpa Mea fiica, îmi dau seama ca unele dintre aceste mesaje ti se pare ca nu au niciun sens, dar trebuie sa ai încredere în Mine si sa stii ca trebuie sa revelez continutul Cartii Apocalipsei, pentru ca sufletele sa cunoasca la ce sa se astepte în aceste timpuri.
Pentru cei cu credinta slaba, dar care accepta Cuvântul Meu dat prin acest profet, sa stiti ca smerenia voastra si dorinta nascuta din iubirea curata pentru Mine, v-a adus mai aproape de Inima Mea Sfânta.
Voi sunteti Ramasita Bisericii Mele. Voi sunteti Biserica mentionata în Cartea Apocalipsei.
Voi sunteti cei nascuti din femeia care a dat nastere unui fiu, care a fost alungata în pustiu, unde veti fi izolati dar va veti uni ca unul pentru a proclama Sfântul Meu Cuvânt si a predica adevaratele Evanghelii.
Femeia da nastere Bisericii Mele adevarate, turmei Mele fidele, pe care Falsul Profet nu va putea s-o induca în eroare.
Voi, Biserica Mea, veti fi exilati în pustiu, unde veti gasi refugiu pentru 1260 de zile. Dar prin darul Spiritului Sfânt, veti fi hraniti cu fructele iubirii Mele. Cei care care-l vor respinge pe Falsul Profet si care trebuie sa tina Biserica Mea unita, sunt acei membri fideli ai Bisericii Mele Crestine, inclusiv slujitorii Mei sfintiti.
Va trebui sa ma cinstiti în secret deoarece sub domnia Falsului Profet Liturghia se va schimba, devenind de nerecunoscut.
Voi sunteti adevaratii Mei discipoli si toate harurile Cerului se revarsa peste sufletele voastre pretioase.
Copii, cât de mult va iubesc si cât de mult Îmi usurati suferinta! Dar câta suferinta este în Inima Mea din cauza acelor disc ipoli care vor refuza sa Ma asculte.Ei vor cadea în mrejele Falsului Profet, în întuneric, si Eu nu pot sa îi salvez.
Din propria lor vointa Ma vor palmui peste fata. Ramasita Bisericii Mele va trebui sa raspândeasca Cuvântul, celorlalti copii ai Mei incluzând si pe cei care nu Ma cunosc d e loc.
Voi, Ramasita Bisericii Mele, va trebui sa proclamati profetiile Mele si Sfântul Meu Cuvânt, celor care nu sunt crestini, sau celor care nu cunosc Cele Zece Porunci.Sarcina voastra va fi sa va asigurati ca Sfânta Biblie este citita si înteleasa.
Va fi sarcina voastra sa informati lumea despre întelesul complet al pecetilor cuprinse în Cartea Apocalipsei pe care îl voi rev elaMariei a Milostivirii Divine.Cei doi martori din Cartea Apocalipsei:
Voi, cei care Ma urmati, sunteti unul dintre Cei Doi Martori, la care se refera Cartea Apocalipsei, si care vor fi protejati din Ceruri.
Cuvântul Meu dat voua, Ramasitei Bisericii Mele, ar putea fi aruncat la o parte ca si un les, dar Cuvântul Meu nu va muri niciodata.
Evreii vor fi cel de-al doilea dintre Cei Doi Martori.
Cele doua sfesnice sunt Bisericile Mele Crestine, Biserica traditionala adevarata si acei discipoli care Ma urmeaza si care v or fi aruncati la o parte de catre Falsul Profet.Cei doi maslini sunt Vechiul Ierusalim Israel si Noul Israel.
Ei, evreii, vor sti în sfârsit ca Eu sunt Mesia, iar învatatura lor despre adevar va fi de asemenea aruncata la o parte si scoasa in a fara legalitatii de catre Falsul Profet si Antihrist pentru a putrezi ca si un les. Din nou, acest popor ales nu va muri.
Ambele se vor simti înfrânte, dar nu va fi cazul, pentru ca veti alcatui împreuna cu toate celelalte religii, una adevarata Biserica ,
Noul Ierusalim, care se va ridica din cenusa.
Veti supravietui teribilei domnii a celui rau care se va ridica sub domnia celor doi: Falsul Profet si Antihrist. Amândoi vor fi aruncati în iazul de foc care va fi Iadul insusi. Aceasta prigoana nu va dura mult, iar voi veti primi mare putere si protectie.
Veti primi ajutor si multi lideri se vor ridica dintre voi pentru a va calauzi de-a lungul acestei perioade.
Multi dintre voi vor deveni sfinti în Noul Meu Paradis si datorita faptului ca ati ajutat la constructia Ramasitei Bisericii Mele de pe pamânt, veti domni cu Mine în Noul Cer si Noul Pamânt care va aparea imediat la Doua Mea Venire.
Acelora dintre voi care nu sunteti cu Mine vi se va da un timp scurt pentru a alege.
Voi veti putea alege sa fiti de partea Profetului Fals si împotriva Mea, sau veti putea fi de partea Mea.
Daca îl alegeti pe primul atunci sufletul vostru va fi furat de catre Înselator. Suna dur, dar acesta-i adevarul.
Dovada existentei Mele va fi data tuturor copiilor lui Dumnezeu în timpul Marelui Avertisment.
Rugati-va ca sa acceptati adevarul, ca sunt Eu, iubitul vostru Isus, Cel care va cheama din ceruri ca sa va deschida ochii pentru a
putea vedea, respectiv pentru a asculta si a putea auzi, înainte de a fi prea târziu.

TOT MAI MULTE NATIUNI SE UNESC SI MULTI COPII AI LUI DUMNEZEU VOR FI GUVERNATI DE CATRE UN SINGUR ORGANISM
Luni, 23 aprilie 2012, 20:00
Preaiubita Mea fiica, vremea schimbarilor în ceea ce priveste modalitatea în care guvernele din întreaga lume îsi conduc tari le, este
aproape.Tot mai multe natiuni se unesc si multi copii ai lui Dumnezeu vor fi guvernati de catre un Singur Organism.
A venit timpul sa va tineti ochii larg deschisi si sa observati orice modificare a legilor, care va vor saraci.Luptati împotriva legilor care va restrictioneaza hrana.Dumnezeu, Tatal Meu Vesnic, va pedepsi acele grupari rele care vor încerca sa-i înfometeze pe copiii Sai.
Aceasta înseamna ca este timpul ca a Treia Pecete sa fie revelata. Desi o perioada înca nu va fi deschisa, dar Eu va spun acestea pentru ca sa încercati sa va pregatiti voi alimentele, în asa fel încât voi sa le produceti si sa le conservati, pentru a nu se strica.
Cu timpul va vor restrictiona hrana si accesul la apa potabila. Aceasta grupare, desi slabeste datorita rugaciunilor voastre, va voi sa va înfometeze si sa otraveasca multi copii nevinovati ai lui Dumnezeu, în încercarea de a diminua populatia lumii.
Ei vor lupta din greu pentru a realiza acest plan. În timp ce ei continua sa produca groaza în rândul copiilor lui Dumnezeu, Tatal Meu Vesnic va crea pedepse ecologice si va distruge milioane de oameni rai de pe fata pamântului.
Vremea se va schimba si pe mai departe. Cu timpul acest lucru va influenta comertul, astfel ca puterea globala va fi împiedicata sa-si duca planul hain la bun sfârsit. Pe toata perioada acestei crize, voi, arma ta Mea, trebuie sa va rugati Tatalui Vesnic pentru a va protejade acesti oameni si pentru ca ei sa-si deschida inimile împietrite catre adevarul Milostivirii lui Dumnezeu.
Va spun acestea pentru ca sa va puteti pregati.
Aceste evenimente nu se vor întâmpla imediat, si multe dintre aceste planuri pot fi evitate si atenuate datorita rugaciunilor si sacrificiilor voastre.Cel rau nu vine de la Dumnezeu. El apare din lacomie, iubire de sine si din setea de putere si de control. Toate aceste slabiciuni provin de la satana si sunt puse în fata liderilor lumii pentru a-i ispiti sa produca suferinte copiilor lui Dumnezeu.
Nu lasati ca puterea lui satana sa va controleze tarile.Rugati-va, rugati-va, rugati-va pentru a avea puterea necesara de a va opune masurilor menite sa va faca saraci, dependenti de mila celor care va controleaza tarile. Ei domnesc sub stapânirea puterilor globale care sunt Marea Britanie, SUA, UE, China si Rusia. Eu, Iisus al vostru, va voi ajuta în evitarea persecutiilor, dar sa nu uitati ca rugaciunea este principala voastra arma.Rugaciunea îi poate opri pe acesti oameni haini care vor sa va ia posibilitatea de a va hrani, bea si îmbraca, si de a frecventa Bisericile Crestine.Luptati în numele Meu si Eu întotdeauna voi fi alaturi de voi.
Iubitul vostru Iisus
PRIMUL SECRET DIN CARTEA ADEVĂRULUI DEZVĂLUIE PLANUL GRUPĂRII MASONICE ÎMPOTRIVA BISERICII
Duminică, 29 aprilie 2012, 15:33
Preaiubita Mea fiică, tu ai primit un dar pe care mulți îl resping din cauza fricii.Prin harurile ce ţi-au fost dăruite, ai primit puterea şi focul Duhului Sfânt, deci ești înarmată complet ca să poți răspândi profețiile care au fost promise lumii de atâta vreme.
Când Daniel a primit profețiile, i s-a cerut să sigileze Cartea Adevărului până la sfârșitul timpurilor, când cuprinsul lor va putea fi dezvăluit; acest timp este acum. Revelațiile făcute Evanghelistului Ioan au fost date doar în parte, dar i s-au dezvăluit câteva secrete în Cartea cu Șapte Peceţi.
El nu a primit autoritatea să le dezvăluie. A primit indicația să închidă cartea şi să o mănânce ca să nu fie rupte peceţile şi să nu le fie dezvăluit conținutul până în aceasta epocă. Prin înghițirea cărţii, omenirea a primit un indiciu.
Amar la gust, adevărul provoacă teamă.Acest lucru poate că îi jignește pe aceia care pretind să cunoască toate planurile lui Dumnezeu făcute pentru omenire. Dar adevărul, iubirea puternică pe care o nutrește Dumnezeu faţă de fiecare om de pe Pământ, e dulce pentru aceia care îl recunosc.Adevărul este că doar Eu, Isus Cristos, vă pot dezvălui secretele ce au fost date Evanghelistului Ioan. Dulcele adevăr va fi primit cu dragoste de către cei ce urmează învăţăturile lui Dumnezeu.
El poate să provoace teamă, dar puterea lui Dumnezeu va învinge orice rău şi prigonire pentru că El poate totul.
Primul secret cuprinde faptul că grupările Masonice, care s-au format în epoca medievală, țes conspirații împotriva lui Dumnezeu şi a tuturor Lucrărilor Sale. Ei sunt devotaţi celui rău. Dumnezeul lor e satana şi ei sunt mândri că pot să i se închine prin liturghii negre.
Apoi e Sfântul Scaun care, din 1967, este sub asediu continuu din partea acestei grupări.
Ei s-au infiltrat încet în Biserica Mea, nu doar în Vatican ci şi în mijlocul clerului din toate ţările .
Infestarea premeditată a Bisericii Mele are ca rezultat atrocitățile comise împotriva victimelor nevinovate.
Iubirea lor pentru bani şi putere este însa mică în comparaţie cu devotamentul dezgustător faţă de împăratul minciunilor, sat ana. Ei îl adoră pe față, în grupuri secrete. Preoți şi alți servitori, înțelegând aici şi episcopi şi cardinali, se alătură anumitor cercuri ale acestei grupări.
Actele înfiorătoare la care aceştia iau parte sunt prea grave ca să vi le dezvălui dar trebuie să știți că e i oferă jertfe omenești în aceleşi biserici care au fost construite pentru celebrarea Sfintei Liturghii şi a Euharistiei.
Această grupare ascunde cu multă precauție adevăratele activități în faţa preoților adevărați, a episcopilor şi a cardinalilor adevărați, în timp ce comite aceste fapte josnice. V-ar șoca să aflați cu câtă cruzime Îl urăsc ei pe Dumnezeu. Puterea pe care le-a dat-o satana le-a permis ca răutatea lor, lăcomia, luxul şi deviațiile sexuale să fie urmate în toate ţările.
Ei se salută prin semne doar de ei ştiute ca să-şi arate loialitatea unul faţă de altul.Un lucru e sigur. Răutățile lor vor lua sfârșit şi dacă în timpul Marelui Avertisment nu se vor întoarce la Mine, nu le va mai rămâne mult timp până când vor fi aruncați în lac ul de foc unde vor suferi chinuri groaznice în vecii vecilor. Ei au creat şi alimentat apostazia care e răspândită deja în toată lumea.
Acest lucru l-au pus în aplicare infiltrându-se în Biserica Mea.
Iubitul vostru Isus, Mielul lui Dumnezeu

