Monthly Archives: august 2012

Imaginea de ansamblu al Tainei faradelegilor

Secretele Interzise Ale Pamantului.

Partea 1;2;3.
======================================================================= 
Secretele Interzise Ale PamantuluiImaginea de Ansamblu.
 Partea 1.
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================
 
 

Imparatia Antihristica a pus stapanire pe intreaga lume

Parintele Justin Parvu : „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos”. Sa ne rugam bunului Dumnezeu, cat mai fierbinte, sa trecem cu bine peste toate relele ce vor veni peste noi ( Imparatia Antihristica a pus stapanire pe intreaga lume )

 

– Par­inte, cum sfa­tu­iti poporul sa pro­cedeze cu privire la aceste vac­cin­uri crim­i­nale care se vor impune cu forta, asupra copi­ilor nos­tri si asupra mamelor insar­ci­nate, si poate pe viitor asupra tuturor?

– Dragii mei, e greu sa dai un raspuns unui popor intreg, pen­tru ca nu avem decat solu­tii dureroase, pen­tru ca aceasta este real­i­tatea in care traim, foarte, foarte dureroasa. Am spus de la inceputul anu­lui ca tre­buie sa ne pre­ga­tim pen­tru mar­ti­raj si mai mult de atat nici nu as mai fi avut de grait, dar oamenii sunt neputin­ciosi cu duhul si cu mintea ca sa inte­leaga. Nu e usor sa traiesti in ziua de azi. Dar daca Dom­nul asa a binevoit ca noi sa suferim aceste vre­muri, apoi tre­buie sa ne supunem si sa primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noas­tra, ca din mana lui Dum­nezeu, si nu a vra­j­ma­su­lui. E mai greu acum, pen­tru ca ne-am invatat cu comod­i­tatea, cu tele­vi­zorul si cu toate mof­turile si lib­er­tatile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efec­tul dau­na­tor al aces­tor lib­er­tati – ne-au slabit put­er­ile sufle­tu­lui. Mintea este ingreuiata, trupul slabit si datorita ali­men­tatiei otravite cu care ne hranesc mai marii nos­tri, si nu sun­tem obis­nu­iti sa pur­tam niciun fel de razboi, nici duhovnicesc, nici tru­pesc. De aceea, va rog sa nu mai cau­tati solu­tii. Solu­tii omen­esti nu sunt, dragii mei! Solu­tia este moartea pen­tru Hris­tos. Tata pe fiu si mama pe fiica va da la moarte. Iata ca asis­tam la implinirea aces­tei proorocii. Daca mama va lasa copilul sa fie vac­ci­nat, este ca si cum l-ar da la moarte. Am spus de mai multe ori sa luam mod­elul lui Bran­cov­eanu, care cu marime de suflet privea muceni­cia fiu­lui sau cel mic, Matei. Invatati copiii sa tra­iasca in legea crestineasca, aceste obi­ceiuri sa le deprinda mai cu seama; nu mai e nevoie de nicio alta sti­inta, de nicio scoala; prin orice mijloace copiii nos­tri sunt otrav­iti nu numai cu aceste vac­cin­uri, ci cu atatea infor­matii min­ci­noase la adresa cre­atiei lui Dum­nezeu, cu cal­cu­la­torul si cu tot soiul de filme, care ofera copilu­lui o edu­catie antihris­tica. Daca nu aveti unde sa va retrageti din soci­etatea aceasta potrivnica lui Dum­nezeu, stati fiecare la locurile dum­neav­oas­tra si mar­tur­isiti pe Hris­tos, opunandu-va tuturor masurilor vic­lene de exter­minare a omu­lui. Pen­tru ca asta tan­jeste vra­j­ma­sul sa faca, sa dis­truga fap­tura lui Dum­nezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este – crearea OMULUI: De ce il iubeste Dum­nezeu atat de mult pe om? Toc­mai de aceea ar tre­bui sa prin­dem put­ere si curaj, pen­tru ca daca sun­tem asa de tare lup­tati si impresurati din toate par­tile de atatea prime­jdii si nevoi, inseamna ca si invidia vra­j­ma­su­lui se mareste datorita dragostei lui Dum­nezeu sporite fata de noi, chipul si ase­m­anarea Sa. Dar iata cat de mult ne iubeste Dum­nezeu ca inca mai rabda toate pacatele si faradelegile noas­tre. Numai dracul nu intelege mila si iertarea lui Dum­nezeu, ca daca ar fi inteles-o, cred ca s-ar fi pocait si el.

De aceea va zic – aveti incredere ca Dom­nul va va da put­ere sa mar­tur­isiti pen­tru El. Traim intr-o lume anarhica, intreaga clasa polit­ica este vra­j­masa a lui Hris­tos si slu­ji­toare raului, de aceea numai sim­pla noas­tra vie­tuire, fara sa abdicam de la prin­cipi­ile noas­tre cres­tine, este o mar­tur­isire si o muceni­cie de zi cu zi.

Asadar: Nu prim­iti acest vac­cin si nimic ce aduc nou put­er­ile politice de azi.Evreii con­duc lumea si amer­i­canii lucreaza pen­tru ei si cred ca au ajuns sa o stapaneasca deoarece nu mai au nicio sfi­ala; totul este la vedere si sunt con­sti­enti ca nu mai au niciun adver­sar de temut si lupta pen­tru exter­minarea pop­u­latiei, ca cei putini care vor ramane sa se inchine lor. Acum ei stu­di­aza si fac tri­erea iar modul prin care vor dis­tinge oamenii intre ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Caci in fond cipul ce este? O arma impotriva omu­lui. Iar noi nu mai avem arme; tinere­tul nos­tru este obosit, incat chiar sa vrea sa se ridice din vraja in care traieste, nu mai are put­ere. Sin­gurele noas­tre arme sunt numai cele duhovnicesti: rugaci­unea, smere­nia, dragostea, dar si mar­tur­isirea. Nu se poate dragoste fara mar­tur­isire. Dragostea este jert­fi­toare, iar noi daca ne temem sa mar­tur­isim ade­varul, ce jertfa mai avem? Sau daca nu ne pasa de aproapele nos­tru care este in nesti­inta si noi nu il infor­mam si il lasam sa cada prada aces­tui sis­tem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai lupta astazi sa trezeasca pe fratele lor, care nu au ramas nepasatori fata de viitorul unei natii si al unei Bis­erici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dum­nezeu, care isi pun viata pen­tru fratii lor.

De aceea, mamelor, educati-va crestineste copiii si nu ii lasati necon­tro­lati! Nu ii lasati sa isi faca men­drele lor, nu ii lasati prada edu­catiei aces­tei soci­etati, pen­tru ca le-ati asig­u­rat si moartea sufleteasca, dar iata ca si pe cea tru­peasca! Mai degraba iesiti din mijlocul aces­tei soci­etati si va cresteti copiii in dragoste si sim­pli­tate. Sara­cia si greu­tatile va vor intari mai mult si mintea, si sufle­tul, si trupul. Nu vedeti ca prin atatea lib­er­tati si drep­turi ale copilu­lui, ei ajung sa aiba drep­tul de a ti-l ucide, drep­tul de a dis­truge o natie?

– Sf. Apos­tol Pavel spune sa ne supunem stapanir­ilor si mai mar­ilor nos­tri? In ce masura ne mai putem supune in ast­fel de conditii?

