Îndemn la rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni

Îndemn la rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni. În ziua prăznuirii lor, 16 august, zi de post, nu putem admite ca numele Domnului să fie hulit în concerte smintitoare

În dată de 16 august, ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni (Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu cu fii săi, Constantin, Radu, Ștefan și Matei și ginerele voievodului vistiernicul Ianache Văcărescu), în zi de post, Vineri când Mântuitorul a pătimit, este programat un cumplit spectacol, mai degrabă ritual satanic fără nicio exagerare, al “artistei” americane “Lady Gaga” .

Din moment ce ierarhii, patriarhul și mai marii Bisericii tac, chiar dacă li s-au făcut și sesizări, e timpul ca noi mirenii, nevrednicii robii lui Dumnezeu, să luam atitudine atât cât ne este cu putință. Așa că propun, de astăzi înainte, până la împlinirea concertului, și chiar și în timpul lui, dacă Bunul Dumnezeu îngăduie una ca aceasta, să ne rugăm tuturor Sfinților, și în special Sfinților Mucenici Brâncoveni să nu permită ca în ziua prăznuirii lor, a doua zi după Adormirea Maicii Domnului, să se săvârșească un așa smintitor și păcătos eveniment.

Avem la dispoziție în format pdf și word Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, împreună cu rugăciunea de mai jos, pe care o putem spune atunci când din nefericire nu avem posibilitatea să citim integral acatistul.
Însă consider eu, cel mai important ar fi, ca cel puțin o singură dată pe zi, cu smerenie și cea mai mare sinceritate să ne rugăm Sfinților cu cuvintele noastre să ne îndeplinească dorința.
De asemenea, cei din București sau cei care sunt  în trecere prin capitală, pot merge dacă au posibilitatea la Mormântul Sfântului Mucenic Voievod Constantin Brâncoveanu de la Biserica Sf. Gheorghe cel Nou aflată la kilometrul 0 între Piața Unirii și Universitate.

DESCARCĂ ACATISTUL SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN FORMAT PDF

 

DESCARCĂ ACATISTUL SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN FORMAT DOC (WORD)

Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni

O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați făcut priveliște de multă mirare oamenilor și îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări și de sfintele voastre virtuți, și să ne dea o cuvioasă îndrazneală, spre a îndrepta către voi, cu bună nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiutorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, și către voi, ca și către aceia care, călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător bine săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit, și ați ajuns lăcașuri sfințite, în care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit.

O, fericiților, sfinților, și bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim, și care pentru multa noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli, pagube, necazuri, și de înfricoșate și negândite nevoi, mai mult decât toți, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticaloșiti și asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare și avuție pământească aflându-vă, în toata viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din mila proniei dumnezeiești săraci și strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând, frumusețile mincinoase și stricăcioase ale acestui veac trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele cerești cu totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbră, și o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea, și însăși viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi, de bună voie, și de nimeni siliți, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rușine este a și grăi ne-am prăvălit, și mai mult decât necredincioșii și rău credincioșii iubind prostia și nerușinarea patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului și lumina lumii, pentru noi se hulește tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt și de mare cuviință al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, și în Treime închinat. Ce răspuns vom da oare Înfricoșatului, Dreptului, și Nemitarnicului Judecător, căci știm prea bine ca de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea, și dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul, și cu fapta am lucrat, și pentru ce la chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitocească înțelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului, și a diavolului, prin sfintele și pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericiților martiri, rugătorilor fierbinte către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru țară și neamul vostru, pentru toți cei ce aleargă către voi cu credință tare și umilință nefățarnică. Mijlociți pentru noi toate cele bune și de folos pentru luminarea ochilor minților și inimilor noastre celor întunecate de grija vieții de acum, râvna aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștiință a mărgăritarului celui de mult preț al binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina ochilor și decât viața această vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și biruiți de urâte gânduri și de patimi de necinste.

Cereți pentru noi și statornicia neclintită și tăria de diamant ce ați avut până ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul, și pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a Împărăției Sale, în vecii vecilor. Amin.

În final, rog pe toți administratorii de bloguri/site-uri creștin-ortodoxe dacă găsesc bună această intenție, să preia acest articol.
Vă prezint și sesizarea înaintată de mine la Biroul de Sesizări al Patriarhiei Române pe data de 21 iunie 2012. Nici până în prezent nu am primit răspuns, nici măcar unul de confirmare sau de luare la cunoștință.

      Doamne ajută !
Doresc să vă aduc la cunoștință și să vă sesizez, în cazul în care Patriarhia nu a aflat sau nu s-a auto-sesizat, că pe data de 16 august 2012 la Arena Națională din București, se anunță din nefericire un concert al controversatei artistei americane “Lady Gaga”.
Lady Gaga este o persoană și artistă mai mult decât non-conformistă, este, dacă ne raportăm la versurile, mesajele și ținutele sale, fară nicun fel de exagerare sau fanatism relgios, o ființă satanică. Căteva dovezi drept argumente solide ar fi următoarele:

Cele scrise mai sus cred că sunt pe înțelesul oricui, și nu lasă loc de dubii în ceea ce privește orientarea religioasă și influența satanică a “starului” internațional.
Aproximativ 55.000 de persoane sunt așteptate la concert, în special tineri care nu cunosc fața adevărată a artistei sau care sunt orbiți de popularitatea ei. Din fericire, oarecum prin intermediul rețelei de socializare Facebook – https://www.facebook.com/events/422860484411418/, s-au strâns momentan peste 260 de persoane care nu sunt de acord cu păcătosul concert anunțat pe 16 august 2012. Din păcate, un astfel de concert nu este unic. Mai multe trupe de rock cu mesaje asemănătoare își anunță prezența la “Tuborg Green Fest”, eveniment de asemenea periculos pentru creștin și inadmisibil într-o țară creștin-ortodoxă.
În concluzie, rog să se aducă la cunoștință ierarhilor români aceasă sesizare și să se ia atitudine față de acest eveniment și cele asemăntoare.
Dumnezeu să ne lumineze !

 

 

sursa http://demni.net

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s