DISCIPOLII ACESTOR VREMURI MODERNE AU PRIMIT O MISIUNE ENORMĂ
Duminică 6 mai 2012, 10:00 .
Scumpa Mea fiică, mulţi copii ai lui Dumnezeu cred că aceia care trăiesc o viaţă sfântă sunt favorizaţi de către Tatăl Meu. Adevărul estecă aceste suflete sfinte şi devotate trebuie să muncească pentru salvarea altor suflete.Celelalte suflete sunt bărbaţi, femei copii obişnuiţi care au o viaţă ocupată şi îşi petrec puţin timp în rugăciune.
Mulţi nu se roagă sau nu vorbesc cu Mine. Unii nu cred în existenţa lui Dumnezeu. Alţii da. Multe dintre aceste suflete trăiesc o viaţă bună.Ei îi tratează pe alţi oameni cu bunătate şi cu iubire în inimă. Ei pun nevoile altora înaintea celor proprii. Fac acte de caritate. Se iubesc unii pe alţii. Insa nu merg la Biserică, nu primesc Sacramentele, sau nu acceptă că Eu, Isus Cristos, exist.
Prin urmare, aţi putea crede că sunt suflete pierdute. Adevărul este că nu sunt .Ei sunt copii ai lui Dumnezeu şi lumina Sa străluceşte prin ei. Nu sunt pierduţi. Ei sunt iubiţi.Cu timpul, când li se va prezenta dovada existenţei Mele, imediat Mă vor îmbrăţişa.
Sunt pierdute doar acele suflete care sunt conştinte de jignirile aduse Tatălui Meu şi se delectează savurând răutatea păcate lor.
Cei care nu pot trăi fără a comite păcate de moarte, ale căror suflete sunt atât de întunecate deoarece sunt po sedate de satana şi care au nevoie să scape din acest teribil întuneric, nu vor avea suficientă putere să facă asta.
Ei vor crede că este aproape imposibil să caute ajutorul Meu. Ei pot fi salvaţi doar prin rugăciunile discipolilor Mei sfinţi şi devotaţi.
Discipolii timpurilor moderne au primit o misiune enormă, egală cu cea pe care au primit-o apostolii Mei atunci când M-am înălţat la Ceruri – dar mai urgentă.Rolul vostru, al celor care Mă urmaţi, este ca prin rugăciunile voastre să pregătiţi sufletele pentru Noul Meu Paradis. Rugăciunile pot să îi convertească.
Milostivirea Mea este atât de mare, încât Eu îi voi ierta pe aceşti păcătoşi datorită generozităţii, suferinţei şi rugăciunilor altor slujitori loiali Mie.Niciodată să nu uitaţi de puterea rugăciunilor voastre. Această forţă este un dar dat vouă pentru a putea salva sufletele fraţilor şi surorilor voastre.Amintiţi-vă că Tatăl Meu Veşnic îi iubeşte pe toţi păcătoşii. Dar are o imensă bucurie şi plânge cu lacrimi de fericire
pentru fiecare suflet întunecat şi pierdut care este salvat de la focul Iadului.
Iubitul vostru Isus
ÎMI PROVOACĂ O MARE DURERE ŞI SUFERINŢĂ SECTELE CARE, ÎN TAINĂ, SE PREOCUPĂ SĂ RĂSTOARNE SFÂNTUL SCAUN
Duminica, 6 mai 2012 19:30
Fiica mea preaiubită , vin acum ca să-i implor pe discipolii Mei să-mi aline suferința.Îmi provoacă o mare durere şi suferință sectele care, în taină, se preocupă să răstoarne Sfântul Scaun.
Cât Mă rănesc prin asta!Cruzimea şi viclenia cu care complotează împotriva Mea sunt greu de îndurat.Mă cutremur când văd ura nemărginită pe care Mi-o poartă în inimile lor Satana le-a furat sufletul, mintea, spiritul şi trupul. Si ei sunt copiii lui Dumnezeu, cu toate
că nu vor să aibă nimic de-a face cu Tatăl Meu. Planurile lor se desfășoară în faţa ochilor voștri, inclusiv ale slujitorilor consacraţi, dar din păcate ei nu pot să vadă asta.
Modul viclean în care se ascund şi controlează Biserica Mea, îmi rupe inima. Voi face totul ca să-i opresc dar sufletul lor e atât de negru.Suferința ta, fiica Mea, va fi folositoare pentru salvarea celor în care mai licărește o scânteie a iubirii şi care vor răspunde chemării Mele.Va îndemn să vă rugați pentru acele suflete, ca o armată devotată, pentru cei care mai au un pic de iubire faţă de Dumnezeu.
In sufletele lor mai există Lumină, Lumina Tatălui Meu. Doar rugăciunea şi suferința pot să-i mai ajute.Ei nu pot şi nici nu vor putea să răpună Biserica Mea pentru că Eu sunt Biserica.
Discipolii Mei, voi sunteți Biserica. Lor le este imposibil să-i înfrunte pe cei care sunt în lumină pentru că aceasta i-ar orbi.
Cu timpul îşi vor da seama că nu mai au decât câteva secunde până la alegerea finală.
Rugați-vă ca să primească Mâna Milostivirii în loc să se lase absorbiți de lacul focului veșnic.Din cauza acestor suflete care pătează Biserica Mea, Eu retrăiesc biciuirea la Stâlp în fiecare secundă a zilei.Nu voi avea liniște până nu îi voi salva.Ajutați-mă. Ii îndemn pe toți discipolii Mei să se roage pentru acești păcătoși.
Iubitul Vostru Iisus
MULŢI PAPI AU FOST PRIZONIERI ÎN SFÂNTUL SCAUN, ÎNCONJURAŢI DE GRUPURI MASONICE
Luni, 7 Mai, 2012 18:19
Fiica Mea preaiubită, bisericilor Mele din lume le spun următoarele: Să ştiţi că voi fi mereu de partea voastră, atâta timp cât mărturisiţi Preasfântul Meu Cuvânt.Bisericii Mele Catolice ii spun: cu toate că aţi cauzat durere, ca urmare a păcatelor, să ştiţi că Eu nu vă voi părăsi niciodată, deşi aţi păcătuit. Dar trebuie să ştiţi aceasta:
Credinţa voastră în Mine nu este atât de puternică precum ar trebui să fie. Voi nu mă mai iubiţi aşa cum aţi făcut -o odinioară. Toată averea pe care aţi acumulat-o a dus la o distanţiere între Mine, Cristos Salvatorul, şi copiii obişnuiţi a lui Dumnezeu.
Aţi escaladat culmi aşa de înalte încât Eu nu am mai putut ajunge până la voi pentru a vă oferi mâna Mea spre salvarea de la putreziciunea voastră interioară.Petru al Meu, pe a cărui stâncă aţi fost clădiţi, v-a învăţat adevărul. Şi voi ce aţi făcut?
Aţi construit ziduri groase de piatră în jurul vostru.ceasta a dus la o lipsă de comunicare între voi şi cei cărora trebuia să le daţi Trupul şi Sângele Meu astfel ca sufletele lor să fie hrănite. A fost pierdut respectul cuvenit în administrarea Preasfintei Mele Euharistii, atunci când aţi degradat prezenţa Mea.
Atunci când Conciliul Vatican II a declarat reguli noi, ele au fost introduse de către aceste forţe malefice masonice ce se aflau pe coridoarele voastre. Ei au prezentat cu viclenie noi modalităţi de a administra Sfânta Mea Euharistie, care sunt jignitoare pentru Mine.
Învăţăturile voastre aşa numite tolerante, au proclamat o serie de minciuni, inclusiv refuzul de a recunoaşte puterea Sfântului Arhanghel Mihail.
El este ocrotitorul Bisericii împotriva lui satana. Aceste forţe aflate printre voi au ştiut acest lucru. De aceea au oprit toate rugăciunile care solicită ajutorul său înainte de Sfânta Liturghie.
Apoi aţi comis cea mai mare minciună, că nu trebuie să vă fie teamă de Iad, spunând că acest concept nu este decât o metaforă. Această minciună, acceptată ca fiind un adevăr de către mulţi copii ai lui Dumnezeu, a însemnat pierderea a miliarde de suflete.
O, cât de mult Mă ofensaţi. Acelor slujitori umili şi sfinţiţi care se află printre voi le cer să se întoarcă înapoi la Învăţăturile Mele.
Niciodată să nu permiteţi ca bogăţiile să se acumuleze în jurul vostru, crezând că acestea sunt acceptabile în Ochii Mei.
Bogăţiile, aurul şi puterea acumulate în numele Meu vor fi căderea voastră. Nu puteţi profita de Sfântul Meu Cuvânt.
Aţi suferit din cauza modului în care M-aţi jignit.
Niciodată să nu credeţi că am învinuit pe mulţi Sfiinţi Papi care s-au aşezat în scaunul lui Petru. Misiunea lor a fost întotdeauna protejată.Mulţi Papi au fost prizonieri în Sfântul Scaun, înconjuraţi de grupuri masonice, care nu-L reprezintă pe Dumnezeu.
Ei Îl urăsc pe Dumnezeu şi au petrecut cincizeci de ani în răspândirea minciunilor despre Milostivirea lui Dumnezeu.
Lucrările lor au dus la prăbuşirea Bisericii Catolice.
Acest lucru nu a fost un accident. Era făcut în mod deliberat şi plănuit cu viclenie pentru a distruge credinţa Bisericii, pentru a  distruge cinstirea catolicilor simpli pentru unul şi singurul Dumnezeu adevărat.
Pentru aceasta acum veţi fi aruncaţi în pustie. După Papa Benedict veţi fi conduşi de Mine din Ceruri. O, cum m-aţi facut să plâng.
Fac apel la toţi slujitorii Mei sfinţiţi care cunosc adevărul: ridicaţi-vă şi urmaţi-Mă pe Mine, Isus al vostru, pentru a răspândi cu umilinţă adevărul Învăţăturilor Mele. Voi trebuie să găsiţi curajul şi puterea să înviaţi din cenuşă.Mai presus de toate, respingeţi minciunile care vă vor fi prezentate în scurt timp de către Falsul Profet.
El va fuziona Biserica Catolică cu alte biserici, inclusiv biserici păgâne, pentru a deveni o urâciune.O biserică mondială fără suflet.
Iisus al vostru