– Tot Sfan­tul Pavel spune sa ascul­tam de Dum­nezeu mai mult decat de oameni. Nu mai avem de cine asculta, dragii mei, decat numai de Dum­nezeu. Diavolul s-a intru­pat in acest sis­tem politic si se lupta cu noi prin ei, mai aprig ca nicio­data. Iti ofera mai intai toate pricinile paca­tuirii: car­ci­umi si alcool, dez­mat si imag­ini cat mai des­franate, amuza­ment si lib­er­tati de tot soiul. Asa se alege un con­d­u­ca­tor: prin harul lui Dum­nezeu si vointa natiu­nii, nu? Dar aces­tia ce har de la Dum­nezeu sa aiba? Aces­tia sunt lupi rapi­tori, nu mai este o stapanire aleasa, este o stapanire antihris­tica, potrivnica lui Hris­tos. Daca se impotriveste lui Hris­tos, glasul acelei stapaniri nu va mai fi unul de ascul­tat. Ce stapanire este aceasta care ne da paine otravita sa man­cam? Care ne ucid copiii? Nu vedeti ca au inceput cu copiii, cu sufletele aces­tea nevi­no­vate? De ce? Pen­tru ca ii ucide nevi­no­va­tia copi­ilor. Cu mar­ti­ra­jul copi­ilor a inceput Bis­er­ica lui Hris­tos, cu mar­ti­ra­jul prun­cilor, iata ca incepe si prigoana aces­tui veac de pe urma. Dar socotesc ca jertfa nevi­no­vata a aces­tor copii nu va fi nelu­cra­toare, ci ea va da put­ere ale­silor Bis­ericii lui Hris­tos. Si cred ca va fi o incu­nunare a cres­tin­is­mu­lui prin jertfa copi­ilor nevi­no­vati. Este foarte per­icu­los acum pacatul nesti­in­tei; toti vedem peri­colul in care ne gasim si sun­tem obligati sa ne infor­mam si avem dato­ria de a informa si pe ceilalti frati ai nos­tri mai sim­pli si nea­ju­torati. Nimeni nu va putea spune ca nu a stiut ca vac­cinul acesta este uci­gas… iar pen­tru cei care nu au stiut cu ade­varat, pen­tru aces­tia Bis­er­ica, prin preotii si slu­ji­torii ei, este respon­s­abila si va raspunde pen­tru sufletele lor. Omul vine sa se formeze in Bis­er­ica si ce for­mare ii dam noi, daca propo­vaduim aceeasi invatatura cu a stat­u­lui antihris­tic? Bis­er­ica nu ramane straina fata de toata con­junc­tura aceasta polit­ica si sociala si este datoare sa se implice atat in soci­etate cat si in polit­ica, atata timp cat legile politice impied­ica porunca lui Dum­nezeu. Preo­tul, la hiro­tonie, jura ca se va supune lui Dum­nezeu si porun­cilor Lui, dar si stapanirii statale. Pai cui juram noi? Presed­in­tilor si par­la­men­tar­ilor care legal­izeaza pros­ti­tu­tia si actele cu cip? Pai rolul preo­tu­lui este numai sa cunune si sa inmor­man­teze? Nu. El este sarea paman­tu­lui si lumina oame­nilor. Ce lumina mai aduce, daca el se supune legilor intunecate ale aces­tui veac? Iar daca tace, inseamna ca refuza sa aduca lumina oame­nilor. Nu ei sunt urmasii apos­to­lilor, carora Man­tu­itorul le-a poruncit: „Mer­geti in toata lumea si propo­vaduiti Evanghe­lia la toata faptura”(Mc. 16:15)? Nu le-a poruncit sa taca. Daca s-ar ridica o elita de preoti si de calu­gari, care intr-adevar sa se anga­jeze in slu­jba Ade­varu­lui, atunci s-ar mai schimba sit­u­a­tia.Iar prin aceasta schim­bare eu nu inte­leg imbunatatirea con­di­ti­ilor de viata si nici macar a car­ac­teru­lui celor ce ne con­duc, ci inte­leg o schim­bare in sufletele cred­in­ciosilor, o intarire a cred­in­tei care ne va da forta sa mar­tur­isim impre­una, ne va da uni­tatea si dragostea jert­firii. Impor­tant este sa ne opunem tuturor antihris­tilor si sa murim demn; sa nu avem o poz­i­tie de lasitate. Iar poporul cum sa se mobi­lizeze, cum sa aiba tarie duhovniceasca, daca nu are lideri?

– Poate ca preotii aces­tia se tem sa nu fie inlat­u­rati din pos­turile lor si ast­fel sa nu mai poata cate­hiza cred­in­ciosii pe care ii mai avea.

– Repre­salii au fost din­tot­deauna si vor fi. Noi nu tre­buie sa cal­cu­lam cat timp de cate­heza avem la dis­poz­i­tie. Poate sa fie si o sap­ta­mana, dar sa imi fac dato­ria cu toata jert­fel­ni­cia fata de Evanghe­lia lui Hris­tos si nea­mul meu. Au fost 12 Apos­toli si pana si acolo a intrat diviz­iunea, tradarea. Si ce cate­hizare este aceea daca taci? Pe mine nu tre­buie sa ma ingri­joreze fap­tul ca ma va schimba si va trim­ite alt preot in locul meu, cu mult mai slab si care sa core­spunda baremu­lui. Daca patimim ceva pen­tru Hris­tos, mai mult folos vom aduce natiei. Jertfa naste viata. Nu este sufi­cient sa mar­turis­esti un ade­var numai celui de sub epi­trahilul tau, ci tre­buie sa il propo­vaduiesti in auzul tuturor, avem dato­ria sa scoatem ade­varul la lumina. Te mai poti retrage din strate­gie, dar cat dureaza aceasta strate­gie, mai? Sufera poporul asta de atata strate­gie si nu mai facem nimic. Sa nu con­fun­dam strate­gia cu depunerea armelor. Doar nu sun­tem facuti numai pen­tru zile bune; un razboi cine il mai sus­tine? Si cine sunt lup­ta­torii? Nu noi cei din lumea aceasta de aici? De ce i se zice Bis­er­ica lup­ta­toare? Lup­ta­toare inseamna zi de zi sa sustii un atac impotriva put­er­ilor intuner­icu­lui. O asceza retrasa in indi­vid­u­al­i­tatea ei nu mai este un ade­var mar­tur­isit in plen­i­tudinea lui. Foarte fru­mos citeam la Evdoki­mov mai devreme: „Bis­er­ica nu tre­buie sa isi asume tre­burile con­crete ale cetatii, dar con­sti­inta crestina este chemata sa actioneze din plin pana si in chestiu­nile cele mai tehnice. Polit­ica, econo­mia, dez­voltarea sunt sfer­ele comune in care cred­in­ciosii si necred­in­ciosii se intal­nesc. Si ce imensa sarcina aceea de a desavarsi lumea prin sobor­nic­i­tatea cal­i­ta­tiva  a tutur­ora, de a insamanta in cul­tura lumina Taboru­lui. Un om al luminii poarta o lumina care straluceste peste intreaga lume. Marii duhovnici spun ca orice asceza lip­sita de dragoste si care nu este un „sacra­ment al fra­ter­ni­tatii” este desarta.  Vorbind despre euharistie, Sf. Ioan Gura de Aur spune: Aici este odaia inalta in care au sezut ucenicii; de aici au ple­cat spre Muntele Maslin­ilor. Sa ple­cam si noi in cautarea mainilor de saraci, caci ele sunt pen­tru noi Muntele Maslin­ilor. Intr-adevar, mul­ti­mea saracilor este aseme­nea unui codru de maslin sadit in casa lui Dum­nezeu. De acolo curge uleiul de care vom avea nevoie spre a ne infatisa, pre­cum fecioarele cele intelepte pur­tand lampile pline inain­tea Mire­lui”.

Prob­lema noas­tra cea mai mare acum este ca ne aflam intr-o bezna a igno­ran­tei si soco­tim pacatul nesti­in­tei un mare priv­i­legiu. Gen­er­a­tia aceasta a ajuns la apogeul nihilis­mu­lui. „Si ce daca fac lucrul acesta? A! Nu-i nimic!” Iei cipul – „Ei, n-are nim­ica!”; slu­jesti cu catolicii: „Ei, n-are nim­ica” si tot asa… toate nu au nimic. Nihilis­mul a nascut acest lib­erti­naj si aceasta stare te indrep­tat­este pe tine cumva sa faci orice, ce vrei, sa amesteci lumina cu intuner­icul, sa mergi si cu Dum­nezeu si cu mamona. In acest caz noi nu mai sun­tem ucenici al lui Hristos. 

surse:

 http://atitudini.com/

deveghepatriei

Pentru noile generati modelele de viata a celor din jur au un mare impact asupra comportamentului lor

Cum sa devenim model pentru aproapele?

