ADN pentru o Constituție reprezentativă

PATRIA NOASTRA, PAMANTUL NOSTRU si STILUL NOSTRU DE VIATA

ADN pentru o Constituție reprezentativă

Astăzi, în ziua de 23 04 2013, de prăznuirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe cel Biruitor, Alianța pentru Demnitate Națională anunță începerea procedurii de revizuire a Constituției prin referendum național, conform art. 150 alin. 2 din Constituția României.

Deși suntem conștienți ca ar fi necesara o rescriere a acesteia, propunem, conform calendarului stabilit de actuala clasa politica, un proiect de revizuire în care să se regăsească viziunea creștină și tradițională, nimic altceva decât structura funciară a neamului românesc, care ar fi trebuit sa fie reflectata în legea fundamentală a Statului.

Pana la anunțarea conferinței de presa pe care o vom face în curând, va punem în faţă proiectul care va fi  depus spre plebiscitare națională.

A venit momentul să punem început nou vieții noastre sociale, și nu putem face asta uitând de tradițiile și credințele noastre.  A venit momentul să revenim la un stat care să ne reprezinte. Pentru aceasta, chemăm  pe toți cei care simt românește sa ne sprijine în acest demers, pentru ca sunt evidente încercările unei aşa-zise elite de a schimba tiparele etnice – ethosul național, dorința de a destructura Biserica și Familia și de a slăbi, în acelaşi timp, Statul, totul pentru a articula în mod absolut artificial o nouă paradigmă, cea a globalismului. Este dreptul românilor să ceară ca voinţa naţională să se exprime şi dorim ca această voință să fie regăsită în Constituţia României!

Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 

Propunerile ADN de revizuire a Constituţiei României

 Preambul:

Răspunzători în fața lui Dumnezeu și recunoscători celor care s-au jerfit pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră,

Hotărâm: 

 

 

Referitor la revizuirea art.22 din Constituţie

Propunere de modificare şi completare a art.29

După art.22 alin.(1) se introduce un nou aliniat (2) care va avea următorul conţinut:

Dreptul copilului la viaţă şi demnitate este inviolabil.

Viaţa embrionară şi fetală este protejată din momentul concepţiei.”

Pe cale de consecinţă, propunem ca textul art.22 din Constituţie, intitulat Dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică să aibă următorul conţinut în forma revizuită:

(1)    Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

(2)    Dreptul copilului la viaţă şi demnitate este inviolabil.

Viaţa embrionară şi fetală este protejată din momentul concepţiei.

(3)    Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant.

(4)     Pedeapsa cu moartea este interzisă.

 

Referitor la revizuirea art.29 din Constituţie

Propunere de modificare şi completare:

“Biserica Ortodoxă Română este recunoscută ca fiind Biserica tradiţională a poporului român şi în această calitate este sprijinită şi protejată de stat.”

Propunem ca textul mai înainte menţionat să fie introdus după aliniatul (2) al art.29 din Constituţie.

Pe cale de consecinţă, propunem ca textul art.29 din Constituţie, intitulat Libertatea conştiinţei, să aibă următorul conţinut în forma revizuită:

(1)     Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă.

Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2)    Libertatea conştiinţei este garantată, ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(3)    Biserica Ortodoxă Română este recunoscută ca fiind Biserica tradiţională a poporului român şi în această calitate este sprijinită şi protejată de stat.

(4)    Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

(5)    În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

(6)    Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.

(7)    Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

Referitor la revizuirea art.35 din Constituţie

Propunere de modificare şi completare:

Art.35 se va modifica şi completa la aliniatul (2), după cum urmează:

„Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, inclusiv pentru protejarea resurselor naturale fără de care viaţa nu ar fi posibilă.”

După alin.(2) se introduce un nou aliniat care va avea următorul conţinut:

„Resursele naturale de apă potabilă, pământul arabil și pădurile țării sunt considerate rezerve strategice.”

Pe cale de consecinţă, propunem ca textul art.35 din Constituţie, intitulat Dreptul la mediu sănătos, să aibă următorul conţinut în forma revizuită:

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2)    Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, inclusiv pentru protejarea resurselor naturale fără de care viaţa nu ar fi posibilă.

 (3) Resursele naturale de apă potabilă, pământul arabil și pădurile țării sunt considerate rezerve strategice.

(4) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. “

 

Referitor la revizuirea art.48 din Constituţie

Propunere de modificare şi completare:

Art.48 se va modifica şi completa la aliniatul (1), după cum urmează:

“Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora în faţa legii şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

Statul ocroteşte şi sprijină familia ca element natural şi fundamental al societăţii.”

La aliniatul (2) se va elimina propoziţia a doua care în forma actuală are următorul conţinut:

“Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.”

Pe cale de consecinţă, propunem ca textul art.48 din Constituţie, intitulat Familia, să aibă următorul conţinut în forma revizuită:

(1)    Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora în faţa legii şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

Statul ocroteşte şi sprijină familia ca element natural şi fundamental al societăţii.

(2)    Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege.

(3)    Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

Referitor la revizuirea art.150 din Constituţie

Propunere de modificare şi completare:

Art.150 se va modifica şi completa la aliniatul (1), după cum urmează:

„Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 250.000 de cetăţeni cu drept de vot.”

Art.150 aliniatul (2) din prezenta Constituţie se elimină.

Pe cale de consecinţă, propunem ca textul art.150 din Constituţie, intitulat Iniţiativa revizuirii să aibă următorul conţinut în forma revizuită:

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 250.000 de cetăţeni cu drept de vot.

Referitor la revizuirea art.151 din Constituţie Propunere de modificare şi completare:

Art.151 alin.(1) se va modifica şi va avea următorul conţinut: Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

În cazul în care propunerea de revizuire a Constituţiei este iniţiată de către cetăţeni, aceasta trebuie adoptată cu o majoritate simplă din numărul membrilor fiecărei Camere.

 

 

sursa

http://adn-romania.org/constitutia/

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s