A DOUA PECETE: AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL
Miercuri 16 Mai, 2012 03:10
Fiica Mea preaiubită, trebuie să-ţi spun că un al Treilea Război Mondial este pe cale să se manifeste în lume.Îmi curg lacrimile în dimineaţa asta, aşa cum vezi.* A Doua Pecete este pe cale să se manifeste, aşa cum a fost prezis lui Ioan Evanghelistul în Cartea Revelaţiei.Acesta va începe în Europa. Sistemul vostru bancar va fi cauza, şi Germania, încă odată, va fi implicată în această tragedie, precum a fost şi în ultimele două cazuri.
Când va începe, economia nu se mai putea salva, şi catastrofa va afecta Grecia, cu multe repercusiuni asupra Franţei.
Orientul Mijlociu va fi de asemenea implicat în război cu Israel şi Iran, iar Siria va juca un rol important în căderea Egiptului.Fiica Mea, te-am trezit ca să-ţi spun asta, nu ca să te înspăimânt, ci ca să vă îndemn la mai multă rugăciune pentru Europa în aceste timpuri.
Datorită războiului şi a lipsei de bani, cea mai mare parte a recoltei se va distruge, ceea ce va duce la deschiderea celei de-a Treia Peceţi, care înseamnă foamete.
De aceea Îi îndemn pe toţi copiii lui Dumnezeu să încerce să stocheze hrană uscată şi neperisabilă pentru a vă hrăni familiile. Este important pe cât posibil să vă produceţi propria hrană. Amintiţi-vă totuşi că rugăciunea poate diminua mare parte a acestor suferinţe.
Efectul acestui război va fi că Biserica Mea Catolică de pe pământ va fi înglobată într-o biserică mondială, în numele unificării.
Această unificare, sau pace falsă, va deveni realitate după ce va apărea antihristul să creeze pacea falsă pentru un aşa-zis sfârşit al războiului.
Acest pact de pace va implica lumea occidentală, până când China şi Rusia devin implicate în problemele mondiale. Vor ameninţa „
Fiara cu zece coarne”, Europa, şi o vor birui ca să introducă comunismul.
„Dragonul Roşu”, China, câştigă deja o poziţie puternică în lume, deoarece controlează finanţele mondiale. Dragonul Roşu şi Ursul, care este Rusia, nu-L iubesc pe Dumnezeu.Ele sunt conduse de antihrist, care provine din est şi care se ascunde în spatele uşilor închise.
Atunci când aceste profeţii se vor desfăşura, întreaga lume va crede în aceste mesaje. Atunci nu vor mai fi îndoieli.
Vă rog să vă rugaţi Cruciada (54), care va ajuta la diminuarea impactului acestor evenimente.
Cruciada (54) Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea Război Mondial.
(54). Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea Război Mondial.
“O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit Isus Cristos, care a suferit cumplit pentru păcatele omenirii, Te rugăm, ajută-ne înaceste timpuri grele care ne stau în faţă. Ajută-ne să supravieţuim persecuţiei puse la cale de conducătorii lacomi şi de către cei care vor să distrugă Bisericile Tale şi pe copiii Tăi. Te implorăm, Tată Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim familiile şi salvează viaţa acelora care sunt obligaţi, în ciuda voinţei lor, să intre în acest război.
Te iubim, Părinte drag, Te implorăm să ne ajuţi în aceste timpuri de mare nevoie. Salvează-ne de strânsoarea Anticristului, ajută-ne să supravieţuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să îl acceptăm.
Ajută-le celor care Te iubesc să rămână fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile, ca să le poţi dărui harurile supravieţuirii în trup şi suflet. Amin”
Fiica mea, Îmi dau seama că această veste ar putea veni ca un şoc, dar amintiţi-vă de rugăciunea Cruciadei (33), Pecetea Dumnezeului Celui Viu, va proteja pe cei ce Mă urmează.
Voi, copiii Mei, Rămăşiţa Bisericii Mele, veţi supravieţui, deşi nu va fi uşor.Veţi fi hărţuiţi pentru Creştinismul vostru, dar voi niciodată nu Mă veţi părăsi şi respinge pe Mine.
Pentru aceasta veţi primi haruri. Darul Peceţii Dumnezeului Celui Viu vă va face invizibili duşmanilor voştri.
De acum înainte, rugaţi-vă zilnic (rugăciunea (33). Să o aveţi acasă şi să o binecuvântaţi cu un preot.
Începeţi pregătirile în curând deoarece ziua căderii Europei nu este departe.
Al vostru Isus
* Notă: Când Maria Milostivirii Divine a primit acest mesaj, o lacrimă a curs dintr-o fotografie a lui Isus care se afla în faţa ei.

EI INTENŢIONEAZĂ SĂ-L ALUNGE DE PE SFÂNTUL SCAUN PE PAPA BENEDICT AL XVI-LEA PRIN MIJLOACE NECINSTITE
Sâmbătă 26 mai 2012, orele 16:00
Sunt încântat că eşti din nou cu Mine. Fiica Mea, e important să rămâi aproape de Mine acum. Timpul este scurt şi ai foarte mult de lucru.Scumpa Mea fiică, astăzi îi rog pe cei ce Mă urmează, să se roage cu sârg pentru Vicarul Meu iubit, Papa Benedict al XVI-lea. El,
Slujitorul Meu Sfânt, este supus unei teribile persecuţii în spatele uşilor închise ale Sfântului Scaun.
V-am spus şi mai devreme că acel grup masonic, al cărui laţ se strange în interiorul Vaticanului, vrea să-l alunge pe iubitul Meu Papă.
Ei au intenţia să-l alunge de pe Sfântul Scaun, folosind metode necinstite.Aşa cum v -am mai spus, el va trebui să fugă pentru că nu va avea de ales.Timpul este scurt. Voi trebuie să vă rugaţi cu sârg pentru ca el să rămână cât se poate de mult, pentru că îndată ce el va pleca, impostorul, Falsul Profet, îi va lua locul. O, cum plâng acum pentru Iubita Mea Biserică de pe pământ. Toţi acei slujitori Sfinţiţi ai
Mei care acceptă Cuvântul Meu aşa cum vă este dat în acest timp, ascultaţi-Mă acum.Voi trebuie să rămâneţi credincioşi Sfintei Liturghii, şi să susţineţi Jerfa zilnică, pentru că foarte curând veţi fi obligaţi să înghiţiţi o minciună. Jertfa zilnică ad usă în onoarea Crucificării Mele, şi tranformarea vinului în Sângele Meu şi a pâinii în Trupul Meu, vor fi schimbate, răstălmăcite, şi mă vor umili prin noile legi aduse de Falsul profet.Niciodată nu trebuie să acceptaţi nimic ce nu este Adevăr.
Voi niciodată să nu acceptaţi erezia care va proveni din lăuntrul zidurilor Sfântului Scaun. Dacă o faceţi, atunci vă veţi îndepărta de Mine.
Mulţi dintre voi va trebui să ofere Sfânta Liturghie în secret, şi veţi avea nevoie de tot curajul pe care il puteţi obţine doar rugandu-vă către Mine să vă fac puternici.
Schimbările vor începe cu însăşi Sfânta Eucharistie. În curând vi se va spune că Sfânta Împărtăşanie, Prezenţa Mea adevărată, înseamnă de fapt altceva.Vi se va spune că acestea semnifică lucruri diferite. Dar va fi o minciună cumplită.
Sfânta Eucharistie este Trupul şi Sângele Meu dat vouă pentru a-Mi permite să vă umplu cu Spiritul Meu cel Sfânt, dându-vă acea hrană de care aveţi nevoie pentru sufletele voastre.Când va sosi timpul, iar vouă, slujitorilor Mei sfinţiţi, vi se va prezenta o nouă interpretare modernă, atunci veţi şti că a început deja contaminarea.Pentru asta trebuie să vă pregătiţi. Strângeţi -vă laolaltă şi apăraţi adevărul
Crucificării Mele. Nu acceptaţi minciunile, schimbările aduse Sfintei Liturghii şi Sfintei Euharistii. Pentru că dacă o veţi face, Prezenţa Mea va fi pierdută pentru toţi copiii lui Dumnezeu.
Urmaţi-mă. Aceasta este cea mai mare provocare în faţa căreia aţi stat vreodată, dar Eu vă voi da haruri pentru a discerne adevărul de sacrilegiile inventate, pe care veţi fi chemaţi să le acceptaţi în Numele Meu.
Voi trebuie acum să-Mi cereţi ajutorul prin intermediul acestei Cruciade de rugăciune (56). Aceasta este pentru preoţi ca să ceară protejarea Sfintei Eucharistii.
„O, Tată drag, în numele Fiului Tău Preaiubit, care s-a jertfit pe Cruce pentru întreaga omenire, ajută-mă să rămân credincios Adevărului. Acoperă-mă cu Preţiosul Sânge al Fiului Tău şi dă-mi harul de a continua să Te slujesc pe Tine cu credinţă, încredere şi
onoare, pentru tot restul slujirii mele. Nu-mi permite niciodată să mă rătăcesc de la adevărata însemnătate a Jertfei Sfintei Liturghii sau de la prezentarea Sfintei Euharistii copiilor Tăi. Dă-mi puterea să Te reprezint şi să hrănesc turma Ta, aşa cum ea trebuie hrănită cu Trupul, Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău, Isus Cristos, Salvatorul Omenirii. Amin.”
Vă rog să ştiţi că Eu merg cu fiecare dintre voi, iubiţii Mei Slujitori Sfinţiţi, în fiecare zi.Vă sprijin. Încredeţi-vă în Mine, iar Eu vă voi păstra aproape de Inima Mea Sfântă în aceste vremuri cumplite din cadrul Bisericii Catolice
Iubitul vostru Iisus.

SATANA VĂ VA CONVINGE CĂ MESAJELE MELE PROVIN DE LA EL
Duminică 27 mai 2012, 18:00
Fiica Mea, mulţi dintre cei care Mă urmează întreabă de ce multe din profeţiile acestea cauzează teamă în inimile lor? Mulţi cred că Eu
produc teama. Dar asta nu este aşa.Teama care vă inundă sufletele se datorează conştientizării că ceea ce Eu vă spun este Adevărul.
E ca şi cu orice părinte bun, care-şi avertizează copilul asupra pericolelor vieţii.Uneori pericolele asupra cărora avertizează părintele pot cauza teamă. Totuşi frica are legătură cu răul care este provocat de oameni, şi care stă înaintea noastră.Acelaşi lucru este valabil şi pentru răul din lume. Este cauzat de oameni, care la rândul lor au fost influenţaţi de Satana.
Profeţiile care au fost date umanităţii de către Dumnezeu, încă de la începutul timpurilor, au provocat teamă în inimile
unora.Totodată în alte părţi au iscat hohote de râs. Aceasta s-a întâmplat şi înainte ca Noe să se apuce să construiască Arca. În timp ce unii au râs de el, l-au batjocorit şi l-au ridiculizat, alţii, care s-au temut, au făcut ceea ce li s-a cerut. Au construit Arca pentru a se salva.
Aceia care au râs, l-au batjocorit şi respins pe Noe, au fost distruşi.Toate profeţiile care provin de la Dumnezeu includ avertismente,
pentru a determina omenirea să se pregătească pentru asemenea evenimente.Doar pregătindu-vă sufletele puteţi suporta chinul provocat de păcatele oamenilor, care vă stă înainte.Celor care Mă urmează şi întreabă de ce mesajele Mele produc teamă le spun următoarele: Nu credeţi minciunile sădite în inimile voastre de către satana, care spun că Dumnezeu niciodată nu ar da mesaje care să provoace teamă în inimile copiilor Săi.Mulţi dintre voi, în special dintre cei care Mă iubesc, sunt întorşi de la Sfântul Meu Cuvânt.Este una din batjocurile preferate ale lui satana, prin care vă convinge că Mesajele Divine nu conţin profeţii care cauzează teamă.
E sigur că astfel de mesaje pot proveni doar de la Satana? Cum râde satana de propria viclenie care induce în eroare.
Satana vă va convinge că Mesajele Mele vin de la el, atât este de disperat în a vă convinge să nu urmaţi instrucţiunile mele.
Discipolii Mei, trebuie să vi se spună adevărul.Trebuie să vă pregătesc şi asta înseamnă să vă avertizez dinainte despre lucrurile ce vor veni, dar asta pentru a vă proteja. Pentru a vă salva.
Niciodată nu ascultaţi astfel de minciuni.Mesajele Mele vă sunt date doar din Iubirea Mea Divină pentru întreaga creaţie. Permiteţi-Mi să vă călăuzesc ca un bun părinte.Ascultând de Mine şi urmând îndrumările Mele de ru găciune, Eu vă voi proteja.
Teama nu vine de la Mine. Dacă aveţi credinţă şi vă încredeţi în Mine, nu veţi avea teamă, indiferent câtă răutate vă este pr ezentată prin păcatele omenirii. Un lucru nu aveţi voie să faceţi. Să vă ascundeţi şi să presupuneţi că totul va fi bine.

