DESPRE FARMECE ŞI CUM POT FI ELE DEZLEGATE

magie-5

„Nu te amăgi, creştine, îti spun că nici lupul nu devine vreodată oaie, conform zicătorii, nici diavolul nu devine vreodată doctor şi mai uşor ar putea să înghete focul şi să ardă zăpada decât să vindece cu adevărat diavolul, deoarece este întotdeauna neputincios; şi dacăam presupune că ar putea să te vindece
trebuie să cunoşti că nu vrea aceasta deoarece sănătatea omului este un lucru bun, ori diavolul urăşte întotdeauna cele bune, de aceea se numeşte urâtor de bine.”
Sfântul Nicodim Aghioritul

FELURILE MAGIEI

Când vrăjitorii fac ceremonii vrăjitoreşti pentru a fi distrus un om, folosesc, după cum mentionează Sfântul Ciprian, diferite obiecte. Unii folosesc cărtile de joc (ghicitul în cărti), cafeaua şi ceaşca (ghicitul în cafea), oseminte de animale sau oameni (necromantie), horoscoapele şi stelele (ghicitul în stele), etc. Altii
folosesc boabe de orez de la cununie, cununii, rochii de mireasă, bomboane de la nuntă, fitile de la lumânări,haine îmbrăcate la nuntă. Altii aruncă în interiorul caselor sau în afara lor, mai ales la intrarea casei, ouă, oase,
murdării, ulei de la mort, zahăr. Altii dau, chipurile, talismane care contin vrăji şi le pun în casele oamenilor pe are vor să-i distrugă sau le dau să le poarte.
Altii sfâşie cu briciul sau rup bucăti din haine care se îmbracă, din cearşafuri, cuverturi etc. Altii aruncă diferite prafuri sau lichide vrăjitoreşti în dulciurile sau mâncărurile pe care le vom mânca sau în cadourile pe care ştiu căle vom purta, etc.
Magia se deosebeşte în albă şi neagră.
Cu cea albă se încearcă ceva pozitiv, în timp ce cu cea neagră: ceva dăunător şi distrugător. În ambele cazuri este invocat satana şi ambele sunt fenomene înspăimântătoare în fata cărora fiecare om ce gândeşte creştineşte se înfioară.
Cele mai însemnate feluri de magie sunt:
1. Magia imitativă. Aceasta se sprijină pe puterea de întelegere (că printr-o simplă faptă simbolica doritorului ar putea săi se îndeplinească dorinta). De exemplu, pentru a fi provocată ploaia, ajunge dacă e vărsată putină apă, pentru risipirea unei boli, ajunge împrăştierea câtorva pietre.
2. Magia tranzitorie. Aici locul se identifică cu totul. Dacă se arde părul duşmanului se consideră că arde însuşi duşmanul. Dacă sunt îngropate unghiile lui este îngropat el însuşi. Dacă este bătută în cuie o haină de-a lui este tintuit el însuşi.
3. Magia simpatetică sau antipatetică. Sentimentele vrăjitorului creează prin analogie consecinte desimpatie sau antipatie în persoana duşmanului sau prietenului vrăjitorului.
4. Magia de preîntâmpinare în care prin talismane se acordă o putere mai mare de vătămare a energiei duşmanului.
Desigur, trebuie să acceptăm că în magie, împreună cu înspăimântarea, există şi ridicolul.
Laolaltă cu sataniştii există şi şarlatanii care exploatează naivitatea poporului şi imită pe astrologi şi viitorologi. Cei care îi acceptă şi pe cei din prima şi pe cei din a doua categorie sunt victime ale înşelăciunii.