 
        I:   Modelele pe care Biblia ni le ofera:
        Astazi tineretul a devenit una din cele  mai arzatoare probleme ale lumii,pentru ca ei au luato pe cai primejdioase.Se cauta pretutindeni caile  cele mai potrivite pentru indreptarea lucrurilor, pentru salvarea situatiei, pentru impiedicarea prabusiri.
         Pentru noile generati modelele de viata a celor din jur au un mare impact asupra comportamentului lor.O mare intrebare este de unde ar trebui sa luam modelele pentru viata noastra?Eu as spune ca cele mai bune modele sunt in Sfanta Scriptura,numai ca peste Biblia tinerilors-au asezat straturi multe de praf,iar peste sufletul lor poveri multe de pacate.E adevarat ca cei mai multi tineri au sfarsit rau,au sfarsit asa pentru ca au inceput rau.Din cea mai frageda copilarie,parintii nu le dau o educatie buna iar in viata de familie n-au vazut decat fapte si vorbe rele.Iar la acest fel de rau mostenit mai adauga apoi fiecare cate ceva rau prin indemnurile si pornirile din ei insusi.Caci fiecare om mai adauga si de la sine cate ceva la cea ce este partea altora in formarea lui.
        In Sfintele Scripturi sunt aratati o multime de tineri credinciosi care au facut o mare cinste lui Dumnezeu pe pamant .Lasand o peivire peste tinerii V.T. cum era Moise crescut in belsugul Egiptului sau David sau Daniel si atatia altii ca ei,toti crescuti in belsug dar toti deveniti mari oameni ai lui Hristos.Vom ajunge la tinerii N.T. care din dragoste pentru Hristos au socotit cele lumesti ca pe un gunoi fata de pretul nespus de mare al cunoasteri si dobandirii lui Hristos (Flp.3,7-11).Numai ca in ziua de astazi pentru tineri banul inseamna fericire,cu cat mai bogati cu atat vor mai mult iar aceasta nebunie a lor aduce moarte caci in sufletul lor nu mai este loc de biserica,iar daca ea lipseste, lipseste si Hristos.
        Ce minunate sunt de exemplu vietile celor sase  tineri:Teofil,Tertiu,Tihic si Teofin,Tinotei si Tit.Acestia au primit sarcina grea a propovaduirii Evagheliei,dar renuntasera la tot ce putea fi pentru ei niste radacini puternice in pamant si si-au inaltat bratele ca niste radacini vesnice la cer.
         Multi tineri ai vremurilor  noastre pun in fata nereusitelor,greutatilor stresul zilelor ce le traiesc.Nenorocirile i-si au rostul lor in viata noastra.Cautand prin Sfanta Scriptura vedem ca peste tinerii de atunci au venit greutai.Din exemplele pe care le gasim in filele Scripturii amintesc pe Daniel si prieteni lui:Anania,Azaria si Misael peste care a venit nenorocirea infrangerii si robiei poporului lor.Dar nu au renuntat la Hristos intarindusi incredintarile in orice vreme.
         Om al rugaciunii tanarul Daniel a-a renuntat la rugaciunea sa nici atuncu cand,descoperit fiind el era amenintat de moarte,dar greul pein care trecea la facut si mai hotarat in dragostea sa fata de Dumnezeu.
         Iosif a fost un alt tanar care si-a iubit fratii foarte mult dar dragostea sa fata de ei a fost rasplatita cu o vanzare in exil.A fost unul din cei mai infranati tineri ai poporului lui Dumnezeu,dar infranarea lui a  fost rasplatita cu ocara si inchisoare(Fc.37,14-18; 39,1-20).Totusi nenorocirile nu i-au clatinat statornicia.Caci cugetul curat este o pavaza mai tare ca un scut de otel.
        De aici trebuie sa intelegem ca dragostea lui Dumnezeu te poate mangaia de orice intristare si durere, te poate despagubi de orice pierdere si te poate bucura in orice moment.Prietenii pamantesti te parasesc devenindu-ti dusmani,banii se cheltuiesc  si nu lasa nimic in urma lor, iar tu ramai gol si trist si aici intervine diavolul cu gandurile disperarii care te duce la pierzare,de acea nu trebuie sa ne departam de cel care este vesnic prietenul nostru.
   II:   Noi insine model pentru aproapele
     Cea mai mare indatorire este de a ramane statornic in trairea lui Hristos pe oriunde ar merge si oriunde ar veni,oriunde ar lucra chiar daca nu ar putea spune nimic nimanui ,viata,caldura,smerenia si purtarea in Hristos vor fi cel mai rodnic exemplu al unui tanar.La inceput este foarte greu asa cum spune si Sfantul Apostol Pavel ”…eram slab,furios si plin de cutremur..”(ICor 2,3) dae apoi vom ajunge minunat.
      Trebuie sa fim mereu aproape de prieteni nostri si sa le amintim mereu ca nu este sarac acela care n-are bani, e sarac acela care n-are minte si n-are credinta ,nu-i nefericit cel ce n-are avutii, este nefericit acela care nu-L are pe Hristos,nu este nenorocire cand pierzi belsugul si ajungi in lipsa.Este nenorocire cand pierzi pe Dumnezeu si ajungi fara El.Caci pana il ai pe Hristos,nu vei  duce lipsa de nimic. Dar cand nu-L mai ai pe El,atunci vei duce o lipsa vesnica de orice avutie adevarata.
       Traim prezentul dar privim cu mileni in urma pentru a ne putea curati viata si pentru a fi modele mai intai noua si aoi altora.
       Mas-media,televiziunile si toate celelalte care ne pun in contact cu viata de azi aduc exemple si intamplari.Ne sunt prezentati oameni si culturi.In fiecare zi se aduce ceva nou in viata oamenilor,stiinta inainteaza,moda creaza extravagantul iar viata e conectata la calculatoare si fire.Nu au timp de rugaciune,iar pentru ei Hristos este ceva fantastic,o poveste care a existat,s-a scris dar s-a incheiat timpul ei.Lumea mondena,protagonistii marilor ecrane sunt modelele tinerilor de astazi.Se incurajeaza pacatul,totul este permis nimic nu are limita(traieste clipa).Haosul acesta aduce defapt pierderea nadejdii si speranta la viata.Sinuciderea este mijlocul de a scapa ee toate grijile fara as da seama unde duce acesta si care sunt urmarile lui.Dar toate acestea vor avea un sfarsit si o rasplata sau pedeapsa.Daca noi cei care l-am cunoscut pe Hristos si am primit mangaierea Sa in viata noastra o sa le impartasim si celor deznadajduiti fara a ne rusina de identitatea nostra de tineri crestini vom primi armonie si speranta pentru ai  ajuta sa atiga  telul vietii .
       Domnul sa-ti dea lumina,pace,speranta si bucurie in suferinta!

DESPRE DIMENSIUNEA RAZBOIULUI NEVAZUT DUS IMPOTRIVA OMENIRII

DESPRE DIMENSIUNEA RAZBOIULUI NEVAZUT DUS IMPOTRIVA OMENIRII DE CATRE OCULTA , SI DESPRE RAZBOIUL TOTAL CE VA VENI…!  

 

Sterilizarea barbatilor, prin introducerea in alimentatie a unui soi de porumb modificat genetic, care contine o gena a sterilitatii, precum si sterilizarea prin vaccinare, a femeilor:

http://www.healthfreedomusa.org/?p=563

    Tot pentru reducerea numarului de familii, si deci a copiilor, se voteaza in toata lumea, legi care dau drepturi “excesive” femeilor si copiilor, cum este acum si in Romania, care de fapt vor descuraja oamenii sa-si mai intemeieze familii si sa apeleze la “servicii” platite. In acest fel, statul poate incasa impozit pe prostitutie si e sigur ca nu se mai nasc atiti copii, exact cum s-a trasat calea de scoala eugenica britanica, la inceputul secolului, prin Bertrand Rusell. Prin aceste legi, vor face ca oamenii sa fie si mai insingurati, deci mai expusi la manipularea psihologica. Sa nu uitam ca miscarea feminista, nu a avut decit scopul ca femeile sa mearga si ele la servici, si sa creasca masa persoanelor impozitate, concomitent cu scaderea numarului de copii.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite05.htm

         Chip-urile au o mica baterie de litiu, care doar la o mica fisura, se scurge in fluxul sanguin. Acest litiu e o otrava puternica, care produce moartea in niste chinuri groaznice. Deoarece, schimbul liber de informatii intre oameni, pe internet, este foarte deranjant pentru aceste elite, care fac eforturi enorme sa blocheze orice informatii din mass media controlata de ei, au inceput sa ia masuri de a desfiinta forma actuala de internet. Astfel ei preconizeaza implemetarea accesului pe baza biometrica la furnizor si siteurile vor trebui “aprobate”. Acestea au fost deja implementate si testate in China , unde functioneaza perfect.