 TREBUIE SĂ ŞTIŢI CĂ ACEI 1000 DE ANI MENŢIONAŢI ÎN CARTEA APOCALIPSEI ÎNSEAMNĂ EXACT ACEASTA 

Luni 28 Mai , 2012 20:45
Fiica Mea preaiubită, atunci când omul pune la îndoială Învăţăturile cuprinse în Sfânta Biblie, aceasta este normal în natura umană.
Când omul răsuceşte învăţăturile din Sfânta Scriptură pentru a se potrivi cu propria ordine de zi, acest lucru Mă jigne şte.
Dar când slujitorii Mei sfinţiţi denunţă părţi ale Sfintei Scripturi şi le aruncă la o parte, ca şi cum nu ar avea consecinţă, ei Mă neagă pe Mine, Fiul Omului. Tot ce este cuprins în Sfânta Scriptură vine de la Tatăl Meu Veşnic, care a sfinţit fiecare cuvânt, prin cei pe care i-a uns.Să credeţi că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este cuprins în Cartea Tatălui Meu şi nici un cuvânt nu -i minciună.
Atunci, de ce cei care pretind a fi intelectuali şi experţi în Adevărul conţinut în Sfânta Biblie pun la îndoială Cuvântul Meu cel Sfânt, aşa cum Eu vi-l prezint vouă, în aceste mesaje?Adevărul Meu vă este dat vouă acum, din nou, pentru a vă reîmprospăta memoria, pentru a vă reaminti de învăţăturile conţinute acolo.Copiii Mei pe pământ trebuie să ştie că profeţ iile conţinute în Cartea lui Daniel şi în Cartea
Apocalipsei încă trebuie să aibă loc. Trebuie să ştiţi că cei 1000 de ani menţionaţi în Cartea Apocalipsei înseamnă exact aceasta.
Dacă aceasta ar fi însemnat ceva diferit, atunci ar fi fost dată o perioadă diferită. Biserica Mea, Biserica Catolică, nu şi-a declarant convingerile , ei nu au făcut încă acest lucru.
Rămăşiţa Bisericii Mele, ramificaţile rămăşiţei Bisericii Mele Catolice de pe pământ vor înţelege adevărata semnificaţie a Erei Mele de Pace pe pământ. Voi sunteţi în vremurile din urmă, dar pământul va fi reînnoit.Apelez la voi toţi, slujitorii Mei sfinţiţi. Vocea Mea este răguşită de cât de mult vă rog să răspundeţi la chemarea Mea Sfântă din Cer.Eu, Mântuitorul vostru iubit, v -am trimis mulţi clarvăzători şi vizionari până acum. Aceştia v-au ajutat să vă deschideţi mintea la acele evenimente care urmează să vină.Am aşteptat până acum ca să vestesc lumii revelaţile finale. Acum am trimis pe ultimul Meu mesager, pe Maria Divinei Milostiviri, al şapt elea mesager, pentru a pregăti capitolul final pe măsură ce vi se prezintă vouă.Vocea Mea este ca de tunet. Ea va continua să fi auzită peste tot pământul. Nu se va opri până în ziua când voi veni să judec.Poate că acum nu Mă ascultaţi. Mulţi dintre voi vor respinge Cuvântul Meu, cu o aroganţă
care Mă răneşte profund.Alţii, din cauza fricii, Mă vor ignora, pentru că este mai uşor aşa. Dar în curând vor veni schimbări le despre care Eu vă vorbesc. Atunci, Adevărul va începe să vă lumineze. Eu vă chem acum şi vă spun acest lucru. Aştept răspunsul vostru oricând ar veni el, acum sau în viitor.Eu sunt în aşteptare. Voi continua să aştept cu răbdare, până în ziua în care veţi veni în fugă l a Mine cautănd
Protecţie. Eu nu renunţ niciodată la slujitorii Mei aleşi pe cei care l-am strigat de prima dată.
Vă amintiţi prima dată când v-am chemat? Aţi simţit vocea Mea vorbind sufletului vostru care vă îndemna să vă alăturaţi în uniune cu Mine. Puteţi să Mă auzi acum? Cereţi-Mi să vă dezvălui acum că sunt Eu, Isus al vostru, cel care imploră să vă ridicaţi şi să Mă urmaţi pe acest drum anevoios spre viaţa veşnică. Nu vă temeţi de chemarea Mea. Încredeţi-vă în Mine şi spuneţi această rugăciune cerându-Mi să
vă permit să auziţi chemarea Mea.
Cruciada de Rugăciune (57) Rugăciune pentru preoţi – Isuse lasă-mă să-ţi aud chemarea
“O, scumpul meu Isus, deschide-mi urechile către sunetul glasului tău, deschide-mi inima către chemarea Ta de iubire, umple sufletul meu cu Duhul Sfânt pentru a Te putea recunoaşte în aceste timpuri. Cu umilinţă îţi ofer loialitatea mea pe care o ceri de la mine, ajută-mă să discern adevărul, să mă ridic, să răspund şi să urmez glasul Tău pentru a Te putea ajuta la salvarea sufletelor întregii umanităţi. Voinţa Ta este poruncă pentru mine.Dă-mi curajul de a Te lăsa să mă îndrumi ca să pot lua armura necesară pentru a călăuzi Biserica Ta către Noua Ta Împărăţie. Amin
Amintiţi-vă că Eu, Isus Cristos, nu voi permite niciodată slujitorilor Mei Sfinţiţi să se îndepărteze de la calea adevărului. Eu voi sta la fiecare colţ, la fiecare intersecţie, şi vă voi indica direcţia corectă.Uneori, puteţi găsi acest lucru frustrant. Aţi putea fi confunzi. Sau nu veţi vrea să auziţi adevărul. Puteţi fi temători. Dar să ştiţi acest lucru.Eu vă voi iubi mereu. Voi fi mereu alături de voi. Eu nu vă voi părăsi niciodată.
Iubitul vostru Iisus

RUGĂCIUNILE POT PREVENI ATROCITĂŢILE PLĂNUITE PENTRU A DETERMINA FOLOSIREA BOMBELOR NUCLEARE
Marţi 29 mai 2012, 17:42
Scumpa mea fiică, Profeţii, mesagerii şi toţi vizionarii din lume se unesc în spirit pentru a vesti în acest timp Sfântul Meu Cuvânt.
Aceia care au fost aleşi pentru aceste misiuni dificile prin care trebuie să se asigure că sufletele întregii omeniri sunt pregătite pentru a Doua Mea Venire, sunt îndrumaţi să facă un apel către lume.În curând ei vor îndemna la rugăciune pentru a -i ajuta pe cei care vor suferi în războaiele viitoare.Timpul izbucnirii războaielor este aproape şi multe suflete inocente vor fi victime ale terorii pline de ură îndreptate împotriva copiilor lui Dumnezeu.În aceste războaie mulţi vor fi atraşi în diferite direcţii şi va fi multă confuzi e în OrientulMijlociu.Multe războaie mici vor izbucni.
Întâi se vor scinda în mai multe părţi, apoi se vor contopi în câteva diviziuni. Apoi armate mai mari vor fi implicate, şi multe naţiuni se vor alătura. O, cum cad lacrimile Mele pentru acest rău teribil indus de influenţa lui satana care vrea să omoare cât mai mulţi oameni posibil şi în cât mai scurt timp.Rugaţi-vă pentru diminuarea acestor războaie.
Rugaţi-vă ca prin rugăciunile copiilor lui Dumnezeu să poată fi prevenite atrocităţile plănuite pentru a determina folosirea bombelor nucleare.Fiica Mea preaiubită, Satana va face tot ce-i stă în putere în aceste timpuri pentru a încuraja Biserica Catolică să te respingă şi să declare aceste mesaje ca fiind erezii. Tu trebuie să ignori aceste atacuri. Toţi cei care urmează învăţăturile Mele trebuie doar să-şi urmeze inima şi le va fi uşor să discearnă adevărul.Dacă profeţilor Mei nu li s-ar fi dat haruri din Cer să reziste unor asemenea persecuţii, atunci nu ar fi fost auzite Sfintele Mele Cuvinte, îndrumările Mele, care vin să îi pregătească pe toţi copiii lui Dumnezeu p entru a Doua Mea Venire.Dacă nu ar fi fost încăpăţânarea insistentă a profeţilor şi mesagerilor lui Dumnezeu încă de la începutul timpurilor, atunci copiii lui Dumnezeu ar rămâne ignoranţi.

Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, el va dicta tuturor Bisericilor Creștine
Duminică 10 iunie 2012, 15:30
Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri. Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu şi pe toți aceia care Mi-au consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.Niciodată să nu părăsiți adevărul Învăţăturilor Mele.Niciodată să nu Mă părăsiți .
Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica. Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții.
Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea să vă pregătiți. În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută. În curând vă vor sili să vă hrăniți cu ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu. Va fi ceva gol şi sterp şi nu va fi purtător de viață adevărată.
Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezenţa Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.
Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.
Ei vor profana Bisericile Mele şi le vor transforma în locuri de divertisment şi centre sociale.Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină. Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește. Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, ci şi a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una. Dar nu voi fi Eu, Isus Cristos, la temelia acestui Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei. Acum luați seama la cuvintele Mele,
pentru că în curând veți vedea Adevărul. Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor, trebuie să se organizeze acum. Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului şi a Falsului Profet, vă spun să cădeți în genunchi şi să Mă rugați să vă ajut. Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi şi care vor fi îndrumați de cei
Doi Martori ai Mei.
Enoh şi Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ şi în Casa lui Israel, în curând vor influenţa predica rea Evangheliei în lumea întreagă. Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă şi urmați
Armata Mea de pe Pământ şi astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.
Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți. Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate. Fiți curajoși, Servitorii Mei sfințiți.
Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.
Al vostru Iisus

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA: UN PLAN HAIN PENTRU DISTRUGEREA BISERICII CATOLICE, ÎN INTERIORUL VATICANULUI
Miercuri, 18 ianuarie 2012, 9:50
Copila Mea, în această perioadă a căderii din credinţă este nevoie de perseverenţă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Atât de puţini cred în Creatorul lor, Tatăl Meu, Dumnezeul cel Preaînalt. În curând vor vedea adevărul, deşi mulţi încă vor susţine că
Dumnezeu nu există. Este nevoie de multă rugăciune acum, copii. Împotriva Papei Benedict al XVI, o sectă haină conspiră chiar în interiorul Vaticanului. Chiar dacă la Vatican se ştie despre existenţa acestei secte, slujitorii Mei sfinţiţi sunt neputincioşi în faţa acestui grup hain care s-a înfiltrat în Biserica catolică de-a lungul secolelor.
Ei sunt răspunzători pentru răstălmăcirea adevărurilor învăţăturilor Fiului Meu. Se ştiu atât de puţine despre ei şi despre lucrarea lor perfidă. Ei au înlăturat din Biserica Catolică adevăratele învăţături și în locul lor au adus variante diluate, călduţe, pe care leau impus catolicilor cu forţa în ultimii patruzeci de ani. Atâta confuzie a provocat deja această sectă rea, dar care se ascunde, încât copiii
Mei s-au îndepărtat de biserica Adevărată. Rugaţi-vă să nu-l alunge pe papa. Rugaţi-vă ca profetul fals să nu ocupe locul Sfîntului Părinte, ca astfel să îşi poată răspândi minciunile.
Rugaţi-vă ca la Vatican, slujitorii sfinţiţi să fie destul de puternici ca să opună rezistenţă acestei conspiraţii diabolice îndreptată împotriva distrugerii Bisericii Catolice. Plănuiesc să-l pună în locul Papei Benedict al XVI.lea pe dictatorul minciunii, care va înfiinţa
o nouă biserică împreună cu anticrist şi cu gruparea acestuia, ca să inducă în eroare lumea. Din păcate, mulţi dintre copiii Mei, din fidelitate pentru Biserica Catolică vor urma orbeşte această doctrină, ca nişte miei duşi la tăiere. Treziţi-vă la adevăr, copiii Mei. Acest plan hain a modificat de-a lungul anilor autenticitatea fundamentală a doctrinei catolice.
Voi îl ofensaţi pe Fiul Meu, atunci când primiți în mână Sfânta Eucharistie.Aceasta a fost opera lor. Voi Îl ofensaţi pe Fiul Meu,
dacă nu mergeţi regulat să primiţi Sfintele Sacramente. Dar cei care ar trebui să vă fie de sprijin, pentru a primi toate acestea, nu vă asigură bunăstarea spirituală, întrucât nu asigură posibilitatea Sacramentelor pentru toată lumea. Copila Mea, curând această mare răutate va fi descoperită, şi va fi vizibil lumii ceea ce a fost ascuns timp de secole pe culoarele Sfîntului Scaun. Acei copii care vor fi umpluţi de Duh Sfânt vor vedea adevărul, atunci când această minciună va fi arătată lumii. Alţii vor urma orbeşte un drum întunecat.Va fi mare dezbinarea în rândul preoţilor, episcopilor, cardinalilor. O parte împotriva celeilalte.
Adevăraţii Mei discipoli vor trebui să se ascundă şi să predice în locuri private, sau vor fi omorâţi. Adevărata Mea Biserică va fi atât de ascunsă, încât cei cu credinţă adevărată trebuie să rămână strâns împreună pentru a-şi putea practica credinţa şi fidelitatea faţă de Tatăl Veşnic. Se va zgudui fiecare colţ al Pământului de mânia Tatălui Ceresc, datorită acestei parodii. Copila Mea, ei nu vor învinge. Curajul și
credinţa creştinilor rămaşi fideli va duce la distrugerea pentru totodeauna a acestor impostori haini. Acum aşteptaţi şi pregătiţi-vă ca Biserica Catolică să anunţe aceste schimbări. Atunci vă va fi clar acest adevăr pe care vi-l spun acum.
Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru papa Benedict şi pentru adevăraţii lui discipoli.
Mama voastră iubită, Maica Mântuirii