MIJLOACE MATERIALE
Pentru reuşita scopului vrăjitoresc se folosesc diferite obiecte ciudate fărăde care puterea vrăjii nu poate să exercite vreo influentă asupra persoanelor sau obiectelor.
La prima vedere lucrurile par ridicole şi puerile. Pentru magie însă este principiu fundamental (prin aceasta transmitându-se puterea).
Astfel, de exemplu, cel care vrea să producă pagube duşmanului său ia o păpuşă, o strânge cu sfoară şi înteapă inima ei cu ace de gămălie. Femeile care vor să tină pe bărbatii lor aproape de ele înfăşoară o statuetă
care îi reprezintă pe aceştia cu plase şi aripi de liliac.
Cei care vor săse vindece de o boală folosesc sânge de pupăză sau os din partea stângăa broaştei sau bucată din lintoliul mortului sau inimă de anghilă sau piele de şarpe sau piatră vânătă sau voal de mireasă.
Multi recomandă şi murdării, sau materiale bizare, pe care le prepară într-un mod magic şi le transmit celor care vor săvrăjească.
Dar materialele cele mai folosite de vrăjitori sunt: acele de gămălie, dintii pieptenului, săpunul, cuiele de la sicriu, ierburile, părul mortului, monezile şi potcoavele, cheile, cenuşa, catranul, coarnele, pentagrama,
limbile de şerpi, cozile de animale sălbatice, fructele.
Nu şovăiesc însă să folosească şi obiecte sfintite, precum lumânările de la Crucea Mântuitorului (din Vinerea Mare), florile de la Sfântul Epitaf, crengile ce se dau în biserică în Duminica Floriilor, sfânta cădelnită cu ulei de la candelă, coliva, anafura, sfintele acoperăminte etc., cu care confectionează talismane pentru dragoste, despărtire, moarte, legături de dragoste şi multe altele.
Talismanele şi fetişurile vrăjite sunt confecŃionate printr-un ritual, într-un moment în care se consideră că influentele planetelor sunt prielnice. Transmiterea magiei functionează în acord cu o lege homeopatică(lucruri
care s-au găsit odatăîn legătură păstrează între ele o anumită legătură). Magia simpatetică functionează în conformitate cu legea homeopatiei şi a echivalentelor (aceeaşi influentă la aceleaşi lucruri provoacă aceleaşi
rezultate).
Când o fortăreată este nepăzită şi o atacă duşmanii,stiti ce se va întâmpla?
Duşmanii vor întelege imediat situatiasi vor cuceri fortăreata.
Aşa se întâmplă şi cu sufletul,si cu trupul sau casa omului.
Când satana le găseşte nepăzite (Fără spovedanie, Sfânta Împărtăşanie
şi fără participarea la Biserică în fiecare Duminică), uşor poate să înteleagă situatia şi să le ruineze vrăjmaşul vostru sau cel care vă invidiază.

SIMPTOMELE MAGIEI
„Când se prindvrăjile, ce simptome se observă?“

Depinde de cei care au făcut vrăjile, pentru ce motiv le-au făcut, adică:
Le-au făcut pentru a destrăma o familie?
Le-au făcut pentru a despărŃi un cuplu?
Le-au făcut pentru ca un cuplu sănu facă copiii?
Le-au făcut pentru îmbolnăvirea unei persoane?
Le-au făcut pentru a nu mai putea munci?
În mod obişnuit, simptomele pe care le prezintă oamenii suferinzi din pricina magiei sunt următoarele:dureri groaznice de cap – fie în spatele capului, fie la frunte, fie între ochi. Palpitatii, amortelile inimii, mâinilor sau extremitătilor de jos, nemultumiri în familie pentru lucruri neînsemnate, sănu poată sta omul în casa lui, să aibă capul greu, să fie indispus, să lenevească, sănu vrea să gătească sau să curete casa, să simtă că îl sugrumă ceva de gât, să simtă o greutate pe piept, să simtă că ceva umblă în trupul lui cu mare viteză, să se îmbolnăvească şi săsufere în timp ce medicii nu-i găsesc nimic, să aibă neputinte trupeşti, în timp ce mănâncă normal să piardă din greutate, să aibă temeri, să sufere de melancolie, etc.
Acestea sunt câteva dintre simptomele din care cel căruia i-au fost făcute vrăji poate să înteleagă dacă l-au atins.
––––––
Simptomele prezentate de arhimandritul Nectarie nu trebuie considerate efecte precise ale farmecelor.Dacă cineva are capul greu sau dacă simte o apăsare pe piept nu trebuie săse gândească imediat căi s-au făcut farmece. Tot aşa cum unii nu vor să creadă nici în  ruptul capului că li s-au făcut farmece (deşi găsesc pe pragul uşii diferite urme – broaşte moarte sau alte semne), tot aşa altii sunt
obsedati căli s-au făcut farmece, şi confundă stările de oboseală, sau rău fizic, cu manifestări ale farmecelor. Numai preotii care păstrează dreapta-credintă sunt în măsură să spunădacă cineva este sau nu sub influenta farmecelor (ceilalti preoti, care deschid cartea au fac alte practici magice, încearcă săconvingă oamenii că au farmece numai pentru a-şi mări numărul de clienti) – n.ed.

––––––––––––

Deci, cine dezleagă vrăjitoriile?