      Vor incepe de la interzicerea site-urilor pentru adulti, de jocuri si in final vor interzice site-urile “deranjante”. De altfel, politicienii corupti din Romania , au si votat pe ascuns, in perioada summitului NATO la Bucuresti, ascultarea telefonului, interceptarea mailului si inregistrarea siteurilor pe care navigam. Deci impreuna cu chip-area, se doreste un control absolut, a ceea ce facem, unde ne aflam, citi bani avem, ceea ce cumparam, ce mincam, la ce filme ne uitam, ce ziare citim. ELITELE VOR UN CONTROL COMPLET.. Si daca noi ne razvratim, vor da comanda de blocare a CHIP-ului. Din acel moment, omul inceteaza sa mai “existe” social. Acesta e genul de control pe care il doresc. DE ALTFEL SCOPUL FINAL AL CRIZEI, va fi ca dupa distrugerea completa a economiilor si sistemelor bancare, oamenii sa fie atit de ingroziti si de terifiati de lipsuri de tot felul, incit vor cere guvernelor sa faca ceva. Atunci, elitele, care asta de fapt si asteptau, vor aduce in prim plan, BANCA MONDIALA, cu O SINGURA MONEDA, VIRTUALA, care va fi introdusa electronic pe chip-ul din mina. Ca urmare a foametei si a lipsurilor, oamenii vor ACCEPTA DE BUNA VOIE ACESTE CHIP-uri .

     Dupa consultarea acestor materiale, cred ca nu mai aveti nici un singur dubiu, ca este o monstruoasa conspiratie impotriva s ana tatii, libertatii si in final, a existentei umane. Am prezentat global, o situatie ce se prezinta extrem de grava si periculoasa pentru viitorul nostru si al copiilor nostri. Revenim la Romania . In Romania , bancile austriece au amenintat ca vor falimenta piata bancara europeana daca nu primesc fonduri de la statul roman. In consecinta politicienii autohtoni, au fost chemati la Bruxelles, unde li s-a cerut ca Romania sa angajeze acest imprumut. Acesti politicieni corupti, multi fiind pe statele de plata ale masoneriei mondiale, au elaborat rapid un plan de aservire a Romaniei printr-un imprumut debilitant, CEL MAI MARE IMPRUMUT FACUT DE ROMANIA VREODATA! Ca sa va fie foarte clar ca e o conspiratie:

 1. SECRETISM (aflam din UE, prima oare, ce bani luam noi) 
 2. GRABA (repede, repede, au si venit sacalii FMI)
 3. NU SE DAU JUSTIFICARI CLARE PENTRU UTILIZAREA SUMEI
 4. Nu s-au organizat intruniri mediatizate, cu participarea cremei economistilor romani, unde sa se dezbata clar, pe fata, daca avem sau nu, nevoie de imprumut
5. Se evita declararea sumei totale!

   Asta va permite marirea ulterioara a sumei, la oridecit e “nevoie”. Unii afirma, 20 miliarde, dar e putin probabil, deoarece o tara , mai mica, ca UNGARIA, imprumuta 25 MLRD iar noi, numai 20? 6. Nu s-a indicat un organism clar de control, un sistem de indicatori de verificare a sumelor date 7. Dat fiind marimea sumei si conditiile globale deosebit de grave, precum si faptul ca in final, poporul roman va returna imprumutul, ar fi trebuit sa fie tratat cu o transparenta TOTALA, in mass media; deasemenea, sa se publice o lista cu ce-bani-se-dau-cui? Deci, acestea sint definitorii unei FRAUDE DE PROPORTII, care i se pregateste poporului roman. In Ungaria, au argumentat inca de anul trecut ca au nevoie de 25 Miliarde. Au imprumutat si tot nu au putut evita recesiunea. Sa vedem, in continuare, ce se va face in mod real cu banii. Banii vor intra virtual in BNR, iar de aici vor fi dati in proportie de 80%, bancilor straine. Acesti bani, impreuna cu banii strinsi de la populatie, prin dobanzile mari oferite (atentie romani!) vor fi transferati in strainatate, la bancile mama.. Dupa care vor declara falimentul aici, local. Intre timp se vor stradui sa reduca si limita minima de siguranta in BNR, ca impactul sa fie si mai devastator (cum a fost si facut, de curind, cu o variatie mica, e drept, dar s-a facut ca sa se testeze reactia publicului). Cu restul de bani, dupa cum era de asteptat: avem campanii electorale, politicieni care nu au prea avut de furat in ultimul timp. Vor fi abonati la borcanul cu miere! Deci romanii, se vor alege cu PLATA IMPRUMUTULUI + DOBINZI. Nu numai aceasta, dar imprumutul e conditionat de acceptarea de catre guvern a urmatoarelor conditii: – banii trebuie sa “AJUTE” bancile austrice in dificultate in Romania – cresterea taxelor, TVA, impozit profit – reducearea bugetlui sanatatii si invatamintului – obligativitatea CHIP-arii (la inceput pasaport, dupa aceea buletine si permise auto, gradual, si in final in corpul uman) – obligativitatea montarii camerelor de luat vederi peste tot – implementarea statului politienesc absolut, cum a fost arat in romanul orwelian “1984″ si in care romanii au trait timp de 50 de ani – obligativitatea vaccinurilor (vedeti HPV si acum vedeti contaminarea cu Gripa aviara in Cehia , Austria si Germania ) Ca urmare, va rezulta imediat o devalorizare accentuata a leului, la cca 7…8 RON/EURO, se vor mari de cca 8 ori a impozitelor pe proprietati, se va mari TVA si in general toate taxele, cu scopul de a plati datoria. In urma procedurii de Asasinat Economic, tara va fi la dispozitia “firmelor prietene” FMI, care vor veni ca hienele sa se infrupte din ce a mai ramas din tara noastra. Vedeti aici cum actioneaza FMI:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7322446344238270341

Daca nu credti, aduceti-va aminte de anii ‘90, ce s-a intimplat in Romania . Cine sustine cel mai vehement acest imprumut? Dl. Guvernator Mugur Isarescu, care face parte din Comitetul executiv al Comisiei Trilaterale, unul din organele importante ale conspiratiei mondiale. Daca domnia sa a afirmat acum doua luni ca totul e OK, ca avem suficiente rezerve, cum s-a schimbat atit de radical situatia, incit va fi nevoie sa imprumutam asa o suma mare, CEA MAI MARE DIN ISTORIA ROMANIEI? Ideea este ca acesti tradatori, vor aduce diverse date, diverse calcule si statistici contrafacute, sa-si ascunda hotia. Trebuie ca poporul roman sa fie ferm: daca actualul guvernator nu se pricepe sa administreze Banca Nationala, cu ce avem in acele conturi, sa plece! Daca nu vrea, va fi fortat de popor, ca si guvernatorul Bancii din Islanda care A FALIMENTAT VOIT ISLANDA:

http://www.itnsource.com/shotlist/RTV/2009/02/11/RTV249809/

    Trebuie sa o facem inainte ca sa ne falimenteze! Atentie foarte mare romani. Situatia nu e similara cu a anilor ‘90. Acum lumea se afla intr-o acuta recesiune. TOATA LUMEA! Exista un indicator real (nu poate fi manipulat), Baltic Dry Index, care arata cite tone marfa, se transporta intre porturi in lume. Acest indice a scazut de la 10,000 la 700, acum cu criza. Asta inseamna ca nu se mai transporta marfa de la producatori inspre consumatori, Se va consuma ce este in depozitele en-gros si dupa aceea , gata