FECIOARA MARIA: RĂZBOIUL NUCLEAR ÎN CARE ESTE IMPLICAT IRANUL ESTE UN COMPLOT
Miercuri, 25 ianuarie 2012, 13:50
Copila Mea, se întâmplă multe acum în lume, când armata lui satana răspândeşte haos peste tot. Ei încearcă să preia controlul
asupra tuturor instituţiilor financiare, pentru a-i putea lovi cu o teribilă atrocitate pe copiii mei. Ei, grupul satanic condus de dorinţă și putere, încearcă să creeze un război nuclear în Iran. Tu, fiica Mea, trebuie să-L rogi pe Tatăl Ceresc, ca în marea Lui
Milostivire, să deschidă inimile lor, pentru a împiedica toate acestea. Niciodată să nu vă pierdeţi credinţa, copiii Mei, deoarece rugăciunile voastre au efect.
Teribile păcate incluzând aici avortul, eutanasia, prostituţia și perversiunile sexuale, încep să se reducă acum în lume. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă mai mult Sfântul Meu Rozar oriunde, în grupuri dacă este posibil. Satana îşi pierde puterea rapid, căci călcâiul Meu începe să strivească capul şarpelui. Nu mai este mult până la sosirea Fiul Meu pe pământ. Întâi vă va da această ultimă şansă pentru
convertire. Apoi El va pregăti repede lumea pentru a Doua Lui Venire. Acum timpul este scurt.
Rugăciunea, copiii Mei, este arma pentru a opri armata lui satana de la persecuţia finală pe care au planificat-o împotriva omenirii. Amintiţi-vă că Tatăl Meu Veşnic, prin iubirea și compasiunea Sa, vă va proteja pe toți cei care credeți în El. Pentru cei care
continuă să nu-L asculte şi să nege adevărul existenţei Fiului Meu iubit, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru salvarea lor. Timpul este pregătit.
Deschideţi-vă inimile pentru Milostivirea Divină a Fiului Meu. Cerul va începe să se schimbe și apoi cu toţii veţi vedea marele miracol care se va desfăşura în faţa voastră. Fiţi pregătiţi. Pregătiţi-vă căminele și rugaţi-vă Sfântul Meu Rozar oricând puteţi, pentru a scăpa din strânsoarea celui rău.
Iubita voastră Mamă, Maică a salvării
ULTIMUL SECRET DIN FATIMA DEZVĂLUIE ADEVĂRUL INTRĂRII SECTEI RELE A SATANEI ÎN VATICAN
Joi, 26 ianuarie 2012, 21:40
Fiica Mea iubită, acum este momentul ca adevărul complet al misterului Împărăţiei lui Dumnezeu să fie dezvăluit lumii.
Adevărul a fost ascuns pentru ceva timp. Recunoașterea intervenţiei Mele Divine în lume, prin minuni, apariţii şi comunicarea cu sufletele
alese, a fost împinsă la o parte de Biserica Mea mulți ani. De ce Biserica Mea a simţit nevoia de a ascunde adevărul, atunci când acest adevăr era necesar pentru a întări credinţa copiiilor Mei de pretutindeni, aceasta numai de ei o știu. Pe fiecare din vizionarii adevărați ai Mei și ai Mamei Mele Binecuvântate, Biserica Mea încă de la început i-a ignorat și i-a tratat cu dispreţ Fiica Mea, nici ultimul secret de la Fatima nu a fost dat lumii, deoarece el dezvăluie adevărul infiltrării sectei rele a satanei în
Vatican. Ultima parte a secretului nu a fost revelată, astfel încât să poată fi protejată secta rea care a intrat în Vatican în număr mare de la apariţiile Mamai Mele la altarul sfânt din Fatima. Fiica Mea Lucia a fost redusă la tăcere de acele forţe care au coordonat o parte a Vaticanului, asupra cărora Vicarii Mei iubiţi au avut un control redus. Uităţi-vă că nu numai că au răsucit şi denaturat adevărul învăţăturilor Mele, dar au introdus de asemenea noi proceduri de cult catolic care Mă insultă pe Mine și pe Tatăl Meu Veșnic.
Biserica Catolică este singura Biserică adevărată și ca atare, ea este obiectivul primar al lui satana și a sectei răului. Adevărul vine de la Mine. Adevărul incomodează omenirea pentru că acesta poate implica sacrificiul personal. Adevărul trezeşte indignare uneori și în multe cazuri este considerat erezie. Dar numai adevărul vă poate elibera de minciuni. De la acele minciuni care provin de la satana și care creează o povară grea pentru sufletele voastre. A venit timpul ca adevărul să fie revelat într-o lume plină de minciuni.
Fiica Mea, atât de multe minciuni au fost prezentate copiiilor Mei de religiile false, zei falşi, lideri falşi ai bisericii, falşi lideri politici și organizaţii, precum şi mass-media falsă. Atât de mare parte a adevărului rămăne tăinuit. Dacă s-ar dezvălui adevărul despre ce seîntâmplă în lumea de astăzi, foarte puţini oameni l-ar accepta.

Al vostru Iisus

ULTIMELE ZILE ALE SATANEI : CA ATUNCI CÂND MOARE VIESPEA, ÎNŢEPĂTURA VA FI ŞI MAI DUREROASA.
Luni 13 Februarie 2012, 15.30
Fiica Mea, te rog să nu uiţi că omenirea nu trebuie decât să privească în jurul ei ca să recunoască schimbările mari survenite în lume.
Evenimentele obişnuite de zi cu zi nu mai par să fie aceleaşi. Bucuriile provocate de câştigul financiar şi-au pierdut strălucirea. Nu mai sunt atractive. Sunt colorate cu masca nimicniciei.
De ce este așa? Nu ştiţi că flagelul lui Anticrist şi prezenţa lui pe pământ, aruncă aceste umbre? El, urmaşul lui Satana, infectează toate nivelele societăţii voastre, inclusiv cele politice, forţele militare, instituţiile financiare, organizaţiile umanitare şi chiar şi bisericile
voastre. Nici un sector nu a fost scutit, ca prin el să poată provoca durere omenirii, în aceste ultime zile ale sale pe pământ.
Amintiți-vă că Eu, Isus al vostru, v-am dăruit vouă – urmaşii Mei – puterea Duhului Sfânt, ca să-i faceţi neputincioşi pe aceşti autori ai răului. Cu cât luptaţi mai mult prin puterea credinţei, cu atât va slăbi strânsoarea Anticristului.
Rugăciunea şi mai ales Rugăciunile Cruciadei de Rugăciune, date ție, mesagerul Meu, vă vor ajuta să eliminaţi acest rău. Prin rugăciune se poate distruge tot răul. Este atât de simplu. Zilele Satanei şi ale armatei sale sunt numărate. Cu toate acestea, ca atunci
când moare viespea, înţepătura va fi şi mai dureroasă. Fiţi răbdători şi perseverenţi în timpul acestei încercări şi astfel voi, armata Mea, cu speranţă şi încredere, veţi înainta uniți, spre porţile Paradisului Meu cel Nou.
Mântuitorul vostru, Iisus Hristos