Aşa cum am scris, vrăjitoriile sunt slujbe satanice şi dacă satana se teme numai de Hristos şi de nimeni altul, să afle toti că NUMAI PREOTII DEZLEAGĂ vrăjitoriile. Numai Biserica lui Hristos. Nimeni altcineva.
Pentru a fi dezlegate vrăjile tale, trebuie săintre cu adevărat în inima şi în casa ta Hristos, şi atunci va veni preotul să-ti sfintească casa, citind exorcismele Bisericii, ale Marelui Vasile, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care sunt scrise în Molitfelnicul Bisericii noastre. Pentru ca dezlegarea să aibă loc este esential să intre în casa şi în inima ta Hristos. Te-au prins vrăjile pentru că în inima ta nu a existat Hristos, a existat doar diavolul cu păcatul şi de aceea te-au prins.
Pentru ca săfie dezlegate vrăjile şi săfugă, adică să fugă diavolul, trebuie să intre înăuntru, după cum am scris, Hristos, şi atunci diavolul va dispărea. Atât cât Îl primeşti pe Hristos înăuntrul tău, atât va ieşi şi diavolul, adică se va destrăma vraja. Şi atunci te va ajuta preotul prin dezlegările pe care le face.
Trebuie să întelegem, iubitii mei frati, că diavolul stăpâneşte doar acolo unde nu este Hristos.Diavolul fuge numai dacă Îl găseşte pe Hristos,.
Singurul mijloc de desfacere a vrăjilor şi de vindecare a demonizării este întoarcerea noastră sinceră la Hristos, prin SPOVEDANIE, POCĂINłĂ, SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE şi toate cele la care ne-am referit mai sus.
Sfânta Împărtăşanie fărăspovedanie este glont fără armă.

CUM POT FI DEZLEGATE VRĂJILE?
– Spovedanie curată şi generală din anii copilăriei până în prezent.
– V ăveti spovedi după prima spovedanie la fiecare 40–50 de zile sau de fiecare dată când se îngreunează sufletul dumneavoastră.
– Să vă împărtăşiti cât de des se poate, dacă vă îngăduie duhovnicul.
– Să mergeti în mod obligatoriu în fiecare duminică la Biserică
– În fiecare dimineată veti mânca putină anafură şi veti bea agheasmă.
– Veti posti miercurile, vinerile şi marile posturi de peste an.
– Să faceti în casa dumneavoastră sfeştanie şi săse citească dezlegările Marelui Vasile.
– Să stropiti zilnic cu această agheasmă toată casa dumneavoastră.
– Să faceti dimineata şi seara rugăciuni.
– Să tămâiati în fiecare zi şi să aprindeti candela.
– Să cititi zilnic un capitol din Noul Testament.
– Să-i iertati din inimă pe cei care v-au făcut vrăjile şi v-au distrus.
Atentie!
Nu mergeti niciodată la descântător, vrăjitor sau ghicitor, etc., deoarece atunci situatia dumneavoastră se va înrăutăti.
Făcând cele de mai sus vor fi dezlegate vrăjile şi dacă vi se va mai face nu vă vor mai atinge.
Multi cred că nu au păcate şi de aceea nu se spovedesc. Aceasta este o rătăcire. Păcat nu este numai sa provoci pagube, să nedreptăteşti şi să ucizi.
Păcat este şi gândul viclean şi că am văzut şi auzit murdării, minciuna mică sau mare, dacă am ascultat pe ascuns, dacă am înjurat sau insultat, dacă am drăcuit, dacă am înjurat de cele sfinte, dacă am fumat, dacă
mâncăm în zilele de post (miercurea – vinerea, toate marile posturi), dacă nu ne rugăm dimineata şi seara, dacă nu citim zilnic din Noul Testament, dacă nu mergem la biserică în fiecare duminică, dacă ne-am împărtăşit fără spovedanie, dacă am avut vreodată legături înainte de cununie (curvie), dacă ne-am masturbat,dacă am săvârşit după cununie adulter, dacă am făcut păcate împotriva firii, dacă am făcut avort sau dacă am ajutat pe cineva să facă, dacă am jurat (chiar dacă am spus adevărul), dacă am furat, dacă nu vorbim cu
cineva din supărare, dacă am mers la descântători, vrăjitori, astrologi etc., dacă am învinuit, dacă am condamnat, dacă am acuzat pe preoti, dacă, dacă, dacă… Sunt multe păcatele noastre şi tu spui că nu ai păcate?