Acest articol apartine blogului Secretele Sistemului

 

ILLUMINATI, ucigasi in masa al neamului omenesc

       Actualmente se cunoaşte chiar foarte bine că sinistra elită criminală a acestei planete şi-a impus absurda religie Malthusiană a morţii ce trebuie să fie promovată cu cinism pentru populaţia acestei planete. În anul 2009 a avut loc la New York o întâlnire a unui „club secret al miliardarilor” la care au participat şi David Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates şi alţii. Participanţii s-au focalizat cu toţii asupra temei deloc întâmplătoare „cum ar putea fi folosită averea lor pentru a încetini cât mai mult creşterea populaţiei globului.”
În ultima jumătate a secolului 20, susţinătorii eugeniei au adoptat unele politici în mod evident stranii de „control al populaţiei”. Unele dintre acestea s-au cristalizat în Studiul pentru o Securitate Naţională intitulat Memorandum 200, ce este un document de strategie geopolitică lansat în anul 1974 şi care a fost pregătit şi apoi lansat de pionii grupului Bilderberg ce este condus de familia Rockefeller-ilor împreună cu Henry Kissinger şi care ţintea să influenţeze treisprezece ţări în acest sens şi avea drept scop reducerea masivă a populaţiei prin crearea intenţionată a unor crize de hrană şi mai ales prin intermediul sterilizărilor în masă şi al războaielor.
Scopul nemărturisit al acestor ucigaşi în masă este reducea drastică a populaţiei de la 7 miliarde la numai 500 de milioane de oameni. Mai mult decât atât, ca o culme a cinismului lor criminal, ei au creat chiar un monument ce este denumit Georgia Guidestones pentru a pune în felul acesta nu numai în evidenţă, ci şi în raclă perversa lor fantezie criminală.
Consilierul de frunte al lui Obama în materie de ştiinţă şi tehnologie, John P. Holdren, a fost coautorul unei cărţi ce a apărut în anul 1977 şi care este intitulată „Ecoscience”, în care el susţinea formarea cât mai grabnică a unui „regim planetar” ce ar trebui să folosească nişte „poliţii globale” pentru a institui în felul acesta măsuri totalitare de control drastic al populaţiei ce urmau să includă avorturi forţate, programe inumane de sterilizare în masă ce urmau să fie provocate prin intermediul aprovizionării cu mâncare şi apă toxică sau care a fost în prealabil infestată cu substanţe sterilizante, precum şi inumane implanturi obligatorii pentru cupluri, spre a fi prevenite în felul acesta fecundarea şi eventualele sarcini. Cu toate că la prima vedere astfel de măsuri par a fi demente şi incredibile, totuşi astfel de măsuri sinistre au fost preconizate de către actualul consilier a lui Obama, John P. Holdren.
La ora actuală, oamenii din ce în ce mai multe ţări încep deja să înţeleagă din ce în ce mai bine că se află de mai mulţi ani sub un mârşav şi viclean atac chimic ce face parte dintr-o operaţiune de ucidere a lor lentă prin intermediul alimentelor ce sunt pline de substanţe chimice nocive, de aditivi ce le distrug imunitatea şi sănătatea. Actualmente se ştie că unele toxine mortale şi extrem  de periculoase, printre care amintim aspartamul, fluorul (ce este omniprezent în apa de la robinet precum şi în pasta de dinţi), organismele modificate genetic, impregnarea cu mercur a multor produse alimentare; prezenţa în legume şi în fructe, în cantităţi uriaşe, a pesticidelor; speciile ce sunt aberant încrucişate; produsul toxic bisphenol A (BPA); bizarii compuşi plastici profund toxici ce sunt introduşi în carnea de pui; nocivul sirop de porumb ce prezintă o concentraţie excesivă în fructoză; carnea clonată; hormonul toxic de creştere rBGH ce este folosit intensiv în cadrul procesului de creştere a bovinelor, precum şi noile specii ce au fost modificate genetic au intrat toate în dietele noastre şi în mediul înconjurător – fie că vrem, fie că nu vrem aceasta.
Prin intermediul chemtrails-urilor criminale care fac parte din anumite programe secrete ale geoingineriei, populaţia marii majorităţi a ţărilor lumii este aproape zi de zi pulverizată din aer fie cu produşi nocivi ai aluminiului, cu bariu toxic, cu stronţiu şi cu multe alte ingrediente extrem de nocive, ciudate, cum ar fi celulele sanguine roşii precum şi cu anumite ciuperci microscopice extrem de toxice. La ora actuală se ştie cu exactitate că dioxidul de sulf ce este un produs foarte toxic este pulverizat în mod intenţionat, cu scopuri criminale, într-un mod premeditat, din aer asupra populaţiei.
Farsa  ce a fost deja dezvăluită a aşa-zisei Încălziri Globale