DUMNEZEU TATĂL: EUROPA VA FI PRIMA ŢINTĂ A DRAGONULUI ROŞU, URMATĂ DE STATELE UNITE ALE AMERICII.
Marţi 14 februarie 2012, 18:00
Fiica Mea, datele pentru Pedeapsa şi pentru Avertisment, nu sunt spre cunoaşterea voastră. Nu trebuie să vă îngrijoreze calendarul Meu Divin, pentru că se va desfășura doar conform Voinţei Mele Sfinte.Trebuie să ştiţi însă, că Dragonul Roşu, despre care v-am vorbit cu ceva timp în urmă, şi-a ridicat capul cu precauție, dar cu intenţia nimicitoare de a devora creştinii din toată lumea. Stând răbdător în
aşteptare, de atâta timp, acum se va repezi scuipând flăcări pe gură şi va distruge tot ceea ce reprezintă omagiu adus Mie, Dumnezeul Atotputernic, şi Fiului Meu Iubit, Isus Cristos. Europa va fi prima ţintă, iar după aceea Statele Unite ale Americii.
Comunismul va fi introdus şi vai de aceia care se vor opune domniei Dragonului Roşu. Fiica Mea, îmi dau seama că mesajele Mele Divine, pe care ţi le-am transmis recent, te tulbură, dar adevărul trebuie dezvăluit. Numai prin profeţiile făcute cunoscute, credinţa va fi restabilită. Acesta este motivul pentru care sunt date profeţiile Mele copiilor Mei acum, ca să recunoască adevărul Învăţăturilor Mele.
Toate prevestirile date profeţilor Mei, Daniel şi Ioan, se vor desfăşura pas cu pas. Detaliile ţi se vor da, Fiica Mea, pentru a ajuta la reconstrucţia rămăşiţelor Bisericii Mele de pe pământ. Ei, Copiii Mei, vor avea nevoie să fie consolaţi prin mesajele Mele de iubire, iar Eu îi voi asigura de acest lucru. Sprijiniți-vă pe Mine, Multiubitul vostru Tată, iar Eu vă voi da harurile necesare pentru a învinge duşmanul.
Ei nu pot învinge, iar puterea lor nu numai că nu va dura mult, dar Dragonul Roşu şi aliaţii săi orbi, vor fi aruncaţi în focul chinului veşnic. Rugaţi-vă pentru sufletele lor, căci prin rugăciune le puteţi aduce salvarea.
Avertismentul nu va însemna mult pentru Satana şi aliaţii săi, Dragonul Roşu şi armata acestuia. Inimile lor sunt atât de împietrite încât de bună voie vor sta de partea răului. Loialitatea lor este pentru un paradis fals care le-a fost promis de către el.
Aşa cum anumitor suflete le este dat harul apariţiilor, sau în cazul Tău de a Mă vedea pe Mine şi pe mult Iubitul Meu Fiu Isus Cristos, tot aşa altor suflete le este dat să îl vadă pe Satana şi armata sa de îngeri căzuţi.
Devotamentul faţă de cel rău este atât de mare, încât unii slujitori apropiaţi ai Satanei, mai degrabă ar muri decât să Mă recunoască pe Mine, Tatăl Atotputernicul. Copiii Mei, promisiunea Mea este următoarea: Am să-i ocrotesc pe toţi copiii Mei care au imprimată pecetea iubirii Mele în sufletele lor. Veţi fi scutiţi de persecuţie, pentru a putea rămâne puternici în rugăciunea pentru aceşti oameni răi.
Aceasta va ajuta la diminuarea terorii, prevenirea războiului, a foametei şi a persecuţiei religioase.
Rugăciunea către Mine, Tatăl Vostru, trebuie să fie inclusă în rugăciunile voastre zilnice prin Rugăciunea speciala (30) a Cruciadei de Rugăciune. Rugăciune care prevină războiul, foametea şi persecuțiile religioase:
O, Părinte Veşnic, Dumnezeule, Creatorul Universului, În numele Fiului Tău Preaiubit, Te rugăm, fă-ne să Te iubim tot mai mult, Ajută-ne să fim curajoşi, fără teamă şi puternici în faţa adversităţilor. Acceptă suferinţele, sacrificiile şi încercările noastre,
Ca un dar în faţa tronului Tău dumnezeiesc, Pentru salvarea copiilor Tăi. Inmoaie inimile sufletelor necurate, Deschide-le ochii spre adevărul iubirii Tale, Ca să se poată uni cu toți copiii Tăi,În Paradisul de pe pământ, pe care l-ai creat din iubire pentru noi,
După voinţa Ta Divină. Amin.Copii, vă rog să nu ignoraţi intervenţia Mea cerească în viaţa voastră de azi. Cei cu dragoste profundă pentru Mine, Tatăl vostru, trebuie să
știe că trebuie să vă pregătesc pentru această călătorie importantă. Nu mi-aş îndeplini îndatoririle de Tată Iubitor şi Creator dacă nu aş comunica cu voi în aceste timpuri finale, aşa cum le cunoaşteţi voi acum pe pământ.
Pentru cei care poate sunt speriaţi de Cuvintele Mele Sfinte, vă consolez spunându-vă că acesta nu este sfârşitul pământului. Căci nu este. Este doar sfârşitul domniei satanei pe pământ, ceea ce trebuie salutat, copiii Mei. Se apropie timpul ca Fiul Meu să-şi ocupelocul pe tronul care este al Său, la a Doua Sa Venire, pentru a domni asupra unui Paradis Nou, perfect, pe pământ. Inima Mea se umple de bucurie când vă vorbesc despre Noul Paradis pe care l-am pregătit pentru voi. Copiii Mei, veţi trăi 1000 de ani în Paradisul pe care L-am creat pentru Adam şi Eva. Acolo va fi pace, iubire şi armonie şi nu veţi avea nevoie de nimic. Oamenii se vor căsători, vor avea copii şi
florile, râurile, mările, munții şi lacurile vă vor tăia respiraţia.Animalele vor trăi în armonie cu oamenii şi veţi fi conduși cu iubire sub regatul Fiului Meu, Isus Cristos. Numai atunci se va înfăptui Voinţa Mea, precum în Cer aşa şi pe pământ.
Tatăl Vostru iubitor, Dumnezeu Creatorul întregii omeniri, Dumnezeu cel Preaînalt