Arhimandritul Nectarie Moulatsioti  – fragmente

Reclame

26 responses to “DESPRE FARMECE ŞI CUM POT FI ELE DEZLEGATE

 1. Auzi ce chestiune! Mai crede Biserica in vraji in secolul nostru? E si pueril si SF!

 2. vazand comentariu de mai sus a unei persoane, total inpotriva..las intreba asa:Tu pe ce lume traesti?cine iti creeaza viata tie.tu?nu uita ca Dumnezeu ne-a da viata si fiecare moment din viata noastra.exista rau pe pamant,facut de ,,satana,,insa tu esti unul dea-l lui.ai probleme de personalitate,incat nu sti sa faci o diferenta,,mai crede biserica in vraji”..cred ca tu asociezi biserica cu un club,iar toti preotii sau credinciosi,nu se roaga ci canta si danseaza..cam asa concepi tu cuvantu,,biserica”..o rusine k poti fi om pe pamant,incat nu esti demn pe ce lume traesti.nu ma mira k sunt oameni precum,,tu”…gandesteste k datorita lui Dumnezeu existi,fiind pacatos,Dumnezeu iarta,,dar sa nu te mire ghinioanele vieti pe care le vei intalni.odata o sa dai ochi cu Domnul…!

  • Deci sa inteleg ca tu te tragi din maimuta nu esti insuflat cu viata de Dumnezeu te inchini Tehnologiei iar in conceptia ta credinciosi sunt sclavi spirituali.Foarte bine nimeni nu te obliga sa crezi ce cred eu iar tu nu ma bate la cap sa cred in lumea stintei si a tehnologiei care este o nebunie inaintea Lui Dumnezeu.Nimeni nu a reusit sa creeze o celula, un fir de iarba un organism viu asa ca mai gandeste-te la cine zace prostia.

   Uneltirile diavolesti si patimile oamenilor
   Principalul obiectiv al diavolului este tulburarea ideii de Dumnezeu in om, iar pentru asta va opune intotdeauna dreptatea iubirii, insa niciodata invers. Sfintii Parinti i-au prins metodologia si o descriu simplu. Cand Necuratul nu iti poate inrobi sufletul prin saracie iti va oferi ca momeala bogatia. Daca nu te intristeaza prin calomnii si injurii, iti va aduce laude desarte si slava. Cand nu poate birui omul sanatos il incearca cu boli, iar daca nu te risipeste in placeri amagitoare, se va stradui sa te ravaseasca prin tot felul de suferinte. Chiar Pavel spune in II Corinteni 2:11: “Gandurile lui nu ne sunt necunoscute“.
   Nu razboiul dintre bine si rau este cel care ar trebui sa-l ingrijoreze pe crestin, ci uneltirile, caci asa cum afirma Sf.Ioan Gura de Aur: “Caci vrajmasul nu ne razboieste fe fata, ci pe ascuns. Nu arata indata ceea ce vrea sa faca, ca sa nu se dea de gol. Ci, purtand masca, lucreaza prin amagire, ca un vrajmas viclean, care pentru a cuceri o cetate, sapa pe ascuns sub zidurile ei!“
   Noi, ca popor al lui Dumnezeu, ne aflam astazi in pragul celor mai teribile uneltiri. De peste tot se aude parca sasaitul amagitor al ispitirii. Iata cum descrie Sf. Grigore Teologul,aceasta plasa fatala pe care ne-o intinde diavolul: “…a nascocit mii de sulite ucigatoare, care deseori sunt ascunse sub o masca frumoasa. Prin acestea le pregateste un sfarsit mizerabil oamenilor, asa cum o undita bagata in apa le aduce moarte pestilor!“

   Singura arma a noastra pentru a ne putea apara de uneltirile duhurilor ratacitoare este Credinta intr-unul Dumnezeu, care s-a descoperit pe Sine noua prin intruparea Fiului si ravna de a lucra intreaga viata pe frontul iubirii neconditionate a Vietii!

  • Nu vrei tu sa inveti ceva gramatica? Desi, avand in vedere acuratetea mesajului tau, la cat talmes-balmes ai prin capsor, nici Dumnezeu nu cred nu te poate ajuta. Iti recomand o mica intelegere cu diavolul.:). Tipul nu este chiar atat de inutil precum vor altii sa te faca sa crezi :))) Are un rol foarte foarte important in evolutie. Stii, nu biserica a ajutat la creearea masinii de al carei volan te sprijini mandra. Cat priveste lumea de dincolo….e cam ca pe aici: prost sa fii, noroc sa ai! Tind sa cred ca tie iti va fi foarte bine chiar si pe acolo:)))).In alta ordine de idei, banuiesc ca nu ratezi niciun os expus pe la biserici.:). Si, apropos, biserica , chiar este un club. Cam kitchos, dupa gusturile mele.:)))).