          La ora actuală este aproape evident pentru mulţi oameni că deja există un război secret şi generalizat ce a fost declanşat împotriva populaţiei acestei planete, iar farsa – la ora actuală evidentă – a încălzirii globale face de asemenea parte din acest război. La pagina 75 a unei publicaţii care a apărut în anul 1990 şi care a fost editată de organizaţia Clubului Romei (Club of Rome) şi care este intitulată „O primă revoluţie globală”, respectiva organizaţie a Clubului Romei sublinia încă de pe atunci cum ar putea fi produse, prin manipulare, anumite crize ecologice spre a influenţa şi manipula populaţia să accepte impunerea unui guvern dictatorial mondial ce urma să fie condus de sinistra elită criminală a acestei planete: „Pentru că ne aflam în căutarea unui duşman comun împotriva căruia era necesar să ne putem uni, am inventat tocmai de aceea ideea că poluarea ameninţă să provoace o  încălzire globală şi la fel ar putea fi utilizate în aceeaşi direcţie deficitul de apă, foametea şi alte evenimente de acest gen care ar putea fi folosite, după cum este necesar, spre a ne putea atinge scopurile…Pentru aceasta, am putea să spunem şi chiar ar urma să repetăm că toate aceste aşa-zise pericole au fost provocate de intervenţia umană… Duşmanul real ar apărea atunci pentru cei naivi ca fiind însăşi umanitatea” declară cu cinism raportul respectiv.  Între timp, adevărul a ieşit însă la lumină şi acesta este motivul pentru care 31.487 de oameni de ştiinţă, inclusiv mulţi doctori în ştiinţă, resping in corpore artificiala şi falsa veste referitoare la o aşa-zisă încălzire globală.
La ora actuală, pentru din ce în ce mai mulţi oameni de pe această planetă nu mai există nicio îndoială referitoare la faptul că depopularea grabnică şi masivă, chiar prin intermediul unui genocid planetar, este scopul criminal secret ce este urmărit de sinistra elită a acestei planete care a acţionat din umbră.
La ora actuală este evident şi chiar dovedit faptul că gruparea teroristă Al Qaeda este condusă de Pentagon/CIA
De curând, unele fapte ce constituie totodată dovezi incontestabile arată că gruparea teroristă Al Qaeda este o unealtă a SUA ce este folosită pe ascuns pentru anumite acţiuni teroriste de destabilizare regională. În anul 1979 gruparea Al Qaeda, sub forma unui nucleu Mujahideen precum şi al talibanilor, era după cum se ştie arma secretă a Americii în cadrul operaţiunii Cyclone. Strategul geopolitic Zbigniew Brzezinski (care face parte din Consiliul de Relatii Externe precum şi din Comisia Trilaterală şi care este un membru important al Grupului Bilderberg), care era pe atunci Consultantul Naţional pentru probleme de Securitate al preşedinţiei Carter a fost cel care a dispus să fie antrenaţi şi apoi a decis să se structureze o grupare a Mujahideen-ilor pentru a lupta împotriva sovieticilor în Afghanistan. Atunci Osama Bin Laden (sau  altfel spus Tim Osman) s-a întâlnit în secret cu agentul FBI Ted Gunderson în anul 1986, aşa cum la un moment dat a mărturisit într-un mod sincer chiar Gunderson. Mai mult decât atât, de curând, SUA a finanţat pe ascuns gruparea teroristă Al Qaeda pentru a răsturna în Libia guvernul lui Gaddafi. Cu acea ocazie, observatorii imparţiali au constat că în mod indiscutabil forţele „rebele” includeau peste 1000 de soldaţi ai grupării teroriste Al Qaeda ce se bucurau de o susţinere totală – li se ofereau arme, aveau la dispoziţie avioane, fonduri băneşti şi dispuneau de tot ceea ce le era necesar în acţiunea lor teroristă – de la SUA , Marea Britanie, NATO şi ceilalţi aliaţi. Mai mult decât atât, la ora actuală se ştie chiar foarte bine că familiile lui Bush şi a lui Bin Laden au investit împreună în grupul financiar american Carlyle.
Până la urmă adevărul a ieşit la lumină şi astfel s-a descoperit că aşa-zisa „teroare teroristă” era doar o găselniţă şi din ce în ce mai mulţi oamenii au ajuns să afle toate dedesubturile ce le-au fost ascunse despre aceasta
Dat fiind faptul că toate aceste adevăruri şocante şi pentru ei foarte deranjante au ieşti la iveală, devine din ce în ce mai dificil – şi în curând va fi imposibil – pentru aceşti criminali globalişti, ce urmăreau să întroneze un regim fascist planetar, să mai folosească metodele lor viclene de inducere a spaimei în masele naive de oameni prin aşa-zisa „teroare teroristă”. Kurt Haskell s-a asigurat că se va afla şi va fi făcut public faptul că incidentul ce a avut loc cu ocazia sărbătorilor Crăciunului pe un aeroport din SUA, atunci când s-a descoperit că un bărbat purta o bombă în lenjeria intimă, a fost de fapt o farsă implementată chiar de către cei din cadrul guvernului şi care era menită să-i sperie din ce în ce mai mult pe cetăţenii americani, astfel încât aceştia să accepte impunerea unei noi „măsuri de securitate” ce presupunea ca pasagerii să fie rând pe rând scanaţi şi chiar dezbrăcaţi.
De asemenea, poporul american nu s-a lăsat înşelat de falsul plan ce a fost conceput şi realizat de către FBI şi DEA (Drug Enforcement Administration – Administraţia executivă a medicamentelor) pentru a-i înscena unui comerciant iranian de maşini la mâna a doua un aşa-zis asasinat, pretinzând că el ar fi încercat să organizeze un asasinat pentru a justifica în felul acesta un atac militar fulger asupra Iranului. În felul acesta, datorită unui concurs de împrejurări, adevărul a ieşit la iveală şi respectiva înscenare a fost demascată.
Media Alternativă ce funcţionează mai ales pe internet a făcut posibilă biciuirea Noii Ordini Mondiale prin dezvăluirea secretelor ei criminale şi cutremurătoare
Secretarul de stat Hillary Clinton a făcut de curând în mod indirect o confesiune tacită în timpul unei întâlniri de lucru a comitetului de Priorităţi a Serviciului de Politică Externă al SUA, declarând că Departamentul de Stat are nevoie de mai mulţi bani deoarece complexul militar-industrial al SUA „pierde informaţiile de război” care sunt apoi demascate de media alternativă.

Întocmai ca o sticlă de Chateau Cheval Blanc din anul 1947, ce se bucură de un real prestigiu, mass-media alternativă – ce activează mai mult pe internet – devine din ce în ce mai solicitată, deoarece este considerată a fi tot mai bună. La ora actuală se ştie că cercetătorii şi jurnaliştii talentaţi ce sunt lipsiţi de obligaţii faţă de stăpânii corporaţiilor mass-media controlează Fereastra Overton. Ideile care mai demult erau considerate a fi radicale, cum ar fi suspendarea neîntârziată a activităţii Băncii Rezervei Federale, ce este o bancă privată, precum şi expunerea adevărului cu privire la farsa despre aşa-zisa „teroare teroristă”, sunt acum discutate de un număr din ce în ce mai mare de oameni într-un mod liber.
Atât furnizorii de informaţii cât şi cercetătorii competenţi prevestesc deja înfrângerea inevitabilă a Noii Ordini Mondiale
La ora actuală este cvasi-evident că atât aşa-zisa elită a iluminaţilor ce acţiona până nu demult numai din umbră, precum şi tabăra globaliştilor nu se mai bucură de avantajele, ce le erau până acum atât de necesare, ale discreţiei. În felul acesta devine evident că ei şi-au jucat deja toate cărţile şi mai mult decât atât, nu mai au niciun as în mânecă.
Acum se ştie că din ce în ce mai mulţi angajaţi atât ai armatei cât şi ai guvernului devin fără teamă furnizori de informaţii secrete care ajung în felul acesta la masele de oameni ce află totul despre planul fascist criminal ce li se pregăteşte.
Este semnificativ că agentul FBI Coleen Rowley a dezvăluit rateurile în mod evident voite ale FBI-ului de a preveni aşa cum ar fi fost necesar evenimentele de la 9/11.
În perioada imediat următoare evenimentelor ce au avut loc la  11 septembrie 2001, atunci când Coleen Rowley a dezvăluit mai multor membri ai FBI din alte divizii sau care proveneau chiar din cartierul general al FBI despre culisele evenimentelor de dinainte de 11 septembrie cu privire la investigarea lui Zacarias Moussaoui, prima întrebare pe care i-au pus-o chiar colegii săi (ce erau membrii FBI)  a fost „De ce?” – „De ce ar sabota în mod deliberat un agent FBI un astfel de caz grav?” (Acest agent afirmă: acum ştiu că nu ar trebui să fiu lipsit de respect în această privinţă, dar mi-am dat seama că aceşti membrii ce se aflau se pare într-o totală ignoranţă, unii dintre ei chiar făceau glume de genul: «Da, este cât se poate de clar, persoanele cheie din personalul nostru FBI sunt în mod evident spioni sau cârtiţe ce lucrează de fapt pentru Osama Bin Laden! Doar aşa ar fi putut fi subminate eforturile  biroului FBI din Minneapolis !»”)
Toate acestea sunt suspect de asemănătoare cu evenimentele ce au avut loc în anul 1993, atunci când a fost bombardat World Trade Center şi când anumiţi indivizi din cadrul FBI-ului au refuzat să-l lase pe informatorul lor Emand A. Salem să oprească atacul.
Locotenent-colonelul Anthony Schaffer a făcut publică existenţa programului Able Danger care l-a identificat pe pretinsul hijacker principal al evenimentelor din 9/11, 2001 Mohammed Atta cât şi pe alţi trei ofiţeri Al CIAeda ce operau în Statele Unite înainte de evenimentele care au avut loc la data de 9/11, 2001.
La ora actuală peste 1600 de arhitecţi şi ingineri sunt de părere că versiunea oficială asupra a ceea ce s-a petrecut la data de 11 septembrie 2001 este doar o farsă şi sute de oficiali guvernamentali sunt de aceeaşi părere….
 
VA URMA

 

Sursa: Secretele Sistemului

Îndemn la rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni

Îndemn la rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni. În ziua prăznuirii lor, 16 august, zi de post, nu putem admite ca numele Domnului să fie hulit în concerte smintitoare

În dată de 16 august, ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni (Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu cu fii săi, Constantin, Radu, Ștefan și Matei și ginerele voievodului vistiernicul Ianache Văcărescu), în zi de post, Vineri când Mântuitorul a pătimit, este programat un cumplit spectacol, mai degrabă ritual satanic fără nicio exagerare, al “artistei” americane “Lady Gaga” .

Din moment ce ierarhii, patriarhul și mai marii Bisericii tac, chiar dacă li s-au făcut și sesizări, e timpul ca noi mirenii, nevrednicii robii lui Dumnezeu, să luam atitudine atât cât ne este cu putință. Așa că propun, de astăzi înainte, până la împlinirea concertului, și chiar și în timpul lui, dacă Bunul Dumnezeu îngăduie una ca aceasta, să ne rugăm tuturor Sfinților, și în special Sfinților Mucenici Brâncoveni să nu permită ca în ziua prăznuirii lor, a doua zi după Adormirea Maicii Domnului, să se săvârșească un așa smintitor și păcătos eveniment.