 1. UN GRUP DE OAMENI RĂI SĂVÂRȘESC CEA MAI MARE MINCIUNĂ CA SĂ PREIA CONTROLUL ŢĂRILOR
  Joi, 16 Februarie 2012, 20:00
  Preaiubita Mea fiică, trebuie să le transmiţi Copiilor Mei, tuturor discipolilor Mei, să creeze un lanţ al ocrotirii prin rugăciune.
  Unindu-vă ca fraţi şi surori în rugăciune, îi puteţi salva pe copiii pierduţi care caută iubirea faţă de Mine, dar care nu pot găsi pace în
  sufletele lor. Ele au nevoie ca voi să vă rugaţi pentru ele, căci Marele Avertisment nu va converti aceste suflete necăjite.
  Voi, discipolii Mei fideli, Imi aduceţii consolarea de care am nevoie când văd teribila suferinţă şi greutăţile pe care le îndură copiii Mei, în aproape fiecare colţ al lumii.
  Această grupare a răului, alcătuită dintre cei mai puternici şi influenți oameni din lume, săvârşesc cea mai mare înşelătorie, complotând deliberat pentru a prelua controlul asupra ţărilor din Orientul Mijlociu, Europa şi Statele Unite ale Americii. Planul lor se
  dezvăluie în faţa ochilor voştri. Nu vedeţi? A durat decenii pentru a-l dezvolta. Fiecare dintre copiii Mei trebuie să fie în alertă tot timpul.
  Nu le permiteţi să vă acapareze ţările. Luptaţi pentru ele. Banul este arma cu care amăgesc. Colapsul sistemului vostru bancar a fost premeditat. Acum pregătesc mutarea spre finalizarea următoarei faze din planul lor. Voi Copii, puteţi opri aceasta prin rugăciunile voastre.
  Tatăl Meu pune deja piedici în calea lor. Discipolii Mei au acoperit multe ţări. Acum trebuie să vă uniţi în rugăciune pentru a opri liderii Europeni, căci unii dintre ei au un cuvânt greu de spus în aducerea greutăţilor teribile asupra poporului, prin căile lor perfide.
  Vă îndemn să spuneți Rugăciunea Cruciadei de rugăciune, 31, pentru a-i opri.
  O Isuse al Meu, Rugăciunea mea îl invocă pe Duhul Tăul Sfânt, Să coboare asupra liderilor conduşi de plăceri, meschinărie,
  avariţie şi mândrie, Ca să se oprească persecuţia copiilor Tăi nevinovaţi. Te rog să opreşti sărăcia, foametea şi războaiele care îi mistuie pe copiii Tăi Şi mă rog ca liderii europeni să-şi deschidă inimile către adevărul iubirii Tale. Amin.
  Fiica mea, lanţul rugăciunii se va răspândi în lung şi-n lat şi puterea Duhului Sfânt va ajuta să fie opriți acei oameni care au putere, pentru a pune capăt suferinţei.
  Răspândiţi cuvântul Meu pentru a fi răspândită convertirea. Timpul domniei Mele este aproape. Nu va rămâne destul timp pentru salvarea tuturor sufletelor. Faceţi tot posibilul pentru Mine, Isus al vostru, care vă iubeşte şi vă preţuieşte pe toţi.
  Trebuie să lucrăm împreună pentru binele întregii omeniri în bătălia noastră de a preveni anticristul şi planul lui atroce de înşelăciune.
  Speranţă, iubire şi rugăciuni, copiii Mei. Aceasta este ceea ce aştept Eu de la Voi. Vă mulţumesc pentru credința şi supunerea voastră.
  Încă nu aţi văzut dar aţi crezut. Îndată ce Mi-aţi auzit vocea prin aceste mesaje,M-aţi recunoscut. Aţi fost capabili de aşa ceva, datorită
  Duhului Sfânt care domneşte în sufletele voastre. Trebuie să împărţiţi acest dar, pentru că astfel veți putea să-i aduceți pe toţi cei pe care îi iubiţi, în Noul Meu Paradis de pe Pământ. Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Îmi aduceţi mare consolare şi bucurie.
  Iubitul vostru IIsus
 2. FECIOARA MARIA: INTRODUCEŢI AVORTUL ÎN IRLANDA ŞI VEŢI RUPE LEGĂTURA CU INIMA MEA
  Vineri 17 februarie, 15:30
  Eu sunt Mama ta preaiubită, Regina Îngerilor, Fecioara Maria, Neprihănita Zămislire. Oh, cum plâng astăzi pentru că Irlanda, ţara cea
  mai dedicată Mie, Mamei lor iubite, cade pradă răului. A coborât un mare întuneric peste această naţiune. Atât de mulţi şi-au pierdut
  credinţa şi atât de mulţi şi-au întors inimile de la Fiul Meu cel iubit, Isus Cristos. Copiii mei din Irlanda au permis răului să le transforme
  inimile în piatră.
  Cei care îl iubesc pe Fiul Meu suferă pentru că sunt martorii secularismului care a luat sub control această ţară, cândva Sfântă. Se
  încearcă introducerea avortului, iar dacă asta se întâmplă, Fiul Meu Preaiubit va fi jignit profund.Copiii Mei, în cazul în care veți introduce avortul în Irlanda, veţi afecta grav legătura care v-a adus pe voi atât de aproape de Inima Mea. Atât de mulţi irlamdezi Îl insultă acum pe Fiul Meu, prin lipsa de respect pe care o manifestă faţă de El. Nici pe Mine nu mă mai suportă şi numele Meu este înjosit.
  Copii ai Irlandei, aleşi ca suflete deosebite pentru a răspândi cuvântul Tatălui Meu, trebuie să Mă ascultaţi. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ca aceste legi pentru introducerea avortului să nu fie duse la îndeplinire. Dacă asta se înfăptuiește, Irlanda va pierde multe haruri în Regatul Tatălui Meu. Păcatul avortului este cel mai dureros în ochii Tatălui Meu. Este cea mai cumplită formă de genocid.
  Trebuie să luptaţi cu acest rău. Trebuie s-o faceţi acum sau dacă nu, va fi slăbită ultima legătură cu Dumnezeu, în loc să fie întărită, aşa
  cum ar trebui. Trebuie să vă ridicaţi şi să vă redobândiţi credinţa Creştină şi Catolică de la cei care v-au furat-o.
  Nu permiteţi să vă batjocorească cei de la putere atunci când răspândiţi Cuvântul Domnului. Duhul Întunericului nu acoperă numai ţara voastră, ci şi altarele sfinte în care ar trebui să Fiu onorată . Plâng în durere când văd că mult iubita Mea Irlanda este pe marginea prăpastiei. Cu toate acestea copii, există speranţă, dar trebuie să vă uniţi forţele acum, pentru a vă apăra credinţa. În curând veţi fi
  nevoiţi nu numai să renunţaţi la credinţa voastră Catolică ci şi la credinţa Creştină. Revendicaţi-vă ţara de la socialism şi dictatură seculară.
  Ei vor pleda pentru dreptul cetăţenilor, dar vor nega drepturile pe care pretind că le protejează, inclusiv dreptul la rugăciune. Vă vor forţa,
  prin lege, să acceptați dreptul uciderii copiilor încă nenăscuţi. Amintiţi-vă, fiecare suflet a fost creat de Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, cu multă dragoste. Orice om care este de acord cu avortul sau asistă la actul de avort, comite un păcat de moarte.
  Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă Rugăciunea Cruciadei de rugăciune 32, pentru Irlanda.
  O, Maică a salvării, Roagă-te pentru copiii Tăi din Irlanda ca să împiedice Ca actul avortului să fie impus la noi. Scapă această ţară Sfântă de ntunericul care o acoperă, pentru a nu cădea într-o disperare şi mai adâncă, Scapă-ne de cel rău, care vrea să-i distrugă pe copiii Tăi încă înainte de a se naşte. Roagă-te ca acești conducători să aibă curajul să-i asculte pe cei care-l iubesc pe
  Fiul Tău, Ca să urmeze învăţăturile Domnului Nostru Isus Cristos. Amin.
  Du-te acum, copilul Meu, şi spune-le irlandezilor că trebuie să fie puternici. Trebuie să lupte pentru dreptate.Nu trebuie să le fie niciodată
  frică să proclame adevărul, cuvântul Domnului, indiferent cât le este de greu.
  Iubita voastră Regină a Cerului, Mamă a Salvării
  Secularism: platformă ideologică al cărei ţel este să scoată religia din societate şi din viaţa publică, aduce critici dogmelor religioase în numele ştiinţei şi urgentează separarea statului de Biserică.
 3. ŢĂRILE EUROPENE VOR FI SUPUSE UNEI DICTATURI CU NIMIC MAI BUNĂ CA CEA DIN ZILELE LUI HITLER
  Sâmbătă, 18 februarie 2012, 16:00
  Preaiubita Mea Fiică, intenţia Mea este să ocrotesc cât mai mulţi discipoli, căci mâna Tatălui Meu va coborî în curând să pedepsească omenirea pentru răutatea ei şi să preîntâmpine atrocităţile teribile ale păcătoşilor care vor să distrugă multe naţiuni. Fiecare dintre voi va fi ocrotit, dar voi sunteţi responsabili şi pentru alţii. Priviţi cum ţările europene cedează unei conduceri dictatoriale care nu va fi mai
  bună decât în zilele lui Hitler. Planurile sunt puse în aplicare de către o anumită grupare mondială, pentru a prelua controlul fiecărei ţări
  din Europa. Babilonul se va răsturna aşa cum este prezis. Ursul şi Dragonul Roşu vor porni la război aşa cum este profeţit. Roma va deveni locul de unde va domina răul. Italia se va nărui. Grecia va fi catalizatorul care va oferi scuza pentru a se dărâma Babilonul. Toate vor fi acum revelate lumii. Rugăciunile pot uşura suferinţa bieţilor Mei copii care vor fi obligați să cerşească mâncarea pe care s-o pună în gură. Vor fi trataţi ca nişte copii, dar vor fi călcaţi în
  picioare pe măsură ce devin înrobiţi de către un grup mondial care lucrează în tandem cu conducătorii europeni. Ei sunt toţi trădători, dar nu-i trădează doar pe cei cărora le slujesc, ci şi pe Domnul, Tatăl Meu Atotputernic. Numele Său nu este suportat de această grupare care a interzis cinstirea Lui, în ţările lor. Pentru asta ei vor suferi. Vor fi pedepsiţi şi vor fi împiedicaţi să-şi ducă la bun sfârşit
  misiunea lor plină de răutate.
  Furia Tatălui Meu Preaiubit a atins cote maxime şi trezirea Marelui Dragon Roşu e iminentă. Atât de multă distrugere, copii! Aşa de multă sete de putere şi dominaţie! Aşa de multă ură faţă de Mine, Salvatorul lor Suprem. Cei patru mesageri ai Satanei sunt liberi şi lucrează cu aceste grupări. Toți conducătorii răi şi puternici sunt controlaţi de anticrist, care acum este foarte activ. Anticristul conduce o organizaţie foarte mare. Sunt atât de vicleni, încât doar puţini sunt cei care își dau seama ce fac ei cu adevărat. Copiii Mei, ei vor încerca
  să preia controlul şi planurile lor vor părea să funcţioneze. Dar atunci, Tatăl Meu va interveni. Vai de cei care vor înfrunta mania Tatălui Meu. Acestora nu li se va da nici măcar ocazia să tremure în faţa Lui, dacă nu se căiesc imediat. Copii, doar câtorva dintre voi vă este prezentat adevărul, pentru că mulţi dintre aceşti oameni controlează ştirile, despre care voi credeți că sunt reale. Voi nu aveţi alte
  mijloace de a cunoaşte ce se întâmplă în lume. Pentru că organizaţiile pe care voi le consideraţi responsabile faţă de naţiunile voastre, de fapt sunt grupările conduse de anticrist. Popoarele pe care voi le consideraţi a fi rele, sunt transformate în victime şi folosite ca niște pioni, ca să pară vinovate şi rele în faţa lumii. Nu trebuie să credeţi tot ce vă este prezentat în numele dreptăţii. Rugaţi-vă cu sârg pentru toţi fraţii şi surorile voastre care vor fi călcaţi în picioare de către aceste popoare. Rugaţi-vă ca Avertismentul să întârzie acţiunile lor şi să
  slăbească impactul planului care este orchestrat, pentru a vă elimina dreptul la bani voştri, la mâncare şi dreptul de a practica
  Creştinismul şi alte religii care Îl slăvesc pe Tatăl Meu.
  Iubitul Vostru IIsus Cristos, Salvatorul omenirii
 4. FIARA CU ZECE COARNE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ
  Duminică, 19 Februarie 2012, 15:00
  Preaiubita Mea Fiică, nu trebuie să te sperie aceste mesaje. Ele sunt date lumii din iubirea pe care o port întregii omeniri.
  Cunoaşterea evenimentelor ce urmează, îi ajută pe copiii Mei să poată apăra adevărul. Avertizările Mele pot ajuta la răspândirea convertirii şi vor permite copiilor Mei să recunoască, încă o dată, adevărul despre promisiunea Mea de a veni din nou. A Doua Mea Venire va avea loc în timpul vieţii voastre, copii. Voi, această generaţie aleasă, veţi beneficia de minunile domniei Mele pe pământ.
  Includ printre voi şi pe cei care Mi-au întors spatele şi au renegat existenţa Tatălui Meu Preaiubit, Dumnezeul Atotputernic.
  Iubirea Mea îi va cuprinde şi pe cei care Mă dispreţuiesc. În timp, se vor converti. Cunoașterea mesajelor Mele adresate vouă, prin profetul timpurilor din urmă, care a primit responsabilitatea de a deschide cele şapte peceţi, nu va fi îndeajuns.
  Ceea ce contează cu adevărat, este salvarea fraţilor şi a surorilor din lume.
  Cele două ţări aliate, China şi Rusia, îşi vor uni forţele. Asta se va întâmpla când bestia cu zece coarne se va ridica să domine poporul lor nevinovat şi îndelung răbdător. Bestia cu zece coarne este Uniunea Europeană, Fiica Mea, care este amintită ca Babilon în Cartea Revelaţiei. Babilonul va cădea şi va fi dominat de Dragonul Roşu, China, care este aliatul ursului, Rusia. Când aceasta se va întâmpla, comunismul va domina şi vai de cei care vor fi văzuți practicându-şi religia în prezenţa lor. Toate religiile vor fi interzise, dar Creştinii vor
  suferi cea mai mare persecuție. Romano – Catolicii nu vor fi toleraţi deloc şi vor trebui să ţină slujbele în secret.
  A sosit timpul, discipolii Mei, să începeţi să vă planificați viitorul. Vă voi călăuzi mereu. Începeţi să vă pregătiţi acum pentru că vi se dăruiește timpul să faceţi asta. Vă mai spun o dată, rugăciunea şi încă multă rugăciune, va slăbi puterile Bestiei, a Ursului şi a Dragonului Roşu. Vor stăpâni pentru un timp foarte scurt. După aceea vor fi distruşi.
  Salvatorul Vostru, Iisus Cristos
 5. DUMNEZEU TATĂL: RIDICAŢI-VĂ ACUM ŞI PRIMIŢI PECETEA MEA, PECETEA DUMNEZEULUI CELUI VIU
  Luni, 20 februarie, 12:20
  Preaiubita Mea fiică, Inima-Mi zvâcnește cu durere, datorită păcatelor copiilor Mei. Ca oricărui Tată iubitor, Mi se frânge inima din cauzaurii unora împotriva altora. Este ca o sabie care străpunge Inima Mea şi nu mai iese.Eu sunt Dumnezeu cel Preaînalt, care datorită voinţei libere dăruite copiilor Mei, trebuie să îndur o durere continuă, până când nu se va realiza Noul Paradis de pe Pământ.
  Atunci, copiii Mei, vă veţi uni potrivit Voinţei Mele Sfinte. Până când asta nu se va întâmpla, nu va fi pace pe Pământ. Doar când cel Rău şi toţi cei care-l urmează ca şi nişte sclavi, vor fi distruşi, lumea se va linişti. Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că Eu nu Mă bucur la gândul pedepsirii lor, deoarece îi iubesc. Ei sunt ai Mei, creaturile Mele dragi. Să văd cum sufletele lor sunt corupte de satana, pentru
  Mine ca Tată iubitor este o suferinţă continuă. Doresc să vă iau pe voi toți, iubiții Mei copii, care cunoaşteţi şi înţelegeţi Iubirea Mea pentru voi şi să vă conduc în frumuseţea Noului Paradis de pe Pământ.Vă promit că prigoana va fi de scurtă durată şi că voi veţi fi ocrotiți. Pentru că acum vă dăruiesc Pecetea Dragostei şi a Ocrotirii Mele. Prin asta veţi scăpa neobservați de cei care vor provoca neajunsuri în ţările voastre. Pecetea Mea este Promisiunea Mântuirii.
  Cu această pecete, puterea Mea se va revărsa asupra voastră şi nu veţi avea parte de nici un rău. Copiii Mei, asta este o minune şi vor fi
  binecuvântaţi cu acest dar divin numai cei care, ca şi copiii mici, se vor prosterna cu iubire înaintea Mea, Domnul lor, Creatorul Atotputernic.
  Ridicaţi-vă acum şi primiţi Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului celui Viu. Rugaţi-vă cu rugăciunea Cruciadei de rugăciune 33, ca să cunoașteți Pecetea Mea şi s-o acceptaţi cu dragoste, bucurie şi recunoştinţă.
  O, Dumnezeule, Părintele meu iubitor, Primesc cu bucurie şi recunoştinţă Pecetea Divină a Ocrotirii Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul şi sufletul meu pentru veşnicie. Cu recunoştinţă smerită, mă plec şi-ţi ofer Ţie, iubitul meu Tată, Iubirea mea profundă şi fidelitatea mea. Te implor, ca prin această Pecete specială, să mă aperi pe mine şi pe cei dragi mie, Iar eu Îţi promit că-mi voi trăi viaţa
  în slujire pentru Tine, acum şi-n vecii vecilor. Te iubesc Părinte drag. Te consolez în aceste timpuri, Tată preaiubit. Îţi ofer Trupul şi
  Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispăşirea păcatelor lumii şi a mântuirii fiecărui copil al Tău. Amin.
  Mergeţi acum copii şi nu vă fie frică. Încredeţi-vă în Mine, Tatăl vostru iubit, care din iubire v-a creat pe fiecare dintre voi. Eu cunosc fiecare suflet, fiecare părticică a voastră îmi este cunoscută. Nici unul nu este mai puţin iubit decât celălalt. Tocmai de aceea nu vreau să pierd nici un suflet. Niciunul. Vă rog şi pe mai departe să vă rugaţi în fiecare zi Rozariul Milostivirii Divine. Într-o bună zi veţi înţelege de ce este necesară această purificare.
  Iubitul vostru Tată Ceresc, Dumnezeu cel Preaînalt
 6. DUMNEZEU TATĂL: ORI SUNTEŢI CU MINE ORI ÎMPOTRIVA MEA. DECIZIA VĂ APARŢINE.
  Marţi, 21 Februarie 2012 ora 12:30
  Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Vă vorbesc în această seară în numele Sfintei Treimi. Fiica mea, a sosit timpul pentru a fi rupt primul sigiliu, şi cât de tare Mă întristează asta. Am promis că înainte ca asta să se întâmple, Voi oferi Pecetea Protecţiei Mele tuturor celor care cred în Mine. Acum, copii, vă dau ultima şansă pentru a vă ridica şi a decide. Ori sunteţi cu Mine,
  ori împotriva Mea. Alegerea este a voastră. Cei care respingeți Cuvântul Meu Sfânt, dat prin acești profeţi ai timpurilor de urmă,
  trebuie să Mă ascultaţi acum ce spun.
  Vă trimit profeţi să vă îndrume. De ce respingeţi iubirea Mea? De ce permiteţi îndoielii să vă orbească în faţa adevărului? Oricât de mult vă iubesc, o să aveţi numai câteva secunde pentru a vă decide propria soartă. In timp, răbdarea Mea se termină. Nesocotiți chemarea Mea şi va fi greu să mă găsiţi în pustietatea care vă stă în faţă. Dacă acceptaţi Sigiliul Iubirii, veţi fi sub ocrotirea Mea tot timpul. Această ocrotire se va răsfrânge şi asupra familiei voastre. Aceasta este ultima Mea chemare ca să vă ofer Pecetea Iubirii. După asta va trebui
  să faceţi faţă întunericului Marii Strâmtorări, singuri şi fără nici un sprijin. Niciodată nu Vă voi forţa să Mă iubiţi, copiii Mei, asta este decizia voastră şi iubirea trebuie să vină din inimă. Întind acum Mâna Iubirii. Dacă Mă cunoaşteţi, atunci Mă veţi recunoaşte.Dacă spuneţi că Mă iubiţi şi refuzaţi semnul iubirii şi ocrotirea Mea, înseamnă că nu Mă cunoaşteţi.
  Copii, rămâneţi lângă Mine acum, când primul sigiliu a fost rupt în sfârşit. Pământul se va cutremura în diferitele zone ale lumii şi atunci nu veţi mai avea îndoieli. Pentru că vă iubesc, voi aştepta răspunsul vostru după aceea. Niciodată să nu respingeţi profeţii Mei pentru că Mă respingeți pe Mine.Dacă îi răniți sau calomniați pe profeţii Mei, pe Mine Mă răniţi. Pentru că astfel, vocea Mea din Ceruri este insultată.Ar fi mult mai bine să tăceţi dacă aveţi îndoieli. Este timpul ca profeţiile să se adeverească.
  Mulţi vor cădea în genunchi, cu rușine şi părere de rău, când vor vedea cum respingerea mesajelor Mele date prin profeții timpurilor de pe urmă, M-au sfâşiat în două. Prin condamnarea şi ridiculizarea Cuvântului Meu Sfânt, M-au batjocorit.Întrucât adevărul era prea amar, au preferat să înghită cuvântul profeţilor falşi şi a ghicitorilor care le-au dat mângâierea şi promisiunile căutate.
  Cât de departe au căzut copiii Mei faţă de Mine. Cât de nerecunoscători sunt.Toți cei care Mă cunosc şi Îmi acceptă Pecetea de ocrotire, vor trăi veşnic. Tu niciodată nu te-ai îndoit de cuvântul Meu, pentru că smerenia şi iubirea pură faţă de Mine nu au permis ca raţionamentul intelectual să-ţi închidă urechile în faţa adevărului.
  Prea mulți profeţii trimişi de Mine în ultimii douăzeci de ani au fost batjocoriţi, abuzaţi, chinuiţi şi aruncaţi în pustiu.
  Tuturor celor care aţi calomniat mesajele Mele, trebuie să vă fie ruşine. Cu toate acestea, aţi idolatrizat profeţii falşi şi v-aţi înclinat în faţa lor. Vă întreb, în faţa cărui Dumnezeu v-ați închinat? Voi ştiţi cine sunteţi. Este timpul să înfruntați adevărul. Ori sunteţi cu Mine ori împotriva Mea. Dacă nu Mă puteți recunoaște, sunteţi pierduţi. Voi, cei care auziţi Glasul Meu, urmați-Mă şi ajutați-Mă să reconstruiesc Biserica Mea pe pământ. Vă voi conduce prin haosul care va fi creat de anticrist.
  Nu veţi suferi chinul care se va abate asupra celor care refuză să respingă idolii falşi, lăcomia, materialismul şi setea de putere. Vă chem acum, Copiii Mei, să Mă ascultaţi. Vă rog să deschideţi ochii până nu e prea târziu.
  Tatăl Vostru Preaiubit, Dumnezeu Atotputernic
  Duhului Sfânt, care se va coborî din mesajele Mele Sfinte, pentru întreaga omenire.
  Eu te rog, totodată, să continui să ignori obstacolele puse înaintea ta şi să ignori ura, căci vine de la Satana. Daca te lași antrenată în ură, ea se răspândeşte. Ignor-o şi va pieri pentru că nu poate găsi hrana de care are nevoie ca să crească şi să învenineze. Vreau să vă spun,copiii Mei, că evenimentele prevestite în Apocalipsă sunt acum în desfăşurare în lume. Copiii Mei nu trebuie să se sperie, deoarece credinţa lor şi rugăciunile îi vor ajuta să diminueze efectele războiului, genocidului, foametei şi a necredinţei. Vor începe războaie
  care implică Iranul, Israelul, Egiptul şi Siria. Toate vor deveni interconectate. De asemenea, Italia va suferi distrugeri, pentru că este implicată în ridicarea profetului fals şi a partenerului său Anticristul. Rugaţi-vă cu tărie ca să nu fie atrase toate ţările într-o putere globală, care să controleze banii voştri. Dacă ei vor reuşi, va fi foarte greu. Rugaţi-vă lui Dumnezeu Tatăl, pentru că El poate opri astfel de atrocităţi. Rugaţi-vă pentru sufletele celorlalţi şi salvaţi sufletele voastre. Asta e tot ce vă cer. Rugăciune. Rugaţi-vă pentru convertire. Nu mai durează mult până când toate lucrurile vor avea sens, fiica Mea. Totul va fi bine după ce va avea loc convertirea, după Avertisment. Du-te şi spune copiilor Mei să nu se teamă atunci când mărturisesc Cuvântul Meu. Eu voi sta alături de ei. Dacă sunt batjocoriţi, pot fi siguri de adevărul acestui Cuvânt Preasfânt al Meu.
  Iubitul vostru Iisus