   • Draga Simona eu sunt barbat si nu detin masina.Mandra si aroganta esti tu si consideri ca esti inteligenta.Eu consider ca esti deosebit de naiva pentru ca intre tine si un animal necuvantator nu este nici o diferenta.Dumnezeu exista chiar daca mi mintea ta nu-L accepta .Este posibil sa fii o satanista dupa stil si cam ce te arde oricum o sa-ti iasa pe nas tot ce spui despre Biserica ,sfintele moaste caci viata este scurta si o sa te infatisezi inaintea Celui care te-a creat desi tu crezi ca te tragi din maimuta ca asa ai invatat tu de la aceia care te vor proasta.

 3. Nimic fara DUMNEZEU. DUMNEZEU EXISTA! Cine nu crede in el, este omul diavolului, are de toate, nu-i lipseste nimic. Dar vai mama lui, cand va trece in nefiinta. IADUL II VA FI CASA VESNICA.
  Omul nu se trage din maimuta. Va rog sa cititi cartea despre moartea lui Darvin.
  REDAU MAI JOS PSALMUL 11, PENTRU INGAMFATI, SATANISTI,INCONSTIENTI:
  Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
  2. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
  3. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
  4. Pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?”
  5. Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
  6. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
  7. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
  8. Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.

 4. Am gasit o bratara sub canapea cu 4 cruci pe ea si nu apartine nimanui, tin sa spun ca de curand am renovat camera respectiva deci a ajuns acolo recent, faptul ca are 4 cruci pe ea este semnificativ pentru ca in apartamentul respectiv suntem 4 persoane.
  Sincer, nu stiu ce sa cred, nu prea cred in vrajitorii, blesteme sau chestii dinastea, dar se intampla tot mai multe lucruri ciudate.

 5. va rog spuneti-mi de ce gasesc la casa parintilor mei (mentionez ca ei sunt decedati)oua peste tot (in pod chiar daca este totul incuiat prin curte la toaleta sus ) care este cauza? va rog ajutati-ma

 6. Tot ajutorul vine NUMAI de la Dumnezeu, Maica Fecioara prin preoti si rugaciuni sau actiuni personale..
  Domnul nostrum Iisus Hristos este Atotputernicul si satana tremura de frica Lui. In lume exista bine si rau, si va exista pina la terminarea ei.
  Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu miluieste-ne pe noi pacatosii. Amin

 7. Buna ziua! Numele menu este Juliana.sent din bucuresti.nu am credit card exists blesteme so farmers pana acum trek ani,came am gas it in data patului fiicei male in ghemotoc due ate colorate,tricourike partenerului menu manjite,visuri ciudate,agitatie in timpul somnului,vise cu oameni imbracati in negru,mind s-a intamplat as visez cum cine a vine spare mine so great as ma stranga deg at.banuiesccine este in spatele acestei suferinte care Mimi face vista in calvar.a plecat din casa costs Nora a partenerului menu,dear continua as he faca rau.metg LA biserica due date or pot.LA dezlegari,cried injustitia divina.am of crude great deal due dear credinta mea este puternica.nimicnu ramane neplatit pe lumea as
  Ta.tel.0784435194

 8. astaeadevarul.wordpress.com
  cititi aici si vindecati-va …. DUMNEZEU Nu cere bani NICIODATA !

 9. Buna…ma cheama Bianca si am 23 de ani
  astazi facand curat am ridicat covorul si am gasit cateva boabe de grau roz(otrava pt soareci).Eram cu tatal meu..mirata l-am intrebat ce cauta otrava de soareci sub covorul din camera mea.Ciudat nici el nici mama nu stiu ce cauta acolo otrava…
  Intreband in stanga si in dreapta oameni mai batrani …mi sa spus ca cineva imi vrea raul..etc…
  Ma poate lamuri si pe mine cineva ce inseamna si ce am de facut ?
  Mentionez ca nestiind ca trebuie sa ma spal inainte sa il strang cu aghiasma fata si maini…l-am strans cu matura in faras si l-am aruncat in gunoi