Avem la dispoziție în format pdf și word Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, împreună cu rugăciunea de mai jos, pe care o putem spune atunci când din nefericire nu avem posibilitatea să citim integral acatistul.
Însă consider eu, cel mai important ar fi, ca cel puțin o singură dată pe zi, cu smerenie și cea mai mare sinceritate să ne rugăm Sfinților cu cuvintele noastre să ne îndeplinească dorința.
De asemenea, cei din București sau cei care sunt  în trecere prin capitală, pot merge dacă au posibilitatea la Mormântul Sfântului Mucenic Voievod Constantin Brâncoveanu de la Biserica Sf. Gheorghe cel Nou aflată la kilometrul 0 între Piața Unirii și Universitate.

DESCARCĂ ACATISTUL SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN FORMAT PDF

 

DESCARCĂ ACATISTUL SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN FORMAT DOC (WORD)

Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni

O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați făcut priveliște de multă mirare oamenilor și îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări și de sfintele voastre virtuți, și să ne dea o cuvioasă îndrazneală, spre a îndrepta către voi, cu bună nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiutorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, și către voi, ca și către aceia care, călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător bine săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit, și ați ajuns lăcașuri sfințite, în care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit.

O, fericiților, sfinților, și bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim, și care pentru multa noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli, pagube, necazuri, și de înfricoșate și negândite nevoi, mai mult decât toți, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticaloșiti și asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare și avuție pământească aflându-vă, în toata viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din mila proniei dumnezeiești săraci și strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând, frumusețile mincinoase și stricăcioase ale acestui veac trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele cerești cu totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbră, și o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea, și însăși viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi, de bună voie, și de nimeni siliți, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rușine este a și grăi ne-am prăvălit, și mai mult decât necredincioșii și rău credincioșii iubind prostia și nerușinarea patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului și lumina lumii, pentru noi se hulește tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt și de mare cuviință al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, și în Treime închinat. Ce răspuns vom da oare Înfricoșatului, Dreptului, și Nemitarnicului Judecător, căci știm prea bine ca de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea, și dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul, și cu fapta am lucrat, și pentru ce la chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitocească înțelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului, și a diavolului, prin sfintele și pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericiților martiri, rugătorilor fierbinte către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru țară și neamul vostru, pentru toți cei ce aleargă către voi cu credință tare și umilință nefățarnică. Mijlociți pentru noi toate cele bune și de folos pentru luminarea ochilor minților și inimilor noastre celor întunecate de grija vieții de acum, râvna aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștiință a mărgăritarului celui de mult preț al binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina ochilor și decât viața această vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și biruiți de urâte gânduri și de patimi de necinste.

Cereți pentru noi și statornicia neclintită și tăria de diamant ce ați avut până ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul, și pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a Împărăției Sale, în vecii vecilor. Amin.

În final, rog pe toți administratorii de bloguri/site-uri creștin-ortodoxe dacă găsesc bună această intenție, să preia acest articol.
Vă prezint și sesizarea înaintată de mine la Biroul de Sesizări al Patriarhiei Române pe data de 21 iunie 2012. Nici până în prezent nu am primit răspuns, nici măcar unul de confirmare sau de luare la cunoștință.

      Doamne ajută !
Doresc să vă aduc la cunoștință și să vă sesizez, în cazul în care Patriarhia nu a aflat sau nu s-a auto-sesizat, că pe data de 16 august 2012 la Arena Națională din București, se anunță din nefericire un concert al controversatei artistei americane “Lady Gaga”.
Lady Gaga este o persoană și artistă mai mult decât non-conformistă, este, dacă ne raportăm la versurile, mesajele și ținutele sale, fară nicun fel de exagerare sau fanatism relgios, o ființă satanică. Căteva dovezi drept argumente solide ar fi următoarele:

Cele scrise mai sus cred că sunt pe înțelesul oricui, și nu lasă loc de dubii în ceea ce privește orientarea religioasă și influența satanică a “starului” internațional.
Aproximativ 55.000 de persoane sunt așteptate la concert, în special tineri care nu cunosc fața adevărată a artistei sau care sunt orbiți de popularitatea ei. Din fericire, oarecum prin intermediul rețelei de socializare Facebook – https://www.facebook.com/events/422860484411418/, s-au strâns momentan peste 260 de persoane care nu sunt de acord cu păcătosul concert anunțat pe 16 august 2012. Din păcate, un astfel de concert nu este unic. Mai multe trupe de rock cu mesaje asemănătoare își anunță prezența la “Tuborg Green Fest”, eveniment de asemenea periculos pentru creștin și inadmisibil într-o țară creștin-ortodoxă.
În concluzie, rog să se aducă la cunoștință ierarhilor români aceasă sesizare și să se ia atitudine față de acest eveniment și cele asemăntoare.
Dumnezeu să ne lumineze !

 

 

sursa http://demni.net

Fratele Stefan:ORTODOXIE sau Moarte !

Un comentariu al fratelui Stefan

Frate Alexandru.ai vazut Romanii din Piata Universitatii ? Cei care la minus 15 grade fluturau Ticolorul ? Dar pe ceilalti Romani din alte orase ?
Noi suntem neam cu ei si iti spun doar ca suferintele cauzate de bestiile (nu le pot spune altfel ) tortionare care au macelarit la propriu pe Sfintii inchisorilor,nu au fost in zadar ci sunt mesaje lasate pentru noi cei de acum si pentru viitoarele generatii de Ortodocsi Romani sau din alte tari Ortodoxe !
Sunt mesaje pentru verticalitatea morala,demnitatea Romanilor dintotdeauna si nu asa cum suntem caracterizati de mascaricii vremurilor care doar vorbesc limba Romana chiar daca au buletin de Romania la fel ca si cu alti cetateni din india de exemplu.
La curtile medievale acestia se numeau bufoni si se tavaleau pe jos prin toate mizeriile si dejectiile doar sa faca pe plac stapanului ce il platea pentru schimonoselile lor.Azi ei fac parte din massmedia,conduceri ale tarii etc. si evident au stipendii grase gen burse,gen publicitate mascata,gen coruptie generalizata.
Pai este firesc sa fim ca un ghimpe in ochiul masoneriei si satanistilor lumii insa ei se prefac a nu sti ca noi suntem cei mai teribili ostasi din toate vremurile,avem privilegiul de a fi Romani,neam de Daci,si Ortodocsi prin mucenicii si Eroii nostri din toate timpurile !
Ei uita ca la noi in tara suntem sclavi insa ai Lui Hristos cu toata fiinta si istoria neamului !
Nu exista incapatanare in fiinta Romanului Ortodox care nu se apleaca lumeste in fata nimanui,dar esenta spirituala harazita Neamului Romanesc de Bunul Dumnezeu prin insusi Sfantul Apostol Andrei,este aceea de veacuri ! Romanul isi face Sfanta Cruce cand se trezeste,mananca, se apuca de munca,o termina,se culca ! Romanul isi face Sfanta Cruce si cand isi ia arma in mana sa isi apere neamul ! Si atunci cand Romanul care pleaca Erou in patria cereasca ori simplu om de aici din aceasta lume,este pomenit tot pe o Cruce si prin ea la Sfantele Liturghii !
As spune ca verticalitatea Crucii ne indeamna la speranta noastra de a ne mantui dar impreuna ca si neam iar orizontalitatea Crucii ne este data catre aceasta superba farama din dragostea Lui Dumnezeu pentru poporul Sau,farama numita Romania !
Au existat iude de-a lungul istoriei insa noi Romanii suntem special “pricopsiti”prin conducatorii (nu toti) masoni ca sa facem implozie prin erodarea credintei,prin degradarea fiintei umane !
Nu vor exista oameni atat de uniti asa cum sunt Romanii in fata unor primejdii si ve-ti avea dovada cand va fi sa fie pentru ca un om la disperare poate face multe !
Nu am fost lasi si nici nu vom fi pentru ca aici ne-am nascut si aici vom muri ! Noi nu suntem nici migrati aici si nici parasutati ci doar de sine statatori pe aceste meleaguri mirifice !
Pot muri garbovit si coplesit intr-un colt din tara sau in “linia intai” precum neamurile mele,depinde ce hotaraste Bunul Dumnezeu cu mine insa eu cred ca daca imi vad neamurile mele prigonite sau urgisite,in secunda doi sunt alaturi de ei iar sacalii astia care ne cred melci datorita smereniei noastre,vor avea surprize mari !
Un om care nu are de pierdut decat haina asta care se numeste trup fizic,si mai mult,se lupta pentru un loc in Rai la fel ca si strabunii sai,este nu patriot ci ostas al Lui Hristos !
Depinde cata dragoste avem pentru Hristos si cat de mult ne iubim neamul si nu conducatorii malefici !
Smerenia este un atribut al fiintei spirituale Romanesti dar fiinta Neamului Romanesc trebuie aparata de toti cei care-si iubesc neamul si nu palavragesc asa de mult ca si mine acum !
Avem de ales : ORTODOXIE sau Moarte !