Planurile lor haine includ de asemenea şi o nouă vaccinare globală, care va duce la îmbolnăvire peste tot în lume
Duminică 17 iunie 2012, 20:15
Draga Mea fiică iubită, planurile grupărilor masonice de a controla monedele lumii se apropie de finalizare. Planurile lor haine includ şi o nouă vaccinare globală, care va duce la îmbolnăvire peste tot în lume și va provoca suferinţă într-o măsură nemaiîntâlnită până acum. Evitaţi orice vaccinare globală anunţată brusc, pentru că vă va ucide.Comploturile lor diabolice ar şoca toate sufletele inocente care nu au nici cea mai vagă idee cât sunt ei de puternici.Conduşi de setea de putere, de dorința de bunăstare şi de a fi egali cu Dumnezeu în tot ceea ce fac, ei cred că sunt de neînvins. Ei controlează băncile, guvernele şi sunt răspunzători pentru provocarea terorii în Orientul Mijlociu. Ei controlează o mare parte a mass-media din lume şi
adevărul răutăţii lor este ascuns în spatele aşa-ziselor organizaţii umanitare.
Din păcate, doar foarte puţini dintre copiii lui Dumnezeu cunosc planurile lor. Să știți că Mâna Tatălui Meu va cădea brusc şi rapid asupra naţiunilor care apără asemenea lideri diabolici. Vor fi loviţi de tsunami şi de cutremure de o asemenea amploare încât vor fi măturaţi de pe faţa pământului.Cei care cred că sunt atât de puternici, vor vedea focul căzând din ceruri chiar înainte de a Doua Mea Venire.
Mările vor deveni lacuri de foc şi le va fi greu să se ascundă de mâna care pedepsește și care va cădea asupra acelor suflete haine care refuză Cupa Mea.
Sfidători până la capăt, vor lupta împotriva Tatălui Meu Veşnic şi a puterilor Cereşti. Stând alături de anticrist, făcând parte din acele grupări din care el a apărut, îşi vor da seama de calea greșită pe care merg, doar când va fi prea târziu .Multe dintre aceste grupări, inclusiv liderii băncilor, ai guvernelor, directori de mari companii, având num eroase legături între ei și care lucrează împreună pentru a-i sărăci pe oamenii obişnuiţi, se vor converti după Avertisment. Şi acesta este un lucru bun. Timpul când voi separa sufletele care Mă iubesc de acelea care sunt de partea răului nu este departe.  Vă avertizez. Veți avea puțin timp să vă convertiți. Cea mai mare nevoie de
Îndurarea Mea o au sufletele care aparţin acestor grupări haine, care nu au nici un pic de respect pentru Legile lui Dumnezeu .
Trebuie să vă rugaţi pentru ca ei să vadă Adevărul.
Trebuie să vă rugaţi ca ei să nu mai provoace greutăți prin legile groaznice pe care vor să le adopte. Trebuie să vă rugaţi pentru a opri genocidul pe care l-au pus la cale, mai rău decât cel pe care l-a făcut Hitler în al Doilea Război Mondial. Această grupare, care are acum cei mai mulţi adepţi de la formarea ei în Evul Mediu, este armata Satanei. Vor fi conduşi de anticrist.  Plănuiesc deja de zeci de ani să pună băncile sub controlul lor. Deja de cincisprezece ani, ei fac planuri să introducă Semnul Fiarei, un cip care să fie implantat obligatoriu în corpul fiecărui bărbat şi al fiecărei femei, pentru a avea acces la hrană. *( Se referă la cei 15 ani care au trecut deja de când s-au făcut aceste planuri). Acum când a sosit timpul ca ei să dezvăluie Noua Monedă Mondială, trebuie să știți că rugăciunea voastră multă poate ajuta la atenuarea planurilor lor.
Iată o rugăciune pentru înlăturarea Controlului Unic Mondial.  Rugăciunea Cruciadă (61): Înlătură Controlului Unic Mondial.
„O, iubite Tată Ceresc, În amintirea Răstignirii Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, Te implor să aperi pe fiecare copil al Tău de Răstignirea planificată de Anticrist şi de discipolii săi pentru distrugerea copiilor Tăi.Dă-ne harurile de care avem nevoie pentru a refuza semnul fiarei şi dă-ne ajutorul de care avem nevoie pentru a lupta împotriva răului în lume, răspândit de către cei care urmează calea Satanei. Te rugăm, Părinte drag, să-i ocrotești pe toţi copiii Tăi în aceste vremuri teribile şi să ne faci suficient de
puternici ca să ne ridicăm şi să proclamăm Cuvântul Tău Sfânt în toate timpurile. Amin.”
Fiica Mea, sunt întristat că trebuie să vă dezvălui aceste lucruri. Cei ce Mă urmează trebuie să înţeleagă ceea ce se întâmplă. Cei care nu cred în aceste mesaje, nu vor mai avea îndoieli atunci când anticrist se va revela, aşa cum v-am spus deja.
Voi trebuie să vă uniţi în grupuri de rugăciune în toată lumea. Cu cât o vor face mai mulţi dintre cei ce Mă urmează, cu atât va fi mai puternică prezenţa Duhului Sfânt şi puterea armatei Satanei va slăbi. Incercați să nu vă temeți, pentru că doar fără frică puteți face faţă unei asemenea persecuţii .Dacă vă pregătiţi bine urmând
îndrumările Mele şi păstrându-vă în rugăciune zilnică, atunci acest timp va trece repede. Aveți încredere în Mine mereu.Amintiţi-vă că Eu am murit pentru păcatele voastre. Acest lucru are valoare doar dacă Îmi permiteţi să vă conduc în aceste timpuri spr e Noua Împărăţie de pe Pământ. Doar Eu, Isus Cristos, vă pot călăuzi. Amintiţi-vă că fără Mine nu sunteţi nimic.
Al vostru Iisus

comentariul meu

Cine vrea sa citeasca intreg continutul mesajelor iata-le:

Cartea Adevărului- PDF
Reactualizat – Mesajele din Aprilie până în Iunie 2012
Cartea Adevărului PDF
Reactualizat- mesajele din Ianuarie
Cartea Adevărului  PDF imprimare
Reactualizat mesajele din iulie 2011 pana in decembrie 2011
Cartea Adevarului PDF – Partea II imprimare
reactualizat cu mesajele din ianuarie 2011 pana in iunie 2011
Cartea Adevarului  pdf imprimare
(Reactualizat cu mesajele din Noiembrie 2010 pana in decembrie 2010)

Traduceri | Vizualizări: 326 | Data: 2012-09-20

Cartea Adevarului – tip Word- imprimare
( Reactualizat cu mesajele din Noiembrie 2010 pâna în decembrie 2010)

Daca faceti o comparatie intre ce se profeteste aici si ce profeteste preotul grec Elpidie veti constata ca sunt aceleasi idei.E adevarat ca noi ortodocsi nu suntem obisnuiti cu acest limbaj specific catolicilor dar evenimentele sunt la fel descrise.Parerea mea personala este ca sunt reale aceste profeti insa cel mai bine vom vedea in viitorul apropiat.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s