 10. este adevarat ca daca te duci la „maria campina” asa zisa vrajitoare de magie alba facatoare de minuni va sa zica este adevarat ca poate ajuta oameni suferinzi de farmece? intreb si eu sa nu fac vreo greseala astept raspuns multumesc

 11. boros ioana margareta

  As vrea sa pot afla ce putere are sora mea cu 15 ani mai mare decit mine de toate dorintele rele se leaga de mine si de copii mei ma urit inca de la nasterea mea ma lovea batjocorea jignea si ce gindeste si spune se implineste mia luat totul a intors toata lumea impotriva mea de exemplu mergeam cu ea pe strada si dintrodata zice uite ce invidios e si numai de invidie am parte sau zice fara nici un rost trebe sa ti schimbi locul de munca cand mie imi mergea bine si se intimpla atitea nenorociri ca chiar trebe sa l schimbi si multe altele copii mei sant de parca ar trebui sa duca necazurile copiilor eii si eu la fel traieste numai din necazul pe care mi le face am 49de anii si ca un vampir mi a luat totul pina si ultimul prieteni se intoarce impotriva mea numai stiu ce sa fac oricat ma rog nu ajunge pina ce si din biserica ma alungat cand ma m intilnit cu ea in usa biserici a inceput sa strige nu ti rusine tu sa vii la biserica?si asa este mi rusine sa merg la popa sa i zic ce mi face propia sora si nu prea sant crezuta ajutatima va rog nu stiu cine este propia mea sora

 12. Bună ziua,am decis să imi zic și eu poveste.Pe data de 3 Decembrie am descis sa mergem eu si prietenul meu cu care sunt intr-o relatie de 9 ani in Italia să muncim să ne facem un viitor.precizez ca avem casa noastra la tara,in fata cu viitori socrii ai mei..era totul frumos ne facem vise ,bine..am plecat .am ajuns in italia ,am luat de acasa ,adica ne-a oferit parintii prietenului meu o gasca ,Duminica am pregatito și am mancat,dupa 2 ore cand m-am pus la culcare am inceput sa imi fie rau ,ameteli dureri cap,intr-un final am adormit ,a doua zi cand m-am trezit foarte foarte rau,la ora 5 dupa-amiaza mi sa pus un nod in gat ,jur parca ma strangea cineva de gat,durere in piept peste tot,am ajuns la spital,specific ca eram si racita,dar analizele ok,au zis ca am facut atatc de panica,ok..dar de atunci vai de mine ce am tras,nu mai aveam liniste plangeam ma durea toate,am decis sa ne intoarcem ,am ajuns inapoi acasa.mai rau ,intr-o dimineata m-am trezit sa imi fac cafeaua , cum ma uitam pe geam,(facusem la ibric cafeaua) dau cu coltu ochiului si vad cu de limpezeste cafeaua si se face forma cruci..va imaginati mi sau muiat picioare nu stiam ce sa fac..si din momentul acela am inceput sa ma simt mai binisor,dar visam foarte urat numai mortii etc,dureri insuportabele de cap..pana la urma am facut pasu sa merg la cineva sa ma descante si a zis ca de la mancare am mancat ceva..oare sa fie asta? Ajutatima va rog !!!

 13. Îmi place ca exista magie alba și magie neagra dar amândouă vin de la Satana. Mama lui de satana .. mai face și bine din când în când. Și pentru ca sunt vrăjitoarele fac vrăji albe sau negre ..numai și NUMAI Biserica deține puterea absoluta sa le desfacă. Hahahaha m am distrat în dimineața asta. Mulțumesc!!

 14. Buna la toata lumea,vreau sa povestesc si eu ceva…sunt de 2 ani si ceva cu un barbat pe care il iubesc extraordinar de mult,avem ganduri serioase impreuna!!dar de ceva vreme el sta foarte rau cand vine acasa,ramane fara aer si ameteste,chiar daca vorbim numai la telefon el cand imi aude glasul il ia cu rau,saptamana aceasta ma duc la biserica sa vorbesc cu un preot despre situatia aceasta,stau foarte rau din cauza asta si nu stiu ce sa cred,am nevoie de ajutor!!!

 15. Am si eu o intrebare . Exista vreo vrajitorie legata de oameni care merg foarte des la wc, de parca ar controla ceva si se uita in oglinda de parca ar avea intentii ascunse ? Ceva ce ar produce cosmaruri , trezire brusca din somn , stari interioare aiurea , parca fortate , ganduri rapide si parca fortate , istovire trupeasca ?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s