Cam acesta era felul de a comenta al fratelui Stefan :darz , hotarat si ortodox.
Dumnezeu sa il miluiasca acolo unde e acum.

 

comentariul meu

L-am cunoscut la manastirea Antim din Bucuresti un om prezentabil cu o figura distinsa de care m-am apropiat imediat.Mai era si fratele Ioan si nea intrebat Stefan daca suntem pregatiti sa murim pentru credinta ortodoxa.Am spus ca nu avem nimic de pierdut lasam tot nimic nu se compara cu Dumnezeu nici mama nici tata nici sotie nici copii si de moarte nu ne pasa oricum si ce avem tot Dumnezeu lea dat.Macar sa avem sansa sa murim pentru asta sI Domnul sa ne ajute sa ramanem neclintiti ca oameni suntem si ne mai poticnim.Eram pe aceasi unda parca ne cunosteam de cand e lumea e fantastic sa vezi pe cineva ca are aceleasi ganduri cu ale tale aceleasi aspirati aceleasi intrebari.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace si sa-l aseze in Biserica Biruitoare caci pe pamant a luptat cu fapta si cu cuvantul si a dorit sa fim uniti in lupta la fel ca la inceputurile crestinismului din catacombe.

Putem trăi oare fără autoconstrângeri ?

Putem trăi oare fără autoconstrângeri ?      
Tinerii în Biserica  Duhovnicul și mărturisirea păcatelor
Omul este liber, zice-se; el nu se cuvine şi nu poate fi constrâns să primească nici o credinţă şi nici o învăţătură. Ce concepţie diavoIească! Dacă nu li se impune oamenilor să facă ceea ce trebuie, ce se poate alege de ei? Ce-o să se aleagă de tine, cel ce trâmbiţezi acum noi reguli de viaţă, dacă nu-ţi vei impune ţie însuţi nimic bun, ci vei trăi după cum îţi va dicta inima ta coruptă, mirrtea ta trufaşă, mioapă, oarbă, trupul tău păcătos?

Răspunde-mi, ce se va alege de tine? Dacă nu-ţi vei impune nimic, nu zic ceva bun, ci nici măcar ceva obligatoriu şi folositor? Poţi oare să faci abstracţie de orice autoconstrângere? Este de conceput ca unui creştin să nu i se ceară, să nu i se impună să îndeplinească prescripţiile credinţei şi evlaviei? Oare nu este scris în Sfânta Scriptură că „Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă“, că numai cei ce se silesc şi-o pot dobândi (cf. Matei 11, l2)? Cum să nu le impui, mai ales copiilor, să se roage? Ce s-ar alege de ei dacă n-am face-o? Nu nişte leneşi şi nişte derbedei? Nu s-ar deprinde cu tot răul?

Cine s-a obişnuit să dea seama, la spovedanie, de toate cele ce a făcut în viaţa de-acum, aceluia nu-i va fi frică să dea răspuns, în acelaşi chip, la înfricoşãtoarea Judecată a lui Hristos. De altminteri, tocmai pentru aceasta a şi fost instituită aici pe pământ, ca o sumară judecată, pocăinţa, pentru ca noi, curăţindu-ne şi îndreptându-ne prin mărturisirea păcatelor, să putem da un răspuns de care să nu ne fie ruşine la înfricoşătoarea Judecată a
lui Hristos.

Este o primă trezire la pocăinţă sinceră, una care se cere făcută cel puţin o datã pe an. Cu cât căinţa ne vine mai târziu, cu atât este mai rău pentru noi, cu atât mai mult ne vom încurca în iţele păcatului şi cu atât mai greu ne va fi să dăm seama de cele făcute. Al doilea lucru care ar trebui să ne îndemne la spovedanie este liniştea pe care ne-o aduce ea. Cu cât mărturisirea ne va fi mai siuceră, cu atât ne va fi şi sufletul mai liniştit.

Păcatele sunt ca nişte serpi ascunsi care muşcă din inirna omului şi din toată fiinţa lui. Nu-i lasă o clipă de linişte, îi sug neîncetat inima. Păcatele sunt ca nişte mărăcini agăţători care înţeapă întruna sufletul. Păcatele sunt întuneric duhovnicesc. Cei ce se căiesc trebuie să aducă roade de pocăinţă. Pocăinţei îi vin în ajutor conştiinţa, memoria, imaginaţia, afectivitatea, voinţa. Fiindcă în greşeală sunt implicate toate capacităţile sufletului, de aceea şi pocăinţa trebuie să fie din tot sufletul. Pocăinţa care nu trece dincolo de cuvinte şi care este lipsită de intenţia de îndreptare şi de zdrobirea inimii nu este decât o făţărnicie.

Păcatele tulbură conştiinţa, trebuie să o limpezim; prin păcate afectivitatea se atrofiază, se degradează, trebuie să o trezim; voinţa se anchilozează, nu este în stare să se îndrepte singură, trebuie să o silim să-şi revină. „Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă“ (Matei 1 l, l2). Mărturisirea păcatelor trebuie să fie din toată inima, profundă, deplină.

Vai, fraţilor! Oare nu vom dispărea curând toţi de pe faţa pământului, ca şi cum n-am fi fost niciodată? Unde ne sunt faptele de iubire? Unde îndeplinirea poruncilor Creatorului? Unde este duhul lui Hristos din noi? Unde bunătatea, smerenia, dragostea faţă de sufletele oamenilor, nepăsarea faţă de cele vremelnice? Unde râvna faţă de bunătăţile duhovniceşti? Cât suntem de proşti şi cât de mult ne pierdem în deşertăciuni! Ne-am schimonosit chipul sufletului nostru, ne-am schimonosit viaţa, am întors-o pe dos. Nu-i suntem plăcuţi lui Hristos, ci diavolului.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)

Turnul Illuminati

The Shard – turnul Illuminati

Cladirea de birouri si apartamente de lux The Shard, constructia cel mai inalta din Europa, si pe locul 45 in lume, cu o inaltime de 310 metri si 95 de etaje, a fost inagurata pe 5 iulie la Londra.

Designul pentru The Shard a fost realizat in anul 2000 de catre arhitectul italian Renzo Piano, care a colaborat cu arhitectul britanic Richard Rogers.

Începând cu denumirea sa, Ciobul de sticlă, sau Creastă ascuţită, a Podului Londrei simţim că avem de a face cu ceva agresiv, cu ceva care va produce rău, o formă oarecum frumoasă, dar lipsită de acea frumuseţe divină a clădirilor vechi.

Dacă ne uităm mai bine … vom vedea că acest zgârie nori are forma unei fiinţe imense cu 2 coarne. Ce poate fi altceva decât reprezentarea simbolică a unei entităţi demoniace imense?

Aceasta explică senzaţia de neplăcut pe care o avem la vederea acestei clădiri, care parcă ne zgârie, ne răneşte simţul frumosului.

Evident, in special noaptea, varful turnului este ochiul atotvazator prezent si pe dolarul american.

Turnul sub forma unui demon imens va deveni emblema Londrei?